Spring naar bijdragen

Je moet de overheid gehoorzaam zijn


Aanbevolen berichten

Net gevonden op internet voor wat in het groot geldt, ook in het kleine werkt, want het wezen van de gevallene is hetzelfde; de narcist.:-) 

Hoe ''pak je een narcist terug''? Het verrassende antwoord

Hoe een narcist ''kwetsen of terugpakken''? 6 regels

Regel 1: Vermijd het gevecht

Regel 2: Neem onmiddellijk afstand

Regel 3: Wees niet afhankelijk

Regel 4: Laat iemand anders bemiddelen

Regel 5: Leg het wangedrag van een narcist vast

Regel 6: Weet zeker dat je met een narcist te maken hebt

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 97
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

We dienen de overheid te gehoorzamen door onze belastingen tijdig te betalen, haar wetten te gehoorzamen voor zover zij niet in strijd zijn met het geloof, goede werken binnen de samenleving te verric

Doorlezen is ook belangrijk vooral in context met dit. 4 Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is God

Je geweten wordt gevormd door wat God zegt. Dat is het hem nu juist. De grens is moeilijk vast te stellen. Niet voor iedere situatie is het zo zwart/wit. Dus moet je iedere situatie bekijken naar wat

56 minuten geleden zei sjako:

Je ‘werkt’ altijd voor de overheid. Je betaald belastingen neem ik aan? Daarom kan je zoals @Hermanos2 zegt niet altijd alles precies afbakenen. Een voorbeeld. Een broeder  uit mijn gemeente werkt bij een elektronica bedrijf dat werkt voor grote bedrijven. Nu nam zijn baas een order aan van defensie. Hij zou ook met dat project mee moeten werken. Maar daar heeft hij voor bedankt. Dat kon hij niet met zijn geweten overeen stemmen. Hij is wel bij dat bedrijf gebleven, maar bij ander project. Is dat hele bedrijf waar hij werkt nu besmet? In mijn ogen niet. Dus moet je kijken wat je geweten je zegt. Als je bijv voor een gemeente werkt om daar de WMO te verzorgen dan is daar niks mis mee lijkt mij.

Het betreft nooit een eenvoudige zwart/wit situatie. Nog een voorbeeld. Stel je bezit een winkel waar vuurwapens verkocht worden. In New York zou ik daar een bezwaard geweten bij hebben. In de wildernis van Alaska niet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Hermanos2:

Het betreft nooit een eenvoudige zwart/wit situatie. Nog een voorbeeld. Stel je bezit een winkel waar vuurwapens verkocht worden. In New York zou ik daar een bezwaard geweten bij hebben. In de wildernis van Alaska niet. 

in NewYork heb je geen beren en wolven , maar wel Walstreet wolven maar dat zijn dan weer geld wolven

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Het betreft nooit een eenvoudige zwart/wit situatie. Nog een voorbeeld. Stel je bezit een winkel waar vuurwapens verkocht worden. In New York zou ik daar een bezwaard geweten bij hebben. In de wildernis van Alaska niet. 

Daarom moet je gevormd worden door beginselen. Enkel dan kan je juiste beslissingen nemen omdat dan je geweten op een juiste manier is gevormd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Desid:

Romeinen 13 moet je niet lezen alsof er een tijdloos voorschrift over de overheid staat. Waarom staat dit stuk in de brief aan de Romeinen? In Rome was het vaak onrustig onder de Joden, zo werden op bevel van Claudius in 49 nC de Joden de stad uit gezet. Daarvan wist Paulus, want hij had zo Prisca en Aquila in Korinte ontmoet die uit Rome waren gekomen. Paulus schrijft de brief aan de Romeinen om daar voet aan de grond te krijgen, en als het ware een tussenpost te stichten voor zijn missie richting Spanje. De brief aan de Romeinen is zijn visitekaartje waarmee hij zijn imago wil verbeteren: hij is geen prediker die een wetteloze leer voorstaat. En dat geldt ook voor de maatschappelijke houding. Paulus wil de Romeinse christenen verzekeren dat hij geen oproerkraaier is. Vandaar dat hij zegt dat je de overheden moet gehoorzamen en netjes belasting moet betalen.

Het gevolg is dat de Romeinse christenen hadden kunnen denken: oh die Paulus is zo'n kwaaie nog niet, laten we hem maar helpen. De geschiedenis is anders gelopen, zoals we weten, want Paulus kwam uiteindelijk als gevangene in Rome aan.

Behandel je zijn schriften of anders dit hoofdstuk dus secundair. Ik neem aan omdat je zijn perspectieven niet als absolute waarheid relativeert. En in deze uitlegging is dat het slechts Paulus is die probeert te manoeuvreren samen met het huidige systeem van die tijd. Bedoel je dan dat het een excuus is van Paulus om iets te bereiken en dat het niet letterlijk zo is dat de overheden daadwerkelijk zijn aangesteld? 

6 uur geleden zei Dat beloof ik:

De gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Hij die ingaat tegen het gezag, gaat tegen God in en wie daar tegen ingaat, roept zijn eigen oordeel over zich af.

Ik neem aan dat je het zelf alleen niet gelooft. Of misschien wel. Ik ben benieuwd wat je persoonlijke kijk erop is en omdat het leerzaam is.

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei sjako:

Enkel dan kan je juiste beslissingen nemen omdat dan je geweten op een juiste manier is gevormd.

Geweten

Het geweten (Duits: Gewissen, Grieks: syneidèsis, Latijn: conscientia, dat wil zeggen "bij of met zichzelf weten") vergelijkt een aangeleerde, ingeschapen of ingeboren ethische norm met een praktische situatie.

Ge-weten.

Het is als her-innering. 

Mijns inziens komt het gebod 'Heb Mij lief, en de naaste als jezelf' hierop neer; naarmate de mens zich meer en meer bewust wordt van God in zichzelf, in diezelfde mate de mens zich meer en meer her-innert, en men volgens of vanuit het 'ge-weten' gaat reageren of handelen.

En dan bij beslissingen nemen het erop aankomt in hoeverre men 'het ge-weten laat spreken'.

Joh. 17sv

6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.

8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-12-2020 om 23:24 zei leren_schoen:

Wat bedoeld Paulus precies in zijn schriften met gehoorzamen van de overheid. En hoever moet je gaan in je gehoorzaamheid?

Of hoe vat jij 2 Peter 2:10 op of Romeinen 13:1-2?

Betekent Romeinen 13:1-2 dus ook dat bijvoorbeeld de Duitsers hoe dan ook Hitler moesten steunen of dat zij anders onder het oordeel vielen? 

Zou volgens Paulus ook Daniël en zijn metgezellen onder het oordeel vallen omdat zij de wetgeving van Nebukadnezar weigerden?

Tot hoe ver kan je gehoorzamen van de overheid als excuus nemen?

Sadrach, Mesach, en Abednego moesten heel eenvoudig buigen voor een beeld waarvan zeker was dat hun buigen toestemming had van alle omstanders en ook niemand tot schade was, terwijl heel erg zeker was dat de enige ware God die hemel en aarde geschapen heeft, onmetelijk trouw en barmhartig en liefdevol is.
Dus: buigen ze, vanzelfsprekend.

Gelukkig genoeg, is er dan een Woord van God, dat ons informeert en leert hoe het zit.
Ongelukkig genoeg heeft die bijbel geen gezag.
Gelukkig genoeg biedt de bijbel zoveel waarheid in samenhang, dat de kennisdrager het begrijpt als logisch en zingevend en waarachtig, en daarom niet een bijzonder label van "gezag" behoeft, om alle navolging waardig te zijn.
Ongelukkig genoeg is er dan het gilde der dooddoeners, die elke tekst interpreteren als iets van die tijdelijke situatie van plaatselijke personen in een totaal onwetenschappelijke setting zonder het voortschrijdende inzicht, dat ons zoveel bóven die plaatselijke persoonlijke anders gemotiveerde waarheden van aloude tijden met mensen zonder al die inzichten die wij zo ontzettend overvloedig hebben.
Maar gelukkig is ook dit, deze constatering, niet meer dan betekenisloos ietsje in de wereld van Nietsche (humanistische canon).
Ongelukkig genoeg zit Nietsche vreselijk fout en draaft de wereld enthousiast haar oordeel tegemoet.
Gelukkig is wie die dit leest, zo wars van wat hij leest dat 'ie z'n eigen plan en plaats zal kiezen.

Als Paulus zegt dat de overheid het gezag heeft, dan is dat niets anders dan dat Christus zegt dat de Joodse leiders het gezag hebben (op de stoel van Mozes zitten). Doe wat ze zeggen zegt hij, maar doe niet naar hun werken. Dat is: erken het gezag, dat immers van God gegeven is, maar houdt je verre van hun manier van omgaan met alles. Dat is dezelfde gehoorzaamheid als die van een slaaf: hij dient God door te gehoorzamen, en hij verdient daar schatten in de hemel mee, omdat zijn meester in zijn dienstbaarheid ziet, hoe de slaaf wordt geregeerd door een andere heer en rekent met een andere dimensie en overheersing beantwoort met orde en liefde en geduld en lijdzaamheid: er komt dus iets van Christus in de wereld, terwijl Christus er helemaal niet wordt geëerd en gediend, behalve dan in het minder ceremonieel zichtbare lijdzame. Het ceremonieel dienen is op deze wijze een vorm van ware godsdienst. Mits de slaaf er zich niet op laat voorstaan.

Het mooiste voorbeeld van blind gehoorzamen in geloof in waarachtige liefde, bieden Sinterklaas en Zwarte Piet. Zij zijn de enigen die al eeuwen voortleven, en je ziet hoe zij in hun onderlinge relatie zodanig liefdevol zijn geworden, dat Zwarte Piet een erepositie heeft bij zijn meester, met de bekende Italiaanse pluim op zijn hoed van de adel, dat zijn meester hem laat oordelen over goed en kwaad en volledige vrijheid geeft om de malste en idiootste capriolen uit te halen, en letterlijk alles toevertrouwt aan hem en zelf als zwakke lichamelijk betekenisloze oudere het gezag en de wijsheid vertegenwoordigt, terwijl Zwarte Piet als slaaf vrijer en minder gebonden is dan al die zogenaamde moderne vrijen, die zelfs officieel op televisie en door deurwaarders in naam des Konings geconfronteerd worden met de enorme slavenballen die zij aan hun benen hebben hangen, en er tot hun dood ook blijft, tenzij ze in een schuldsanering terecht komen. Welke vrijen overigens voor een groot deel flexwerkers zijn, die aan onrechtvaardige meesters zijn onderworpen, die hen per uur zelfs zonder functioneringsgesprek kunnen ontslaan. Welk voorbeeld dan tegelijk ook tranentrekkend triest is, aangezien Zwarte Piet zijn eigen identiteit niet mag houden, en de enige traditie die bewijst dat we niet discrimineren maar juist het kwaad in liefde kwadeloos gesteld hebben, zoals ook de bijbel gebiedt, gebruiken als handvat om van een multiculturele traditie een zuiver blank festijn te maken. De wereld is stapelgek geworden, te beginnen in onze eigen hof en haven. 

Op 2-12-2020 om 23:24 zei leren_schoen:

Zou volgens Paulus ook Daniël en zijn metgezellen onder het oordeel vallen omdat zij de wetgeving van Nebukadnezar weigerden?

Tot hoe ver kan je gehoorzamen van de overheid als excuus nemen?

En Mozes, en Jozef, en Nehemia, en Jacob onder Laban. Paulus zegt: eer en gehoorzaam de overheid (het gezag). Wil je werkelijk nut hebben van ook maar enig geschrift in de wereld, dan moet je beginnen met redelijke gedachten en structuren te omarmen. Als jij op de weg rijdt en die weg die wordt totaal gebarricadeerd, dan ga je om die barricade en je vervolgt die weg. Maar echt onzinnig is om dan principieel die weg te mijden en door de landerijen verder te trekken, omdat die weg ongeschikt en onbekwaam was om jou tot weg te kunnen dienen. Het is maar een beeld, maar ik hoop dat de boodschap helder genoeg is ermee verder te kunnen.

3 uur geleden zei sjako:

Dat kon hij niet met zijn geweten overeen stemmen. Hij is wel bij dat bedrijf gebleven, maar bij ander project. Is dat hele bedrijf waar hij werkt nu besmet? In mijn ogen niet. Dus moet je kijken wat je geweten je zegt.

Nee, niet je geweten, maar wat God zegt. Zegt God twee dingen tegelijk, dan kies je ervoor om niet de mens en zelfs niet je naaste maar om vooral God te dienen, en daar is de mens vrij en het geweten schoon. Wat het geweten toevoegt, dat pleit vooral het eigen vlees vrij. Neem het uitgekauwde en totaal verkeerd verwerkt en gevallen voorbeeld van steun aan de Nazi's. Het geweten gaat rekenen met kansen en risico's en komt tot menselijke schimmigheden in onheiligheden. Je zegt niet zodra de razzia in jouw straat aanvangt: ik stap naar buiten ga voor mijn deur staan en biedt à la Ghandi (lees: Christus) lijdzaam burgerlijk verzet: je wordt ter plekke doodgeschoten of meegenomen. En als de Joden een ster moeten dragen, dan ga je niet als volk diezelfde ster dragen tot complete frustratie van het scheidbeleid (wat ook echt is gebeurd in Bulgarije), want waarom zou je? Begrijpelijk en menselijk en naar voorbeeld van groten onder Gods leiding. Maar heilig en gehoorzaam is totaal anders: wat God verbiedt, dat doe je niet. En dan ga je rechtop staan zoals de vrienden van Daniël, en dan kom je in de vuuroven zoals zij. Letterlijk. Dan waren dus de Joden vergast geworden en ook alle Nederlanders. Heel eenvoudig. En nu dat niet gebeurd is, is de bevrijding wel een bevrijding van de Joden, maar niet van de Nederlanders, zodat elke christen weet dat wat als schaduw de joden overkwam, hem in de werkelijkheid nog te wachten staat. Als Gods genade niet veel groter is en de eigen ellende niet veel beter wordt gekend, is het gebeurd. Want let wel: als er één zijn leven had geofferd voor de redding, dan was het genoeg geweest en ook geëerd te worden zoals (zelfs) ook het doden van alle burgers in Hiroshima en Nagasaki geëerd wordt. Maar: die ene die zich offert geldt steeds vanuit het individu gerekend. Dus is het naar de norm om het even of één zich opoffert, of een heel volk. Met dit verschil, dat het aantal ook de aanklacht vergroot met een wal die het schip keert, terwijl guerilla en schimmigheden de aanklacht verkleint en de aandacht voor het kwade verlegd en nuanceert. Zonder te oordelen over individuën en concrete situaties, is de wetmatige normatieve orde en lijn volstrekt helder.

3 uur geleden zei Desid:

Romeinen 13 moet je niet lezen alsof er een tijdloos voorschrift over de overheid staat. Waarom staat dit stuk in de brief aan de Romeinen? In Rome was het vaak onrustig onder de Joden, zo werden op bevel van Claudius in 49 nC de Joden de stad uit gezet. Daarvan wist Paulus, want hij had zo Prisca en Aquila in Korinte ontmoet die uit Rome waren gekomen. Paulus schrijft de brief aan de Romeinen om daar voet aan de grond te krijgen, en als het ware een tussenpost te stichten voor zijn missie richting Spanje. De brief aan de Romeinen is zijn visitekaartje waarmee hij zijn imago wil verbeteren: hij is geen prediker die een wetteloze leer voorstaat. En dat geldt ook voor de maatschappelijke houding. Paulus wil de Romeinse christenen verzekeren dat hij geen oproerkraaier is. Vandaar dat hij zegt dat je de overheden moet gehoorzamen en netjes belasting moet betalen.

Zo ongelooflijk suf: je rekent je rijk en wijs met een gelokaliseerde versie van de norm, maar je hebt er kennelijk geen enkel besef van dat door deze wijze van uitleg elke norm zich elk moment tegen je kan keren met een andere motivatie en toepassing, zodat jouw ingebrachte methodiek van de bijbel een kwaad en verderfelijk boek maakt, uiterst geschikt om Hitlerachtige toestanden te herhalen. De waarheid is zo anders: stop met verkrachten van de bijbel, en begin met geloven dat er een waardevolle eenduidige samenhang is. Zelfs een waardeloze norm wordt heilig, als de gezindheid van de toepassers heilig is, en zelfs het heiligste boek wordt een verkrachter van normen en waarden en mensen als de gezindheid van de toepassers onheilig is. Jij draagt met je norm bij aan het verkorten van de reikwijdte van Gods heilige Geest en aan het einde van een bijbels gebiedsdeel.

Openbaringen 2:4-5
Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.
Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken;
en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren,
indien gij u niet bekeert.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Tomega:

Als Paulus zegt dat de overheid het gezag heeft, dan is dat niets anders dan dat Christus zegt dat de Joodse leiders het gezag hebben (op de stoel van Mozes zitten). Doe wat ze zeggen zegt hij, maar doe niet naar hun werken. Dat is: erken het gezag, dat immers van God gegeven is, maar houdt je verre van hun manier van omgaan met alles. 

De wereld is stapelgek geworden, te beginnen in onze eigen hof en haven. 

En Mozes, en Jozef, en Nehemia, en Jacob onder Laban. Paulus zegt: eer en gehoorzaam de overheid (het gezag). Wil je werkelijk nut hebben van ook maar enige geschrift in de wereld, dan moet je beginnen met redelijke gedachten en structuren te omarmen.

Neem het uitgekauwde en totaal verkeerd verwerkt en gevallen voorbeeld van steun aan de Nazi's. Het geweten gaat rekenen met kansen en risico's en komt tot menselijke schimmigheden in onheiligheden.

Ik moet het zo doen. Het is anders een beetje veel voor mijn iphone5.

Dat vind ik ten eerste een heel sterk inzicht waar ik het helemaal mee eens ben. Zij hebben de leiding maar doe niet als hen (de overheid).

Dat de wereld stapelgek is of aan het worden is moeten we dan ook maar mee doen omdat dit beleid van dit gezag zelf afstamt. Die koers bepalen zij tenslotte zelf(?) Maar is die koers ook de wil van de vader? Of moeten wij ongeacht compleet of zoveel mogelijk los van hen staan? Zie mijn extreme perspectief daarop wanneer ik verboden zeg en dit perspectief deels afstamt uit je eerste alinea.

Mozes e.d. gaf ik juist exact als voorbeeld voor wat jij aangeeft in je eerste kopstuk. Zij waren geforceerd relaties aan te gaan met de overheden maar waren er uiteindelijk niet loyaal aan zoals zij (de overheden) zelf loyaal zijn aan hunzelf. 

En het laatste is ook weer waar ik compleet mee eens ben en een negatieve consequentie is van je eerste alinea.

Voor mij is het een belangrijke discussie puur om zo waarachtig mogelijk te kunnen relativeren met de realiteit.

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei leren_schoen:
7 uur geleden zei Dat beloof ik:

De gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Hij die ingaat tegen het gezag, gaat tegen God in en wie daar tegen ingaat, roept zijn eigen oordeel over zich af.

Ik neem aan dat je het zelf alleen niet gelooft.

De duivel biedt zijn sterkste tegenstand door God te bevestigen, want hij weet dat God de mens gemaakt heeft om niet de extremen te zoeken, maar om tussen de uitersten een eigen weg te gaan, die niettemin steeds het heiligste zoekt en als nuttige spiegel in gedachten heeft. God zei dat je dood zal gaan, als je eet. Het is waar, en door de nuance die er geldt weg te nemen, maakt de satan van Gods Woord en lachertje. Precies hetzelfde als de duivel Christus wijst op het gered worden door de engelen: het is waar, en door de nuance die er geldt weg te nemen, maakt de satan van Gods Woord een lachertje.

Het is daarom zwart-wit: jawel, de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. En dat de Koning van Frankrijk daarvan een karikatuur maakt en als absolutistische vorst in opdracht van de duivel een spot en hoon maakt van het hem gegeven gezag, dat heeft vele slachtoffers gebracht, maar belangrijker: het heeft in de canon van de mensheid de norm van haar rechtskracht beroofd. De duivel wint.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Tomega:

Nee, niet je geweten, maar wat God zegt.

Je geweten wordt gevormd door wat God zegt. Dat is het hem nu juist. De grens is moeilijk vast te stellen. Niet voor iedere situatie is het zo zwart/wit. Dus moet je iedere situatie bekijken naar wat God zegt en daarbij je geweten gebruiken. Wat voor de een niet kan vind de ander misschien wel acceptabel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei Tomega:

De duivel biedt zijn sterkste tegenstand door God te bevestigen, want hij weet dat God de mens gemaakt heeft om niet de extremen te zoeken, maar om tussen de uitersten een eigen weg te gaan, die niettemin steeds het heiligste zoekt en als nuttige spiegel in gedachten heeft. God zei dat je dood zal gaan, als je eet. Het is waar, en door de nuance die er geldt weg te nemen, maakt de satan van Gods Woord en lachertje. Precies hetzelfde als de duivel Christus wijst op het gered worden door de engelen: het is waar, en door de nuance die er geldt weg te nemen, maakt de satan van Gods Woord een lachertje.

Het is daarom zwart-wit: jawel, de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. En dat de Koning van Frankrijk daarvan een karikatuur maakt en als absolutistische vorst in opdracht van de duivel een spot en hoon maakt van het hem gegeven gezag, dat heeft vele slachtoffers gebracht, maar belangrijker: het heeft in de canon van de mensheid de norm van haar rechtskracht beroofd. De duivel wint.

Als de wereld het als collectief beter doet krijgen we ook betere leiders. Ik kan ze even niet allemaal opzoeken maar o.a. als de mensen bekeren geneest hij het land. De naties die hem (steeds meer) vergeten (zacht uitgedrukt) gaat het steeds slechter mee. E.d. Kortom hoe beter wij het doen (als individuelen binnen het collectief en onze wetenschap en kennis van Hem) hoe dichter bij paradijs op aarde.

Dit was ook wel bekend bij de rebbe die al de joden opriep geboden te vervullen zodat de Messias sneller komt. Dit had alles te maken met het collectieve niveau verhogen. Als iedereen aan zijn geloof werkt en inspanning geeft heeft dat zeer goede gevolgen en zegeningen waardoor ultiem de Messias sneller komt. Dat is het idee daarachter.

Dit in tegenstelling tot alles zo snel mogelijk naar de hel brengen en de Messias als het ware te forceren. Op welke koers zouden we als collectief zitten? Optimistisch is het pieken en dalen of heel erg langzaam. Dat terwijl het binnen één generatie mogelijk moet zijn. Het is wel duidelijk de vijand die de mensen hun geloof doet vergeten en alternatieven aanbied.

Tot nu toe lijkt het enigste collectieve doel vooralsnog om de overheid te versterken en uit te breiden om zijn volledige controle te verzegelen. En zijn we weer terug bij titel van discussie.

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Je geweten wordt gevormd door wat God zegt. Dat is het hem nu juist. De grens is moeilijk vast te stellen. Niet voor iedere situatie is het zo zwart/wit. Dus moet je iedere situatie bekijken naar wat God zegt en daarbij je geweten gebruiken. Wat voor de een niet kan vind de ander misschien wel acceptabel.

Inderdaad. Dit nu is de kern van het christelijke geloof: eenieder handelt naar beste weten en kunnen en willen, en alleen God oordeelt wat in het hart zuiver of onzuiver is.
Maar; dit gezegd hebbende, neemt dat niet de normstelling weg en de waarheid en het heilige en rechtvaardige en het Gode welgevallige, dat ondertussen in volle openbaarheid rein en zuiver en trouw openbaar gesteld hoort te worden, losgekoppeld van de individuele en concrete toepassingen, die aan God zijn om te beoordelen.

Dus: de norm wordt gegeven door wat God zegt, en dat wat God zegt is voor iedereen gelijk.
En de toepassing is wat het hart ermee doet, en daarvan weten we dat niemand zonder zonde en verkeerde overleggingen niet, ook Salomo niet.|

En ook de heilige Geest niet. Want de heilige Geest geeft wel een drijven tot God en een heiligen van de wil, maar niettemin onderwerpt de heilige Geest zich aan de ziel, die met de heilige Geest zó aan de haal kan gaan, dat het voor een buitenstaander onnavolgbaar, onredelijk, of zelfs waanzin wordt.

1 uur geleden zei sjako:

Wat voor de een niet kan vind de ander misschien wel acceptabel.

Uzza vond het acceptabel om de ark te ondersteunen en stierf. Aäron vond het tot zijn schande acceptabel om het volk dat eiste maar onder tegenwerkende lijdzaamheid te volgen en zijn zonen vonden het acceptabel om in oprechte godsdienst zelf offervuren te maken, en zij stierven. Eli vond het acceptabel om zijn zonen hun gang te laten gaan en viel achterover van zijn stoel. Mozes vond het acceptabel om scheidbrieven af te geven en op eigen gezag water uit de rots te slaan welke laatste actie hem de rust kostte. David vond het acceptabel om veel bloed te doen vloeien wat hem onheilig en ongeschikt maakte om Gods tempel te bouwen. Een onafzienbare reeks van acceptabel gedrag wat niettemin niet was wat God van diegenen vroeg. Dat is dus zonde en onheilig. Wat zeggen christenen nu? Wij zijn priesters en profeten en onderdeel van Gods tempel. Daarmee leggen zij de lat van Gods genade zelf, net zoals de lat van Gods genade werd gelegd door de farizeeërs zelf en overigens ook door de tollenaars en andere verlorenen. Wie hoort, die weet. 

Dat neemt niet weg dat niet de uiterlijke foutieve omgang wordt genomen als maat van Gods oordeel, maar de oprechte gesteldheid van het hart, waarin dan toch weer steeds het afwijken en het dwalen en het zondigen een smet is die zonder Christus' tusssenkomst, ook zeker tot de dood leiden zal; wat weer bewijst dat het beter ware dat de mens meer kennis had en zich heiliger opstelde, dan zich maar steeds over te geven aan die oprechte bezieling zonder kennis in onverstand en onvermogen tot eer en verheerlijking van het gelijk dat de duivel haalt in al het vlees.
Doet de duivel dat? Nou, dat is dus steeds keer op keer weer aan het moment van de concrete situatie: het kind van God mag kiezen: ga ik voor het verleidelijke haalbare en maakbare en gewenste en zo verheerlijkend voor het winnen van het moment, of ga ik voor een zo heldere lichtstraal dat alle vlees ziet dat dit niet van mensen kan komen, tot logenstraffing van de macht van de duivel en tot verheerlijking van de regie van God in het hier en nu.

Ik weet niet waar, maar ergens in de bijbel staat dat wie veel heeft, dat van hem ook meer wordt gevraagd. Gods genade reikt dus veel verder voor wie verder weg staan en oprecht het goede zoeken, dan voor wie dichtbij zijn en desondanks toch kwalijke omgang of zaken zoeken.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei thom:

Het is in een 'andere taal' het karma; oorzaak en gevolg, oftewel.. de wet. Het heeft niets van doen met de zogenaamde ''door God ingestelde overheden'' die aangestuurd worden door psychopaten en gewetenloze heersers.

Dat klopt domweg niet. In Romeinen staat dat alle gezag door God is ingesteld. 
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Tomega:

uiterst geschikt om Hitlerachtige toestanden te herhalen. De waarheid is zo anders: stop met verkrachten van de bijbel,

Wat ben je toch weer liefdevol en opbouwend bezig!

3 uur geleden zei leren_schoen:

Behandel je zijn schriften of anders dit hoofdstuk dus secundair. Ik neem aan omdat je zijn perspectieven niet als absolute waarheid relativeert. En in deze uitlegging is dat het slechts Paulus is die probeert te manoeuvreren samen met het huidige systeem van die tijd. Bedoel je dan dat het een excuus is van Paulus om iets te bereiken en dat het niet letterlijk zo is dat de overheden daadwerkelijk zijn aangesteld? 

Ik vind je moeilijk te volgen. Maar volgens mij is de eerste stap tot tekstbegrip altijd dat je iets in zijn historische context plaatst. Dat heb ik gedaan. Je hoeft je nu in elk geval niet meer af te vragen waarom Paulus zo absoluut zegt dat de overheden door God zijn aangesteld. Misschien zijn daar wel uitzonderingen op, maar het is niet in Paulus' belang dat nu te melden. Dus ik zou zeggen: neem wat Paulus zegt heel serieus, maar denk niet dat het een contextloos, tijdloos voorschrift is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei leren_schoen:
10 uur geleden zei Dat beloof ik:

De gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Hij die ingaat tegen het gezag, gaat tegen God in en wie daar tegen ingaat, roept zijn eigen oordeel over zich af.

Ik neem aan dat je het zelf alleen niet gelooft. Of misschien wel. Ik ben benieuwd wat je persoonlijke kijk erop is en omdat het leerzaam is.

Het klopt dat ik dit niet geloof, daar maak ik ook geen geheim van.
Maar degenen die ik aanhaal , geloven dat wel, en dus houd ik ze even een tekst voor waaruit blijkt dat wat ze stellen niet overeenkomst met de Bijbel.
Ik begrijp heel goed dat ze graag zouden willen dat dictatoriale regimes daar niet onder vallen, maar die ruimte biedt Romeinen 13 nu eenmaal niet.
Of ik die tekst nu wel of niet geloof is niet relevant hierin.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Hermanos2:

Het betreft nooit een eenvoudige zwart/wit situatie. Nog een voorbeeld. Stel je bezit een winkel waar vuurwapens verkocht worden. In New York zou ik daar een bezwaard geweten bij hebben. In de wildernis van Alaska niet. 

Dat klopt, maar, de wet voorziet daar dan toch gewoon in?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Desid:
5 uur geleden zei Tomega:

uiterst geschikt om Hitlerachtige toestanden te herhalen. De waarheid is zo anders: stop met verkrachten van de bijbel,

Wat ben je toch weer liefdevol en opbouwend bezig!

Wie in een CDA- of Merkel-gezindheid zichzelf als zachte heelmeester opwerpt, die zal daarin vooral de liefde zoeken te beschermen en inhoud te geven. Maar zachtheid ondergraaft helderheid van de norm. En hier bij jou gaat het veel verder, door bij Paulus te vrezen dat hij te ver gaat, breng je een verzachting in die dan preciezer moet plaatsen en relativeren wat Paulus zegt. Maar daarmee laat je Paulus op een lasterlijke manier (je dicht hem imago motieven toe) buikspreken, en dat er ook nog zoiets als een boodschap van God in zit die tijdloos is, loochen je. Bovendien breng je een venijnige lans in, die zich elk moment ook tegen jou kan keren: Op een gegeven gesteld moment is mogelijk dat wettig gezegd wordt dat God eist dat we de overheden gehoorzamen, en op een ander gegeven gesteld moment dat wettig gezegd wordt dat God eist dat we in opstand komen tegen de overheden. Jij kunt dus geen tegenwoord meer hebben op bijbelse gronden, als het tegen je ingezet wordt: je moet alsdan met motieven en situaties gaan manoeuvreren zonder een beroep te kunnen doen op een norm. Het is geen algemeen verbindende norm meer. In dan doe jij er nog een schepje bovenop door ook die meerdere interpretaties die van God een willoos slachtoffer of een gewenst vehikel maken in handen van machthebbers en revolutionairen, ook allemaal nog te diskwalificeren, omdat je gewoon onomwonden motieven inbrengt die het overheidsgezag niet normatief achten, maar uitsluitend wat Paulus wil doen aan zijn imago en de verkoopbaarheid van zijn leer. Dat is onmiskenbaar taal uit je buik, terwijl je bovendien een loopje neemt met de positie van Paulus als trouwe dienstknecht van de levende God.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ik begrijp heel goed dat ze graag zouden willen dat dictatoriale regimes daar niet onder vallen, maar die ruimte biedt Romeinen 13 nu eenmaal niet.

Niet alleen dictatoriale regimes maar alle overheden en beschavingen vanaf de eerste beschaving en eerste mens vallen onder zijn macht. Dat wil niet zeggen dat alle overheden goed zijn of waren zij weerspiegelen alleen het collectief van die beschaving en de kwaliteit van hun leiders. Hun levensduur is alleen afhankelijk van hoe zij zich op lange duur gedragen. Als het iets bewijst is dat de geschiedenis hand in hand gaat met de bijbel. Hoe zie jij dat dan als je het moest beargumenteren? 

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Desid:

Wat ben je toch weer liefdevol en opbouwend bezig!

Ik vind je moeilijk te volgen. Maar volgens mij is de eerste stap tot tekstbegrip altijd dat je iets in zijn historische context plaatst. Dat heb ik gedaan. Je hoeft je nu in elk geval niet meer af te vragen waarom Paulus zo absoluut zegt dat de overheden door God zijn aangesteld. Misschien zijn daar wel uitzonderingen op, maar het is niet in Paulus' belang dat nu te melden. Dus ik zou zeggen: neem wat Paulus zegt heel serieus, maar denk niet dat het een contextloos, tijdloos voorschrift is.

Als je me ergens niet in begrijpt kan ik het opklaren voor je als je het aangeeft. Ik citeerde alleen jou eigen bericht met hoe je het mogelijk relativeerde of kon relativeren en vroeg je naar een mogelijke conclusie. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei leren_schoen:

Niet alleen dictatoriale regimes maar alle overheden en beschavingen vanaf de eerste beschaving en eerste mens vallen onder zijn macht. Dat wil niet zeggen dat alle overheden goed zijn of waren zij weerspiegelen alleen het collectief van die beschaving en de kwaliteit van hun leiders. Hun levensduur is alleen afhankelijk van hoe zij zich op lange duur gedragen. Als het iets bewijst is dat de geschiedenis hand in hand gaat met de bijbel. Hoe zie jij dat dan als je het moest beargumenteren? 

Ik begrijp niet precies wat je nu door mij beargumenteerd wil zien, als je dat wil aangeven wil ik dat best doen.

Deze tekst van Romeinen kan in die tijd heel goed zijn bedoeld om Joodse opstandelingen rustig te krijgen. Stukjes als dit  (Luister naar je leiders want die zijn aangesteld door God, niet luisteren betekent je eigen onheil afroepen) zijn van alle tijden. Je vindt ze ook nu nog terug bij veel religieuze groeperingen. Ze worden geschreven door leiders die de macht willen en last hebben van aanhangers die zelf nadenken en kritiek uiten. Het helpt dan dat je op één of andere manier de aanhangers kunt laten geloven dat je als leider een speciaal lijntje met God hebt en dat God dat vooral niet weg wil hebben. 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-12-2020 om 23:24 zei leren_schoen:

Wat bedoeld Paulus precies in zijn schriften met gehoorzamen van de overheid. En hoever moet je gaan in je gehoorzaamheid?

Of hoe vat jij 2 Peter 2:10 op of Romeinen 13:1-2?

Betekent Romeinen 13:1-2 dus ook dat bijvoorbeeld de Duitsers hoe dan ook Hitler moesten steunen of dat zij anders onder het oordeel vielen? 

Zou volgens Paulus ook Daniël en zijn metgezellen onder het oordeel vallen omdat zij de wetgeving van Nebukadnezar weigerden?

Tot hoe ver kan je gehoorzamen van de overheid als excuus nemen?

Naar aanleiding van jouw vraag, een kleine studie.

Paulus spreekt niet over gehoorzamen, maar over onderwerpen. Gehoorzamen heeft tevens met luisteren en horen te maken; bij onderwerpen is dat niet het geval. Het eens of oneens zijn met wat de overheid zegt of wil, speelt geen rol. Paulus zegt in:

 • Romans 13:1-5 (HSV) Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.

God heeft het gezag ingesteld. Dat wil niet zeggen dat God zich bemoeit met specifieke overheden of gezagsdragers, maar dat hij gezag als principe heeft ingesteld: Een gezagsdrager bekleedt een ambt en heeft daarmee de verantwoording om voor degenen te zorgen die hem onderworpen zijn. Onderworpen omdat God dat zo heeft ingesteld voor de mens. De overheid heeft, van Godswege, enkel maar plichten. De overheden hebben van God de verantwoording ontvangen om de wetten te handhaven:

 • Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten.

Het (principe van) gezag dat een overheid heeft, is door God ingesteld, maar dat betekent niet dat elke overheid op zich door God in ingesteld. Er zijn overheden die misbruik maken van het gezag dat hun van Godswege is gegeven. Dat komt omdat mensen die een verantwoording dragen ten opzichte van anderen, altijd onder druk staan het dienende principe los te laten en te zoeken naar persoonlijk gewin of status:

 • 1 Timothy 2:1-3 (HSV) Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker,

De onderwerping aan de overheden is als eerste bedoeld om respect te tonen aan het principe. Want als je je verzet tegen de overheid, verzet je je tegen een principe dat God juist heeft ingesteld, opdat mensen een rustig bestaan kunnen hebben. Daarom is het nodig te bidden voor overheidspersonen (niet voor de overheid als geheel) die deel uitmaken van de overheid. Ten tweede is de onderwerping aan de overheid een getuigenis dat christenen kunnen afgeven aan de maatschappij waarin zij hun natuurlijke bestaan hebben:

 • 1 Peter 2:13-15 (HSV) Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goeddoen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert;

Ben je dan totaal machteloos als je onderworpen bent aan een overheid die zichzelf onttrekt aan Gods principe van dienen? Let er op hoe de discipelen omgaan met een overheid, die zich niet houdt aan dit principe. Ze blijven onderworpen aan de overheid; ze pleegden geen actief verzet en ook riepen ze niet op tot strijd:

 • Acts 4:19-20 (HSV) Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.

maar leggen hun zaak wel voor aan God zelf:

 • Acts 4:23-30 (HSV) En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichtten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere! U bent de God Die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn, en Die bij monde van David, Uw knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde. Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat Uw hand en Uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou.

en riepen tot God zelf, in de verwachting dat Hij hun recht zou doen:

 • Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus.

Het principe van gezag is door God zelf ingesteld. Dus door je te onderwerpen aan welk gezag dan ook, ben je gehoorzaam aan God zelf. Die gehoorzaamheid weegt zwaarder dan het gehoorzamen van mensen. Dit principe vind je ook terug in wat Jezus zelf zegt:

 • Luke 6:27-31 (NBG1951) Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen. Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo.

In Mattheüs zegt Jezus het zo:

 • Matthew 5:39-40 (HSV) Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe;en als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed;

In feite geef je hiermee getuigenis dat je vertrouwt op God zelf als rechter en niet dat je recht verwacht van de mensen. Daarom zegt Petrus van Jezus:

 • 1 Peter 2:23 (NBG1951) die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt;
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 6-12-2020 om 11:46 zei Jurriën Sr.:

Naar aanleiding van jouw vraag, een kleine studie.

Paulus spreekt niet over gehoorzamen, maar over onderwerpen. Gehoorzamen heeft tevens met luisteren en horen te maken; bij onderwerpen is dat niet het geval. Het eens of oneens zijn met wat de overheid zegt of wil, speelt geen rol. Paulus zegt in:

 • Romans 13:1-5 (HSV) Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.

God heeft het gezag ingesteld. Dat wil niet zeggen dat God zich bemoeit met specifieke overheden of gezagsdragers, maar dat hij gezag als principe heeft ingesteld: Een gezagsdrager bekleedt een ambt en heeft daarmee de verantwoording om voor degenen te zorgen die hem onderworpen zijn. Onderworpen omdat God dat zo heeft ingesteld voor de mens. De overheid heeft, van Godswege, enkel maar plichten. De overheden hebben van God de verantwoording ontvangen om de wetten te handhaven:

 • Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten.

Het (principe van) gezag dat een overheid heeft, is door God ingesteld, maar dat betekent niet dat elke overheid op zich door God in ingesteld. Er zijn overheden die misbruik maken van het gezag dat hun van Godswege is gegeven. Dat komt omdat mensen die een verantwoording dragen ten opzichte van anderen, altijd onder druk staan het dienende principe los te laten en te zoeken naar persoonlijk gewin of status:

 • 1 Timothy 2:1-3 (HSV) Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker,

De onderwerping aan de overheden is als eerste bedoeld om respect te tonen aan het principe. Want als je je verzet tegen de overheid, verzet je je tegen een principe dat God juist heeft ingesteld, opdat mensen een rustig bestaan kunnen hebben. Daarom is het nodig te bidden voor overheidspersonen (niet voor de overheid als geheel) die deel uitmaken van de overheid. Ten tweede is de onderwerping aan de overheid een getuigenis dat christenen kunnen afgeven aan de maatschappij waarin zij hun natuurlijke bestaan hebben:

 • 1 Peter 2:13-15 (HSV) Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als hoogste machthebber, hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar tot lof van hen die goeddoen. Want zo is het de wil van God, dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert;

Ben je dan totaal machteloos als je onderworpen bent aan een overheid die zichzelf onttrekt aan Gods principe van dienen? Let er op hoe de discipelen omgaan met een overheid, die zich niet houdt aan dit principe. Ze blijven onderworpen aan de overheid; ze pleegden geen actief verzet en ook riepen ze niet op tot strijd:

 • Acts 4:19-20 (HSV) Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben.

maar leggen hun zaak wel voor aan God zelf:

 • Acts 4:23-30 (HSV) En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen en berichtten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere! U bent de God Die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn, en Die bij monde van David, Uw knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde. Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat Uw hand en Uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou.

en riepen tot God zelf, in de verwachting dat Hij hun recht zou doen:

 • Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus.

Het principe van gezag is door God zelf ingesteld. Dus door je te onderwerpen aan welk gezag dan ook, ben je gehoorzaam aan God zelf. Die gehoorzaamheid weegt zwaarder dan het gehoorzamen van mensen. Dit principe vind je ook terug in wat Jezus zelf zegt:

 • Luke 6:27-31 (NBG1951) Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen. Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo.

In Mattheüs zegt Jezus het zo:

 • Matthew 5:39-40 (HSV) Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe;en als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed;

In feite geef je hiermee getuigenis dat je vertrouwt op God zelf als rechter en niet dat je recht verwacht van de mensen. Daarom zegt Petrus van Jezus:

 • 1 Peter 2:23 (NBG1951) die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt;

Ik waardeer je berichten alleen gehoorzamen valt natuurlijk ook onder onderwerpen. Verder hoeven we het er niet meer over te hebben en mag hier een denkbeeldig slotje op tenzij iemand nog verder erop in wilt.

Op 6-12-2020 om 05:59 zei Dat beloof ik:

Ik begrijp niet precies wat je nu door mij beargumenteerd wil zien, als je dat wil aangeven wil ik dat best doen.

Deze tekst van Romeinen kan in die tijd heel goed zijn bedoeld om Joodse opstandelingen rustig te krijgen. Stukjes als dit  (Luister naar je leiders want die zijn aangesteld door God, niet luisteren betekent je eigen onheil afroepen) zijn van alle tijden. Je vindt ze ook nu nog terug bij veel religieuze groeperingen. Ze worden geschreven door leiders die de macht willen en last hebben van aanhangers die zelf nadenken en kritiek uiten. Het helpt dan dat je op één of andere manier de aanhangers kunt laten geloven dat je als leider een speciaal lijntje met God hebt en dat God dat vooral niet weg wil hebben. 

Precies hier vroeg ik om dbi. Tsja het is wel zo dat overheden gehoorzamen wel voornamelijk een inventie van Paulus was en je het niet terug ziet in het evangelie of het OT. Ergens kan ik je gelijk in geven. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei leren_schoen:

Ik waardeer je berichten alleen gehoorzamen valt natuurlijk ook onder onderwerpen. Verder hoeven we het er niet meer over te hebben en mag hier een denkbeeldig slotje op tenzij iemand nog verder erop in wilt.

Precies hier vroeg ik om dbi. Tsja het is wel zo dat overheden gehoorzamen wel voornamelijk een inventie van Paulus was en je het niet terug ziet in het evangelie of het OT. Ergens kan ik je gelijk in geven. 

Of het nu wel of geen uitvinding van Paulus was. Waar het om gaat is welke gevolgen het heeft volgens hem.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 6-12-2020 om 11:46 zei Jurriën Sr.:

Het (principe van) gezag dat een overheid heeft, is door God ingesteld, maar dat betekent niet dat elke overheid op zich door God in ingesteld. Er zijn overheden die misbruik maken van het gezag dat hun van Godswege is gegeven. Dat komt omdat mensen die een verantwoording dragen ten opzichte van anderen, altijd onder druk staan het dienende principe los te laten en te zoeken naar persoonlijk gewin of status:

Het principe van gezag is door God zelf ingesteld. Dus door je te onderwerpen aan welk gezag dan ook, ben je gehoorzaam aan God zelf. Die gehoorzaamheid weegt zwaarder dan het gehoorzamen van mensen. Dit principe vind je ook terug in wat Jezus zelf zegt:

 

Gelukkig waren de Israëlieten niet gehoorzaam aan de overheid van Egypte maar aan Mozes.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid