Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Hermanos2:

Elke discussie die ik hierover gevoerd heb, loopt vast op het interpreteren van de woorden:

Alles 

Vervuld

En de betekenis hiervan vult iedereen op zijn eigen manier in. Gaan we dus niet uitkomen. We moeten het straks gewoon aan Jezus zelf vragen. 

Het is inderdaad een persoonlijk antwoord dat je hier moet geven. 

1 uur geleden zei Hermanos2:

Jezus voorspelde ook Zijn wederkomst. 

Is nog niet vervuld. 

Ik denk dat het gaat over de vervulling van het Oude Testament, dat van een wederkomst nog niet wist. Voor wie in Christus is, heeft het oordeel al plaatsgevonden, is de nieuwe schepping al begonnen en is de voleinding van de wereld nog een kwestie van tijd. Ik zie Jezus' werk als de steen in de vijver, de rimpels gaan nu naar de rand van de vijver, maar wezenlijk is er niets anders meer te verwachten dan het einde waarnaar we uitzien. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 122
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

ennnn de discussie is gekaapt door het vervelende gezanik van WdG

Net zo overbodig als de Vader en de Zoon? Wie de Geest heeft, is zowel de Vader als de Zoon. Daarom; wedergeboren worden door water én Geest.  

Het was ook een vreemde vraag. Vandaar het aandikken. De Zoon (Ik in hen, en Gij in Mij) toont de Vader door Geest. Het is een werkzame drie-eenheid, want hoe anders kan God Zichzelf uitdruk

1 uur geleden zei Peter79:

Voor wie in Christus is, heeft het oordeel al plaatsgevonden, is de nieuwe schepping al begonnen en is de voleinding van de wereld nog een kwestie van tijd.

Geloof en hoop beide verouderd, en de verdwijning nabij. 
Er heerst een besmettelijke ziekte, en die grijpt kennelijk ongeremd om zich heen,
en dat is dat de dood waarin wij leven, wordt voorgesteld als het heilig en heerlijk resultaat van God,
zodat men zich genezen van alle kommer en kwel, gerust in die dood zich neder vlijt.

Vergetende dat de dood werkt en trekt en vijandschap biedt tegen God,
tot rust van het vlees tot zijn comfort, tot aan de laatste ademtocht.

Waaruit weet je dat de nieuwe schepping nog niet begonnen is, en het oordeel nog aanstaande is?
Hieruit, dat wanneer dat moment gekomen zal zijn, ons geloof en onze hoop zijn weggenomen,
omdat wij zien van aangezicht tot aangezicht, in het licht van de waarheid,
die de volkomen vervulling is van beide het geloof en de hoop.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei WdG:
11 uur geleden zei Dat beloof ik:

Je citeert niet Jakob, maar Genesis 32.
Dat is geschreven in 3e persoon, dus verhalend over een ander. 
Dus niet door Jakob.
Zo gaat het ook de hele tijd: Jakob toog, Jakob zei, Jakob zond,  Jakob vreesde etc.  

 

Je hebt gelijk. Maar, het verandert niks aan het feit dat Jakob God gezien heeft van aangezicht tot aangezicht.

Dat is diskutabel voor jou, want jij zei dat je dit geloofde omdat Jakob dat zelf heeft geschreven:

12 uur geleden zei WdG:

Ik geloof dus dat Jakob God gezien heeft van aangezicht tot aangezicht, omdat hij dat zegt.

En nu heb ik je dus uitgelegd dat jouw uitgangspunt, dat Jakob dit zelf heeft geschreven, niet klopt.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 22-11-2020 om 13:00 zei thom:

Het gaat om het proces, de Weg, in de mens die tot het geloof gekomen is. Het is de Zoon die de Weg gaat, de weder geborene.

Welk proces bedoel je en wat wil je daarmee zeggen?

Op 20-11-2020 om 09:57 zei Dat beloof ik:

Dan vraag ik me toch af hoe komt dat we een Jodendom, Christendom en Islam hebben . Om alleen nog maar de grootste hoofdstromingen te noemen. 
Ik zal het je verklappen: omdat de verhalen wel degelijk van elkaar verschillen en er ernstige verschillen van mening zijn over de vraag wat nu 'de rode draad'  is.  

Hoezo? Wat is het verschil dan?

Op 20-11-2020 om 10:08 zei Hermanos2:

Ik heb de HSV en de NBV gelezen en ben overgestapt naar Engelstalige bijbels. Lees nu vooral New King James en English Standard Version. Ik ben wel benieuwd naar de herziene NBV. Heb inmiddels een leuke collectie bijbels en het is mooi om ze naast elkaar te lezen. 

Ik ben ooit begonnen met de NBG en heb ook van het boek genoten. Nu lees ik voornamelijk de HSV omdat die dicht bij de grondtekst staat. Vertalers moeten altijd keuzes maken bij het vertalen. Een nauwkeurige vertaling maakt het Nederlands soms moeilijk om te lezen en een leesbare vertaling doet tekort aan de inhoud. Zo is het nou eenmaal.

Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Chiel Fernig:
Op 22-11-2020 om 13:00 zei thom:

Het gaat om het proces, de Weg, in de mens die tot het geloof gekomen is. Het is de Zoon die de Weg gaat, de weder geborene.

Welk proces bedoel je en wat wil je daarmee zeggen?

Het proces van mens tot Menswording.

1 Kor. 15

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei thom:

Het proces van mens tot Menswording.

Een mens hoeft geen mens meer te worden zou ik zeggen, maar ik begrijp dat je iets anders bedoelt, als je meer woorden gebruikt begrijp ik je misschien. Bedoel je het proces van groei in Christus en steeds meer op Christus gaan gelijken, daar lijkt het namelijk wel op.

bewerkt door Chiel Fernig
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Chiel Fernig:
3 minuten geleden zei thom:

Het proces van mens tot Menswording.

Een mens hoeft geen mens meer te worden zou ik zeggen, maar ik begrijp dat je iets anders bedoelt, als je meer woorden gebruikt begrijp ik je misschien.

Mens met een hoofdletter; Geest-Mens, de Heere uit de Hemel.

Verder beschrijft Rom. 8 dat proces, waar de Geest de mens verandert, mits deze mens zich aan Hem, die hij aangenomen heeft, overgeeft.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei thom:

Mens met een hoofdletter; Geest-Mens, de Heere uit de Hemel.

Verder beschrijft Rom. 8 dat proces, waar de Geest de mens verandert, mits deze mens zich aan Hem, die hij aangenomen heeft, overgeeft.

 

Romeinen 8 gaat over het leven door de Geest. Ik weet dat God ons als mens wil veranderen om minder zondaar te zijn en meer op Jezus te lijken. Zo is er een tekst die zegt dat God willen en werken in ons maakt. De een plant, de ander begiet, maar  God geeft de groei. Dat is waar jij het over hebt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Chiel Fernig:

Romeinen 8 gaat over het leven door de Geest. Ik weet dat God ons als mens wil veranderen om minder zondaar te zijn en meer op Jezus te lijken.

Zo is dat Chiel. Het is het enige wat God wil; de Zoon weer terug in het Al, zodat Hij doorheen deze Mens de Nieuwe Schepping, en daarmee Zichzelf ervaren kan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei thom:

Zo is dat Chiel. Het is het enige wat God wil; de Zoon weer terug in het Al, zodat Hij doorheen deze Mens de Nieuwe Schepping, en daarmee Zichzelf ervaren kan. 

Je spreekt nogal in raadsels voor mij. kun je iets concreter zijn?

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei thom:

Zo is dat Chiel. Het is het enige wat God wil; de Zoon weer terug in het Al, zodat Hij doorheen deze Mens de Nieuwe Schepping, en daarmee Zichzelf ervaren kan. 

Mag ik je uitspraak ook verkorten? 

Dan blijft over:

Het enige wat God wil is Zichzelf ervaren. 

Volgens mij doe ik met deze verkorting jouw tekst geen geweld aan. Maar ik begrijp echt niet wat je bedoeld. Chiel blijkbaar ook niet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Chiel Fernig:
7 minuten geleden zei thom:

Zo is dat Chiel. Het is het enige wat God wil; de Zoon weer terug in het Al, zodat Hij doorheen deze Mens de Nieuwe Schepping, en daarmee Zichzelf ervaren kan. 

Je spreekt nogal in raadsels voor mij. kun je iets concreter zijn?

Het is het thuiskomen in Hem, door de Weg te gaan van Hem, door het geloof van Jezus Christus.

Het is alles een innerlijk proces van wat eens het Leven en het Licht was, gevallen in deze natuur (deze wereld) en door het Licht zelf weer terug bij de Vader komt. De verloren Zoon (die geroepen wordt door Zijn stem) is de uit God geborene, die in ons lichaam, de Tempel Gods, het opstandingslichaam bereidt. Wat uiteindelijk opstaat is Mens. Met hoofdletter; het lichaam Gods.

Joh. 1 SV

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Rom. 8 SV

17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

19 Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.

20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft;

21 Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.

22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.

23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.

2 minuten geleden zei Hermanos2:

Het enige wat God wil is Zichzelf ervaren. 

Volgens mij doe ik met deze verkorting jouw tekst geen geweld aan. Maar ik begrijp echt niet wat je bedoeld. Chiel blijkbaar ook niet. 

Je schrijft het goed hoor, een mooie korte omschrijving.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Chiel Fernig:
9 minuten geleden zei thom:

Het is het thuiskomen in Hem, door de Weg te gaan van Hem, door het geloof van Jezus Christus.

 

Is "Hem" Christus? Want dan begrijp ik je beter.

Eigenlijk is het mooie van de drie-eenheid, dat het thuiskomen in Hem, zowel de Vader, als de Zoon als de Geest is. Immers, wie de Geest heeft, is zowel de Vader als de Zoon.

Dan is het in het kortst; God (Vader)- Ik (Zoon)- Geest (van inzicht).

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei thom:

Eigenlijk is het mooie van de drie-eenheid, dat het thuiskomen in Hem, zowel de Vader, als de Zoon als de Geest is. Immers, wie de Geest heeft, is zowel de Vader als de Zoon.

Dan is het in het kortst; God (Vader)- Ik (Zoon)- Geest (van inzicht).

 

Ik weet dat als je christen wordt Christus in je komt wonen en dat je daardoor wordt wie je eigenlijk bent. Dus als je Christus aanneemt wordt je meer jezelf. Dan wordt het ook meer mogelijk jezelf aan te voelen en te weten wat je wilt en hoe je tegenover anderen staat. Het is ook een proces, het aannemen van Christus is het begin en daarna kun je steeds meer jezelf worden door te sterven aan jezelf opdat Christus in je groeit, daar hebben we het al over gehad. En zoals ieder mens vader en grootvader kan worden is het geestelijk ook mogelijk vader te worden want door het spreken van het woord (bv het evangelie) kan iemand geestelijk geboren worden. Om mezelf met de Vader zelf gelijk te stellen gaat mij wat ver want Hij is Geest en oneindig groot en ik ben maar een mens. Maar Hij woont in mij en dat is genoeg.

16 minuten geleden zei thom:

Eigenlijk is het mooie van de drie-eenheid, dat het thuiskomen in Hem, zowel de Vader, als de Zoon als de Geest is. Immers, wie de Geest heeft, is zowel de Vader als de Zoon.

Dan is het in het kortst; God (Vader)- Ik (Zoon)- Geest (van inzicht).

 

Ok, dus je bedoelt met "Hem", zowel de Vader als de Zoon als de Heilige Geest. En dat als je Christus vind je thuiskomt bij alle drie. Als ik dat goed zie dan ben ik het helemaal met je eens.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Chiel Fernig:
18 minuten geleden zei thom:

Eigenlijk is het mooie van de drie-eenheid, dat het thuiskomen in Hem, zowel de Vader, als de Zoon als de Geest is. Immers, wie de Geest heeft, is zowel de Vader als de Zoon.

Dan is het in het kortst; God (Vader)- Ik (Zoon)- Geest (van inzicht).

 

Ik weet dat als je christen wordt Christus in je komt wonen en dat je daardoor wordt wie je eigenlijk bent. Dus als je Christus aanneemt wordt je meer jezelf. Dan wordt het ook meer mogelijk jezelf aan te voelen en te weten wat je wilt en hoe je tegenover anderen staat. Het is ook een proces, het aannemen van Christus is het begin en daarna kun je steeds meer jezelf worden door te sterven aan jezelf opdat Christus in je groeit, daar hebben we het al over gehad. En zoals ieder mens vader en grootvader kan worden is het geestelijk ook mogelijk vader te worden want door het spreken van het woord (bv het evangelie) kan iemand geestelijk geboren worden. Om mezelf met de Vader zelf gelijk te stellen gaat mij wat ver want Hij is Geest en oneindig groot en ik ben maar een mens. Maar Hij woont in mij en dat is genoeg.

En dat is het proces van 'ik' naar Ik.

Als er staat geschreven; '' Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven'' dan is de ware Christen aan het Woord.

Dus Christen worden.. is nogal een weg inderdaad :-) , want Die is gekend door de Vader, door Geest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Chiel Fernig:
3 uur geleden zei thom:

Het is het thuiskomen in Hem, door de Weg te gaan van Hem, door het geloof van Jezus Christus.

 

Is "Hem" Christus? Want dan begrijp ik je beter.

Waarom denk je dat ik steeds het geloof van Jezus Christus schrijf?

Als het geloof het fundament is waarop, waaruit en waardoor het Lichaam gevormd wordt, omdat Hij het Lichaam is.. dan kan het niet anders dan over Hem gaan toch?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:

Als het geloof het fundament is waarop, waaruit en waardoor het Lichaam gevormd

Als je op iets bouwt, kan datgene dat je bouwt niet bestaan uit hetgeen waar op wordt gebouwd.
Dat is inhoudelijk onzin dus. 
Wellicht toch in wat gewonere taal schrijven, zoals hier boven al werd gevraagd.
Het lijkt er nu dat je maar wat zinnen schrijft die gewichtig klinken en daar indruk mee wil maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Dat beloof ik:
2 uur geleden zei thom:

Als het geloof het fundament is waarop, waaruit en waardoor het Lichaam gevormd

Als je op iets bouwt, kan datgene dat je bouwt niet bestaan uit hetgeen waar op wordt gebouwd.
Dat is inhoudelijk onzin dus. 
Wellicht toch in wat gewonere taal schrijven, zoals hier boven al werd gevraagd.
Het lijkt er nu dat je maar wat zinnen schrijft die gewichtig klinken en daar indruk mee wil maken.

Ja maar Dbi, eigenlijk lees ik gewoon voor wat ik in de teksten lees. 

1 Joh. 5 sv

10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.

11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.

12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

Rom. 3

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei thom:

Ja maar Dbi, eigenlijk lees ik gewoon voor wat ik in de teksten lees. 

1 Joh. 5 sv

10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon.

11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.

12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

Rom. 3

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

Een heleboel tekst, maar er staat niet de zin in die ik van jou citeerde:

3 uur geleden zei thom:

Als het geloof het fundament is waarop, waaruit en waardoor het Lichaam gevormd wordt,

sterker nog: de woorden fundament, waarop, waaruit en waarvoor komen er geen van alleen in voor.
Blijft dus gewoon staan dat je inhoudelijke onzin schrijft.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Dat beloof ik:

sterker nog: de woorden fundament, waarop, waaruit en waarvoor komen er geen van alleen in voor.
Blijft dus gewoon staan dat je inhoudelijke onzin schrijft.

Tja..

Je hebt gelijk, ik zou het steen voor steen moeten beschrijven voor je. 

Efeze 2 sv

18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader.

19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;

20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;

21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;

22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei thom:
7 uur geleden zei Dat beloof ik:

sterker nog: de woorden fundament, waarop, waaruit en waarvoor komen er geen van alleen in voor.
Blijft dus gewoon staan dat je inhoudelijke onzin schrijft.

Tja..

Je hebt gelijk, ik zou het steen voor steen moeten beschrijven voor je. 

Efeze 2 sv

18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader.

19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;

20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;

21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;

22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

Het lijkt er op dat ik het zinnetje dat ik schreef eindeloos kan gaan herhalen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid