Spring naar bijdragen

Apen en pauwen


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 157
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Salomo kreeg apen en pauwen aangevoerd op schepen. Als je een aap nadoet kun je ontdekken dat een aap lacht om pijn. Jezus leed pijn aan het kruis. Hij was als een aap. Bij de apen waren pauwen. Een p

In het verhaal van Gideon wordt Israël aangevallen door verschillende volkeren. Zij werken samen om Israël berooid achter te laten. Eën van de dingen die zij doen is dat zij geen dieren overlieten voo

Dat is niet waar in de lectuur van JG, zijn verklaringen en uitleggingen  die in lijn zijn  met de schrift  en  het Bijbel lezen begrijpelijk maken, het is een hulpmiddel, geen doel op zich.

Op 18-10-2020 om 06:58 zei Dat beloof ik:

Verklaringen en uitleg zijn toevoegingen. Als de bijbel zo compleet als je zegt zijn er geen verklaringen of uitleg nodig. 

Dat dus. Dan is er dus ook geen verklaring of uitleg nodig toch? Maar jij zegt de wachttoren nodig te hebben. Als dat zo is, staat in de Bijbel dus niet alles wat je nodig hebt.  

De bijbel is volledig in het overbrengen van principes en verhalen die het leven helpen leven. De bijbel is daarin compleet en meer heeft een mens niet nodig al basis. De schrift, is niet hetgeen waar het om gaat, zoals eerder gezegd werd. Een mens heeft God en andere mensen nodig. De bijbel verwijst naar het leven en het leven is genieten. Voor de één betekent dat een film kijken, voor de ander een tijdschrift lezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Chiel Fernig:

De bijbel verwijst naar het leven en het leven is genieten. Voor de één betekent dat een film kijken, voor de ander een tijdschrift lezen.

Hoewel ik kan genieten van het leven met God, vind ik het leven op aarde an sich weinig de moeite waard. Bij elk genieten komt er wel een draak om de hoek kijken die het vooral onaangenaam probeert te maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-10-2020 om 14:03 zei Desid:

Nee hij had vooral afgrijselijke pijn.

En de flauwekul slaat natuurlijk vooral op de connectie met Salomo's dierentuin. Hoe verzin je het. Waar komt de behoefte vandaan om zulke onzin te bedenken en ook nog eens op te schrijven.

Dat hij alleen afgrijselijke pijn had klopt niet. Als je het er niet mee eens bent probeer dan te vertellen waarom niet. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. Je mag je eigen overtuiging behouden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-10-2020 om 05:05 zei antoon:

De Bijbel volgen en er niets meer van maken, ook niets om toe te voegen in het boek staat alles wat we nodig hebben, daar ga ik vanuit, dus liever niet zoeken naar dingen die opzich wel leuk zijn, maar voorbij gaan aan de essentie van de schrift.

Amen: In de bijbel staat alles wat we nodig hebben. Er staat: "Voeg niets toe maar haal er ook niets van af". De bijbel spreekt regelmatig over dieren. "Ga tot de mier gij luiaard en wordt wijs". Als je uitlegt waarom, kan ik antwoord geven.

Op 17-10-2020 om 13:53 zei Desid:

Wat een flauwekul.

Niet leuk. Als je niet ophoudt praat ik niet meer met je.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Inderdaad, dat is te zacht uitgedrukt. Jezus leed helse pijn aan het kruis. Waarom ben jij Jezus werk zo aan het bagatelliseren?

Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Je bent toch christen? Waarom moet ik jou dat uitleggen dan?

Omdat jij het zegt dat ik Jezus werk bagatelliseer, wat ik niet doe. Wat ik doe is dat ik Christus eer dat hij zijn maaksel kent. Hij was als een slang want Mozes hief in de woestijn een koperen slang aan een staak op en iedereen accepteert dat dat verwijst naar Jezus. De schrift zegt dat Jezus was als een lam en de hele wereld accepteert dat. Hij was de leeuw van Juda, ook bekend. Ieder dier kan met Jezus vergeleken worden Hoe komt het toch dat je dat niet weet?

Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Chiel Fernig:

De bijbel is volledig in het overbrengen van principes en verhalen die het leven helpen leven. De bijbel is daarin compleet en meer heeft een mens niet nodig al basis. De schrift, is niet hetgeen waar het om gaat, zoals eerder gezegd werd. Een mens heeft God en andere mensen nodig. De bijbel verwijst naar het leven en het leven is genieten. Voor de één betekent dat een film kijken, voor de ander een tijdschrift lezen.

Genieten is goed, maar ik geloof niet het doel van ons bestaan. Het doel van ons bestaan is te leren leven uit naastenliefde en liefde voor God boven al, middels Jezus Christus.

Er is immers ook het wereldse genot dat satan geeft. Er één van zelfverrijking onder andere, ten koste van anderen. De wereld schreeuw echter om meer onderlinge betrokkenheid en barmhartigheid.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Chiel Fernig:

Omdat jij het zegt dat ik Jezus werk bagatelliseer, wat ik niet doe. Wat ik doe is dat ik Christus eer dat hij zijn maaksel kent. Hij was als een slang want Mozes hief in de woestijn een koperen slang aan een staak op en iedereen accepteert dat dat verwijst naar Jezus. De schrift zegt dat Jezus was als een lam en de hele wereld accepteert dat. Hij was de leeuw van Juda, ook bekend. Ieder dier kan met Jezus vergeleken worden Hoe komt het toch dat je dat niet weet?

Het ontbreekt je werkelijk waar aan fundamentele kennis en daardoor fantaseer je er maar wat op los.

Link naar bericht
Deel via andere websites

In het verhaal van Gideon wordt Israël aangevallen door verschillende volkeren. Zij werken samen om Israël berooid achter te laten. Eën van de dingen die zij doen is dat zij geen dieren overlieten voor de Israëlieten. De mens is gemaakt om dieren lief te hebben. De  opdracht was om over de aarde te heersen, ook over de dieren. Uiteraard met de liefde Gods. Ooit heb een vrouw gezien die zo liefdevol met haar hond omging dat ik het accepteerde als Gods weg om met dieren om te gaan. Alle dieren zijn door God gemaakt, geen uitgezonderd. Voor sommigen (niet voor iedereen) zijn dieren essentieel om hun relatie met God te beleven. Als je een rasechte boer zijn koeien afneemt. Waar moet hij dan nog van leven? Mensen zijn gemaakt naar het beeld van God. Dieren zijn ook kunstwerken van zijn hand maar zijn niet zijn volledige beeld. Echter brengt een kunstenaar zichzelf tot uitdrukking in wat hij maakt. Daarom kunnen mensen zich herkennen in dieren. Voor de één is het dit dier, voor de ander een ander dier. Daarom is het belangrijk dat alle dieren tot hun recht komen en niet mishandeld worden. Kippen die met velen in een hokje zitten kunnen niet meer goed met elkaar omgaan en het geven het karakter van God verdraait weer. Maar kippen in de vrije uitloop hebben ruimte om te leven. Waar kippen in hokjes elkaar geweld aandoen kennen vrije-uitloop kippen gezelligheid. Toen ik een keer door het binnenveld fietste stopte ik bij zo'n vrije-uitloop boerderij. De kippen waren nieuwsgierig en kwamen kijken naar mij. Zij begonnen onderling te tokken en het viel mij op wat een enorme gezelligheid hiervan uitging. Dat deed mij veel goeds. Geen volk is zo bekend om zijn gezelligheid als Nederlanders. 

23 minuten geleden zei Gaitema:

Genieten is goed, maar ik geloof niet het doel van ons bestaan. Het doel van ons bestaan is te leren leven uit naastenliefde en liefde voor God boven al, middels Jezus Christus.

Er is immers ook het wereldse genot dat satan geeft. Er één van zelfverrijking onder andere, ten koste van anderen. De wereld schreeuw echter om meer onderlinge betrokkenheid en barmhartigheid.

Je hebt gelijk dat het hoofddoel is liefde tot God en naastenliefde. Genieten is ook maar een onderdeel van wat God voor ons bedoeld heeft. Ik groet je.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Chiel Fernig:

Je hebt gelijk dat het hoofddoel is liefde tot God en naastenliefde. Genieten is ook maar een onderdeel van wat God voor ons bedoeld heeft. Ik groet je.

Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben. Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 17-10-2020 om 14:08 zei Plume:

Dat is wat de versie van de kerk ervan heeft gemaakt.  De boeken die door het politieke christendom verwijderd zijn laten aanvullend iets anders zien. Op hetzelfde moment dat Jezus’ fysieke lichaam  aan het kruis hing sprak Hij elders met zijn leerlingen. Als volleerd Meester die de kunst van bilocatie machtig was. Een schijnbare tegenstrijdigheid die de kerk niet zo goed uitkwam.

De bijbel leert dat Hij toen zijn lichaam aan het kruis hing hij zelf elders verbleef met zijn Geest. Want God is Geest en zo was Hij voordat Hij op aarde een lichaam aannam door de zwangerschap van Maria. Maar God kan wel op meerdere plaatsen zijn zoals een mans dat ook kan. Je enen hand is tegelijkertijd op een andere  plaats dan je rechter. Eigenlijk geldt dat voor het gehele lichaam . Dat heet ruimte. Voor God geldt alleen dat Hij oneindig groot is. Dus kan Hij overal tegelijkertijd aanwezig zijn. Simpel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Chiel Fernig:

De bijbel leert dat Hij toen zijn lichaam aan het kruis hing hij zelf elders verbleef met zijn Geest.

Onzin. @Kaasjeskruid merkte ook al terecht op dat je Jezus' Werk aan het bagatelliseren bent. Besef je eigenlijk wel dat God Zelf aan het Kruis hing, voor jou en mij? Jezus had de volledige controle, en beviel Zijn geest in de handen van de Vader, pas toen het volbracht was, en niet toen Hij aan het kruis hing:

En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Hoewel ik kan genieten van het leven met God, vind ik het leven op aarde an sich weinig de moeite waard. Bij elk genieten komt er wel een draak om de hoek kijken die het vooral onaangenaam probeert te maken.

Dan geniet je niet op de juiste manier.

52 minuten geleden zei WdG:

En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.

Aldus éën van de verschillende versies die we in de Bijbel kunnen vinden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Chiel Fernig:

Dat hij alleen afgrijselijke pijn had klopt niet.

Zeg ik dat dan.

2 uur geleden zei Chiel Fernig:

Niet leuk. Als je niet ophoudt praat ik niet meer met je.

Al geef je een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.

1 uur geleden zei Chiel Fernig:

Toen Jezus aan het kruis hing zag Hij zijn moeder en de discipel van wie Hij hield (Dat is Johannes). Hij zeide: "Zij is uw moeder en gij zijt haar zoon". Zo was jezus als een pauw die zijn ogen op de omstanders richtte.

Dit verhaal is symbolisch bedoeld. Het kan onmogelijk echt gebeurd zijn.

 

2 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Jezus leed helse pijn aan het kruis.

Net als iedere andere gekruisgde.

2 uur geleden zei Chiel Fernig:

Ieder dier kan met Jezus vergeleken worden 

Zoals de slang in het paradijs? De ezel van Bileam?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid