Spring naar bijdragen

Man en vrouw, wat zijn de verschillen en waarin zijn zij gelijk?


Aanbevolen berichten

Onder invloed van de wereld om ons heen staat de uitleg van de schrift onder druk. Ik heb een jonge christelijke vrouw trots horen vertellen dat Izebel een goed voorbeeld van emancipatie was, met het idee dat zij een goed voorbeeld in Christus was, terwijl de bijbel haar afschildert als een voorbeeld van alles wat een vrouw fout kan doen. Wat zegt de schrift?

De Galatenbrief spreekt over gelijkheid van man en vrouw (Gal 3:28), echter betreft dit een aantal zaken die daarvoor beschreven worden

Verder staat er dat de man het hoofd van de vrouw is (Ef 5:23) en dat de vrouw tot hulp van de man is (Gen)

Ook zijn vele brieven aan "broeders" gericht. 

In het oude testament waren mannen verplicht te dienen in het leger, vrouwen niet.

Waar zijn man en vrouw gelijk en waar houdt het verschil op?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 168
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dat zal vast. Ben ik ook bereid om te delen met een christen, zoals bijvoorbeeld mijn vriend er een van is.

Hieruit blijkt duidelijk jouw seksisme. Want jij duidt een vrouw aan als 'hoer', terwijl dat in de tekst waaraan je dat ontleent niet zo staat. Verder daal je af naar hetzelfde niveau als Izebel

Kaasjeskruid heeft er ook geen enkele moeite mee een jongedame die ASMR video's maakt een hoer te noemen. Ondertussen is hij zelf -merkwaardig genoeg- van mening dat hij één van de weinige 'echte chri

Man en vrouw zijn niet gelijk, een simpele beschouwing van de fysieke kenmerken laat dat al zien. Man en vrouw zijn wel gelijkwaardig, in het NT wordt meermalen gezegd dat God geen enkel onderscheid maakt. Niet tussen rijk en arm, niet tussen slaaf of vrije en ook niet tussen man en vrouw. Daarbij moet je ook nog eens rekening houden met de patriarchale cultuur waarin de bijbel geschreven is. In andere delen van de wereld waar een matriarchale cultuur bestaat/bestond zou de bijbel niet zo geschreven zijn en uitgelegd worden als in de westerse cultuur.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Chiel Fernig:

Waar zijn man en vrouw gelijk en waar houdt het verschil op?

Man en vrouw hebben beide verschillende eigenschappen die elkaar aan behoren te vullen, ze zijn even waardevol de één zet zich niet boven de ander in de liefde, maar men zet de ander boven zichzelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei dingo:

Man en vrouw zijn niet gelijk, een simpele beschouwing van de fysieke kenmerken laat dat al zien. Man en vrouw zijn wel gelijkwaardig, in het NT wordt meermalen gezegd dat God geen enkel onderscheid maakt. Niet tussen rijk en arm, niet tussen slaaf of vrije en ook niet tussen man en vrouw. Daarbij moet je ook nog eens rekening houden met de patriarchale cultuur waarin de bijbel geschreven is. In andere delen van de wereld waar een matriarchale cultuur bestaat/bestond zou de bijbel niet zo geschreven zijn en uitgelegd worden als in de westerse cultuur.

 

Ken jij teksten waaruit blijkt dat man en vrouw gelijkwaardig zijn? en Zou God zijn bijbel in een matriarchale cultuur geschreven hebben?

 

6 uur geleden zei Thinkfree:

Man en vrouw hebben beide verschillende eigenschappen die elkaar aan behoren te vullen, ze zijn even waardevol de één zet zich niet boven de ander in de liefde, maar men zet de ander boven zichzelf.

Inderdaad, er staat "de één achtte de ander hoger dan zichzelf", dat is een goede opmerking, maar hoe zit het dan met gezag?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-4-2020 om 16:39 zei Chiel Fernig:

Onder invloed van de wereld om ons heen staat de uitleg van de schrift onder druk.

Er duizenden verschillende "uitleggen van de schrift" .

Klopt het als het hier met name gaat om een uitleg die jij aanhangt, en dat er dus eigenlijk zou moeten staan dat jouw uitleg van de schrift onder druk komt te staan van zaken die je om je heen ziet ? 

Op 7-4-2020 om 16:39 zei Chiel Fernig:

Waar zijn man en vrouw gelijk en waar houdt het verschil op?

Nergens in de Bijbel zijn man en vrouw gelijk. De man is altijd de baas over de vrouw.

7 uur geleden zei dingo:

Man en vrouw zijn wel gelijkwaardig, in het NT wordt meermalen gezegd dat God geen enkel onderscheid maakt.

Niet waar, lees mee: 

(1 Timotheus 2:12-14) Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.

(1 Korinthiers 11:3-9) Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.......................Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man.

(Efeziers 5:22-23) Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.

Lijkt me vrij duidelijk... En dan citeer ik alleen nog maar uit het NT. Niet uit het OT want  het is bijna etenstijd en ik meelezers niet verontrusten.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik geloof dat de schrift het woord van God is 

23 minuten geleden zei Bastiaan73:

Genesis 1 (NBG51)

27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Inderdaad, maar hoe blijkt hieruit gelijkwaardigheid?

Filipenzen 2:5-7  Zeer interessant: God zou volgens deze tekst gelijk zijn aan de mens. Dat is stof tot nadenken. De man is het hoofd van de vrouw en Christus is het hoofd van de gemeente, daar wordt een vergelijking tussen gemaakt. Als Christus gelijk is aan de mens dan is de man gelijk aan de vrouw! Goed denkwerk. Moet ik over nadenken. Kun je het toelichten?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Kan iemand mij een christelijke vrouw aanwijzen die zo leeft?(naartoe teksten van @Dat beloof ik) Want in iedere christelijke gemeenschap waar ik kwam werden vrouwen op handen en voeten gedragen.

Een vrouwmens als Dolce die zich als man voordoet staat echter wél lelijk wanneer ze haar teut opendoet. Ze kan maar niet genoeg bekend worden met die teksten. Dames worden echter geëerd zoals Jezus de Kerk eerde.

 Efeziërs 5:25-33  Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie, dat zij den man vreze.

= geloofswet !!!

 

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Er duizenden verschillende "uitleggen van de schrift" .

Klopt het als het hier met name gaat om een uitleg die jij aanhangt, en dat er dus eigenlijk zou moeten staan dat jouw uitleg van de schrift onder druk komt te staan van zaken die je om je heen ziet ? 

Scherp opgemerkt. Er staat, ik meen in de Romeinenbrief, "ik zal niet heersen over het geloof van een ander", daarmee geloof ik dat God zegt dat het niet aan mij is om te bepalen wat een ander gelooft, of dat nou een uitleg betreft of een ander gedachtegoed. Maar mijn uitleg staat niet onder druk omdat niemand het probeert te weerleggen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Chiel Fernig:
37 minuten geleden zei Bastiaan73:

Genesis 1 (NBG51)

27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Inderdaad, maar hoe blijkt hieruit gelijkwaardigheid?

Daarvoor heb ik een aantal woorden vet gemaakt. God schiep zowel man als vrouw naar Zijn beeld. Daar zit m.i. die gelijkwaardigheid in besloten.

5 minuten geleden zei Chiel Fernig:

Filipenzen 2:5-7  Zeer interessant: God zou volgens deze tekst gelijk zijn aan de mens. Dat is stof tot nadenken. De man is het hoofd van de vrouw en Christus is het hoofd van de gemeente, daar wordt een vergelijking tussen gemaakt. Als Christus gelijk is aan de mens dan is de man gelijk aan de vrouw! Goed denkwerk. Moet ik over nadenken. Kun je het toelichten?

Die tekst is momenteel mijn 'handtekening'. Via https://www.credible.nl/settings/signature/ kun je als je dat wilt een handtekening toevoegen. Deze staat dan onder al je uitingen op dit forum.

Inhoudelijk: ik lees daar niet dat God (de Vader) gelijk zou zijn aan de mens. Wél dat de Here Jezus Christus als beeld van de onzichtbare God (Kolossenzen 1:15), de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En zo aan de mensen gelijk geworden is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Chiel Fernig:

Scherp opgemerkt. Er staat, ik meen in de Romeinenbrief, "ik zal niet heersen over het geloof van een ander", daarmee geloof ik dat God zegt dat het niet aan mij is om te bepalen wat een ander gelooft, of dat nou een uitleg betreft of een ander gedachtegoed. Maar mijn uitleg staat niet onder druk omdat niemand het probeert te weerleggen.

Dank je.
Maar ik vroeg ook niet of iemand je uitleg probeerde te weerleggen. Ik vroeg of jouw uitleg onder druk komt vanwege zaken die je om je heen ziet. Met die opmerking begin je het topic namelijk:

Op 7-4-2020 om 16:39 zei Chiel Fernig:

Onder invloed van de wereld om ons heen staat de uitleg van de schrift onder druk.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Bastiaan73:

Daarvoor heb ik een aantal woorden vet gemaakt. God schiep zowel man als vrouw naar Zijn beeld. Daar zit m.i. die gelijkwaardigheid in besloten.

Die tekst is momenteel mijn 'handtekening'. Via https://www.credible.nl/settings/signature/ kun je als je dat wilt een handtekening toevoegen. Deze staat dan onder al je uitingen op dit forum.

Inhoudelijk: ik lees daar niet dat God (de Vader) gelijk zou zijn aan de mens. Wél dat de Here Jezus Christus als beeld van de onzichtbare God (Kolossenzen 1:15), de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En zo aan de mensen gelijk geworden is.

Interessant om uit te zoeken hoe ver je dat 'gelijk aan de mens", mag doortrekken zonder dat het met andere teksten in conflict komt

Als hij in het lichaam van een mens woont, is hij dan niet gelijk aan het lichaam?

Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Chiel Fernig:

Als Christus gelijk is aan de mens dan is de man gelijk aan de vrouw!

Dat staat nergens en zou heel raar zijn, als je het naast de teksten zet die ik hier boven gaf. Die zeggen namelijk precies het tegenovergestelde.. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

1 minuut geleden zei Dat beloof ik:

Dank je.
Maar ik vroeg ook niet of iemand je uitleg probeerde te weerleggen. Ik vroeg of jouw uitleg onder druk komt vanwege zaken die je om je heen ziet. Met die opmerking begin je het topic namelijk:

 

Ik bedoel dat ik van mening ben dat anderen de schrift verdraaien om die in overeenstemming te brengen met hun eigen filosofie. Dat vind ik zorgwekkend en ik wil graag onderzoeken wat de schrift sec zegt. Wat is waar en wat is niet waar?

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Chiel Fernig:

Ik bedoel dat ik van mening ben dat anderen de schrift verdraaien om die in overeenstemming te brengen met hun eigen filosofie. Dat vind ik zorgwekkend en ik wil graag onderzoeken wat de schrift sec zegt. Wat is waar en wat is niet waar?

Oh, je verschilt eigenlijk gewoon van mening met andere gelovigen.  Die denken wellicht over jou hetzelfde. Daar kom je pas uit als iedereen bereid is om zijn eigen geloof kritisch te bezien. En dat gaat nooit gebeuren.

20 minuten geleden zei Chiel Fernig:

Als hij in het lichaam van een mens woont, is hij dan niet gelijk aan het lichaam?

Misschien een vreemde vergelijking, maar hij is niet kwaad bedoeld.
Er leven een hoop bacterien in je lichaam. Zijn die allemaal gelijk aan je lichaam ?
Nee.
Natuurlijk mag en kun je jouw vraag met ja beantwoorden en dat geloven. Maar daar blijft het bij, logisch beredeneren gaat niet en de Bijbel geeft er geen uitsluitsel over aan gelovigen. 
De vraagstelling zou dus iets anders moeten, nl  "denk jij daar zo over? "  in plaats van "is dat zo" 
Nogal wat gelovigen gaan er van uit dat wat zijn geloven ook zo is, en daaruit ontstaan dan een hoop conflicten met andere gelovigen. De ruzie gaat dan van "Ja maar dat IS toch zo" terwijl het eigenlijk alleen maar over een verschil van persoonlijke meningen gaat.

17 minuten geleden zei Chiel Fernig:

Wat is waar en wat is niet waar?

Dat bedoel ik dus. Het gaat niet om waar of niet waar. Het gaat gewoon om andere persoonlijke meningen. 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Niet waar, lees mee: 

(1 Timotheus 2:12-14) Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.

(1 Korinthiers 11:3-9) Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.......................Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man.

(Efeziers 5:22-23) Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.

Lijkt me vrij duidelijk... En dan citeer ik alleen nog maar uit het NT. Niet uit het OT want  het is bijna etenstijd en ik meelezers niet verontrusten.

Context van die teksten zeggen ook nog wel iets, zoals ik al zei een patriarchale maatschappij. We weten uit diverse citaten dat er profetessen waren die het woord voerden dus misschien moet je die zwijgteksten niet zo letterlijk nemen als jij doet. En net zo min als een man over zijn vrouw moet heersen maar liefhebben, moet de vrouw niet over de man heersen. Heb je het aantal keren dat in het NT staat God maakt geen onderscheid al geteld?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Er duizenden verschillende "uitleggen van de schrift" .

Klopt het als het hier met name gaat om een uitleg die jij aanhangt, en dat er dus eigenlijk zou moeten staan dat jouw uitleg van de schrift onder druk komt te staan van zaken die je om je heen ziet ? 

Nergens in de Bijbel zijn man en vrouw gelijk. De man is altijd de baas over de vrouw.

Niet waar, lees mee: 

(1 Timotheus 2:12-14) Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.

(1 Korinthiers 11:3-9) Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.......................Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man.

(Efeziers 5:22-23) Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.

Lijkt me vrij duidelijk... En dan citeer ik alleen nog maar uit het NT. Niet uit het OT want  het is bijna etenstijd en ik meelezers niet verontrusten.

Ik ben het verder eens met de geciteerde verzen. En je moet je vrouw meer liefhebben als jezelf.

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites

1 Petrus 3 (Naardense Bijbel) :

1

Evenzo de vrouwen:
onderschikt u aan de eigen mannen,
opdat, ook als sommigen zich
door het woord niet laten overtuigen,
zij zonder woord worden gewonnen
door de wandel van de vrouwen,

2

als zij in de gaten krijgen
hoe heilig uw wandel in vreze is.

3

Laat niet de buitenkant
uw sieraad zijn:
het invlechten van haren
en het omhangen van gouden dingen
of het aantrekken van kleren,

4

maar de verborgen mens,
die van het hart,
met het onvergankelijke van
een zachtmoedige en stille geest,
die kostbaar is
voor het aanschijn van God.

5

Want zo sierden zich eens
ook de heilige vrouwen
die hoopten op God,
en zij onderschikten zich
aan de eigen mannen,

6

zoals Sara onderhorig was
aan Abraham
en hem ‘heer’ noemde;
haar kinderen zijt ge geworden
door goed te doen en
geen enkele verschrikking te vrezen.

7

De mannen evenzo:
als ge samenhuist, erkent dan
het vrouwelijke als een brozer vaatwerk,
en bewijst hun eer
als mede-erfgenamen
van de genade des levens,
opdat uw gebeden niet
verhinderd worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei dingo:

Context van die teksten zeggen ook nog wel iets, zoals ik al zei een patriarchale maatschappij.

Ja, dat is dus wat ik zeg: de man was de baas. Dat is was patriarchale maatschappij in houdt.

2 uur geleden zei dingo:

Heb je het aantal keren dat in het NT staat God maakt geen onderscheid al geteld?

Ik vermoed dat je niet ver komt.

Zonder dollen: ik geef concrete voorbeelden. Als je denkt dat het anders is, zou ik zeggen: laat zien dan.
Maar alleen zeggen dat ook het tegenovergestelde er in staat, zonder ook maar 1 voorbeeldje. 
Tsja..... 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei dingo:

Context van die teksten zeggen ook nog wel iets, zoals ik al zei een patriarchale maatschappij. We weten uit diverse citaten dat er profetessen waren die het woord voerden dus misschien moet je die zwijgteksten niet zo letterlijk nemen als jij doet. En net zo min als een man over zijn vrouw moet heersen maar liefhebben, moet de vrouw niet over de man heersen. Heb je het aantal keren dat in het NT staat God maakt geen onderscheid al geteld?

Geen onderscheid in Christenen, en de bijbelse context is: De vrouw is voor de man geschapen en de vrouw is in verleiding gekomen dus laat het maar aan de man over nu.

Dat is de nuance die de bijbel zelf geeft om die context te scheppen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Bastiaan73:

Genesis 1 (NBG51)

27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Hoe blijkt hieruit dat man en vrouw gelijkwaardig zijn? God is een drieéénheid, Vader Zoon en Heilige Geest. Als de man het beeld van de Vader is en het kind dat hij verwekt het beeld van de Zoon, dan zou de vrouw het beeld van de Heilige Geest zijn. Als de vader en de Heilige Geest gelijkwaardig zijn dan zou daaruit blijken dat de man en de vrouw dat ook zijn. Maar ik ken geen tekst waaruit blijkt dat de Vader en de Heilige Geest gelijkwaardig zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Chiel Fernig:

God is een drieéénheid, Vader Zoon en Heilige Geest.

Daar zijn de meningen over verdeeld. Ooit gehoord van het Comma Johanneum?

Begin citaat:

Het Comma Johanneum is een korte zin ("Comma") die in de meeste vertalingen van de Eerste brief van Johannes tussen 1522 en de tweede helft van de negentiende eeuw te vinden is, omdat de zin voorkomt in de veel gebruikte Textus Receptus (TR). In vertalingen die het zinnetje bevatten, zoals de Statenvertaling luidt 1 Johannes 5:7-8 als volgt: (het Comma is vet gedrukt:)

7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel,

de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een.

En drie zijn er, die getuigen op de aarde,

de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.

Het resultaat wordt gewoonlijk begrepen als een duidelijke verwijzing naar de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Geest. De Drie-eenheid zelf komt ook niet als zodanig voor in de Bijbel.

De tekst komt in de oudste Griekse handschriften niet voor. Ook wordt hij door de vroege Kerkvaders niet geciteerd, wanneer ze dit gedeelte van de Johannesbrief aanhalen. Kennelijk is het vers ergens tijdens de Middeleeuwen tussen de Latijnse tekst van het Nieuwe Testament geraakt, misschien eerst als glos in de kantlijn en daarna bij het kopiëren in de tekst opgenomen. Moderne Bijbelvertalingen laten het Comma weg, plaatsen het in een voetnoot of zetten het tussen haakjes, zie ook verder.

~

Einde citaat.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Comma_Johanneum

Er stond dus oorspronkelijk alleen dit in 1 Johannes 5:

7 Want Drie zijn er, Die getuigen,

8 de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een.

Ook wellicht interessant: het artikel 'DRIE – ÉÉN'.

Citaat:

Neen, het gaat hier niet om een sportwedstrijd. De apostel Paulus waarschuwde voor de strijd die mensen door het opwerpen van dwaze en nutteloze vragen teweegbrengen (2Timotheus 2:23). Zijn woorden leken vergeten toen al vroeg in de geschiedenis van het christendom gelovigen zich gingen afvragen: ‘Is God: de Vader én de Zoon én de heilige geest?’ Het antwoord dat na veel geruzie gewonnen heeft, is neergelegd in de leer van de drie-eenheid Gods. Deze leer heeft de gemoederen tot nu toe zeventien eeuwen lang in beroering gehouden. Iedereen die haar niet kon aanvaarden, werd verketterd. Dat is tot heden toe zo gebleven. Dat het een onschriftuurlijke, tegen Gods Woord indruisende leer is, zal hierna worden aangetoond. Maar eerst moeten wij weten wat de leer van de drie-eenheid inhoudt.

Bron: https://www.concordante-publicaties.nl/studie/drie-een/

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid