Spring naar bijdragen

subforum 'geloof'


Aanbevolen berichten

2 uur geleden zei Thorgrem:

Prima. Dan trek ik mijn conclusies.

Aangezien dit christelijke forum in het geloof gedeelte geen veilige plaats kan bieden voor de doorsnee christen en enkele basale christelijke zekerheden vrijelijk ondergraven kunnen worden kan ik niet meer achter dit forum staan. Ik heb het meerdere malen ter sprake gebracht, maar schijnbaar is het een veilige plaats willen bieden aan zoekende en/of jonge christenen het terroriseren van een forum. Het roept klaarblijkelijk dermate veel weerstand op onder de huidige groep gebruikers dat het niet zinvol meer is om het verder er discussie te brengen.

Tabee

Dat is jouw eigen keuze. Als het zo moet, dan rouw ik er niet om. Ik laat me niet verketteren hier op het forum.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 122
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Er zijn in de eerste helft van vorig jaar wat aanpassingen doorgevoerd in het forum. Naast dat er twee nieuwe moderators zijn, is de FAQ wat aangepast. Opvallend hierbij is dat de geloofsbel

Ik ben het met je eens, Thorgrem. Mijn excuses waar ik me tot discussie heb laten verleiden, of waar ik anderen tot discussie heb verleid. In de rubriek "levensbeschouwing" heb ik een topic aange

Ik heb er reeds een TR over ingediend maar het lijkt geen effect te hebben vandaar een feedbacktopic.   Tot grote droefenis wordt nu door een moderator Levensbeschouwing al een dag of 2 de c

Even enige opmerkingen:

Ik ben niet steeds in de gelegenheid snel te reageren, maar er komt nog wel weer eens reactie.

Verder is het momenteel zo dat het beleid is als hier verteld:

Zoals het daar beschreven is, is er volgens mij geen groot verschil met hoe het eerder was.

Natuurlijk kan er bezwaar zijn en dat mag geuit worden. Als dat gebeurt betekent dat niet dat de koers automatisch anders wordt.

Als er iets veranderd wordt is het de bedoeling dat daarover mededeling wordt gedaan. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Gaitema:

Maar het kan ook anders! Een beetje respect voor elkaar tonen en het oordeel aan God laten, zou een hoop schelen.

Volgens mij is er dan ook geen sprake van oordelen over personen, maar enkel over geloofsovertuigingen. Je kan immers prima iemand waarderen en respecteren als persoon en zelfs ook prima leren van diens zienswijzen, zonder diegene als christen te hoeven duiden.
Het wordt dus enkel oordelen als je sowieso niet-christenen als minderwaardig ziet en het woord christen dus als een eretitel gebruikt, in plaats van een neutrale beschrijving van iemands geloof. Als jij het zeggen dat iemand geen christen is als oordelen ziet, dan zegt dat dus meer over jouw kijk op niet-christenen.

Voorheen stond Nicea in de FAQ, die wat explicieter de Drie-eenheid aanduidt, zodat het duidelijk was dat de Drie-eenheid een basisdogma was dat bij het christendom hoort, het christendom mede definiëert.
Nu is de apostolische ervoor in de plaats gekomen en hoewel die natuurlijk altijd in de context van het algemene, orthodoxe christendom dient te worden begrepen, dus inclusief Drie-eenheid, kan men die tekst al iets gemakkelijker unitarisch verstaan. En dat schept dan weer verwarring.
Zowel katholieke, orthodoxen, kopten als protestanten erkennen de Drie-eenheid namelijk als essentiëel fundament van het christendom. Er zijn inderdaad een aantal kleine groeperingen die dat niet doen en zich toch christenen noemen, maar zij worden dus niet als christelijk erkent door de genoemde kerken.

Dat heeft niets te maken met respectloosheid of willen buitensluiten, maar met het gewoon helder willen blijven definiëren wat christendom is en wat niet. Als je dat buitensluiten wil noemen, dan is dat je eigen keuze, maar soms moet je inderdaad onderscheid maken in wat wel gelooft dient te worden en wat niet.
En op Credible waarop wel gemodereerd kan worden en waarop niet.
Net zoals er toch ook een aantal basisregels zijn die het voetbal definiëren: twee teams, twee goals, één bal die niet met de hand bespeeld mag worden. Haal één van deze regels weg en je hebt een andere sport. Prima voor hen die dat willen, maar het is dan geen voetbal meer.
De beschuldiging van buitensluiten moet immers geen stoplap worden om alle andere meningen maar het zwijgen op te leggen, omwille van de lieve vrede. Waarheidsvinding is immers het doel in de theologie, niet het alles en iedereen willen binnenhouden om het binnenhouden.

Als Credible werkelijk besloten heeft dat in haar modereerbeleid de Drie-eenheid geen essentiëel dogma meer is binnen het christendom en daarom ook buiten Levensbeschouwing bediscussieert kan worden, dan is dat nogal een verandering van beleid, die voor sommigen behoorlijk uit de lucht kwam vallen.
Alsof de KNVB ineens besluit dat ook handballers probleemloos hun sport voetbal mogen noemen en volwaardig mogen meedraaien in de voetbalcompetities, omdat zij immers maar één regel anders zien. Dat moet ze dan vooral zelf weten, maar de echte voetballers zoeken dan wel een andere organisatie die wél het uitsluitend bij het gewone voetbal houdt, mede omdat zij geen zin hebben om ineens tegen handballers te moeten spelen.
Het is dus heel normaal dat het vermeende gewijzigde Credible-beleid weerstand oproept, zeker omdat christenen over het algemeen de Drie-eenheid dus wél als fundamenteel zien. We spreken hier immers over Gods diepste wezen, het absolute hart van het christendom.
Dat heeft dan niets met terroriseren te maken, maar simpelweg met het duidelijk maken dat men van een dergelijke beleidswijziging niet gediend is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Robert Frans:

Volgens mij is er dan ook geen sprake van oordelen over personen, maar enkel over geloofsovertuigingen. Je kan immers prima iemand waarderen en respecteren als persoon en zelfs ook prima leren van diens zienswijzen, zonder diegene als christen te hoeven duiden.
Het wordt dus enkel oordelen als je sowieso niet-christenen als minderwaardig ziet en het woord christen dus als een eretitel gebruikt, in plaats van een neutrale beschrijving van iemands geloof. Als jij het zeggen dat iemand geen christen is als oordelen ziet, dan zegt dat dus meer over jouw kijk op niet-christenen.

Voorheen stond Nicea in de FAQ, die wat explicieter de Drie-eenheid aanduidt, zodat het duidelijk was dat de Drie-eenheid een basisdogma was dat bij het christendom hoort, het christendom mede definiëert.
Nu is de apostolische ervoor in de plaats gekomen en hoewel die natuurlijk altijd in de context van het algemene, orthodoxe christendom dient te worden begrepen, dus inclusief Drie-eenheid, kan men die tekst al iets gemakkelijker unitarisch verstaan. En dat schept dan weer verwarring.
Zowel katholieke, orthodoxen, kopten als protestanten erkennen de Drie-eenheid namelijk als essentiëel fundament van het christendom. Er zijn inderdaad een aantal kleine groeperingen die dat niet doen en zich toch christenen noemen, maar zij worden dus niet als christelijk erkent door de genoemde kerken.

Dat heeft niets te maken met respectloosheid of willen buitensluiten, maar met het gewoon helder willen blijven definiëren wat christendom is en wat niet. Als je dat buitensluiten wil noemen, dan is dat je eigen keuze, maar soms moet je inderdaad onderscheid maken in wat wel gelooft dient te worden en wat niet.
En op Credible waarop wel gemodereerd kan worden en waarop niet.
Net zoals er toch ook een aantal basisregels zijn die het voetbal definiëren: twee teams, twee goals, één bal die niet met de hand bespeeld mag worden. Haal één van deze regels weg en je hebt een andere sport. Prima voor hen die dat willen, maar het is dan geen voetbal meer.
De beschuldiging van buitensluiten moet immers geen stoplap worden om alle andere meningen maar het zwijgen op te leggen, omwille van de lieve vrede. Waarheidsvinding is immers het doel in de theologie, niet het alles en iedereen willen binnenhouden om het binnenhouden.

Als Credible werkelijk besloten heeft dat in haar modereerbeleid de Drie-eenheid geen essentiëel dogma meer is binnen het christendom en daarom ook buiten Levensbeschouwing bediscussieert kan worden, dan is dat nogal een verandering van beleid, die voor sommigen behoorlijk uit de lucht kwam vallen.
Alsof de KNVB ineens besluit dat ook handballers probleemloos hun sport voetbal mogen noemen en volwaardig mogen meedraaien in de voetbalcompetities, omdat zij immers maar één regel anders zien. Dat moet ze dan vooral zelf weten, maar de echte voetballers zoeken dan wel een andere organisatie die wél het uitsluitend bij het gewone voetbal houdt, mede omdat zij geen zin hebben om ineens tegen handballers te moeten spelen.
Het is dus heel normaal dat het vermeende gewijzigde Credible-beleid weerstand oproept, zeker omdat christenen over het algemeen de Drie-eenheid dus wél als fundamenteel zien. We spreken hier immers over Gods diepste wezen, het absolute hart van het christendom.
Dat heeft dan niets met terroriseren te maken, maar simpelweg met het duidelijk maken dat men van een dergelijke beleidswijziging niet gediend is.

Voor mij gaat dat dus te ver. Voor mij is een christen hij die geloofd dat Jezus hem geschapen heeft en voor hem gestorven is aan het kruis + die Jezus volgt. De leerdogma's van de kerk zijn later ontstaan en kan je het mee eens zijn of niet. Hoe zou jij het vinden als je niet meer als christen gezien wordt én niet meer jouw visie in het christelijke forumgedeelte mag plaatsen?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Gaitema:

Hoe zou jij het vinden als je niet meer als christen gezien wordt én niet meer jouw visie in het christelijke forumgedeelte mag plaatsen?

Dan zou ik simpelweg niet langer meer op dit forum posten, of slechts heel weinig. Het is mij immers om het even hoe mensen mij wel of niet willen noemen. Voor katholieken ben ik christen, voor sommige protestanten enkel katholiek, voor vrijzinnigen een fundamentalist, voor antitheïsten een dwaas en voor God hopelijk een rechtvaardige.
Als dit forum echter een andere godsdienst als christendom wil benoemen in haar beleid, dan zal er voor mij inmiddels ongetwijfeld ook zo weinig aansluiting meer zijn hier, dat ik er dan gewoon niet zoveel meer te zoeken heb.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Gaitema:

Die twee gaan samen, maar op dit forum zitten jullie teveel elkaar in de nek. Ik meid liever die lastige dogmatische verschillen.

Ik respecteer jou als persoon, Gaitema. Maar, waarom gaan bepaalde zaken niet samen? Stel we gaan samen voetballen, en jij pakt iedere keer de bal met je handen, terwijl je geen keeper bent, dan komt er commentaar. Je kunt dan van mening zijn dat het mag, maar, eigenlijk moet je dan een ander spel gaan spelen. Als jij dan gaat handballen, en ik wil meedoen, maar ik ga tijdens het handballen voetballen, dan krijg ik commentaar. We kunnen elkaar dan wel respecteren, maar, we spelen niet dezelfde sport.

Zo geloven Christenen in het feit dat Jezus eeuwig is, en dus niet geschapen. Christenen geloven ook dat Jezus opgestaan is uit de dood. Zomaar twee voorbeelden. Iemand die niet gelooft dat Jezus eeuwig is en/of dat Jezus opgestaan is uit de dood, is dus geen Christen. Dat heeft niks met elkaar (ver)oordelen te maken. Het is heel eenvoudig een kwestie van definitie. Of je moet het Christendom anders gaan definieren. Ik geloof wel dat dit uiteindelijk gaat gebeuren. We gaan uiteindelijk toe naar een "wereldgodsdienst", maar, of die Christelijk is, vraag ik me af. Of eigenlijk niet, deze is NIET Christelijk.

36 minuten geleden zei Gaitema:

Voor mij gaat dat dus te ver. Voor mij is een christen hij die geloofd dat Jezus hem geschapen heeft en voor hem gestorven is aan het kruis + die Jezus volgt. De leerdogma's van de kerk zijn later ontstaan en kan je het mee eens zijn of niet. Hoe zou jij het vinden als je niet meer als christen gezien wordt én niet meer jouw visie in het christelijke forumgedeelte mag plaatsen?

 

Vraagje: stel dat iemand gelooft dat Jezus gestorven is aan de galg of aan een paal of op de elektrische stoel, is diegene dan nog een Christen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei WdG:

Ik respecteer jou als persoon, Gaitema. Maar, waarom gaan bepaalde zaken niet samen? Stel we gaan samen voetballen, en jij pakt iedere keer de bal met je handen, terwijl je geen keeper bent, dan komt er commentaar. Je kunt dan van mening zijn dat het mag, maar, eigenlijk moet je dan een ander spel gaan spelen. Als jij dan gaat handballen, en ik wil meedoen, maar ik ga tijdens het handballen voetballen, dan krijg ik commentaar. We kunnen elkaar dan wel respecteren, maar, we spelen niet dezelfde sport.

Zo geloven Christenen in het feit dat Jezus eeuwig is, en dus niet geschapen. Christenen geloven ook dat Jezus opgestaan is uit de dood. Zomaar twee voorbeelden. Iemand die niet gelooft dat Jezus eeuwig is en/of dat Jezus opgestaan is uit de dood, is dus geen Christen. Dat heeft niks met elkaar (ver)oordelen te maken. Het is heel eenvoudig een kwestie van definitie. Of je moet het Christendom anders gaan definieren. Ik geloof wel dat dit uiteindelijk gaat gebeuren. We gaan uiteindelijk toe naar een "wereldgodsdienst", maar, of die Christelijk is, vraag ik me af. Of eigenlijk niet, deze is NIET Christelijk.

Vraagje: stel dat iemand gelooft dat Jezus gestorven is aan de galg of aan een paal of op de elektrische stoel, is diegene dan nog een Christen?

Dat is wat anders. We hebben het over christenen die de bijbel van kaft tot kaft geloven en toch niet de Rooms Katholieke belijdenisgeschriften onderschrijven. Al doet iedereen het om de katholieken te vriend te blijven, ik volg Jezus en  niet de katholieke kerk. Dus "ik ben" een christen en "Ik heb" het eeuwige leven. Ik heb ook vaak genoeg profetische woorden gekregen om dat te weten. Ik ken geen enkele angst meer voor de hel, zoals wel vroeger het geval was.

18 minuten geleden zei Robert Frans:

Dan zou ik simpelweg niet langer meer op dit forum posten, of slechts heel weinig. Het is mij immers om het even hoe mensen mij wel of niet willen noemen. Voor katholieken ben ik christen, voor sommige protestanten enkel katholiek, voor vrijzinnigen een fundamentalist, voor antitheïsten een dwaas en voor God hopelijk een rechtvaardige.
Als dit forum echter een andere godsdienst als christendom wil benoemen in haar beleid, dan zal er voor mij inmiddels ongetwijfeld ook zo weinig aansluiting meer zijn hier, dat ik er dan gewoon niet zoveel meer te zoeken heb.

Met zo'n instelling zou ik zelfs een nieuwe kerk moeten oprichten. Zo'n instelling heb ik echter niet, want ik zit er niet voor mijzelf, maar voor jullie en voor God. Ik begeef me hier, omdat ik mij ertoe geroepen voel waar mogelijk contact met de kudde van Jezus te zoeken en daar behoren jullie ook toe.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Gaitema:

Dat is wat anders. We hebben het over christenen die de bijbel van kaft tot kaft geloven en toch niet de Rooms Katholieke belijdenisgeschriften onderschrijven. Al doet iedereen het om de katholieken te vriend te blijven, ik volg Jezus en  niet de katholieke kerk. Dus "ik ben" een christen en "Ik heb" het eeuwige leven. Ik heb ook vaak genoeg profetische woorden gekregen om dat te weten. Ik ken geen enkele angst meer voor de hel, zoals wel vroeger het geval was.

Wie heeft het over belijdenisgeschriften? Ik heb het over de Bijbel, en die leert ons duidelijk dat de Heilige Geest een Persoon zonder lichaam is, net zoals engelen en demonen ook personen zijn zonder lichaam. Jezus is eeuwig, niet geschapen. Ik hoop toch dat je dat gelooft? Je gelooft toch niet in een geschapen Jezus? En, alleen God is eeuwig!

Citaat

Met zo'n instelling zou ik zelfs een nieuwe kerk moeten oprichten. Zo'n instelling heb ik echter niet, want ik zit er niet voor mijzelf, maar voor jullie en voor God. Ik begeef me hier, omdat ik mij ertoe geroepen voel waar mogelijk contact met de kudde van Jezus te zoeken en daar behoren jullie ook toe.

Correct. Helaas valt de leer van Jehovah's getuigen daarbuiten. Er zullen misschien wel Jehovah's getuigen zijn die net iets anders zijn en de leer afwijzen, dat kan. Ik ken Jehovah's getuigen die verjaardagen vieren. Volgens "hun leer" is het niet toegestaan, maar, wat zegt leer? Ik spreek dus niet over mensen, maar over "leer". Iedereen kan en mag geloven wat hij of zij wil, maar, om Christen te zijn, moet je toch Jezus aanvaarden als God en Verlosser. Jezus is niet een geschapen wezen. Wie dat gelooft, gelooft in een andere god en is dus geen Christen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Robert Frans:

Volgens mij is er dan ook geen sprake van oordelen over personen, maar enkel over geloofsovertuigingen. Je kan immers prima iemand waarderen en respecteren als persoon en zelfs ook prima leren van diens zienswijzen, zonder diegene als christen te hoeven duiden.
Het wordt dus enkel oordelen als je sowieso niet-christenen als minderwaardig ziet en het woord christen dus als een eretitel gebruikt, in plaats van een neutrale beschrijving van iemands geloof. Als jij het zeggen dat iemand geen christen is als oordelen ziet, dan zegt dat dus meer over jouw kijk op niet-christenen.

Voorheen stond Nicea in de FAQ, die wat explicieter de Drie-eenheid aanduidt, zodat het duidelijk was dat de Drie-eenheid een basisdogma was dat bij het christendom hoort, het christendom mede definiëert.
Nu is de apostolische ervoor in de plaats gekomen en hoewel die natuurlijk altijd in de context van het algemene, orthodoxe christendom dient te worden begrepen, dus inclusief Drie-eenheid, kan men die tekst al iets gemakkelijker unitarisch verstaan. En dat schept dan weer verwarring.
Zowel katholieke, orthodoxen, kopten als protestanten erkennen de Drie-eenheid namelijk als essentiëel fundament van het christendom. Er zijn inderdaad een aantal kleine groeperingen die dat niet doen en zich toch christenen noemen, maar zij worden dus niet als christelijk erkent door de genoemde kerken.

Dat heeft niets te maken met respectloosheid of willen buitensluiten, maar met het gewoon helder willen blijven definiëren wat christendom is en wat niet. Als je dat buitensluiten wil noemen, dan is dat je eigen keuze, maar soms moet je inderdaad onderscheid maken in wat wel gelooft dient te worden en wat niet.
En op Credible waarop wel gemodereerd kan worden en waarop niet.
Net zoals er toch ook een aantal basisregels zijn die het voetbal definiëren: twee teams, twee goals, één bal die niet met de hand bespeeld mag worden. Haal één van deze regels weg en je hebt een andere sport. Prima voor hen die dat willen, maar het is dan geen voetbal meer.
De beschuldiging van buitensluiten moet immers geen stoplap worden om alle andere meningen maar het zwijgen op te leggen, omwille van de lieve vrede. Waarheidsvinding is immers het doel in de theologie, niet het alles en iedereen willen binnenhouden om het binnenhouden.

Als Credible werkelijk besloten heeft dat in haar modereerbeleid de Drie-eenheid geen essentiëel dogma meer is binnen het christendom en daarom ook buiten Levensbeschouwing bediscussieert kan worden, dan is dat nogal een verandering van beleid, die voor sommigen behoorlijk uit de lucht kwam vallen.
Alsof de KNVB ineens besluit dat ook handballers probleemloos hun sport voetbal mogen noemen en volwaardig mogen meedraaien in de voetbalcompetities, omdat zij immers maar één regel anders zien. Dat moet ze dan vooral zelf weten, maar de echte voetballers zoeken dan wel een andere organisatie die wél het uitsluitend bij het gewone voetbal houdt, mede omdat zij geen zin hebben om ineens tegen handballers te moeten spelen.
Het is dus heel normaal dat het vermeende gewijzigde Credible-beleid weerstand oproept, zeker omdat christenen over het algemeen de Drie-eenheid dus wél als fundamenteel zien. We spreken hier immers over Gods diepste wezen, het absolute hart van het christendom.
Dat heeft dan niets met terroriseren te maken, maar simpelweg met het duidelijk maken dat men van een dergelijke beleidswijziging niet gediend is.

Voetbal - Handbal? 

Volgens mij zijn voetballers sporters, en handballers ook. Toch heeft iedere discipline zijn eigen spelregels, maar is de gemene deler dat ze allemaal sporters zijn. 

Is het met christenen dan anders? De gemeenschappelijke deler is dan dat je Jesjoea als mosjiach erkent. Maar daarbinnen heeft iedere "discipline" zijn eigen spelregels (dogma's of leerstellingen). 

Of zie ik dat fout? 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er wordt hier inmiddels wel weer aardig wat gediscussieerd terwijl dit eigenlijk geen discussie topic is. Er lijken hier zelfs forummers afscheid te nemen van Credible terwijl dat dan niet steunt op beleid dat bekend is gemaakt maar op wat een ander wellicht wel goed beleid zou vinden. Dat is een vreemde gang van zaken.

Lees allen:

Als er daarover opmerkingen zijn of vragen dan kunnen die hier in dit topic geplaatst worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei WdG:

Wie heeft het over belijdenisgeschriften? Ik heb het over de Bijbel, en die leert ons duidelijk dat de Heilige Geest een Persoon zonder lichaam is, net zoals engelen en demonen ook personen zijn zonder lichaam. Jezus is eeuwig, niet geschapen. Ik hoop toch dat je dat gelooft? Je gelooft toch niet in een geschapen Jezus? En, alleen God is eeuwig!

Nee, dat staat er niet in de bijbel, dat de Heilige Geest een persoon is. Dat staat in een geloofsbelijdenisgeschrift en Jezus was volgens Johannes 1 altijd al bij God en is zelf God. In dat geloofsbelijdenisgeschrift staat dat een ieder die dat niet geloofd niet behouden kan worden en "daarom" wordt hier op het forum gezegd dat wie niet geloofd in de leer van de drie-eenheid geen christen is. Maar eerlijk gezegd heb ik er een bloedhekel aan om hier over te hebben, juist vanwege dit dogma dat een paar eeuwen na Christus tot stand is gekomen.

1 uur geleden zei WdG:

Correct. Helaas valt de leer van Jehovah's getuigen daarbuiten. Er zullen misschien wel Jehovah's getuigen zijn die net iets anders zijn en de leer afwijzen, dat kan. Ik ken Jehovah's getuigen die verjaardagen vieren. Volgens "hun leer" is het niet toegestaan, maar, wat zegt leer? Ik spreek dus niet over mensen, maar over "leer". Iedereen kan en mag geloven wat hij of zij wil, maar, om Christen te zijn, moet je toch Jezus aanvaarden als God en Verlosser. Jezus is niet een geschapen wezen. Wie dat gelooft, gelooft in een andere god en is dus geen Christen.

Daarin verschillen wij niet. Echter vind ik het wel vreemd dat je het nooit benoemd dat ze wel geloven dat Jezus voor hun zonden aan het kruis is gegaan. Terwijl er hier ook iemand was die wel beleed dat Jezus God is, maar dat Hij nooit terug zal komen. Dat benoem je dan ook niet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Gaitema:

Daarin verschillen wij niet. Echter vind ik het wel vreemd dat je het nooit benoemd dat ze wel geloven dat Jezus voor hun zonden aan het kruis is gegaan. Terwijl er hier ook iemand was die wel beleed dat Jezus God is, maar dat Hij nooit terug zal komen. Dat benoem je dan ook niet. 

Jehovah's getuigen geloven niet dat Jezus voor hun zonden aan het kruis gegaan is. Je moet je beter laten informeren. Bovendien geloven zij niet in dezelfde Jezus waarin ik geloof, en hopelijk ook niet in dezelfde Jezus waarin jij gelooft.

Inderdaad was er iemand die beweerde dat Jezus al terug gekomen was (in het jaar 70), dat is iets anders dan dat Hij niet meer terug zal keren. Hij verkondigde de Kingdom Now leer, een variant op het preterisme. Die leer wijs ik af, zoals je weet. Jij weet ook waar deze leer vandaan komt.

De Bijbel leert wel degelijk dat de Heilige Geest een Persoon is! Staat in de Bijbel dat Jezus een Persoon is? Nee, niet letterlijk, maar aan Zijn HANDELEN kan je zien dat HIJ een Persoon is. Zo is de Heilige Geest ook een Persoon. Geloof je dat de Heilige Geest eeuwig is?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

 

Jehovah's getuigen geloven niet dat Jezus voor hun zonden aan het kruis gegaan is. Je moet je beter laten informeren. Bovendien geloven zij niet in dezelfde Jezus waarin ik geloof, en hopelijk ook niet in dezelfde Jezus waarin jij gelooft.

Inderdaad was er iemand die beweerde dat Jezus al terug gekomen was (in het jaar 70), dat is iets anders dan dat Hij niet meer terug zal keren. Hij verkondigde de Kingdom Now leer, een variant op het preterisme. Die leer wijs ik af, zoals je weet. Jij weet ook waar deze leer vandaan komt.

De Bijbel leert wel degelijk dat de Heilige Geest een Persoon is! Staat in de Bijbel dat Jezus een Persoon is? Nee, niet letterlijk, maar aan Zijn HANDELEN kan je zien dat HIJ een Persoon is. Zo is de Heilige Geest ook een Persoon. Geloof je dat de Heilige Geest eeuwig is?

 

Citaat

 

Het is tragisch zoveel onbegrip van JG en indirect ook van de Bijbel, je bent geloofwaardiger als je je hier aan de topic bedoeling houdt en in discussie gaat daar waar het van toepassing is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei antoon:

Het is tragisch zoveel onbegrip van JG en indirect ook van de Bijbel, je bent geloofwaardiger als je je hier aan de topic bedoeling houdt en in discussie gaat daar waar het van toepassing is.

Het is de waarheid, antoon. Jehovah's getuigen geloven niet dat Jezus voor hun zonden aan het kruis gegaan is. Als jij dat wel gelooft, ben je de eerste Jehovah's getuige die dat belijdt. Kan jij volmondig JA antwoorden op de vraag "Is Jezus voor jouw zonden aan het kruis gegaan?"

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus is gestorven als loskoop offer voor onze zonden een volmaakt mens in verhouding tot wat ooit een volmaakt mens was namelijk Adam dus daardoor is het tempelgordein wat zijn vlees afbeelden van boven naar onder gescheurd en heeft hij toegang tot de vader God  dus, in de tegenbeeldige tempel in de hemel en wel het allerheiligste om daar als  middelaar hogepriester voor ons op te treden, vandaar ook het model zoals het staat in het onze vader.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei antoon:

Jezus is gestorven als loskoop offer voor onze zonden een volmaakt mens in verhouding tot wat ooit een volmaakt mens was namelijk Adam dus daardoor is het tempelgordein wat zijn vlees afbeelden van boven naar onder gescheurd en heeft hij toegang tot de vader God  dus, in de tegenbeeldige tempel in de hemel en wel het allerheiligste om daar als  middelaar hogepriester voor ons op te treden, vandaar ook het model zoals het staat in het onze vader.

Dat was niet de vraag. De vraag: Jehovah's getuigen geloven niet dat Jezus voor hun zonden aan het kruis gegaan is. Als jij dat wel gelooft, ben je de eerste Jehovah's getuige die dat belijdt. Kan jij volmondig JA antwoorden op de vraag "Is Jezus voor jouw zonden aan het kruis gegaan?"

Ik vraag niet wat je gelooft. Ik vraag of jij gelooft dat Jezus voor jouw zonden aan het kruis gegaan is? Wanneer ik die vraag aan een Jehovah's getuige stel, antwoordt deze altijd met NEE. Misschien ben jij de uitzondering, en geloof je daadwerkelijk dat Jezus voor jouw zonden aan het kruis gegaan is??

Voorbeeld:

1. Katholieken geloven dat God Mens werd. Deze Mens (Jezus) is aan het kruis gestorven is.

2. Moslims geloven dat Jezus een profeet was, niks meer, niks minder.

3. Jehovah's getuigen geloven dat de geschapen Jezus aan een paal gestorven is.

Moslims en Jehovah's getuigen geloven NIET dat Jezus voor hun aan het kruis gestorven is. Laat staan dat ze geloven dat HIJ God is. Katholieken geloven dat Jezus aan het kruis voor hun zonden gesotrven is EN ze geloven ook nog dat Jezus God is!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je hebt de vraag gesteld en jij denkt dat je het antwoord al wist, ik heb het een normaal duidelijk antwoord gegeven op je vraag zoals in de schrift staat en wat JG dan uiteraard ook geloven, wil jij zielig doen en beschouwen dat het een kruis was , dat is te vraag maar, wij denken aan een  staakt in wezen is dit priet praat, het gaat niet om het werktuig maar om zijn offerandelijke dood.

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei WdG:

Het is de waarheid, antoon. Jehovah's getuigen geloven niet dat Jezus voor hun zonden aan het kruis gegaan is. Als jij dat wel gelooft, ben je de eerste Jehovah's getuige die dat belijdt. Kan jij volmondig JA antwoorden op de vraag "Is Jezus voor jouw zonden aan het kruis gegaan?"

Zo’n dom antwoord behoeft niet eens een reactie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei sjako:

Zo’n dom antwoord behoeft niet eens een reactie.

Het is geen "antwoord", maar een vraag. Dus, nogmaals herhaal ik het:

1. De meeste Christenen geloven dat Jezus God is. Hij is voor onze zonden aan het kruis gestorven.

2. Jehovah's getuigen geloven dit niet! Zij geloven dat een geschapen wezen (= Jezus) aan een paal gestorven is.

Ofwel: Jehovah's getuigen geloven NIET dat Jezus voor hun zonden aan het kruis gestorven is. Ik spreek de waarheid, sjako. Dat weet je. Wanneer een Jehovah's getuige beweert dat Jezus aan het kruis gestorven is, wordt hij of zij daar op aangesproken, zoals je weet!

5 uur geleden zei antoon:

Je hebt de vraag gesteld en jij denkt dat je het antwoord al wist, ik heb het een normaal duidelijk antwoord gegeven op je vraag zoals in de schrift staat en wat JG dan uiteraard ook geloven, wil jij zielig doen en beschouwen dat het een kruis was , dat is te vraag maar, wij denken aan een  staakt in wezen is dit priet praat, het gaat niet om het werktuig maar om zijn offerandelijke dood.

Nee, is het niet. Het is zelfs onderdeel van jullie officiele leer! De geschapen mens Jezus stierf aan een paal:

https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/stierf-jezus-aan-een-kruis/

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei WdG:

Het is geen "antwoord", maar een vraag. Dus, nogmaals herhaal ik het:

1. De meeste Christenen geloven dat Jezus God is. Hij is voor onze zonden aan het kruis gestorven.

2. Jehovah's getuigen geloven dit niet! Zij geloven dat een geschapen wezen (= Jezus) aan een paal gestorven is.

Ofwel: Jehovah's getuigen geloven NIET dat Jezus voor hun zonden aan het kruis gestorven is. Ik spreek de waarheid, sjako. Dat weet je. Wanneer een Jehovah's getuige beweert dat Jezus aan het kruis gestorven is, wordt hij of zij daar op aangesproken, zoals je weet!

Nee, is het niet. Het is zelfs onderdeel van jullie officiele leer! De geschapen mens Jezus stierf aan een paal:

https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/stierf-jezus-aan-een-kruis/

Om eerlijk te zijn, dacht ik ook dat je bedoelde dat JG niet geloven dat Christus voor hun zonden gestorven zou zijn. Maar je doelt dus enkel op het kruis zelf, dat Hij volgens JG niet aan een krúís zou zijn gestorven, maar aan een paal.
Misschien had je dat dan wat duidelijker moeten schrijven, door bijvoorbeeld enkel te schrijven dat JG niet geloven dat Jezus aan een kruis gestorven is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid