Spring naar bijdragen

De brede en/of smalle weg (Bergrede)


Aanbevolen berichten

Op 25-5-2023 om 19:12 zei TTC:

Diachronisch komt van de Oud-Griekse woorden dia (door) en chronos (tijd). Een diachronische analyse onderzoekt de ontwikkeling van een verschijnsel door de tijd heen, hoe in de loop der tijd veranderingen zijn opgetreden en dergelijke. Het tegengestelde is een dwarsdoorsnedestudie, ook met een Engels jargon cross-sectional-onderzoek.

Interessant in dit verband is ook het oud Griekse begrip 'kairos' wat doorsnijden betekent.

https://www.theologie.nl/artikelen/wonen-in-het-eeuwig-nu/

Citaat

Het ‘eeuwig nu’ is een moment van volheid en kracht. De Grieken noemden dat punt in de tijd het ‘kairos’. Daarin is het werkwoord ‘keiro’ herkenbaar, wat snijden of doorsnijden betekent. Kairos is dus het snijpunt, het punt waarop de eindeloosheid van tijd of ruimte doorsneden wordt door een kracht van elders. In die zin is dit ‘eeuwig nu’ met God en Gods eeuwigheid verbonden.

En lees in dit verband nu eens Matteüs 10:34-39. Het zwaard waar Jezus het over heeft doorsnijdt ruimte en tijd in het innerlijk van de mens.  Dit is een kracht welke van elders komt, die niet van de mens uit gaat.

Citaat

Het thema van het ‘eeuwig nu’ is bij Eckhart verbonden met zijn hele theologische visie, waarbij de mens uitsluitend ontvangt en God geeft. Maar juist in die ontvankelijkheid deelt de mens ten diepste in de kracht van God en is hij in staat tot zaken die anders buiten zijn bereik zouden liggen. Voor Eckhart is het wonen in het ‘eeuwig nu’ een reële mogelijkheid voor de mens. Dit lukt doordat de mens in het feitelijk nu vrij is, niet bezet is door eigen of andermans denkbeelden, niet vastzit aan verleden of toekomst. Die onbevangenheid transformeert het contingent momentane nu’s tot het ‘eeuwig nu’

Waar de 'gevangen' mens in leeft in het momentane nu, wat een tijdsbeleving is, leeft de door Jezus' zwaard bevrijde mens in het eeuwig nu, wat geen tijdsbeleving is.  De tijd is er uiteraard nog wel, maar wordt niet langer als dusdanig geleefd / beleefd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 4,1k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Maar wie bepaalt hoe zwaar de zwaartekracht is? Dat weet alleen de broer van Henk. Zij het langs de kant.

Dit is echt enorme flauwekul. Ik zie in mijn omgeving veel mensen die elkaar helpen zonder iets terug te verlangen. Helaas zijn er altijd een paar luidruchtige klootzakken die het verzieken voor de an

Posted Images

5 uur geleden zei Hopper:

Definieer ongewenste emoties.  Ik ken dat niet.

Hoe simpel het ook lijkt, zo moeilijk is het.

5 uur geleden zei Hopper:

Interessant in dit verband is ook het oud Griekse begrip 'kairos' wat doorsnijden betekent. En lees in dit verband nu eens Matteüs 10:34-39. Het zwaard waar Jezus het over heeft doorsnijdt ruimte en tijd in het innerlijk van de mens.  Dit is een kracht welke van elders komt, die niet van de mens uit gaat. Waar de 'gevangen' mens in leeft in het momentane nu, wat een tijdsbeleving is, leeft de door Jezus' zwaard bevrijde mens in het eeuwig nu, wat geen tijdsbeleving is.  De tijd is er uiteraard nog wel, maar wordt niet langer als dusdanig geleefd / beleefd.

Het zwaard als onderscheidingsvermogen van waaruit hoop kan geventileerd worden, wat niet wil zeggen begrepen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Hopper:

Dit is een kracht welke van elders komt, die niet van de mens uit gaat.

Diegenen die in het kielzog van een tanker een touw toegeworpen krijgen, zijn nog niet op het droge.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei TTC:

 

Het zwaard als onderscheidingsvermogen van waaruit hoop kan geventileerd worden, wat niet wil zeggen begrepen.

Het zwaard geeft geen hoop, anders kun je jezelf er niet mee doorsnijden.

1 Korinthiërs : 9-10

9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.

10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.

Hoe kan een mens komen tot wat hij niet is?  Jezus sprak: "Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest", maar hoe doe je dat?  De minnaar Jezus moest zich bevrijden van de afhankelijk van zijn geliefde Vader (Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?) om de verlatenheid van de geestelijke woestijn te bereiken waar het onbekende zich bevindt.   God openbaart het de mens door zijn Geest, zoals Korinthiërs aangeeft.

Waar zijn we dan?  Daar waar het bekende eindigt.  Het bekende is dat wat zich in ruimte en tijd zich bevindt.  Cognitieve inhoud / het begrijpen is daar niet meer van toepassing.  De mens wil alles maar be-grijpen doch de menselijke ziel is receptief van aard, niet grijpend van aard.  De mens kan zich alleen met God's eeuwigheid verbinden als hij alles wat naar binding riekt opgeeft.

Daar komen we wederom uit bij de maagdelijkheid, de tabula rasa.  Als we onszelf niet  leeg maken van het beschrevene kan God niet schrijven.  We moeten worden als de kinderen en het cognitieve geraaskal met moeilijke begrippen zoals een non-lineaire katalysator aan de 'beschrevenen' over laten.

4 uur geleden zei TTC:

Diegenen die in het kielzog van een tanker een touw toegeworpen krijgen, zijn nog niet op het droge.

Dan ken je de kracht die van  Gods volheid uitgaat niet.  Dan is er geen verlangen meer naar het droge.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Hopper:

Het zwaard geeft geen hoop, anders kun je jezelf er niet mee doorsnijden.

Koesteren geduld, laat je nog iets weten wanneer je zover bent? 

9 minuten geleden zei Hopper:

Dan ken je de kracht die van  Gods volheid uitgaat niet.  Dan is er geen verlangen meer naar het droge.

Ik denk dat we er goed aan doen om alles uit z'n context te trekken, dat bevordert de leesbaarheid aanzienlijk. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hopper:

Daar komen we wederom uit bij de maagdelijkheid, de tabula rasa.

De begrippen gecijferdheid en wiskundige geletterdheid zijn relatief jonge begrippen, er worden in onderzoeken, artikelen en discussies dan ook nog geen uitgekristalliseerde eenduidige definities gehanteerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Hopper:

Dan ken je de kracht die van  Gods volheid uitgaat niet.

Bij het realistisch rekenen komen ook andere vakgebieden om de hoek kijken, wereldoriëntatie, taal en creatieve vakken zoals tekenen en knutselen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei TTC:

Koesteren geduld, laat je nog iets weten wanneer je zover bent? 

Het heeft zich reeds voltrokken.  Het hanteren van het zwaard bedoeld zoals in Matteüs 10:34-39 is de zogeheten mystieke dood.   Het is de dood die de mens bevrijdt van de dood, zo vat ik Jezus' leer op.

Die wilt worden het gene dat hij niet is, die moet ontworden het gene dat hij is.  (Lucas van Mechelen)

Het opgeven van de hoop op een betere toekomst plaatst de mens in de tegenwoordigheid Gods.  Dat is wonen in en bij God in één licht.  Het is een ontsnapt-zijn aan de opeenvolgende tijds-beleving.  Welke zich uiteraard gewoon blijft voltrekken, want de uiterlijke omstandigheden verdwijnen niet.  De receptieve ziel ontvangt niks meer van het toekomstige noch is er een verlangen naar het toekomstige.  De ziel is volledig naar de andere zijde ontvangend.

In exegetische zin biedt de Bijbel ook aanknopingspunten, God schept tijd en ruimte als iets anders dan dat Hij is.   Dat iets anders dat zijn wij!  Het geschapene.  Om de weg terug te vinden (de verloren zoon) dienen we het zwaard te hanteren en onszelf af te scheiden van het geschapene.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Hopper:

Het heeft zich reeds voltrokken.  Het hanteren van het zwaard bedoeld zoals in Matteüs 10:34-39 is de zogeheten mystieke dood.   Het is de dood die de mens bevrijdt van de dood, zo vat ik Jezus' leer op. Die wilt worden het gene dat hij niet is, die moet ontworden het gene dat hij is.  (Lucas van Mechelen) Het opgeven van de hoop op een betere toekomst plaatst de mens in de tegenwoordigheid Gods.  Dat is wonen in en bij God in één licht.  Het is een ontsnapt-zijn aan de opeenvolgende tijds-beleving.  Welke zich uiteraard gewoon blijft voltrekken, want de uiterlijke omstandigheden verdwijnen niet.  De receptieve ziel ontvangt niks meer van het toekomstige noch is er een verlangen naar het toekomstige.  De ziel is volledig naar de andere zijde ontvangend. In exegetische zin biedt de Bijbel ook aanknopingspunten, God schept tijd en ruimte als iets anders dan dat Hij is.   Dat iets anders dat zijn wij!  Het geschapene.  Om de weg terug te vinden (de verloren zoon) dienen we het zwaard te hanteren en onszelf af te scheiden van het geschapene.

Kolomsgewijs rekenen is het onder elkaar uitrekenen van rekenbewerkingen volgens vaste algoritmes om zodoende tot een juiste oplossing te komen. Het onderscheidt zich van het traditionele cijferen door de alternatieve oplossingsstrategie, namelijk het van links naar rechts rekenen. Kolomsgewijs rekenen wordt gezien als meer begripvol rekenen ten opzichte van cijferen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei TTC:

Kolomsgewijs rekenen is het onder elkaar uitrekenen van rekenbewerkingen volgens vaste algoritmes om zodoende tot een juiste oplossing te komen. Het onderscheidt zich van het traditionele cijferen door de alternatieve oplossingsstrategie, namelijk het van links naar rechts rekenen. Kolomsgewijs rekenen wordt gezien als meer begripvol rekenen ten opzichte van cijferen.

Wiskundig gezien is het het ego wat problematisch is.  Het ego is wiskundig gezien 'veel' , momenteel zijn er 8 miljard ego's.  Hoe kunnen we dat terug rekenen naar de éne God?  Simpel, door de rekenkunde terzijde te leggen!

Het zwaard van Jezus (Matteüs 10:34-39) kan namelijk op ieder individueel moment gehanteerd worden bij alle 8 miljard individuen , dat schept eindeloos veel mogelijkheden, zodat mijn rekenmachine te klein is.   In het leeg zijn van beelden -de maagdelijkheid- maakt de mens de terugtrekkende beweging uit tijd en ruimte.   Daarmee is de mens niet langer meer gehecht aan wat er nu plaats heeft.  Edoch, de oplettende volger van Jezus weet dat deze terugtrekkende beweging gepaard gaat met lijden.  Daarom kunnen we het lijden niet louter aan Jezus over laten, we moeten daadwerkelijk mee-lijden, hetgeen weer wat anders is dan medelijden.  Medelijden is een cognitief begrip.

Dat zelf verloochenen is nog wel een dingetje.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Hopper:

Wiskundig gezien is het het ego wat problematisch is.  Het ego is wiskundig gezien 'veel' , momenteel zijn er 8 miljard ego's.  Hoe kunnen we dat terug rekenen naar de éne God?  Simpel, door de rekenkunde terzijde te leggen! Het zwaard van Jezus (Matteüs 10:34-39) kan namelijk op ieder individueel moment gehanteerd worden bij alle 8 miljard individuen , dat schept eindeloos veel mogelijkheden, zodat mijn rekenmachine te klein is.   In het leeg zijn van beelden -de maagdelijkheid- maakt de mens de terugtrekkende beweging uit tijd en ruimte.   Daarmee is de mens niet langer meer gehecht aan wat er nu plaats heeft.  Edoch, de oplettende volger van Jezus weet dat deze terugtrekkende beweging gepaard gaat met lijden.  Daarom kunnen we het lijden niet louter aan Jezus over laten, we moeten daadwerkelijk mee-lijden, hetgeen weer wat anders is dan medelijden.  Medelijden is een cognitief begrip. Dat zelf verloochenen is nog wel een dingetje.

Functioneel rekenen wordt gerekend tot de cognitieve psychologie en is gebaseerd op de zone van de naaste ontwikkeling van Lev Vygotski. Instructie speelt een centrale rol en er is veel aandacht voor het aanleren van de verschillende basisvaardigheden, waarna deze kunnen worden toegepast in contexten en realistische situaties.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Hopper:

Wiskundig gezien is het het ego wat problematisch is.

Het idee dat er tussen abstractie en kwetsbaarheid geen correlaat zou kunnen bestaan, is een redelijke misvatting.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Hopper:

Simpel, door de rekenkunde terzijde te leggen!

Thomas Sedlacek geniet een soort popsterrenstatus sinds zijn boek 'De economie van goed en kwaad' (2009) een internationale bestseller werd. Hierin bepleit hij dat economie niet te vatten is in wiskundige formules maar is voorgebracht door onze cultuur. Om de economie te begrijpen, betrekt hij ook mythen, religie, theologie, filosofie, psychologie, literatuur en film in zijn betoog.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-5-2023 om 14:57 zei Tomega:

De wetenschap creëert voortdurend eilandmodellen met experimentele beperkingen, en zij leidt daar de natuur uit af.

Failsafe is een ontwerpprincipe waarbij de eis geldt dat voorzienbare fouten, gebreken en verstoringen in het ontwerpproces niet mogen leiden tot een minder veilige werking. De veiligheid blijft echter alleen onverminderd in stand bij storings- en foutscenario's waarin bij het ontwerp rekening gehouden kan worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-5-2023 om 17:54 zei Hopper:

Het zwaard van Jezus (Matteüs 10:34-39) kan namelijk op ieder individueel moment gehanteerd worden bij alle 8 miljard individuen , dat schept eindeloos veel mogelijkheden, zodat mijn rekenmachine te klein is.

Synchronisatie is het proces of het resultaat van iets gelijktijdig maken, afgeleid van het Griekse συν (sýn) 'samen' en χρόνος (chrónos) 'tijd'. Pas in de negentiende eeuw is synchronisatie in de geschiedenis van de mens een rol van betekenis gaan spelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-5-2023 om 17:54 zei Hopper:

Dat zelf verloochenen is nog wel een dingetje.

RFT is een mooi voorbeeld van hoe goedbedoelde adviezen nu net tot de marginalisatie van ervaringswerkers kan leiden, tegelijk het ambivalente en precaire van herstel- en/of groeiprocessen benadrukkend. Bedachtzaamheid en onderscheidingsvermogen zijn dan ook geen aandachtspunten die kwetsbare mensen zomaar uit de lucht plukken, tenzij je denkt dat elke dag proberen te overleven een prettige zaak is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei TTC:

Synchronisatie is het proces of het resultaat van iets gelijktijdig maken, afgeleid van het Griekse συν (sýn) 'samen' en χρόνος (chrónos) 'tijd'. Pas in de negentiende eeuw is synchronisatie in de geschiedenis van de mens een rol van betekenis gaan spelen.

Alleen in het ravijn des doods is er synchronisatie.  Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. (Matt 16:25)

Maar de mens heeft geen trek in de ravijn des doods.  "Laat de doden hun doden begraven"  zei Jezus...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Hopper:

Alleen in het ravijn des doods is er synchronisatie.  Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. (Matt 16:25). Maar de mens heeft geen trek in de ravijn des doods.  "Laat de doden hun doden begraven"  zei Jezus...

Door die verschillende perceptievelden continu door elkaar heen te halen, is me dat volstrekt onduidelijk. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei TTC:

Door die verschillende perceptievelden continu door elkaar heen te halen, is me dat volstrekt onduidelijk. 

Dat het je onduidelijk is, is mij helder.  Jij communiceert op een andere wijze over hetzelfde, zodat we ogenschijnlijk het steeds over hetzelfde hebben, maar in werkelijkheid is dat niet zo.  Daarom ben ik ook zo gecharmeerd van Jezus en alles wat er om heen hangt zoals de brieven van Paulus.

Wie als 'mij' de Evangeliën leest, leest heel wat anders dan als 'Mij'.   Fenomenaal.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Hopper:

Dat het je onduidelijk is, is mij helder.  Jij communiceert op een andere wijze over hetzelfde, zodat we ogenschijnlijk het steeds over hetzelfde hebben, maar in werkelijkheid is dat niet zo.  Daarom ben ik ook zo gecharmeerd van Jezus en alles wat er om heen hangt zoals de brieven van Paulus. Wie als 'mij' de Evangeliën leest, leest heel wat anders dan als 'Mij'.   Fenomenaal.

Ik denk het ook niet, net zoals wormgaten in twee richtingen kunnen doorlopen worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-5-2023 om 17:25 zei TTC:

Kolomsgewijs rekenen is het onder elkaar uitrekenen van rekenbewerkingen volgens vaste algoritmes om zodoende tot een juiste oplossing te komen. Het onderscheidt zich van het traditionele cijferen door de alternatieve oplossingsstrategie, namelijk het van links naar rechts rekenen. Kolomsgewijs rekenen wordt gezien als meer begripvol rekenen ten opzichte van cijferen.

Neem een eenmaal ingebotste snelheid van vier in een onderling botsend systeem van 1 afstand per 1 tijd, (met een snelheid groter dan een of tweemaal afstand/tijd), dan is de per botsing afstandvoortschrijding 4/5, gevolgd door 8/5, gevolgd door 12/5, gevolgd door 16/5, en de tijdvoortschrijding 4/5x1/4=1/5, gevolgd door 2/5, gevolgd door 3/5, gevolgd door 4/5, En dan geeft de kolommenmethode met afstand boven tijd als resultante weer hoe 1 maal 4 stapsgewijs overgaat in 4 maal 1.

Daardoor ontstaat meer begrip, hoe constantheid zich vormt uit meer beweging, 
maar ook hoe per slot van rekening de voortschrijding per afstand geringer is (met 4/5), en in de tijd geringer (met 1/5) dan de normatieve afstanden en tijd zonder de botsingen, welke normatieve afstanden en tijd bij vermenigvuldigingsfactor 4 wettig voor afstand en tijd respectievelijk 4 en 1 zijn. De energie voor het evenwicht, komt dus relatief voor dat evenwicht, uit de toekomst. Maar het is een evenwicht dat geldt vanwege een toenemend aantal gebeurtenissen in een gelijkblijvend tijdinterval. 

Dat deze eenvoud ook van toepassing is op botsingen in een monetair systeem, hadden we ook gezien als je jouw biflatieformule had ingebracht en toegelicht qua bewegingen en gebeurtenissen, wat niet het geval is. Een gemiste kans, want als je het niet ziet bij iets eenvoudigs, kun je het wel gaan zien bij iets wat je heel goed begrijpt. En als je het bij het een of het ander ziet, ga je het ook zien bij iets dat veel moeilijker is, zoals een tsunami van water of licht. Maar; kansen en gemiste kansen vallen in het niet bij de moraal, die totaal anders insteekt, maar ondertussen veel meer waardevolheid van hetzelfde brengt.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Tomega:

Neem een eenmaal ingebotste snelheid van vier in een onderling botsend systeem van 1 afstand per 1 tijd, (met een snelheid groter dan een of tweemaal afstand/tijd), dan is de per botsing afstandvoortschrijding 4/5, gevolgd door 8/5, gevolgd door 12/5, gevolgd door 16/5, en de tijdvoortschrijding 4/5x1/4=1/5, gevolgd door 2/5, gevolgd door 3/5, gevolgd door 4/5, En dan geeft de kolommenmethode met afstand boven tijd als resultante weer hoe 1 maal 4 stapsgewijs overgaat in 4 maal 1. Daardoor ontstaat meer begrip, hoe constantheid zich vormt uit meer beweging, 
maar ook hoe per slot van rekening de voortschrijding per afstand geringer is (met 4/5), en in de tijd geringer (met 1/5) dan de normatieve afstanden en tijd zonder de botsingen, welke normatieve afstanden en tijd bij vermenigvuldigingsfactor 4 wettig voor afstand en tijd respectievelijk 4 en 1 zijn. De energie voor het evenwicht, komt dus relatief voor dat evenwicht, uit de toekomst. Maar het is een evenwicht dat geldt vanwege een toenemend aantal gebeurtenissen in een gelijkblijvend tijdinterval. Dat deze eenvoud ook van toepassing is op botsingen in een monetair systeem, hadden we ook gezien als je jouw biflatieformule had ingebracht en toegelicht qua bewegingen en gebeurtenissen, wat niet het geval is. Een gemiste kans, want als je het niet ziet bij iets eenvoudigs, kun je het wel gaan zien bij iets wat je heel goed begrijpt. En als je het bij het een of het ander ziet, ga je het ook zien bij iets dat veel moeilijker is, zoals een tsunami van water of licht. Maar; kansen en gemiste kansen vallen in het niet bij de moraal, die totaal anders insteekt, maar ondertussen veel meer waardevolheid van hetzelfde brengt.

Eerder werd al opgemerkt dat fundamentele kennis niets zegt over de toepassing, zo kunnen we terug in de tijd om te evalueren hoeveel mensen dat op een vreedzame manier al eens proberen te zeggen hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei TTC:

Eerder werd al opgemerkt dat fundamentele kennis niets zegt over de toepassing, zo kunnen we terug in de tijd om te evalueren hoeveel mensen dat op een vreedzame manier al eens proberen te zeggen hebben.

:) Als we het eens zijn over fundamentele kennis, is van toepassing dat de praktijk een gemeenschappelijke fundamentele pijler als gemene deler geeft. Tenzij je niet meer bedoelt dan de moraal, dan wordt het een ander en minder steekhoudend verhaal.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Tomega:

Als we het eens zijn over fundamentele kennis, is van toepassing dat de praktijk een gemeenschappelijke fundamentele pijler als gemene deler geeft. Tenzij je niet meer bedoelt dan de moraal, dan wordt het een ander en minder steekhoudend verhaal.

Moraal heeft in deze wereld nog nooit veel betekent, wellicht daarom dat we het koude oorlog noemen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Hopper:

Dat het je onduidelijk is, is mij helder.

De afgelopen twee decennia zijn we getuige geweest van de opkomst van wat de 'derde golf' of de 'derde generatie' CGT is gaan heten. Belangrijke spelers op dit vlak zijn bijvoorbeeld Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Op het afgelopen EABCT-congres in Den Haag werd een rondetafeldiscussie gehouden met als thema 'Derde generatie CGT, een vloek of een zegen?'

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid