Spring naar bijdragen

Christelijke Testament?


Aanbevolen berichten

Sommigen weigeren Christus' testament nieuw te noemen, vermoedelijk omdat ze bang zijn dan af te doen aan de wet van Mozes (Heb 8,13) en spreken van het christelijke testament. Van een religieuze jood (let wel, religieus is wat anders dan gelovig) kan ik dat nog snappen, maar niet van iemand die niets met religie heeft en de Bijbel maar een barbaars boek vindt.

En door te zeggen dat het nieuwe testament christelijk is, wat gezalfd betekent, impliceer je wel dat de wet van Mozes niet gezalfd is.

Kortom, ik vind het maar vreemd en hen die die term bezigen zijn vaak dezelfde vreemd gebekte vogeltjes. Wat vinden de andere christenen hier van? Ik zou het OT niet het ongezalfde testament willen noemen noch het joodse want Juda was maar een fractie van Israël.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 91
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

In de katholieke Petrus Canisiusvertaling wordt gesproken over het Eerste en het Tweede Testament. Maar de Willibrordvertaling houdt het weer 'gewoon' bij het Oude en het Nieuwe Testament. Voor beid

Ziet, Ik maak alles nieuw - Christus

Het nieuwe testament en het oude testametn zijn één. Jezus zegt in het nieuwe testament dat geen titel van de wet zal vergaan en dat Hij gekomen is om de wet te vervullen. Er zijn ook allerlei ve

In de katholieke Petrus Canisiusvertaling wordt gesproken over het Eerste en het Tweede Testament. Maar de Willibrordvertaling houdt het weer 'gewoon' bij het Oude en het Nieuwe Testament.
Voor beiden begrippen valt wel iets te zeggen, maar het Oude en Nieuwe Testament zijn zodanig ingeburgerd in onze taal en zoveel andere talen, zowel bij gelovigen als niet-gelovigen, dat het mijns inziens niet zoveel zin heeft om daar weer nieuwe termen voor te moeten bedenken.

Het woord 'christelijk' in de context van een christelijk testament letterlijk vertalen als 'gezalfd' lijkt mij wat vergezocht. 'Christelijk' betekent over het algemeen 'van Christus', ofwel 'behorende tot de christelijke godsdienst.'
Anders zou je 'joods' bij de term joodse testament ook consequent letterlijk moeten vertalen als 'de prijzende', daar het woord 'jood' afstamt van de naam Juda, die deze betekenis heeft. Maar zou het christelijke testament dan niet God eveneens prijzen?
Kortom, niet te ver over doordenken. Christelijk betekent dat het tot de christelijke godsdienst behoort. Joods dat het tot de joodse godsdienst behoort, of tot het Joodse volk wanneer met hoofdletter geschreven. Niet meer, niet minder.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het nieuwe testament en het oude testametn zijn één. Jezus zegt in het nieuwe testament dat geen titel van de wet zal vergaan en dat Hij gekomen is om de wet te vervullen.

Er zijn ook allerlei verbindingen van het oude en het nieuwe tetament met elkaar. Zo staat er bijvoorbeeld dat toen Elia gearresteerd werd door de troep van vijftig soldaten dat er vuur uit de hemel kwam en de mannen verteerden. Toen Jezus gearresteerd werd kwam er ook tot twee keer toe geestelijk vuur uit zijn mond door het spreken in de Geest en de mannen vielen achterover op de grond. Dat gebeeurde ook tot twee keer toe. Ook waren zij met vijftig man.

Toen Eva naar de slang luisterde werd ook Adam verleidt en in het nieuwe testament wordt daar opnieuw voor gewaarschuwd en de leer dat de vrouw niet wordt toegestaan te leren aan de man of geag over hem te hebben wordt er mee ondersteund.

Mozes hief een slang op in de woestijn aan een stuk hout zoals ook Jezus opgeheven werd aan het kruis van hout..

Izaak werd door Abraham ten offer gebracht (de engel Gods verhinderde dat het echt gebeurde) en ook dat verwijst naar Jezus in het nieuwe testament die stierf voor de zonden van de wereld en tot reiniging door Zijn bloed.

De wet zegt dat men God en zijn naaste moet liefhebben en daarom staat er in Romeinen dat wij elkander niets meer schuldig zijn dan elkaar lief te hebben. Romeinen 13:8: "Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld." Dat is dus de wet, elkaar liefhebben en dat is voldoende.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Robert Frans:

In de katholieke Petrus Canisiusvertaling wordt gesproken over het Eerste en het Tweede Testament. Maar de Willibrordvertaling houdt het weer 'gewoon' bij het Oude en het Nieuwe Testament.
Voor beiden begrippen valt wel iets te zeggen, maar het Oude en Nieuwe Testament zijn zodanig ingeburgerd in onze taal en zoveel andere talen, zowel bij gelovigen als niet-gelovigen, dat het mijns inziens niet zoveel zin heeft om daar weer nieuwe termen voor te moeten bedenken.

Het woord 'christelijk' in de context van een christelijk testament letterlijk vertalen als 'gezalfd' lijkt mij wat vergezocht. 'Christelijk' betekent over het algemeen 'van Christus', ofwel 'behorende tot de christelijke godsdienst.'
Anders zou je 'joods' bij de term joodse testament ook consequent letterlijk moeten vertalen als 'de prijzende', daar het woord 'jood' afstamt van de naam Juda, die deze betekenis heeft. Maar zou het christelijke testament dan niet God eveneens prijzen?
Kortom, niet te ver over doordenken. Christelijk betekent dat het tot de christelijke godsdienst behoort. Joods dat het tot de joodse godsdienst behoort, of tot het Joodse volk wanneer met hoofdletter geschreven. Niet meer, niet minder.

Wanneer men spreekt van het christelijke testament is dat niet om Jezus te prijzen, maar veelmeer om het tegendeel aan te geven. Juist daarom vind ik het wel grappig dat men door de term 'nieuw' te vermijden spreekt van het gezalfde testament. En christelijk betekent 'gezalfd' evenals 'van Christus'. Zo ver hoef je daar niet over door te denken, gewoon de betekenis van het woord kennen is voldoende.

 

6 minuten geleden zei Barnabas:

Het nieuwe testament en het oude testametn zijn één. Jezus zegt in het nieuwe testament dat geen titel van de wet zal vergaan en dat Hij gekomen is om de wet te vervullen.

Er zijn ook allerlei verbindingen van het oude en het nieuwe tetament met elkaar. Zo staat er bijvoorbeeld dat toen Elia gearresteerd werd door de troep van vijftig soldaten dat er vuur uit de hemel kwam en de mannen verteerden. Toen Jezus gearresteerd werd kwam er ook tot twee keer toe geestelijk vuur uit zijn mond door het spreken in de Geest en de mannen vielen achterover op de grond. Dat gebeeurde ook tot twee keer toe. Ook waren zij met vijftig man.

Toen Eva naar de slang luisterde werd ook Adam verleidt en in het nieuwe testament wordt daar opnieuw voor gewaarschuwd en de leer dat de vrouw niet wordt toegestaan te leren aan de man of geag over hem te hebben wordt er mee ondersteund.

Mozes hief een slang op in de woestijn aan een stuk hout zoals ook Jezus opgeheven werd aan het kruis van hout..

Izaak werd door Abraham ten offer gebracht (de engel Gods verhinderde dat het echt gebeurde) en ook dat verwijst naar Jezus in het nieuwe testament die stierf voor de zonden van de wereld en tot reiniging door Zijn bloed.

De wet zegt dat men God en zijn naaste moet liefhebben en daarom staat er in Romeinen dat wij elkander niets meer schuldig zijn dan elkaar lief te hebben. Romeinen 13:8: "Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld." Dat is dus de wet, elkaar liefhebben en dat is voldoende.

Zou je misschien de moeite kunnen nemen de betreffende verzen te vermelden waar je dat gelezen hebt? Ik kan namelijk nergens wat vinden over een slang die op een stuk hout gebonden werd. En dat de kruisiging de verhoging van Christus is wil ik ook wel eens onderbouwd zien. De doodstraf is geen verhoging maar een vernedering.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Piebe:

Zou je misschien de moeite kunnen nemen de betreffende verzen te vermelden waar je dat gelezen hebt? Ik kan namelijk nergens wat vinden over een slang die op een stuk hout gebonden werd.

Numeri 21:-9 

Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven.

In Johannes 3: 14-21  brengt Johannes dit verhaal ter sprake.  

Johannes 3: 14-21 

14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. 19 Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. 20 Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 21 maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Piebe:

Zou je misschien de moeite kunnen nemen de betreffende verzen te vermelden waar je dat gelezen hebt? Ik kan namelijk nergens wat vinden over een slang die op een stuk hout gebonden werd. En dat de kruisiging de verhoging van Christus is wil ik ook wel eens onderbouwd zien. De doodstraf is geen verhoging maar een vernedering.

Hoi Piebe, hierbij de gewraake tekst: Numeri 21:9: "Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef."

En 

Johannes 3;14-15: "En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Johannes spreekt hier dus over het werk van Christus aan het kruis. In de ogen van mensen een vernedering maar voor God een eer omdat Hij een goed werk deed, namelijk de zonden der wereld wegdragen. Ook staat er "naakt ben ik geboren en naakt zal ik heengaan" (Job 1:21), dat heeft ook betrekking op Christus. Omdat Adam en Eva in onzondige toestand naakt waren was dat normaal en een eer.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Barnabas:

Hoi Piebe, hierbij de gewraake tekst: Numeri 21:9: "Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef."

En 

Johannes 3;14-15: "En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Johannes spreekt hier dus over het werk van Christus aan het kruis. In de ogen van mensen een vernedering maar voor God een eer omdat Hij een goed werk deed, namelijk de zonden der wereld wegdragen. Ook staat er "naakt ben ik geboren en naakt zal ik heengaan" (Job 1:21), dat heeft ook betrekking op Christus. Omdat Adam en Eva in onzondige toestand naakt waren was dat normaal en een eer.

Gewraakt omdat ik vraag naar de corresponderende teksten? Ik zou je niet graag als leraar hebben!

Nu heb je onderbouwd dat Mozes zijn slang op een staak bond - waarvoor dank - dat Christus verhoogd moet worden was me al bekend maar ik mis bij jouw betoog de onderbouwing dat de kruisiging de verhoging zou zijn.  Mag ik daaruit opmaken dat je dát statement herroept?

bewerkt door Piebe
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het woord 'testament' is afkomstig van 'testamentum' en betekent 'verbond'.  Een nieuwe relatie tussen God en zij die in Christus leven.   Hiervoor heeft Jezus als leermeester allerlei uitspraken gedaan en vraagt om hem te volgen (in het licht).  Wat de bovenstaande discussie met de leer van Jezus van doen heeft ontgaat mij.   Het woord 'nieuw' betekent dat het oude niet meer van toepassing is.  Sommige uitspraken van God zelf in het oude verbond (oog om oog) staan dan ook diametraal op die van Jezus (de andere wang).    Is het oude verbond daarmee ongeldig?  Nee. Wie Jezus niet volgt, voor hen geldt nog het oude verbond.   Zij blijven de oude Adam-mens die uit het paradijs is gestuurd en in het veld van goed en kwaad verblijft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Piebe:

Gewraakt omdat ik vraag naar de corresponderende teksten? Ik zou je niet graag als leraar hebben!

Nu heb je onderbouwd dat Mozes zijn slang op een staak bond - waarvoor dank - dat Christus verhoogd moet worden was me al bekend maar ik mis bij jouw betoog de onderbouwing dat de kruisiging de verhoging zou zijn.  Mag ik daaruit opmaken dat je dát statement herroept?

De onderbouwing is dat de vergelijking spreekt over een slang op een staak en dat Johannes dat op Jezus verlossingswerk betrekt. Dat blijkt uit het feit dat hij in één adem doorschrijft (zoals Flawless Victory citeert) waarui blijkt dat Johannes de verhoging in verband brengt met het verlossingswerk en dat verlossingswerk is Zijn kruisiging. Dus het gaat over Jezus aan het kruis en dat komt overeen met een slang op een staak, dat is de vergelijing.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Barnabas:

De onderbouwing is dat de vergelijking spreekt over een slang op een staak en dat Johannes dat op Jezus verlossingswerk betrekt. Dat blijkt uit het feit dat hij in één adem doorschrijft (zoals Flawless Victory citeert) waarui blijkt dat Johannes de verhoging in verband brengt met het verlossingswerk en dat verlossingswerk is Zijn kruisiging. Dus het gaat over Jezus aan het kruis en dat komt overeen met een slang op een staak, dat is de vergelijing.

Allemaal leuk geprobeerd maar de slang werd niet gekruisigd en de kruisiging van Jezus was geen verhoging maar een vernedering. Dat staat ook gewoon in het NT.

'En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.' (Fil 2,8)

Kortom, dat Mozes de slang omhoog hield op een staak, wijst absoluut niet naar de kruisiging van Jezus, want kruisigen is geen verhogen maar vernederen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Piebe:

Allemaal leuk geprobeerd maar de slang werd niet gekruisigd en de kruisiging van Jezus was geen verhoging maar een vernedering. Dat staat ook gewoon in het NT.

'En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.' (Fil 2,8)

Kortom, dat Mozes de slang omhoog hield op een staak, wijst absoluut niet naar de kruisiging van Jezus, want kruisigen is geen verhogen maar vernederen. 

Wanneer je aanstoot neemt aan het kruis kan ik begrijpen dat je zo denkt. Je hebt gelijk dat er ook over vernederen gesproken wordt, maar dat hoeft geen bewijs te zijn dat het niet de kruisiging betreft want er staat dat Jezus zichzelf vernederde maar verhoogd werd. Dus Jezus vernederde zichzelf maar werd verhoogd door de Vader. Het is dus geen tegenstelling.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Barnabas:

Wanneer je aanstoot neemt aan het kruis kan ik begrijpen dat je zo denkt. Je hebt gelijk dat er ook over vernederen gesproken wordt, maar dat hoeft geen bewijs te zijn dat het niet de kruisiging betreft want er staat dat Jezus zichzelf vernederde maar verhoogd werd. Dus Jezus vernederde zichzelf maar werd verhoogd door de Vader. Het is dus geen tegenstelling.

Het gaat niet over mij, maar over het uitblijven van jouw onderbouwing voor je stelling dat Jezus verhogen betekent dat je hem moet kruisigen. Wederom kom je niet over de brug maar begint nu met suggestieve opmerkingen.

Prima, we laten het er bij en ik leg je bewering ter kennisgeving naast me neer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Het woord 'testament' is afkomstig van 'testamentum' en betekent 'verbond'.  Een nieuwe relatie tussen God en zij die in Christus leven.   Hiervoor heeft Jezus als leermeester allerlei uitspraken gedaan en vraagt om hem te volgen (in het licht).  Wat de bovenstaande discussie met de leer van Jezus van doen heeft ontgaat mij.   Het woord 'nieuw' betekent dat het oude niet meer van toepassing is.  Sommige uitspraken van God zelf in het oude verbond (oog om oog) staan dan ook diametraal op die van Jezus (de andere wang).    Is het oude verbond daarmee ongeldig?  Nee. Wie Jezus niet volgt, voor hen geldt nog het oude verbond.   Zij blijven de oude Adam-mens die uit het paradijs is gestuurd en in het veld van goed en kwaad verblijft.

Dat Jezus de andere wang toekeerde staat veel minder haaks op Mozes dan je zou denken. Want hij deed dat niet uit pacifisme, maar omdat Jahweh de wraak toekomt, zie Rom. 12:20.

En ja, wat het een met het ander te maken heeft raakt soms wat uit het oog. Maar vond de wending wel interessant genoeg om op te reageren.

bewerkt door Piebe
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Barnabas:

De onderbouwing is dat de vergelijking spreekt over een slang op een staak en dat Johannes dat op Jezus verlossingswerk betrekt. Dat blijkt uit het feit dat hij in één adem doorschrijft (zoals Flawless Victory citeert) waarui blijkt dat Johannes de verhoging in verband brengt met het verlossingswerk en dat verlossingswerk is Zijn kruisiging. Dus het gaat over Jezus aan het kruis en dat komt overeen met een slang op een staak, dat is de vergelijing.

En een mens die zijn kruis op heeft gepakt en Hem navolgt, in die mens is Jezus verhoogd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Flawless victory:

En een mens die zijn kruis op heeft gepakt en Hem navolgt, in die mens is Jezus verhoogd.

Had je al een like gegeven tot ik het woord je 'en' las. De kruisiging van Jezus is geen verhogen, nogmaals zie Fil 2,8 is het niet om te lezen dan maar om uit je Bijbel te krassen. ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hopper:

 Sommige uitspraken van God zelf in het oude verbond (oog om oog) staan dan ook diametraal op die van Jezus (de andere wang).    

Nee hoor. Oog om oog is geen oproep tot wraak maar een rem op het gebruik van excessief geweld. Men mocht niet méér vergelden dan wat iemand was aangedaan. Zelfs als men een slaaf sloeg en zijn tand brak, moest hij in vrijheid worden gesteld. 

Jezus illustreert dat we ons niet moeten laten uitdagen. Zelfbeheersing tonen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Piebe:

Dat Jezus de andere wang toekeerde staat veel minder haaks op Mozes dan je zou denken. Want hij deed dat niet uit pacifisme, maar omdat Jahweh de wraak toekomt, zie Rom. 12:20.

En ja, wat het een met het ander te maken heeft raakt soms wat uit het oog. Maar vond de wending wel interessant genoeg om op te reageren.

 

13 minuten geleden zei Hermanos2:

Nee hoor. Oog om oog is geen oproep tot wraak maar een rem op het gebruik van excessief geweld. Men mocht niet méér vergelden dan wat iemand was aangedaan. Zelfs als men een slaaf sloeg en zijn tand brak, moest hij in vrijheid worden gesteld. 

Jezus illustreert dat we ons niet moeten laten uitdagen. Zelfbeheersing tonen.

In Matt 5:38-39  lees ik: "Jullie hebben gehoord dat er werd gezegd: “Oog om oog en tand om tand.”  39  Maar ik zeg jullie: Verzet je niet tegen iemand die slecht is. Als iemand je op je rechterwang slaat, draai dan ook je andere wang naar hem toe."

Jezus verwijst zelfs naar de wet van Mozes die niet langer geldig is.  Romeinen 10:4 zegt ook dat Christus het einde van de wet is.   Dat is tevens het 'nieuwe' aan het nieuwe verbond.   Romeinen 10:3 zegt tevens dat God een eigen gerechtigheid kent.  De mens die zelf wereldse gerechtigheid nastreeft is onwetend van Gods gerechtigheid en toont die onwetenheid door zelf gerechtigheid na te streven (idealisme).

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Hopper:

 

In Matt 5:38-39  lees ik: "Jullie hebben gehoord dat er werd gezegd: “Oog om oog en tand om tand.”  39  Maar ik zeg jullie: Verzet je niet tegen iemand die slecht is. Als iemand je op je rechterwang slaat, draai dan ook je andere wang naar hem toe."

Jezus verwijst zelfs naar de wet van Mozes die niet langer geldig is.  Romeinen 10:4 zegt ook dat Christus het einde van de wet is.   Dat is tevens het 'nieuwe' aan het nieuwe verbond.   Romeinen 10:3 zegt tevens dat God een eigen gerechtigheid kent.  De mens die zelf wereldse gerechtigheid nastreeft is onwetend van Gods gerechtigheid en toont die onwetenheid door zelf gerechtigheid na te streven (idealisme).

Welnee, je rukt de zaak helemaal uit de context. In hetzelfde hoofdstuk, een paar verzen eerder staat:

'Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.' (Matth. 5:18)

Wanneer alles geschied is is weer een andere discussie maar toen sowieso nog niet. Zolang Jezus mens was, schafte hij de wet van Mozes geenszins af.

37 minuten geleden zei Hermanos2:

Nee hoor. Oog om oog is geen oproep tot wraak maar een rem op het gebruik van excessief geweld. Men mocht niet méér vergelden dan wat iemand was aangedaan. Zelfs als men een slaaf sloeg en zijn tand brak, moest hij in vrijheid worden gesteld. 

Jezus illustreert dat we ons niet moeten laten uitdagen. Zelfbeheersing tonen.

Oog om oog is geen wraak? Natuurlijk wel, want het betekent onrecht vergelden door een ander hetzelfde aan te doen. En in het NT wordt er meerdere keren naar verwezen dat Jahweh de wraak toekomt en dat hij het zal vergelden. Of ben je misschien moslim? Dat kan natuurlijk ook!

'Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wrake toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.' (Rom 12,19)

'Want wij kennen Hem Die gezegd heeft: Mijne is de wrake, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen.' (Heb 10,30)

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Piebe:

Het gaat niet over mij, maar over het uitblijven van jouw onderbouwing voor je stelling dat Jezus verhogen betekent dat je hem moet kruisigen. Wederom kom je niet over de brug maar begint nu met suggestieve opmerkingen.

Prima, we laten het er bij en ik leg je bewering ter kennisgeving naast me neer.

Nee Piebe. Leg zelf maar uit hoe het zit en onderbouw jouw eigen mening maar eens goed.

15 uur geleden zei Flawless victory:

En een mens die zijn kruis op heeft gepakt en Hem navolgt, in die mens is Jezus verhoogd.

Amen, jij begrijpt het.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Regelmatig wordt door christenen verwezen naar Jeremiah 31, als aankondiging van het nieuwe verbond. Er staat echter dat dit verbond gesloten wordt met Judah en Israël. Dus niet met de heidenen. Ook is het hier genoemde verbond feitelijk niet nieuw. De ondergrond waarop het geschreven wordt veranderd van onbuigbaar steen naar harten van vlees. De inhoud van de verzen erna is nog niet vervuld. Dus ik neem aan dat het in de toekomst ligt. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Hermanos2:

Regelmatig wordt door christenen verwezen naar Jeremiah 31, als aankondiging van het nieuwe verbond. Er staat echter dat dit verbond gesloten wordt met Judah en Israël. Dus niet met de heidenen. Ook is het hier genoemde verbond feitelijk niet nieuw. De ondergrond waarop het geschreven wordt veranderd van onbuigbaar steen naar harten van vlees. De inhoud van de verzen erna is nog niet vervuld. Dus ik neem aan dat het in de toekomst ligt.

Door Christus is echter de scheidsmuur tussen Jood en heiden tenietgedaan. Een ieder die door Christus wedergeboren wordt, deelt in het nieuwe verbond dat Hij met zijn Bloed gesloten heeft, in de orde van Melchisédek. Er is geen sprake meer van twee aparte verbonden. Er is één verbond en ook één Kerk, één ondeelbaar Lichaam van Christus. Ook het plan dat God met de Joden heeft, zal onvermijdelijk door Christus geschieden en onder meer hun redding door Hem behelsen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Robert Frans:

Door Christus is echter de scheidsmuur tussen Jood en heiden tenietgedaan. Een ieder die door Christus wedergeboren wordt, deelt in het nieuwe verbond dat Hij met zijn Bloed gesloten heeft, in de orde van Melchisédek. Er is geen sprake meer van twee aparte verbonden. Er is één verbond en ook één Kerk, één ondeelbaar Lichaam van Christus. Ook het plan dat God met de Joden heeft, zal onvermijdelijk door Christus geschieden en onder meer hun redding door Hem behelsen.

Dat ben ik met je eens maar dat ligt nog in de toekomst. In redding, verlossing is iedereen gelijk. Maar de mens sterft nog steeds. De beloofde verlossing ligt nog voor ons. Gelovigen delen wel in de zekerheid van ontvangst van deze verlossing. 

De rol van Israël is nog niet uitgespeeld. Daarom moeten joden zich nog steeds laten besnijden. Ook dat gebod geldt nog steeds. Bekeerde heidenen uit de natiën, zoals ik, hoeven dat niet te doen. Wij worden geënt aan de boom waarvan de wortel en stam joods is. 

Ook hoeven wij niet te evangeliseren naar joden. Daar zorgt God zelf voor. Hij neemt tzt de sluier weg. Wij krijgen de opdracht om heidenen te informeren en te dopen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Regelmatig wordt door christenen verwezen naar Jeremiah 31, als aankondiging van het nieuwe verbond. Er staat echter dat dit verbond gesloten wordt met Judah en Israël. Dus niet met de heidenen. Ook is het hier genoemde verbond feitelijk niet nieuw. De ondergrond waarop het geschreven wordt veranderd van onbuigbaar steen naar harten van vlees. De inhoud van de verzen erna is nog niet vervuld. Dus ik neem aan dat het in de toekomst ligt. 

 

Israël werd al eeuwen voor de komst van Christus verstrooid onder de heidenen (Lev. 26:33; Deut. 4:27; Ps. 106:27; Jer. 9:16 ; Ez. 12:15)  dus de schapen Israëls waren allang een met de heidenen geworden toen Jezus mens was. Het draait in het NT ook om de heidenen, want dat zijn evengoed nakomelingen van Israël als de joden.

4 uur geleden zei Barnabas:

Nee Piebe. Leg zelf maar uit hoe het zit en onderbouw jouw eigen mening maar eens goed.

Amen, jij begrijpt het.

Zolang jij weigert te onderbouwen waarom Jezus kruisigen hem verhogen betekent mag je mijn kont kussen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid