Spring naar bijdragen

Christelijke Testament?


Aanbevolen berichten

28 minuten geleden zei Breuk:

De PThU blogs zijn altijd wel goed om eens te lezen:
https://www.pthu.nl/bijbelblog/2015/08/hoe-kunnen-we-de-drie-eenheid-van-vader-zoon-en-geest-uitleggen-op-basis-van-bijbelteksten/

Binnen de meeste Christelijke kerken wordt de geloofsbelijdenis van Nicea beleden:

Ik geloof in één God de almachtige Vader

Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

En in één Heer, Jezus Christus,

eniggeboren Zoon van God,

vóór alle tijden geboren uit de Vader.

God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.

Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,

en door wie alles geschapen is.

Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.

Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria

en is mens geworden.

Hij werd voor ons gekruisigd,

Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven

Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.

Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.

Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden

en aan zijn rijk komt geen einde.

Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven geeft

die voortkomt uit de Vader en de Zoon

die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;

die gesproken heeft door de profeten.

Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.

Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden

en het leven van het komend rijk.

Amen.

Dit zijn teksten geschreven door mensen. Commentaren, uitleggingen. Liever lees ik de bijbel waarvan ik geloof dat de schrijvers geïnspireerd waren en vervuld van God's geest toen ze die woorden schreven. 

Daar openbaart God zich als één. Niet als drie-een. Lees eens de instructies die God gaf mbt het betreden van de tabernakel/tempel, Zijn heiligdom. Dan zul je zien dat God afstand houdt van de zondige mens. Dat is hij verplicht aan zichzelf. Daarom is hij God. Zijn volk Israël moest zorgen voor de weg terug. Maar slaagde daar niet in. Jezus slaagde er wel in. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 91
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

In de katholieke Petrus Canisiusvertaling wordt gesproken over het Eerste en het Tweede Testament. Maar de Willibrordvertaling houdt het weer 'gewoon' bij het Oude en het Nieuwe Testament. Voor beid

Ziet, Ik maak alles nieuw - Christus

Het nieuwe testament en het oude testametn zijn één. Jezus zegt in het nieuwe testament dat geen titel van de wet zal vergaan en dat Hij gekomen is om de wet te vervullen. Er zijn ook allerlei ve

46 minuten geleden zei Hermanos2:

Dit zijn teksten geschreven door mensen. Commentaren, uitleggingen. Liever lees ik de bijbel waarvan ik geloof dat de schrijvers geïnspireerd waren en vervuld van God's geest toen ze die woorden schreven. 

Daar openbaart God zich als één. Niet als drie-een. Lees eens de instructies die God gaf mbt het betreden van de tabernakel/tempel, Zijn heiligdom. Dan zul je zien dat God afstand houdt van de zondige mens. Dat is hij verplicht aan zichzelf. Daarom is hij God. Zijn volk Israël moest zorgen voor de weg terug. Maar slaagde daar niet in. Jezus slaagde er wel in. 

Jezus is wel onderdeel van dat volk Israël, dus zijn verhaal is ook het verhaal van Israël. Jij schrijft ze af, de bijbel niet.

en

Mattheüs 27:51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden;

God is hierboven aan het werk, de toegang tot het heilige der heilige is open.

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Breuk:

Jezus is wel onderdeel van dat volk Israël, dus zijn verhaal is ook het verhaal van Israël. Jij schrijft ze af, de bijbel niet.

en

Mattheüs 27:51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden;

God is hierboven aan het werk, de toegang tot het heilige der heilige is open.

 

 

 

Jij legt mij woorden in de mond die ik niet gezegd heb. 

Lees Jesaja, Jeremiah, Ezechiël, Hosea, Zachariah... YHWH zal zijn volk nooit loslaten. Jezus zegt zelf dat hij is gekomen voor de verloren schapen van Israël. De gehele bijbel is een joods boek gericht aan Israël. Er is geen verbond gesloten met de natiën. De natiën worden gered door zich aan te sluiten bij Israël. Gelovigen uit de heidenen worden geënt aan de olijfboom waarvan de stam en de wortel Hebreeuws is. Christenen achten zichzelf vaak te hoog. Vevangingstheologie is hardnekkig uit te bannen. De scheiding tussen de volken wordt pas opgeheven na Jezus' wederkomst. Tot dan doen wij er goed aan te handelen naar Zachariah 8:23. Lees in dit verband ook Mattheüs 14:36.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Hermanos2:

Jij legt mij woorden in de mond die ik niet gezegd heb. 

Lees Jesaja, Jeremiah, Ezechiël, Hosea, Zachariah... YHWH zal zijn volk nooit loslaten. Jezus zegt zelf dat hij is gekomen voor de verloren schapen van Israël. De gehele bijbel is een joods boek gericht aan Israël. Er is geen verbond gesloten met de natiën. De natiën worden gered door zich aan te sluiten bij Israël. Gelovigen uit de heidenen worden geënt aan de olijfboom waarvan de stam en de wortel Hebreeuws is. Christenen achten zichzelf vaak te hoog. Vevangingstheologie is hardnekkig uit te bannen. De scheiding tussen de volken wordt pas opgeheven na Jezus' wederkomst. Tot dan doen wij er goed aan te handelen naar Zachariah 8:23. Lees in dit verband ook Mattheüs 14:36.

Eens.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Breuk:

Liever lees ik de bijbel waarvan ik geloof dat de schrijvers geïnspireerd waren en vervuld van God's geest toen ze die woorden schreven. 

Dat doet iedereen en het resultaat is totale verwarring, behalve natuurlijk jouw opinie. Jij weet het zeker. Jij bent blijkbaar onfeilbaar.

Christus heeft niet een boek geschreven en gezged, hier puzzel het zelf maar  uit.  Het nieuwe testament bestond niet eens in de vroege jaren.  De apostolen hdden het gezag en dat gezag is doorgeleverd aan hun opvolgers, de episcopi, de overzieners, de bischoppen.  Zijn Kerk heeft gezag en is onfeilbaar.  Moet ook zijn, anders zou Zijn komen totaal mislukt zijn, want dan zou nog steeds neimand weten wat de waarheid is.  De ware Kerk MOET onfeilbaar zijn in de leer, anders is alles  tevergeefs.  Waarom zou ik iemand of een kerk geloven als zij toegeven dat zij niet onfeilbaar zijn en het dus  fout kunnen hebben.  Sola Scriptura werkt niet.  Het leidt alleenmaar tot verwarring, zoals men op dit site kan zien!

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Chartreuse:

Dat doet iedereen en het resultaat is totale verwarring, behalve natuurlijk jouw opinie. Jij weet het zeker. Jij bent blijkbaar onfeilbaar.

Christus heeft niet een boek geschreven en gezged, hier puzzel het zelf maar  uit.  Het nieuwe testament bestond niet eens in de vroege jaren.  De apostolen hdden het gezag en dat gezag is doorgeleverd aan hun opvolgers, de episcopi, de overzieners, de bischoppen.  Zijn Kerk heeft gezag en is onfeilbaar.  Moet ook zijn, anders zou Zijn komen totaal mislukt zijn, want dan zou nog steeds neimand weten wat de waarheid is.  De ware Kerk MOET onfeilbaar zijn in de leer, anders is alles  tevergeefs.  Waarom zou ik iemand of een kerk geloven als zij toegeven dat zij niet onfeilbaar zijn en het dus  fout kunnen hebben.  Sola Scriptura werkt niet.  Het leidt alleenmaar tot verwarring, zoals men op dit site kan zien!

Jij citeert mij maar volgens mij heb ik dit niet gezegd maar Hermanos2.

Graag corrigeren en even excuses is op zijn plaats.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Chartreuse:

Zijn Kerk heeft gezag en is onfeilbaar.  Moet ook zijn, anders zou Zijn komen totaal mislukt zijn, want dan zou nog steeds neimand weten wat de waarheid is.  De ware Kerk MOET onfeilbaar zijn in de leer, anders is alles  tevergeefs.  Waarom zou ik iemand of een kerk geloven als zij toegeven dat zij niet onfeilbaar zijn en het dus  fout kunnen hebben.  Sola Scriptura werkt niet.  Het leidt alleen maar tot verwarring, zoals men op dit site kan zien!

Ook Christus werd door alle discipelen verlaten. Elke eigen inbreng werd door heel het oude testament heen zwaar gestraft. Elke bestraffing van het heilige volk, kreeg slechts tijdelijke hersteleffecten, als die er al waren.

Jouw uitspraak dat de ware kerk onfeilbaar MOET zijn, omdat anders alles tevergeefs is, klopt daarom niet met de realiteit. En scherper nog dan dat, het is uitsluitend door de macht van de heersers op deze aarde, dat wat wèl van God is, toegestaan wordt om aardse/vleselijke leiding te geven op deze wereld. Ook Christus droeg bij aan de macht van de satan, en daarom werd hem "meer" (vleselijke aspecten) ruimte gegeven om machten te doen, en aangeboden om de aarde te beheersen. En vele discipelen volgden Christus. maar Christus koos zelf bewust een anti-weg en stuurde de scharen met een kluitje in het riet, en de discipelen stuurde hij weg, en wie bleven, die gingen allen zelf weg, toen het spannend werd. En het houdt pas op als Christus zegt: de satan heeft van mij geen nut meer. En ook bijna alle apostelen volgden die anti-weg en werden zo verzekerd van het aardse wrange dat al hun kennis en al hun geestelijke inzet en al hun bereikte saamhorigheid teniet werd gedaan, in offers van vervolging en marteling en steniging, en kruisiging en voor de leeuwen geworpen worden. Terwijl het voor de hand liggende en tegelijk wonderlijke dan is, dat juist door hun lijden en gaan, nieuwe geestelijke kracht ontstaat in de gemeente om te volharden. De gemeente voelt Gods nabijheid en ziet dat in de martelaar betuigt. De les is onmiskenbaar eenduidig: onfeilbaarheid leidt tot vervolging en vernietiging.

Dat puntje van jou over die onfeilbaarheid van dat gezag, dat puntje zou dus wel eens onjuist bevonden kunnen worden. Zeker als je dat afzet tegen de  daadwerkelijke wel bestaande misstanden en dwalingen die de kerken hebben geteisterd sinds het begin van de kerkvorming.

En als je dan  probeert je een beeld te vormen hoe dat dan anders bestaanbaar zou kunnen zijn, dan geeft de bijbel je zelf voldoende inzicht met voorbeelden en breed uitgewerkte variante lijnen van ontwikkeling: steeds als er profeten zijn, of zieners of boodschappers van God, of God in Christus zelf, dan is er een rode draad en een onbreekbare lijn: keer terug tot de oude paden, en neem weer aan wat de voorvaderen over God hebben geschreven - waarvan je zelf erkent dat het via hun van God is gekomen - en begin te doen wat sinds het begin der tijden steeds weer werd nagelaten. En als je dat doet, vestig dan niet je hoop op koningen en prinsen, en dus ook niet op bisschoppen en pausen, maar vestig je hoop op God alleen. En de reis is dan alleen, maar op die reis krijg je van God broeders en zusters en vaders en moeders, die je zelf ooit gekozen zou hebben. Maar die je toch op je weg vindt en die je toch omarmen moet. Want God heeft ze je gegeven. net zoals je vleselijke broer of zus door God gegeven is.

En dat geeft dan ook gelijk een scherpte: een kerk mag geen voorwaarden stellen, anders dan het gemeenschappelijke fundament, namelijk Christus en die gekruisigd en opgestaan. En ter bevestiging van de inhoud van die leer accepteer je dan niet de gebruiken van die kerk en de leiding van die kerk en het gezag van die kerk als onfeilbaar, maar het gemeenschappelijke dat van die kerk daadwerkelijk van God komt. Dat is de bijbel, en dat is het geloof, en dat is het gezag. Maar steeds net zolang en net zover als dat gezag en als die leiding en als dat woord, in overeenstemming is met wat God eerder gegeven heeft. Want broeders en zusters in het geloof zijn geen koningen en geen profeten. Maar zij zijn kinderen. Net als jij. Kinderen zijn méér dan profeten en priesters. Want waar profeten en priesters een opdracht hebben van God, zijn kinderen vrij, en zijn er legers van engelen die hun weg banen en vrij maken, zoals de ijshelpers bij curling.

Dat wil niet zeggen dat die kinderen onfeilbaar zijn, als ze de leiding van de Geest omarmen. Maar wel dat die kinderen gehouden zijn zich aan het gezag van de kerk te onderwerpen, als familieplicht, en om zich aan het gezag van de bijbel te onderwerpen als hetgeen de heilige Geest spreekt, en om kennis en inzicht te winnen van wat de inhoud van dat Woord is. Om zo volwassen kinderen te worden, van wie op een gegeven moment gezegd kan worden: en zij wandelden met God. Dat is bij uitstek niet iets wat het kerkgezag snel zal doen, aangezien dat gezag zwaar gebukt gaat en geleid wordt door de praktijk van de kerk in het vlees. Dat aandacht behoeft en belangrijk is, maar niettemin in zichzelf geen hogere graad van geestelijkheid bewerkt. Want steeds waar vlees en geest het samen moeten redden, krijgt ook het vlees iets aan gezag. En dat is dan op gronden van liefde. Maar de wet zegt: heb God nog méér lief dan je naaste, en je naaste niet meer dan jezelf.

Wie zichzelf niet tuchtigt heeft zichzelf niet lief. Wie zijn naaste tuchtigt, die heeft zichzelf al getuchtigd, of is anders in strijd met zichzelf. En wie beiden zichzelf en zijn naaste tuchtigt, die krijgt nooit veel gezag en wint nooit veel liefde. En het zijn slechts weinigen die daar niets om geven, omdat zij de wet van God méér liefhebben dan de overwegingen van naastenliefde. En dat is alles zodanig lastig en complex, dat de meesten het maar uit handen laten vallen, terwijl de goedwillenden de liefde voor God inruilen voor de liefde en acceptatie van wat er al van God zegt aanwezig te zijn. Het scherpen en beproeven van de geesten aan wat de heilige Geest heeft gezegd, blijft uit. En het licht dooft.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Chartreuse:

Dat doet iedereen en het resultaat is totale verwarring, behalve natuurlijk jouw opinie. Jij weet het zeker. Jij bent blijkbaar onfeilbaar.

Christus heeft niet een boek geschreven en gezged, hier puzzel het zelf maar  uit.  Het nieuwe testament bestond niet eens in de vroege jaren.  De apostolen hdden het gezag en dat gezag is doorgeleverd aan hun opvolgers, de episcopi, de overzieners, de bischoppen.  Zijn Kerk heeft gezag en is onfeilbaar.  Moet ook zijn, anders zou Zijn komen totaal mislukt zijn, want dan zou nog steeds neimand weten wat de waarheid is.  De ware Kerk MOET onfeilbaar zijn in de leer, anders is alles  tevergeefs.  Waarom zou ik iemand of een kerk geloven als zij toegeven dat zij niet onfeilbaar zijn en het dus  fout kunnen hebben.  Sola Scriptura werkt niet.  Het leidt alleenmaar tot verwarring, zoals men op dit site kan zien!

Dat was inderdaad mijn tekst, niet die van @Breuk. Waarom schrijf je dat ik denk onfeilbaar te zijn? Net als ieder ander, verkondig ik gewoon mijn mening. Niet meer en niet minder. Mijn belangrijkste bron is de bijbel. Ik leer bij en neem nieuwe zaken aan en oude ideeën verlaat ik. Dat gaat alsmaar door. Vroeger nam ik ook voetstoots de Drie-eenheid aan omdat iedere christen dat deed. Totdat ik het niet meer verenigen kon met datgene wat ik in de bijbel las. Maar ik blijf studeren. Wie weet misschien neem ik op een dag wel een twee-eenheid aan. Drie zie ik niet meer gebeuren. 

Wat schrijf je hier? De ware kerk heeft gezag en is onfeilbaar. Lees ik dat goed? Kom op zeg. Dat gelooft toch niemand?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-10-2022 om 12:28 zei Flawless victory:

 

Waarom toch die ruziezoekende toon steeds? Waarom? 

Zowel @Barnabas als ik hebben je de bijbeltekst gegeven waaruit blijkt dat het kruis van Christus tevens de verhoging van Christus met zich meebracht. Dat je het er niet mee eens bent, geen probleem, hoewel ik het vreemd vind dat je dit niet inziet en er aanstoot aan neemt.  Heb jij toen je je kruis oppakte en Hem navolgde dan in je vernedering nooit tegelijkertijd innerlijk Zijn verhoging en daardoor verlossing gesmaakt? 

Niks ruzie, ik toon alleen maar aan wat een onzin het is om kruisigen verhogen te noemen en nee, jullie hebben niks onderbouwd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Piebe:

ik toon alleen maar aan wat een onzin het is om kruisigen verhogen te noemen en nee, jullie hebben niks onderbouwd.

Ik weet niet wat er onduidelijk is tussen jullie, maar je moet de verhoging niet zien als verhoging, zoals de bijbel de hoogte van God beschrijft, maar als maximale verlaging en vernedering, terwijl het tegelijk een teken is om gezien te worden als teken van God, ter overleving voor de mens die er naar ziet. En de uitleg geeft Jezus zelf: het is zoals de slang in de woestijn die Mozes moest verhogen,  hyperlink Dus de betekenis is dat het een teken is dat de verlossing (als een akte) betekent.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Tomega:

Ik weet niet wat er onduidelijk is tussen jullie, maar je moet de verhoging niet zien als verhoging, zoals de bijbel de hoogte van God beschrijft, maar als maximale verlaging en vernedering, terwijl het tegelijk een teken is om gezien te worden als teken van God, ter overleving voor de mens die er naar ziet. En de uitleg geeft Jezus zelf: het is zoals de slang in de woestijn die Mozes moest verhogen,  hyperlink Dus de betekenis is dat het een teken is dat de verlossing (als een akte) betekent.

Het punt van discussie is niet dat Jezus verhoogd moet worden zoals de slang van Mozes, maar dat beweerd wordt dat hiermee de kruisiging bedoeld wordt. Daar is geen sprake van, omdat kruisigen vernederen is en die aan het hout hangt vervloekt is volgens de Bijbel zo heb ik betoogd. Maar geloof mij niet, lees veel liever de verzen waar ik in mijn vorige bericht naar verwezen heb.

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Piebe:

Het punt van discussie is niet dat Jezus verhoogd moet worden zoals de slang van Mozes, maar dat beweerd wordt dat hiermee de kruisiging bedoeld wordt. Daar is geen sprake van, omdat kruisigen vernederen is en die aan het hout hangt vervloekt is volgens de Bijbel zo heb ik betoogd. Maar geloof mij niet, lees veel liever de verzen waar ik in mijn vorige bericht naar verwezen heb.

Je hebt gelijk dat de kruisiging de ergste vernedering is. De verhoging kwam juist erna toen Jezus opsteeg naar de Vader. Vóór zijn dood had hij hierom ook gebeden. Father, restore the glory I had, when I was with you. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-10-2022 om 00:24 zei Hermanos2:

Ik schreef aan RF dat we veel zijn kwijtgeraakt. Hij bestrijdt dat. Ik blijf daarbij. Kijk maar hoe we op dit forum met elkaar omgaan. Niet bepaald broederlijk. En we hebben een totaal verschillend beeld van God en Jezus en hoe de toekomst eruit ziet. We hebben God nu meer nodig dan ooit. 

De dingen waarvan jij zegt dat we die zijn kwijtgeraakt, hebben we echter nooit zonder meer gehad. Natuurlijk zijn er door de eeuwen heen vele heiligen geweest, die door hun gebed en levenswijze de wereld verlichtten met het Evangelie.
Maar ook vroeger en ook in de eerste eeuwen werd er net zo geruziet en gekijft, was er verslapping in het geloof en corruptie in de kerk, werden er oorlogen gevoerd, gingen er verschrikkelijke ziekten rond, noem maar op.

God is altijd nodig geweest. Ook in tijden van rust, groei en vrede binnen de Kerk hadden we God meer nodig dan ooit, daar het allemaal van Hem komt.
Maar er is nooit een tijd geweest waarin de Kerk volgroeid was en precies naar Gods wil. Vanaf het begin tot het eind is het vallen en weer opstaan, vallen en weer opstaan.
Lees alleen al de brieven van Paulus om je te beseffen waar hij als kerkelijk leider mee te kampen had in zijn kerken.

Je zou zelfs kunnen stellen dat we deze tijd eigenlijk een ongelooflijke schat hebben ontvangen in grote delen van de wereld, een schat waar men vroeger nooit van had kunnen bedenken dat die ooit mogelijk zou zijn.
Namelijk de massale, zeer eenvoudige toegang tot de Bijbel en allerlei andere belangrijke geestelijke lectuur, communicatie over enorme afstanden met medegelovigen en ongelooflijk veel kennis over de schepping voor ook de gewone man en zijn vrouw.
Het feit dat jij gewoon elke dag uit een complete, volledige en in je eigen taal vertaalde Bijbel kan lezen en vanuit je eigen huis een kerkdienst in Amerika kan volgen is echt een ongelooflijke gave die we eigenlijk veel te weinig op waarde schatten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Robert Frans:

De dingen waarvan jij zegt dat we die zijn kwijtgeraakt, hebben we echter nooit zonder meer gehad. Natuurlijk zijn er door de eeuwen heen vele heiligen geweest, die door hun gebed en levenswijze de wereld verlichtten met het Evangelie.
Maar ook vroeger en ook in de eerste eeuwen werd er net zo geruziet en gekijft, was er verslapping in het geloof en corruptie in de kerk, werden er oorlogen gevoerd, gingen er verschrikkelijke ziekten rond, noem maar op.

God is altijd nodig geweest. Ook in tijden van rust, groei en vrede binnen de Kerk hadden we God meer nodig dan ooit, daar het allemaal van Hem komt.
Maar er is nooit een tijd geweest waarin de Kerk volgroeid was en precies naar Gods wil. Vanaf het begin tot het eind is het vallen en weer opstaan, vallen en weer opstaan.
Lees alleen al de brieven van Paulus om je te beseffen waar hij als kerkelijk leider mee te kampen had in zijn kerken.

Je zou zelfs kunnen stellen dat we deze tijd eigenlijk een ongelooflijke schat hebben ontvangen in grote delen van de wereld, een schat waar men vroeger nooit van had kunnen bedenken dat die ooit mogelijk zou zijn.
Namelijk de massale, zeer eenvoudige toegang tot de Bijbel en allerlei andere belangrijke geestelijke lectuur, communicatie over enorme afstanden met medegelovigen en ongelooflijk veel kennis over de schepping voor ook de gewone man en zijn vrouw.
Het feit dat jij gewoon elke dag uit een complete, volledige en in je eigen taal vertaalde Bijbel kan lezen en vanuit je eigen huis een kerkdienst in Amerika kan volgen is echt een ongelooflijke gave die we eigenlijk veel te weinig op waarde schatten.

Okee, mee eens. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Piebe:
4 uur geleden zei Tomega:

En de uitleg geeft Jezus zelf: het is zoals de slang in de woestijn die Mozes moest verhogen,  hyperlink Dus de betekenis is dat het een teken is dat de verlossing (als een akte) betekent.

Het punt van discussie is niet dat Jezus verhoogd moet worden zoals de slang van Mozes, maar dat beweerd wordt dat hiermee de kruisiging bedoeld wordt. Daar is geen sprake van, omdat kruisigen vernederen is en die aan het hout hangt vervloekt is volgens de Bijbel zo heb ik betoogd. Maar geloof mij niet, lees veel liever de verzen waar ik in mijn vorige bericht naar verwezen heb.

Op 20-10-2022 om 09:57 zei Piebe:

Het moge duidelijk zijn dat de kruisiging een vloek is en aangezien jij stelt dat verhogen kruisigen is, dan moet ik concluderen dat Christus vervloekt moet worden, net als de slang van Mozes.

Nou wordt het een beetje een haarkloverijtje, maar je geeft wel een iets andere duiding. Jij gaat er kennelijk vanuit dat verhoging per se betekent een glorieuze verhoging, en dat als teken nooit zou kunnen gelden dat Jezus op de plaats van de vervloekte kwam te hangen. Maar de slang in de woestijn was geen vervloeking maar een teken van verlossing, voor wie er naar ziet. Iedereen die ernaar kijkt wordt verlost van zijn dodelijke vergiftging. Dat teken is Christus ook, hangende aan het kruis. Wie het kruishout van Christus niet ziet als teken, die mist de kern van zijn dood en opstanding: de verlossing van de mens uit het dodelijke leven, namelijk doordat het vlees lijdt aan de dood: zonde, aftakeling, en verderf. 

En dat het kruis een vervloeking is, dat is ook zo, Christus was naar het vlees vervloekt en werd gerekend tot de ergste moordenaars, en inderdaad ook de voor Hem meer reële kant ervan, trof hem: ook God verliet hem en gaf hem over aan de vervloeking in het vlees. Dat teken van verhoging, is het centrale punt en thema van het evangelie, want het geldt net als de slang in de woestijn: wie het ziet en gelooft, die wordt gered.

Dus inderdaad, met de verhoging die Jezus moest overkomen, wordt de kruisiging bedoeld. Dat is de dood en het lijden, vooral bestaande uit het door God verlaten worden vanwege de zonden van de mens. Dat is een teken van de allerhoogste orde in de hemelen en op aarde. Elia en Henoch bijvoorbeeld, trof een ander en aangenamer lot. Hoewel het lot van Christus minder onaangenaam is in strekking en doel dan je zou denken: het had een duidelijk tijdelijk karakter, en het gaf Hem het Koningschap over hemel en aarde en de heerlijkheid aan de rechterhand van God.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Tomega:

Nou wordt het een beetje een haarkloverijtje, maar je geeft wel een iets andere duiding. Jij gaat er kennelijk vanuit dat verhoging per se betekent een glorieuze verhoging, en dat als teken nooit zou kunnen gelden dat Jezus op de plaats van de vervloekte kwam te hangen. Maar de slang in de woestijn was geen vervloeking maar een teken van verlossing, voor wie er naar ziet. Iedereen die ernaar kijkt wordt verlost van zijn dodelijke vergiftging. Dat teken is Christus ook, hangende aan het kruis. Wie het kruishout van Christus niet ziet als teken, die mist de kern van zijn dood en opstanding: de verlossing van de mens uit het dodelijke leven, namelijk doordat het vlees lijdt aan de dood: zonde, aftakeling, en verderf. 

En dat het kruis een vervloeking is, dat is ook zo, Christus was naar het vlees vervloekt en werd gerekend tot de ergste moordenaars, en inderdaad ook de voor Hem meer reële kant ervan, trof hem: ook God verliet hem en gaf hem over aan de vervloeking in het vlees. Dat teken van verhoging, is het centrale punt en thema van het evangelie, want het geldt net als de slang in de woestijn: wie het ziet en gelooft, die wordt gered.

Dus inderdaad, met de verhoging die Jezus moest overkomen, wordt de kruisiging bedoeld. Dat is de dood en het lijden, vooral bestaande uit het door God verlaten worden vanwege de zonden van de mens. Dat is een teken van de allerhoogste orde in de hemelen en op aarde. Elia en Henoch bijvoorbeeld, trof een ander en aangenamer lot. Hoewel het lot van Christus minder onaangenaam is in strekking en doel dan je zou denken: het had een duidelijk tijdelijk karakter, en het gaf Hem het Koningschap over hemel en aarde en de heerlijkheid aan de rechterhand van God.

Dan weerspreek je Paulus die schreef dat de kruisdood een vernedering was (Filipp. 2:8) waar ik me van ganser harte bij aansluit en verder houd ik er over op.

Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Piebe:

Dan weerspreek je Paulus die schreef dat de kruisdood een vernedering was (Filipp. 2:8) waar ik me van ganser harte bij aansluit en verder houd ik er over op.

 Jesaja 53

3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.

4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.

5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

8 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding Mijns volks is de plage op Hem geweest.

9 En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is.

10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

12 Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid