Spring naar bijdragen

Wat is de 'Rustdag'


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 108
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

De rustdag die God heeft ingesteld is de Sabbat. De vrijdagavond/zaterdag overdag. Dit heeft niets met de Mozaïsche wet te maken maar gaat terug op de schepping. Voor Israël was het een teken omdat zi

Dat is een mooie gedachte inderdaad, hoewel deze binnen onze Traditie inderdaad niet zo wordt gevolgd. Wij zien, net als jullie, de eucharistie als juist noodzakelijk om die vastentijd door te komen e

Dat is bij ons ook, maar er zijn ook gemeenten die zaterdag bij elkaar komen. Geen enkel probleem.  Er zijn twee verklaringen voor. De zondag wordt niet expleciet als een soort van sabbat genoem

26 minuten geleden zei StudentHR:

Waarom is naast de verklaring van de bijbel, Zondag de dag van rust voor jullie? wat betekent een rustdag voor u?

De betekenis van de sabbat (de zevende dag dus) is dat we mogen rusten en ons nergens zorgen over hoeven te maken, omdat de schepping al goed is. De zondag (de eerste dag dus) wordt door christenen gehouden vanuit de gedachte dat we de week vanuit die rust mogen beginnen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Willempie:

De betekenis van de sabbat (de zevende dag dus) is dat we mogen rusten en ons nergens zorgen over hoeven te maken, omdat de schepping al goed is. De zondag (de eerste dag dus) wordt door christenen gehouden vanuit de gedachte dat we de week vanuit die rust mogen beginnen.

bedankt voor het antwoord, Dus de zondag is voor de christenen het begin van de week?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • StudentHR changed the title to Wat is de 'Rustdag'
1 uur geleden zei StudentHR:

hmmm, sterke overtuiging. voor mij is de maandag het begin van een week.

Het is de eerste dag van de werkweek maar niet de eerste dag van de week. De week begint van oudsher met de zondag. Maar er zijn mensen die dat willen veranderen.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei StudentHR:

Waarom is naast de verklaring van de bijbel, Zondag de dag van rust voor jullie? wat betekent een rustdag voor u?

Onder de wet moest Israël de sabbath onderhouden. Als Christen val je niet onder de Mozaische wet. Daaronder was de sabbath. Christenen gaan een groter rust binnen. De oude sabbath was een voorafschaduwing van iets groters. De zondag is nergens in de Bijbel vermeldt. Maar het is wel goed om een dag per week rust te houden, maakt niet uit welke.

Hebreeën 4 gaat over de sabbath rust. Voor Christenen geldt dat je die rust ingaat als je geloof stelt in Christus. 
In vers 9 
Er blijft dus een sabbatsrust over voor het volk van God.  10 Want wie Gods rust is binnengegaan, heeft ook gerust van zijn eigen werk, zoals God van het zijne.

Het gaat dus niet meer over een bepaalde dag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei StudentHR:

Waarom is naast de verklaring van de bijbel, Zondag de dag van rust voor jullie? wat betekent een rustdag voor u?

Sjako verwoord uitstekend mijn visie. 

Zondag is wel de dag waarop onze gemeente samen komt. Daar zie ik naar uit en ik wil daarmee God ook dienen, om Hem op de dag te aanbidden en van Zijn prediking te leren. Maar ook als een plaats om de leden van de gemeente te ontmoeten en er voor elkaar te zijn. 

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Willempie:

Het is de eerste dag van de werkweek maar niet de eerste dag van de week. De week begint van oudsher met de zondag. Maar er zijn mensen die dat willen veranderen.

Je loopt achter,  dit is al lang veranderd. In België en Nederland geldt tegenwoordig volgens ISO 8601 en NEN 2772 officieel de maandag als de eerste dag. Zullen we nu weer terug gaan naar het onderwerp? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei sjako:

Onder de wet moest Israël de sabbath onderhouden. Als Christen val je niet onder de Mozaische wet. Daaronder was de sabbath. Christenen gaan een groter rust binnen. De oude sabbath was een voorafschaduwing van iets groters. De zondag is nergens in de Bijbel vermeldt. Maar het is wel goed om een dag per week rust te houden, maakt niet uit welke.

Hebreeën 4 gaat over de sabbath rust. Voor Christenen geldt dat je die rust ingaat als je geloof stelt in Christus. 
In vers 9 
Er blijft dus een sabbatsrust over voor het volk van God.  10 Want wie Gods rust is binnengegaan, heeft ook gerust van zijn eigen werk, zoals God van het zijne.

Het gaat dus niet meer over een bepaalde dag.

Toch vieren christenen al sinds mensenheugenis de zondag als rustdag.  Dat zou volgens jouw uitleg niet zo zijn, maar toch is dat zo.  Hoe komt dat ?

Op grond waarvan en waarom is het volgens jou wel goed om een dag per week rust te nemen? 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei StudentHR:

Waarom is naast de verklaring van de bijbel, Zondag de dag van rust voor jullie? wat betekent een rustdag voor u?

Een rustdag is voor mij een dag waarop ik niet op mijn werk wordt verwacht.  Vakantie is een aaneenschakeling van rustdagen. Van huis uit ben ik opgegroeid met de zondag als rustdag.  Dat was nu eenmaal gewoonte in (toen nog) christelijk Nederland. Nog steeds zie ik de zondag,  mits ik vrij ben,  als dag waarop niets moet.  Omdat ik dat nu eenmaal gewend ben,  niet dat ik er een morele reden voor hen of zo. 

Veel later in mijn leven kwam ik er achter dat de zondag als rustdag een gebruik is dat nog stamt uit de tijd van de samenvoeging van het christendom en de gebruiken bij de aanbidding van de zonnegod Sol Invictus, waarbij de zondag als rustdag werd ingevoerd in het christendom. 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 10-2-2021 om 15:50 zei StudentHR:

Waarom is naast de verklaring van de bijbel, Zondag de dag van rust voor jullie?

Omdat het is de dag van de Opstanding van Jezus en in die zin is het de dag van de nieuwe schepping die volkomen voltooid zal worden bij Zijn tweede wederkomst.

Op 10-2-2021 om 15:50 zei StudentHR:

wat betekent een rustdag voor u?

Dag waarop al de aandacht aan wordt voor het grootste deel aan de religieuze activiteit besteed (kerkbezoek, Bijbellezing en studie, gebed...)

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Gaitema:

Zondag is wel de dag waarop onze gemeente samen komt. Daar zie ik naar uit en ik wil daarmee God ook dienen, om Hem op de dag te aanbidden en van Zijn prediking te leren. Maar ook als een plaats om de leden van de gemeente te ontmoeten en er voor elkaar te zijn. 

Dat is bij ons ook, maar er zijn ook gemeenten die zaterdag bij elkaar komen. Geen enkel probleem. 

16 uur geleden zei Dat beloof ik:

Toch vieren christenen al sinds mensenheugenis de zondag als rustdag.  Dat zou volgens jouw uitleg niet zo zijn, maar toch is dat zo.  Hoe komt dat ?

Er zijn twee verklaringen voor. De zondag wordt niet expleciet als een soort van sabbat genoemd in de Bijbel. De keer dat die genoemd wordt is dat het zo uitkwam omdat Paulus de volgende dag weg moest. Het was dus een praktische overweging.
Keizer Constantijn was een zonneaanbidder en zou de dag van de zon als een heilige dag hebben uitgeroepen. Later heeft de RKK de zondag uitgeroepen als de sabbat omdat Jezus op een zondag zou zijn opgestaan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei sjako:
Op 11-2-2021 om 05:30 zei Dat beloof ik:

Toch vieren christenen al sinds mensenheugenis de zondag als rustdag.  Dat zou volgens jouw uitleg niet zo zijn, maar toch is dat zo.  Hoe komt dat ?

Er zijn twee verklaringen voor. De zondag wordt niet expleciet als een soort van sabbat genoemd in de Bijbel. De keer dat die genoemd wordt is dat het zo uitkwam omdat Paulus de volgende dag weg moest. Het was dus een praktische overweging.
Keizer Constantijn was een zonneaanbidder en zou de dag van de zon als een heilige dag hebben uitgeroepen. Later heeft de RKK de zondag uitgeroepen als de sabbat omdat Jezus op een zondag zou zijn opgestaan.

Met de tweede mogelijkheid zit je dicht bij de feiten. Het is niet dat het zo 'zou zijn', Het is een gegeven dat in het jaar 321(al weet ik dat jaartal niet exact,  kan er een jaartje naast zitten) onder Constantijn een wet werd uitgevaardigd waarin de zondag tot rustdag werd uitgeroepen voor het hele Romeinse Rijk. De Katholieke Kerk heeft de zondag dus niet tot rustdag uitgeroepen, dat was Constantijn.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Met de tweede mogelijkheid zit je dicht bij de feiten. Het is niet dat het zo 'zou zijn', Het is een gegeven dat in het jaar 321(al weet ik dat jaartal niet exact,  kan er een jaartje naast zitten) onder Constantijn een wet werd uitgevaardigd waarin de zondag tot rustdag werd uitgeroepen voor het hele Romeinse Rijk. De Katholieke Kerk heeft de zondag dus niet tot rustdag uitgeroepen, dat was Constantijn.

Voor de katholieke Kerk is het officieel dan ook geen rustdag, maar een feestdag. Dat je dan geen zwaar werk mag verrichten geldt dan ook voor elk hoogfeest, dus ook hoogfeesten die niet op zondag vallen. De zondag is dus geen vervanging van de sabbat, zoals sommigen menen, maar een eigen feestdag waarop we de dood en verrijzenis van Christus vieren.
En het vieren van de eucharistie op zondag, ofwel de eerste dag van de week, is iets wat al in de eerste eeuwen van het christendom ontstond en je hier en daar al in de Schrift tegenkomt. Het is dus geen Romeinse uitvinding, maar de Romeinen maakten er dus wel alsnog een rustdag van, te houden door het hele rijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 10-2-2021 om 18:55 zei sjako:

Hebreeën 4 gaat over de sabbath rust. Voor Christenen geldt dat je die rust ingaat als je geloof stelt in Christus. In vers 9 
Er blijft dus een sabbatsrust over voor het volk van God.  10 Want wie Gods rust is binnengegaan, heeft ook gerust van zijn eigen werk, zoals God van het zijne.

Het gaat dus niet meer over een bepaalde dag.

Dat is met argumentatie en inlegkunde het tegengestelde brengen van wat er staat. 

1. De ongelovige Joden gaan niet in, in de rust.
2. Toch wordt er nog gesproken van rust.
3. Daaruit volgt dat de rustdag van de wet niet ceremonieel is maar nog steeds een komende rust voorafschaduwt.

1. De verharde en ongelovige christenen gaan niet in, in de rust.
2. Toch wordt er nog gesproken van rust.
3. Daaruit volgt dat de rust rustdag van de wet niet ceremonieel is maar nog steeds een komende rust voorafschaduwt.

Jij zegt dan: Oh nee, hoor Christus is mijn rust, en die ben ik al ingegaan, of druk doende om die nog in te gaan.
Waarmee op jou slaat wat Paulus zegt:

Hebreeën 4:11
Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; 
opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valle.

Maar als je gelooft, dat je die rust verliezen kunt, en dat je ook gekomen in die rust nog steeds achterwaarts kunt wijken van de levende God,
dan weet je dat je nog niet gearriveerd bent, en nog niet kunt spreken van de rust die je ingegaan bent.

En de rust van de wet is derhalve niet ceremonieel, maar inhoudelijk:
zie toe dat je de wet van God erkent wet van God te zijn.
Want de wet van God leert het raamwerk van de liefde. van God.

Maar, is dan je verweer, hebben wij dan niet de rust van Christus, en zijn wij niet verlost?
Wees niet dwaas. Het volk Israël was ook in de rust van het het Koninkrijk van God ingegaan
en leefde onder de meest rechtvaardige koning aller tijden, namelijk onder de zoon van David: Salomo.
Zo is ook Christus' Koninkrijk de rust van het volk van God. Maar dwaasheid is om te denken
dat wat je nu hebt, het eindstation is van het Koninkrijk van Christus.

Zo geldt ook vandaag: er blijft nog een rust over voor het volk.
Als er dan nog een rust over blijft, dan heb je de wet bewezen nog niet vervallen te zijn. 

Op 10-2-2021 om 18:55 zei sjako:

Maar het is wel goed om een dag per week rust te houden, maakt niet uit welke.

En de mens bevrijdde zichzelf van God en van de wet, die alleen goed was voor de ongelovigen en verharde nepgelovigen,
en maakte zichzelf wetten, en hij zag dat die beter waren.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Voor de katholieke Kerk is het officieel dan ook geen rustdag, maar een feestdag. Dat je dan geen zwaar werk mag verrichten geldt dan ook voor elk hoogfeest, dus ook hoogfeesten die niet op zondag vallen. De zondag is dus geen vervanging van de sabbat, zoals sommigen menen, maar een eigen feestdag waarop we de dood en verrijzenis van Christus vieren.
En het vieren van de eucharistie op zondag, ofwel de eerste dag van de week, is iets wat al in de eerste eeuwen van het christendom ontstond en je hier en daar al in de Schrift tegenkomt. Het is dus geen Romeinse uitvinding, maar de Romeinen maakten er dus wel alsnog een rustdag van, te houden door het hele rijk.

 Christenen kwamen ook dagelijks samen. De zondag is de dag waarom de opstanding van Jezus Christus uit de dood gevierd wordt. Je ziet trouwens nog in veel orthodoxe en katholieke kerken dat er dagelijks wel een samenkomst is. Bij de Syrisch orthodoxen zelfs twee keer per dag meen ik. Hoorde ik van iemand uit Rijssen die zeer kerkelijke syrisch orthodoxe buren heeft en dagelijks hun kerk in Rijssen bezoeken.

De calvinisten hebben wel weer van de zondag een rustdag gemaakt. De evangelischen gaan daar niet allemaal in mee.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 11-2-2021 om 05:05 zei Dat beloof ik:

Je loopt achter,  dit is al lang veranderd. In België en Nederland geldt tegenwoordig volgens ISO 8601 en NEN 2772 officieel de maandag als de eerste dag. Zullen we nu weer terug gaan naar het onderwerp? 

Ik weet van de ISO- en NEN-normen. Ik wordt, als auditeur, zelfs als een deskundige beschouwd. Dat wil niet zeggen dat ik alles weet. Wat ik wel weet is dat ISO alles onder controle probeert te brengen en in regelgeving vast te leggen. Voor een groot deel lukt dat ook. Maar men kan niet de geschiedenis en de betekenis van woorden zomaar veranderen, hoezeer men dat ook zou willen. En daarom blijft de sabbat historisch en taalkundig gewoon de zevende dag van de week. De betreffende ISO-norm is dan ook kunstmatig en dient m.i. geen ander doel dan te veranderen. 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Gaitema:

 Christenen kwamen ook dagelijks samen. De zondag is de dag waarom de opstanding van Jezus Christus uit de dood gevierd wordt. Je ziet trouwens nog in veel orthodoxe en katholieke kerken dat er dagelijks wel een samenkomst is. Bij de Syrisch orthodoxen zelfs twee keer per dag meen ik. Hoorde ik van iemand uit Rijssen die zeer kerkelijke syrisch orthodoxe buren heeft en dagelijks hun kerk in Rijssen bezoeken.

De calvinisten hebben wel weer van de zondag een rustdag gemaakt. De evangelischen gaan daar niet allemaal in mee.

Klopt. De mis kan dagelijks worden opgedragen en de oosters-orthodoxen bidden hun getijdengebed veel meer openbaar in hun kerken (hun Goddelijke Liturgie kan zo ik begreep niet dagelijks worden opgedragen). Dat laatste stimuleert de katholieke kerk nu ook meer, zodat men daadwerkelijk vaker per dag naar de kerk zou kunnen, maar ik weet niet in hoeverre dat wereldwijd echt ingang vindt. Hier in Nederland worden alleen bij speciale gelegenheden hier en daar nog weleens de vespers in de kerk gebeden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Robert Frans:

(hun Goddelijke Liturgie kan zo ik begreep niet dagelijks worden opgedragen)

Dit geldt alleen voor de periode van Grote vasten, waarbij de liturgie van de voorafgewijde gaven (van de paus Gregorius de Dialogist) wordt gecelebreerd op woensdag en vrijdag. Op andere werkdagen is er in die tijd geen liturgie als eucharistieviering. Op zaterdag en zondag gaat de gewone goddelijke liturgie wel door.  

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Modestus:

Dit geldt alleen voor de periode van Grote vasten, waarbij de liturgie van de voorafgewijde gaven (van de paus Gregorius de Dialogist) wordt gecelebreerd op woensdag en vrijdag. Op andere werkdagen is er in die tijd geen liturgie als eucharistieviering. Op zaterdag en zondag gaat de gewone goddelijke liturgie wel door.  

Dank voor de correctie. :) Wel bijzonder dan, dat je in de vastentijd dus vrijwel geen eucharistie viert. Bij ons zijn Goede Vrijdag en Stille Zaterdag de enige dagen in het jaar waarop geen mis kan worden opgedragen. Althans, tot aan de Paaswake natuurlijk op die zaterdagavond.
Wel kan op Goede Vrijdag de communie worden uitgereikt en wordt dan feitelijk een katholieke
liturgie van de voorafgewijde gaven gecelebreerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Robert Frans:

Dank voor de correctie. :) Wel bijzonder dan, dat je in de vastentijd dus vrijwel geen eucharistie viert.

Het was gewoon een toevoeging.

Er zit zeker een idee achter. Ik denk dat de bedoeling is honger ervaren (zowel lichamelijke, als geestelijke) om dan de staat van verzadiging te leren waarderen en ervoor God dankbaar te zijn. Zolang als we gevallen mensen zijn met een verdorvenheid in onze natuur, hebben we dit soort disciplinaire pedagogiek nodig om dankbaar te beseffen dat al het goede hebben we van God en het niet vanzelfsprekend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Modestus:

Het was gewoon een toevoeging.

Er zit zeker een idee achter. Ik denk dat de bedoeling is honger ervaren (zowel lichamelijke, als geestelijke) om dan de staat van verzadiging te leren waarderen en ervoor God dankbaar te zijn. Zolang als we gevallen mensen zijn met een verdorvenheid in onze natuur, hebben we dit soort disciplinaire pedagogiek nodig om dankbaar te beseffen dat al het goede hebben we van God en het niet vanzelfsprekend.

Dat is een mooie gedachte inderdaad, hoewel deze binnen onze Traditie inderdaad niet zo wordt gevolgd. Wij zien, net als jullie, de eucharistie als juist noodzakelijk om die vastentijd door te komen en blijven deze daarom dagelijks vieren. Hoewel de meeste parochies lang niet elke dag de mis opdragen.
Ik vind het ook wel mooi om te zien hoe de liefde voor Christus in het Allerheiligst Sacrament zo toch verschillende tradities kan opleveren. :)

9 uur geleden zei Gaitema:

Je moet er wel inzitten zie ik. Ik heb zelf geen voorstelling van wat een Goddelijke liturgie is.

Het is de oosters-orthodoxe variant van de mis, ofwel de eucharistieviering. Voornaamste verschillen is dat de Goddelijke Liturgie meestal veel langer duurt, geheel staande en vrijwel geheel gezongen wordt gevierd en priester en volk er merendeels van elkaar gescheiden staan middels een iconenwand.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 10-2-2021 om 18:55 zei sjako:

Onder de wet moest Israël de sabbath onderhouden. Als Christen val je niet onder de Mozaische wet. Daaronder was de sabbath. Christenen gaan een groter rust binnen. De oude sabbath was een voorafschaduwing van iets groters.

Iets groters, inderdaad. Namelijk de opstanding. Ben jij opgestaan? Is een Christen opgestaan? Of is er iets groters dat we nog verwachten?
Of bedoel je te zeggen dat rechtvaardige Joden niet ingaan, waar de christenen wel ingaan?

Hebreeën 3:10-18 
Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak:
Altijd dwalen zij met het hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend.
Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn; Indien zij in Mijn rust zullen ingaan!
Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van den levenden God;
Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt,
opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde.

En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan,
anders dan dengenen, die ongehoorzaam geweest waren?
En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan
vanwege hun ongeloof.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid