Spring naar bijdragen

Geloof; en waar is God


Aanbevolen berichten

13 minuten geleden zei thom:
37 minuten geleden zei thom:
3 uur geleden zei Ricky Tjin:

Wat is betekent het volgens jou om als een waarachtige aanbidder, de Vader te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:21-24)

1 uur geleden zei thom:

Dat is een leuke vraag, maar dat kunnen wij niet beantwoorden wie God is. God is het onnoembare. Zou ik Hem benoemen, dan is het God niet. :-) 

De waarachtige aanbidder is Geest. En daarmee God. God zoekt zichzelf in de mens, Roept tot datgene wat uit God is.

Zo lees ik Joh. 1, waarin Hij tot de Zijnen komt, of tot het Zijne.

43 minuten geleden zei Ricky Tjin:

De waarachtige aanbidders die de Vader te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:21-24), heeft te maken met Gods uitverkorenen en dát is iets heel anders dán de Trooster of Heilige Geest waar je nu naar wilt verwijzen.

Je suggestie van "De waarachtige aanbidder is Geest." m.b.t. (Johannes 4:21-24), staat nergens in de Bijbel.

En áls het niet in de Bijbel staat, dán is het iets eigenzinnig; het is dan een verzinsel ofwel een fabel.

1 uur geleden zei thom:

27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.

Denk je niet, dat een uitverkorene Diegene is die het Woord brengen kan? Dat is; Hem belijden met de mond, en het hart dat het geloof heeft. 

Dat is; dat Hij leeft in die mens;

19 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Als de uitverkorene Diegene is die het Woord brengen kan, waarmee je blijkbaar naar de Heilige Geest wil verwijzen, dan hoefde de Vader niet te zoeken.

Bovendien staat het niet in het enkelvoud uitgedrukt dat de Vader een aanbidder zoekt, maar in meervoud dat de Vader waarachtige aanbidders zoekt Johannes 4:21-24.

Nee, dit is dan ook het product of gevolg van de zoektocht. Daarom heet het uitverkorenen; de Zijnen die verdwaald zijn in deze wereld, en door het Woord gewekt, geroepenen, het Woord herkennen en gehoor hieraan geven. Joh. 17(SV)

6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.

8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.

9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.

De oorspronkelijke vraag was: "Wat is betekent het volgens jou om als een waarachtige aanbidder, de Vader te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:21-24) "

Vervolgens kwam Jij met de suggestie "De waarachtige aanbidder is Geest."

Je suggestie van "De waarachtige aanbidder is Geest." m.b.t. (Johannes 4:21-24), staat nergens in de Bijbel.

Je kan wel trachten de aandacht te verdraaien, máár dat is geen goed antwoord op de oorspronkelijke vraag en het antwoord waarmee je vervolgens kwam over: "De waarachtige aanbidder is Geest."

 

14 minuten geleden zei Hermanos2:

God heeft een naam met een betekenis. We kunnen Hem daarom wel benoemen. 

Wat is volgens jou de naam van God en wat is de betekenis daarvan?

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 128
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

2 minuten geleden zei Hermanos2:

Zeker, maar die onenigheid doet mij niet veel. Ik heb er het nodige over gelezen en schaar mij achter de mensen die de Naam Yahováh gebruiken. Een naam met een rijke betekenis. De naam Jahweh vind ik te weinig houvast voor. 

Dus toch verschil. :-) 

1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Wat is betekent het volgens jou om als een waarachtige aanbidder, de Vader te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:21-24)

Wat is wil je nou bereiken Ricky?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei thom:
3 uur geleden zei Ricky Tjin:

Wat is betekent het volgens jou om als een waarachtige aanbidder, de Vader te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:21-24)

Wat is wil je nou bereiken Ricky?

Je hebt nog steeds geen goed Bijbels antwoord daarop gegeven.

Als je er geen goed Bijbels antwoord op hebt, dan mag je het rustig zeggen en dan leggen deze discussie het ter zijde.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Ricky Tjin:
5 minuten geleden zei thom:

Wat is wil je nou bereiken Ricky?

 

Ik heb die vraag aan jou gesteld en nu wil je het verdraaien.

Je hebt nog steeds geen goed Bijbels antwoord daarop gegeven.

Dat jezelf overgegeven hebt aan Hem, en Hij bidt voor de Zijnen; heilig hen in Uw waarheid.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei thom:

Dat jezelf overgegeven hebt aan Hem, en Hij bidt voor de Zijnen; heilig hen in Uw waarheid.

Wie is Hem? Wie is Hij? Wie is de Zijnen?

Als je de persoon niet duidelijk benadrukt, of naar een Bijbeltekst refereert, dan komt het occult over.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 15-9-2020 om 16:38 zei Ricky Tjin:
Op 15-9-2020 om 16:35 zei thom:

Dat jezelf overgegeven hebt aan Hem, en Hij bidt voor de Zijnen; heilig hen in Uw waarheid.

Wie is Hem? Wie is Hij? Wie is de Zijnen?

Als je de persoon niet duidelijk aangeeft, of naar een Bijbeltekst refereert, dan komt het occult over.

Eikel.

Dat je maar een grote eik mag worden. :-) 

modbreak Trajecto: Niet iedereen vindt het leuk om een eikel genoemd te worden. Dus maar niet al te vaak zo'n grap maken.

Op 15-9-2020 om 16:13 zei thom:

Joh. 17(SV)

6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.

8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.

9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.

 

18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.

19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

@thom @Ricky Tjin

Zeg eens mannen, ik kan niet mee in jullie discussie over geloven in of geloven van, licht lichaam, zijn of zijnen, overgave, heiliging in waarheid. 

Is mij veel te diepgaand. Ik lees de bijbel op een heel andere manier. Voor jullie begrip wellicht te oppervlakkig maar ik heb daar vrede mee. 

Mijn volgende projectje is de boeken rechters en Jozua helemaal uitpluizen in mijn bijbelse atlassen. Verheug ik me nu al op. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Hermanos2:

Zeg eens mannen, ik kan niet mee in jullie discussie over geloven in of geloven van, licht lichaam, zijn of zijnen, overgave, heiliging in waarheid. 

We hebben geen discussie, maar een raadseltje. Alleen Ricky weet het antwoord. De rest is occult.

14 minuten geleden zei Hermanos2:

Mijn volgende projectje is de boeken rechters en Jozua helemaal uitpluizen in mijn bijbelse atlassen. Verheug ik me nu al op. 

Dat is voor mij weer veel te diepgaand. :-) 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Gaitema:

En hoe kom je aan dat geloof? Wie geeft God geloof? Waarom krijgt de één wel geloof en de ander niet?

Paulus kreeg dat door een Damascuservaring.

Paulus kreeg dat, net als ieder ander, door berouw te hebben over zijn zonden en zijn hart open te stellen voor God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Hermanos2:

@Gaitema

Paulus was al diepgelovig. Hij kende God. Door de Damascus ervaring leerde hij Jezus kennen. Toen begreep hij het en toonde berouw en kwam tot bekering. 

Diep gelovig? Hij was op weg naar Damascus met een paar geboeide christenen die hij heel fanatiek wou vermoorden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Diep gelovig? Hij was op weg naar Damascus met een paar geboeide christenen die hij heel fanatiek wou vermoorden.

Ja toch. Paulus was een diepgelovig Farizeeër een jood uit de stam Benjamin die dacht dat ie goed bezig was. Maar hij begreep zijn eigen dwaling niet. Toen hij Jezus leerde kennen begreep hij de waarheid en bekeerde zich radicaal. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Hermanos2:

Dan word ik gedwongen om te geloven dat niet iedereen gelijke kansen heeft en krijgt '' the elect'' toch weer een andere betekenis. 

Zoals ik vaker uitgelegd heb zijn de uitverkorenen een kleine groep Christenen die gaan meeregeren met Christus. Iedereen heeft evenveel kans om gered te worden. Doe een stap naar God en God zal jou naderen. Alleen de eindbestemming is anders, de aarde ipv de hemel. De hele Bijbel draait hierom. Het verloren gaan van het Paradijs naar het herstel van het Paradijs met alles wat daar bij hoort dmv het zoenoffer van Jezus. Dat is de herschepping waar Jezus het over heeft.

Matt. 19:28 Jezus zei tegen ze: ‘Ik verzeker jullie: in de herschepping, als de Mensenzoon op zijn verheven troon gaat zitten, zullen jullie, mijn volgelingen, op 12 tronen zitten en de 12 stammen van Israël oordelen.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

@thom @Ricky Tjin

Zeg eens mannen, ik kan niet mee in jullie discussie over geloven in of geloven van, licht lichaam, zijn of zijnen, overgave, heiliging in waarheid. 

Is mij veel te diepgaand. Ik lees de bijbel op een heel andere manier. Voor jullie begrip wellicht te oppervlakkig maar ik heb daar vrede mee.

1 uur geleden zei thom:

We hebben geen discussie, maar een raadseltje. Alleen Ricky weet het antwoord. De rest is occult.

@thom kan wel proberen om mij belachelijk te maken, dat alleen ik het volgens hem weet, maar zo heeft hij zelf ook vaker in zin discussies naar mij gedaan, dat hij deed alsof hij het alleen wist.

@thom tracht bij belachelijk te maken en hij zegt dat de rest occult is, terwijl hij zelf occult bezig is met een Rozenkruis, waaruit hij wedergeboorte verwacht, terwijl het niet Bijbels is.

Je geeft aan dat je de de Bijbel op een heel andere manier leest, die voor mij en @thom wellicht te oppervlakkig is; hier haal je iets heel goeds aan. Zó ervaar ik het ook tussen mij en @thom, dat hij de Bijbel op zijn eigen manier leest, en als mensen het niet eens met hem zijn of geen antwoord geven dat in zijn straatje past, dat hij dát tracht te gebruiken om anderen belachelijk te maken; zo ervaar ik het en dit is mijn conclusie over het het discussiëren met @thom. De ervaringen en de conclusies kunnen onderling verschillen. Ieder mens heeft zijn/haar eigen belevingswereld, dat alleen door God echt begrepen kan worden.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Paulus kreeg dat, net als ieder ander, door berouw te hebben over zijn zonden en zijn hart open te stellen voor God.

Na de damascuservaring.

30 minuten geleden zei Hermanos2:

Ja toch. Paulus was een diepgelovig Farizeeër een jood uit de stam Benjamin die dacht dat ie goed bezig was. Maar hij begreep zijn eigen dwaling niet. Toen hij Jezus leerde kennen begreep hij de waarheid en bekeerde zich radicaal. 

Maar al met al weten je me niet te zeggen of geloof door God gegeven wordt en waarom. Volgens Kaasjeskruid is het puur buiten God om. Het is eigen berouw en bekering. Geloof komt van jezelf. Actie van God zit er niet bij.

Maar ik geloof dat God wel degelijk een keuze maakt in wie Hij geloof schenkt en wie niet. Op basis van denk ik onze eigen houding ten aanzien van Zijn kloppen op de deur van ons hart.

2 uur geleden zei Ricky Tjin:

Je hebt nog steeds geen goed Bijbels antwoord daarop gegeven.

Als je er geen goed Bijbels antwoord op hebt, dan mag je het rustig zeggen en dan leggen deze discussie het ter zijde.

Trouwens, als God dan alleen in de Christenen aanwezig is, roept dat vragen op. Is Hij dan een vlokkendeken over de wereld? Is Hij minder aanwezig en dus kleiner kwa oppervlakte dat satans aanwezigheid? En hoe houdt God de wereld draaiende, als Hij er grotendeels zelf niet in zit?

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
52 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Je geeft aan dat je de de Bijbel op een heel andere manier leest, die voor mij en @thom wellicht te oppervlakkig is; hier haal je iets heel goeds aan. Zó ervaar ik het ook tussen mij en @thom, dat hij de Bijbel op zijn eigen manier leest, en als mensen het niet eens met hem zijn of geen antwoord geven dat in zijn straatje past, dat hij dát tracht te gebruiken om anderen belachelijk te maken; zo ervaar ik het en dit is mijn conclusie over het het discussiëren met @thom.

Ik zal je schrijven hoe ik het ervaar met jou als discussiepartner. 

Het is voor mij elke keer weer, als ik een reactie van jou krijg, dat er afkeur, verwijten én veroordeling is over wat ik schrijf. Geen meedenken, maar veroordeling; niet goed, fout, occult, verdacht, occult, waar in de Bijbel, occult, verdacht.

Tussen deze regels van veroordeling, verdachtmaking en beschuldigingen in, elke reactie weer, moet ik iets vinden wat er bedoeld wordt, wat er eigenlijk gevraagd wordt, en het meest van alles; wat Ricky wenst dat het antwoord is. Niet dat ik mij daar naar plooi, maar omdat dit is waar Ricky naar toe wil.

Zo niet naar wens; occult, verdacht, fabel en verzinsel.

Belachelijk maak ik je pas, door je een eikel te noemen, als je weer helemaal van voren af aan begint met 'wie, wat en waar'over zaken die uit en treuren behandeld zijn. Zelfs in 2 reacties daarvoor.

Dan breekt mijn klomp, en krijg je dat te horen. Get the life.

Of; wie denk je dat je bent?

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei thom:
2 uur geleden zei Hermanos2:

@thom @Ricky Tjin

Zeg eens mannen, ik kan niet mee in jullie discussie over geloven in of geloven van, licht lichaam, zijn of zijnen, overgave, heiliging in waarheid. 

Is mij veel te diepgaand. Ik lees de bijbel op een heel andere manier. Voor jullie begrip wellicht te oppervlakkig maar ik heb daar vrede mee.

46 minuten geleden zei Ricky Tjin:

@thom kan wel proberen om mij belachelijk te maken, dat alleen ik het volgens hem weet, maar zo heeft hij zelf ook vaker in zin discussies naar mij gedaan, dat hij deed alsof hij het alleen wist.

@thom tracht bij belachelijk te maken en hij zegt dat de rest occult is, terwijl hij zelf occult bezig is met een Rozenkruis, waaruit hij wedergeboorte verwacht, terwijl het niet Bijbels is.

Je geeft aan dat je de de Bijbel op een heel andere manier leest, die voor mij en @thom wellicht te oppervlakkig is; hier haal je iets heel goeds aan. Zó ervaar ik het ook tussen mij en @thom, dat hij de Bijbel op zijn eigen manier leest, en als mensen het niet eens met hem zijn of geen antwoord geven dat in zijn straatje past, dat hij dát tracht te gebruiken om anderen belachelijk te maken; zo ervaar ik het en dit is mijn conclusie over het het discussiëren met @thom. De ervaringen en de conclusies kunnen onderling verschillen. Ieder mens heeft zijn/haar eigen belevingswereld, dat alleen door God echt begrepen kan worden.

Ik zal je schrijven hoe ik het ervaar met jou als discussiepartner. 

Het is voor mij elke keer weer, als ik een reactie van jou krijg, dat er afkeur, verwijten én veroordeling is over wat ik schrijf. Geen meedenken, maar veroordeling; niet goed, fout, occult, verdacht, occult, waar in de Bijbel, occult, verdacht.

Tussen deze regels van veroordeling, verdachtmaking en beschuldigingen in, elke reactie weer, moet ik iets vinden wat er bedoeld wordt, wat er eigenlijk gevraagd wordt, en het meest van alles; wat Ricky wenst dat het antwoord is. Niet dat ik mij daar naar plooi, maar omdat dit is waar Ricky naar toe wil.

Zo niet naar wens; occult, verdacht, fabel en verzinsel.

Belachelijk maak ik je pas, door je een eikel te noemen, als je weer helemaal van voren af aan begint met 'wie, wat en waar'over zaken die uit en treuren behandeld zijn. Zelfs in 2 reacties daarvoor.

Dan breekt mijn klomp, en krijg je dat te horen. Get the life.

Hallo @thom,

Je loopt zelf oordelend, afkeurend en verwijtend tegen mij tekeer te gaan, als ik het niet met je eens ben en/of mijn antwoorden niet in je straatje passen. Als ik geen antwoord gaf dat binnen je straatje paste, bleef je maar aan de gang om te trachten mij belachelijk te maken.

We hadden eerder afgesproken dat we klaar waren met elkaar. Waarom betrek je me naam er dan bij in je discussie over @Thinkfree,  terwijl we klaar waren met elkaar Klaar zijn met elkaar houdt ook in dat je niet achter elkaars rug om over ander roddelt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Je loopt zelf oordelend, afkeurend en verwijtend tegen mij tekeer te gaan, als ik het niet met je eens ben en/of mijn antwoorden niet in je straatje passen. Als ik geen antwoord gaf dat binnen je straatje paste, bleef je maar aan de gang om te trachten mij belachelijk te maken.

Haal maar aan waar ik dat doe, bewijs het.

Ik denk dat je in de war bent met een andere visie dan de jouwe, of een méningsverschil en dat aanziet als aanval, afkeur, oordeel of verwijt.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei thom:
24 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Hallo @thom,

Je loopt zelf oordelend, afkeurend en verwijtend tegen mij tekeer te gaan, als ik het niet met je eens ben en/of mijn antwoorden niet in je straatje passen. Als ik geen antwoord gaf dat binnen je straatje paste, bleef je maar aan de gang om te trachten mij belachelijk te maken.

We hadden eerder afgesproken dat we klaar waren met elkaar. Waarom betrek je me naam er dan bij in je discussie over @Thinkfree,  terwijl we klaar waren met elkaar Klaar zijn met elkaar houdt ook in dat je niet achter elkaars rug om over ander roddelt.

Haal maar aan waar ik dat doe, bewijs het.

Ik denk dat je in de war bent met een andere visie dan de jouwe, of een méningsverschil en dat aanziet als aanval, afkeur, oordeel of verwijt.

Hallo @thom,

Met je suggestie van "Ik denk dat je in de war bent met een andere visie dan de jouwe, of een méningsverschil en dat aanziet als aanval, afkeur, oordeel of verwijt." , blijkt je narcistisch bent.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Hallo @thom,

Met je suggestie van "Ik denk dat je in de war bent met een andere visie dan de jouwe, of een méningsverschil en dat aanziet als aanval, afkeur, oordeel of verwijt." , blijkt je narcistisch bent.

Het gaat maar door.. narcistisch was ik nog vergeten te vermelden inderdaad.

Niet bepaald een win-win situatie. 

Gegroet Ricky.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 15-9-2020 om 18:58 zei Gaitema:

Trouwens, als God dan alleen in de Christenen aanwezig is, roept dat vragen op. Is Hij dan een vlokkendeken over de wereld? Is Hij minder aanwezig en dus kleiner kwa oppervlakte dat satans aanwezigheid? En hoe houdt God de wereld draaiende, als Hij er grotendeels zelf niet in zit?

Als jij het anders bekijkt dan de Bijbel aangeeft, dan mag je dat zelf beantwoorden, zoals het binnen je eigen straatje past.

modbreak Trajecto: Onwelwillende manier van discussiëren. Dit moet anders. Breng respect op voor andere forummers.

Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Als jij het anders bekijkt dan de Bijbel aangeeft, dan mag je dat zelf beantwoorden, zoals het binnen je eigen straatje past.

Wat een agressief antwoord! Ik ben uiterst bijbelgetrouw en oprecht zeg ik wat ik geloof.

En ik denk niet alleen zo. Zie:

Maar kennelijk is dit de gewoonte bij sommige christenen hier, om zo agressief te reageren, als ze een weerwoord krijgen. Geloof maar lekker zoals jij wilt, ik ben uitgesproken.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Gaitema:
10 uur geleden zei thom:

Maar, zoals ik al aan Thinkfree en Ricky vroeg; waar is God dan, als Hij aanbeden wordt.

Het schijnt nogal voor verwarring te zorgen; Thinkfree beweert boven, en Ricky kapt met reageren dan.

1 Kor. 6 (SV)

19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

8 uur geleden zei Ricky Tjin:

Hadden we niet met elkaar afgesproken, dat we klaar waren met elkaar?
Dán moet je me naam niet benoemen in je discussies of conversaties, en dan hoor me mij erbuiten te laten.

En als je mijn naam tóch benoemt in je discussies en er zó blijkt dat je de discussies tóch wilt voortzetten, Wie is God dan volgens jou 

Wat is betekent het volgens jou om als een waarachtige aanbidder, de Vader te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:21-24)

4 uur geleden zei Ricky Tjin:

Je hebt nog steeds geen goed Bijbels antwoord daarop gegeven.

Als je er geen goed Bijbels antwoord op hebt, dan mag je het rustig zeggen en dan leggen deze discussie het ter zijde.

4 uur geleden zei thom:

Wat is wil je nou bereiken Ricky?

5 uur geleden zei Ricky Tjin:

Je hebt nog steeds geen goed Bijbels antwoord daarop gegeven.

Als je er geen goed Bijbels antwoord op hebt, dan mag je het rustig zeggen en dan leggen deze discussie het ter zijde.

Trouwens, als God dan alleen in de Christenen aanwezig is, roept dat vragen op. Is Hij dan een vlokkendeken over de wereld? Is Hij minder aanwezig en dus kleiner kwa oppervlakte dat satans aanwezigheid? En hoe houdt God de wereld draaiende, als Hij er grotendeels zelf niet in zit?

1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Als jij het anders bekijkt dan de Bijbel aangeeft, dan mag je dat zelf beantwoorden, zoals het binnen je eigen straatje past.

16 minuten geleden zei Gaitema:

Wat een agressief antwoord! Ik ben uiterst bijbelgetrouw en oprecht zeg ik wat ik geloof.

Maar kennelijk is dit de gewoonte bij sommige christenen hier, om zo agressief te reageren, als ze een weerwoord krijgen. Geloof maar lekker zoals jij wilt, ik ben uitgesproken.

Jij beschouwt dit als een agressief antwoord.

Wáár bemoeide jij je in eerste instantie mee
Die vraag was niet aan jou geteld, maar aan @thom met wie ik een discussie had.

Jij kwam met je on-Bijbesle suggestie, dat als God alleen in de Christenen aanwezig is, dat het vragen bij je oproept.

Mijn suggestie van "Als jij het anders bekijkt dan de Bijbel aangeeft, dan mag je dat zelf beantwoorden, zoals het binnen je eigen straatje past.", komt ineens agressief bij je over. Ik heb je daarbij gewoon in je waarde gelaten en ik heb je niet persé geoordeeld. Je hebt het woord áls over het hoofd gezien.


Je geeft aan dat je Bijbel-getrouw bent.
Misschien staat je suggestie dan toch wél in je Bijbel, waar je graag gelijk wilt hebben, maar heb je een andere Bijbel.

De satanisten hebben ook een bijbel.
Bron: https://plazilla.com/page/4295024308/satanisten-hebben-ook-een-bijbel

Een Bijbel hebben hoeft dus niet vanzelfsprekend iets bijzonders te betekenen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid