Spring naar bijdragen

Geloof; en waar is God


Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Hermanos2:

Ik weet dat God bestaat maar de vraag waar Hij is vind ik een lastige. Ik wil Hem niet binden aan een plaats. 

God is! 

God is overal.

Ik denk dat God geloof schenkt aan mensen die hun harten ook op Hen gericht hebben. Waarschijnlijk door teleurstellingen in het leven onder andere, waarin ze vast lopen en dan hun oren gaan nijgen naar het evangelie van Jezus en het gaan geloven. Want wie de wereld lief heeft, wil het niet horen. Hun oren zijn te verwend. Ze haten het Licht, omdat hun duisternis het daglicht niet kan verdragen.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 128
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

2 uur geleden zei thom:

Maar, zoals ik al aan Thinkfree en Ricky vroeg; waar is God dan, als Hij aanbeden wordt.

Het schijnt nogal voor verwarring te zorgen; Thinkfree beweert boven, en Ricky kapt met reageren dan.

1 Kor. 6 (SV)

19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Hadden we niet met elkaar afgesproken, dat we klaar waren met elkaar?
Dán moet je me naam niet benoemen in je discussies of conversaties, en dan hoor me mij erbuiten te laten.

En als je mijn naam tóch benoemt in je discussies en er zó blijkt dat je de discussies tóch wilt voortzetten, Wie is God dan volgens jou 

Wat is betekent het volgens jou om als een waarachtige aanbidder, de Vader te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:21-24)

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Ik weet dat God bestaat . . .

Hebreeën 11:1 NGB51 / Hebrews 11:1 NKJV
Het geloof is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Het Griekse grondwoord voor geloof is pistis (G4102) en heeft met trouw en vertrouwen te maken.
Het Griekse grondwoord voor zekerheid is hupostasis (G5287) en houdt in.

Het geloof houdt in dat men, over de dingen die men hoopt, hoewel men dát aan de buiten kant in de fysieke stoffelijke wereld, niet ziet met het natuurlijke oog, dat men:
 •  Een trouw en standvastig vertrouwen daarin heeft.
 •  De innerlijke zekerheid, substantie en overtuiging daarvoor heeft.
 •  Een mentale standvastigheid met een vast vertrouwen daarvoor heeft.

Het geloof is een trouw standvastig vertrouwen, in de dingen die men hoopt, terwijl men het aan de buitenkant niet ziet met het natuurlijke oog.

Het geloof is de innerlijke zekerheid en de substantie van de dingen die men hoopt, en het bewijs van de dingen, die men aan de buitenkant niet ziet met het natuurlijke oog.

Het geloof Geloof is een mentale standvastigheid met een vast vertrouwen, waarbij men een innerlijke zekerheid heeft, over hetgeen dat men met het natuurlijke oog niet ziet met.

Het geloof is de innerlijke overtuiging van de dingen, die niet met het natuurlijke oog worden gezien, in deze fysiek stoffelijke wereld.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei thom:

Maar, zoals ik al aan Thinkfree en Ricky vroeg; waar is God dan,

In mij als de heilige geest, naast mij in Jezus en boven mij als vader.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Plume:

Heeft de Heilige Geest dan geen woning in jou gemaakt voor de Vader en de Zoon?

Als je de Heilige geest hebt, heb je ook de Vader en de Zoon.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Gaitema:

God is overal.

Ik ben nog geen Bijbelvers tegengekomen die bevestigt dat God alomtegenwoordig is.
Welke Bijbelvers bevestigt volgens jou dat God alomtegenwoordig is?

Er staat wel in de Bijbel dat er geen schepsel onzichtbaar is voor God, en dat alles naakt en ontbloot ligt voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen (Hebreeën 4:13) en dat God Zijn ogen zicht hebben over elke plaats en dat Hij de goeden en de slechten in de gaten houdt (Spreuken 15:3).

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ricky Tjin:

En als je mijn naam tóch benoemt in je discussies en er zó blijkt dat je de discussies tóch wilt voortzetten, Wie is God dan volgens jou 

Wat is betekent het volgens jou om als een waarachtige aanbidder, de Vader te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:21-24)

Dat is een leuke vraag, maar dat kunnen wij niet beantwoorden wie God is. God is het onnoembare. Zou ik Hem benoemen, dan is het God niet. :-) 

De waarachtige aanbidder is Geest. En daarmee God. God zoekt zichzelf in de mens, Roept tot datgene wat uit God is.

Zo lees ik Joh. 1, waarin Hij tot de Zijnen komt, of tot het Zijne.

 

 

51 minuten geleden zei Thinkfree:
4 uur geleden zei thom:

Maar, zoals ik al aan Thinkfree en Ricky vroeg; waar is God dan,

In mij als de heilige geest, naast mij in Jezus en boven mij als vader.

Dus als er in het Licht gewandeld wordt, zo de uitdrukking is, dan is dat naast Jezus?

3 uur geleden zei Hermanos2:

Ik weet dat God bestaat maar de vraag waar Hij is vind ik een lastige. Ik wil Hem niet binden aan een plaats. 

God is! 

Maar als God niet in de mens is, hoe kan het Woord dan door diegene gebracht worden? Oftewel, als God overal is, waarom het Woord brengen dan?

Als God in de mens is, hoe weet die mens dan dat het Woord gebracht wordt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei thom:
2 uur geleden zei Ricky Tjin:

Hadden we niet met elkaar afgesproken, dat we klaar waren met elkaar?
Dán moet je me naam niet benoemen in je discussies of conversaties, en dan hoor me mij erbuiten te laten.

En als je mijn naam tóch benoemt in je discussies en er zó blijkt dat je de discussies tóch wilt voortzetten, Wie is God dan volgens jou 

Wat is betekent het volgens jou om als een waarachtige aanbidder, de Vader te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:21-24)

Dat is een leuke vraag, maar dat kunnen wij niet beantwoorden wie God is. God is het onnoembare. Zou ik Hem benoemen, dan is het God niet. :-) 

De waarachtige aanbidder is Geest. En daarmee God. God zoekt zichzelf in de mens, Roept tot datgene wat uit God is.

Zo lees ik Joh. 1, waarin Hij tot de Zijnen komt, of tot het Zijne.

Je suggestie van "De waarachtige aanbidder is Geest." staat nergens in de Bijbel.

En áls Je suggestie van "De waarachtige aanbidder is Geest." wél in de Bijbel staat, wáár staat het dan?

En áls het niet in de Bijbel staat, dán is het iets eigenzinnig; het is dan een verzinsel ofwel een fabel.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei thom:

Dus als er in het Licht gewandeld wordt, zo de uitdrukking is, dan is dat naast Jezus?

In God die zich bezighoudt in ons, naast ons en boven ons.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Je suggestie van "De waarachtige aanbidder is Geest." staat nergens in de Bijbel.

En áls Je suggestie van "De waarachtige aanbidder is Geest." wél in de Bijbel staat, wáár staat het dan?

Rom. 8 (SV)26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.

3 minuten geleden zei Ricky Tjin:

En áls het niet in de Bijbel staat, dán is het een verzinsel ofwel een fabel.

Of wordt niet gelezen. :-) 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Ik ben nog geen Bijbelvers tegengekomen die bevestigt dat God alomtegenwoordig is.
Welke Bijbelvers bevestigt volgens jou dat God alomtegenwoordig is?

Er staat wel in de Bijbel dat er geen schepsel onzichtbaar is voor God, en dat alles naakt en ontbloot ligt voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen (Hebreeën 4:13) en dat God Zijn ogen zicht hebben over elke plaats en dat Hij de goeden en de slechten in de gaten houdt (Spreuken 15:3).

God houdt alles in het leven en laat alles bestaan. Als Hij dan ook nog eens in ieder mens werkt, dan moet Hij wel overal zijn. Er staat enkel over Hem dat Hij Geest is en dat Hij in ons woont. Overal waar wij dan gaan, is Hij aanwezig. Zelfs al daal je af in de hel, Hij is daar.

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Je suggestie van "De waarachtige aanbidder is Geest." staat nergens in de Bijbel.

En áls Je suggestie van "De waarachtige aanbidder is Geest." wél in de Bijbel staat, wáár staat het dan?

Romeinen 8:26-27

want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Thinkfree:
13 minuten geleden zei thom:

Dus als er in het Licht gewandeld wordt, zo de uitdrukking is, dan is dat naast Jezus?

In God die zich bezighoudt in ons, naast ons en boven ons.

Of is de wandel in de voetsporen van Jezus; volg Mij. Neem uw kruis op en volg Mij. Doe als ik heb gedaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Gaitema:
16 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Ik ben nog geen Bijbelvers tegengekomen die bevestigt dat God alomtegenwoordig is.
Welke Bijbelvers bevestigt volgens jou dat God alomtegenwoordig is?

Er staat wel in de Bijbel dat er geen schepsel onzichtbaar is voor God, en dat alles naakt en ontbloot ligt voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen (Hebreeën 4:13) en dat God Zijn ogen zicht hebben over elke plaats en dat Hij de goeden en de slechten in de gaten houdt (Spreuken 15:3).

God houdt alles in het leven en laat alles bestaan. Als Hij dan ook nog eens in ieder mens werkt, dan moet Hij wel overal zijn. Er staat enkel over Hem dat Hij Geest is en dat Hij in ons woont. Overal waar wij dan gaan, is Hij aanwezig. Zelfs al daal je af in de hel, Hij is daar.

Je suggereert dat God in ieder mens werkt, en dat Hij daarom overal moet zijn.

De ongerechtigheden van de zondaren brengen scheiding tussen hun en God, en hun zonden doen Gods aangezicht voor hun verborgen zijn (Jesaja 59:2).

Als Gods aangezicht verborgen is voor de zondaren, dan is Hij niet overal.

Waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid (2 Korinthe 3:17).
Waar er geen vrijheid is, daar ontbreekt het aan Gods aanwezigheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Je suggestie van "De waarachtige aanbidder is Geest." staat nergens in de Bijbel.

En áls Je suggestie van "De waarachtige aanbidder is Geest." wél in de Bijbel staat, wáár staat het dan?

En áls het niet in de Bijbel staat, dán is het iets eigenzinnig; het is dan een verzinsel ofwel een fabel.

En ik moet dan ook denken aan Joh. 16 (SV) in een iets andere volgorde van verzen. (Omdat ik dat zo nodig vind.)

 

24 Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

25 Deze dingen heb Ik door gelijkenissen tot u gesproken; maar de ure komt, dat Ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van den Vader zal verkondigen.

26 In dien dag zult gij in Mijn Naam bidden; en Ik zeg u niet, dat Ik den Vader voor u bidden zal;

27 Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt, en hebt geloofd, dat Ik van God ben uitgegaan.

28 Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik de wereld, en ga heen tot den Vader.

 

13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.

 

7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:

9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;

10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien;

11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei thom:
2 uur geleden zei Ricky Tjin:

En als je mijn naam tóch benoemt in je discussies en er zó blijkt dat je de discussies tóch wilt voortzetten, Wie is God dan volgens jou 

Wat is betekent het volgens jou om als een waarachtige aanbidder, de Vader te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:21-24)

26 minuten geleden zei thom:

Dat is een leuke vraag, maar dat kunnen wij niet beantwoorden wie God is. God is het onnoembare. Zou ik Hem benoemen, dan is het God niet. :-) 

De waarachtige aanbidder is Geest. En daarmee God. God zoekt zichzelf in de mens, Roept tot datgene wat uit God is.

Zo lees ik Joh. 1, waarin Hij tot de Zijnen komt, of tot het Zijne.

23 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Je suggestie van "De waarachtige aanbidder is Geest." staat nergens in de Bijbel.

En áls Je suggestie van "De waarachtige aanbidder is Geest." wél in de Bijbel staat, wáár staat het dan?

En áls het niet in de Bijbel staat, dán is het iets eigenzinnig; het is dan een verzinsel ofwel een fabel.

Rom. 8 (SV)26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.

Je aangegeven Bijbelvers van Rom 8:26 SV heeft is geen goed antwoord op met mijn eerder gestelde vraag aan jou, over: "Wat is betekent het volgens jou om als een waarachtige aanbidder, de Vader te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:21-24) ".

Hieruit blijkt dat je een eigenzinnige manier van interpreteren hebt. Je aangegeven antwoord van Rom 8:26 is geen kloppen Bijbels antwoord op mijn vraag over Joh 4:21-24.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Je aangegeven Bijbelvers van Rom 8:26 SV heeft is geen goed antwoord op met mijn eerder gestelde vraag aan jou, over: "Wat is betekent het volgens jou om als een waarachtige aanbidder, de Vader te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:21-24) ".

Hieruit blijkt dat je een eigenzinnige manier van interpreteren hebt. Je aangegeven antwoord van Rom 8:26 is geen kloppen Bijbels antwoord op mijn vraag over Joh 4:21-24.

Nou, komt u maar dan met het antwoord.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei thom:
2 uur geleden zei Ricky Tjin:

Hadden we niet met elkaar afgesproken, dat we klaar waren met elkaar?
Dán moet je me naam niet benoemen in je discussies of conversaties, en dan hoor me mij erbuiten te laten.

En als je mijn naam tóch benoemt in je discussies en er zó blijkt dat je de discussies tóch wilt voortzetten, Wie is God dan volgens jou 

Wat is betekent het volgens jou om als een waarachtige aanbidder, de Vader te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:21-24)

51 minuten geleden zei thom:

Dat is een leuke vraag, maar dat kunnen wij niet beantwoorden wie God is. God is het onnoembare. Zou ik Hem benoemen, dan is het God niet. :-) 

De waarachtige aanbidder is Geest. En daarmee God. God zoekt zichzelf in de mens, Roept tot datgene wat uit God is.

Zo lees ik Joh. 1, waarin Hij tot de Zijnen komt, of tot het Zijne.

44 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Je suggestie van "De waarachtige aanbidder is Geest." staat nergens in de Bijbel.

En áls Je suggestie van "De waarachtige aanbidder is Geest." wél in de Bijbel staat, wáár staat het dan?

En áls het niet in de Bijbel staat, dán is het iets eigenzinnig; het is dan een verzinsel ofwel een fabel.

En ik moet dan ook denken aan Joh. 16 (SV) in een iets andere volgorde van verzen. (Omdat ik dat zo nodig vind.)

 

24 Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

25 Deze dingen heb Ik door gelijkenissen tot u gesproken; maar de ure komt, dat Ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van den Vader zal verkondigen.

26 In dien dag zult gij in Mijn Naam bidden; en Ik zeg u niet, dat Ik den Vader voor u bidden zal;

27 Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt, en hebt geloofd, dat Ik van God ben uitgegaan.

28 Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik de wereld, en ga heen tot den Vader.

 

13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

15 Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.

 

7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:

9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;

10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien;

11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

De waarachtige aanbidders die de Vader te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:21-24), heeft te maken met Gods uitverkorenen en dát is iets heel anders dán de Trooster of Heilige Geest waar je nu naar wilt verwijzen.

Je suggestie van "De waarachtige aanbidder is Geest." m.b.t. (Johannes 4:21-24), staat nergens in de Bijbel.

En áls het niet in de Bijbel staat, dán is het iets eigenzinnig; het is dan een verzinsel ofwel een fabel.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Ricky Tjin:

De waarachtige aanbidders die de Vader te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:21-24), heeft te maken met Gods uitverkorenen en dát is iets heel anders dán de Trooster of Heilige Geest waar je nu naar wilt verwijzen.

 

1 uur geleden zei thom:

27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.

Denk je niet, dat een uitverkorene Diegene is die het Woord brengen kan? Dat is; Hem belijden met de mond, en het hart dat het geloof heeft. 

Dat is; dat Hij leeft in die mens; 

32 minuten geleden zei thom:

24 Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

25 Deze dingen heb Ik door gelijkenissen tot u gesproken; maar de ure komt, dat Ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van den Vader zal verkondigen.

26 In dien dag zult gij in Mijn Naam bidden; en Ik zeg u niet, dat Ik den Vader voor u bidden zal;

27 Want de Vader Zelf heeft u lief, dewijl gij Mij liefgehad hebt, en hebt geloofd, dat Ik van God ben uitgegaan.

Tja Ricky, wie de Geest heeft, heeft zowel de Vader als de Zoon.

Maar wie de Geest heeft, in Hem is niets meer van zichzelf.

De uitverkorene is Geest. God is Geest.

Dus wat bidt in geest en in waarheid kan alleen maar Geest zijn. :-) 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei thom:
2 uur geleden zei Ricky Tjin:

Wat is betekent het volgens jou om als een waarachtige aanbidder, de Vader te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:21-24)

58 minuten geleden zei thom:

Dat is een leuke vraag, maar dat kunnen wij niet beantwoorden wie God is. God is het onnoembare. Zou ik Hem benoemen, dan is het God niet. :-) 

De waarachtige aanbidder is Geest. En daarmee God. God zoekt zichzelf in de mens, Roept tot datgene wat uit God is.

Zo lees ik Joh. 1, waarin Hij tot de Zijnen komt, of tot het Zijne.

14 minuten geleden zei Ricky Tjin:

De waarachtige aanbidders die de Vader te aanbidden in geest en in waarheid (Johannes 4:21-24), heeft te maken met Gods uitverkorenen en dát is iets heel anders dán de Trooster of Heilige Geest waar je nu naar wilt verwijzen.

Je suggestie van "De waarachtige aanbidder is Geest." m.b.t. (Johannes 4:21-24), staat nergens in de Bijbel.

En áls het niet in de Bijbel staat, dán is het iets eigenzinnig; het is dan een verzinsel ofwel een fabel.

52 minuten geleden zei thom:

27 En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.

Denk je niet, dat een uitverkorene Diegene is die het Woord brengen kan? Dat is; Hem belijden met de mond, en het hart dat het geloof heeft. 

Dat is; dat Hij leeft in die mens;

Als de uitverkorene Diegene is die het Woord brengen kan, waarmee je blijkbaar naar de Heilige Geest wil verwijzen, dan hoefde de Vader niet te zoeken.

Bovendien staat het niet in het enkelvoud uitgedrukt dat de Vader een aanbidder zoekt, maar in meervoud dat de Vader waarachtige aanbidders zoekt Johannes 4:21-24.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Dat is een leuke vraag, maar dat kunnen wij niet beantwoorden wie God is. God is het onnoembare. Zou ik Hem benoemen, dan is het God niet. :-) 

De waarachtige aanbidder is Geest. En daarmee God. God zoekt zichzelf in de mens, Roept tot datgene wat uit God is.

Zo lees ik Joh. 1, waarin Hij tot de Zijnen komt, of tot het Zijne.

 

 

Dus als er in het Licht gewandeld wordt, zo de uitdrukking is, dan is dat naast Jezus?

Maar als God niet in de mens is, hoe kan het Woord dan door diegene gebracht worden? Oftewel, als God overal is, waarom het Woord brengen dan?

Als God in de mens is, hoe weet die mens dan dat het Woord gebracht wordt?

God heeft een naam met een betekenis. We kunnen Hem daarom wel benoemen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Als de uitverkorene Diegene is die het Woord brengen kan, waarmee je blijkbaar naar de Heilige Geest wil verwijzen, dan hoefde de Vader niet te zoeken.

Nee, dit is dan ook het product of gevolg van de zoektocht. Daarom heet het uitverkorenen; de Zijnen die verdwaald zijn in deze wereld, en door het Woord gewekt, geroepenen, het Woord herkennen en gehoor hieraan geven. Joh. 17(SV)

6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.

8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.

9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.

 

18 Gelijkerwijs Gij Mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb Ik hen ook in de wereld gezonden.

19 En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.

20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.

21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;

13 minuten geleden zei Hermanos2:

God heeft een naam met een betekenis. We kunnen Hem daarom wel benoemen. 

Tja. Niet gelezen hoeveel onenigheid daarover heerst?

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
58 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Je suggereert dat God in ieder mens werkt, en dat Hij daarom overal moet zijn.

De ongerechtigheden van de zondaren brengen scheiding tussen hun en God, en hun zonden doen Gods aangezicht voor hun verborgen zijn (Jesaja 59:2).

Als Gods aangezicht verborgen is voor de zondaren, dan is Hij niet overal.

Waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid (2 Korinthe 3:17).
Waar er geen vrijheid is, daar ontbreekt het aan Gods aanwezigheid.

Het leven dat in ieder mens is, komt van God. Als God Zijn levensadem terug trekt, houdt de mens op te bestaan. Dat is wat anders dan het vervuld zijn met de Heilige Geest. 

En Jona probeerde van God weg te lopen, maar dat is schier onmogelijk. 

Ik stel Hem niet voor als een man op een wolk. God is Licht, Liefde en Geest. 

bewerkt door Gaitema
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei thom:

Nee, dit is dan ook het product of gevolg van de zoektocht. Daarom heet het uitverkorenen; de Zijnen die verdwaald zijn in deze wereld, en door het Woord gewekt, geroepenen, het Woord herkennen en gehoor hieraan geven. Joh. 17(SV)

6 Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.

7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.

8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.

9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.

Tja. Niet gelezen hoeveel onenigheid daarover heerst?

Zeker, maar die onenigheid doet mij niet veel. Ik heb er het nodige over gelezen en schaar mij achter de mensen die de Naam Yahováh gebruiken. Een naam met een rijke betekenis. De naam Jahweh vind ik te weinig houvast voor. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid