Spring naar bijdragen

Hoe is satan verslagen?


Aanbevolen berichten

2 minuten geleden zei Mohawk:

Waaruit komt de wijsheid dan voort? Ik bedoel, als zij niet in de fontein haar oorsprong heeft vanwaar dan wel? Heeft zij haar oorsprong in de tijd, of in de jaren?

Uit een bron zonder oorzaak, bestaan veel termen voor, maar op zich onbeschrijfelijk of onbevattelijk, anders kan het ook niet de bron zijn van waaruit manifestaties kunnen ontspringen. Per definitie tijdloos, grenzeloos, derhalve alomtegenwoordig. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 576
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

De satan heeft zijn recht verspeeld om mensen aan te klagen. Hij heeft zijn hand overspeeld door een onschuldige te doden. In die zin is hij verslagen. Hij dacht door de Gezalfde van deze arde te verw

Ik denk dat 1 Kor. 15 rond vers 20 hier wel een duidelijk aanknopingspunt biedt. Jezus is de 'eersteling', Hij versloeg als eerste Satan, zonde en dood. Daarom zit Hij aan Gods rechterhand en kan

De satan is verslagen in die zin dat hij zijn recht heeft verloren als aanklager. Hij heeft zijn hand overspeeld door de rechtvaardige te doden. Hij dacht daarmee een slag te winnen maar heeft daarmee

Heeft die bron ook een naam of is die ergens aan te herkennen? Of waar is een manifestatie van wijsheid aan te herkennen? Ik ben gek op metaforen maar deze wil niet landen.

Als ik mij een normale fontein voorstel, dan komt het water uit een basin, dat spuit onder druk omhoog, en vervolgens valt het water in een wijde cirkel terug in het basin.

Nu stel ik mij een omgekeerde fontein voor, het water komt nog steeds uit een basin maar nu is het basin boven, het water spuit onder druk omlaag, en vervolgens stijgt het water in een wijde cirkel terug in het basin. En dat gerelateerd aan de jaren waarin de wijsheid toeneemt.

Ik heb geen idee wat je hiermee bedoeld en wat de diepere betekenis achter de metafoor van een omgekeerde fontein is. In een gewone fontein zie ik wel een metafoor voor de wijsheid.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

In deze metafoor van een fontein herken ik wijsheid:

"Waarom streef jij, onmachtige, naar omhoog?! Daar is geen weg voor jou, maar blijf of keer terug in het gouden bekken van je deemoedig gehoorzamende liefde! Bekijk daar jezelf in de beproevende misleiding van het licht van je ziel en wees altijd bereid het beekje in de richting van de morgen te volgen; pas daar zullen de machtige stralen van de genadezon je omvatten en je in de volste vrijheid van je leven als vurige wolkjes daarheen optrekken, vanwaar je gekomen bent." (bron: Jakob Lorber, DHvG-1 56:35)

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Mohawk:

Heeft die bron ook een naam of is die ergens aan te herkennen? Of waar is een manifestatie van wijsheid aan te herkennen? Ik ben gek op metaforen maar deze wil niet landen.

De bron zonder oorzaak kan principieel niet benoemd worden, omdat het anders een concept zou worden, wat niet is. Noem het liefde/vrede/ethiek/bewustzijn in rust, van waaruit schepping volgt, wijs en onwijs, goed en kwaad. Een manifestatie van wijsheid zou zich kunnen laten opmerken in een samenleving in harmonie, waarmee eigenlijk gezegd wordt dat wij, jij, ik en zij, er deelachtig in zijn, als kinderen van wijsheid. Maar net zoals onkruid niet vergaat, komt wijsheid doorheen de jaren, al doende het leven. Maar die wijsheid blijft tijdloos en onpersoonlijk, hiervan kunnen we ons steeds meer bewust worden, klimmen en dalen, vallen en opstaan. 

7 uur geleden zei Mohawk:

Als ik mij een normale fontein voorstel, dan komt het water uit een basin, dat spuit onder druk omhoog, en vervolgens valt het water in een wijde cirkel terug in het basin.

In de mystiek staat water voor wijsheid, net zoals het paard naar het water gebracht kan worden, enzoverder. 

7 uur geleden zei Mohawk:

Ik heb geen idee wat je hiermee bedoeld en wat de diepere betekenis achter de metafoor van een omgekeerde fontein is. In een gewone fontein zie ik wel een metafoor voor de wijsheid.

Als we zouden weten hoeveel niveaus of hoe ondoorgrondelijk die fontein is, hiermee zeggend de kosmos of schepping in z'n totaliteit, is er altijd een niveau daarboven, maar finaal komt alles uit het niets, wat nergens en overal is. De fontein is in die zin beeldspraak, omdat het voor ons lineaire denken soms moeilijk te bevatten is dat alles hieruit 'valt', geen boven, geen beneden.

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Mohawk:

"Waarom streef jij, onmachtige, naar omhoog?! Daar is geen weg voor jou, maar blijf of keer terug in het gouden bekken van je deemoedig gehoorzamende liefde! Bekijk daar jezelf in de beproevende misleiding van het licht van je ziel en wees altijd bereid het beekje in de richting van de morgen te volgen; pas daar zullen de machtige stralen van de genadezon je omvatten en je in de volste vrijheid van je leven als vurige wolkjes daarheen optrekken, vanwaar je gekomen bent." (bron: Jakob Lorber, DHvG-1 56:35)

Ja, die bron zit in zekere zin diep in ons, het gouden bekken lijkt me hier een verwijzing naar die wezenskern. We staan nooit los van die bron, als ons innerlijke vuur, een straal, als druppels in een oceaan, als in-dividuen, verscheidenheid in eenheid, tot we ontdekken wie of wat we in werkelijkheid zijn, vanwaar je gekomen bent, nooit geboren, tenzij als manifestatie om het spel mogelijk te maken, wonderbaarlijk.  

7 uur geleden zei Mohawk:

Ik heb geen idee wat je hiermee bedoeld en wat de diepere betekenis achter de metafoor van een omgekeerde fontein is. In een gewone fontein zie ik wel een metafoor voor de wijsheid.

Andere metafoor is een omgekeerde boom, waarvan wij de uiteinden zijn van de takken, onwetend van de stam. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei TTC:

Andere metafoor is een omgekeerde boom, waarvan wij de uiteinden zijn van de takken, onwetend van de stam. 

De metafoor van een normale boom onthult ons de scheppingskracht op velerlei manieren, het begint bij het zaad en eindigt in de vrucht. Bij een omgekeerde boom zou de bron dus bij de vrucht beginnen en eindigen in het zaad. Alle scheppingen in de natuur zijn een metafoor voor geestelijke of goddelijke principes en wetmatigheden.

Als het beeld van de natuurlijke scheppingen wordt omgekeerd komt dat op hetzelfde neer als het getal van de volheid omkeren in het getal van de antichrist. Dus 666 omkeren in 666, waarin de misleiding geboren is.

4 uur geleden zei TTC:

In de mystiek staat water voor wijsheid, net zoals het paard naar het water gebracht kan worden, enzoverder.

In de mystiek staat water voor leven en is het beeld van een paard de metafoor voor het verstand.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Mohawk:

De metafoor van een normale boom onthult ons de scheppingskracht op velerlei manieren, het begint bij het zaad en eindigt in de vrucht. Bij een omgekeerde boom zou de bron dus bij de vrucht beginnen en eindigen in het zaad. Alle scheppingen in de natuur zijn een metafoor voor geestelijke of goddelijke principes en wetmatigheden.

Als we de boom letterlijk nemen wel, in de kiem zit de volledige boom. Maar dat zijn sowieso manifestaties, niet zozeer de innerlijke krachten die hierin werkzaam zijn, de wetmatigheden zoals je ze noemt. Dacht dat men er zo een zevental onderscheid, las ik laatst. 

20 minuten geleden zei Mohawk:

In de mystiek staat water voor leven en is het beeld van een paard de metafoor voor het verstand.

Veel verwarring is mogelijk, of veel verschillende versies van hetzelfde lezen we, begripsverwarring van alle tijden. Maar als ik je bijvoorbeeld gewoon wat informatie geef, dan heeft die informatie een bepaalde lading die voor jou wel of niet nuttig kan zijn om je levenspad naar meer bewustwording/wijsheid te bewandelen. Zo volgt ieder z'n weg, maar ook weer samen, wat nier per definitie een garantie is op vrede/harmonie. 

28 minuten geleden zei Mohawk:

In de mystiek staat water voor leven en is het beeld van een paard de metafoor voor het verstand.

Symbolieken zijn verwarrend hebben we al gemerkt, neem bijvoorbeeld een slang. Weet niet hoe je daar zelf over denkt, negatief, positief, iets van beiden? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei TTC:

Een manifestatie van wijsheid zou zich kunnen laten opmerken in een samenleving in harmonie, waarmee eigenlijk gezegd wordt dat wij, jij, ik en zij, er deelachtig in zijn, als kinderen van wijsheid.

Een manifestatie van wijsheid is eenvoud en deemoed. Het weglaten van al het overbodige wat geen waarde heeft.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Mohawk:

Een manifestatie van wijsheid is eenvoud en deemoed. Het weglaten van al het overbodige wat geen waarde heeft.

Mooi gezegd, net zoals sociale innovatie een vorm van creatieve destructie is, het paradijs onderliggend, nooit weggeweest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei TTC:

Mooi gezegd, net zoals sociale innovatie een vorm van creatieve destructie is, het paradijs onderliggend, nooit weggeweest.

Dus is het wijsheid die bij sociale innovatie ontbreekt, omdat de liefde ontbreekt, de bron waaruit wijsheid ontstaat.

47 minuten geleden zei TTC:

Symbolieken zijn verwarrend hebben we al gemerkt, neem bijvoorbeeld een slang. Weet niet hoe je daar zelf over denkt, negatief, positief, iets van beiden? 

Een slang kruipt door het stof en heeft een gespleten tong.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Mohawk:

Dus is het wijsheid die bij sociale innovatie ontbreekt, omdat de liefde ontbreekt, de bron waaruit wijsheid ontstaat.

Andersom, wat er nu is geen getuigenis van wijsheid, anders noemt het niet sociale innovatie. Sociale innovatie ambieert meer liefde en verbondenheid, maar dan zou er veel van weinig waarde kunnen verdwijnen. Op deze manier kan wijsheid ook een bedreiging gaan vormen voor een aantal, wat anderen misschien des duivels willen noemen. 

12 minuten geleden zei Mohawk:

Een slang kruipt door het stof en heeft een gespleten tong.

Ja, vaak utopisch gespleten, op zoek naar geluk middels list en bedrog, ten koste van andere slangen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei TTC:

Andersom, wat er nu is geen getuigenis van wijsheid, anders noemt het niet sociale innovatie. Sociale innovatie ambieert meer liefde en verbondenheid, maar dan zou er veel van weinig waarde kunnen verdwijnen. Op deze manier kan wijsheid ook een bedreiging gaan vormen voor een aantal, wat anderen misschien des duivels willen noemen. 

Wijsheid vormt een bedreiging als het de hoogmoed voedt, waardoor wijsheid in het tegenovergestelde veranderd, een omgekeerd kruis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Mohawk:

Wijsheid vormt een bedreiging als het de hoogmoed voedt, waardoor wijsheid in het tegenovergestelde veranderd, een omgekeerd kruis.

Ja, op die manier mag niemand nog iets zeggen, hoe hoopvol ook. Het gaat vaak om eenvoudige ideeën waar heel wat weerstand tegenover staat, proef op de som is dermate simpel dat het amper geloofwaardig is. Licht dat gekaapt wordt door duisternis, dat wat iedereen wel kent. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei TTC:

Ja, op die manier mag niemand nog iets zeggen, hoe hoopvol ook. Het gaat vaak om eenvoudige ideeën waar heel wat weerstand tegenover staat, proef op de som is dermate simpel dat het amper geloofwaardig is. Licht dat gekaapt wordt door duisternis, dat wat iedereen wel kent. 

Licht kan niet gekaapt worden door duisternis, het ontbreekt duisternis aan kracht die dat mogelijk maakt. Duisternis ontvlucht het licht.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Mohawk:

Licht kan niet gekaapt worden door duisternis, het ontbreekt de duisternis aan kracht die dat mogelijk maakt. Duisternis ontvlucht het licht.

Niet onwaar, en wat hebben we nodig om die duisternis die kracht wel te geven? En waarom zou die duisternis het licht ontvluchten, is dat op zich niet absurd? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei TTC:

Niet onwaar, en wat hebben we nodig om die duisternis die kracht wel te geven? En waarom zou die duisternis het licht ontvluchten, is dat op zich niet absurd? 

In duisternis is per definitie geen kracht. Schijn maar met een sterke zaklamp in een duister vertrek en zie hoe snel duisternis wijkt voor licht.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Mohawk:

In duisternis is per definitie geen kracht. Schijn maar met een sterke zaklamp in een duister vertrek en zie hoe snel de duisternis wijkt voor het licht.

Metaforisch staat het mooi, heb je ook een voorbeeld dat meer met het leven van alledag te maken heeft? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei TTC:

Rationaliseren is een afweermechanisme inderdaad, wat na verloop tot de tirannie van de meerderheid verwordt, is gekend.

Geef het volk brood en spelen en je hebt er geen last van. Verdeel en heers, is het uitgangspunt van tirannie.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Mohawk:

Geef het volk brood en spelen en je hebt er geen last van. Verdeel en heers, is het uitgangspunt van ware tirannie.

Het zijn allemaal metaforen of beschrijvingen, kunnen we een trap mee bouwen tot aan de hemel. Vandaag zien we heel andere dingen gebeuren, dan worden ze levensecht, heel ander verhaal, zeer dichtbij. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei TTC:

Het zijn allemaal metaforen of beschrijvingen, kunnen we een trap mee bouwen tot aan de hemel. Vandaag zien we heel andere dingen gebeuren, dan worden ze levensecht, heel ander verhaal, zeer dichtbij. 

Wat vandaag gebeurt is een aanloopje naar morgen en morgen is dichtbij.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid