Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

13 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Er is echter één beperkende factor: Je moet wel geloven dat Hij de enige is die God aan jou bekend kan maken. Maar als je het dan aan Hem vraagt, weet je meteen wat de Waarheid is.

Tegenspraak in deze is dat je moet geloven en het geloven tot weten leidt, wat neerkomt op denken te weten, maar niet echt weten.
denken te weten is het aanvaarden/aannemen  van een waarheid, waarbij waarheid eigenlijk duidt op het overtuigd zijn van het geloven in iets, wat dan weten genoemd wordt.

 

26 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Dat zijn vragen om af te leiden van de eerste vraag en de discussie op een ander been te zetten. 

Waar beantwoord de topicstarter het antwoord in zijn vraag "wat is waarheid?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 186
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Stof tot nadenken.

Joh.17:21 ”...opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die  Gij Mij gegeven h

Ik zie een vicieuze cirkels......... Ik geloof dat ik zeker weet wat de waarheid is Ik geloof dat het waarheid is dat ik zeker weet Ik weet zeker dat ik geloof wat waarheid is Ik weet zeker da

7 minuten geleden zei Tomega:

En van vage praat, wordt het maar zo wetenschap en waarheid, voor wie de moed heeft om concreet te worden. 

Beetje wat Einstein ook zei, elke intelligente gek kan alles groter en complexer maken, het vergt een glimp van genialiteit en heel wat moed om in de andere richting te denken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei WdG:

Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.

Niet met bewezen valse teksten komen om iets te bewijzen. Daar hebben we het al eerder over gehad.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Mcmadtasty:

Tegenspraak in deze is dat je moet geloven en het geloven tot weten leidt, wat neerkomt op denken te weten, maar niet echt weten.

Het veronderstelt dat zelfrealisatie enkel mogelijk is binnen het christendom, als het enkel via Jezus Christus kan. Ofwel ligt het aan de interpretatie waardoor dit schijnbaar vernauwend wordt voorgesteld, ofwel is er geen weten die berust op ervaringskennis die heel anders laat weten, de getuigenissen legio. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat weten we van God?  Hij is absoluut heilig. Hij heeft alles geschapen. Zijn naam is JHWH, wat meestal als Jehovah wordt uitgesproken. Zijn eerste daad was het scheppen van de Chistus, het Woord, die later bekend werd als Jezus. God gaat een Koninkrijk oprichten, dat in de hemel al gebeurd is en wat straks ook op aarde zal komen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Wat weten we van God?  Hij is absoluut heilig. Hij heeft alles geschapen. Zijn naam is JHWH, wat meestal als Jehovah wordt uitgesproken. Zijn eerste daad was het scheppen van de Chistus, het Woord, die later bekend werd als Jezus. God gaat een Koninkrijk oprichten, dat in de hemel al gebeurd is en wat straks ook op aarde zal komen. 

Het verhaal van het pleroma komt dan weer op, interessant dat we die uitbreiding hier wel kunnen maken, voorbij aan de louter conceptuele invulling of verankering. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Een tekst die honderden jaren later is ingevoegd door een niet door de Geest geïnspireerd persoon. Meestal om een bepaald dogma te kunnen 'bewijzen'. Het hoort dus niet in de Bijbel, het geïnspireerde woord van God. 

Kunnen vandaag door de Geest geïnspireerde personen nog teksten toevoegen dan? Misschien wordt dan alles eenvoudiger om lezen, aangepast aan wat we nog meer weten, niet? 

1 minuut geleden zei sjako:

Er is niemand die dit begrijpt.

Dat is wat je zegt, anderen menen dat het buiten het aandachtsveld gehouden wordt, twee verschillende dingen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei TTC:
17 minuten geleden zei sjako:

VALSE TEKST = Een tekst die honderden jaren later is ingevoegd door een niet door de Geest geïnspireerd persoon. Meestal om een bepaald dogma te kunnen 'bewijzen'. Het hoort dus niet in de Bijbel, het geïnspireerde woord van God. 

Kunnen vandaag door de Geest geïnspireerde personen nog teksten toevoegen dan? Misschien wordt dan alles eenvoudiger om lezen, aangepast aan wat we nog meer weten, niet? 

De leer in geloof heerst over de tekst, en daarom is de byzantijnse teksttraditie iets vrijer in het zo precies mogelijk naspreken van wat geldt als waarheid. Het doel is dan om juist niets toe te voegen.

Totdat de leer werd dat de tekst heerst over de leer, en die tekst werd gewaardeerd als hoogste waarheid, die het langst bewaard is gebleven in grotten en spelonken. Maar die leer werd door zichzelf gefalsifieerd, aangezien die oudste teksten worden toegestaan verbeteringen te hebben, en niet meer te zijn dan fragmenten en zeer gebrekkige weergaven van wat in een eerder document correcter was geschreven.

Terwijl gewoon gevraagd wordt om een woord van God aan te nemen, en om dat te bewaren Wie zuiver bewaart wat hij heeft, komt goed uit, ook al is het gebrekkig aan hem gecommuniceerd. En wie niet bewaart wat hij heeft, ook wat hij heeft wordt hem afgenomen. Zegt diezelfde schrift.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites

Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de Geest de waarheid is. Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Tomega:

Terwijl gewoon gevraagd wordt om een woord van God aan te nemen, en om dat te bewaren Wie zuiver bewaart wat hij heeft, komt goed uit, ook al is het gebrekkig aan hem gecommuniceerd. En wie niet bewaart wat hij heeft, ook wat hij heeft wordt hem afgenomen. Zegt diezelfde schrift.

Is God binnen deze beschouwing dan immanent of transcendent, of is dat afhankelijk van de acceptatie zelf? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei TTC:
19 minuten geleden zei Tomega:

Terwijl gewoon gevraagd wordt om een woord van God aan te nemen, en om dat te bewaren Wie zuiver bewaart wat hij heeft, komt goed uit, ook al is het gebrekkig aan hem gecommuniceerd. En wie niet bewaart wat hij heeft, ook wat hij heeft wordt hem afgenomen. Zegt diezelfde schrift.

Is God binnen deze beschouwing dan immanent of transcendent, of is dat afhankelijk van de acceptatie zelf? 

Komt een vader, en roept zijn zonen, en geeft ze elk een zegen en een woord van waarheid. Spreken die zonen elkaar er naderhand op aan hoe slecht ze hebben geluisterd en wat een puinhoop sommige van de zonen hebben gemaakt van wat in hun handen was gestopt. Zelfs weten ze elkaar belachelijk te maken met directe en indirecte bewijzen dat er iets is gecorrumpeerd in wat was gegeven aan sommigen van hen. 

Is de vader binnen deze beschouwing dan onderdeel van de discussie en de feiten, of staat hij er buiten en erboven, of hangt dat af van de mate waarin zijn woord was aangenomen?

Ik zeg je, dat de vader komt en beoordeelt en wie het kleinste dat hij gaf niet toevertrouwd kon worden, neemt hij af van het erfdeel, en de beoordeling van feiten en discussie zal hij met gezag beslechten in waarheid en recht, maar hij zal tegelijkertijd geen deel worden van het geleuter en gekleuter, maar zijn blik vestigen op datgene wat ertoe doet: wie van de zonen het meest trouw en gehoorzaam in liefde, zo nauwkeurig probeert te blijven in wat de vader hem gaf.

Een van de zonen beroept zich dan op de betere kennis, die de vader later had gestuurd middels zijn rentmeesters. Maar de vader zal hem terechtwijzen, op het punt dat hij persoonlijk iets ter bewaring heeft gegeven, en de zoon bekend is met de struikrovers en valse rentmeesters die trachten tussen de zoon en de vader te komen.
Een van de zonen beroept zich dan op verbeterde nieuwe inzichten en diepe bewustzijnslagen die zijn aangebroken voor de ingewijden in kennis en toewijding. Maar ook hij wordt door de vader terecht gewezen, op het punt dat er nog zoveel meer is dat de zonen niet weten en bevatten, maar dat dat precies verklaart waarom elke zoon heeft gekregen wat hij gekregen heeft.
En de sukkel van het stel, komt met schaamrood op de kaken vertellen dat hij er niets van heeft begrepen, en in alle oprechtheid van alles heet zitten bewaren maar steeds de boel kwijtraakte en steeds iets verloor wat hersteld moest worden, en eigenlijk op de keeper beschouwd er een potje van heeft gemaakt, wat ook door de andere zonen wel even helder bewezen kan worden.

Gek hè, dat die sukkel het beheer krijgt over heel het erfgoed. Want hoewel zuiverheid en getrouwheid en precisie wettelijk een harde eis is, is het uiteindelijk niet de wet die bescherming behoeft (want die bescherming zal er alsdan van rechtswege van hogerhand zijn), maar wat bescherming behoeft is de zuiverheid, en de intentie, en de trouw, en het woekeren met wat aan de zoon gegeven was om mee te woekeren. Het is eenvoudig. Maar pas het maar eens toe.

Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Mcmadtasty:
1 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Er is echter één beperkende factor: Je moet wel geloven dat Hij de enige is die God aan jou bekend kan maken. Maar als je het dan aan Hem vraagt, weet je meteen wat de Waarheid is.

Tegenspraak in deze is dat je moet geloven en het geloven tot weten leidt, wat neerkomt op denken te weten, maar niet echt weten.
denken te weten is het aanvaarden/aannemen  van een waarheid, waarbij waarheid eigenlijk duidt op het overtuigd zijn van het geloven in iets, wat dan weten genoemd wordt.

Ik begrijp wat je bedoelt, Er is echter geen tegenspraak, want de Schrift bedoelt met  geloven een zeker weten. Maar dat zeker weten ontstaat alleen maar als het geloof betrekking heeft op de Waarheid. En, zoals je weet, is Jezus Christus de Waarheid; in Hem komt het tijdelijke en het eeuwige samen.

Dat begrip, die zekerheid, is niet weggelegd voor iemand die buiten Christus om ‘gelooft’. Het aanvaarden van ‘een’ waarheid zal dus niet resulteren in het soort geloof dat de Schrift bedoelt. Dat komt omdat ‘een’ waarheid (zoals de wereld die altijd bedoelt) uiteindelijk vervalt en verdwijnt; ‘de’ Waarheid, die Christus belichaamd, blijft voor eeuwig.

Als je dus het karakter van Schriftuurlijke geloof en Goddelijke Waarheid, van toepassing verklaart op dat wat we met natuurlijke zintuigen waarnemen en ervaren, ontstaat een niet overbrugbare tegenspraak. Want dat wat van God is, is niet dat wat van de mens is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Tomega:

Komt een vader, en roept zijn zonen, en geeft ze elk een zegen en een woord van waarheid. Spreken die zonen elkaar er naderhand op aan hoe slecht ze hebben geluisterd en wat een puinhoop sommige van de zonen hebben gemaakt van wat in hun handen was gestopt. Zelfs weten ze elkaar belachelijk te maken met directe en indirecte bewijzen dat er iets is gecorrumpeerd in wat was gegeven aan sommigen van hen. Is de vader binnen deze beschouwing dan onderdeel van de discussie en de feiten, of staat hij er buiten en erboven, of hangt dat af van de mate waarin zijn woord was aangenomen? Ik zeg je, dat de vader komt en beoordeelt en wie het kleinste dat hij gaf niet toevertrouwd kon worden, neemt hij af van het erfdeel, en de beoordeling van feiten en discussie zal hij met gezag beslechten in waarheid en recht, maar hij zal tegelijkertijd geen deel worden van het geleuter en gekleuter, maar zijn blik vestigen op datgene wat ertoe doet: wie van de zonen het meest trouw en gehoorzaam in liefde, zo nauwkeurig probeert te blijven in wat de vader hem gaf. Een van de zonen beroept zich dan op de betere kennis, die de vader later had gestuurd middels zijn rentmeesters. Maar de vader zal hem terechtwijzen, op het punt dat hij persoonlijk iets ter bewaring heeft gegeven, en de zoon bekend is met de struikrovers en valse rentmeesters die trachten tussen de zoon en de vader te komen. Een van de zonen beroept zich dan op verbeterde nieuwe inzichten en diepe bewustzijnslagen die zijn aangebroken voor de ingewijden in kennis en toewijding. Maar ook hij wordt door de vader terecht gewezen, op het punt dat er nog zoveel meer is dat de zonen niet weten en bevatten, maar dat dat precies verklaart waarom elke zoon heeft gekregen wat hij gekregen heeft.
En de sukkel van het stel, komt met schaamrood op de kaken vertellen dat hij er niets van heeft begrepen, en in alle oprechtheid van alles heet zitten bewaren maar steeds de boel kwijtraakte en steeds iets verloor wat hersteld moest worden, en eigenlijk op de keeper beschouwd er een potje van heeft gemaakt, wat ook door de andere zonen wel even helder bewezen kan worden. Gek hè, dat die sukkel het beheer krijgt over heel het erfgoed. Want hoewel zuiverheid en getrouwheid en precisie wettelijk een harde eis is, is het uiteindelijk niet de wet die bescherming behoeft (want die bescherming zal er alsdan van rechtswege van hogerhand zijn), maar wat bescherming behoeft is de zuiverheid, en de intentie, en de trouw, en het woekeren met wat aan de zoon gegeven was om mee te woekeren. Het is eenvoudig. Maar pas het maar eens toe.

Eenvoud wordt niet altijd zo goed begrepen, en het gaat om kleine dingen, met je eens. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

“Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.”

Kun je nagaan wat er gebeurt als hij zich bemoeit met iets waar hij niets van begrijpt.

Bedachtzaamheid is de ijver om te bedenken wat het moment daarvoor is.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Als je dus het karakter van Schriftuurlijke geloof en Goddelijke Waarheid, van toepassing verklaart op dat wat we met natuurlijke zintuigen waarnemen en ervaren, ontstaat een niet overbrugbare tegenspraak. Want dat wat van God is, is niet dat wat van de mens is. 

Die schijnbare onoverbrugging kan door de acceptatie van het EN/EN perspectief beter begrepen worden, wat het sluitend maakt. Om verschillende redenen niet altijd even eenvoudig, ondanks net zo verhelderend. 

27 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

En, zoals je weet, is Jezus Christus de Waarheid; in Hem komt het tijdelijke en het eeuwige samen.

In jou dan toch ook, niet? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Ik begrijp wat je bedoelt, Er is echter geen tegenspraak, want de Schrift bedoelt met  geloven een zeker weten. Maar dat zeker weten ontstaat alleen maar als het geloof betrekking heeft op de Waarheid. En, zoals je weet, is Jezus Christus de Waarheid; in Hem komt het tijdelijke en het eeuwige samen.

Ik zie een vicieuze cirkels.........
Ik geloof dat ik zeker weet wat de waarheid is
Ik geloof dat het waarheid is dat ik zeker weet
Ik weet zeker dat ik geloof wat waarheid is
Ik weet zeker dat het waarheid is wat ik geloof
Waarheid is, is dat ik geloof dat ik zeker weet
Waarheid is dat ik zeker weet dat ik geloof

de Waarheid is mij echter onbekend

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Mcmadtasty:

Ik zie een vicieuze cirkels.........
Ik geloof dat ik zeker weet wat de waarheid is
Ik geloof dat het waarheid is dat ik zeker weet
Ik weet zeker dat ik geloof wat waarheid is
Ik weet zeker dat het waarheid is wat ik geloof
Waarheid is, is dat ik geloof dat ik zeker weet
Waarheid is dat ik zeker weet dat ik geloof

de Waarheid is mij echter onbekend

We weten dat niets zeker is, wat ik onmogelijk kan definiëren, hoe graag ik ook zou willen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Zijn naam is JHWH, wat meestal als Jehovah wordt uitgesproken.

Dit is aantoonbaar onjuist. Joden spreken die Naam helemaal niet uit en de meeste christenen noemen Hem Vader.

1 uur geleden zei sjako:

Zijn eerste daad was het scheppen van de Chistus, het Woord, die later bekend werd als Jezus.

Dit is niet Bijbels.

 

1 uur geleden zei sjako:

God gaat een Koninkrijk oprichten, dat in de hemel al gebeurd is en wat straks ook op aarde zal komen. 

Maar dit wel. Alleen kunnen we niet precies vaststellen in welk jaar dit is gebeurd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid