Spring naar bijdragen

Eerste vrouwelijke GKv dominee.


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 88
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Heb je je slaven wel afgeranseld vanavond? Bijbels gezien kan dat namelijk.

Goed van haar en goed voor haar! Dat er maar vele vrouwen mogen volgen!

Het einde van je achterhaalde patriarchale referentiekader?

1 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Gewoon de man onderdanig blijven zoals een goede vrouw betaamt.

Als de man dan gewoon de vrouw liefheeft zoals Christus de kerk heeft liefgehad dan valt die ogenschijnlijke hiërarchie meteen weer weg.
Als uit de vergelijkingen in Efeze 5 een ding duidelijk wordt, dan is het dat man en vrouw in een huwelijk elkáár moeten dienen.
Dit zegt nog niet direct iets over de vraag of een vrouw kan prediken in een gemeente. Toewijzing van het ambt aan enkel mannen is veel meer gebaseerd op de “zwijgteksten”, zogenoemde scheppingsorde en niet te vergeten een stuk vanzelfsprekendheid vanuit cultuur en traditie.

bewerkt door Naeva
Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Naeva:

Als de man dan gewoon de vrouw liefheeft zoals Christus de kerk heeft liefgehad dan valt die ogenschijnlijke hiërarchie meteen weer weg.

Een huwelijk is i.m.o. een afspiegeling van de verhouding tussen Christus en Zijn gemeente. Daarin zijn wij niet gelijk aan Jezus, maar is Jezus het hoofd zoals je kunt lezen in:

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/efeze/1

Een aantal hoofdstukken verder kun je lezen over de verhouding tussen de man en vrouw binnen het huwelijk:

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/efeze/5

We hebben hier niet te maken met een verouderd rollenpatroon, maar dit is gewoon geestelijke diepteboring in een huwelijk. Zowel tussen Christus en de Gemeente als tussen man en vrouw.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Alleen al het gegeven dat het om een herziene vertaling gaat, maakt mij al wantrouwig wat betreft de betrouwbaarheid van de inhoud.

Mijn gedachte is dan dat ik overgeleverd ben aan falende interpretaties van de mens. Wanneer de vorige bijbel correct was, had deze niet herzien hoeven te worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Een huwelijk is i.m.o. een afspiegeling van de verhouding tussen Christus en Zijn gemeente. Daarin zijn wij niet gelijk aan Jezus, maar is Jezus het hoofd zoals je kunt lezen in:

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/efeze/1

Een aantal hoofdstukken verder kun je lezen over de verhouding van de man en vrouw binnen het huwelijk:

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/efeze/5

We hebben hier niet te maken met een verouderd rollenpatroon, maar dit is gewoon geestelijke diepteboring in een huwelijk. Zowel tussen Christus en de Gemeente als tussen man en vrouw.

Ik ken de uitleg. ? Mijn punt is dat Paulus in de Efezebrief in het huwelijk een onderscheid tussen man en vrouw maakt - waarbij vrouwen juist in de christelijke gemeente overigens veel gelijkwaardiger aan de man gesteld werden dan in de toenmalige cultuur gebruikelijk was - maar dat dit niet per definitie betekent dat er in de Kerk een wezenlijk onderscheid is tussen man en vrouw. In de relatie Christus-Kerk is de Kerk namelijk één. Het gaat dan niet om Christus en zijn mannelijke kerkleden en Christus en zijn vrouwelijke kerkleden. Alle leden van de Kerk zijn immers één in Hem en vormen samen Christus’ Bruid.
In de zwijgteksten lijkt het Paulus er vooral om te doen om de orde te bewaren. De revolutionaire boodschap dat er in Christus geen onderscheid was tussen man en vrouw, rommelde ongetwijfeld aan de maatschappelijke verhoudingen. Maar het was duidelijk niet Paulus’ bedoeling om in de kerk een emancipatiegolf te ontketenen. Hij lijkt wat dat betreft bij de gemeente op de rem te trappen. Daarbij haalt hij 1 keer (uit mijn hoofd, kan ernaast zitten) de scheppingsorde aan, misschien om zijn opdracht geestelijk kracht bij te zetten want een geestelijk argument zal voor een jonge gemeente het meest overtuigend zijn geweest. Het doel lijkt echter vooral: orde. Uit het geheel van de Evangeliën en brieven komt wellicht niet het fundamentele, universele onderscheid naar voren tussen man en vrouw dat wel eens gesuggereerd wordt. Een passende rolverdeling binnen de cultuur van die tijd: ja. Een universele wet voor alle tijden: mwah.

bewerkt door Naeva
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Naeva:

Ik ken de uitleg. ? Mijn punt is dat   Paulus in de Efezebrief in het huwelijk een onderscheid tussen man en vrouw maakt - waarbij vrouwen juist in de christelijke gemeente overigens veel gelijkwaardiger aan de man gesteld werden aan de man dan in de toenmalige cultuur gebruikelijk was - maar dat dit niet per definitie betekent dat er in de Kerk een wezenlijk onderscheid is tussen man en vrouw. In de relatie Christus-Kerk is de Kerk namelijk één. Het gaat dan niet om Christus en zijn mannelijke kerkleden en Christus en zijn vrouwelijke kerkleden. Alle leden van de Kerk zijn immers één in Hem en vormen samen Christus’ Bruid.

Het gaat om morele gelijkheid tussen man en vrouw. Jezus is ook niet gelijk aan God de Vader, maar is wel God. Beiden hebben een verschillende rol en Jezus onderwerpt Zich dan ook aan God de Vader. Jezus verwacht dan ook onderwerping van Zijn Gemeente aan Hem en onderwerping van de vrouw aan de man. En niet alleen van zijn eigen vrouw, maar van alle vrouwen:

Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus. (1Kor.11:3, SV)

16 minuten geleden zei Naeva:

In de zwijgteksten lijkt het Paulus er vooral om te doen om de orde te bewaren. De revolutionaire boodschap dat er in Christus geen onderscheid was tussen man en vrouw, rommelde aan de maatschappelijke verhoudingen. Maar het was duidelijk niet Paulus’ bedoeling om in de kerk een emancipatiegolf te ontketenen. Hij lijkt op de rem te trappen. Daarbij haalt hij 1 keer de scheppingsorde aan, misschien om zijn opdracht geestelijk kracht bij te zetten want een geestelijk argument zal voor de gedreven gemeente het meest overtuigend zijn geweest. Maar uit het geheel van de Evangeliën en brieven komt wellicht niet het fundamentele, universele onderscheid naar voren tussen man en vrouw dat wel eens gesuggereerd wordt. Een passende rolverdeling binnen de cultuur van die tijd: ja. Een universele wet voor alle tijden: mwah.

Teveel "hij lijkt", "misschien", "wellicht", "gesuggereerd" en "mwah" om hier iets concreets uit te kunnen halen.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites

Met figuren als Kaasjeskruid en Hermanos kun je toch alleen maar diep medelijden hebben? Ze willen een hulpje die hun Jahwistische godheid hen heeft beloofd. Geen Partner, een hulpje. Nou dan zitten ze in deze wereld goed. Kunnen ze het beste inderdaad moslim worden. Hoewel de meeste moslima’s in het westen dat soort figuren ook allang is ontgroeid.

Kleine pikkies hebben een slaaf nodig want een Partner kunnen ze niet aan zich binden.

Iedere volwaardige vrouw kijkt nog niet een keer naar zo’n onvolwassen figuur om.

Om een Partner waardig te zijn moet eerst het volwaardige huwelijk in zichzelf plaatsvinden. En zolang een man vrouwen wil onderdrukken, zolang kan hij niet een worden in zichzelf.  

Hij zet zichzelf gevangen.

Dat hebben trouwens al die abrahamitische religies met elkaar gemeen.  Een gestoord mensbeeld. Vind ik. 

Als je een slavin nodig hebt om jezelf te denken te kunnen zijn, dan is er van binnen iets grondig mis. Ga dat eerst eens herstellen zodat je een Partner kunt zijn in plaats van een baas.

Want hoe meer je van een partner een slavin wilt maken, hoe meer je van jezelf een despoot maakt.  Echte liefde wil geen despoot en geen slavin van de Ander maken. Echte liefde is Heelheid.

bewerkt door Zola
Link naar bericht
Deel via andere websites

Wil je een slavin of wil je gelukkig worden?

Wil je een hulpje of wil je Heelheid?

Een goddelijke vrouw wil een goddelijke man en vice versa.  Daar kan met geen mogelijkheid sprake zijn van onderschikking of bovenschikking.  Want als ie bestaat dan laat God zich niet onderdrukken. Wil je bij God zijn dan kun je dus geen slavin hebben. 

Gewoon logica.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Misschien nog wat toelichten:  ieder goddelijk mens is ten diepste androgyn.  Als een goddelijke vrouw een man zou hebben die het hulpje wil hebben die de Jahwistische nepgod hem heeft beloofd, dan zou die vrouw het mannelijke deel in en van zichzelf moeten amputeren om die man te laten overheersen.  

Andersom als een goddelijke man een vrouw zou hebben die de heersende man wil hebben die de Jahwistische nepgod haar heeft beloofd, dan zou die man het vrouwelijke deel in en van zichzelf moeten amputeren om over haar te heersen.  

Herstel is terugkeer naar de Heelheid. Eerst en vooral in jezelf.  Zodat je ook de Heelheid in die Partner kunt liefhebben. En dat is ware liefde. 
 

Thomas logos 22

Jezus zag kleine zuigelingen.

Hij sprak tot zijn leerlingen:

Zij die ingaan tot het Koninkrijk,

lijken op die zuigelingen.

Zij vroegen hem:

Moeten we dan kinderen worden om in te gaan

tot het Koninkrijk?

Toen sprak Jezus tot hen:

Als jullie de twee één maakt

en als jullie het binnenste maakt als het buitenste

en het buitenste als het binnenste

het bovenste maakt als het onderste 

en het onderste maakt als het bovenste

en als je het mannelijke en het vrouwelijke een en het zelfde maakt,

zodat de man niet meer een man is en de vrouw niet meer een vrouw

als jullie het vleselijke oog vervangt door een innerlijke schouw

en je lijfelijke hand vervangt door een geestelijke tastzin

en je loopbaan vervangt door een levensweg,

en je uiterlijke verschijning vervangt door het beeld van God in de ziel

dan zullen jullie ingaan tot het Koninkrijk.

 

Oftewel zoekt het Koninkrijk eerst (in jezelf). De rest zal je worden toegeworpen.

bewerkt door Zola
Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vraag me af of mannen die zo denken als Hermanos en Kaasjeskruid beseffen dat ze absoluut niet zelf bepaald of mede bepaald hebben dat ze tijdens de embryonale fase toevallig een jongetje zijn geworden en geen meisje. En ook of ze, als ze meisjes zouden zijn geworden, dezelfde opvatting zouden hebben als die ze nu hebben.

 

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites

Als een van de twee ondergeschikt is en vrees heeft voor de Ander is er sprake van verkrachting. En “hoerering”. 
 

Om het even op scherp te stellen.


Als God bestaat dan is God voor mij Liefde.

 

 

In een man die een vrouw wil overheersen kan Christus niet zijn. Want Christus wil niet overheersen maar beminnen.

Overheersen is wat de Jahwistische nepgod de mensen wijsmaakte. Dat is een recept voor verdriet en gebrokenheid. En dat kan niet blijven bestaan.  Als je het mij vraagt dan.

bewerkt door Zola
Link naar bericht
Deel via andere websites

Als je op een christelijk forum komt moet er van uitgegaan worden dat je ook de woorden van Jezus en overige geschriften die onder inspiratie van de Schepper geschreven zijn als leidraad neemt, of je ben geen Christen maar hebt belangstelling voor het woord, kan ook, of als laatste je bent Atheist en je maakt dat duidelijk kenbaar, kan ook. Onderlinge verschillen tussen Christenen moeten met de zienswijze van de Bijbel opgelost worden.

Wat er nu gaande is dat enkele  personen een eigen/ persoonlijke  leer verkondigen, of dit wel accepteren en het andere niet, omdat het niet uitkomt of  omdat je persoonlijke vizie wil laten  prevaleren, kan ook zijn dat je vind dat het niet in de tijdsgeest past. Tja dan kan je beter een eigen groepje starten, op een Christelijk platform  past dat gewoon niet. ik hou mij ook gewoon aan wat er geschreven staat, ook in dit geval is het duidelijk, de schrift geeft de onderverdeling weer tussen man en vrouw, niet altijd prettig voor iedereen dat kan ik mij voorstellen, maar als je het er niet mee eens ben dan ben je het dus niet eens met Gods regeling met alle gevolgen van dien. Als man en vrouw zich eraan houden en elkaar respecteren volgens het boek, hoeven er niet zoveel problemen te zijn.

Hermanos en Kaasjeskruid hebben op dit punt Bijbels gelijk en ik vermoed dat er meer zijn

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Zola:

Als een van de twee ondergeschikt is en vrees heeft voor de Ander is er sprake van verkrachting. En “hoerering”. 
 

Om het even op scherp te stellen.


Als God bestaat dan is God voor mij Liefde.

 

 

In een man die een vrouw wil overheersen kan Christus niet zijn. Want Christus wil niet overheersen maar beminnen.

Overheersen is wat de Jahwistische nepgod de mensen wijsmaakte. Dat is een recept voor verdriet en gebrokenheid. En dat kan niet blijven bestaan.  Als je het mij vraagt dan.

Ik begrijp je best, er zullen altijd problemen blijven bestaan zoals, wie is de baas, moet ik wel of niet naar hem. haar luisteren of het is niet meer passend in onze tijdsgeest, die problemen zijn er ook buiten de Bijbel met name ook in het huwelijk, toch als mannen zich aan de Bijbelse beginselen houden hoeft het voor een vrouw niet zo ingewikkeld te zijn, en andersom ook natuurlijk. We zijn onvolmaakt in het vlees en moeten er maar het beste van maken

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat we nu feitelijk overhouden zijn twee verschillende opinies.

1. Op grond van Romeinen is de conclusie gerechtvaardigd dat de vrouwe wel domina mag worden, want men is gehouden aan de regels van de overheid.
2. Op grond van Efeze kun je stellen dat de man in het huwelijk de baas is over de vrouw, zoals @Kaasjeskruid en @antoon doen.
Twee verschillende conclusies dus (allebei uit brieven van Paulus trouwens, opmerkelijk)

Ik wil er in verband daar mee wel op wijzen dat het stukje uit Efeze gaat over de verhouding tussen man en vrouw binnen het huwelijk.
Dat zegt niets over de rol van een vrouw als domina.

2 uur geleden zei antoon:

Als je op een christelijk forum komt moet er van uitgegaan worden dat je ook de woorden van Jezus en overige geschriften die onder inspiratie van de Schepper geschreven zijn als leidraad neemt,

Met dit laatste bedoel je neem ik aan de leidraad van de WTG. Daarvan wordt buiten de WTG door niemand erkend dat het ze zijn 'geinspireerd'. Je kunt dus niet van anderen verwachten dat ze die aan nemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Bastiaan73:

Ik vraag me af of mannen die zo denken als Hermanos en Kaasjeskruid beseffen dat ze absoluut niet zelf bepaald of mede bepaald hebben dat ze tijdens de embryonale fase toevallig een jongetje zijn geworden en geen meisje. En ook of ze, als ze meisjes zouden zijn geworden, dezelfde opvatting zouden hebben als die ze nu hebben.

 

Dat is al in het zaad bepaald.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Met dit laatste bedoel je neem ik aan de leidraad van de WTG. Daarvan wordt buiten de WTG door niemand erkend dat het ze zijn 'geinspireerd'. Je kunt dus niet van anderen verwachten dat ze die aan nemen.

Het inspiratie anzich aannemen vind ik toch ook wel bij andere sites die de schrift beschouwen, soms met iets andere bewoordingen, dat wel, of wij nu de enigste zijn dat denk ik niet, wel leggen wij er veel nadruk op.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Fundamenteel:

Wat zou het vereisen om het christendom opnieuw te reformeren? Een scheiding tussen protestanten en christenen die terugkeren naar de Christus voor Rome Hem als blanke begon af te beelden en hun heidense rituelen er tussen mengde.

Offtopic man. Volledig. Waarom moet je nu weer zo nodig op de revolutionaire tour? Ga lekker je ding doen op een politiek forum oid met je verrekte activisme.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Offtopic man. Volledig. Waarom moet je nu weer zo nodig op de revolutionaire tour? Ga lekker je ding doen op een politiek forum oid met je verrekte activisme.

Dat is niet off topic maar wederom boven uw niveau. Een reformatie waarin vrouwelijke predikanten of mannelijke predikanten niet de bepalende factor zijn maar 1 ieder 1 is in Christus.

Je beseft toch dat ge de afgelopen week de grootste trol aanwezig zijt geweest? Schijnchristen dat je bent (gedenk uw pm wat je stuurde, ik weet wat ik hier zeg)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid