Spring naar bijdragen

Jezus, één van God's Zonen.


Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei sjako:


Maar toch geeft Hij het Koninkrijk aan het eind van de Duizend jaar weer aan God zegt de Bijbel. Wat de rol van Jezus dan zal zijn staat volgens mij niet in de Bijbel.

Aan Jezus zijn Koninschap komt nooit een einde. In Lukas 1:33 zegt  Gabriël tegen Maria:

32: “Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 187
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Even enkele teksten waaruit de hemelse roeping van alle kinderen van God blijkt en niet slechts voor een handjevol gelovigen die zijn verzameld in een kaste: 1 Cor 15:46-49 (NBG1951) Doch het gee

M.i zijn de Vader als de Zoon en de Heilige geest waarachtig God.  Ook al begrijp ik het niet perfect toch geloof ik dat deze drie als God bij het heilsplan betrokken zijn.  

1 Kor. 15:24 ziet niet op het einde van Christus’ Koningschap, maar op het einddoel van de schepping. In het Grieks staat voor “einde” het woord “telos” wat (eind)doel betekent. Dán is hét (namelijk G

8 minuten geleden zei Flawless victory:

Aan Jezus zijn Koninschap komt nooit een einde. In Lukas 1:33 zegt  Gabriël tegen Maria:

32: “Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

 

 

Dat zijn alleen maar woorden. Woorden van mensen met een minderwaardigheidscomplex. Die gebruiken vaak grote woorden.. Komt van mensen die bij een volk hoorden die steeds door andere volkeren ingenomen en onderdrukt werden.. Dan krijg je dus een minderwaardigheidscomplex en zij kwamen er ook achter "papier is geduldig".

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Hetairos:

Met alle respect, ik denk dat je gewoon het laatste woord wilt hebben. Ik vind dat best. Schuur jij maar lekker verder. Van dit soort communicatie word ik niet wijzer. En jij blijkbaar ook niet.

Het laatste woord is aan God, Hij is de Alpha en de Omega. Door Hem is alles er, en komt alles wat er is tot Zijn doel. Hij was er voordat de geschiedenis begon en Hij zal het eindigen. Heeft niks met diamantjes te maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Flawless victory:

Aan Jezus zijn Koninschap komt nooit een einde. In Lukas 1:33 zegt  Gabriël tegen Maria:

32: “Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Daarom denk ik dat Jezus altijd belangrijke rol zal blijven spelen.
Ik doel op 1 Kor 15:21 Maar Christus is wel uit de dood opgewekt, als de eersteling van hen die zijn gestorven.  21 Omdat de dood er is gekomen door een mens, komt ook de opstanding van de doden er door een mens.  22 Want zoals in Adam iedereen sterft, zo zal ook in de Christus iedereen levend gemaakt worden.  23 Maar ieder op zijn beurt: Christus als eersteling en daarna, tijdens zijn aanwezigheid, zij die bij de Christus horen.  24 Vervolgens het einde, wanneer hij het Koninkrijk aan zijn God en Vader overdraagt, wanneer hij alle regeringsautoriteit en alle gezag en kracht heeft uitgeschakeld.  25 Want hij moet als koning regeren totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd.  26 De laatste vijand die wordt uitgeschakeld is de dood.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Ik doel op 1 Kor 15:21 Maar Christus is wel uit de dood opgewekt, als de eersteling van hen die zijn gestorven.


Maar deze bewering klopt niet met de inhoud van de huidige Bijbel. In het OT is in 3 gevallen sprake van een opstanding /opwekking uit de doden. Dat zijn: de zoon van de weduwe van Sarefat (1 Koningen 17:17-24), de zoon van de Sunamitische weduwe (2 Koningen 4:18-37) en een persoon bij het graf van Elisa (2 Koningen 13:20-21).

De schrijver van 1 Kor. kende dus deze gevallen niet. Dat is heel opmerkelijk. Daardoor kun je dan toch ook de rest van de tekst niet meer serieus kunt nemen. Dit geeft aan dat mensen die er maar ongeremd op los fantaseren, iets is van alle tijden.  

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei sjako:
21 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dan had hij de slang er uit moeten gooien en van de de ongehinderde communicatie gebruik moeten maken toen de slang Eva verleidde.

Ja. Maar dan had er wellicht een ander wezen gekomen die het opnieuw geprobeerd zou hebben. Je moet de oorzaak eens en voor altijd weghalen. Anders kom je in conflict met de strijdvraag.

Oorzaak weghalen? Wie had die oorzaak gemaakt, wiens schepping was het ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Maar deze bewering klopt niet met de inhoud van de huidige Bijbel. In het OT is in 3 gevallen sprake van een opstanding /opwekking uit de doden. Dat zijn: de zoon van de weduwe van Sarefat (1 Koningen 17:17-24), de zoon van de Sunamitische weduwe (2 Koningen 4:18-37) en een persoon bij het graf van Elisa (2 Koningen 13:20-21).

Maar die personen gingen weer dood. Het was meer om Gods kracht te demonstreren of uit mededogen. Jezus was de eerste die uit de dood werd opgewekt voor eeuwig leven. Jezus was overal de eersteling in. Als eerste daad van God bracht Hij Jezus voor. Jezus op Zijn beurt was de Meesterwerker van de schepping. Jezus was in feite ook de eersteling in de nieuwe schepping.

2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Oorzaak weghalen? Wie had die oorzaak gemaakt, wiens schepping was het ? 

Alles was volmaakt, maar met een eigen wil. Zowel voor geestelijke schepsels als voor de aardse. Die wil kan je ten goede gebruiken of ten kwade. Satan bestond al veel langer dan Adam en Eva. Het was een belangrijke engel, maar hij kreeg teveel dunk van zichzelf. Hij ging betwisten of God wel het recht had Soeverein te zijn. Dus er is een hele geestelijke strijd aan vooraf gegaan.

Hadden die schepselen geen eigen wil gehad dan was de schepping ook niet volmaakt geweest. Dan zou er nooit sprake van echte liefde zijn geweest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:

Daarom denk ik dat Jezus altijd belangrijke rol zal blijven spelen.
Ik doel op 1 Kor 15:21 Maar Christus is wel uit de dood opgewekt, als de eersteling van hen die zijn gestorven.  21 Omdat de dood er is gekomen door een mens, komt ook de opstanding van de doden er door een mens.  22 Want zoals in Adam iedereen sterft, zo zal ook in de Christus iedereen levend gemaakt worden.  23 Maar ieder op zijn beurt: Christus als eersteling en daarna, tijdens zijn aanwezigheid, zij die bij de Christus horen.  24 Vervolgens het einde, wanneer hij het Koninkrijk aan zijn God en Vader overdraagt, wanneer hij alle regeringsautoriteit en alle gezag en kracht heeft uitgeschakeld.  25 Want hij moet als koning regeren totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd.  26 De laatste vijand die wordt uitgeschakeld is de dood.

1 Kor. 15:24 ziet niet op het einde van Christus’ Koningschap, maar op het einddoel van de schepping. In het Grieks staat voor “einde” het woord “telos” wat (eind)doel betekent. Dán is hét (namelijk Gods) doel bereikt, namelijk dat satan, de overste van deze wereld zoals Jezus hem meermalen noemt, door de Christus totaal is verslagen en dat de gehele schepping, door de Heiland op satan heroverd, weer vrede, liefde en gerechtigheid ademt.  Wanneer Christus in allen is gerealiseerd is er geen koning meer nodig want dan zijn allen koningen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

@sjako  Elders las ik zoiets als “wie zijn dan de onderdanen?” De onderdaan is de materie. Adam en Eva moesten niet heersen over mensen maar over de materie.  Jezus zei niet voor niets dat Zijn Koninkrijk NIET van deze wereld is. Een Mens die Macht heeft over de materie, zoals Jezus die over het water liep, verscheen en verdween waar en wanneer Hij maar wilde, genas wie Hij wilde, stormen deed liggen en over alle andere Wondergaven ( zie voor de 9 Wondergaven 1 Korinthiërs 12:8-10) beschikte, is de Grote Angst van de satan en zijn volgelingen.

Het streven naar macht over andere mensen zit de religieuze mens in de weg.   De ware godsdienst, zoals Jezus die onderwees, is gebaseerd op de kennis van de Wet van de Overeenstemming (zie het Gebed van de Heer, het OnzeVader). Wanneer je op een of andere bron, centrale of radio afstemt, ontvang je onvermijdelijk enkele deeltjes van dat station. De hang naar macht over mensen werd de farizeeërs tot struikelblok.   Jezus zei niet voor niets dat Zijn Koninkrijk NIET van deze wereld is.  Wie macht wil hebben over andere mensen kan niet een Koninkrijk binnengaan waar alleen Koningen wonen die allen de materie in hun Macht hebben. Dat zou zielig zijn, want daar valt geen macht over mensen uit te oefenen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Flawless victory:

Jezus zei niet voor niets dat Zijn Koninkrijk NIET van deze wereld is.

Omdat het een hemels Koninkrijk is. Vanuit de hemel bestuurd. Elk Koninkrijk heeft onderdanen anders is het geen Koninkrijk.

21 minuten geleden zei Flawless victory:

De ware godsdienst, zoals Jezus die onderwees, is gebaseerd op de kennis van de Wet van de Overeenstemming (zie het Gebed van de Heer, het OnzeVader).

Jezus is gekomen om de werken van satan ongedaan te maken. 1Joh 3:8 zegt dat

Wie zonde beoefent, komt uit de Duivel voort, want de Duivel zondigt al vanaf het begin. Met dit doel is de Zoon van God geopenbaard: om het werk van de Duivel ongedaan te maken.

Dus de situatie moet weer worden zoals voor de zondeval. God wilde een Paradijs op aarde. En dat is nog steeds Zijn voornemen. De mens moest heersen over de dieren. Van heersen over de mens was eigenlijk geen sprake. Alles ging op heel natuurlijke manier. De mens kon rechtstreeks praten met God. Geen kloof tussen God en de mens. Nu overbrugd Jezus die kloof als Middelaar. Maar uiteindelijk wordt de situatie weer als in Genesis maar dan beter. Materie is niet slecht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei sjako:

Omdat het een hemels Koninkrijk is.

Inderdaad. En dáár heeft Hij de mens voor bestemd.  Om samen met Hem Koning te zijn over alle materie. Wanneer Jezus Christus in de mens leeft is de Hemel op Aarde gekomen. En wanneer Hij ons tot Zich neemt is de Aarde  in de Hemel opgenomen en is er geen dualiteit meer. Dus geen mens om macht over uit te oefenen.  Machts(wel)lust is de grootste dwaling die er is. Geldzucht is slechts een uitvloeisel daarvan. Alle religieuze instituten vallen er uiteindelijk aan ten prooi. Er zal geen steen op de andere van overblijven.

Johannes 14:3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben. 4 En waar Ik heen ga, weet gij, en den weg weet gij. 

 

bewerkt door Flawless victory
typfoutje hersteld
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Flawless victory:

Inderdaad. En dáár heeft Hij de mens voor bestemd.

Bedoel daarmee dat de zetel van de regering in de hemel is. De mens is bestemd voor de aarde. Jesaja 45:18 zegt dat mooi. 
Want dit zegt Jehovah, de Schepper van de hemel, de ware God, degene die de aarde heeft gevormd, haar Maker die haar stevig heeft gefundeerd, die haar niet voor niets heeft geschapen, maar haar gemaakt heeft om bewoond te worden:  ‘Ik ben Jehovah, en er is niemand anders.

1 uur geleden zei Flawless victory:

Wanneer Jezus Christus in de mens leeft is de Hemel op Aarde gekomen.

Enigszins mee eens. Het Koninkrijk is als een mosterdzaadje. Heel klein begonnen, maar is uitgegroeid tot een enorme boom. Jezus onderdanen leven eigenlijk nu al in het Koninkrijk, maar straks zal het de hele aarde vullen (Daniël 2) . Vlak na de zondeval kwam God al met een plan om satans plannen ongedaan te maken. Jezus speelt daar de centrale rol in. Straks kan je zeggen dat aarde en hemel eigenlijk één worden.

 

F8A2794F-A1C5-441A-9A98-DA53B40551F9.jpeg

1 uur geleden zei Flawless victory:

Johannes 14:3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben. 4 En waar Ik heen ga, weet gij, en den weg weet gij. 

 

Dit zei Jezus tegen de gezalfden. Een beperkte groep die naar de hemel gaat. Voor de overgrote meerderheid is de nieuwe aarde de bestemming.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei sjako:

Bedoel daarmee dat de zetel van de regering in de hemel is. De mens is bestemd voor de aarde.

 

Liegt Jezus dan?

Johannes 14:3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben. 4 En waar Ik heen ga, weet gij, en den weg weet gij. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Flawless victory:

Inderdaad. En dáár heeft Hij de mens voor bestemd.  Om samen met Hem Koning te zijn over alle materie. Wanneer Jezus Christus in de mens leeft is de Hemel op Aarde gekomen. En wanneer Hij ons tot Zich neemt is de Aarde  in de Hemel opgenomen en is er geen dualiteit meer.

En wat dacht je hiervan?

  • Openbaring 21:1-5 (NBG1951) En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Maar ook:

  • Openbaring 22:1-5 (NBG1951) En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

In deze beelden zijn hemel en aarde met elkaar versmolten. De vraag is echter: Op welk wijze is God bij dit alles betrokken? Er is dan maar één antwoord mogelijk; door Jezus Christus, die Hij als zijn vertrouweling alles in handen gegeven heeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Flawless victory:

Liegt Jezus dan?

 

Nee, want dit zegt Hij tegen gezalfde Christenen. Wij hebben aardse bestemming. Psalm 37:10,11 Nog even en er zijn geen slechte mensen meer. Je zult kijken op de plek waar ze waren, maar ze zijn er niet meer.  11 De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten, ze zullen intens genieten van vrede in overvloed. ז [zajin]

Mattheus 5:5 Gelukkig zijn degenen die zachtaardig zijn, want van hen zal de aarde worden.

Zie je de overeenkomst?

23 minuten geleden zei Hetairos:

Openbaring 21:1-5 (NBG1951) En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

Met de zee wordt de woelige mensenmassa mee bedoelt. Jesaja 57:20 Maar slechte mensen zijn als de onstuimige zee die niet tot rust kan komen, waarvan het water zeewier en slijk blijft opwerpen.

25 minuten geleden zei Hetairos:

Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn

God is bij de mens, niet andersom. God beschermt zijn volk hier op aarde. Het nieuwe Jeruzalem daalt ook neer vanuit de hemel, dus het kan de hemel niet zijn.

27 minuten geleden zei Hetairos:

In deze beelden zijn hemel en aarde met elkaar versmolten.

Dat wil ik met het plaatje aangeven. Eens dus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei sjako:

Nee, want dit zegt Hij tegen gezalfde Christenen.

Nee zeker niet. Het Evangelie is voor iedere gelovige, voor alle kinderen Gods.

1 Johannes 3:1-10
Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is. Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. 5n gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei sjako:
14 uur geleden zei Dat beloof ik:

Maar deze bewering klopt niet met de inhoud van de huidige Bijbel. In het OT is in 3 gevallen sprake van een opstanding /opwekking uit de doden. Dat zijn: de zoon van de weduwe van Sarefat (1 Koningen 17:17-24), de zoon van de Sunamitische weduwe (2 Koningen 4:18-37) en een persoon bij het graf van Elisa (2 Koningen 13:20-21).

Maar die personen gingen weer dood. Het was meer om Gods kracht te demonstreren of uit mededogen. Jezus was de eerste die uit de dood werd opgewekt voor eeuwig leven.

Dat jij nu vet schrijft, is een eigen toevoeging , die staat niet in 1 Kor:25 dat je aanhaalde.
De bewering was dat Jezus al eerste uit de dood werd opgewekt.
Meer niet.
En die bewering klopt dus niet.

11 uur geleden zei sjako:
14 uur geleden zei Dat beloof ik:

Oorzaak weghalen? Wie had die oorzaak gemaakt, wiens schepping was het ? 

Alles was volmaakt, maar met een eigen wil.

Ook dat laatste is weer een eigen toevoeging, die niet in Genesis is terug te vinden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Flawless victory:

Nee zeker niet. Het Evangelie is voor iedere gelovige, voor alle kinderen Gods.

Helemaal met je eens. Alleen de bestemming is anders. Je kan het vergelijken met de Levieten. Ze zijn stam van Israël, maar enkel deze stam mocht priesters leveren. Zo zijn er onder de Christenen uitverkorenen die mee mogen regeren met Christus en die gaan naar de hemel. De meeste Christenen moeten wachten op een opstanding op aarde, de Nieuwe aarde, wat een gereinigde aarde is. Maar omdat hemel en aarde als het ware één worden vormen ze toch één gemeente. De een is dus niet beter dan de andere.

10 uur geleden zei Flawless victory:

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

Wat had de duivel gebroken? De goede verhouding tussen God en de mens. Daardoor werd de mens uit het Paradijs gezet. Het Paradijs was op aarde. En dat wordt dus hersteld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Dat beloof ik:

En die bewering klopt dus niet.

Klopt wel. Kolossenzen 1:

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping.  16 Want via hem zijn alle andere dingen in de hemel en op aarde geschapen, de zichtbare en de onzichtbare, of het nu tronen, heersers, regeringen of autoriteiten zijn. Alle andere dingen zijn via hem en voor hem geschapen.

Hij bestond vóór alle andere dingen en via hem zijn alle andere dingen tot bestaan gebracht,  18 en hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene van de doden, zodat hij in alles de eerste zou worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Flawless victory:
17 uur geleden zei sjako:

Nee, want dit zegt Hij tegen gezalfde Christenen.

Nee zeker niet. Het Evangelie is voor iedere gelovige, voor alle kinderen Gods.

1 Johannes 3:1-10
Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is. Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. 5n gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.

Je hebt helemaal gelijk.

Maar merk op dat jouw teksten allemaal betrekking hebben op de dagelijkse praktijk van de gelovige (het kind van God) die het gevolg is van Jezus offer en overwinning. Je zou ook kunnen zeggen, dat het dan gaat over het wandelen van het kind van God in het Koninkrijk van God, oftewel het wandelen onder toezicht en begeleiding van de Geest Gods zelf.

@sjako heeft het echter nooit over een dagelijks wandelen met de Heer Jezus Christus, want Die Heer kent hij niet; Sjako redeneert dus altijd theoretisch, op afstand. Daarom legt hij ook elke tekst, die je ter sprake brengt, op een zodanige wijze uit, dat je er in de praktijk helemaal niets mee kunt. Met ander woorden: hij levert alleen maar kennis.

Als ik de reacties van hem lees, krijg ik altijd een enorme behoefte om de Bijbel zelf op te slaan en aan de Heer te vragen: "En nu, Heer, spreek U Woord in mijn hart, zodat ik vandaag welgemoed mijn weg met U kan vervolgen, zodat ik ook in mijn leven steeds meer ervaar, dat de 'werken des duivels' verbroken worden".

Link naar bericht
Deel via andere websites
49 minuten geleden zei Hetairos:

heeft het echter nooit over een dagelijks wandelen met de Heer Jezus Christus, want Die Heer kent hij niet; Sjako redeneert dus altijd theoretisch, op afstand. Daarom legt hij ook elke tekst, die je ter sprake brengt, op een zodanige wijze uit, dat je er in de praktijk helemaal niets mee kunt. Met ander woorden: hij levert alleen maar kennis.

Dat vind ik nogal wat deze opmerking. Daar kan jij helemaal niet oordelen. Kennis is trouwens een vrucht van de heilige Geest. Ik heb helemaal geen moeite om bepaalde zaken te weerleggen. Trouwens kennis is een basis voorwaarde. Joh 17:3 is daar duidelijk in

Dit betekent eeuwig leven, dat ze u leren kennen, de enige ware God, en ook degene die u hebt gestuurd, Jezus Christus. 

Als je het bestaan van een gezalfde klasse ontkend kan je de Bijbel nooit goed uitleggen. De Bijbel spreekt over zowel een nieuwe aarde als hemel. Als je dat niet inziet heb je een verkeerde verwachting.

58 minuten geleden zei Hetairos:

Als ik de reacties van hem lees, krijg ik altijd een enorme behoefte om de Bijbel zelf op te slaan en aan de Heer te vragen: "En nu, Heer, spreek U Woord in mijn hart, zodat ik vandaag welgemoed mijn weg met U kan vervolgen, zodat ik ook in mijn leven steeds meer ervaar, dat de 'werken des duivels' verbroken worden".

Dat snap ik en is ook de bedoeling. Nu nog het kwartje laten vallen. In onze gemeente zitten best wat ex priesters en andere 'geestelijken' bij wie dat is gebeurd.

1 uur geleden zei Hetairos:

op een zodanige wijze uit, dat je er in de praktijk helemaal niets mee kunt.

Dan kan je toch doorvragen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Klopt wel. Kolossenzen 1:

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping.  16 Want via hem zijn alle andere dingen in de hemel en op aarde geschapen, de zichtbare en de onzichtbare, of het nu tronen, heersers, regeringen of autoriteiten zijn. Alle andere dingen zijn via hem en voor hem geschapen.

Hij bestond vóór alle andere dingen en via hem zijn alle andere dingen tot bestaan gebracht,  18 en hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene van de doden, zodat hij in alles de eerste zou worden.

Dan kende de schrijver van Kolossenzen dus ook de  3 eerdere opstandingen niet. Of hij verzweeg ze, kan ook uiteraard.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dan kende de schrijver van Kolossenzen dus ook de  3 eerdere opstandingen niet. Of hij verzweeg ze, kan ook uiteraard.

Het gaat natuurlijk om de opstanding voor eeuwig leven. Die andere opstandingen zijn ter demonstratie dat dit ook werkelijk kan. Lazarus was al 4 dagen dood en toch kon.hij weer tot leven worden gebracht. Probleem is dat de opstanding op aarde veel weg geredeneerd wordt omdat de meeste mensen geloven dat ze naar de hemel gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei sjako:

Dat vind ik nogal wat deze opmerking. Daar kan jij helemaal niet oordelen

Ik zie hoe je op het bericht van @Flawless victory reageert. En dan zie ik dat je uit al die zeer ter zake doende citaten er een regel uitpikt, en die dan ook nog volkomen misplaatst uitlegt. Ik zie jou dan in de Sjako-stand staan en dat betekent, dat je ALTIJD aan de kern voorbijgaat en vervolgens vervalt in een soort automatische piloot.

55 minuten geleden zei sjako:

Kennis is trouwens een vrucht van de heilige Geest.

 Nee, absoluut niet.

56 minuten geleden zei sjako:

Ik heb helemaal geen moeite om bepaalde zaken te weerleggen.

Je weerlegt hoogstzelden iets (en dan druk ik me nog coulant uit). Wat je echter wel praktisch altijd doet is weerspreken.

1 uur geleden zei sjako:

Trouwens kennis is een basis voorwaarde. Joh 17:3 is daar duidelijk in: Dit betekent eeuwig leven, dat ze u leren kennen, de enige ware God, en ook degene die u hebt gestuurd, Jezus Christus. 

Je geeft nu zelf een voorbeeld van jullie (WTG) platte uitleg. Het woord 'kennen' heeft helemaal niets te maken met kennis, maar komt dichter in de buurt van 'gemeenschap hebben'. Als daar dan 'leren' voorstaat, geeft dat aan dat de gemeenschap met God een kwestie is van oefenen. Maar daar hebben jullie helemaal geen kaas van gegeten en daarom val je weer terug op kennis. Feit is, dat je nu dus zelf mijn eerdere beoordeling bevestigt.

1 uur geleden zei sjako:
2 uur geleden zei Hetairos:

Als ik de reacties van hem lees, krijg ik altijd een enorme behoefte om de Bijbel zelf op te slaan en aan de Heer te vragen: "En nu, Heer, spreek U Woord in mijn hart, zodat ik vandaag welgemoed mijn weg met U kan vervolgen, zodat ik ook in mijn leven steeds meer ervaar, dat de 'werken des duivels' verbroken worden".

In onze gemeente zitten best wat ex priesters en andere 'geestelijken' bij wie dat is gebeurd.

Over dat laatste kan en wil ik niet beoordelen. Maar ik weet wel, dat @Flawless victory van mening is dat dit principe voor elke gelovige kan gelden en niet voor een bepaalde kaste.

1 uur geleden zei sjako:
2 uur geleden zei Hetairos:

op een zodanige wijze uit, dat je er in de praktijk helemaal niets mee kunt.

Dan kan je toch doorvragen?

IK kan me helemaal voorstellen, dat na een paar Sjako-reactie de lust tot doorvragen geheel is verdampt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Hetairos:

Nee, absoluut niet.

En de Ethiopische eunich dan. Hij begreep het ook niet, maar na uitleg, dus kennis opdoen kwam hij tot geloof. Zonder kennis blijf je bij de melk en nooit tot het vaste voedsel.

10 minuten geleden zei Hetairos:

Je geeft nu zelf een voorbeeld van jullie (WTG) platte uitleg.

Integendeel. Dat is waarom je uitgedaagd wordt tot verder graven. Jij bekijkt de Bijbel met een bepaalde bril en ik kom met uitleg die altijd vanuit de Bijbel gedaan wordt. En dat frustreert je heb ik het idee.

13 minuten geleden zei Hetairos:

Maar ik weet wel, dat @Flawless victory van mening is dat dit principe voor elke gelovige kan gelden en niet voor een bepaalde kaste.

Dat is dus het bewijs dat je het nog niet begrijpt. De Bijbel is gewoon heel duidelijk dat de hemel niet de bestemming is voor de mensheid maar de nieuwe aarde. Door de koningen uit Openbaring te vergeestelijken krijg je nooit een goed inzicht. De 144.000 zijn bijv gelijk aan het Nieuwe Jeruzalem en de Bruid. Jerusalem is de hoofdstad van het oude volk van God. Het nieuwe Jerusalem van het nieuwe volk of wereld. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid