Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 237
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Qua inhoud natuurlijk niet, maar qua principe wel. Ook een fictieve persoon kan een voorbeeld zijn voor gelovigen, ook als die persoon in de Schrift staat.

Het verhaal van Job mag dan fictief zijn, maar de discussie tussen hem en zijn vrienden is maar al te echt en zo ook hoe God daarop reageert. Het verhaal wil afrekenen met allerlei theologische stelse

Nee hoor Barnabas. Zeker niet, dat begrijp je niet goed.  God kent natuurlijk ook Jobs hart, en laat in Job 1;8 al heel duidelijk weten wie Job is. (Zo rechtschapen en onberispelijk is niemand op

32 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik meen me te herinneren dat @fyg ooit vertelde dat hij geen Nederlandse achtergrond heeft. Dat maakt jouw reactie op zijn post extreem beledigend.

Dat wist ik niet. Blijft natuurlijk dat de berichten extreem onduidelijk zijn. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat wist ik niet. Blijft natuurlijk dat de berichten extreem onduidelijk zijn. 

Reageer er dan niet op.

Op 31-1-2023 om 06:43 zei Petra.:

Je kan het ook zien dat God niet kan of wil ingrijpen in bepaalde natuurkrachten. De idee in dat epistel is dan ook dat die krachten niet door God geschapen zijn. Vergelijkbaar met het epistel van mijn TS, waarin ook wordt uitgelegd dat het geen schepping ex nihilo betreft. Zie citaat hieronder: 

 

"God had in zijn scheppingsplan een zuivere en volmaakte orde voor ogen (zie de passage over Genesis1,1-2,4), waarin de machten van de chaos geheel aan banden werden gelegd en waarin lijden of geweld geen plaats zouden hebben. Echter, in werkelijkheid blijft de verstoring van de intentionele ordening door de chaos een mogelijkheid.

Er lijkt ons in dit verband een opmerkelijke parallellie waarneembaar tussen het scheppingsverhaal in Genesis 1,1-2,4 en Gods tweede toespraak in Job. In het eerste verhaal blijkt dat God niet uit het niets schept. Het betreft geen creatio ex nihilo. Integendeel, de chaos bleek de initieel aanwezige kosmische macht. Precies aan deze chaos legt God grenzen op, door het feit dat ze ingebouwd wordt in het ritme van een geordende schepping. Echter, ook in die context blijft de potentieel dreigende kracht van de chaos bestaan. Op analoge wijze lijkt de tweede toespraak van God in Job, door de verwijzing naar de oermonsters Behemoten Leviathan, te stellen dat deze als belichaming van de chaos weliswaar als 'schepselen' in de schepping ingeordend zijn, maar niettemin wezenlijk chaotisch of 'kwaad' blijven. Hierin lijkt gesuggereerd te worden dat het lijden nu eenmaal deel uitmaakt van de chaos. Als een vorm van chaos, blijkt het lijden bijgevolg een onlosmakelijk deel van de schepping te zijn.

Echter, opmerkelijk is dat God, in dezelfde verhaaltraditie, niet degene was die de chaos schiep. God staat niet aan de oorsprong van de chaos. De chaos was voorgegeven, primordiaal vóór de schepping. Genesis 1,1 vermeldt de chaos en de duisternis namelijk als de beginsituatie waarin God met de schepping een aanvang maakt. Met andere woorden, het lijden dat intrinsiek deel uitmaakt van de chaos was er al vóór God de schepping tot stand bracht. In die schepping heeft God aan deze chaos grenzen opgelegd, maar ze blijft bestaan." 

 

Dat klopt niet Petra. God schiep de aarde en de hemel en de aarde was woest en ledig. Eerste zin over het begin der dingen (Genesis 1;1-2). Woest en ledig komt uit het Hebreeuws "tohoe en Vohoe" dat chaos omarmt. Daarom schiep God de chaos die er voor de schepping nog niet was. Daarmee is heel je betoog aan diggelen.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 11-2-2023 om 12:55 zei Petra.:

Waarom werd Mozes niet genoemd dan ? 

Was Daniel een echt levend persoon ? 

 

Bedoel je nou dat je wel of niet denkt dat Job een echt persoon was ? (Omdat je schrijft "sommige gelovigen beweren dat Job een echte persoon was" klinkt het alsof je zelf vindt van niet, maar in je eerste zin schreef je van wel). 

 

Ik snap niet wat de verwijzing van Jezus naar Noah ermee te maken heeft en waarom het belangrijk zou zijn. 

ik weet het niet waarom Ezechiel 14 niet Mozes genoemd heeft,

of Daniel een echte historische persoon was?

dat is goede vraag? Hoe kan je bepalen of iemand in het geschiedenis een echt bestaande persoon was, op basis van wat?

Ik geloof dat Job echte bestaande persoon was,

Er is veel over Noah geschreven, dat het verhaal verzonnen (zo staat veel erover in het internet) is en dat Noah niet historisch persoon was, daar ben ik het niet eens, maar

Jezus noemt Noah, zoals Ezechiel noemt Job.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Piebe:

Welke verwijzing bedoel je hier mee?

Lucas 17: 26-27

in de tijd van mensenzoon zal precies hetzelfde gebeuren als in de tijd van Noah

ik bedoel dat Jezus wijst aan de situatie zoals de tijd van Noah,

het gaat om boodschap, en niet persoon zelf.

Het gaat om de boodschap (Eziechiel) dat Job rechtvaardig was, en niet persoon Job zelf

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei fyg:

of Daniel een echte historische persoon was?

dat is goede vraag? Hoe kan je bepalen of iemand in het geschiedenis een echt bestaande persoon was, op basis van wat?

Hi Fyg, 

Sja.. daar vraag je wat.. Ik ga er een topic voor maken !

 

9 uur geleden zei fyg:

Ik geloof dat Job echte bestaande persoon was,

Ik vind het -niet echt bestaand persoon- aannemelijker, maar.. je bent de enige niet die gelooft van wel. 

Ik weet niet of er onder theologen/bijbelwetenschappers consensus is over dit vraagstuk.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei fyg:

Lucas 17: 26-27

in de tijd van mensenzoon zal precies hetzelfde gebeuren als in de tijd van Noah

ik bedoel dat Jezus wijst aan de situatie zoals de tijd van Noah,

het gaat om boodschap, en niet persoon zelf.

Het gaat om de boodschap (Eziechiel) dat Job rechtvaardig was, en niet persoon Job zelf

Oké dat vers bedoelde je. Ja die is bekend.

2 uur geleden zei Petra.:

Hi Fyg, 

Sja.. daar vraag je wat.. Ik ga er een topic voor maken !

 

Ik vind het -niet echt bestaand persoon- aannemelijker, maar.. je bent de enige niet die gelooft van wel. 

Ik weet niet of er onder theologen/bijbelwetenschappers consensus is over dit vraagstuk.

 

Het is onmogelijk die zekerheid van een wetenschapper te krijgen, je hebt ze te hoog zitten.

Jezus zei dat Daniel een historisch persoon was en daar zullen we het mee moeten doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Piebe:

Het is onmogelijk die zekerheid van een wetenschapper te krijgen, je hebt ze te hoog zitten.

Jezus zei dat Daniel een historisch persoon was en daar zullen we het mee moeten doen.

Dat zei Jezus helemaal niet...

Als er in een boek staat "Pietje Puk* zei: Laten we uit varen gaan" geloof je dan dat Pietje Puk dit werkelijk zei? Of zou dit weleens in de mond van Pietje Puk* gelegd kunnen zijn?

 

*=random name

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 13-2-2023 om 06:05 zei Petra.:

Hi Fyg, 

Sja.. daar vraag je wat.. Ik ga er een topic voor maken !

 

Ik vind het -niet echt bestaand persoon- aannemelijker, maar.. je bent de enige niet die gelooft van wel. 

Ik weet niet of er onder theologen/bijbelwetenschappers consensus is over dit vraagstuk.

 

Ok, misschien ben ik de enige die zo denkt,

Maar in heb in het internet gezocht, en kwam ik het volgende tegen:

De woonplaats van Job is Uz , het is aanwezig in het echte wereld, en  Jeremia heeft dit plaats genoemd in (klaagliederen van Jeremia; 4:21)

Dus mijn vraag, als Job niet echte historische persoon was, waarom werd zijn woonplaats genoemd in Job(1:1)

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei fyg:

Ok, misschien ben ik de enige die zo denkt,

Maar in heb in het internet gezocht, en kwam ik het volgende tegen:

De woonplaats van Job is Uz , het is aanwezig in het echte wereld, en  Jeremia heeft dit plaats genoemd in (klaagliederen van Jeremia; 4:21)

Dus mijn vraag, als Job niet echte historische persoon was, waarom werd zijn woonplaats genoemd in Job(1:1)

Ik wil er ook vanuit gaan dat Job daadwerkelijk leefde.

Het boek gaat er volgens mij niet over waarom goede mensen lijden maar dat je tijdens lijden je geloof moet bewaken, bewaren. Zeker in een vijandige omgeving. 
Het boek gunt ons ook een kijkje in de hemel, God’s woonplaats. Waar Satan’s aanwezigheid nog getolereerd wordt. Interessant is dat lijden een hoger doel kan dienen. Er kan iets goeds uit voortkomen. We mogen niet verwachten dat God ingrijpt wanneer wij het verwachten. Dat tijdstip bepaalt hij zelf. Het idee dat lijden uit onze herinnering uitgewist zal worden is erg bemoedigend. Daarbij geeft God kracht, geest om te volharden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Het boek gunt ons ook een kijkje in de hemel, God’s woonplaats. Waar Satan’s aanwezigheid nog getolereerd wordt. Interessant is dat lijden een hoger doel kan dienen. Er kan iets goeds uit voortkomen. We mogen niet verwachten dat God ingrijpt wanneer wij het verwachten. Dat tijdstip bepaalt hij zelf. Het idee dat lijden uit onze herinnering uitgewist zal worden is erg bemoedigend. Daarbij geeft God kracht, geest om te volharden. 

In het verhaal zijn zoveel mensen gedood, en jij ziet er een hoger doel in? "er kan iets goeds uit voortkomen"?

Als je zelf je familieleden kwijtraakt dan piep je wel anders.. Als je hond waar je je aan hecht dood is dan ben je ook niet meteen blij met een vervangende hond.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei fyg:

Ok, misschien ben ik de enige die zo denkt,

Maar in heb in het internet gezocht, en kwam ik het volgende tegen:

De woonplaats van Job is Uz , het is aanwezig in het echte wereld, en  Jeremia heeft dit plaats genoemd in (klaagliederen van Jeremia; 4:21)

Dus mijn vraag, als Job niet echte historische persoon was, waarom werd zijn woonplaats genoemd in Job(1:1)

Hi Fyg, volgens mij ben je niet de enige die zo denkt. 

Ik had ergens gelezen dat als je ervan uitgaat dat Job echt geleefd heeft dat hij voor Abraham geleefd moet hebben en dat het boek Job dan ook het oudste Bijbelboek moet zijn. 

Maar volgens mij maakt het niet echt uit of je hem als een wel of niet bestaand persoon beschouwd omdat de inhoud van het verhaal het belangrijkste is. Dat zelfs zijn vrienden niet in zijn onschuld geloven en hem maar ten onrechte schuld in zijn schoenen proberen te schuiven omdat het erg moeilijk te verkroppen is dat onschuldige mensen te lijden krijgen bij een rechtvaardige God.  

Wat is volgens jou de boodschap van het verhaal ? 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Hermanos2:

Interessant is dat lijden een hoger doel kan dienen.

Bedoel je het zo ?

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/1PE.2/1-Petrus-2/

"Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. 20 Immers, wanneer u de slagen verdraagt die u krijgt als straf voor wangedrag, levert dat u toch geen aanzien op? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden."

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-2-2023 om 06:16 zei Petra.:

Hi Fyg, volgens mij ben je niet de enige die zo denkt. 

Ik had ergens gelezen dat als je ervan uitgaat dat Job echt geleefd heeft dat hij voor Abraham geleefd moet hebben en dat het boek Job dan ook het oudste Bijbelboek moet zijn. 

Maar volgens mij maakt het niet echt uit of je hem als een wel of niet bestaand persoon beschouwd omdat de inhoud van het verhaal het belangrijkste is. Dat zelfs zijn vrienden niet in zijn onschuld geloven en hem maar ten onrechte schuld in zijn schoenen proberen te schuiven omdat het erg moeilijk te verkroppen is dat onschuldige mensen te lijden krijgen bij een rechtvaardige God.  

Wat is volgens jou de boodschap van het verhaal ? 

 

 

dat lijden voor zoveel gelovigen en ongelovigen geldt

we begrijpen niet waarom we soms lijden, we hoeven allen op God te vertrouwen,

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-2-2023 om 07:19 zei Petra.:

Bedoel je het zo ?

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/1PE.2/1-Petrus-2/

"Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. 20 Immers, wanneer u de slagen verdraagt die u krijgt als straf voor wangedrag, levert dat u toch geen aanzien op? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden."

Lijden kan zeker een hoger doel dienen. In Job kun je zien dat God een rol speelt bij de oorzaak van Job’s lijden. In onze wereld is dat zeker niet zo. Het meeste lijden veroorzaken we zelf.

Ik kan me voorstellen dat God toekeek hoe nazi’s de Joden vermoordden in WO2. Toch greep hij niet in. Zou hij misschien hebben voorzien dat dit vreselijke lijden de oprichting van de staat Israël tot gevolg had. De joden kregen in versneld tempo hun land terug. God belooft in Openbaring dat hij rouw en pijn uit hun herinnering zal uitwissen.

Mogelijk heeft God zelfs ingegrepen aan het eind van de oorlog want even leek het erop dat de V1 en V2 raketten de nazi’s de overwinning zouden bezorgen. Toch is dit niet gebeurd. Mattheus 24:21-22 een tijd van verschrikkingen zoals de wereld nooit gekend heeft. God heeft die tijd verkort omwille van de uitverkorenen. Anders wordt geen enkel mens straks gered.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-2-2023 om 14:32 zei Hermanos2:

Lijden kan zeker een hoger doel dienen. In Job kun je zien dat God een rol speelt bij de oorzaak van Job’s lijden. In onze wereld is dat zeker niet zo. Het meeste lijden veroorzaken we zelf.

Ik kan me voorstellen dat God toekeek hoe nazi’s de Joden vermoordden in WO2. Toch greep hij niet in. Zou hij misschien hebben voorzien dat dit vreselijke lijden de oprichting van de staat Israël tot gevolg had. De joden kregen in versneld tempo hun land terug. God belooft in Openbaring dat hij rouw en pijn uit hun herinnering zal uitwissen.

Mogelijk heeft God zelfs ingegrepen aan het eind van de oorlog want even leek het erop dat de V1 en V2 raketten de nazi’s de overwinning zouden bezorgen. Toch is dit niet gebeurd. Mattheus 24:21-22 een tijd van verschrikkingen zoals de wereld nooit gekend heeft. God heeft die tijd verkort omwille van de uitverkorenen. Anders wordt geen enkel mens straks gered.

 

Laatste alinea heb ik nog nooit gelezen en ik heb echt 100+ boeken over WOII gelezen. De V1 en V2 waren juist erg slecht. Er zijn meer mensen omgekomen tijdens de bouw van die dingen (en het afsteken) dan slachtoffers die bedoeld waren (Londen, Antwerpen, Nederland etc).

De rest van je verhaal deugd natuurlijk van geen kanten.. In de Bijbel wordt Daniel gered uit de leeuwenkuil, Petrus werd gered uit de gevangenis, Israel werd gesteund toen ze Kanaän innamen etc. Maar God zou zwijgen bij de moord en genocide op zijn eigen volk? Wat moet er nog meer gebeuren om jou en anderen te overtuigen dat je God niet bestaat?  Bonifatius hakte de bomen van de Friezen om en hij zei "als mij niks overkomt dan is dat het bewijs dat jullie Goden niet bestaan". Er gebeurde niks, en veel Friezen bekeerden zich op dat moment. Dat is natuurlijk minder duidelijk dan de moord op zes miljoen joden. Het laat gewoon zien dat "papier geduldig" is en dat in de echte werkelijkheid God nooit ingrijpt. Dan zou het ook kunnen dat God niet bestaat?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-2-2023 om 14:32 zei Hermanos2:

Mogelijk heeft God zelfs ingegrepen aan het eind van de oorlog want even leek het erop dat de V1 en V2 raketten de nazi’s de overwinning zouden bezorgen. Toch is dit niet gebeurd. Mattheus 24:21-22 een tijd van verschrikkingen zoals de wereld nooit gekend heeft. God heeft die tijd verkort omwille van de uitverkorenen. Anders wordt geen enkel mens straks gered

In jouw verhaal,  waarom liet God dan in Japan nog 2 atoombommen toe?  Werkelijk,  dit is echt een dom stukje tekst. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

In jouw verhaal,  waarom liet God dan in Japan nog 2 atoombommen toe?  Werkelijk,  dit is echt een dom stukje tekst. 

Dom stukje tekst? En die uitspraak komt van jou? Jij, die hier altijd fijntjes opmerkt dat men elkaar niet moet beledigen. Jij bent net zo’n leeghoofd als je avatar. Die is werkelijk treffend gekozen.

Maar goed. Ik wil graag bijleren. Dus, vertel mij asjeblieft meester: Hoeveel miljoenen Joden zijn er omgekomen door de atoombommen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-2-2023 om 14:32 zei Hermanos2:

Mogelijk heeft God zelfs ingegrepen aan het eind van de oorlog want even leek het erop dat de V1 en V2 raketten de nazi’s de overwinning zouden bezorgen. Toch is dit niet gebeurd. Mattheus 24:21-22 een tijd van verschrikkingen zoals de wereld nooit gekend heeft. God heeft die tijd verkort omwille van de uitverkorenen. Anders wordt geen enkel mens straks gered.

 

Helaas is de realiteit dat vele overlevenden van de Holocaust het jodendom vaarwel hebben gezegd omdat ze moesten concluderen dat God niet met hen is of niet bestaat.

En tweeduizend jaar and counting een korte tijd noemen is liegen voor eigen parochie. Draai je misschien graag begrippen om? Dan ben je helemaal een postmodern product maar de Bijbelse God moet daar niks van hebben.

'Wee dengenen die het kwade goed heten en het goede kwaad, die duisternis tot licht stellen en het licht tot duisternis, die het bittere tot zoet stellen en het zoete tot bitterheid.' (Jes 5:20)

Sta mij toe daar aan toe te voegen: wee hen die een korte tijd lang noemen en een lange tijd kort. En kom niet aanzetten met dat een dag voor God als duizend jaar is want jij bent God niet.

Wat is jouw religie? Kabbala misschien? Laat me eens een jodennaam voor je bedenken: Ehm Juda! ;)

bewerkt door Piebe
Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Piebe:

Helaas is de realiteit dat vele overlevenden van de Holocaust het jodendom vaarwel hebben gezegd omdat ze moesten concluderen dat God niet met hen is of niet bestaat.

En tweeduizend jaar and counting een korte tijd noemen is liegen voor eigen parochie. Draai je misschien graag begrippen om? Dan ben je helemaal een postmodern product maar de Bijbelse God moet daar niks van hebben.

'Wee dengenen die het kwade goed heten en het goede kwaad, die duisternis tot licht stellen en het licht tot duisternis, die het bittere tot zoet stellen en het zoete tot bitterheid.' (Jes 5:20)

Sta mij toe daar aan toe te voegen: wee hen die een korte tijd lang noemen en een lange tijd kort. En kom niet aanzetten met dat een dag voor God als duizend jaar is want jij bent God niet.

Wat is jouw religie? Kabbala misschien? Laat me eens een jodennaam voor je bedenken: Ehm Juda! ;)

19 eeuwen vervangingstheologie blijken wederom bijzonder hardnekkig uit te bannen.

YHWH zal Israël herstellen. Hij zal zijn kudde verzamelen, er zal er niet één ontbreken. 

Met gelovigen uit de heidenen werd nooit een verbond gesloten. Wij worden uitgenodigd om geënt  te worden aan de boom met Joodse wortels. En zelfs jouw ontkenning kan dat feit niet ontkrachten.

bewerkt door Hermanos2
Typo
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hermanos2:

19 eeuwen vervangingstheologie blijken wederom bijzonder hardnekkig uit te bannen.

YHWH zal Israël herstellen. Hij zal zijn kudde verzamelen, er zal er niet één ontbreken. 

Met gelovigen uit de heidenen werd nooit een verbond gesloten. Wij worden uitgenodigd om geënt  te worden aan de boom met Joodse wortels. En zelfs jouw ontkenning kan dat feit niet ontkrachten.

De wortel en het geslacht Davids is Christus (Openb. 22:16) en de wortel draagt de boom en de boom niet de wortel (Rom 11,18). Kortom, jij blaft weer eens bij de verkeerde boom. Heb je al een jodennaam aangenomen? Immers je verafgood het schepsel en niet de Schepper. En verder:

'Ik, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, en Ik zal U bij Uw hand grijpen; en Ik zal U behoeden, en Ik zal U geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen' (Jes. 42:6)

'En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd' (Hand 10:45)

'Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein; en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan.' (Hand 18:6)

En Romeinen 7 leert ons dat Juda door de dood en opstanding van Jahweh (Op 2:8) rechtens vrij is geworden om van een Ander te worden (Rom 7:4) en door de dood en opstanding van Jahweh is Jeruzalem weduwe geworden. Dat jij die zaken allemaal ontkent maakt je een echte jood maar absoluut geen christen.

'Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien.' (Openb. 18:7)

Het aardse Jeruzalem is een weduwe geworden door de dood en opstanding van Christus. Alleen joden en jodengenoten ontkennen dat en zeggen in hun hart dat Jeruzalem geen weduwe is en geen rouw heeft gezien. Alleen wanneer je loochent dat Jezus de Christus is heeft Jahweh nog een verbond met Juda.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Piebe:

Helaas is de realiteit dat vele overlevenden van de Holocaust het jodendom vaarwel hebben gezegd omdat ze moesten concluderen dat God niet met hen is of niet bestaat.

En tweeduizend jaar and counting een korte tijd noemen is liegen voor eigen parochie. Draai je misschien graag begrippen om? Dan ben je helemaal een postmodern product maar de Bijbelse God moet daar niks van hebben.

'Wee dengenen die het kwade goed heten en het goede kwaad, die duisternis tot licht stellen en het licht tot duisternis, die het bittere tot zoet stellen en het zoete tot bitterheid.' (Jes 5:20)

Sta mij toe daar aan toe te voegen: wee hen die een korte tijd lang noemen en een lange tijd kort. En kom niet aanzetten met dat een dag voor God als duizend jaar is want jij bent God niet.

Wat is jouw religie? Kabbala misschien? Laat me eens een jodennaam voor je bedenken: Ehm Juda! ;)

Ik had je bijna een duimpje omhoog gegeven. Maar waarom ben je zo tegen joden? Antisemitisme is nog heer en meester in Europa, helaas.. 

Net ook met "jodengesprek" in plaats van "geloofsgesprek"... Dan ben je gewoon niet goed bij je paasei. 

De Friezen verlieten hun god(en) toen 1 mannetje hun heilige bomen omhakte om er kerken van te maken. Dat mannetje had gezegd "als mij niks overkomt dan bestaan jullie goden niet". Er zijn miljoenen joden vermoord, en er is niks gebeurd. Behalve mens tegen mens. Maar zonder de Amerikaanse mensen en de Russische mensen hadden wij nog steeds onder het juk van nazi Duitsland geleefd.. En toch weten gelovigen het altijd zo te breien dat HUN God wel leeft of bestaat.. Elia op de karmel is ook zo mooi, met die wedstrijd tegen priesters van de baal. Hun altaar ging niet in de fik, en dus meenden ze "Baal bestaat niet". Die priesters werden gedood. Maar zes miljoen joden vermoord en nog moeten gelovigen allerlei redenen verzinnen waarom hun God wel bestaat. Zelfs met drogredenen als "Hij zond de mensen" of "al redt God maar 1 iemand, dan nog is dat prima".. Is een God die zes miljoen mensen van zijn volk laat vermoorden het wel waard om God te worden genoemd?    

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei Piebe:

De wortel en het geslacht Davids is Christus (Openb. 22:16) en de wortel draagt de boom en de boom niet de wortel (Rom 11,18). Kortom, jij blaft weer eens bij de verkeerde boom. Heb je al een jodennaam aangenomen? Immers je verafgood het schepsel en niet de Schepper. En verder:

'Ik, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, en Ik zal U bij Uw hand grijpen; en Ik zal U behoeden, en Ik zal U geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen' (Jes. 42:6)

'En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd' (Hand 10:45)

'Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein; en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan.' (Hand 18:6)

En Romeinen 7 leert ons dat Juda door de dood en opstanding van Jahweh (Op 2:8) rechtens vrij is geworden om van een Ander te worden (Rom 7:4) en door de dood en opstanding van Jahweh is Jeruzalem weduwe geworden. Dat jij die zaken allemaal ontkent maakt je een echte jood maar absoluut geen christen.

'Zoveel als zij zichzelve verheerlijkt heeft en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan; want zij zegt in haar hart: Ik zit als een koningin, en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien.' (Openb. 18:7)

Het aardse Jeruzalem is een weduwe geworden door de dood en opstanding van Christus. Alleen joden en jodengenoten ontkennen dat en zeggen in hun hart dat Jeruzalem geen weduwe is en geen rouw heeft gezien. Alleen wanneer je loochent dat Jezus de Christus is heeft Jahweh nog een verbond met Juda.

Dwaal gerust verder met je onleesbare Statenvertaling en je overleden godsbeeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Hermanos2:

Dom stukje tekst? En die uitspraak komt van jou? Jij, die hier altijd fijntjes opmerkt dat men elkaar niet moet beledigen. Jij bent net zo’n leeghoofd als je avatar. Die is werkelijk treffend gekozen.

Maar goed. Ik wil graag bijleren. Dus, vertel mij asjeblieft meester: Hoeveel miljoenen Joden zijn er omgekomen door de atoombommen?

Ik noemde de tekst dom. Jou niet. Dat haal je door elkaar. Ik zou niet weten  wat er vreemd is aan mijn vraag waarom God dan nog 2 atoombommen toe liet. Want daaruit blijkt dat je niet in de gaten hebt wanneer de oorlog klaar was l. Hint: Niet op 5 mei 1945.

En daarmee slaat jouw opmerking over het eindigen van de oorlog door God, de plank volledig mis.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Ik noemde de tekst dom. Jou niet. Dat haal je door elkaar. Ik zou niet weten  wat er vreemd is aan mijn vraag waarom God dan nog 2 atoombommen toe liet. Want daaruit blijkt dat je niet in de gaten hebt wanneer de oorlog klaar was l. Hint: Niet op 5 mei 1945.

En daarmee slaat jouw opmerking over het eindigen van de oorlog door God, de plank volledig mis.

Niks ervan, je bent een draaikont. Omwille van de uitverkorenen (Joden) werden die dagen (holocaust) verkort. Ik zie dat als één vervulling van Mattheus 24:22. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid