Spring naar bijdragen

Jezus is God.


Aanbevolen berichten

50 minuten geleden zei sjako:

Zeker, maar de Geest is onzijdig in het Grieks. Het is de expressie, de kracht, die vanuit de Vader komt en via Jezus loopt. Beetje oneerbiedig zou je de Vader kunnen zien als elektriciteit centrale en Jezus als het stopcontact. Personificatie van bepaalde begrippen komt meer voor in de Bijbel. Over wijsheid wordt bijv gezegd dat ze kinderen heeft. Lukas 7:35. In Rom 5:14,21 wordt de dood als koningen aangeduid. Als er sprake is dat de Geest sprak, blijkt het vaak later dat het via engelen of mensen ging. Hand. 4:24,25 en Hand 28:25. 1Johannes 5:6~8 zegt dat niet enkel de geest getuigenis geeft, maar ook water en bloed.

Ook dit is waar. In het jodendom werd en wordt Ruach beschouwd als de Adem van God maar dan wel met een zeer wijde en rijke betekenis. Bovendien staat er in de Bijbel dat God geest is. Maar het blijft een geheimenis dat we nu nog niet ten volle kunnen bevatten, laat staan beschrijven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 557
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Als je gewoon leest wat er staat is het helemaal niet complex en dan hoef je ook niet zoveel te (laten) interpreteren. Het wordt pas complex als het niet overeenkomt met de leer die je aanhangt. Dan m

Als je tegen een beetje zowel poëtische als theologisch doorwrochte tekst kan, dan kun je allereerst de Geloofsbelijdenis van Athanasius regel voor regel doorlezen. Deze geeft precies weer wat wij gel

Als je de hele context leest zie je dat Jezus niet ontkent God te zijn op de wijze waarop de joden dat hadden opgevat. Je ziet dat Jezus alleen maar een contrast gebruikt door een psalm te citere

Posted Images

3 minuten geleden zei Willempie:

Ook dit is waar. In het jodendom werd en wordt Ruach beschouwd als de Adem van God maar dan wel met een zeer wijde en rijke betekenis. Bovendien staat er in de Bijbel dat God geest is. Maar het blijft een geheimenis dat we nu nog niet ten volle kunnen bevatten, laat staan beschrijven.

Dit is een goede, mogelijk de beste, conclusie van dit topic. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei sjako:

Je negeert gewoon alle bewijzen die ik aangeef. De heilige Geest is zeker weten geen persoon.

Je bewijst niets. Wat je doet is gewoon je eigen interpretatie neerpennen. Daarbij vergeet je gemakshalve nog te vermelden dat de God zelf, volgens diezelfde interpretatie, óók geen persoon is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:
3 uur geleden zei Ricky Tjin:

Als jij stelt dat de Geest Gods (Ruach Elohim / Ruach YHWH) niet een apart persoon is, dan is het je eigen keuze en je eigen verantwoording. Lastering tegen de Heilige Geest wordt niet vergeven (Mat 12:31-32 NBG51). Ik respecteer de Heilige Geest (Ruach Elohim / Ruach YHWH) als een volwaardig Persoon die hoort bij YHWH de God Drie-Eenheid.

Matteüs 12:31-32 NBG51
31. Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.
32. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.

Je draait het om. Uit angst aanvaard jij de drieeenheid zonder het goed onderzocht te hebben. Als ik gelijk heb, heb jij een probleem omdat je Jehovah niet als Enige Almachtige God aanvaard. Iets wat zelfs Jezus beaamd.

Je kunt wel lopen oordelen en het persoonlijk op de man spelen (ad hominem), maar met het oordeel waarmee je oordeelt zul je weder geoordeeld worden en met de maat waarmee je meet zal je weder gemeten worden (Mat 7:1-5).

Matteüs 7:1-5 NBG51
1. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt;
2. want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.
3. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?
4. Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is?
5. Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen.
 

2 uur geleden zei sjako:
3 uur geleden zei Ricky Tjin:

Als jij stelt dat de Geest Gods (Ruach Elohim / Ruach YHWH) niet een apart persoon is, dan is het je eigen keuze en je eigen verantwoording. Lastering tegen de Heilige Geest wordt niet vergeven (Mat 12:31-32 NBG51). Ik respecteer de Heilige Geest (Ruach Elohim / Ruach YHWH) als een volwaardig Persoon die hoort bij YHWH de God Drie-Eenheid.

Je draait het om.
✂️
Maar om terug te komen op de Geest. Als de Geest over de wateren zweeft en daardoor schept, het zit het dan als de Bijbel zegt dat Jezus schept? Jezus is niet de Geest volgens het diagram dat ik eerder voorbij zag komen. Dus het is of Jezus schept of de Persoons de Geest schept volgens de drieeenheid. Laat het niet veel meer zien dat hier de Geest de scheppende kracht is die via Jezus loopt en die van de Vader afkomt? Uiteindelijk komt alles vanuit de Vader Bijbels gezien.

Je bent nu zelf aan het verdraaien, @sjako. In je bovengenoemde suggesties heb je het over de Geest, die over de wateren zweeft. In feiten staat er in de Hebreeuwse grondtekst dat Ruach Elohim (Gods Geest) over de wateren zweefde. Als jij dat van Gods Geest loskoppelt van God (Elohim) en het slechts benadrukt als de Geest die over de wateren zweeft, dan ben je volgens m.i. de boel zelf aan het verdraaien. Je bovengenoemde suggesties zijn volgens m.i. drogredenen (redeneringen die juist lijken maar het niet zijn).

1eedGgzG_o.png

2 uur geleden zei sjako:

Dan is het aan de persoon hoe hij het interpreteert. En wie zijn wij dan om dat te gaan veroordelen en te zeggen dat iemand die een moeilijk onderwerp niet begrijpt niet Christelijk is? Het is goed om er over na te blijven denken, maar niet om elkaar te gaan veroordelen.

Het is inderdaad goed om er over na te blijven denken en dat we elkaar daarbij niet persoonlijk (ad hominem) gaan veroordelen.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei sjako:

Welnee, het dogma is een groot compromis waar een heidense keizer een klap op heeft gegeven omdat er veel onenigheid in zijn rijk was. Hij wilde rust in zijn rijk. Heb zelfs gehoord dat hij koos voor de ‘christelijke’ vorm die zijn moeder aanhing.

Welnee, alles wat je inbrengt is onderdeel van een thema dat nu niet aan de orde is. Het is binnen dit topic zelfs één groot misleidend argument, want het heeft niets te maken met de inhoud van mijn post.

Citaat

 

Het staat er toch? Enkel de Zoon kent de Vader en enkel de Vader kent de Zoon. Waar is hier de heilige Geest als persoon? Het gaat over echt kennen. De heilige Geest is de Vader.

 

Dat wat je leest is wel correct, maar je conclusie is discutabel. Hoe denk je dat de Vader met Jezus communiceert? En wat ontving Jezus dan bij Zijn doop? Toch niet de Vader?

Je raakt echter, voor jouw doen, gevaarlijk dichtbij het erkennen van de drie-eenheid, Want als je erkent dat de Heilige Geest identiek is aan de Vader, dan is

 1. De Vader en daarmee dus ook de Heilige Geest in feite twee personen in één en is 
 2. De Vader + de Geest zodanig met Christus versmolten, dat zelfs jij het onderscheid niet meer kunt maken.

Blijft dan de vraag: waar praten we nog over? Weet jij het?

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Robert Frans:

Als iemand niet in de Drie-eenheid gelooft, dan wordt diegene in het algemeen inderdaad niet als christelijk beschouwt.

Je zegt het niet helemaal goed. Iemand die niet in de drieëenheid gelooft wordt niet door een trinitariër als christen gezien. Dat is wat anders. Daarmee diskwalificeer je heel veel Christenen uit o.a. de eerste drie eeuwen toen de meerderheid niet in een drieeenheid geloofde om het simpele feit dat die nog niet bestond. Een christen is een volgeling van Jezus de Christus. Jezus liet een voorbeeld na waarin een christen in moet wandelen. Jezus erkent Zijn Vader als de enige ware God. Johannes 17:3 lijkt me duidelijk.

‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
‭‭Johannes‬ ‭17:3‬ ‭HSV‬‬
https://www.bible.com/1990/jhn.17.3.hsv

Dus een christen loopt in de voetsporen van Christus, predikt Gods Koninkrijk en ziet de Vader als de enige waarachtige God. Ze erkennen dat Jezus door God is aangesteld als Heer over ons. Filipenzen 2:9 ‘Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,’
‭‭Filippenzen‬ ‭2:9‬ ‭HSV‬‬
https://www.bible.com/1990/php.2.9.hsv

1 uur geleden zei Jurriën Sr.:
 • De Vader en daarmee dus ook de Heilige Geest in feite twee personen in één en is 
 • De Vader + de Geest zodanig met Christus versmolten, dat zelfs jij het onderscheid niet meer kunt maken.

Nergens in de Bijbel staat dat de heilige Geest een persoon is. Integendeel, de heilige Geest is onzijdig. De heilige Geest is niet versmolten met Jezus. Jezus heeft de heilige Geest gekregen van Zijn Vader. Hij heeft geen persoon gekregen, maar Gods werkzame kracht. Ze werken dus perfect samen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Van de geest van God wordt wel gezegd dat deze deelbaar is en ook kan worden verdeeld. God nam een deel van de Geest die op Mozes was, en legde het op de zeventig oudsten van Israël (Num 11:17-25). In Joel 2:28, geciteerd door Petrus op de dag van Pinksteren, zegt God “(Ik) zal uitstorten van Mijn geest” (Hand. 2:17). Letterlijk zegt de Griekse tekst: “een deel of gedeelte van”. De voetnoot in de vertaling van Weymouth leest “letterlijk ‘van’ of ‘vanuit’ mijn geest – een gedeelte of portie”. Hoewel we ons niet kunnen voorstellen hoe een persoon zo verdeeld zou kunnen worden, kunnen we wel begrijpen dat de geest van God, als de kracht van God, verdeeld kan worden over velen. 1 Johannes 4:13 herhaalt deze waarheid wanneer het zegt: “Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.

bron: http://www.yeshuahatorah.com/wordpress/waarom-de-heilige-geest-geen-persoon-is/

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Nergens in de Bijbel staat dat de heilige Geest een persoon is. Integendeel, de heilige Geest is onzijdig.

Ach, ach, Sjako, wat heb je het toch zwaar. Jezus spreekt over de Trooster, die Hij zal zenden in Zijn Naam, tijdens tijdens het laatste avondmaal dat Hij met zijn discipelen vierde. Wie zou Hij daarmee bedoelen, denk je?

Natuurlijk is Geest onzijdig, dat heet echter grammaticaal onzijdig.

Begrijp je niet waar het probleem eigenlijk ligt. In jouw door jouw WTG geïndoctrineerde denken! Jij bent nu eenmaal niet in staat jouw visie aan ons te verkopen. Laat het los! Erken dat we geen overeenstemming vinden. In onze ogen is het WTG nu eenmaal een dwaling. En dan gaat het om heel wat meer dan alleen jullie visie op de Heilige Geest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Jurriën Sr.:
 1. De Vader en daarmee dus ook de Heilige Geest in feite twee personen in één en is 
 2. De Vader + de Geest zodanig met Christus versmolten, dat zelfs jij het onderscheid niet meer kunt maken.
4 uur geleden zei sjako:

Nergens in de Bijbel staat dat de heilige Geest een persoon is. Integendeel, de heilige Geest is onzijdig. De heilige Geest is niet versmolten met Jezus. Jezus heeft de heilige Geest gekregen van Zijn Vader. Hij heeft geen persoon gekregen, maar Gods werkzame kracht. Ze werken dus perfect samen.

Er zijn meer dan voldoende Bijbelteksten, die ervan getuigen dat de Heilige Geest een Persoon is; een Wezen met verstand, emoties en een wil, Die onderwijst, voor ons pleit en ons bijstaat.

Samenvatting
De Heilige Geest:

 • Is de Trooster waarvoor Jezus gebeden heeft, dat de Vader ons Die geven zou zodat Hij bij ons blijft (Joh 14:16).
 • Is de Geest der waarheid Die bij ons blijft en in ons is/blijft (Joh 14:17).
 • Is de Trooster (Paraklētos) Die de Vader zou zenden in de Naam van Jezus Christus. De Heilige Geest zal ons te onderwijzen en ons in herinnering te brengen wat Jezus heeft gezegd (Joh 14:26).
 • Is de Trooster Die van de Vader is uitgegaan en over Jezus Christus getuigt (Joh 15:26)
 • De Heilige Geest is de Geest van de Waarheid, Die ons de weg wijst naar heel de waarheid en Hij zal ons de toekomstige dingen verkondigen (Joh 16:13).
 • De Heilige Geest zal Jezus Christus verheerlijken, want de Heilige Geest zal uit hetgeen nemen dat van Jezus Christus is en het ons verkondigen (Joh 16:14).
 • Is de Pleiter/Advocaat die onze zwakheden te hulp komt en voor ons met pleit onuitsprekelijke verzuchtingen (Rom 8:26-27).
 • Kan door ons worden bedroeft (Efe 4:30).
 • Is de Geest van God, Die alle dingen onderzoekt; zelfs de diepten van God en kent de dingen van God (1 Kor 2:10-11).
 • Deelt aan een ieder afzonderlijk openbaringsgaven uit zoals Hij wil (1 Kor 12:7-11).

Johannes 14:16-17, 26 HSV
16. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,
17. namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
26. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

De Heilige is de ander Trooster (Paraklētos / G3875) waarvoor Jezus Christus de Vader gebeden heeft, opdat Hij tot in eeuwigheid bij ons blijft; namelijk de Geest der waarheid, Die wij hebben te kennen, Die bij ons blijft en in ons is/blijft. (Joh 14:16-17).

De Heilige Geest is de Trooster, Die de Vader zou zenden in de Naam van Jezus Christus. De Heilige Geest is de Trooster, Die ons in alles zal onderwijzen en ons hetgeen in herinnering brengt wat Jezus gezegd heeft. (Joh 14:26).

Het Griekse grondwoord Paraklētos (G3875) dat vertaald is als Trooster, wordt volgens de Grieks Nederlandse Lexicon omschreven als:
1) ontboden, erbij geroepen, te hulp geroepen
1a) iemand die de zaak van een ander voor een rechter bepleit, pleiter, advocaat voor de verdediging, juridisch helper
1b) iemand die de zaak van een ander bepleit, voorbede doet
1b1) voor Christus in Zijn verhoging aan Gods rechterhand, die bij God de Vader pleit voor de vergeving van onze zonden
1c) in de ruimste zin, een hulp, helper, bijstand geven
1c1) voor de Heilige Geest die (na de hemelvaart van Christus) Zijn plaats inneemt bij de apostelen om hen te brengen tot een diepere kennis van het evangelie en hen goddelijke kracht te geven, zodat zij in staat zijn beproevingen en vervolgingen om wille van het koninkrijk Gods te doorstaan

De Heilige Geest, Die de Trooster is, is volgens de Griekse grondtekst (Paraklētos / G3875) onze:
•  Pleiter,
•  Advocaat,
•  Juridisch Helper,
•  Voorbidder,
•  Helper die bijstand geeft.

Johannes 15:26 HSV
Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen.

De Heilige Geest is de Trooster, Die door Jezus Christus gezonden is van de Vader en is de Geest van de Waarheid, Die van de Vader is uitgegaan, Die over Jezus getuigt (Joh 15:26).

Johannes 16:13-15 HSV
13. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
14. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.
15. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.

De Heilige Geest is de Geest van de Waarheid, Die ons de weg wijst naar heel de waarheid, Die niet van Zichzelf zal spreken, maar Hij zal spreken van hetgeen wat Hij gehoord zal hebben en Hij zal ons de toekomstige dingen verkondigen (Joh 16:13). De Heilige Geest zal Jezus Christus verheerlijken, want de Heilige Geest zal uit hetgeen nemen dat van Jezus Christus is en het ons verkondigen (Joh 16:14).

Romeinen 8:26-27 HSV
26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

De Heilige Geest is de Helper/Advocaat Die onze zwakheden te hulp komt en Hij zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen (Rom 8:26). De Heilige Geest doorzoekt de harten en Hij pleit voor de heiligen naar de wil van God (Rom 8:27).

Efeze 4:30 HSV
En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

Het feit dat we de Heilige Geest van God kunnen bedroeven getuigt ervan dat Hij een Persoon is met emoties (Efe 4:30).

1 Korinthe 2:10-11 HSV
10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.
11 Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.

De Heilige Geest onderzoek alle dingen en zelf de diepten van God. De Heilige Geest kent de dingen van God (1 Kor 2:10-11).

1 Korinthe 12:7-11 HSV
7. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.
8. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest;
9. en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest;
10. en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.
11. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.

Aan een ieder wordt de openbaring (gaven) van de Heilige Geest gegeven tot nut en welzijn van de ander, Die aan een ieder afzonderlijk uitdeelt zoals De Heilige Geest Zelf wil (1 Kor 12:7, 11). De Heilige Geest is dus een persoon met een wil, die gaven openbaart, zoals Hij wil.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites

De stelling 'Jezus is God' is natuurlijk wel een erg platte weergave van een religieuze gedachtegang. Het omgekeerde ook, het is niet meer dan een slogan om anderen te verketteren en zichzelf beter te voelen.

Mijns inziens gaat het erom dat God zich op een unieke manier openbaart in en zich verbindt met Jezus Christus. Dit is een mysterie, dat in de eerste plaats aanbeden, geloofd en geprezen dient te worden.

Het overheersende traditionele model is dat van Chalcedon: Jezus Christus is zowel mensenkind als Gods eeuwige Zoon. Volgens deze lijn is 'Jezus is God' dus te kort door de bocht. Maar ook dit model heeft uiteindelijk niet kunnen voorkomen dat in het traditionele christendom de menselijke kant van Jezus nogal is ondergesneeuwd. Tezamen met het traditionele trinitarische model houd ik deze leerstukken voor waardevolle modellen, die bepaalde aspecten van de werkelijkheid kunnen vatten, maar niet de volledige werkelijkheid omvatten. Ze zijn nuttig om de gedachten te leiden tot het mysterie.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei sjako:

Welnee, het dogma is een groot compromis waar een heidense keizer een klap op heeft gegeven omdat er veel onenigheid in zijn rijk was. Hij wilde rust in zijn rijk. Heb zelfs gehoord dat hij koos voor de ‘christelijke’ vorm die zijn moeder aanhing.

Het concilie van Nicea was bedoeld om meer eenheid en rust te brengen binnen het christendom, naar aanleiding van discussie over het arianisme. Daarom werd er gediscussieerd over verschillende leerstellingen die destijds betwist werden, waaronder voornamelijk dus de Drie-eenheid. Zoals je zelf ongetwijfeld weet, maakte God al in de Schrift (vgl. Hnd 15) gebruik van concilies om dergelijke theologische twisten te beslechten.
Nicea was dus voor God dé ultieme gelegenheid om verschillende belangrijke dwaalleringen voorgoed de kop in te drukken. Ik las ooit in een WTG-publicatie genaamd 'Moet u geloof stellen in de Drie-eenheid?' dat volgens jullie het concilie zeer verdeeld was en dat velen 'zeer tegen hun zin' vóór de Drie-eenheid zouden hebben gestemd.

Hier was dus ruimte geweest voor God om de leer van de Drie-eenheid te verwerpen, om de arianen hun gelijk te geven. De ingrediënten waren er immers daartoe aanwezig: zij hadden alreeds enige invloed binnen de Kerk, het arianisme is eenvoudiger te begrijpen dan het trinitarisme en het was een oecumenisch, zeer gezaghebbend concilie dat de fundamenten van de christelijke leer wilde vaststellen.
Dit was dus echt dé kans voor God om herstelwerkzaamheden te verrichten, want elke uitkomst zou uiteindelijk geaccepteerd worden. En voor Constantijn had het echt niet veel uitgemaakt of het christendom nu trinitarisch of unitarisch zou zijn geweest; als hij maar rust in zijn rijk had en antwoorden op de vragen die hij het concilie stelde.
Hij liet het leiden van het concilie zelfs liever over aan iemand die een stuk meer verstand van theologie had; de keizer was in de praktijk slechts op papier voorzitter.
Tot op de dag van vandaag heeft het concilie dan ook veel gezag voor zowel katholieken, oosters-orthodoxen en ook veel protestanten. Zou God dus hier unitarisch hebben beslist, dan zou het christendom er héél anders uit hebben gezien nu.

Het gebeurde niet. Tegen misschien wel alle logica in 'won' het trinitarisme het concilie en niet zo'n beetje ook. En volgens jullie stemden zelfs veel concilievaders vóór de Drie-eenheid, wat dan toch juist bewijs kan zijn dat de waarheid uiteindelijk toch overwint.
En dat niet alleen, ook tijdens bijvoorbeeld de Reformatie, toen de protestanten zich wilden ontdoen van wat zij als dwaalleringen beschouwden, had God hen unitarisch kunnen maken. Maar ook zij hielden vast aan de Drie-eenheid, dus ook die enorme kans liet God aan zich voorbijgaan.
Dit kan dus twee dingen betekenen: óf God wilde zijn Kerk niet behoeden voor dwaalleringen op de meest geëigende, logische momenten, óf God wilde daadwerkelijk dat het christendom trinitarisch bleef. Of men dat nu leuk vond of niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Robert Frans:

Het concilie van Nicea was bedoeld om meer eenheid en rust te brengen binnen het christendom, naar aanleiding van discussie over het arianisme.

<knip...knip>

Dit kan dus twee dingen betekenen: óf God wilde zijn Kerk niet behoeden voor dwaalleringen op de meest geëigende, logische momenten, óf God wilde daadwerkelijk dat het christendom trinitarisch bleef. Of men dat nu leuk vond of niet.

@Robert Frans een uitleg zoals ik hem van je gewend ben. Maar ik zou bijvoorbeeld van @Desid weleens willen horen of het wel helemaal historisch accuraat is wat je schrijft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Desid:

Mijns inziens gaat het erom dat God zich op een unieke manier openbaart in en zich verbindt met Jezus Christus. Dit is een mysterie, dat in de eerste plaats aanbeden, geloofd en geprezen dient te worden.

Ik geloof ook dat God zich geopenbaard heeft in Jezus. Jezus is het volmaakte evenbeeld van God. Wie Jezus heeft gezien heeft de Vader gezien. Gods geest ruste op Jezus. Jezus is Gods eerstgeboren Zoon. Maar Jezus is niet de Almachtige God. God is één. 
Markus 12:28 laat zien dat Jezus achter deze visie staat.

Een van de schriftgeleerden was dichterbij gekomen en had de discussie gevolgd. Hij besefte dat Jezus hun een uitstekend antwoord had gegeven en vroeg hem: ‘Wat is het eerste van alle geboden?’  29 Jezus antwoordde: ‘Het eerste is: “Luister, Israël. Jehovah, onze God, is één Jehovah,  30 en je moet Jehovah, je God, liefhebben met je hele hart, je hele ziel, je hele verstand en je hele kracht.”  31 Het tweede is: “Je moet je naaste liefhebben als jezelf.” Er is geen gebod dat belangrijker is dan deze geboden.’  32 De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Meester, u hebt goed gesproken en wat u zegt is waar: “Hij is één, en buiten hem is er geen ander.”  33 Hem liefhebben met je hele hart, je hele verstand en je hele kracht, en je naaste liefhebben als jezelf is veel meer waard dan alle volledige brandoffers en slachtoffers.’  34 Toen Jezus merkte dat de man een verstandig antwoord had gegeven, zei hij tegen hem: ‘Je bent niet ver van Gods Koninkrijk.’ Niemand durfde hem verder nog een vraag te stellen.

Als Jezus inderdaad een Persoon binnen de Drieeenheid is, dan was het nu het moment om dit uit te leggen. Ipv dat erkend Jezus dat Jehovah één is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Maar Jezus is niet de Almachtige God. God is één. 
Markus 12:28 laat zien dat Jezus achter deze visie staat.

Als je nu eens begint met de definities:

 • De Zoon is niet de Vader of de Geest;
 • De Vader is niet de Geest of de Zoon;
 • De Geest is niet de Vader of de Zoon;
 • Maar God is alledrie.

De Vader en de Zoon en de Geest zijn één in God, één van zin en één in streven en als zodanig onverbrekelijk met elkaar verbonden en niet te scheiden. Deze eenheid is alleen in de niet-natuurlijke wereld te doorgronden.

Het onderscheiden van de drie personen kan alleen maar in de natuurlijke wereld, omdat wij (als mensen) alleen kunnen denken in tijd en ruimte (plaats). Ons denken is (zolang we in het ‘vlees’ zijn) daaraan onderworpen.

Dat impliceert dat we de eenheid in God niet kunnen ‘zien’. En dat komt omdat we God zelf niet kunnen zien. Ik denk zelfs dat we God nooit letterlijk kunnen zien, maar dat terzijde. Hoe het ook zij, als mens kunnen we God niet zien, maar wel de onderscheiden personen.

Maar omdat zowel de Vader, als de Zoon, als de Geest onzichtbaar (geestelijk) zijn, is het enige dat we kunnen zien het effect of het functioneren of de werken, die vanuit de personen verricht, wel voor een mens zichtbaar en herkenbaar kunnen zijn.

En in die werken kun je ‘zien’ dat de personen binnen de Godheid één zijn. Ten eerste doet geen van de Personen iets zonder de ander, maar ze zullen elkaar ook nooit tegenwerken. Ze functioneren als het ware als één geheel waardoor ze tonen een eenheid te vormen.

In ons spreken zijn we eigenlijk gewend geraakt aan de idee, dat God zelf ook een persoon is binnen de Godheid. Dat verklaart de moeite die sommigen hebben met de uitspraak dat er één God is. Immers als Jezus God is, dan is dat tegelijk een tegenspraak in zichzelf. Sommigen denken dan ook dat er met God contact mogelijk is buiten de drie personen om. Het is een, overigens begrijpelijk, misverstand. Het feit is echter, dat niet alleen vóór Christus geen mens rechtstreeks contact met God kon hebben, maar dat dit ook ná Christus niet mogelijk is.

Ik durf te beweren (ik sta open voor discussie op dit punt) dat de Godheid voor de mens altijd onzichtbaar en dus onbereikbaar blijft: de enigen waarmee we echter wél contact kunnen hebben zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar we dienen goed tot ons te laten doordringen, dat dit contact slechts mogelijk is gemaakt door de mens Jezus Christus. En precies om die reden zijn óók de Vader en de Geest, alleen via Hem bereikbaar. De Vader leer je kennen als de Heilige Geest jou tot Zoon maakt en de Zoon leer je kennen omdat dezelfde Geest die Jezus tot Zoon heeft gemaakt ook in jouw zijn werk doet.

En zo wordt uiteindelijk in elke opnieuw geboren ‘christen’ ook de drie-eenheid zichtbaar. Maar dit alles geeft één grote consequentie weer, waar niemand omheen kan en dat is dat God alleen via Jezus Christus te benaderen is én dat die Weg beschikbaar is zolang je Deze loopt. Dat komt omdat Jezus naast Weg, ook de Waarheid is, maar ook het Leven. Dat betekent niet dat Hij een pakketje is, dat je mee kunt nemen en kunt uitpakken als je dat zo uitkomt, maar dat Hij voortdurend tussen jou en het leren kennen van God in beweegt. En vergeet niet, dat de Godheid slechts herkenbaar is in de Vader, de Zoon en de Geest samen.

PS: Daarom denk ik, dat je overal waar in het nieuwe testament sprake is van God, je dan rustig Vader én Zoon én Geest daarvoor in de plaats mag denken. Die personen samen zijn de concretisering van de onzienlijke God in ons denken. Elke andere benadering mag je, wat mij betreft, als onbijbels terugwijzen.

PPS: Doordat het WTG aan de Godheid, die onder het oude verbond niet zichtbaar was, de naam Jehovah heeft gegeven, heeft men van de Onzienlijke en Ondoorgrondelijke, een persoon gemaakt. Men heeft dus een beeld gecreëerd van de God waar geen beeld van te creëren valt. Dus moest men een oplossing vinden voor de persoon van Jezus, die in hun optiek, uiteraard niet bij de persoon Jehovah gevoegd mag worden. Je zou dan immers erkennen dat er twee Goden zijn? Het is evenwel dezelfde denkfout die in de Islam wordt gemaakt, maar ontstaat omdat men niet geestelijk kan denken.

bewerkt door Jurriën Sr.
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Jurriën Sr.:

De Vader en de Zoon en de Geest zijn één in God, één van zin en één in streven en als zodanig onverbrekelijk met elkaar verbonden en niet te scheiden. Deze eenheid is alleen in de niet-natuurlijke wereld te doorgronden.

Dat is wel te doorgronden door te begrijpen hoe ze één zijn. Één in streven etc. Net zoals een man en een vrouw één zijn als ze trouwen. 
Matt. 19:5
En dat hij heeft gezegd: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en de twee zullen één vlees worden”?  6 Ze zijn dan niet langer twee, maar één vlees. Wat God heeft verbonden, mag geen mens scheiden.

Ze zijn ook niet letterlijk één, maar handelen en denken als één. Jezus krijgt kracht vanuit de Geest van de Vader. Hij is de eerstgeborene. Hij is als enige direct geschapen door God. De rest van de schepping is via Jezus geschapen. Daarom staat Jezus boven de schepping zoals we die zien. 

1 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Het feit is echter, dat niet alleen vóór Christus geen mens rechtstreeks contact met God kon hebben, maar dat dit ook ná Christus niet mogelijk is.

Dat is idd een complicatie van de drieëenheid. Jezus wordt in de Bijbel gezien als Hogepriester, Middelaar en advocaat voor ons. Hij is de Middelaar tussen mens en God. Als Jezus zelf God is hoe kan Hij dan tegelijkertijd Middelaar zijn? In de tuin van Eden was Hij dat waarschijnlijk ook al. Hij wordt ook wel het Woord van God genoemd. God is zo machtig en bevat zoveel energie dat je nooit direct bij Hem in de buurt kan komen. Communicatie zal altijd via een Middelaar moeten gebeuren. Meestal een engel. Jezus is geen engel maar ook niet de Almachtige, maar de Zoon van God, de enige die direct is voortgebracht door God. Engelen zijn geschapen via Jezus. Jezus heeft dus een unieke positie.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus zegt als je de Vader lief hebt hem ook lief hebt. Dat hij alle macht in de hemel en op aarde heeft gekregen van de Vader. En Jezus zegt als je mij gezien hebt dan heb je ook de Vader gezien. Verder zegt Jezus ook dat hij één is met de Vader en aan Zijn rechterhand zit.

Dat is duidelijke taal, ik heb geen reden om er iets anders van te maken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Ik durf te beweren (ik sta open voor discussie op dit punt) dat de Godheid voor de mens altijd onzichtbaar en dus onbereikbaar blijft: de enigen waarmee we echter wél contact kunnen hebben zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wie is dan volgens jou de Godheid? Ik zie de Vader als de Godheid en Jezus als onze door God aangestelde Heer. Jezus wordt als Middelaar aangewezen door wie we contact kunnen krijgen met de Vader. En de Vader heeft een naam: JHWH, oftewel Jehovah.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Daarom denk ik, dat je overal waar in het nieuwe testament sprake is van God, je dan rustig Vader én Zoon én Geest daarvoor in de plaats mag denken. Die personen samen zijn de concretisering van de onzienlijke God in ons denken. Elke andere benadering mag je, wat mij betreft, als onbijbels terugwijzen.

Dit is onbijbels. 1Kor 8:5 Want ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde — en er zijn veel ‘goden’ en veel ‘heren’ —  6 in werkelijkheid is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn ontstaan en voor wie wij bestaan. En er is één Heer, Jezus Christus, via wie alle dingen zijn ontstaan en via wie wij bestaan.

Er is een groot verschil tussen God en Heer. Een Heer is een door God gezalfde koning. Door Jezus heen is de schepping ontstaan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Ze zijn ook niet letterlijk één, maar handelen en denken als één. Jezus krijgt kracht vanuit de Geest van de Vader.

Nee, vanuit de Geest van God; niet de Vader

2 uur geleden zei sjako:

Hij is als enige direct geschapen door God.

Dat is niet wat de Bijbel zegt. Hij is de Eerstgeborene. Door de Geest verwekt.

2 uur geleden zei sjako:

De rest van de schepping is via Jezus geschapen.

Nee, maar ten behoeve van Jezus geschapen. Hij is de Eerstgeborene van de nieuwe schepping (de geestelijke mensheid). Die bestaat op dit moment alleen nog maar in de geestelijke wereld.

2 uur geleden zei sjako:

Ze zijn ook niet letterlijk één

Jawel, maar dat kun je niet zien.

2 uur geleden zei sjako:

Jezus krijgt kracht vanuit de Geest van de Vader.

Nee, vanuit de Heilige Geest; niet de Vader

2 uur geleden zei sjako:

Dat is idd een complicatie van de drieëenheid.

Nee, De  complicatie ontstaat als je niet 3- dimensionaal denkt. Tijd + ruimte > Geestelijk. De drie-eenheid is slechts een kreet, een benaming van iets dat in het 2-dimensionale vlak eigenlijk helemaal niet uitgelegd kan worden.

2 uur geleden zei sjako:

Hij is de Middelaar tussen mens en God. Als Jezus zelf God is hoe kan Hij dan tegelijkertijd Middelaar zijn?

Ja, Jezus wordt Middelaar genoemd vanwege de functie die Hij bekleedt binnen de Godheid. Dat is overigens niet strijdig want iemand kan ook partij en middelaar tegelijkertijd zijn. Vergelijk dit met iemand die zichzelf tot advocaat is in een rechtszaak.

2 uur geleden zei sjako:

In de tuin van Eden was Hij dat waarschijnlijk ook al. Hij wordt ook wel het Woord van God genoemd.

 Dat is appels met peren vergelijken en iets in het verhaal lezen, dat er niet staat.

2 uur geleden zei sjako:

God is zo machtig en bevat zoveel energie dat je nooit direct bij Hem in de buurt kan komen. Communicatie zal altijd via een Middelaar moeten gebeuren. Meestal een engel.

Dat is niet de reden voor een middelaar. Een engel kan nooit bemiddelen; dat is slechts een dienende geest. Een engel is dus als middelaar niet geschikt. Een goede middelaar is in de Bijbel van hetzelfde ‘soort’ als degenen tussen wie bemiddeld wordt. En dus kan alleen Jezus Middelaar zijn, want Hij is zowel God als mens.

2 uur geleden zei sjako:

Jezus wordt als Middelaar aangewezen door wie we contact kunnen krijgen met de Vader. En de Vader heeft een naam: JHWH, oftewel Jehovah.

Jezus bemiddelt niet tussen de Vader en de mens, maar tussen God en de mens. En de naam van de Vader is eigenlijk Vader. De naam van God is niet Jehova, maar is eigenlijk onbekend. Bijbels gezien zou je wel kunnen zeggen dat de naam van God is: 

 • Jesaja 9:5-6 (NBG1951) Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.

Maar dan heb je als JG eigenlijk een probleem want dit wordt niet gezegd van God, maar wel van de Zoon.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Dit is onbijbels. 1Kor 8:5 Want ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde — en er zijn veel ‘goden’ en veel ‘heren’ —  6 in werkelijkheid is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn ontstaan en voor wie wij bestaan. En er is één Heer, Jezus Christus, via wie alle dingen zijn ontstaan en via wie wij bestaan.

Niet vergeten dat we het nu hebben over de drie-eenheid en de drie onderscheiden personen.

Als je de Bijbel puur leest (zonder vooroordeel) dan loop je de kans dat je maar één God tegenkomt en één mens die (als Enige) in God is opgenomen en één geheel met God is geworden. Die twee-eenheid zouden we kunnen noemen de Vader en de Zoon. Maar we hebben ook te maken met een Heilige Geest. Het leerstuk van de drie-eenheid tracht de relatie en de status en de functie van de drie personen met elkaar in verband te brengen. Maar als jij wilt uitgaan van twee Goddelijke personen binnen één Godheid, waarbij je dan een de Vader noemt, denk ik niet dat je dan direct door de bliksem wordt getroffen.

De tekst die je noemt geeft geen oordeel over het leerstuk van de drie-eenheid. Daarnaast kun je de grondtekst ook anders vertalen. En hoef je dat niet persé te doen met de WTG bril op.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Nee, vanuit de Geest van God; niet de Vader

Jazeker wel. Wie heeft Jezus opgewekt volgens de Bijbel?  Romeinen 8:11

Maar als Christus in eendracht met jullie is, dan is het lichaam dood vanwege de zonde maar geeft de geest leven vanwege de rechtvaardigheid.  11 Als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in jullie woont, zal hij die Christus Jezus uit de dood heeft opgewekt ook jullie sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest, die in jullie woont.

Vers 11 zegt duidelijk de geest van hem oftewel Jehovah. Zoek het maar op in je eigen Bijbel. De geest komt van de Vader. Overduidelijk!

3 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Dat is niet wat de Bijbel zegt. Hij is de Eerstgeborene. Door de Geest verwekt.

Openbaring 3:14 Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodice̱a: Dit zegt de Amen, de trouwe en ware getuige, het begin van de schepping door God

3 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Nee, maar ten behoeve van Jezus geschapen. Hij is de Eerstgeborene van de nieuwe schepping (de geestelijke mensheid). Die bestaat op dit moment alleen nog maar in de geestelijke wereld.

Hier is geen schriftuurlijke ondersteuning voor. Zou niet weten waar.

3 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Dat is niet de reden voor een middelaar. Een engel kan nooit bemiddelen; dat is slechts een dienende geest.

Ik bedoel dat een engel vaak als ‘mond’ van Jehovah dient.

3 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Maar dan heb je als JG eigenlijk een probleem want dit wordt niet gezegd van God, maar wel van de Zoon.

Nee, Jezus is goddelijk, maar hier staat niet dan Hij de Almachtige God is. Daar draait het om. Er is maar één Almachtige God. Zelfs van mensen wordt gezegd dat ze goden zijn (vaak rechters).

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei sjako:

Nee, Jezus is goddelijk, maar hier staat niet dan Hij de Almachtige God is. Daar draait het om. Er is maar één Almachtige God. Zelfs van mensen wordt gezegd dat ze goden zijn (vaak rechters).

Alles wat je tot nu toe zegt kan besproken worden, maar niets van wat je zegt, weerlegt het principe van waaruit het dogma van de drie-eenheid is ontstaan.

Maar ik heb er nu al zoveel woorden aan verspild, dat ik er geen gat meer in zie jou nog verder bezig te houden. Want in de kern is het me om het even wat jij vindt van de drie-eenheid, want dat dogma is geheel secundair en dus feitelijk onbelangrijk.

Primair voor mij is echter jouw visie op God in algemeen, en jouw visie op de Zoon, de Vader en de Heilige Geest in het bijzonder; het zegt mij dat wij op het gebied van het geloof in - en het verstaan van de Bijbelse boodschap, op twee totaal verschillende en onverenigbare wegen lopen.

We kunnen dus wel praten over de Bijbel en haar boodschap en visies uitwisselen; we zullen echter altijd oneens blijven op één punt: Dat God Jezus Christus zodanig tussen de mens en Hem heeft geplaatst, dat niemand de Vader kan leren kennen buiten de Zoon om.

Je kunt alleen van een Vader spreken als je de Zoon kent en je kunt alleen maar van een Zoon spreken als je de Heilige Geest hebt. Zonder Zoon herken je de Vader als zodanig niet en zonder de Heilige Geest herken je de Zoon als zodanig niet.

En dan hebben we het nog niet eens over de gelovige zelf en hoe deze, ook weer, door de Heilige Geest wordt ingelijfd in de eenheid, die er is tussen de Vader en de Zoon.

Dus vergeet het dogma van de drie-eenheid; laten we het eerder hebben over de principes die ik hierboven in grove lijnen schilder. Al was het enkel maar om alsnog te ontdekken dat we het niet met elkaar eens zijn. Zoals ik al eerder aangaf: inzicht is niet het resultaat van de reden of kennis, maar wordt je geschonken. Altijd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei sjako:

Jezus wordt in de Bijbel gezien als Hogepriester, Middelaar en advocaat voor ons. Hij is de Middelaar tussen mens en God. Als Jezus zelf God is hoe kan Hij dan tegelijkertijd Middelaar zijn?

Hebreeën 9:11-12 NBG51
11. Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping,
12. en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.

Jezus Christus heeft bemiddeld tussen YHWH (de Vader en de Heilige Geest) en de mens, door als Hoge Priester op te treden, met Zijn eigen bloed, waarmee hij eens (eenmalig) voor altijd (eeuwig) het heiligdom van de Hemelse Tabernakel binnenging, om eeuwige verlossing te werven, voor degenen die Hem aannemen en in Hem geloven (Heb 9:11-12).

Matteüs 19:5
En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn.

Hoe verklaar jij het dat een man en een vrouw twee volwaardige personen zijn en dat ze volgens Jezus tot één vlees zijn? Als man en vrouw twee afzonderlijke personen zijn en toch één vlees zijn, dan acht ik het ook mogelijk dat Jezus Christus en God de Vader twee afzonderlijke personen zijn en dat ze samen toch één God zijn ofwel verenigd zijn tot één God (Joh 10:30).

Johannes 10:27-34 NBG51
Jezus zei:
27. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij,
28. en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.
29. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.
30. Ik en de Vader zijn één.
31. De Joden droegen weder stenen aan om Hem te stenigen.
32. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader; om welk van die werken wilt gij Mij stenigen?
33. De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt.
34. Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: Gij zijt goden?

Als mensen volgens Jezus goden zijn, dan kijk ik er niet van op dat Jezus Christus God is ofwel YHWH de Zoon.
 

22 uur geleden zei sjako:

God is zo machtig en bevat zoveel energie dat je nooit direct bij Hem in de buurt kan komen.

Je bovengenoemde stelling van "God is zo machtig en bevat zoveel energie dat je nooit direct bij Hem in de buurt kan komen." is subjectief vanuit je eigen optiek.

Stel dat jij een miljardair tegenkomt en met hem bevriend raakt en hij jou het beste gunt en bereid is om je daarbij financieel geheel te steunen, dan hoeft hij jou toch niet financieel te overweldigen met velen miljoenen, dat je als gevolg daarvan ontspoort en verkeerde dingen met geld gaat doen; zó hoeft YHWH Die in ons woont en bij ons blijft door Zijn Heilige Geest ons niet te overweldigen met zijn onverklaarbare hoeveelheid en verscheidenheid aan energie.

Johannes 17:22-23 NBG51
Het Hogepriesterlijk gebed van Jezus:
22. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn:
23. Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

De woorden van Jezus Christus in Zijn Hogepriesterlijk gebed waren over YHWH de Vader in Hem én Hij (Jezus Christus) in ons. Als YHWH de Vader in Jezus Christus is én Jezus Christus in ons is/woont, dan is/woont God YHWH in ons.

Jakobus 4:8 NBG51
Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
 

22 uur geleden zei sjako:

Communicatie zal altijd via een Middelaar moeten gebeuren. Meestal een engel.

Je bovengenoemde suggestie van "Communicatie zal altijd via een Middelaar moeten gebeuren. Meestal een engel." is subjectief en komt eerder neer op het OT, dan het NT. In het Nieuwe Testament spreekt God ook via Zijn Heilige Geest. Je stelt dat de communicatie altijd via een Middelaar zal moeten gebeuren en daarmee wek jij volgens m.i. de indruk dat jij de stem van de Heilige Geest niet verstaat of als vreemd beschouwt (Heb 3:7-8).

Hebreeën 3:7-8 NBG51
7. Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort,
8. verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering,ten dage van de verzoeking in de woestijn,

In Openbaringen staat er verschillende keren "Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.":
•  Openbaring 2:7, 11, 17, 29 HSV,
•  Openbaring 3:6, 13, 22 HSV.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Maar als jij wilt uitgaan van twee Goddelijke personen binnen één Godheid, waarbij je dan een de Vader noemt, denk ik niet dat je dan direct door de bliksem wordt getroffen.

Het gaat erom dat er één Almachtige God is. Die wordt in de Bijbel JHWH genoemd. Jezus wordt als goddelijk gezien. Dat botst niet met dat er maar één God is, omdat het hier om één Almachtige God gaat. Johannes 1:1 noemt de die ‘de God’, dus met lidwoord ‘de’. Het lidwoord ‘een’ bestaat niet in het Grieks. Het laatste woord ‘God’ is dan ook kwalitatief ‘een god, of goddelijk’. Jezus is als enige direct door God voortgebracht of geschapen. De hele schepping zoals wij die kennen, inclusief de geestelijke wereld, is via Jezus geschapen, door gebruikmaking van de Geest die vanuit de Vader komt.  

11 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Je bovengenoemde stelling van "God is zo machtig en bevat zoveel energie dat je nooit direct bij Hem in de buurt kan komen." is subjectief vanuit je eigen optiek.

Nee hoor. Jesaja 40: 26 Sla je ogen op naar de hemel en kijk.Wie heeft die dingen geschapen?Het is degene die ze als een leger leidt naar hun aantal.Hij roept ze allemaal bij naam.Dankzij zijn enorme dynamische energie en ontzagwekkende krachtontbreekt er niet één.

Op verschillende plaatsen staat dat je God niet kan zien en tegelijkertijd leven. Je kan het niet verdragen. Jezus hebben we wel gezien. Daarom is Jezus naar de aarde gekomen om te laten zien hoe God de Vader is. Hij heeft Hem geopenbaard.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid