Spring naar bijdragen

Collectieve schuld van de mens tegenover God


Aanbevolen berichten

9 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Bedoel je het aantonen zelf of het oplossen van de schuldenberg? Als je mij kunt aangeven wat hier ‘goed, volkomen of volmaakt’ is, zal ik je vertellen of je dat zelf kan.

Vraag is waarom je het niet zou kunnen in het licht van je vorige post, innerlijke kennis en praktische realisatie zijn twee verschillende dingen, het gaat hier om het eerste. Een conclusie over goed en/of volmaakt kan pas later beoordeeld worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 925
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het is toch wel verbazingwekkend hoe snel, helaas óók op dit forum, men vervalt tot drogredenen. Het hoofdprobleem is in deze dat praktisch niemand (uitzonderingen daargelaten) in staat is, een zinvol

Zodra u in staat bent op een normale manier en met fatsoenlijke argumenten in gesprek te gaan, ben ik bereid u te antwoorden. Uw respectloze reactie geeft mij alleen maar aan dat u niet in staat bent

Ja, dat snap ik wel. Het onderwerp is eigenlijk te groot voor een forum. Vooral als blijkt dat men vrijwel direct reageert op een woord of opmerking, die alleen te verstaan is in de context van niet a

37 minuten geleden zei Dat beloof ik:
15 uur geleden zei sjako:

Tijdens de opstanding is God in staat de persoon, dus de hele ziel weer te herstellen, inclusief alle herinneringen van die persoon.

Kun je dat ook onderbouwen met een citaat uit de Bijbel, of is het een door de WTG opgelegd denkbeeld ?  

Alle haren op uw hoofd zijn geteld, dat was een uitspraak van Jezus, het had denk ik weinig zin om een medische uiteenzetting te geven over de opstanding, men zou het waarschijnlijk niet begrijpen, we moeten het doen met de uitspraken in de schrift die over opstanding gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Kun je dat ook onderbouwen met een citaat uit de Bijbel, of is het een door de WTG opgelegd denkbeeld ?  

Nog een voorbeeld dat Jehovah God dat makkelijk kan is dat Hij het aantal sterren in het heelal allemaal bij naam kent. Wij hebben geen idee wat de macht van God is. Lazarus was al 4 dagen dood. Als je 4 dagen dood bent in een warm land dan ben je al behoorlijk aan het vergaan. Het stonk er dan ook behoorlijk. Maar Jezus gebruikte Jehovah’s Geest om Lazarus uit de dood op te wekken. Op de een of andere manier moesten alle cellen worden hersteld van Lazarus. Wat toen in het klein gebeurde gebeurd straks in het groot. Johannes 11:44 Toen haalden ze de steen weg. Jezus keek omhoog en zei: ‘Vader, dank u wel dat u me hebt verhoord.  42 Ik weet dat u me altijd verhoort. Maar ik zeg dit voor de menigte die hier staat, zodat ze zullen geloven dat u me hebt gestuurd.’

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei sjako:

Nog een voorbeeld dat Jehovah God dat makkelijk kan is dat Hij het aantal sterren in het heelal allemaal bij naam kent. Wij hebben geen idee wat de macht van God is. Lazarus was al 4 dagen dood. Als je 4 dagen dood bent in een warm land dan ben je al behoorlijk aan het vergaan. Het stonk er dan ook behoorlijk. Maar Jezus gebruikte Jehovah’s Geest om Lazarus uit de dood op te wekken. Op de een of andere manier moesten alle cellen worden hersteld van Lazarus. Wat toen in het klein gebeurde gebeurd straks in het groot. Johannes 11:44 Toen haalden ze de steen weg. Jezus keek omhoog en zei: ‘Vader, dank u wel dat u me hebt verhoord.  42 Ik weet dat u me altijd verhoort. Maar ik zeg dit voor de menigte die hier staat, zodat ze zullen geloven dat u me hebt gestuurd.’

Jezus had wellicht een hoog trillingsgetal waardoor 'uit de dood opwekken' niet letterlijk dient genomen te worden, kaderend binnen het proces van bewustwording dat zich in verschillende lagen laat opmerken, op aards niveau. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei antoon:

Alle haren op uw hoofd zijn geteld, dat was een uitspraak van Jezus, het had denk ik weinig zin om een medische uiteenzetting te geven over de opstanding, men zou het waarschijnlijk niet begrijpen, we moeten het doen met de uitspraken in de schrift die over opstanding gaan.

Misschien dat we wetenschap onderschatten, steeds meer beginnen ze een aantal universele waarheden te onderschrijven en respecteren, wat finaal alles verbindt. Heel bijzonder, ook veel onwaarheden worden hiermee aan het licht gebracht, wellicht noodzakelijk om waarheden te kunnen achterhalen, als een soort van ingebakken logica die op deze of gene manier kan geïnterpreteerd worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Kun je dat ook onderbouwen met een citaat uit de Bijbel, of is het een door de WTG opgelegd denkbeeld ? 

Denk dat je hier het kwantumgeheugen bij kan betrekken, waarin alle informatie van elke manifestatie wordt bijgehouden. Wetenschap en religie liggen niet zover van elkaar, wat dat betreft. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei TTC:
14 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Bedoel je het aantonen zelf of het oplossen van de schuldenberg? Als je mij kunt aangeven wat hier ‘goed, volkomen of volmaakt’ is, zal ik je vertellen of je dat zelf kan.

Vraag is waarom je het niet zou kunnen in het licht van je vorige post, innerlijke kennis en praktische realisatie zijn twee verschillende dingen, het gaat hier om het eerste. Een conclusie over goed en/of volmaakt kan pas later beoordeeld worden. 

Als vleselijk mens (dat wil zeggen ‘natuurlijk’, echter zonder deel te hebben aan de Geest van Christus) ben je nooit in staat om 1. te beoordelen wat het goede, welgevallige en volkomene is en 2. te begrijpen wat de inhoud en omvang van die ‘schuldenberg’ überhaupt is.

Dat komt omdat de innerlijke kennis van die vleselijke mens te kort schiet; die beperking is chronisch en kan enkel worden opgeheven als je deel krijgt aan de Geest van God. En dat laatste is slechts voorbehouden aan een selecte groep mensen: zij die voor hun leven van harte geloven in - en vertrouwen op het volbrachte werk van Jezus Christus.

PS: Ik schreef in eerdere posts onterecht ‘volmaakt’, ik bedoelde ‘welgevallig’.

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Als vleselijk mens (dat wil zeggen ‘natuurlijk’, echter zonder deel te hebben aan de Geest van Christus) ben je nooit in staat om 1. te beoordelen wat het goede, welgevallige en volkomene is en 2. te begrijpen wat de inhoud en omvang van die ‘schuldenberg’ überhaupt is. Dat komt omdat de innerlijke kennis van die vleselijke mens te kort schiet; die beperking is chronisch en kan enkel worden opgeheven als je deel krijgt aan de Geest van God. En dat laatste is slechts voorbehouden aan een selecte groep mensen: zij die voor hun leven van harte geloven in - en vertrouwen op het volbrachte werk van Jezus Christus. PS: Ik schreef in eerdere posts onterecht ‘volmaakt’, ik bedoelde ‘welgevallig’.

Innerlijke kennis stelt gewoon dat heel die schuldenberg een product is van het denken, door buitenspel te plaatsen wat gegeven is bij aanvang, wat volmaakt is maar door de gegeven vrije wil kan gemanipuleerd worden. De toestand van de wereld is onze schuld aan God, omdat het niet meer beantwoordt aan de harmonie en samenhorigheid waar het concept God naar verwijst. En dat lost zichzelf niet op door alles complexer te maken dan nodig, het is in de eenvoud der dingen dat we een en ander terugvinden, een kwestie van aandacht die in onze eigen kracht te vinden is. 

32 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

En dat laatste is slechts voorbehouden aan een selecte groep mensen.

Dat is wat je denkt, of ingelepeld werd. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Kaasjeskruid:
Op 19-9-2020 om 14:56 zei Jurriën Sr.:

Wat is de mens (collectief) ten opzichte van God schuldig?

Erkentenis.

Op 19-9-2020 om 14:56 zei Jurriën Sr.:

hoe onderbouwt de Bijbel dit?

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. (Rom. 1:18 -23, HSV)

Laat in voorop stellen dat ik het in deze geheel eens ben. Ik voel me dan ook soms een beetje als de advocaat van de duivel, want ik denk zelf (inmiddels) al wel het antwoord te hebben gevonden op mijn vraag.

Het punt is echter dat het ‘probleem’ ergens is ontstaan. Adam overtrad en ten gevolge daarvan is de hele wereld strafwaardig geworden, want niemand voldoet aan de wet. De vraag is: waarom kán niemand aan de wet voldoen, waardoor is de ontkenning van én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid ontstaan en is die zelfs chronisch bij sommigen (Paulus spreekt over ‘hun’ en ‘zij’; wie bedoelt hij?).

De situatie waarin de mensheid zich bevindt kan niet worden ontkend. Maar de vraag is wel: hoe is die ontstaan en waarom is niemand in staat zich er aan te onttrekken. Van nature zondigt ieder mens, maar waarom? Als het antwoord is: omdat de mens van nature ongehoorzaam is, dan is de vraag waar komt die ongehoorzaamheid dan vandaan? God kán de mens niet zodanig hebben gemaakt, want dan is het onzin dat Hij ons de daaruit voortvloeiende daden toerekent. Maar als de mens niet als zodanig is geschapen, waarom zondigt dan per definite ieder mens? Dan kom je op de erfschuld ( -zonde) terecht. Maar daarmee kan Adam zijn overtreding wel worden toegerekend, maar gaan zijn kinderen rechtens vrijuit.

Ik ben van mening, dat heel het concept van zonde veelmeer globaal en algemeen moet worden beschouwd en niet zozeer in de details (de daden). Zonde is eenvoudig het handelen naar eigen (menselijk) inzicht en in eigen kracht. Uiteraard heeft deze stelling heel veel consequenties voor het traditionele (dogmatische) inzicht in Gods karakter en dat van de mens, dat zich in de loop van de kerkgeschiedenis heeft ontwikkeld.

U begrijpt echter, dat daarvoor hier de ruimte ontbreekt. Maar ik nodig u (lees: iedereen die is geïnteresseerd) wel uit er verder over te ‘bomen’ op mijn website: https://deus-loquitur.nl/. Stelt u eenvoudig aldaar uw vraag, opmerking en/of tegenwerpingen.

Ik maak geen reclame voor mijn website; ik denk wel dat de echt zinvolle redenaties op dit forum teveel verdrinken in de niet-zinvolle.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

PS: Ik schreef in eerdere posts onterecht ‘volmaakt’, ik bedoelde ‘welgevallig’.

Iets kan volmaakt of welgevallig zijn, het zegt nog niet dat het op die manier ook begrepen wordt, er gaat een proces aan vooraf. Het is op deze manier dat we kunnen zien hoe licht telkens verduisterd wordt, terwijl dat 'iets' tijdloos is, in die zin volmaakt omdat het eeuwig toepasbaar is voor hetzelfde probleem. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Jurriën Sr.:

De situatie waarin de mensheid zich bevindt kan niet worden ontkend. Maar de vraag is wel: hoe is die ontstaan en waarom is niemand in staat zich er aan te onttrekken. Van nature zondigt ieder mens, maar waarom? Als het antwoord is: omdat de mens van nature ongehoorzaam is, dan is de vraag waar komt die ongehoorzaamheid dan vandaan?

Is dat niet zoiets als vragen aan het vervuilde water in een rivier waar al dat vuil toch vandaan komt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei TTC:
58 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

PS: Ik schreef in eerdere posts onterecht ‘volmaakt’, ik bedoelde ‘welgevallig’.

Iets kan volmaakt of welgevallig zijn, het zegt nog niet dat het op die manier ook begrepen wordt, er gaat een proces aan vooraf. Het is op deze manier dat we kunnen zien hoe licht telkens verduisterd wordt, terwijl dat 'iets' tijdloos is, in die zin volmaakt omdat het eeuwig toepasbaar is voor hetzelfde probleem. 

Uiteraard speelt het begrip (innerlijk inzicht) een hoofdrol. Dat heeft echter niets met het begrip welgevallig en volmaakt op zich te maken. Want omdat innerlijk inzicht of begrip van de mens per definitie beperkt is én blijft, zal hij op zichzelf nooit begrijpen of inzien wat werkelijk volkomen of welgevallig is.

Volmaakt is een begrip dat wordt bepaald door degene die dat maakt wat Hij volmaakt noemt. Het is klaar, af. Volkomen heeft met groei en ontwikkeling te maken. Iets kan in beginsel ‘volmaakt’ zijn, maar vervolgens uitgroeien tot iets dat ‘volkomen’ is. Maar als je niet deelt in het inzicht van de maker, zul je niet in staat zijn de redenen te begrijpen waarom hij het volmaakt en volkomen vindt.

42 minuten geleden zei TTC:
1 uur geleden zei Jurriën Sr.:

En dat laatste is slechts voorbehouden aan een selecte groep mensen.

Dat is wat je denkt, of ingelepeld werd. 

Het is inderdaad wat ik denk! Maar waarom denk je dat het me ingelepeld werd? Dit is wel een zwaktebod (drogredenatie), want waarom zou jij de enige zijn, die in staat is zelfstandig na te denken en tot een weloverwogen conclusie te komen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
40 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

De situatie waarin de mensheid zich bevindt kan niet worden ontkend. Maar de vraag is wel: hoe is die ontstaan en waarom is niemand in staat zich er aan te onttrekken. Van nature zondigt ieder mens, maar waarom? Als het antwoord is: omdat de mens van nature ongehoorzaam is, dan is de vraag waar komt die ongehoorzaamheid dan vandaan?

Is dat niet zoiets als vragen aan het vervuilde water in een rivier waar al dat vuil toch vandaan komt?

Het is heel dom om het water te vragen waarom het zo vuil is, want het water kan geen antwoord geven. Beter is het op zoek te gaan naar de vervuiler en hem ter verantwoording te roepen.

Ik denk echter dat de meesten een van de volgende acties ondernemen:

  • het nemen voor wat het is en het gewoon negeren (het lost zich vanzelf wel op),
  • het gebruiken voor het eigen voordeel,
  • zich er aan ergeren en zichzelf (of anderen) de schuld geven (en zich beklagen).
bewerkt door Jurriën Sr.
Toevoeging
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Beter is het op zoek te gaan naar de vervuiler en hem ter verantwoording te roepen.

Dan zal je nog even moeten wachten tot je dood gaat. Uitgaande van het gegeven dat Adam zich daar ook bevind. Maar ik ga ervan uit dat Adam vergeven is, dus heeft het m.i. weinig nut om hem ter verantwoording te roepen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Uiteraard speelt het begrip (innerlijk inzicht) een hoofdrol. Dat heeft echter niets met het begrip welgevallig en volmaakt op zich te maken. Want omdat innerlijk inzicht of begrip van de mens per definitie beperkt is én blijft, zal hij op zichzelf nooit begrijpen of inzien wat werkelijk volkomen of welgevallig is. Volmaakt is een begrip dat wordt bepaald door degene die dat maakt wat Hij volmaakt noemt. Het is klaar, af. Volkomen heeft met groei en ontwikkeling te maken. Iets kan in beginsel ‘volmaakt’ zijn, maar vervolgens uitgroeien tot iets dat ‘volkomen’ is. Maar als je niet deelt in het inzicht van de maker, zul je niet in staat zijn de redenen te begrijpen waarom hij het volmaakt en volkomen vindt.

Volmaakt is ook iets maken en mensen keuzevrijheid geven waardoor nu net alles in het honderd kan lopen, zo is alles perfect gemaakt. En als we je een tijdloze attractor geven, zal je zelf kunnen zien wat het is, wanneer deze ook toegelaten wordt tot het denken, wat veel moeilijker zal blijken dan de theorie doet vermoeden. 

39 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Het is inderdaad wat ik denk! Maar waarom denk je dat het me ingelepeld werd? Dit is wel een zwaktebod (drogredenatie), want waarom zou jij de enige zijn, die in staat is zelfstandig na te denken en tot een weloverwogen conclusie te komen?

Je kan dat zelf toetsen middels het begrip biflatie, volmaakt op zich. De vraag is dan wat je er zelf mee doet, het is bronkennis. 

bewerkt door TTC
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Het is heel dom om het water te vragen waarom het zo vuil is, want het water kan geen antwoord geven. Beter is het op zoek te gaan naar de vervuiler en hem ter verantwoording te roepen.

Fascinerend is een wereld waarin je een tijdloze attractor kan presenteren en iedereen je probeert duidelijk te maken dat het allemaal niet kan, terwijl die attractor nu net aantoont dat alle opties mogelijk zijn naargelang de manier hoe we daarover denken, op voorwaarde dat a priori ook alle opties gekend zouden zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:
2 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Beter is het op zoek te gaan naar de vervuiler en hem ter verantwoording te roepen.

Dan zal je nog even moeten wachten tot je dood gaat. Uitgaande van het gegeven dat Adam zich daar ook bevind. Maar ik ga ervan uit dat Adam vergeven is, dus heeft het m.i. weinig nut om hem ter verantwoording te roepen.

Ik weet niet of u het zelf doorheeft, maar in feite klinkt hier precies het vooroordeel door, dat ik nu juist ter discussie stel.

Het voorbeeld van het water (dat u zelf te berde bracht) maakt dat duidelijk. Overdrachtelijk bent u van mening dat de vervuiler Adam is, omdat hij de zonde in de wereld heeft gebracht. Adam heeft echter de zonde niet in de wereld gebracht, maar hij heeft het laten gebeuren. Adam heeft, net zoals zijn kinderen, helemaal geen macht - en dus geen zeggenschap over de zonde. Die onmacht loopt overigens als een rode draad door heel de Schrift heen.

Zonde ontstaat als men eet van de boom van kennis van goed en kwaad, omdat de mens geen weerstand kan bieden aan de verleiding. Dát vergiftigt het denken van de natuurlijke mens en wordt hij als een windvaantje dat meewaait met elke wind. Het resultaat zien we om ons heen.

De mens is niet bedoeld om 'het zelf uit te zoeken' maar vanuit de liefde te wandelen in het Licht van God. Het voorbeeld in deze is Christus die zei: Ik doe alleen de wil van de Vader. De liefde van God is in Christus' hart uitgestort. Hij is het Proto-type van de mens die God voor ogen heeft en waarvan sprake is in Gen. 1:26-28. Maar om te komen tot dit besef is het nodig dat de mens eerst inziet dat hij in het 'vlees' zwak is en dat hij buiten Christus om niet tot Gods doel kan komen.

Adam is het Proto-type van de mens die 'het zelf wil uitzoeken' en daarom is hij buiten de hof geplaatst en is het hem niet toegestaan te eten van de boom des Levens. Daardoor blijft hij (en zij die in hem zijn) natuurlijk en zal hij (en zij die in hem blijven) sterven.

God heeft deze hele gang van zaken zo gewild: 1 Cor. 15:45-49 (NBG1951) "Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen".

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Het voorbeeld van het water (dat u zelf te berde bracht) maakt dat duidelijk. Overdrachtelijk bent u van mening dat de vervuiler Adam is, omdat hij de zonde in de wereld heeft gebracht. Adam heeft echter de zonde niet in de wereld gebracht,

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. (Rom.5:12, HSV)

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Zonde ontstaat als men eet van de boom van kennis van goed en kwaad, omdat de mens geen weerstand kan bieden aan de verleiding.

Volgens mij kan de mens wel degelijk weerstand bieden aan die verleiding. Jozef is een voorbeeld maar er zijn er meer. Het goede nieuws is dat als je je bekeert gewoon weer toegang krijgt tot de boom des levens. Want die boom gaat met ons mee in de geschiedenis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
21 minuten geleden zei Jurriën Sr.:

Het voorbeeld van het water (dat u zelf te berde bracht) maakt dat duidelijk. Overdrachtelijk bent u van mening dat de vervuiler Adam is, omdat hij de zonde in de wereld heeft gebracht. Adam heeft echter de zonde niet in de wereld gebracht,

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. (Rom.5:12, HSV)

Inplaats van "Adam heeft echter de zonde niet in de wereld gebracht, maar hij heeft het laten gebeuren". had ik moeten schrijven: "Adam is echter niet de vervuiler, maar hij heeft het laten gebeuren".

U had dat al kunnen concluderen uit wat ik vóór deze zin al opmerkte: "Overdrachtelijk bent u van mening dat de vervuiler Adam is, omdat hij de zonde in de wereld heeft gebracht."

Het is jammer dat u de rest van mijn bericht niet meer heeft gelezen, maar bent blijven hangen bij deze verschrijving. Wellicht had u een dan wat meer constructieve reactie kunnen geven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Jurriën Sr.:

Inplaats van "Adam heeft echter de zonde niet in de wereld gebracht, maar hij heeft het laten gebeuren". had ik moeten schrijven: "Adam is echter niet de vervuiler, maar hij heeft het laten gebeuren".

Dus als jij in de poep stapt dan neem jij de stront niet mee naar binnen maar laat je het gebeuren. Mooie kerel ben jij.

Link naar bericht
Deel via andere websites
54 minuten geleden zei Willempie:
1 uur geleden zei Jurriën Sr.:

Zonde ontstaat als men eet van de boom van kennis van goed en kwaad, omdat de mens geen weerstand kan bieden aan de verleiding.

Volgens mij kan de mens wel degelijk weerstand bieden aan die verleiding. Jozef is een voorbeeld maar er zijn er meer. Het goede nieuws is dat als je je bekeert gewoon weer toegang krijgt tot de boom des levens. Want die boom gaat met ons mee in de geschiedenis.

Ik doelde op de verleiding, die uitgaat uit de vrucht aan de boom van kennis van goed en kwaad.

Punt is dat God met een mens, die wil werken in eigen kracht, de eeuwigheid niet in kan.

Jozef maakt, net als zoveel anderen, deel uit van de schare van getuigen. Hebr. 11:39 (NBG1951) "Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen". Wat concreet 'het beloofde' is, moet je maar eens uitzoeken 😉.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid