Spring naar bijdragen

Is de hemel volmaakt ?


Aanbevolen berichten

11 uur geleden zei Hopper:

Het zijn de woorden van Jezus zelf.    Lukas 17:21

Je zal niet kunnen zeggen: 'Kijk, hier is het,' of: 'Kijk, daar is het!' Want het Koninkrijk van God is binnenín jullie."

 

Het woord koninkrijk komt in Lucas 42 keer voor. Is er nog een ander vers, waar staat dat het koninkrijk in je is.
Lees ook eens andere vertalingen:

NBV21: ”Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’

HSV: En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. (Bijgevoegde opmerking 17:21 binnen in u - Of: in het midden van u)

Naardense bijbel: en ze zullen níet zeggen: zie, hier!, of: daar!, want zie, het koninkrijk Gods is in uw midden!

In het NT breekt God’s koninkrijk door op een bijzondere manier. In dit koninkrijk zijn de rollen omgedraaid: de rijken zijn arm, de eersten zullen de laatsten zijn, de machteloze (als gekruisigde) Jezus ontvangt alle macht. Niet Ceasar maar Jezus is koning.

Een enkele zin heeft het over Christus leeft in mij:
Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

2 Korinthe 13:5 Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent.

Maar vaker is het andersom: wij zijn in of van Christus.

2 Korinthe 5:17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 87
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het woord koninkrijk komt in Lucas 42 keer voor. Is er nog een ander vers, waar staat dat het koninkrijk in je is. Lees ook eens andere vertalingen: NBV21: ”Maar weet wel: het koninkrijk van Go

Was er nu maar iemand die kon vertellen 'wat' de hemel is, dan zouden we al opschieten in het weten.   Wordt daar het veld buiten goed en kwaad mee bedoeld, dan is die vrij van zonden.  Maar dan hebbe

Maar dat wilde Hij blijkbaar niet. Hij wilde dat ook de engelen Hem uit geheel vrije wil zouden dienen en liefhebben, op hun eigen unieke wijze. De prijs daarvoor was dat daardoor sommige engelen zi

18 minuten geleden zei Breuk:

Het woord koninkrijk komt in Lucas 42 keer voor. Is er nog een ander vers, waar staat dat het koninkrijk in je is.
Lees ook eens andere vertalingen:

NBV21: ”Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’

HSV: En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. (Bijgevoegde opmerking 17:21 binnen in u - Of: in het midden van u)

Naardense bijbel: en ze zullen níet zeggen: zie, hier!, of: daar!, want zie, het koninkrijk Gods is in uw midden!

In het NT breekt God’s koninkrijk door op een bijzondere manier. In dit koninkrijk zijn de rollen omgedraaid: de rijken zijn arm, de eersten zullen de laatsten zijn, de machteloze (als gekruisigde) Jezus ontvangt alle macht. Niet Ceasar maar Jezus is koning.

Een enkele zin heeft het over Christus leeft in mij:
Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

2 Korinthe 13:5 Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent.

Maar vaker is het andersom: wij zijn in of van Christus.

2 Korinthe 5:17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Ik kan niet anders zeggen dan dat ik het er mee eens ben, het Koninkrijk Gods is in de mens zelf.  Mits hij of zij Jezus volgt in het licht natuurlijk, anders ontvangt de mens het loon van de zonde.   Het spreekt voor zich dat de mens deze nieuwe schepping op enig moment gewaar wordt en zegt:  "niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij".

Daarnaast zijn er nog meer argumenten aan te dragen behoudens wat je hier weergeeft: de liefde des Vaders zal de mens ook bekend worden gemaakt.  Niemand komt tot de Vader dan door Mij.  (Johannes 14:6)

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Piebe:

Christus is niet in jou, maar jij bent in Christus.

Jezus Zelf zegt in Johannes 17:23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei sjako:

Daar hebben we het al vaker over gehad. Dit is een verkeerde vertaling. De mensen herkenden Jezus niet als Koning van het Koninkrijk Gods, maar Hij was in hun midden. En dat gaf Hij aan. Hij als vertegenwoordiger van Gods Koninkrijk was in hun midden.

Ook dit is een halve waarheid. Het is natuurlijk juist dat het aardse koninkrijk dichtbij was omdat de koning lijfelijk aanwezig was. Maar dit is slechts één kant van de zaak. De andere is dat er ook een geestelijk koninkrijk bestaat, namelijk daar waar mensen Jezus als hun koning hebben. Het valt steeds weer op dat het WTG alles op een vleselijke, wereldse manier uitlegt en het geestelijke negeert. In die zin doen ze me een beetje denken aan de Sadduceeën. Als er al sprake zou zijn van een verkeerde vertaling van een bepaalde tekst, zoals het WTG graag beweert, dan is dat toch niet de enige tekst met die strekking. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Dat beloof ik:

Gewoon de engelen vernietigen de soevereiniteitskwestiekwestie is opgelost, klaar.

Nee hoor, die vraag blijft dan gewoon bestaan en zal telkens weer de kop opsteken. Alleen door die vraag te beantwoorden kan je deze kwestie oplossen en daar gaat tijd overheen.

22 minuten geleden zei Willempie:

De andere is dat er ook een geestelijk koninkrijk bestaat, namelijk daar waar mensen Jezus als hun koning hebben.

Dat is ook zo. We zitten al in een geestelijk paradijs. Maar dit vers wordt vaak uitgelegd dat Gods Koninkrijk maar een gevoel is en voorbehouden aan een kleine groep mensen. Gods Koninkrijk is veel en veel groter en zal straks de hele wereld omvatten. Kijk maar eens naar de gelijkenis van het mosterdzaadje. Het begint klein maar wordt wereldwijd en niet enkel voor Christenen. Elke knie zal straks moeten buigen voor Koning Jezus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei sjako:

Dat is ook zo. We zitten al in een geestelijk paradijs. Maar dit vers wordt vaak uitgelegd dat Gods Koninkrijk maar een gevoel is en voorbehouden aan een kleine groep mensen. Gods Koninkrijk is veel en veel groter en zal straks de hele wereld omvatten. Kijk maar eens naar de gelijkenis van het mosterdzaadje. Het begint klein maar wordt wereldwijd en niet enkel voor Christenen. Elke knie zal straks moeten buigen voor Koning Jezus.

Dat is correct. Het wordt volkomen duidelijk als je met behulp van een concordantie alle teksten over dat koninkrijk opzoekt. Wat dan ook duidelijk wordt is dat het aardse koninkrijk met het aardse Jeruzalem en Israël heeft te maken, hetgeen dan weer door het WTG wordt ontkend omdat het WTG graag zelf die centrale positie in wil nemen. Dat is dan natuurlijk weer niet Bijbels en een vorm van geestelijke diefstal.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Breuk:

Maar vaker is het andersom: wij zijn in of van Christus.

Het is niet of of, maar en en. Wij zijn in Christus, maar Christus is ook in ons. We worden immers opgedragen zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken (vgl. Joh. 6), dus dan komt Christus wel degelijk werkelijk in ons, met heel zijn wezen, daar Christus immers altijd leeft. Het huwelijk wordt niet voor niets als voorafbeelding gezien van de liefde voor Christus en zijn Kerk, zijn Bruid: waar man en vrouw beiden één vlees vormen, zo worden Christus en zijn Kerk ook ten volle één, zodanig dat de Kerk ook zijn Lichaam is. De gelovige deelt hierin door het gebed, de sacramenten, in het bijzonder natuurlijk de eucharistie, en de naastenliefde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei sjako:
6 uur geleden zei Dat beloof ik:

Gewoon de engelen vernietigen de soevereiniteitskwestiekwestie is opgelost, klaar.

Nee hoor, die vraag blijft dan gewoon bestaan en zal telkens weer de kop opsteken. Alleen door die vraag te beantwoorden kan je deze kwestie oplossen en daar gaat tijd overheen.

Welke vraag ? Je stelt:

22 uur geleden zei sjako:

Satan was niet vanaf begin al slecht. Hij kreeg eigendunk en wilde dezelfde eer als God ontvangen. Daardoor ging hij twijfel zaaien over Gods soevereiniteit. Met die opstand trok hij veel engelen met zich mee.

Dat probleem kan worden opgelost door de opstandige bende te vernietigen.
Als dat het niet is, wat is dan precies die vraag? 
En als Satan dan is verslagen, wie zegt dat er dan niet een volgende engel opstaat die zegt: "en nu ik ". 
Dan blijf je bezig, en beginnen we weer zoals 6000 jaar geleden ?

  

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Willempie:

Wat dan ook duidelijk wordt is dat het aardse koninkrijk met het aardse Jeruzalem en Israël heeft te maken, hetgeen dan weer door het WTG wordt ontkend omdat het WTG graag zelf die centrale positie in wil nemen.

Dat is pertinent niet waar. Ze zien zich als de beleidvolle slaaf uit Mattheus 24:25. De eerste Christenen werden ook centraal bestuurd om chaos te voorkomen. Het aardse Jeruzalem was de hoofdstad van Gods volk Israel. Na afwijzing van Jezus verloor het die functie. Openbaring spreekt over het hemelse Jeruzalem wat eigenlijk de hoofdstad is van Gods Koninkrijk hier op aarde straks. Het daalt neer vanuit de hemel op aarde. Openbaring 21 spreekt over een tijd dat er geen dood meer is. In de hemel is nooit dood geweest dus moet dat aards zijn.

3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat probleem kan worden opgelost door de opstandige bende te vernietigen.

Nee hoor want dan blijft die vraag gewoon hangen. Je kan het een beetje vergelijken met een spinneweb en de spin. Je kan het spinnenweb wel weghalen maar als je de spin niet weghaalt komt die gewoon weer terug.

3 uur geleden zei Dat beloof ik:

En als Satan dan is verslagen, wie zegt dat er dan niet een volgende engel opstaat die zegt: "en nu ik ". 
Dan blijf je bezig, en beginnen we weer zoals 6000 jaar geleden ?

Omdat God nu toegelaten heeft dat satan zijn gang kan gaan. Hij kon 6000 jaar lang bewijzen dat hij het ook kan. Gevolg is echter chaos, dood, ellende en nu bijna de ondergang van de aarde. Hij bakt er niks van dat is nu wel bewezen. Jehovah kan nu aantonen dat alleen Hij soeverein is en dat alleen Hij een volmaakte heerser is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:
4 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat probleem kan worden opgelost door de opstandige bende te vernietigen.

Nee hoor want dan blijft die vraag gewoon hangen. Je kan het een beetje vergelijken met een spinneweb en de spin. Je kan het spinnenweb wel weghalen maar als je de spin niet weghaalt komt die gewoon weer terug.

We hoeven het nergens mee te vergelijken, want dat maakt het alleen maar onduidelijk. Zoals ik al stelde: 

4 uur geleden zei Dat beloof ik:
Op 23-7-2023 om 16:52 zei sjako:

Satan was niet vanaf begin al slecht. Hij kreeg eigendunk en wilde dezelfde eer als God ontvangen. Daardoor ging hij twijfel zaaien over Gods soevereiniteit. Met die opstand trok hij veel engelen met zich mee.

Dat probleem kan worden opgelost door de opstandige bende te vernietigen.
Als dat het niet is, wat is dan precies die vraag? 
En als Satan dan is verslagen, wie zegt dat er dan niet een volgende engel opstaat die zegt: "en nu ik ". 
Dan blijf je bezig, en beginnen we weer zoals 6000 jaar geleden ?


Blijft de kwestie: wat is dan precies de vraag? 
Jij geeft geen antwoord, maar volgens mij heel simpel: Satan kreeg eigendunk en wilde dezelfde eer als God ontvangen.
Als dat de vraag was, dan was vernietiging van de opstandelingen dus het best geweest.
Nu komt er een duizendjarig rijk, en daarna toch ook een laatste strijd, dus al shet dan toch uitgevochten moet worden, dan had net zo goed gelijk kunnen worden gedaan. 

Nog iets. Waar jij hieronder mee komt, dat is niet bijbels, en ik dacht toch dat dit altijd was wat je deed:

1 uur geleden zei sjako:

Omdat God nu toegelaten heeft dat satan zijn gang kan gaan. Hij kon 6000 jaar lang bewijzen dat hij het ook kan.

Dat staat nergens.

Dan tenslotte nog een reactie op deze:

1 uur geleden zei sjako:

Jehovah kan nu aantonen dat alleen Hij soeverein is en dat alleen Hij een volmaakte heerser is.

Dat moet hij dan nog wel doen, want wat hij wel heeft gedaan, de schepping, dat liep fout, daar kreeg hij spijt van en toen liet hij de hele wereld onderlopen volgens de Bijbel.
Dus om nou te zeggen dat dit zo volmaakt was, bepaald niet hoor. 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei sjako:

Dat is pertinent niet waar. Ze zien zich als de beleidvolle slaaf uit Mattheus 24:25.

De slaaf die de regels bepaalt en de dienst uitmaakt. De slaaf die geen tegenstand of ongehoorzaamheid duldt. De slaaf die de baas is. Er staat nog wat bij in die tekst over de beleidvolle slaaf maar dat wordt gemakshalve weggelaten. 

 

1 uur geleden zei sjako:

De eerste Christenen werden ook centraal bestuurd om chaos te voorkomen.

En een aantal mannen in New York hebben besloten dat zij nu dat bestuur hebben overgenomen. Wel jammer dat verreweg de meeste christenen hier lachend hun schouders over ophalen.

 

1 uur geleden zei sjako:

Openbaring spreekt over het hemelse Jeruzalem wat eigenlijk de hoofdstad is van Gods Koninkrijk hier op aarde straks.

En heel veel profetieën hebben het over het aardse Jeruzalem waar de komende Koning zijn zetel zal hebben en waarvanuit Hij zal regeren. Daarom bestaat Jeruzalem ook nog steeds en daarom ook is het een schaal der bedwelming voor de volkeren en een steen des aanstoots. De profetieën in Openbaring zijn daarmee volledig in overeenstemming. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Na afwijzing van Jezus verloor het die functie.

Dit staat nergens in de Bijbel. De Bijbel spreekt wel over een herstel. Het WTG meent het nieuwe Israël te zijn en de plaats van Israël te hebben overgenomen. Nu is dat geen nieuwe gedachte. De vervangingsleer is ontstaan na de vernietiging van de tempel en Jeruzalem en de verdrijving van de Joden uit hun woonplaats. Israël bestond niet meer dus moesten alle profetieën over Israël en Jeruzalem wel een geestelijke betekenis hebben. De katholieke kerk had de taak van Israël overgenomen en alle beloften aan Israël golden nu de katholieke kerk. De negatieve profetieën bleven uiteraard wel gewoon voor Israël gelden. Ook de reformatorische kerken namen de vervangingsleer over. Sinds Israël toch weer een bestaande natie is geworden, tegen alle verwachtingen in en wat als totaal onmogelijk werd geacht, behalve dan door mensen die de Bijbelse profetieën serieus bleven nemen, is daar een verandering in aan het komen. Misschien zijn de Bijbelse profetieën toch wel letterlijk waar en misschien verbreekt God toch niet de beloften die Hij aan het aardse volk Israël en m.b.t. tot het aardse Jeruzalem heeft gedaan. Dat geeft hoop want als God zijn beloftes aan Israël niet zou nakomen zijn al zijn andere beloftes ook niet langer te vertrouwen. Maar God is dus wel getrouw en Hij komt zijn beloftes wel na, tot in de allerkleinste details. 

1 uur geleden zei sjako:

Openbaring spreekt over het hemelse Jeruzalem wat eigenlijk de hoofdstad is van Gods Koninkrijk hier op aarde straks. Het daalt neer vanuit de hemel op aarde.

Er is een aards Jeruzalem en een hemels Jeruzalem. Zonder een hemels Jeruzalem zou er geen aards Jeruzalem meer bestaan en zonder een aards Jeruzalem zou er geen hemels Jeruzalem zijn. Ze hebben met elkaar te maken en het is een enorme denkfout om één van die twee te ontkennen. 

1 uur geleden zei sjako:

Openbaring 21 spreekt over een tijd dat er geen dood meer is. In de hemel is nooit dood geweest dus moet dat aards zijn.

De dood gaat inderdaad over de dood in deze wereld. Daar is geen dispuut over. Niemand ontkent dat. Ik begrijp niet waarom je dit aanhaalt.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat moet hij dan nog wel doen, want wat hij wel heeft gedaan, de schepping, dat liep fout,

Maar dat het fout ging kwam niet door Jehovah maar door satan. Zo is bewezen dat satan heeft gelogen en dat hij Jehovah niet kan vervangen. 

12 uur geleden zei Willempie:

Er is een aards Jeruzalem en een hemels Jeruzalem. Zonder een hemels Jeruzalem zou er geen aards Jeruzalem meer bestaan en zonder een aards Jeruzalem zou er geen hemels Jeruzalem zijn. Ze hebben met elkaar te maken en het is een enorme denkfout om één van die twee te ontkennen. 

Het hemelse Jeruzalem vervangt het aardse Jeruzalem en bestaat uit de 144.000 uit Openbaring 7. Dat Jeruzalem zijn functie zou verliezen is wel degelijk voorzegd door Jezus. Johannes 4:21 Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie de Vader niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem zullen aanbidden.

De tempel en dus Jeruzalem heeft zijn functie verloren als centrale plaats van aanbidding. Iedere plaats is nu aanvaardbaar.

Het herstel van Israel gast idd over het geestelijke Israel, het natuurlijke Israel met de geënte takken daaraan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei sjako:

Het hemelse Jeruzalem vervangt het aardse Jeruzalem en bestaat uit de 144.000 uit Openbaring 7.

Waar staat dat?

 

50 minuten geleden zei sjako:

Dat Jeruzalem zijn functie zou verliezen is wel degelijk voorzegd door Jezus. Johannes 4:21 Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie de Vader niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem zullen aanbidden.

Dat gaat over de juiste plaats van aanbidding, als antwoord op de vraag van de Samaritaanse vrouw welke de juiste plaats van aanbidding was. Het gaat ook over de juiste wijze van aanbidding, in geest en waarheid. 

 

59 minuten geleden zei sjako:

Het herstel van Israel gast idd over het geestelijke Israel, het natuurlijke Israel met de geënte takken daaraan.

De leer van het WTG is bekend maar om die koppig vol te houden moet je wel veel in de Bijbel negeren. Wat dacht je bijvoorbeeld van Jeremia 33:24-26?

"Hebt U niet gehoord wat de mensen zeggen? Dat de Here Juda en Israël uitkoos en daarna weer verstootte! zij spotten en zeggen dat Israël niet als een volk kan worden beschouwd. Maar dit is het antwoord van de Here: Ik zal mijn volk net zo min verstoten als ik mijn wetten van dag en nacht en van aarde en hemel verander. Ik zal de Joden of mijn dienaart David nooit verstoten."

Liegt God? Of is dit volgens het WTG ook weer een foute vertaling?

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei sjako:

Het is ook gelijk aan de bruid van Christus.

Juist. Wat jij beweerde staat er dus niet. Het is een eigen invulling van het WTG. Het WTG voegt dingen toe die er niet staan en laat dingen weg die er wel staan, ondanks de ernstige waarschuwing aan het eind van Openbaring om dat nu juist niet te doen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Juist. Wat jij beweerde staat er dus niet. Het is een eigen invulling van het WTG.

Omdat zij het geestelijk inzicht hebben. Zal een poging doen om het uit te leggen. 
Openbaring 21:12 Ze had een grote, hoge muur en 12 poorten, met 12 engelen bij de poorten. Op de poorten waren de namen gegrift van de 12 stammen van de zonen van Israël.  13 Er waren drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden en drie poorten op het westen.  14 De muur van de stad had ook 12 fundamentstenen en daarop stonden de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam.

De 144.000 zijn 12 x 12.000 verzegelden uit elke stam van Israël. Die 12 stammen zie je hier weer terug (Openbaring 7:4-8). 12 poorten met de namen van de zonen van Israël. In overeenstemming hiermee staan de namen van de 12 apostelen van het Lam. Het Nieuwe Jeruzalem is dus niet het vleselijke Israël, maar het geestelijke Israël, opgebouwd op de fundamenten van de apostelen.

Wat ik ook opvallend vind is de afmeting van 12.000 stadia. 12 x 12.000 = 144.000. In vers 17 komt het getal 144 weer terug. 
Dat het hemelse Jeruzalem gelijk is aan de bruid staat er gewoon. In Openbaring 21:9 Eén van de zeven engelen met de zeven schalen die vol waren met de zeven laatste plagen, kwam en zei tegen me: ‘Kom, ik zal je de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.’  10 Hij bracht me in de kracht van de geest naar een grote, hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die bij God vandaan uit de hemel neerdaalde

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei sjako:
21 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat moet hij dan nog wel doen, want wat hij wel heeft gedaan, de schepping, dat liep fout,

Maar dat het fout ging kwam niet door Jehovah maar door satan. Zo is bewezen dat satan heeft gelogen en dat hij Jehovah niet kan vervangen. 

Toch niet, dan moet je toch even goed lezen wat er in Genesis 6 staat, vers 5. 

God zag dat alle mensen slecht waren, alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij de mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik heb geschapen wegvagen, en het vee en de kruipende dieren en de vogels, want ik heb spijt dat ik ze heb gemaakt.

Daar staat niets in over satan. Alleen dat God spijt had. Met geen woord wordt gerept over satan, dat verzinnen jullie er zelf bij. Wederom niet bijbels dus.

Blijft de kwestie: wat is dan precies de vraag? 
Jij geeft geen antwoord, maar volgens mij heel simpel: Satan kreeg eigendunk en wilde dezelfde eer als God ontvangen.
Als dat de vraag was, dan was vernietiging van de opstandelingen dus het best geweest.
Nu komt er een duizendjarig rijk, en daarna toch ook een laatste strijd, dus al shet dan toch uitgevochten moet worden, dan had net zo goed gelijk kunnen worden gedaan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

God zag dat alle mensen slecht waren, alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij de mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik heb geschapen wegvagen, en het vee en de kruipende dieren en de vogels, want ik heb spijt dat ik ze heb gemaakt.

Maar Hij deed dat niet, maar begon opnieuw met Noach en zijn familie. De strijdvraag bleef gewoon bestaan. De mens was de kroon op de schepping. Hij had de mens geschapen naar Zijn beeld. Het was Zijn voornemen. Hij is God, dus zal Zijn voornemen altijd gebeuren. Anders had satan gewonnen.

2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Daar staat niets in over satan. Alleen dat God spijt had. Met geen woord wordt gerept over satan, dat verzinnen jullie er zelf bij. Wederom niet bijbels dus.

 

Satan in de vorm van een slang had de mens tot zonde verleidt of niet dan? Dat is de oorzaak van alle problemen. Satan wordt in de Bijbel de oorspronkelijke slang genoemd, dus Bijbels.

Openbaring 12:9 De grote draak werd daarom neergeworpen, de oorspronkelijke slang, degene die Duivel en Satan wordt genoemd, die de hele bewoonde aarde misleidt.

2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Blijft de kwestie: wat is dan precies de vraag? 

 Genesis 3:5 Want God weet dat op de dag dat jullie ervan eten, jullie ogen geopend zullen worden en jullie als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’

Satan hield de mens voor dat God hen iets goeds onthield. Dus satan betwiste de soevereiniteit van God. Dat zie je ook weer terug in Job waar satan beweerde dat Job God diende alleen uit eigenbelang. Dus ook weer een aanval op de soevereiniteit van God. Dus dat is ook een onderdeel van de strijdvraag. Heeft God het recht op alleenheerschappij? Uiteindelijk is God straks weer de Enige die regeert wanneer Jezus het Rijk weer teruggeeft aan Zijn Vader. Dan is de strijdvraag helemaal beantwoord, eens en voor altijd. Satan maakt er een puinhoop van.

2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Als dat de vraag was, dan was vernietiging van de opstandelingen dus het best geweest.
Nu komt er een duizendjarig rijk, en daarna toch ook een laatste strijd, dus al shet dan toch uitgevochten moet worden, dan had net zo goed gelijk kunnen worden gedaan. 

Die vraag werd niet opgeworpen door een mens maar door een belangrijke engel en alle engelen keken mee. Als God de schepping had vernietigd en opnieuw was begonnen dan had een andere engel de macht wel weer opgepakt en een andere tegenstrever geworden. De spin moet dood. Het spinnenweb opruimen helpt niet.

5 uur geleden zei Willempie:

Juist. Wat jij beweerde staat er dus niet.

Het staat er wel maar jij bent blind waarschijnlijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei sjako:

Satan hield de mens voor dat God hen iets goeds onthield. Dus satan betwiste de soevereiniteit van God.

Nee, de slang (waarvan nergens in Genesis staat dat het satan is) hield hen alleen voor maar dat ze niet zouden sterven, zoals God hen had voorgehouden, maar kennis zouden krijgen van goed en kwaad.
En raad eens? Ze kregen kennis van  goed en kwaad.

43 minuten geleden zei sjako:

Die vraag werd niet opgeworpen door een mens maar door een belangrijke engel en alle engelen keken mee. Als God de schepping had vernietigd en opnieuw was begonnen dan had een andere engel de macht wel weer opgepakt en een andere tegenstrever geworden.

Dat weet je niet. Maar waarom zou dat nu niet gebeuren? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Dat beloof ik:

waarvan nergens in Genesis staat dat het satan is)

Maar dat staat wel overduidelijk in Openbaring. Het heet niet voor niks Openbaring. Er zijn zo veel dingen die eerst niet duidelijk waren en nu wel.

12 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat weet je niet. Maar waarom zou dat nu niet gebeuren? 

Omdat satan heeft laten zien niet zonder chaos te kunnen regeren. Sterker nog, als het zo doorgaat gaat de aarde kapot. Zo’n grote klimaatverandering en extinctie van diersoorten in één generatie is nog nooit voorgekomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei sjako:

Het staat er wel maar jij bent blind waarschijnlijk.

Te zeggen dat er iets staat wat er niet staat is een leugen. Maar als je zegt dat ik waarschijnlijk blind ben zit je dicht bij de waarheid. Te zeggen dat ik blind ben is waarheid spreken. Gelukkig opent Jezus de ogen van blinden. Hij is ook de enige die dat kan. Geen enkele menselijke organisatie is daartoe in staat. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Willempie:

Te zeggen dat er iets staat wat er niet staat is een leugen.

Het staat er gewoon glashelder. Openbaring 21:9 Eén van de zeven engelen met de zeven schalen die vol waren met de zeven laatste plagen, kwam en zei tegen me: ‘Kom, ik zal je de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien

Wat liet de engel zien aan Johannes zien:

Openbaring 21:10: Hij bracht me in de kracht van de geest naar een grote, hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die bij God vandaan uit de hemel neerdaalde

Hoe helder wil je het hebben? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
38 minuten geleden zei sjako:

Het staat er gewoon glashelder. Openbaring 21:9 Eén van de zeven engelen met de zeven schalen die vol waren met de zeven laatste plagen, kwam en zei tegen me: ‘Kom, ik zal je de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien

Wat liet de engel zien aan Johannes zien:

Openbaring 21:10: Hij bracht me in de kracht van de geest naar een grote, hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die bij God vandaan uit de hemel neerdaalde

Hoe helder wil je het hebben? 

Je draait en je liegt. Dit is namelijk wat je beweerde en wat er niet staat:

Het hemelse Jeruzalem vervangt het aardse Jeruzalem en bestaat uit de 144.000 uit Openbaring 7.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid