Spring naar bijdragen

Redelijke argumenten voor atheïsme ?


Aanbevolen berichten

2 uur geleden zei ProDeo:

En hoe zou je in die periode geantwoord hebben op de volgende vraag - Weet je echt 100% zeker dat er niet iemand verantwoordelijk geweest voor het in gang zetten van het universum en al het wonderbaarlijke wat uit die knal voortkwam?

 

Ik zou geantwoord hebben: Ja, dat weet ik 100% zeker, want 14 miljard jaar geleden is het universum ontstaan en middels allerlei oorzaken en gevolgen (waaronder evolutie)  heeft dat tot de denkende mens geleidt.

Waar ik nooit een antwoord op wist was hoe het leven ontstaan is.  Dat verklaart de ET namelijk niet.  En toen er nog wat meer helderheid kwam besefte ik dat de wetenschap 'liefde' niet kan verklaren anders dan wat stofjes die ze kunnen vinden.   En toen er nog meer helderheid kwam ontdekte ik dat de wetenschap 'bewustzijn' in het geheel niet verklaart, behalve dan wat kletskoek.  Een eerlijke neurobioloog vertelde mij dat.  Dat was een eye opener.

Uiteindelijk kwam ik er achter dat atheïsme ook een geloof is met allerlei aannames. Natuurlijk kloppen veel wetenschappelijke aannames , maar zaken als bewustzijn, liefde of Geest verklaart de wetenschap niet onder het mom: dat komt nog wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 304
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dat is moeilijk in woorden te beschrijven. Een poging, heel heel lang geleden, om precies te zijn op zaterdag 28 september 1974 om ± 18:00 in de Starterstraat 24 te Den Haag (het huis van mijn lieve o

Ik zal je schot voor de boeg beschouwen negeren, omwille van het focussen op de kernzaak. We kunnen elders of later op dat schot ingaan. Ik denk dat het belangrijkste is om te begrijpen wat we met het

Zeg jij het maar. Jouw inbreng drijft 100% op bewijsgronden, waarvan jij meent dat jij de enige bent die ze kan beoordelen.Andere argumenten staan op je negeerlijst. Jij verwaardigt je niet om ook maa

1 uur geleden zei Hopper:

een eye opener.

De kleren van de keizer zijn eye openers. Maar het grappige is daaraan, dat eerst wel iemand dat moet zeggen. Een eye opener, is dus eigenlijk het perspectief vanuit een anders georiënteerde of afgestemde geest.  Maar ten diepste, is dat dus eigenlijk een voorstelling van en door een ander. En dat het landt en inklinkt, zegt dan weer iets over de bodem waarop en waarin het landt. Het blijkt allemaal een beetje fragiel. Of beter gezegd, hoe en hoe gestructureerd het landt bepaalt de ontvanger zelf.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Hopper:

Ik zou geantwoord hebben: Ja, dat weet ik 100% zeker, want 14 miljard jaar geleden is het universum ontstaan en middels allerlei oorzaken en gevolgen (waaronder evolutie)  heeft dat tot de denkende mens geleidt.

Waar ik nooit een antwoord op wist was hoe het leven ontstaan is.  Dat verklaart de ET namelijk niet.  En toen er nog wat meer helderheid kwam besefte ik dat de wetenschap 'liefde' niet kan verklaren anders dan wat stofjes die ze kunnen vinden.   En toen er nog meer helderheid kwam ontdekte ik dat de wetenschap 'bewustzijn' in het geheel niet verklaart, behalve dan wat kletskoek.  Een eerlijke neurobioloog vertelde mij dat.  Dat was een eye opener.

Uiteindelijk kwam ik er achter dat atheïsme ook een geloof is met allerlei aannames. Natuurlijk kloppen veel wetenschappelijke aannames , maar zaken als bewustzijn, liefde of Geest verklaart de wetenschap niet onder het mom: dat komt nog wel.

Dat heb je mooi gezegd. En je hebt gewoon gelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei ProDeo:

Dat heb je mooi gezegd. En je hebt gewoon gelijk.

Nou nee, eigenlijk niet. Want atheïsme is niets anders dan de afwezigheid van het geloof in goden. Dat komen voor de rest dus geen aannames uit de wetenschap naast.

Een gelovige kan er over allerlei onderwerpen vanuit zijn geloof ideeën op na houden, zoals over het ontstaan van leven, maar ook over het leven van voorouders in bomen, dat mensen zeven keer reïncarneren of dat je de voorhuid niet afsnijden om vrienden te zijn. Het is een misvatting onder gelovigen dat atheïsten over al deze zaken een mening hebben omdat dit zo hoort bij het atheïsme. Dat is niet zo. Atheïsme is alleen de afwezigheid van het geloof in goden.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

 

22 uur geleden zei ProDeo:

Fun indeed 😉

PS, I heb het idee dat ik het "quoten" nog niet goed onder de knie heb, maar het geheel ziet er leesbaar uit, dus laat ik het maar zo.

 😄 Volgens mij gaat het inmiddels al beter. 👍 

 

 

21 uur geleden zei ProDeo:

Ik veranderde in een ogenblik van een twijfelaar in een gelovige, dat gebeurd er met mensen die God in Zijn liefde doopt, er was niet eens een keus.

Dus je was wel een gelovige maar (volgens je eigen woorden; zie onderaan) niet overtuigd ! (want dat is heel wat anders) 🙂

 

22 uur geleden zei ProDeo:

Je kunt in God geloven maar.... Als je God ervaren hebt in je leven weet je zeker, ben je overtuigd en dat is heel wat anders.

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-2-2023 om 10:52 zei ProDeo:

Ik veranderde in een ogenblik van een twijfelaar in een gelovige, dat gebeurd er met mensen die God in Zijn liefde doopt, er was niet eens een keus.

Dag Pro Deo,

Zou je wat meer over dat ‘ogenblik’ kunnen/willen vertellen? Wat gebeurde er precies?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-2-2023 om 12:59 zei Hopper:

Ik zou geantwoord hebben: Ja, dat weet ik 100% zeker, want 14 miljard jaar geleden is het universum ontstaan en middels allerlei oorzaken en gevolgen (waaronder evolutie)  heeft dat tot de denkende mens geleidt.

Waar ik nooit een antwoord op wist was hoe het leven ontstaan is.  Dat verklaart de ET namelijk niet.  En toen er nog wat meer helderheid kwam besefte ik dat de wetenschap 'liefde' niet kan verklaren anders dan wat stofjes die ze kunnen vinden.   En toen er nog meer helderheid kwam ontdekte ik dat de wetenschap 'bewustzijn' in het geheel niet verklaart, behalve dan wat kletskoek.  Een eerlijke neurobioloog vertelde mij dat.  Dat was een eye opener.

Uiteindelijk kwam ik er achter dat atheïsme ook een geloof is met allerlei aannames. Natuurlijk kloppen veel wetenschappelijke aannames , maar zaken als bewustzijn, liefde of Geest verklaart de wetenschap niet onder het mom: dat komt nog wel.

Dat is inderdaad een goede opmerking. Dat men zegt: Dat komt nog wel. Dat is absoluut geen bewijsvoering en gewoon speculeren. Het is stemming maken ten aanzien van het eigen gelijk dat gebaseerd is op wat men kent, maar uit hetgeen men kent is men niet in staat alles te verklaren. Tevens is men niet in staat om aan te tonen dat het geestelijke onzin is en moet men zich maar beroepen op het argument dat dat nog komt. Maar ondertussen ziet men niet verder dan de neus lang is en negeert informatie die binnen handbereik ligt. Echter richt men zich op het aanvoeren van steeds meer bedrog en probeert men wat voor de hand ligt te ontlopen terwijl dat alles op zijn plaats zou zetten en in een klap alle bedrog tenietdoen.

Wie de spijker op de kop wil slaan moet verder kijken dan zijn neus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Petra.:

Dus je was wel een gelovige maar (volgens je eigen woorden; zie onderaan) niet overtuigd ! (want dat is heel wat anders) 

Besta jij wel zeker?

In ieder geval heb ik twee verklaringen van je gelezen waarin je stelt dat jij geen gelovige in Jezus Christus bent. Ben je helemaal zeker dat God niet bestaat en hoe weet je dat dan. Weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet in je queeste dat niet onderuit gehaald zou kunnen worden. Wanneer ik een discussie met je aanga en met redelijke argumenten kom constateer ik steeds dat je er vandoor gaat met de staart tussen de benen. Dat duidt op onzekerheid. Reeds drie maal heb ik dat met je meegemaakt.

Laten we eens wat herinneringen ophalen en terug gaan naar de discussie over huiselijk geweld. We stonden tegenover elkaar en kwamen er niet uit en toen ik een persoonlijke oplossing aangedragen had die een oplossing en tegemoetkoming aan mijn en jouw standpunt was heb jij uiteindelijk gereageered met "discriminatie". Waarom zo? Een prachtige kans om constructief bij te dargen aan een oplossing voor hetgeen jij verschrikkelijk vond en geen reactie.

Daarna een discussie over Farizeeén naar aanleiding van een post van jou waarbij een of andere deskundige over het onderwerp sprak. Zelf bleeek je geen verstand er van te hebben want zodra ik de discussie opende en een andere tekst ernaast stelde ben je weggelopen en nooit meer teruggekeert. Zelfs geen spoor van erkenning ten aanzien van de tekst van de prediker dat er meer was dan hij beweerde. Dus waar gaat die discussei eigenlijk om. Waaruit blijkt dat je werkelijk iets waars zoekt en niet allen uit bent op het overspoelen van anderen met jouw ideeën via anderen en geïnteresseerd bent in hoe eht werkelijkm zit. Niet langer dan de neus kijken.

Een ander discussie heeft zich daarna nog voorgedaan: De izet weet ik niet meer, maar wanneer doe jij een steen in het zakje door te rekennen dat er meer is dan jij aandraagt en te tonen dat je een waardige discussiepartner bent door een discussie af te kunnen ronden met: Inderdaad, dit of dat is een waardevolle bijdrage om van daaruit een nieuw startpunt te maken tot een vervolg.

Maar jij bijt het af en begint gewoon op een andere pagina een ander queeste en het proces herhaalt zich. Geen discussie mogelijk tenaij Petra geëerd wordt voor hetgeen zij inbrengt.

Je hebt al twee keer letterlijk verteld dat je geen sloege hebt met Jezus Christus of het chritelijke geloof nochthans spreek je alsof je overtuigd chrtisten bent en zo lok je anderen in de val.

1 uur geleden zei Yours:

Dag Pro Deo,

Zou je wat meer over dat ‘ogenblik’ kunnen/willen vertellen? Wat gebeurde er precies?

Pas op vorr Petra want die probeert alleen maar iets uit te lokken om informatie te krijgen waarop zij je kan aanvallen.

Op 21-1-2023 om 06:05 zei Petra.:

Ook weer een aardig epistel van Emanuel Rutten. 

https://www.gjerutten.nl/RedelijkeArgumentenVoorAtheisme_ERutten.pdf

Rutten vraagt de atheïst om slechts één argument te geven voor de overtuiging dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld.

 

 

Een atheïst is ervan overtuigd dat er geen God is, en meent dus dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld.

Nou zie ik op fora in de regel de bewijslast van de -God bestaat- claim bij de gelovigen neergelegd worden. Rutten keert het om:

 

Vervolgens gaat ie verder over de veelgehoorde inbreng dat atheïsme alleen maar de afwezigheid van geloof in.. is. 

 

Vervolgens weerlegt ie een aantal optionele argumenten voor atheïsme. 

Wel leuk... want het doet je afvragen wat je voor redelijke argumenten voor atheïsme kan bedenken die niet weerlegd zouden kunnen worden. 

Wie heeft er redelijke argumenten om het atheïsme te bepleiten ? 

 

 

 

Er zijn zoveel argumenten. Maar voorwaarde is dat men oprecht en juist met gegevens omgaat en iets doet met de informatie die men krijgt. Jezus Christus is op aarde gekomen en dat heeft vier ecangeliën opgelevert mt daarnin de verwijzing dat het oude testament Gods wroord is. Dat is genoeg stof en wanneer men daar oprecht mee om gaat en niet om er maar een beetje theologe over te spelen. want het is geen boek ter vermaak maar ten handeiding voor het leven. De teots is eenvoudig: Neem het serieus en doe er wat mee anders kun je oeverloos over blijven praten zonder en ooit iets van te begrijpen. Dus leer de mensen zoals het hoort en maak geen discussie wanneer je niet oprecht iets wilt weten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Barnabas:
5 uur geleden zei Yours:

Dag Pro Deo,

Zou je wat meer over dat ‘ogenblik’ kunnen/willen vertellen? Wat gebeurde er precies?

Pas op vorr Petra want die probeert alleen maar iets uit te lokken om informatie te krijgen waarop zij je kan aanvallen.

Hallo Barnabas. 

Je hele verhaal is me te warrig om er wat nuttigs op te kunnen schrijven. Ik denk dat je een hoop dingen door elkaar haalt. 

Maar als je het ergens over wilt hebben... kom dan met een citaat van mij. Zodat we weten wat je bedoelt en waar het over gaat, dat het door mij geschreven is en je me niet met andere mensen door elkaar haalt. 

 

P.S. Ik denk dat je nu bv. Yours met mij (of iemand anders/) verwart. Lokken en aanvallen is i.i.g ons beider ding niet, interesse wel! 

 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
55 minuten geleden zei Petra.:

Hallo Barnabas. 

Je hele verhaal is me te warrig om er wat nuttigs op te kunnen schrijven. Ik denk dat je een hoop dingen door elkaar haalt. 

Maar als je het ergens over wilt hebben... kom dan met een citaat van mij. Zodat we weten wat je bedoelt en waar het over gaat, dat het door mij geschreven is en je me niet met andere mensen door elkaar haalt. 

 

P.S. Ik denk dat je nu bv. Yours met mij (of iemand anders/) verwart. Lokken en aanvallen is i.i.g ons beider ding niet, interesse wel! 

 

 

 

 

Beste Petra, hierboven staat een reactie op je topicstart waar je nog niet op gereageerd hebt. Welkom om te reageren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Hallo Barnabas. 

Je hele verhaal is me te warrig om er wat nuttigs op te kunnen schrijven. Ik denk dat je een hoop dingen door elkaar haalt. 

Maar als je het ergens over wilt hebben... kom dan met een citaat van mij. Zodat we weten wat je bedoelt en waar het over gaat, dat het door mij geschreven is en je me niet met andere mensen door elkaar haalt. 

 

P.S. Ik denk dat je nu bv. Yours met mij (of iemand anders/) verwart. Lokken en aanvallen is i.i.g ons beider ding niet, interesse wel! 

 

 

 

 

Een correctie op je reactie:

Dat mijn betoog warrig overkomt begrijp ik niet want ik heb eea helder voor je op papeir gezet.
Maar je komt wel leugenachtig over door te stellen dat ik warrig overkom. Het feit dat je naar citaten vraagt duidt er toch op dat je begrijpt dat ik naar discussies met jou uit het verleden spreek. 
Maar nu heb je de kans om te bewijzen dat je niet wegloopt door op het antwoord dat ik geef (mijn erdere reactie) in te gaan. Dan hoef ik ook geen citaten van je op te zoeken want dan is duidelijk dat je inmiddels wel bereidt bent de discussie aan te gaan. Het feit dat je interesse hebt in praten met anderen is mij wel duidelijk uit je gesprekken met anderen,. Echter mag je begrijpen dat theologie niet alleen draait om interesse tonen maar ook om de waarheid willen weten. En daarin constateer ik dat je schitert door afwezigheid wanneer de grond onder je voeten te heet wordt. Waartoe dienen al die posts? Waar is je interesse voor de waarheid om echt verder te komen met een onderwerp die zou blijken uit een bevestiging van inbreng die verder gaat dan je posts?

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Petra.:

Dus je was wel een gelovige maar (volgens je eigen woorden; zie onderaan) niet overtuigd ! (want dat is heel wat anders) 🙂

 

Absoluut. Een ervaring (of eigenlijk 2 ervaringen) waar ik niet om heen kon waren nodig om van mij een overtuigend gelovige te maken anders was ik zonder meer een agnost geworden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Yours:

Dag Pro Deo,

Zou je wat meer over dat ‘ogenblik’ kunnen/willen vertellen? Wat gebeurde er precies?

Dat is moeilijk in woorden te beschrijven. Een poging, heel heel lang geleden, om precies te zijn op zaterdag 28 september 1974 om ± 18:00 in de Starterstraat 24 te Den Haag (het huis van mijn lieve oma) was mijn jonge leven beland in een diepe crisis. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat niemand me meer kon helpen en dat was een afschuwelijk gevoel, totale ontreddering.

Min of meer hetzelfde moment kwam de gedachte in mij op, misschien God? En zonder iets te verwachten ging ik naar de slaapkamer, ging op mijn knieën en zei, God, als U bestaat help me dan.  Niet echt een vroom gebed. De woorden hadden mijn mond nog niet verlaten of de liefde van God stortte zich uit in mij. Er zijn geen woorden voor omdat te beschrijven. Zijn aanwezigheid was alom, Zijn liefde doorstroomde, reinigde en overrompelde mij helemaal, alle zorgen verdwenen, ik had me nog nooit zo goed gevoeld. Wat een antwoord...

En ik zat daar op een stoel in de slaapkamer van mijn oma en vroeg mij af wat mij overkomen was. Het was zo overweldigend maar snappen ho maar. Na ± 10 minuten piekeren was ik er nog steeds niet uit. Maar besloot dat het minste wat ik kon doen was om Hem te bedanken. Aldus wederom op de knieën, dit keer om Hem te bedanken. Maar zover kwam het amper, exact dezelfde ervaring viel mee ten deel, ondergedompeld in de liefde van God, het was genoeg, ik wist nu dat God bestond.

Daarna nooit meer een soortgelijke ervaring gehad maar het is de basis van mijn geloof, het enige dat ik echt zeker weet, God bestaat, Hij houd van mij, en Hij is heilig. En met dat laatste moest ik aan de slag.

 

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei ProDeo:

Dat is moeilijk in woorden te beschrijven. Een poging, heel heel lang geleden, om precies te zijn op zaterdag 28 september 1974 om ± 18:00 in de Starterstraat 24 te Den Haag (het huis van mijn lieve oma) was mijn jonge leven beland in een diepe crisis. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat niemand me meer kon helpen en dat was een afschuwelijk gevoel, totale ontreddering.

Min of meer hetzelfde moment kwam de gedachte in mij op, misschien God? En zonder iets te verwachten ging ik naar de slaapkamer, ging op mijn knieën en zei, God, als U bestaat help me dan.  Niet echt een vroom gebed. De woorden hadden mijn mond nog niet verlaten of de liefde van God stortte zich uit in mij. Er zijn geen woorden voor omdat te beschrijven. Zijn aanwezigheid was alom, Zijn liefde doorstroomde, reinigde en overrompelde mij helemaal, alle zorgen verdwenen, ik had me nog nooit zo goed gevoeld. Wat een antwoord...

En ik zat daar op een stoel in de slaapkamer van mijn oma en vroeg mij af wat mij overkomen was. Het was zo overweldigend maar snappen ho maar. Na ± 10 minuten piekeren was ik er nog steeds niet uit. Maar besloot dat het minste wat ik kon doen was om Hem te bedanken. Aldus wederom op de knieën, dit keer om Hem te bedanken. Maar zover kwam het amper, exact dezelfde ervaring viel mee ten deel, ondergedompeld in de liefde van God, het was genoeg, ik wist nu dat God bestond.

Daarna nooit meer een soortgelijke ervaring gehad maar het is de basis van mijn geloof, het enige dat ik echt zeker weet, God bestaat, Hij houd van mij, en Hij is heilig. En met dat laatste moest ik aan de slag.

 

 

 

 

Misschien was het satan wel, die komt immers als een engel des licht?

Tevens kun je beter lezen over hoe hersenen werken en dergelijke, misschien dat je dan snapt waar "de liefde van God" vandaan komt, in plaats van het meteen als Liefde van God te bombarderen?

Over welke God heb je het overigens precies? Zeus, Jehovah, Jahweh, Krishna?

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei ProDeo:

Dat is moeilijk in woorden te beschrijven. Een poging, heel heel lang geleden, om precies te zijn op zaterdag 28 september 1974 om ± 18:00 in de Starterstraat 24 te Den Haag (het huis van mijn lieve oma) was mijn jonge leven beland in een diepe crisis. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat niemand me meer kon helpen en dat was een afschuwelijk gevoel, totale ontreddering.

Min of meer hetzelfde moment kwam de gedachte in mij op, misschien God? En zonder iets te verwachten ging ik naar de slaapkamer, ging op mijn knieën en zei, God, als U bestaat help me dan.  Niet echt een vroom gebed. De woorden hadden mijn mond nog niet verlaten of de liefde van God stortte zich uit in mij. Er zijn geen woorden voor omdat te beschrijven. Zijn aanwezigheid was alom, Zijn liefde doorstroomde, reinigde en overrompelde mij helemaal, alle zorgen verdwenen, ik had me nog nooit zo goed gevoeld. Wat een antwoord...

En ik zat daar op een stoel in de slaapkamer van mijn oma en vroeg mij af wat mij overkomen was. Het was zo overweldigend maar snappen ho maar. Na ± 10 minuten piekeren was ik er nog steeds niet uit. Maar besloot dat het minste wat ik kon doen was om Hem te bedanken. Aldus wederom op de knieën, dit keer om Hem te bedanken. Maar zover kwam het amper, exact dezelfde ervaring viel mee ten deel, ondergedompeld in de liefde van God, het was genoeg, ik wist nu dat God bestond.

Daarna nooit meer een soortgelijke ervaring gehad maar het is de basis van mijn geloof, het enige dat ik echt zeker weet, God bestaat, Hij houd van mij, en Hij is heilig. En met dat laatste moest ik aan de slag.

 

 

 

 

Dag Pro Deo,

Hartelijk dank voor je openhartige antwoord. Wat een prachtige ervaringen! En wel in het diepste van je ellende. Wat zul je er een kracht uit geput hebben.....

Ik begrijp je nickname nu ook helemaal.

Met een vriendelijke groet,

Yours

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Noppert1998:

Misschien was het satan wel, die komt immers als een engel des licht?

Tevens kun je beter lezen over hoe hersenen werken en dergelijke, misschien dat je dan snapt waar "de liefde van God" vandaan komt, in plaats van het meteen als Liefde van God te bombarderen?

Over welke God heb je het overigens precies? Zeus, Jehovah, Jahweh, Krishna?

Zelf reflectie zou je niet misstaan 😄

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei ProDeo:

Zelf reflectie zou je niet misstaan 😄

Wat bedoel je hier precies mee?

Ik lees genoeg over hersenen, en bewustzijn. Dennet, Swaab, van Lommel (over BDE). Alsmede huidige wetenschappelijke theorieen en dergelijke. 

Het gaat mij om de claim dat je Gods liefde ervaarde op een donker punt in je leven. Daar is niks mis mee, om dat te koesteren. Maar zodra je claimt dat dit "Gods liefde" was en verder niks, dan mag je hier toch netjes op bevraagd worden? 

Over welke God heb je het? De onpersoonlijke Godheid? De Godheid uit de Bijbel, de Godheid uit de Koran? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Noppert1998:

Wat bedoel je hier precies mee?

Ik lees genoeg over hersenen, en bewustzijn. Dennet, Swaab, van Lommel (over BDE). Alsmede huidige wetenschappelijke theorieen en dergelijke. 

Het gaat mij om de claim dat je Gods liefde ervaarde op een donker punt in je leven. Daar is niks mis mee, om dat te koesteren. Maar zodra je claimt dat dit "Gods liefde" was en verder niks, dan mag je hier toch netjes op bevraagd worden?

Als je dat zo gevraagd had had ik zeker geantwoord.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Noppert1998:

Wat bedoel je hier precies mee?

Ik lees genoeg over hersenen, en bewustzijn. Dennet, Swaab, van Lommel (over BDE). Alsmede huidige wetenschappelijke theorieen en dergelijke. 

Het gaat mij om de claim dat je Gods liefde ervaarde op een donker punt in je leven. Daar is niks mis mee, om dat te koesteren. Maar zodra je claimt dat dit "Gods liefde" was en verder niks, dan mag je hier toch netjes op bevraagd worden? 

Over welke God heb je het? De onpersoonlijke Godheid? De Godheid uit de Bijbel, de Godheid uit de Koran? 

Dag Noppert,

Ik denk dat je je moet realiseren dat ProDeo spreekt over ervaringen van bijna 50 jaar geleden. In mijn visie is hij destijds ondergedompeld in het Licht en de Liefde die rechtstreeks afkomstig is uit de Bron van het Leven, waar wij allen uit afkomstig zijn. Per slot van rekening herkent men de boom aan de vrucht. Als je dan bedenkt dat ProDeo er hier blijk van geeft ‘om niet voor God’ aanwezig te zijn, dan lijkt het mij het zeer aannemelijk dat satan, althans in het hier en nu, bij hem geen voet aan de grond heeft.

Dit is wellicht wat invulkunde, ProDeo, dus corrigeer me aub als ik het mis heb. 

bewerkt door Yours
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Yours:

Dag Noppert,

Ik denk dat je je moet realiseren dat ProDeo spreekt over ervaringen van bijna 50 jaar geleden. In mijn visie is hij destijds ondergedompeld in het Licht en de Liefde die rechtstreeks afkomstig is uit de Bron van het Leven, waar wij allen uit afkomstig zijn. Per slot van rekening herkent men de boom aan de vrucht. Als je dan bedenkt dat ProDeo er hier blijk van geeft ‘om niet voor God’ aanwezig te zijn, dan lijkt het mij het zeer aannemelijk dat satan, althans in het hier en nu, bij hem geen voet aan de grond heeft.

Dit is wellicht wat invulkunde, ProDeo, dus corrigeer me aub als ik het mis heb. 

Nee hoor, je hebt helemaal gelijk.

De uiteindelijke vraag van Noppert was prima, de stijl van de post benam me de lust om er energie in te steken.

Inderdaad, de vraag diende zich op, wat nu? En ik had geen idee. Om een lang verhaal kort te houden, ik kwam in aanraking met de Bijbel op een bijzondere manier. Op zoek in de boekenwinkel naar een boek om in het weekend iets te lezen te hebben zag ik als sciencefiction liefhebber een boek met de titel "De Planeet die Aarde heette". Zonder verder te kijken of de achterkant te lezen (ik had haast) kocht ik het. En dat boek ging over de Bijbel en er ging een nieuwe wereld voor mij open. God heeft zeker ook humor.

In retrospectie, de Bijbel in de persoon van Jezus Christus past exact bij mijn ervaring, waar andere geloofsopvattingen falen.

1 John 4 -

13 Hieraan kennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.

14 En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader [Zijn] Zoon gezonden heeft [tot] een Zaligmaker der wereld.

15 Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.

16 En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.

17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, [namelijk] dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.

18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.

19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Yours:

Dag Pro Deo,

Hartelijk dank voor je openhartige antwoord. Wat een prachtige ervaringen! En wel in het diepste van je ellende. Wat zul je er een kracht uit geput hebben.....

Ik begrijp je nickname nu ook helemaal.

Met een vriendelijke groet,

Yours

Aan die nickname zit nog wel een leuk verhaal aan vast. Het is alleen in Nederland zo dat de Latijnse uitdrukking ProDeo staat voor gratis. Echter de letterlijke vertaling is "voor God" en dat wist ik toen nog niet toen ik mijn commerciële software omdoopte in ProDeo (gratis dus in mijn beleving, vrij downloadbaar) toen ik met pensioen ging. En omdat de software een internationaal karakter had (alleen in het Engels) werd ik al snel geconfronteerd met verbaasde reacties want "gratis" in het Latijn is "Pro Bono". Ik vond het bijzonder amusant dat ik onbedoeld met de naamsverandering een soort van getuigenis had afgelegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei ProDeo:

 

Min of meer hetzelfde moment kwam de gedachte in mij op, misschien God? En zonder iets te verwachten ging ik naar de slaapkamer, ging op mijn knieën en zei, God, als U bestaat help me dan.  Niet echt een vroom gebed. De woorden hadden mijn mond nog niet verlaten of de liefde van God stortte zich uit in mij. Er zijn geen woorden voor omdat te beschrijven. Zijn aanwezigheid was alom, Zijn liefde doorstroomde, reinigde en overrompelde mij helemaal, alle zorgen verdwenen, ik had me nog nooit zo goed gevoeld. Wat een antwoord...

 

Het klinkt als de Godsgeboorte in de ziel.  Een liefde welke nergens op gericht is.  Herken je dat?

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Noppert1998:

Misschien was het satan wel, die komt immers als een engel des licht?

Tevens kun je beter lezen over hoe hersenen werken en dergelijke, misschien dat je dan snapt waar "de liefde van God" vandaan komt, in plaats van het meteen als Liefde van God te bombarderen?

Satan doet zich inderdaad voor als een engel des lichts. Hij verdraait de zaken en doet alsof hij het zelf beter weet. Je probeert licht op de zaak te werpen door aan de orde te stellen dat belevenissen geschieden door de werkoing van ons lichaam, in het bijzinder wijs je op de hersenen. Maar je vergeet dat God dat lichaam gemaakt heeft en dat Zijn Geest werdt ingeblazen door de neus van Adam waardoor hij een levende ziel werd. Zo vergeet je dat God door het lichaam heen werkt en doe je jezelf voor als een engel des lichts.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-1-2023 om 06:05 zei Petra.:

Ook weer een aardig epistel van Emanuel Rutten. 

https://www.gjerutten.nl/RedelijkeArgumentenVoorAtheisme_ERutten.pdf

Rutten vraagt de atheïst om slechts één argument te geven voor de overtuiging dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld.

 

 

Een atheïst is ervan overtuigd dat er geen God is, en meent dus dat er geen bewust wezen bestaat dat de oorsprong is van de wereld.

Nou zie ik op fora in de regel de bewijslast van de -God bestaat- claim bij de gelovigen neergelegd worden. Rutten keert het om:

 

Vervolgens gaat ie verder over de veelgehoorde inbreng dat atheïsme alleen maar de afwezigheid van geloof in.. is. 

 

Vervolgens weerlegt ie een aantal optionele argumenten voor atheïsme. 

Wel leuk... want het doet je afvragen wat je voor redelijke argumenten voor atheïsme kan bedenken die niet weerlegd zouden kunnen worden. 

Wie heeft er redelijke argumenten om het atheïsme te bepleiten ? 

 

 

 

Opnieuw geen antwoord op mijn reactie:

Er zijn zoveel argumenten. Maar voorwaarde is dat men oprecht en juist met gegevens omgaat en iets doet met de informatie die men krijgt. Jezus Christus is op aarde gekomen en dat heeft vier ecangeliën opgelevert mt daarnin de verwijzing dat het oude testament Gods wroord is. Dat is genoeg stof en wanneer men daar oprecht mee om gaat en niet om er maar een beetje theologe over te spelen. want het is geen boek ter vermaak maar ten handeiding voor het leven. De teots is eenvoudig: Neem het serieus en doe er wat mee anders kun je oeverloos over blijven praten zonder en ooit iets van te begrijpen. Dus leer de mensen zoals het hoort en maak geen discussie wanneer je niet oprecht iets wilt weten.

Opnieuw geen vervolg van de discussie van jou kant
Heb je het al opgegeven? Is het onderwerp te moeilijk voor je of kun je de discussie gewoon niet aan?
Rakel je niet allerlei onderwerpen op waarvan het niveau je te hoog is? Kun je niet beter stoppen met steeds verwijzingen aan te voeren waarop dan toch geen fatsoenlijke discussie op volgt? Lijkt me dat je dat eens zou moeten doen en de ruimte vrij houden voor hen die wel serieus het gesprek aan kunnen gaan.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Noppert1998:

Misschien was het satan wel, die komt immers als een engel des licht?

Tevens kun je beter lezen over hoe hersenen werken en dergelijke, misschien dat je dan snapt waar "de liefde van God" vandaan komt, in plaats van het meteen als Liefde van God te bombarderen?

Zodra je het verschil weet tussen het Licht en de Liefde van de Bron Gods en daar tegenover de engel des lichts van satan, is het je duidelijk. De ervaring van ProDeo was er duidelijk 1 van de Bron. Bovendien handelt hij hier tot op heden, ook na bijna 50 jaar na dato, op de wijze die hierbij hoort.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid