Spring naar bijdragen

Een Christendom zonder Drie-eenheid is geen Christendom


Aanbevolen berichten

In de rubriek "feedback" las ik onderstaande stelling:

Een Christendom zonder Drie-eenheid is geen Christendom

Uiteraard deel ik deze stelling volledig. Om te voorkomen dat de discussie verder in de rubriek "feedback" wordt gevoerd lijkt het me verstandig deze stelling hier te bespreken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 272
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Bij christelijk geloven gaat het om openbaringskennis denk ik, voor een deel kan je het rationeel beredeneren en voor een ander deel schiet de ratio gewoon te kort, is het God die je verstand verlicht

Wat versta je onder Bijbelisme? Overigens geloof ik zeker dat een Christen buiten-Bijbelse zaken kan prakiseren. Of het goed is, blijft de vraag. Echter, een Christen is geen Christen omdat hij o

De christelijke kerk moet de JG-leer absoluut buitensluiten, want de leer is niet Schriftuurlijk. Niet voor niets past de JG hun eigen boek aan, aan hun JG leerstellingen. Die inmenging zou je als c

Een christendom die buitenbijbelse dingen praktiseerde, is dat wel christendom?

nu ga ik even op mijn strepen staan, WDG, jij kan combinaties aanleggen en logische gevolgtrekkingen maken, dat bleek  bij de fouten van het WTG, je wist het bijna beter dan ik.

Daarom kan ik werkelijk niet begrijpen dat je bij de Bijbel die logische gedachtengangen laat varen en iets roept wat geen onderbouwing heeft

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei antoon:

Een christendom die buitenbijbelse dingen praktiseerde, is dat wel christendom?

nu ga ik even op mijn strepen staan, WDG, jij kan combinaties aanleggen en logische gevolgtrekkingen maken, dat bleek  bij de fouten van het WTG, je wist het bijna beter dan ik.

Daarom kan ik werkelijk niet begrijpen dat je bij de Bijbel die logische gedachtengangen laat varen en iets roept wat geen onderbouwing heeft

Ik poneer een stelling:

Een Christendom zonder Drie-eenheid is geen Christendom

En, ik denk dat een ieder weet en begrijpt dat ik deze stelling deel. Een Christendom zonder Drie-eenheid is geen Christendom. Er zijn zeker zaken die we kunnen bespreken. Zo wordt verschillend over de doop gedacht. Er zijn mensen die de volwassendoop, of de geloofsdoop verdedigen, anderen weer de kinderdoop, en weer anderen beide. Men kan en mag verschillend denken, zelfs verkeerd denken, en toch Christen zijn. Echter, er zijn een aantal basisprincipes, ik noem er een aantal:

1. Er is slechts EEN God: God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest.

2. De Vader is eeuwig, dus niet geschapen.

3. De Zoon is eeuwig, dus niet geschapen.

4. De Heilige Geest is eeuwig, dus niet geschapen.

5. Jezus is aan een kruis (dus niet een paal) gestorven.

6. Jezus is opgestaan uit de dood.

Dit zijn stellingen die zeker besproken kunnen worden, zeker in de rubriek "Levensbeschouwing". M.i. kan iemand die een van deze stellingen verwerpt zich geen Christen noemen. Iemand die deze stellingen niet onderschrijft, gelooft volgens mij niet in de Bijbelse God.

De stelling die hier besproken wordt is Een Christendom zonder Drie-eenheid is geen Christendom

Het staat je vrij hierop te reageren en/of een tegenstelling te poneren!

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei WdG:

In de rubriek "feedback" las ik onderstaande stelling:

Een Christendom zonder Drie-eenheid is geen Christendom

Uiteraard deel ik deze stelling volledig. Om te voorkomen dat de discussie verder in de rubriek "feedback" wordt gevoerd lijkt het me verstandig deze stelling hier te bespreken.

Ik kan me daar wel in vinden. Verder wil ik niet zoveel kaders stellen maar dit is toch wel een vrij basaal ding. 

16 minuten geleden zei antoon:

Een christendom die buitenbijbelse dingen praktiseerde, is dat wel christendom?

Dat zou goed kunnen ja. Het christendom is namelijk niet gelijk aan het bijbelisme. Dat laatste kwam pas vrij recent op in de VS en lijkt in haar interpretatie van en omgang met heilige geschriften meer op een extremistische variant van de islam. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Thorgrem:

Dat zou goed kunnen ja. Het christendom is namelijk niet gelijk aan het bijbelisme. Dat laatste kwam pas vrij recent op in de VS en lijkt in haar interpretatie van en omgang met heilige geschriften meer op een extremistische variant van de islam. 

Wat versta je onder Bijbelisme?

Overigens geloof ik zeker dat een Christen buiten-Bijbelse zaken kan prakiseren. Of het goed is, blijft de vraag. Echter, een Christen is geen Christen omdat hij of zij "goed" leeft, volgens de Bijbel leeft en geen fouten maakt, maar m.i. is iemand een Christen omdat hij of zij Jezus als God en Verlosser aanvaardt. Ieder mens praktiseert daarnaast buiten-Bijbelse zaken. En, juist daarom hebben we Jezus zo hard als God en Verlosser nodig!

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei WdG:

Wat versta je onder Bijbelisme?

Paaps verzinsel, rooms katholisme heeft het niet zo op de Bijbel en Sola Scriptura, omdat het hun heilige traditio ondermijnt. Die tradities zijn menselijke verzinsels en hebben niets met God dienen van doen.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites

 Daar gaan we weer in een eindeloos   en oeverloos debat, toch is het goed om wat te zeggen over christendom en bijbelisme, ik zie dat er onderscheid gemaakt wordt, volgens mij valt het met met dat onderscheid wel mee.

De Bijbel geeft nagenoeg alles weer wat met God, Jezus, de engelen, de profeten, de wonderen en wat niet meer, alles verwoord in een boek die we nu de Bijbel noemen, het Christendom  vind zijn wortels in dat boek, een boek dat overigens onder inspiratie  van de schepper geschreven is, dienen wij niet de gevolgtrekking te maken dat het een de ander niet uitsluit, een Christendom zonder bijbel lijkt mij een surrogaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:

Paaps verzinsel, rooms katholisme heeft het niet zo op de Bijbel en Sola Scriptura, omdat hun heilige traditio ondermijnt. Die tradities zij menselijke verzinsels en hebben niets met God dienen van doen.

Vuig heidens geleuter. ;)

Het katholicisme heeft zeer veel op met de bijbel. In een beetje viering zijn er drie bijbellezingen waarvaan 1 evangelielezing. En als er uit het evangelie gelezen wordt sla ik drie kruizen en ga ik staan uit diep respect voor de bijbel. In de niet-katholieke diensten waarin ik ben geweest blijven de luie donders respectloos zitten bij een evangelielezing. 

Het sola scriptura is al tegenstrijdig aan zichzelf want niet 'bijbels'. De bijbel is overigens gewoon onderdeel van de traditio. Volgens jou dus gewoon een menselijk verzinsel. Waarvan akte. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Thorgrem:

Het sola scriptura is al tegenstrijdig aan zichzelf want niet 'bijbels'. De bijbel is overigens gewoon onderdeel van de traditio. Volgens jou dus gewoon een menselijk verzinsel. Waarvan akte. 

Wat versta jij onder sola scriptura? Een definitie/beschrijving tref je onder aan.

Ik geloof zeker dat de Bijbel gezaghebbend is. Ik geloof ook dat de Bijbel waar is van kaft tot kaft. Ik geloof ook dat iedereen de Bijbel kan lezen. Ik geloof niet dat God Zich uitsluitend via de Bijbel openbaart. Ik geloof wel dat de Bijbel misbruikt wordt.

Citaat

(bron: Wikipedia)

Sola scriptura is een Latijnse uitdrukking die betekent alleen door de Schrift (de Bijbel).

Het is een van de Vijf sola's die een samenvattend uitgangspunt vormt van het protestantisme tijdens de Reformatie, maar ook heden ten dage nog steeds de belangrijkste uitgangspunten vormen voor het protestantisme.

Tegenover de Rooms-Katholieke Kerk benadrukten de reformatoren het gezag en de autoriteit van de Bijbel. Volgens de reformanten was Alleen de Bijbel het Woord van God en is deze toegankelijk voor iedereen. (Dat wil zeggen; iedereen kan de Bijbel lezen en interpreteren, waar ze over het behoud van de zondaar spreekt). Deze doctrine is in tegenstelling met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk dat de Bijbel alleen goed geïnterpreteerd kan worden door de Heilige Apostolische Traditie van het Magisterium (dat wil zeggen; de Bijbel kan alleen goed geïnterpreteerd worden door de paus en de bisschoppen tijdens kerkelijk overleg). Deze doctrine wordt ook wel de formele oorzaak van de Reformatie genoemd, omdat het de onderliggende reden was voor de onenigheid over sola fide.

Tijdens de Reformatie zei Luther dat hij noch de Paus noch de Raad zou geloven, aangezien zij zich vaak hadden vergist en elkaar dikwijls tegengespraken. Ik geloof enkel in de Bijbelse teksten die ik heb aangehaald, en mijn geweten wordt gebonden door het Woord van God. De Rooms-Katholieke Kerk heeft naast de Bijbel als het "Geschreven Woord van God" nog de kerkelijke overlevering, de Traditie als gezaghebbende instantie voor leer en leven.

 

Maar goed, het onderwerp gaat over de stelling Een Christendom zonder Drie-eenheid is geen Christendom.

Het lijkt erop dat hier een grote gemeenschappelijke deler is. Op een kleine minderheid na, lijken Christenen deze stelling te onderschrijven?!

7 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Die tradities zijn menselijke verzinsels en hebben niets met God dienen van doen.

Alle tradities?

modbreak Trajecto: Bij citaten een bronvermelding geven graag. (Ik heb het er in deze post erbijgezet; hij bleek uit Wikipedia te zijn.)

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei antoon:

Wordt alles weer uit de maast gehaald, en een meerderheid maakt niet uit of iets waar is, denk aan de tijd van Jezus.

Minderheden kunnen er wel degelijk naast zitten, dus hier is sprake van een zwaktebod. Misschien kan je uitleggen waarom iemand toch een Christen kan zijn zonder in de enige ware Bijbelse Drie-ene God te geloven? Het lijkt mij een onmogelijkheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat is je al tot in de treure hier uitgelegd, de drie eenheid is een menselijke redenatie en toegevoegd aan de leringen van Jezus, De schrift is duidelijk daarin er mag niets toegevoegd worden en zeker geen drie eenheid waardoor men een totaal verkeerd beeld van God krijgt.

Hals strarrig blijf je maar doordrammen op nagenoeg geen enkele Bijbelse stelling geef je een antwoord, kort en duidelijk Een christen dient de Goddelijke leringen na te volgen, dan ben je Christen, zoniet dan ben je geen Christen in de ware betekenis van het woord, het lijkt mij voor iedereen te begrijpen.

en ik blijf maar een gevoel hebben dat jij dondersgoed weet dat dat zo is, maar om de een of andere reden kan je het niet verwerken, de lering heeft zo een grote impact op je gemaakt dat je niet anders wil, en tegen beter weten in. Christenzijn wil ook zeggen je gedachten omvormen naar de wil van God, denk er eens over na

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-1-2019 om 17:25 zei WdG:

In de rubriek "feedback" las ik onderstaande stelling:

Een Christendom zonder Drie-eenheid is geen Christendom

Uiteraard deel ik deze stelling volledig. Om te voorkomen dat de discussie verder in de rubriek "feedback" wordt gevoerd lijkt het me verstandig deze stelling hier te bespreken.

Bij christelijk geloven gaat het om openbaringskennis denk ik, voor een deel kan je het rationeel beredeneren en voor een ander deel schiet de ratio gewoon te kort, is het God die je verstand verlicht met een besef / begrip wat voor jezelf te hoog zou zijn. Het is iets wat je gegeven is maar dat stelt je tegelijkertijd in een nederige positie. Er is een mate van geloofsopenbaring, net naar gelang God het geeft. Het maakt je tot een schuldenaar tegenover degenen die God om welke reden dan ook zo'n besef (nog) niet heeft gegeven. Een schuldenaar zijn is natuurlijk iets anders dan de houding van, wel even komen vertellen hoe het allemaal zit. Het blijft lastig een mysterie in een dogma te vatten, zowel qua inhoud als qua houding. Ik denk dat het van twee kanten fout zou kunnen gaan - je vindt dat je het mysterie kent, en dan ga je het vanuit de hoogte prediken. Of je kent het mysterie niet, maar je gaat het niet-kennen als norm stellen of het dogma zelfs bestrijden. In beide gevallen is er denk ik een gebrek aan eerbied voor de geloofs mysteriëen en daarmee een verkeerd omgaan met de dingen die God aan eenieder persoonlijk geeft...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-1-2019 om 18:23 zei Kaasjeskruid:
Op 7-1-2019 om 18:13 zei WdG:

Wat versta je onder Bijbelisme?

Paaps verzinsel, rooms katholisme heeft het niet zo op de Bijbel en Sola Scriptura, omdat het hun heilige traditio ondermijnt. Die tradities zijn menselijke verzinsels en hebben niets met God dienen van doen.

Paapse verzinsels zijn volgens mij juist geen bijbelisme, ze gaan buiten hetgeen in de Schift staat.
(aangenomen dat ik juist begrijp dat met bijbelisme wordt bedoeld De Schrift als onfeilbaar Woord van G'd nemen)

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Kelderworm:

Paapse verzinsels zijn volgens mij juist geen bijbelisme, ze gaan buiten hetgeen in de Schift staat.
(aangenomen dat ik juist begrijp dat met bijbelisme wordt bedoeld De Schrift als onfeilbaar Woord van G'd nemen)

Het woord/begrip bijbelisme is een paaps verzinsel.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Kelderworm:

Aha dank je, het is dus een beetje denegrerend bedoeld, omdat in de RKK de traditie verheven is boven de Schrift.
Lekekr verwarrend.

Trap gerust in een leugen. Maar het is volgens mij een protestantse term uit het traditionele protestantisme om bepaalde groepen aan te duiden die het Sola scriptura misbruiken zoals het nooit bedoeld is vanuit de reformatie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Thorgrem:

Trap gerust in een leugen. Maar het is volgens mij een protestantse term uit het traditionele protestantisme om bepaalde groepen aan te duiden die het Sola scriptura misbruiken zoals het nooit bedoeld is vanuit de reformatie.

Niet bepaald. Wat jij waarschijnlijk bedoeld is biblicisme, waaronder verstaan wordt dat men alles wat in de bijbel staat letterlijk neemt ook dan wanneer niet een letterlijke uitleg bedoeld is. Check eerst ff je definities voordat je een ander voor leugenaar uitmaakt aub.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Niet bepaald. Wat jij waarschijnlijk bedoeld is biblicisme, waaronder verstaan wordt dat men alles wat in de bijbel staat letterlijk neemt ook dan wanneer niet een letterlijke uitleg bedoeld is. Check eerst ff je definities voordat je een ander voor leugenaar uitmaakt aub.

Graag een verwijzing naar de definitie. En nog een reactie op mijn andere bijdrage waar ik reageer op jou. Wellicht dat ik daarna mijn uitspraak inslik. Aanvulling; En natuurlijk graag een belofte dat je het scheldwoord paaps en varianten daarop niet meer gebruikt. 

bewerkt door Thorgrem
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Thorgrem:

En natuurlijk graag een belofte dat je het scheldwoord paaps en varianten daarop niet meer gebruikt. 

Ik vindt een verbastering van het woord papa geen scheldwoord. Maar doe gerust aangifte als jij je beledigd voelt. De kans dat dit gehonoreerd wordt is nihil.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik vindt een verbastering van het woord papa geen scheldwoord. Maar doe gerust aangifte als jij je beledigd voelt. De kans dat dit gehonoreerd wordt is nihil.

Ik ga geen aangifte doen. Zoals je zegt ene verspilling van tijd. Daarnaast ben ik voor het vrije woord. Maar het gebruik van dat woord zegt alles over jou en niets over degene die je zo noemt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Thorgrem:

Ik ga geen aangifte doen. Zoals je zegt ene verspilling van tijd. Daarnaast ben ik voor het vrije woord. Maar het gebruik van dat woord zegt alles over jou en niets over degene die je zo noemt. 

Oke, oke, ik zal je i.h.v. papa noemen. Papa Thorgrem, hehehe.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid