Spring naar bijdragen

Het begrip 'credible' ...


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 121
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ben het met je eens betreft dat gewichtiger maken; de Pinkstergemeente bijvoorbeeld die ik ken, gebruikt al jaren Engelse termen voor simpele meetings (..), en de kids niet te vergeten. Soms las ik no

Criterium 1) Beding 2) Bepaling 3) Beperking 4) Beslissend kenmerk 5) Conditie 6) Eis 7) Kenmerk ? Kenteken 9) Maatstaf 10) Norm 11) Norm bij een beoordeling 12) Norm voor een wielerkoers 13) Oml

Of.. het kunnen lezen dat Jezus Christus als Heer juist diegene is die in de mens zélf opgewekt moet worden. Dan wordt het geloof aanvaardt, het geloof van Hem, in ons, en zal Hij de toon gaan ze

3 uur geleden zei thom:
3 uur geleden zei Bastiaan73:

Hoe ga jij jouw thomologie aan een kind uitleggen Thom?

Zo simpel mogelijk.

"Zij die zeggen : 'De Heer is eerst gestorven en toen opgestaan', die dwalen. 

Want hij is eerst opgestaan en toen gestorven. 

Als iemand zich niet eerst de opstanding verwerft, kan hij niet sterven. 

Alleen als God in hem gaat leven, kan hij sterven."

Evangelie van PhilippusLees meer: https://www.wake-up-call.be/citaten/

Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei thom:

"Zij die zeggen : 'De Heer is eerst gestorven en toen opgestaan', die dwalen. 

Want hij is eerst opgestaan en toen gestorven. 

Als iemand zich niet eerst de opstanding verwerft, kan hij niet sterven. 

Alleen als God in hem gaat leven, kan hij sterven."

Evangelie van PhilippusÔĽŅÔĽŅ

Wat is je punt Thom? Denk je dat een kind deze vage onzin zal begrijpen? Het is overigens in strijd met de eenvoudige Bijbelse boodschap dat de Heer Jezus als mens aan het kruis is gestorven en na drie dagen door God is opgewekt. Het kan niet beide waar zijn. Als je zowel deze onzin uit 'het evangelie van Filippus' als jouw geliefde 1 Korinthi√ęrs 15 denkt te kunnen verenigen ben je niet consequent bezig maar zelf behoorlijk aan het dwalen.

1 Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat,
2 Waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn.
3 Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften,
4 En Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften,
5 En Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven.

Over het 'evangelie van Filippus' :

De tekst van dit evangelie heeft ook nauwelijks een relatie met Filippus. De apostel Filippus wordt slechts een maal genoemd in het manuscript.

De tekst is niet te vergelijken met die van de¬†synoptische evangeli√ęn, die een verhaal over het leven van Jezus vertellen. Het¬†Evangelie van Filippus¬†bevat niets over het leven van Jezus. Het zijn onderling niet samenhangende gedachten, overwegingen en uitspraken. Op het vakgebied worden die meestal in 127 paragrafen verdeeld. Er zijn delen van de tekst waarin geen gnostische invloeden aantoonbaar zijn. Er is echter wel consensus op het vakgebied dat een aanzienlijk deel van de tekst ontleend moet zijn aan het gedachtegoed van het¬†valentinianisme, dat in de¬†Romeinse oudheid¬†de meest verbreide en invloedrijke stroming binnen de¬†gnostiek¬†was. Er zijn auteurs die het mogelijk achten, dat¬†Valentinus¬†(overleden na 155), de grondlegger van deze beweging, de auteur van dit evangelie was.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_van_Filippus

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Bastiaan73:

Wat is je punt Thom? Denk je dat een kind deze vage onzin zal begrijpen? Het is overigens in strijd met de eenvoudige Bijbelse boodschap dat de Heer Jezus als mens aan het kruis is gestorven en na drie dagen door God is opgewekt.

Ik denk dat sommigen dit wel begrijpen. 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
43 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Zijn die sommigen christenen volgens jou?

Waarom is het etiketje 'christen(en)' zo belangrijk voor jou? Het woord komt drie keer voor in het hele NT. 

3 uur geleden zei thom:

Als iemand zich niet eerst de opstanding verwerft, kan hij niet sterven. 

Als dit zou kloppen is dit ook waar:

"Iemand kan pas sterven als hij of zij eerst de opstanding verwerft."

Hieruit volgt dan logischerwijs dat dit voor iedereen geldt aangezien iedereen vroeg of laat sterft. Anders geformuleerd:

"Iedereen die sterft heeft blijkbaar eerst de opstanding verworven."

Is dat echt zo?

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Bastiaan73:

Waarom is het etiketje 'christen(en)' zo belangrijk voor jou? Het woord komt drie keer voor in het hele NT. 

Als dit zou kloppen is dit ook waar:

"Iemand kan pas sterven als hij of zij eerst de opstanding verwerft."

Hieruit volgt dan logischerwijs dat dit voor iedereen geldt aangezien iedereen vroeg of laat sterft. Anders geformuleerd:

"Iedereen die sterft heeft blijkbaar eerst de opstanding verworven."

Is dat echt zo?

Ben jij gestorven, Bastiaan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Bastiaan73:

Wat is je punt Thom? Denk je dat een kind deze vage onzin zal begrijpen? Het is overigens in strijd met de eenvoudige Bijbelse boodschap dat de Heer Jezus als mens aan het kruis is gestorven en na drie dagen door God is opgewekt. Het kan niet beide waar zijn. Als je zowel deze onzin uit 'het evangelie van Filippus' als jouw geliefde 1 Korinthi√ęrs 15 denkt te kunnen verenigen ben je niet consequent bezig maar zelf behoorlijk aan het dwalen.

 Als het zo eenvoudig is, Bastiaan, en je schrijft het al zelf'; als mens aan het kruis gestorven, dan is dat simpel ook de boodschap. Wat sterft is de oude mens, het vlees en bloed. Wat opstaat is de Heere.

Maar, die is reeds gewekt in dat lichaam van vlees en bloed. Wat sterft vóór het sterven is de laatste fase van overgave aan de Vader, door... de Zoon.

De Zoon in de mens, is datgene wat weder geboren is, gedoopt met water en vuur. De gekende door God, de eersteling Christus, de Ziel.

21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. 22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Het is een proces in de mens, een weg gaan, een verandering door de Geest, die van het sterflijke lichaam een opstandingslichaam maakt; een Tempel Gods.

Rom. 8

3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.

4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.

13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

En zo begrijp ik de tekst van Phillipus; 

Als iemand zich niet eerst de opstanding verwerft, kan hij niet sterven. 

Alleen als God in hem gaat leven, kan hij sterven.

 

 

 

 

 

 

 

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Bastiaan73:

Waarom is het etiketje 'christen(en)' zo belangrijk voor jou? Het woord komt drie keer voor in het hele NT. 

Als dit zou kloppen is dit ook waar:

"Iemand kan pas sterven als hij of zij eerst de opstanding verwerft."

Hieruit volgt dan logischerwijs dat dit voor iedereen geldt aangezien iedereen vroeg of laat sterft. Anders geformuleerd:

"Iedereen die sterft heeft blijkbaar eerst de opstanding verworven."

Is dat echt zo?

Dit wordt door veel, zo niet de meeste, christenen niet begrepen door het dogma - zowel door de katholieke als protestantse kerk gepropag(and)eerd -  dat het lichaam de ziel is.  Terwijl ze als ze zelfstandig zouden nadenken, zelfstandig kennis zouden nemen van wetenschappelijk onderzoek, en zelfstandig de bijbel kritisch zouden lezen, door zelfonderzoek tot zelfkennis zouden komen, tot andere conclusies zouden kunnen komen.  Dan zouden ze te weten komen dat ook zij dezelfde twee naturen in zich hebben als die Jezus had.

Matte√ľs 10,28

En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.

 

Johannes

1 In het begin was het Woord de Logos (het bewustzijn) en het Woord de Logos (het bewustzijn) was bij God en het Woord  de Logos (het bewustzijn) was God.

2 Dit was in het begin bij God.

3 Alle dingen zijn door het Woord de Logos (het bewustzijn) gemaakt, en zonder dit Woord de Logos (het bewustzijn) is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

4In het Woord de Logos (het bewustzijn) was het leven en het leven was het licht van de mensen.

5En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. 

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Plume:

Dit wordt door veel, zo niet de meeste, christenen niet begrepen door het dogma - zowel door de katholieke als protestantse kerk gepropag(and)eerd -  dat het lichaam de ziel is.

Er bestaat voor zover ik weet geen enkele christelijke groepering die beweert dat het lichaam de ziel is. Hoe kom je daar nou weer bij? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Bastiaan73:

Er bestaat voor zover ik weet geen enkele christelijke groepering die beweert dat het lichaam de ziel is. Hoe kom je daar nou weer bij? 

Proefondervindelijk bewezen. Op dit en andere fora.  Katholieken,protestanten. O.a. in jouw eigen reacties.  Bijvoorbeeld in deze topic. Maar ga zo verder.

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Plume:

Proefondervindelijk bewezen. O.a. in jouw eigen reacties. Bijvoorbeeld in deze topic. Maar ga zo verder.

Je bent net terug en lult nu alweer uit je nek. Als het een dogma zou zijn 'dat het lichaam de ziel is' zoals jij stelt dan moet het ook zwart op wit staan. Officieel geformuleerd zijn. Maar dat is blijkbaar niet zo hè?

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Bastiaan73:

Je bent net terug en lult nu alweer uit je nek. Als het een dogma zou zijn 'dat het lichaam de ziel is' zoals jij stelt dan moet het ook zwart op wit staan. Officieel geformuleerd zijn. Maar dat is blijkbaar niet zo hè?

Het ‚Äėchristendom‚Äô¬†kent veeeele ongeschreven dogma‚Äôs... en dogma‚Äôs die niet in de Bijbel staan maar wel in de kerkleer. ¬†Net zoiets als met de islam. De Koran bepaalt de islam niet, maar de sunna, de hadith, enzovoort. Een doorsnee¬†moslim is afhankelijk (gemaakt/geworden)¬†van hun geestelijken, net als het doorsnee christendom.

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites

Vele denken ook dat de ziel in ons lichaam is terwijl het ons lichaam omvat en extern intapt op ons brein. Wat dan elektriciteit veroorzaakt in onze neuronen en ons uiteindelijk zelfbewust maakt.

It is all one big illusion en we lieten ons vangen aan een realiteit die lang niet meer Zijn gelijkenis symboliseert. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei leren_schoen:

In de bijbel staat heel nadrukkelijk dat het bloed de ziel is. Het lichaam is het vlees, de organen, de botten etc. 

Leviticus 17:

11 Want de ziel van het vlees is in het bloed ( ... )

2 minuten geleden zei Plume:

Het ‚Äėchristendom‚Äô¬†kent veeeele ongeschreven dogmaÔĽŅ‚ÄôsÔĽŅ...

Zoals?

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Fundamenteel:

Vele denken ook dat de ziel in ons lichaam is terwijl het ons lichaam omvat en extern intapt op ons brein. Wat dan elektriciteit veroorzaakt in onze neuronen en ons uiteindelijk zelfbewust maakt.

It is all one big illusion en we lieten ons vangen aan een realiteit die lang niet meer Zijn gelijkenis symboliseert. 

Ik denk dat ziel & geest vaak met elkaar verward worden.

2 minuten geleden zei Bastiaan73:

Leviticus 17:

11 Want de ziel van het vlees is in het bloed ( ... )

tenor.gif

bewerkt door leren_schoen
Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Plume:

Ben jij gestorven, Bastiaan?

 

6 uur geleden zei Bastiaan73:

Ben jij gestoord, Plume?


Filosofische aangelegenheid. Diverse antwoorden mogelijk. Al naar gelang perceptie.

nee : ja
nee : nee
ja    : nee
ja    : ja

 

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei leren_schoen:

Ik denk dat ziel & geest vaak met elkaar verward worden.

Leg het verschil eens uit?

1 minuut geleden zei Plume:
15 uur geleden zei Plume:

Ben jij gestorven, Bastiaan?

6 uur geleden zei Bastiaan73:

Ben jij gestoord, Plume?

Filosofische aangelegenheid. Diverse antwoorden mogelijk. Al naar gelang perceptie.

nee : ja
nee : nee
ja    : nee
ja    : ja

Er waar staan in dit verband de : voor?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch ge√Įntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid