Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 186
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Stof tot nadenken.

Joh.17:21 ”...opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die  Gij Mij gegeven h

Ik zie een vicieuze cirkels......... Ik geloof dat ik zeker weet wat de waarheid is Ik geloof dat het waarheid is dat ik zeker weet Ik weet zeker dat ik geloof wat waarheid is Ik weet zeker da

5 uur geleden zei Willempie:

Dit is aantoonbaar onjuist. Joden spreken die Naam helemaal niet uit en de meeste christenen noemen Hem Vader.

De naam JHWH komt meer dan 7000x voor. Dus hoe kom je hierbij? Psalm 83:18 Mogen de mensen weten dat u, wiens naam Jehovah is,u alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde.

3 uur geleden zei Bastiaan73:

Tenslotte zou ik willen weten of je wel eens hebt gehoord van het Comma Johanneum.

Dat weet hij wel, maar kan het niet handelen dat het een vals vers is. Door het maar vaak te herhalen wordt het zeker een echt vers.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Tomega:

lijkt me, dat je een verklaring verschuldigd bent. Wat weet jij van God, dat je met deze als tegenstelling gebrachte slotsom komt, over geen enkele manier concluderen van overeenkomst met recht, waarheid en barmhartigheid

Dat heb ik al uitgelegd in de post waaruit je me citeerde. Die uitleg van mij laat je weg en vervolgens ga je vragen om uitleg.  Vreemd hoor. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat heb ik al uitgelegd in de post waaruit je me citeerde. Die uitleg van mij laat je weg en vervolgens ga je vragen om uitleg.  Vreemd hoor. 

Dit is je wat je zegt:

10 uur geleden zei Dat beloof ik:
Citaat

De vaders zullen niet gedood worden voor de kinderen, en de kinderen zullen niet gedood worden voor de vaders; een ieder zal om zijn zonde gedood worden.

Terwijl er in Exodus 20 precies het tegenovergestelde staat: 
 

Citaat

want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten

Op die manier kun je ook over 'waarheid'  en 'barmhartigheid'  tegengestelde teksten vinden.

Slotsom is dat over God, in tegenstelling tot wat je zegt, op geen enkele manier kan worden geconcludeerd dat hij overeenkomt met recht, waarheid en barmhartigheid. 

Ik zeg:   Op die manier kun je jezelf niet serieus nemen.  En:   Het is dus niet tegengesteld, maar gewoon direct verbonden.
Jij zegt dan: 

9 uur geleden zei Dat beloof ik:

God neemt de kinderen hier de fouten van een voorvader kwalijk.

Ik leg je uit wat ik bedoel en vraag:  Wat mis ik hier, volgens jou?
Jij zegt dan:

6 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is een regelrechte giller, enkel om het voor jezelf goed te praten.

Ik vraag dan waarom je zo gevoelig reageert en benoem dat je een verklaring verschuldigd bent, en dan zeg je:

1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat heb ik al uitgelegd in de post waaruit je me citeerde. Die uitleg van mij laat je weg en vervolgens ga je vragen om uitleg.  Vreemd hoor. 

Sorry, maar ik mis hier nog jouw uitleg c.q. verklaring.

Dus: kinderen niet gedood worden voor de vaders <=>  misdaad vaderen worden bezocht aan de kinderen

brengt jou tot de volgende concluderende opmerking:

10 uur geleden zei Dat beloof ik:

Op die manier kun je ook over 'waarheid'  en 'barmhartigheid'  tegengestelde teksten vinden.

Slotsom is dat over God, in tegenstelling tot wat je zegt, op geen enkele manier kan worden geconcludeerd dat hij overeenkomt met recht, waarheid en barmhartigheid. 

Vind je de vraag nog steeds vreemd en je stelling/uitleg nog steeds dekkend voor je conclusie?

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei sjako:

De naam JHWH komt meer dan 7000x voor.

De naam JHWH komt ongeveer 6800 keer voor in deTeNaCH, overigens geen enkele keer in het N.T. Maar je deed een onjuiste bewering over de uitspraak. Zelfs Jezus leerde zijn leerlingen JHWH met Vader aan te spreken. Het is niet waar dat de meeste christenen Hem met Jehova aanspreken. Tenzij jullie alleen de volgers van het WTG als christenen beschouwen natuurlijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei sjako:

De naam JHWH komt meer dan 7000x voor. Dus hoe kom je hierbij? Psalm 83:18 Mogen de mensen weten dat u, wiens naam Jehovah is,u alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde.

Dan zou JHWH hetzelfde zijn dan het pleroma, bedoel je het zo? 

3 uur geleden zei Willempie:

De naam JHWH komt ongeveer 6800 keer voor in deTeNaCH, overigens geen enkele keer in het N.T. Maar je deed een onjuiste bewering over de uitspraak. Zelfs Jezus leerde zijn leerlingen JHWH met Vader aan te spreken. Het is niet waar dat de meeste christenen Hem met Jehova aanspreken. Tenzij jullie alleen de volgers van het WTG als christenen beschouwen natuurlijk.

Gewoon een andere naam voor hetzelfde dan, louter begripsverwarring? 

8 uur geleden zei Mount Freedom:

Niets kan worden gezegd. Daarom is er altijd veel om over te praten. 😁

Tegen de tijd dat we begrijpen wat niets betekent, zullen begrotingstekorten een waan blijken. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Willempie:

De naam JHWH komt ongeveer 6800 keer voor in deTeNaCH, overigens geen enkele keer in het N.T.

Het lijkt bijna alsof je zegt dat JHWH tot inkeer is gekomen in het tweede deel, bijzondere waarneming. 

9 uur geleden zei sjako:

De naam JHWH komt meer dan 7000x voor. Dus hoe kom je hierbij? Psalm 83:18 Mogen de mensen weten dat u, wiens naam Jehovah is,u alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde.

Naast de driedeling God-kosmos-mens komen ook nadere onderverdelingen voor, die verschillen van bron tot bron. Ze tonen joodse of Grieks-filosofische invloeden. Zo kan er sprake zijn van een tussenliggende Demiurg (scheppergod), die in bijvoorbeeld de Asclepius Aiôn (eon, 'eeuwigheid') wordt genoemd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Willempie:
1 uur geleden zei thom:

Stof tot nadenken.

Niet te diep nadenken hoor. Het N.T. is ons overgeleverd in het Grieks. JHWH is Hebreeuws.

Als JHWH staat voor Ik ben.. dan is Die in het NT gekomen, en ons de weg gewezen tot de Ik ben.

En dan is een uiterlijke zaak, een innerlijke geworden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei thom:

Als JHWH staat voor Ik ben.. dan is Die in het NT gekomen, en ons de weg gewezen tot de Ik ben.

En dan is een uiterlijke zaak, een innerlijke geworden.

Ik ben heeft een verschijning en een wil. Wie is, heeft een wil om te doen wat een ander wil en om te willen zijn wat de ander is. Dat hebben van een eigen wil, is identificerend en bewijst de een, niet tegelijk de ander te zijn. Het bewijst dat je jezelf niet kunt afsterven; en het leert ons dat het jezelf afsterven niet gaat over het individu an sich, maar over de vorm en verschijning. Die kennis brengt zicht, namelijk op de persoon die zich veranderd weet. De veranderde, is niet degene in wie hij zich veranderen wil; maar hij identificeert zich er wel mee; zoals een kind zich identificeert met zijn vader.

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei thom:

Als JHWH staat voor Ik ben.. dan is Die in het NT gekomen, en ons de weg gewezen tot de Ik ben. En dan is een uiterlijke zaak, een innerlijke geworden.

Geen binnen, geen buiten.  Op deze manier worden conceptuele goden als spiegels met verschillende kwaliteiten zoals ze in mensen ook gelegen zijn, die we kunnen verinnerlijken en tot expressie kunnen brengen, wat bijzonder is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Tomega:

Ik ben heeft een verschijning en een wil

Ik ben, die de weg en de waarheid is, is het Licht en het Leven wat eens in de mens was, en doet de wil van de Vader.

Zolang ik ben, met een kleine i, niet opgegaan is in Hem, is Ik ben niet daar, maar ik.

Daarom; Hij moet groeien, en ik kleiner worden.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei thom:

Ik ben, die de weg en de waarheid is, is het Licht en het Leven wat eens in de mens was, en doet de wil van de Vader.

Zolang ik ben, met een kleine i, niet opgegaan is in Hem, is Ik ben niet daar, maar ik.

Daarom; Hij moet groeien, en ik kleiner worden.

Het zaadje en de kiem, is niet God en is niet vlees, maar is de mens met een eigen wil en een eigen keuzevrijheid.
Het willen wordt gewerkt door God, en het zijn wordt verzegeld en gereinigd en verheerlijkt door Christus.
Maar het zijn, is echt mens en echt niet-god-zelf. maar een aangenomen kind van God.

ik zeg:
Christus wordt niet wedergeboren in het vlees;
maar de mens wordt wedergeboren in Christus' Geest.

God ≠ de Christus ≠ de mens
de mens ≠ de vonk, maar heeft hem kennelijk wel, als hij zich geestelijk betoont.
de mens ≠ Christus, maar heeft wel de heilige Geest van Hem, als hij zich met hem identificeert.
de mens = ziel en leven en een manifestatie van een onsterfelijke identificeerbare ziel, die een andere ziel is dan Christus. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei thom:

Ik ben, die de weg en de waarheid is, is het Licht en het Leven wat eens in de mens was, en doet de wil van de Vader. Zolang ik ben, met een kleine i, niet opgegaan is in Hem, is Ik ben niet daar, maar ik. Daarom; Hij moet groeien, en ik kleiner worden.

Je lijkt zowaar een beetje op Socrates, die finaal wist te zeggen dat hij niets wist. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei Tomega:

de mens = ziel en leven en een manifestatie van een onsterfelijke identificeerbare ziel, die een andere ziel is dan Christus. 

Ik ben, de Weg, de Waarheid en het Leven.. is een innerlijke aangelegenheid.

Rom. 3

19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.

20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;

26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

 

Daarom; het geloof is van Jezus Christus. En is tot geloof komen, tot Hem komen, in ons, zodat door Hem tot de Vader gekomen kan worden.

3 Jezus zei: Als zij, die u trachten mee te slepen, tot u zeggen: ‘Zie, het Koninkrijk is boven de aarde', dan zullen de vogels u vóór zijn. Als ze tot u zeggen: ‘Het is onder de aarde', dan zullen de vissen in de zee u voorgaan.
Maar het Koninkrijk is binnen in u en het is in uw zien. Wie zichzelf kennen, zullen het vinden; wie zichzelf kennen, zullen weten dat zij zonen zijn van de Levende Vader. Maar als u zichzelf niet zult kennen, dan leeft u in armoede en bent u die armoede.

Thomas Evangelie

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei thom:

Daarom, het geloof is van Jezus Christus. En is tot geloof komen, tot Hem komen, in ons, zodat door Hem tot de Vader gekomen kan worden.

Wie zich verdiept in een atoom loopt subiet misschien verloren in de Kosmos, zichzelf over het hoofd ziend. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei thom:

Rom.3:21 de rechtvaardigheid heeft getuigenis van de wet en de profeten:

De wet en de profeten leren ons dus hoe het is.

34 minuten geleden zei thom:

tot geloof komen, tot Hem komen, in ons, zodat door Hem tot de Vader gekomen kan worden.

Taal is een technisch analytisch instrument en kan verwarring scheppen. het is niet "Hij door Hem", maar "wij door Hem".
Christus hoeft niet tot de vader te komen, Hij is daar al door Hem (Zichzelf of iets uit God).
Maar wij moeten er nog komen door Hem (niet Hijzelf, maar wijzelf door iets uit Hem en/of uit God).

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Willempie:

De naam JHWH komt ongeveer 6800 keer voor in deTeNaCH, overigens geen enkele keer in het N.T.

Er worden in het NT wel teksten aangehaald uit het OT waarin de Naam voorkomt. De mogelijk is ook nog dat sommige evangeliën in het Hebreeuws geschreven zijn en later naar het Grieks vertaald. De Septuagenta die in de tijd van Jezus werd gebruikt bevatte ook de Naam van Jehovah. Tussen het Grieks stonden de Hebreeuwse letters JHWH. Dus de Naam hebben ze zeker gekend. De theorie gaat dat tijdens de ballingschap van Israël in Babylon het uitspreken van de naam van Jehovah in onbruik is geraakt. Wellicht uit veiligheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Tomega:
50 minuten geleden zei thom:

tot geloof komen, tot Hem komen, in ons, zodat door Hem tot de Vader gekomen kan worden.

Taal is een technisch analytisch instrument en kan verwarring scheppen. het is niet "Hij door Hem", maar "wij door Hem".
Christus hoeft niet tot de vader te komen, Hij is daar al door Hem (Zichzelf of iets uit God).
Maar wij moeten er nog komen door Hem (niet Hijzelf, maar wijzelf door iets uit Hem en/of uit God).

 

50 minuten geleden zei thom:

26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

Joh. 17 sv

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.

25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.

26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

 

Rom. 8

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei thom:

 

Joh. 17 sv

23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.

25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.

26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

 

Rom. 8

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

Waar de kracht van de reclame in de herhaling wordt gezien, daar treedt tegelijk haar ontwaarding en sleetswording op.

...een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden..

Rechtvaardigheid en verzoening en vergeving zijn niet van toepassing op Christus (lees: zijn niet benodigd voor Christus). Dat bewijst dat de mens niet Christus zelf is, en dat hij ook niet buiten zichzelf om kan. Hij moet persoonlijk genoegdoening krijgen. Christus behoeft dat niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid