Spring naar bijdragen

Nepbijbels: Is jouw bijbel echt?


Aanbevolen berichten

Hoe weet je of jouw bijbel echt is?

Daarvoor moet je het woord uit jouw bijbel op zichzelf toepassen: 

Zoals staat geschreven:

  • het woord van God is waarheid (Johannes 17:17),
  • geen leugen is van de waarheid (1 Johannes 2:21), en 
  • God kan niet liegen (Titus 1:2).

Daaruit volgt dat een boek met een leugen NIET van God kan zijn - en dat om die reden ook niet is. Want als jouw bijbel een leugen bevat, dan ontkent jouw bijbel zichzelf. Dat is, de ontkenning dat God's woord waarheid is, dat geen leugen van de waarheid is, en dat God niet kan liegen. En God is niet de auteur van verwarring. Een enkelvoudige leugen maakt dus je hele bijbel een leugen. En daarmee nep. Een Satanische vervalsing.

En God werkt alleen door zijn eigen woord. Want het staat geschreven: geloof komt door horen, en horen door het woord van God. Het geloof dat werkt komt dus NIET door het woord van iemand anders. Zoals het woord uit Satan's vertaling.

Waarom is dit belangrijk? Omdat een nepbijbel een nepgeloof voortbrengt dat niet zal baten noch bevrijden. Als jouw geloof volgt uit een nepbijbel, dan kan je hierbij weten dat je NIET gered bent van de hel. Vandaar het belang om zeker te stellen dat jouw bijbel niet nep is. 

Voorts is het goed om te weten dat God's woord NIET gebonden is aan taal. De Maker van hemel en aarde is in staat om zijn woord in het Nederlands beschikbaar te stellen.

Helaas zijn alle mij bekende Nederlandstalige bijbels nep, omdat zij leugens bevatten.

Dit betreft onder meer:  

De leugen in de NBG1951 en de NBV is eenvoudig zichtbaar:

Zie Markus 1:2. Als daar woorden staan van de strekking "zoals geschreven staat in Jesaja", dan weet je dat je een nepbijbel te pakken hebt. Omdat het eerste deel van het daaropvolgende citaat NIET uit Jesaja komt, maar uit Maleachi. En Maleachi is niet Jesaja. En hij die denkt, Wat maakt dat nou uit?, is christendom. En niet te helpen. Omdat zo'n persoon het wezenlijke verschil miskent tussen waarheid en leugen. En daarmee het verschil tussen God en Satan, licht en duisternis, hemel en hel en het meer van vuur, en eeuwige glorie en eeuwige verdoemenis. Maar hij die inziet dat een nepbijbel hem het slachtoffer maakt van misleiding - en dat hij daarmee zijn ziel zal verliezen, geldt hierbij als een gewaarschuwd mens.   

(En voor hen die enerzijds (in weerwil van God's woord) menen dat God's woord wel gebonden zou zijn aan taal - zodat in hun beleving elke vertaling onbetrouwbaar zou zijn, maar anderzijds in contradicatie daarmee toch graag grasduinen in Hebreeuws en Grieks (of andere talen die ze eigenlijk niet spreken) om datgene wat door God gebonden zou zijn alsnog zelf te bevrijden (waarbij zij dus doen (vertalen) waarvan zij ontkennen dat God dat kan)

Het gaat niet om taal. Het gaat om wat waar is. Bijvoorbeeld: 5+5=10, niet 11. Evenzo is V+V=X, niet XI. En als je niet gelooft dat 5+5=10, evenzo zal je niet geloven dat V+V=X. Of je vertrouwt God op zijn woord. Of je doet dat niet. Er is geen tussenweg.) 

En als je een nepbijbel hebt, zorg dan dat je een echte Bijbel krijgt. In het Engels is dit de King James Bijbel (Pure Cambridge Edition). En begin met lezen in Romeinen hoofdstuk 1 tot en met 4 om te weten waarom je de vergeving van je zonden nodig hebt, en wat je daarvoor moet doen. Deze tekst uit de King James Bijbel is hier vertaald in het Nederlands.

bewerkt door ChristiaanTSABS.nl
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 128
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Matthew 6:  

Dankjewel Ricky maar is het punt ook overgekomen dat het een latere toevoeging betreft en deze 'comma' dus ontbreekt in de oudste manuscripten? Wat ik nu in jouw citaat vet heb gemaakt staat er dus oo

"Drogreden, drogreden, drogreden !"

7 uur geleden zei ChristiaanTSABS.nl:

Hoe weet je of jouw bijbel echt is?

Daarvoor moet je het woord uit jouw bijbel op zichzelf toepassen: 

Dat is natuurlijk een giller.
Hierdoor is elke Bijbel echt......

7 uur geleden zei ChristiaanTSABS.nl:

Daaruit volgt dat een boek met een leugen NIET van God kan zijn - en dat om die reden ook niet is.

Ja maar wacht even, de vraag was hoe je kunt zien of een Bijbel echt is. Dat is iets anders dan de vraag of een Bijbel van God is. Welke geloofsrichting je ook pakt, de aanhangers zullen altijd van mening zijn dat hun Bijbel van hun God is.
Het lijkt er op dat je met inhoudsloze termen smijt, zonder werkelijk de inhoud achter je vraag te willen zien.

7 uur geleden zei ChristiaanTSABS.nl:

 Want als jouw bijbel een leugen bevat, dan ontkent jouw bijbel zichzelf. Dat is, de ontkenning dat God's woord waarheid is, dat geen leugen van de waarheid is, en dat God niet kan liegen.

Voor alle duidelijkheid: nergens in de boeken die samen de verzameling vormen die met 'Bijbel'  wordt aangeduid, heeft God of Jezus het ooit over 'Bijbel' gehad. Daar waar werd gesproken over 'God's woord' bedoelde men een boek of boeken die toendertijd bekend waren bij de mensen. IN GEEN ENKEL GEVAL betrof dit het boek dat we tegenwoordig kennen als 'Bijbel'.  

7 uur geleden zei ChristiaanTSABS.nl:

De Maker van hemel en aarde is in staat om zijn woord in het Nederlands beschikbaar te stellen.

Helaas zijn alle mij bekende Nederlandstalige bijbels nep, omdat zij leugens bevatten.

Dan zou je conclusie moeten zijn dat de Maker van hemel en aarde NIET in staat is om zijn woord in het Nederlands beschikbaar te stellen. Het is er immers volgens jou niet ....

Kortom: je stukje raakt kant noch wal.....
 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei ChristiaanTSABS.nl:

Zie Markus 1:2. Als daar woorden staan van de strekking "zoals geschreven staat in Jesaja", dan weet je dat je een nepbijbel te pakken hebt.

Dit is absoluut geen kenmerk van een valse Bijbel. Het citaat is een combinatie van Mal 3:1 en Jesaja 40:3. Beide profetieën worden op Johannes de Doper toegepast. Het citaat uit Jesaja, dat in vers 3 begint, geeft de boodschap van Johannes weer. Het citaat in Maleachi gaat over Johannes' rol als boodschapper. Het hele citaat wordt aan Jesaja toegeschreven, misschien omdat in Jesaja het gedeelte staat dat benadrukt moet worden. (Bron: Inzicht in de Schrift).

Valse Bijbel vind ik trouwens een nogal sterk woord. Een vertaling kan vanuit verschillende bronmaterialen worden vertaald. Hoe ouder des te beter. De Statenvertaling is een vertaling vanuit een nogal jonge codex. Deze bevat nogal wat fouten en toevoegingen (Bijv 1Joh5:7-8).

De vertalingen die jij noemt zijn alle vertalingen uit ouderere codexen dan die van SV of KJ. Dus strikt genomen zijn die nauwkeuriger dan SV en KJ. Persoonlijk vind ik het ook belangrijk dat de naam van God in de vertaling staat. God is de auteur van de Bijbel, dus een beetje raar om die Naam eruit te vertalen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

God is de inspiratie achter de bijbel. De auteur was de kerk met haar Gutenberg bijbel, de 15e eeuw. Na de donkere periode dus.... na de inquisitie zelfs. Ja er waren handgeschreven teksten daarvoor, maar de verzameling en het censuur ervan is door de kerk bepaalt. Degene die zowat ieder gebod aan hun laars lapten,

Dat “ideologieën” aangepast werden op gevestigde ordes is geen geheim he. En alvorens deze versie gedrukt kon worden heeft men het gros moeten verketteren eruit te laten. Dat onze bijbel (allemaal) geen correcte weergave is, werd me wel duidelijk.

Als je gelooft dat God veel bloed moet vergieten om tot een punt te komen kan dat wel steek houden. Echter zie ik daarin de gecorrumpeerde geest van de mens in actie.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoe zouden de teksten eruit zien rechtstreeks geschreven door de apostelen? Of door Jezus? Ik denk dat er heel wat gesjoemeld is met de huidige bijbels. Geloof was toen de ultieme machtsvorm, natuurlijk corrumpeert dat. En al zeker als die teksten millennia tot in de treure toe overgeschreven werden, vertaald, waarvan dan het gros verbrand of verketterd moest worden deze versie te drukken.

Begrijp me niet verkeerd, ik geloof dat de essentie bewaard is gebleven in de bijbel. Maar het is meer een boek van de mens over God, niet het rechtstreekse woord van God. Zelfs de profeten hun teksten die niet aangepast zijn waren maar mensen die nooit het zuivere woord van God naar buiten konden dragen. Hun eigen denken corrumpeerden al dan niet bewust die teksten. 

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
41 minuten geleden zei Fundamenteel:

Hoe zouden de teksten eruit zien rechtstreeks geschreven door de apostelen? Of door Jezus? Ik denk dat er heel wat gesjoemeld is met de huidige bijbels.

Denk dat dit wel meevalt. Je moet vanuit de oudste codexen uitgaan, en die stemmen allemaal behoorlijk overeen. De codex TR bevat toevoegingen en overschrijffouten. Het OT komt heel goed overeen. De teksten die we nu bezitten komen heel goed overeen met die van bijv. de Dode Zeerollen. Jesaja bijv is vrijwel onveranderd.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Denk dat dit wel meevalt. Je moet vanuit de oudste codexen uitgaan, en die stemmen allemaal behoorlijk overeen. De codex TR bevat toevoegingen en overschrijffouten. Het OT komt heel goed overeen. De teksten die we nu bezitten komen heel goed overeen met die van bijv. de Dode Zeerollen. Jesaja bijv is vrijwel onveranderd.  

Nu het OT zal inderdaad meevallen. Het christendom (NT) is helaas massaal gecorrumpeerd, grotendeels door de goddeloze pausen van de RKK. Dat is iets wat geen mens ontkennen kan die de geschiedenis ervan dieper bestudeerd. Doet de vraag rijzen of we nog wel in Christus zijn door deze gedrukte versie te volgen.

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei ChristiaanTSABS.nl:

Hoe weet je of jouw bijbel echt is?

Ik vind het wel wat vreemd om over echte of neppe Bijbels te spreken... Het gaat over de correctheid van een vertaling. Bij het vertalen van de Bijbel zijn wel eens fouten gemaakt, wat komt omdat het draait om interpretatie. En het is ook zo dat bepaalde vertalingen relatief duidelijke fouten bevatten, al blijft het aantal erg beperkt. De Bijbel mag inderdaad geen leugens bevatten als het ook echt van God is, maar het moeilijke punt is juist beoordelen; het moet op de goede manier gebeuren. Helaas kunnen mensen snel geneigd zijn om te vertalen hoe het volgens hen klopt. Zo kan je ook contradicties uit de weg ruimen, terwijl je een tekst misschien zo wel aantast. Dan gaat verloren wat bedoeld werd, omdat we dachten dat het zeker niet zo zou zijn bedoeld. Of we schuiven een vertalingsmogelijkheid aan de kant met de daadwerkelijke bedoeling erbij, terwijl we die bedoeling voor zijn uitschakeling niet eens hadden opgemerkt (hoewel we dachten van wel). De vertaling die hieruit voortkomt lijkt perfect correct en coherent door mensenogen. Dan is de neiging ook groot om deze vertaling als superieur te beschouwen ten opzichte van vertalingen met schijnbare contradicties. Een vertaling een vertaling van Satan noemen door een schijnbare fout als jij noemde (Markus 1:2), lijkt mij nogal streng en snel veroordeeld. Ten slotte hangt je redding niet af van je Bijbel (ik ken trouwens geen enkele Bijbelvertaling die mensen van hun geloof zou afhouden doordat deze zó slecht zou zijn vertaald), maar van je geloof.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Fundamenteel:

Het christendom (NT) is helaas massaal gecorrumpeerd, grotendeels door de goddeloze pausen van de RKK. Dat is iets wat geen mens ontkennen kan die de geschiedenis ervan dieper bestudeerd. Doet de vraag rijzen of we nog wel in Christus zijn door deze gedrukte versie te volgen.

Denk echt dat dit wel meevalt. In ieder geval is de boodschap nog duidelijk zichtbaar: het aanbreken van Gods Koninkrijk dat alle problemen waar mensen nu mee zitten zullen opgelost worden. Dit alles tot eer en heiliging van Jehovah's Naam.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk niet dat @ChristiaanTSABS.nl nog van zich zal laten horen. Als ik de site zie (https://www.tsabs.nl/)  , dan zijn de teksten daarvan gekopieerd en geplakt. Verder lijk het er op dat hij voornamelijk kan spreken, maar niet luisteren. Inhoudelijk op kritiek ingaan en dus een echt gesprek, zal van hem niet moeten worden verwacht.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Denk echt dat dit wel meevalt. In ieder geval is de boodschap nog duidelijk zichtbaar: het aanbreken van Gods Koninkrijk dat alle problemen waar mensen nu mee zitten zullen opgelost worden. Dit alles tot eer en heiliging van Jehovah's Naam.

Maar de essentie verdween, eerder dan mensen te dienen werden mensen onderdrukt met het geloof door ze te gijzelen in voorwaarden. De RKK heeft het christendom echt geen goed gedaan. De reformanten namen diens gedrukte bijbels over, maar het blijft wel de versie van de winnaar na de inquisitie, andere versies werden verketterd. Hele gemeenschappen werden op de brandstapel gegooid.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er bestaat een heuse King James Only movement:

https://en.wikipedia.org/wiki/King_James_Only_movement

Maar ook in het Nederlandstalige gebied zijn er gekkies die alleen de SV accepteren en alle andere bijbels bestempelen als corrupte duivelse versies.

Tja.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Fundamenteel:

Maar de essentie verdween, eerder dan mensen te dienen werden mensen onderdrukt met het geloof door ze te gijzelen in voorwaarden. De RKK heeft het christendom echt geen goed gedaan. De reformanten namen diens gedrukte bijbels over, maar het blijft wel de versie van de winnaar na de inquisitie, andere versies werden verketterd. Hele gemeenschappen werden op de brandstapel gegooid.

Ik ben dit niet met je eens. De Bijbel leert ons gewoon nog steeds dat hoogmoed wordt vernederd en nederigheid verhoogd. De misdaden die er in naam van het christendom zijn gepleegd gingen rechtstreeks tegen de Bijbel in.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Willempie:

Ik ben dit niet met je eens. De Bijbel leert ons gewoon nog steeds dat hoogmoed wordt vernederd en nederigheid verhoogd. De misdaden die er in naam van het christendom zijn gepleegd gingen rechtstreeks tegen de Bijbel in.  

Dat ben ik enigszins met je eens. Maar de RKK heeft wel veel teksten verketterd en gemeenschappen uitgeroeid alvorens deze bijbel tot recht kwam. De eerste chrisrenen gebruikten de teksten niet om massa's te onderdrukken met angst zoals de geestelijke leiders van de RKK. Ze inspireerde zich op die teksten anderen te helpen. 

Zo kennen we veel geestelijken die zich door die teksten ten goede inspireerden, waaronder ook katholieken. Maar algemeen is het geloof gegijzeld door de RKK. 

Noem niemand uw vader, want 1 is uw Vader, die in de hemelen zijt, unquote Jesus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Desid:

Niemand neemt dit soort knettergekke standpunten toch serieus? (Behalve dan de enkeling die zelf... juist ja ... is.)

Is dat tegen mij misschien? Het is niet omdat je naast het lotje getikt bent diens standpunten dat ook zijn. 

https://christianrethink.co.uk/christianity-was-hijacked-by-church/

 

En lees de reactie van Kathleen Neuen welke teksten aangepast zijn.

https://www.quora.com/Did-the-Catholic-Church-alter-the-Bible

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei ChristiaanTSABS.nl:

Heel goed. Ik heb nog wel wat Monopoly geld voor je in ruil voor jouw euros.   

Matthew 6:

Citaat

24 No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Bastiaan73:

Matthew 6:

 

Amen. Prachtig vers! Probeer je hiermee te zeggen dat je graag jouw euros omruilt voor mijn echte Monopoly biljetten?

Of hecht je meer waarde aan jouw euros omdat je (in afwijking van je eerdere drogreden) begrijpt dat Monopoly geld (ondanks dat het echt is) je niet zal baten? 

In dat geval wil je misschien ook je eerdere opmerking over de "echtheid" van jouw bijbel herzien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei ChristiaanTSABS.nl:

Amen. Prachtig vers! Probeer je hiermee te zeggen dat je graag jouw euros omruilt voor mijn echte Monopoly biljetten?

Of hecht je meer waarde aan jouw euros omdat je (in afwijking van je eerdere drogreden) begrijpt dat Monopoly geld (ondanks dat het echt is) je niet zal baten? 

In dat geval wil je misschien ook je eerdere opmerking over de "echtheid" van jouw bijbel herzien.

Nee ik toon hiermee aan dat je blijkbaar op geld gericht bent, aangezien niemand daar over begon behalve jij. De vergelijking tussen enerzijds euro's-monopoly geld en anderzijds de KJV-alle andere bijbelvertalingen gaat niet op, hopelijk zie je dat zelf ook in. Ik toon hier ook mee aan dat je niet goed hebt gelezen want ik typte bijbels. Ik heb namelijk meerdere exemplaren/vertalingen liggen. Ga je ook nog reageren op de post van @Dat beloof ik?

Op 18-9-2019 om 17:43 zei Dat beloof ik:

Als ik de site zie (https://www.tsabs.nl/)  , dan zijn de teksten daarvan gekopieerd en geplakt. Verder lijk het er op dat hij voornamelijk kan spreken, maar niet luisteren. Inhoudelijk op kritiek ingaan en dus een echt gesprek, zal van hem niet moeten worden verwacht.

 

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei ChristiaanTSABS.nl:
Op 18-9-2019 om 10:29 zei Bastiaan73:

Ik kan al mijn bijbels aanraken, optillen, openslaan, lezen, doorbladeren, dichtdoen, wegleggen. Ze zijn dus allemaal echt.

Heel goed. Ik heb nog wel wat Monopoly geld voor je in ruil voor jouw euros.   

Monopoly en Euro heten niet voor niets zo.

Monopoly geld vertegenwoordigt wel degelijk een waarde, maar dan in het monopoly spel.
En Euro's vertegenwoordigen ook een waarde in andere omstandigheden.

Hetzelfde is er aan de hand met Bijbels: andere mensen, andere omstandigheden, andere Bijbels. 
Dat wil echter niet zeggen dat je Bijbels onderling maar kunt uitwisselen. Dat gaat niet, en dat gaat ook niet met Monopoly-geld en Euro's.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

Nee ik toon hiermee aan dat je blijkbaar op geld gericht bent, aangezien niemand daar over begon behalve jij. De vergelijking tussen enerzijds euro's-monopoly geld en anderzijds de KJV-alle andere bijbelvertalingen gaat niet op, hopelijk zie je dat zelf ook in. Ik toon hier ook mee aan dat je niet goed hebt gelezen want ik typte bijbels. Ik heb namelijk meerdere exemplaren/vertalingen liggen. Ga je ook nog reageren op de post van @Dat beloof ik?

 

Je hebt nog niets aangetoond. Je laat slechts zien dat je graag drogreden gebruikt om jezelf gelijk te geven. Als een dronkaard aan de alcohol voor een korte roes. En dat voelt vast prettig. Maar het heeft niets met de realiteit te maken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-9-2019 om 00:08 zei ChristiaanTSABS.nl:

Hoe weet je of jouw bijbel echt is?

Daarvoor moet je het woord uit jouw bijbel op zichzelf toepassen: 

Zoals staat geschreven:

  • het woord van God is waarheid (Johannes 17:17),
  • geen leugen is van de waarheid (1 Johannes 2:21), en 
  • God kan niet liegen (Titus 1:2).

Daaruit volgt dat een boek met een leugen NIET van God kan zijn - en dat om die reden ook niet is. Want als jouw bijbel een leugen bevat, dan ontkent jouw bijbel zichzelf. Dat is, de ontkenning dat God's woord waarheid is, dat geen leugen van de waarheid is, en dat God niet kan liegen. En God is niet de auteur van verwarring. Een enkelvoudige leugen maakt dus je hele bijbel een leugen. En daarmee nep. Een Satanische vervalsing.

En God werkt alleen door zijn eigen woord. Want het staat geschreven: geloof komt door horen, en horen door het woord van God. Het geloof dat werkt komt dus NIET door het woord van iemand anders. Zoals het woord uit Satan's vertaling.

Waarom is dit belangrijk? Omdat een nepbijbel een nepgeloof voortbrengt dat niet zal baten noch bevrijden. Als jouw geloof volgt uit een nepbijbel, dan kan je hierbij weten dat je NIET gered bent van de hel. Vandaar het belang om zeker te stellen dat jouw bijbel niet nep is. 

Voorts is het goed om te weten dat God's woord NIET gebonden is aan taal. De Maker van hemel en aarde is in staat om zijn woord in het Nederlands beschikbaar te stellen.

Helaas zijn alle mij bekende Nederlandstalige bijbels nep, omdat zij leugens bevatten.

Dit betreft onder meer:  

De leugen in de NBG1951 en de NBV is eenvoudig zichtbaar:

Zie Markus 1:2. Als daar woorden staan van de strekking "zoals geschreven staat in Jesaja", dan weet je dat je een nepbijbel te pakken hebt. Omdat het eerste deel van het daaropvolgende citaat NIET uit Jesaja komt, maar uit Maleachi. En Maleachi is niet Jesaja. En hij die denkt, Wat maakt dat nou uit?, is christendom. En niet te helpen. Omdat zo'n persoon het wezenlijke verschil miskent tussen waarheid en leugen. En daarmee het verschil tussen God en Satan, licht en duisternis, hemel en hel en het meer van vuur, en eeuwige glorie en eeuwige verdoemenis. Maar hij die inziet dat een nepbijbel hem het slachtoffer maakt van misleiding - en dat hij daarmee zijn ziel zal verliezen, geldt hierbij als een gewaarschuwd mens.   

(En voor hen die enerzijds (in weerwil van God's woord) menen dat God's woord wel gebonden zou zijn aan taal - zodat in hun beleving elke vertaling onbetrouwbaar zou zijn, maar anderzijds in contradicatie daarmee toch graag grasduinen in Hebreeuws en Grieks (of andere talen die ze eigenlijk niet spreken) om datgene wat door God gebonden zou zijn alsnog zelf te bevrijden (waarbij zij dus doen (vertalen) waarvan zij ontkennen dat God dat kan)

Het gaat niet om taal. Het gaat om wat waar is. Bijvoorbeeld: 5+5=10, niet 11. Evenzo is V+V=X, niet XI. En als je niet gelooft dat 5+5=10, evenzo zal je niet geloven dat V+V=X. Of je vertrouwt God op zijn woord. Of je doet dat niet. Er is geen tussenweg.) 

En als je een nepbijbel hebt, zorg dan dat je een echte Bijbel krijgt. In het Engels is dit de King James Bijbel (Pure Cambridge Edition). En begin met lezen in Romeinen hoofdstuk 1 tot en met 4 om te weten waarom je de vergeving van je zonden nodig hebt, en wat je daarvoor moet doen. Deze tekst uit de King James Bijbel is hier vertaald in het Nederlands.

In Acts 9:5 staat, KJV 1611:

And he trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou haue mee to doe? And the Lord said vnto him, Arise, and goe into the citie, and it shall be told thee what thou must doe.

Dit is een vertaling van:

τρεμων τε και θαμβων ειπεν κυριε τι με θελεις ποιησαι και ο κυριος προς αυτον αναστηθι και εισελθε εις την πολιν και λαληθησεται σοι τι σε δει ποιειν.

Kun jij mij verklaren waarom in deze Griekse tekst geen ἀλλά staat voor ἀνάστηθι? Dat staat namelijk wel in alle Griekse handschriften. Het gevolg is dat de KJV hier, tegen alle Griekse handschriften in, vertaalt 'Arise, and goe' en niet 'But/however, arise and goe'. Wat is de verklaring hiervoor?

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei ChristiaanTSABS.nl:

Je hebt nog niets aangetoond. Je laat slechts zien dat je graag drogreden gebruikt om jezelf gelijk te geven. Als een dronkaard aan de alcohol voor een korte roes. En dat voelt vast prettig. Maar het heeft niets met de realiteit te maken. 

De realiteit is dat de KJV gebaseerd is op de Textus Receptus. En de TR weer op de Byzantijnse tekst.

Er bestaan echter oudere handschriften dan de Byzantijnse tekst. 

Citaat

De handschriften van het Nieuwe Testament zijn in te delen in de volgende tekstfamilies of teksttypen:

Byzantijnse tekst: ook wel: Koine of meerderheidstekst, een teksttype dat nogal laat (vanaf ca. 450) ontstond en duizend jaar lang liefdevol werd gekopieerd binnen de Byzantijnse kerk. Deels (Evangeliën) vertegenwoordigd in de Codex Alexandrinus (A02), verder vooral in de minuskels.

De grondtekst van de Statenvertaling, de vertaling van Luther en de King Jamesvertaling wordt textus receptus genoemd. Deze textus receptus is gebaseerd op een versie van de Byzantijnse meerderheidstekst, al zijn er verschillen.[12].

Westerse tekst: bewaard in Codex Bezae (D of 05) voor de Evangeliën en Handelingen van de Apostelen; en in de Codex Claromontanus (D of 06) voor de Brieven van Paulus en de Brief aan de Hebreeën. De westerse tekst is daarnaast te reconstrueren uit de oude Latijnse en Syrische vertalingen. Het is een nogal vrije tekst, die (hoewel ontstaan in het Latijn sprekende Noord-Afrika), vooral in het Westen circuleerde, en de grondtekst was voor de Latijnse vertalingen, die haar vervolgens zouden vervangen. Omdat de tekst niet in het Westen is ontstaan noemt Aland haar de D-tekst.

Alexandrijnse tekst: Een nauwkeurig overgeleverde tekst, die in Egypte werd overgeleverd tot de opkomst van de islam. Vertegenwoordigd in Codex Vaticanus (B of 03), Codex Sinaiticus (01 of alef א ), vaak bevestigd door de oude papyri.

Sommigen onderscheiden nog een vierde, Caesareaanse tekst, die vertegenwoordigd zou worden door familie 1 en familie 13.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Handschriften_van_het_Nieuwe_Testament#Tekstfamilies

De Byzantijnse tekst behoort tot categorie 5. De Codex Sinaïticus en Codex Vaticanus behoren tot categorie 1.

Citaat

Categorie I

In deze categorie zijn de oudste en beste handschriften opgenomen, die de basis vormen voor de standaardtekst van het Nieuwe Testament, het Novum Testamentum Graece, ook wel bekend als de Nestle-Aland-editie. Deze categorie omvat vrijwel alle handschriften tot aan het begin van de vierde eeuw, ongeacht de tekst die zij vertegenwoordigen.[2] Ook handschriften van iets later datum met vrijwel uitsluitend tekstlezingen die tot het Alexandrijnse teksttype behoren, worden tot deze categorie gerekend. Vandaar dat ook enkele latere papyri, teksten in unciaal schrift (hoofdletters) en zelfs een aantal teksten in minuskelschrift (kleine letter) tot deze categorie gerekend worden.[3]

Tot deze categorie worden onder meer de beroemde Codex Sinaïticus en Codex Vaticanus gerekend.

...

Categorie V

Deze categorie omvat de handschriften die (geheel of grotendeels) behoren tot het Byzantijnse teksttype. Deze handschriften komen uit de middeleeuwen en de tekst die zij vertegenwoordigen is dan ook relatief laat. Omdat evenwel de meeste handschriften van het Nieuwe Testament tot het Byzantijnse teksttype behoren, is deze categorie de grootste van de vijf. Voor het bepalen van de oorspronkelijke tekst zijn zij echter van minder groot belang. Van de minuskels zijn verreweg de meeste in deze categorie ingedeeld.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorieën_van_manuscripten_van_het_Nieuwe_Testament

Citaat

De Textus Receptus had tot de 18e eeuw een vrijwel onbetwiste goddelijke status. Voor velen was het een schok toen John Mill in 1707 een editie met ongeveer 30.000 plaatsen van variatie in de handschriften publiceerde.[5] Sindsdien is door de herontdekking van oude handschriften, de vondst van papyri en de ontwikkeling van tekstkritiek als wetenschap grote vooruitgang geboekt. De status van de Byzantijnse tekst, en dus helemaal van de Textus Receptus, werd volledig ondermijnd. Inmiddels is de Textus Receptus als editie van het Griekse Nieuwe Testament al bijna twee eeuwen wetenschappelijk volkomen achterhaald.[6]

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Textus_receptus#Wetenschappelijke_status

Citaat

De Statenbijbel was gebaseerd op de zogenoemde 'textus receptus'; De NBG51 berust op de Masoretische tekst van de Codex L en voor het Nieuwe Testament wordt vooral een beroep gedaan op de Alexandrijnse tekst, bijvoorbeeld Codex Sinaïticus, Vaticanus.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/NBG_1951#Redenen_voor_een_nieuwe_vertaling

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid