Spring naar bijdragen

subforum 'geloof'


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 122
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Er zijn in de eerste helft van vorig jaar wat aanpassingen doorgevoerd in het forum. Naast dat er twee nieuwe moderators zijn, is de FAQ wat aangepast. Opvallend hierbij is dat de geloofsbel

Ik ben het met je eens, Thorgrem. Mijn excuses waar ik me tot discussie heb laten verleiden, of waar ik anderen tot discussie heb verleid. In de rubriek "levensbeschouwing" heb ik een topic aange

Ik heb er reeds een TR over ingediend maar het lijkt geen effect te hebben vandaar een feedbacktopic.   Tot grote droefenis wordt nu door een moderator Levensbeschouwing al een dag of 2 de c

Er zijn in de eerste helft van vorig jaar wat aanpassingen doorgevoerd in het forum.

Naast dat er twee nieuwe moderators zijn, is de FAQ wat aangepast.

Opvallend hierbij is dat de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel vervangen werd door de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Hierover zijn vragen gekomen die nooit beantwoord werden (en in deze feedbackdraad zie ik ook dat iemand aangeeft het liever te hebben zoals het eerder was).

De Apostolische Geloofsbelijdenis is gekozen om wat minder te beperken en ideeën die het bespreken waard zijn minder moeilijk te kunnen plaatsen.

Een belangrijke drijfveer voor het houden van het Concilie van Nicea-Constantinopel was de omstreden leer van Arius; deze is verworpen. Hiermee waren nog niet alle kwesties die men wilde oplossen opgelost; later, op het Concilie van Chalcedon, werd bijvoorbeeld de leer van de Drie-eenheid vastgelegd.

 

Om de zaken in het forum niet te ver dicht te timmeren en voor sommigen (wellicht onverwacht) opeens het geloofsgedeelte nogal dicht te timmeren met verboden, leek de Apostolische Geloofsbelijdenis wel een goede keuze om als een uitgangspunt in de FAQ te plaatsen.

We zijn hier op het forum om met elkaar te praten en van elkaars opvattingen te leren. Daarbij zijn er regels nodig maar dichttimmeren met dogma's waarbij vragen stellen en twijfelen eraan taboe zijn leek minder gewenst. Wat de ene groepering of denominatie als onbespreekbaar juist en de andere wellicht een dwaling vindt en een reden om iemand te ontzeggen dat hij/zij christen is en elkaar dan met dergelijke uitspraken om de oren gaan slaan is echt niet de bedoeling, hier. En er is geoordeeld dat met de wijziging in de FAQ er goede kansen waren voor een verloop van de gesprekken op het forum in een levendige maar goede atmosfeer. Het lijkt op het moment dat die veronderstelling in de praktijk helaas niet echt helemaal bewaarheid wordt.

 

Ik stel voor dat een topic als nu "Het Levende WOORD van het BEGIN" in het gedeelte Levensbeschouwing wordt verschoven. Raymond B wil in het topic bediscussiëren waarom Yeshua dezelfde is als YHWH, of niet. Dan worden dus zaken besproken waarover de Drie-eenheid gaat. Wat betreft de kwestie Drie-eenheid en het bespreken ervan liggen de zaken zeer gevoelig en sommige beschouwen een lichte twijfel over hoe het nu precies ligt en of het misschien anders zou kunnen worden opgevat als ketterij; en eventuele afwijzing van het dogma zou heiligschennis zijn die met kracht geweerd zou moeten worden uit het gedeelte Geloof.

Om recht te doen en deze problematiek niet over het hoofd te zien lijkt het gewenst om als je een topic opent waarin de bespreking van de Drie-eenheid een rol van enig belang heeft het topic in Levensbeschouwing te starten.

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Trajecto unlocked this discussie
9 uur geleden zei Trajecto:

Om recht te doen en deze problematiek niet over het hoofd te zien lijkt het gewenst om als je een topic opent waarin de bespreking van de Drie-eenheid een rol van enig belang heeft het topic in Levensbeschouwing te starten.

 

Zoals al opgemerkt werd is een Christendom zonder Drie-eenheid geen Christendom. Dat betekent dat IEDER geloofsonderwerp DIRECT te maken heeft met de Drie-eenheid. Dat betekent dat IEDER onderwerp in levensbeschouwing zou moeten worden besproken aangezien er toch nog personen zijn die willens en wetens de Godheid van Christus blijven ontkennen. Je zult ongetwijfeld begrijpen dat Jezus iets te maken heeft met geloven, dus met ieder onderwerp? Je zult ongetetwijfeld begrijpen dat het van essentieel belang is over "welke" Jezus we spreken! Gaat het om een engeltje? Om een profeet? Een goed mens? Of gaat het om de Zoon van God, die ook God de Zoon is?! Jezus, volkomen Mens EN volkomen God. DAT is het uitgangspunt van IEDER geloofsgesprek. Zonder DAT uitgangspunt geen Christendom, zo simpel is het.

Op 2-1-2019 om 21:55 zei Thorgrem:

Tot grote droefenis wordt nu door een moderator Levensbeschouwing al een dag of 2 de christelijke leer van de drie-eenheid en triniteit ondergraven/bestredenzaken keer op keer bestreden worden. 

 

Op 4-1-2019 om 17:56 zei Robert Frans:

Het klinkt hard, maar een christendom zonder Drie-eenheid is geen christendom. Het verschil tussen Christus = God en Christus = een mens/engel is gewoon oneindig veel te groot om relativistisch over te doen.

Volkomen mee eens. En, dit als uitgangspunt betekent dat GEEN ENKEL gesprek nog in de rubriek geloof kan plaatsvinden, zolang er personen zijn die dit fundamentele punt ontkennen. Inderdaad. Jezus is God. Zonder dit uitgangspunt geen Christendom.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Trajecto:

Om recht te doen en deze problematiek niet over het hoofd te zien lijkt het gewenst om als je een topic opent waarin de bespreking van de Drie-eenheid een rol van enig belang heeft het topic in Levensbeschouwing te starten.

Dat is wellicht een zaak. Maar een tweede en i.m.o. evenzo belangrijke, is dat er consequent moet worden gemodereerd op overtreding van deze afspraak. Iets waar het behoorlijk aan schort.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 4-1-2019 om 16:26 zei Robert Frans:

Niet als het forum al meer dan tien jaar gewoon een christelijk forum is en nu ineens ook niet-christelijke leerstellingen als gelijkwaardig gaat zien, of de basisdogma's gaat relativeren. Want nu is het de Drie-eenheid, maar wat als straks de dood en opstanding van Christus gerelativeerd mag worden hier?

Al 2000 jaar wordt er al getwist over de drieëenheid. De drieëenheid is dus zeker geen vaststaand waarde in het Christendom. Zo duidelijk is het dus niet.  Ik ben er van overtuigd dat het niet in de Bijbel voorkomt. Ik zie het zelfs als een inbruik van de Eenheid van God. De drieëenheid is dan ook niet te vergelijken met bijv de opstanding van Christus wat de vaststaande kern is van het Christendom. Chantage met woorden als ‘ik ga voorgoed uitloggen’ of iets dergelijks doen me niks, al zou ik het natuurlijk wel jammer vinden, want dat is niet mijn bedoeling. Zolang de discussie op een fatsoenlijke manier gevoerd wordt moet er gewoon zaken gezegd kunnen worden. Of je het er mee eens bent, dat is aan jezelf. Je hoeft er niet in mee te gaan. Maar een beetje respect voor elkaars mening zou hier wel op z’n plek zijn. Wat ook een mogelijk is dat een bepaald onderwerp verhuisd naar levensbeschouwing. Maar dat zou dan in overleg moeten gaan met de andere crewleden en de topic starter.

3 uur geleden zei WdG:

Zoals al opgemerkt werd is een Christendom zonder Drie-eenheid geen Christendom.

Zoals eerder aangegeven is dit onzin. De eerste Christenen geloofden ook niet in een drieëenheid en daar is het Christendom toch uit ontstaan. Het is een dogma en niet alle denomities gaan hier in mee. Het Christendom is het navolgen van Christus en naar Zijn richtlijnen leven. Jezus gaf keer op keer Zijn Vader alle eer en dat moeten hedendaagse Christenen dus ook doen.  Bijv. Johannes 11:44 Toen haalden ze de steen weg. Jezus keek omhoog en zei: ‘Vader, dank u wel dat u me hebt verhoord.  42 Ik weet dat u me altijd verhoort. Maar ik zeg dit voor de menigte die hier staat, zodat ze zullen geloven dat u me hebt gestuurd.’

Op 4-1-2019 om 17:56 zei Robert Frans:

Het verschil tussen Christus = God en Christus = een mens/engel is gewoon oneindig veel te groot om relativistisch over te doen.

Ik zeg dan ook niet dat Jezus dan ook zo maar een mens of een engel is. Voordat Hij mens werd had Hij al een unieke positie in de Hemel en is de op Een na belangrijkste Persoon. Hij is wat de Bijbel zegt de eerstgeborene het Begin van de schepping. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Zoals eerder aangegeven is dit onzin.

Je grijpt ook ieder punt aan om de Waarheid (Jezus is God) te bestrijden, zelfs in een feedback-topic. Mijn advies is daar voorzichtig mee te zijn. Jezus is God, dat is een feit, daarover gaan we nu niet (weer) discussieren. Enige vraag hier is of het toegestaan is in het onderdeel "Geloof" deze Waarheid te ontkennen. In levensbeschouwing mag dit al, dus, leef je daar uit. Je mag daar allerlei onzin over de enige God beweren, je mag zelfs Christus als geschapen wezen wegzetten, allemaal toegestaan. De vraag is nu of dit ook in het onderdeel "Geloof" toegestaan is. Zijn afwijkende, duivelse, atheistische en/of niet-Bijbelse visies, zoals die van satanisten, de mormonen, moslims, Jehovah's getuigen, hindoestanen, enz. enz. daar toegestaan?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat je neerpent WDG over Sjako, daar maak jij je nu werkelijk schuldig aan, ieder forum lid kan het zien, hier laat ik het bij.

Wat is verwerpen van een stelling, en wat is het verschil met een discussie daarover om zo dicht mogelijk bij de Bijbelse waarheid te komen, zoiets zou jij ook willen, of beter gesproken je moet het willen, daarom is het zeer moeilijk om dit onderdeel separaat te houden in het forum geheel.

op Refoweb is een onderdeel waar je alleen toegang hebt als je de geloofsbelijdenis onderschrijft, misschien iets voor hier

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er wordt hier nu een feedback topic gebruikt voor een inhoudelijke discussie. Nog wel begonnen door een moderator. 

Stelletje amateurs.

Ik begrijp ook niet dat iemand die niet begrijpt wat de rol van moderator is deze mag blijven vervullen. Het zal wel het algehele tekort op de arbeidsmarkt zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei WdG:

Zoals al opgemerkt werd is een Christendom zonder Drie-eenheid geen Christendom. Dat betekent dat IEDER geloofsonderwerp DIRECT te maken heeft met de Drie-eenheid. Dat betekent dat IEDER onderwerp in levensbeschouwing zou moeten worden besproken aangezien er toch nog personen zijn die willens en wetens de Godheid van Christus blijven ontkennen. Je zult ongetwijfeld begrijpen dat Jezus iets te maken heeft met geloven, dus met ieder onderwerp? Je zult ongetetwijfeld begrijpen dat het van essentieel belang is over "welke" Jezus we spreken! Gaat het om een engeltje? Om een profeet? Een goed mens? Of gaat het om de Zoon van God, die ook God de Zoon is?! Jezus, volkomen Mens EN volkomen God. DAT is het uitgangspunt van IEDER geloofsgesprek. Zonder DAT uitgangspunt geen Christendom, zo simpel is het.

Dat christendom niet begrensd dient te worden opgevat als trinitair christendom lijkt me geen nieuws. Verreweg het grootse gedeelte van de diverse richtingen die er zijn valt wel daaronder; daar aanvaardt men het dogma van de Drie-eenheid. Zo simpel als jij het wilt stellen is het dus niet. Jij kunt wellicht voor jezelf stellen dat men in een unitaire richting niet met geloof bezig is, maar dan misacht je de algemene betekenis van dat woord. Nog even afgezien ervan dat er in de wereld ook geheel ander geloof is, kan het nauwelijks zijn dat degenen die het (OT+)NT hanteren voor hun geloofsrichting, als ongelovigen zouden worden betiteld als hun richting het dogma van de Drie-eenheid niet aanhangt.

Niettemin is het zo, dat niet-trinitair christendom eerder een randverschijnsel is. Credible heeft echter niet als ondertitel "Forum voor trinitair christendom" en ook degenen die anders geloven zijn welkom. Om het echter overzichtelijk te houden en stenen des aanstoots zo veel mogelijk niet te laten ontstaan, zal weer vermeerderd erop worden toegezien dat discussie over "de Drie-eenheid ja of nee" iets is dat in het gedeelte Levensbeschouwing  plaatsvindt. Verwijzing/uitleg over de Drie-eenheid kan natuurlijk soms in het gedeelte Geloof weleens voorkomen (juist voor degenen die strikt het dogma accepteren kan het natuurlijk geen verboden term wezen).

Een echte discussie over de Drie-eenheid waarbij een duidelijke stellingname contra niet zou mogen zou vreemd zijn; alleen dienen die dan buiten het gedeelte Geloof te worden gehouden om de redenen die genoemd zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Trajecto unlocked this discussie
30 minuten geleden zei Trajecto:

Credible heeft echter niet als ondertitel "Forum voor trinitair christendom" en ook degenen die anders geloven zijn welkom.

Mits men zich aan de afspraken houd. En dat gaat niet met een unitariër als moderator die steeds de boel loopt te saboteren en zichzelf niet weet te beheersen. Wat verwacht je nu? Dat ik zo een serieus neem? En waar blijf jij met je taak als moderator? Uit niets blijkt dat jij je zorgen maakt om deze zorgwekkende ontwikkeling. Jullie bieden de doelgroep geen veilige christelijke omgeving en wat mij betreft gebruiken jullie een dubbele agenda ofwel beiden lopen jullie met twee petten op.

https://www.credible.nl/faq/#faq1i2

Credible heeft als basis het christelijk geloof, zoals dat kernachtig wordt beschreven in de Apostolische Geloofsbelijdenis:

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en van de aarde.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, van de Almachtige Vader,
van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en doden.

Ik geloof in de Heilige Geest,
ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving van de zonden,
wederopstanding van het vlees,
en een eeuwig leven.
Amen.

 

 

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Trajecto:

Jij kunt wellicht voor jezelf stellen dat men in een unitaire richting niet met geloof bezig is, maar dan misacht je de algemene betekenis van dat woord.

Natuurlijk. Mijn buurman gelooft in Thor de almachtige dondergod en springt op van vreugde bij het horen van de donder.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Kaasjeskruid:
39 minuten geleden zei Trajecto:

Jij kunt wellicht voor jezelf stellen dat men in een unitaire richting niet met geloof bezig is, maar dan misacht je de algemene betekenis van dat woord.

Natuurlijk. Mijn buurman gelooft in Thor de almachtige dondergod en springt op van vreugde bij het horen van de donder.

Nu laat je maar even weg dat de volgende zin was: Nog even afgezien ervan dat er in de wereld ook geheel ander geloof is, (...)

Die stond er dus omdat er ook mensen met een ander geloof zijn (je weet bijvoorbeeld tenslotte ook maar niet of @Kaasjeskruid misschien niet een buurman heeft die in Thor gelooft). Dus ja, ik had toch al wat rekening gehouden met een scala aan andere geloven in de wereld.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Trajecto:

Nu laat je maar even weg dat de volgende zin was: Nog even afgezien ervan dat er in de wereld ook geheel ander geloof is, (...)

Die stond er dus omdat er ook mensen met een ander geloof zijn (je weet bijvoorbeeld tenslotte ook maar niet of @Kaasjeskruid misschien niet een buurman heeft die in Thor gelooft). Dus ja, ik had toch al wat rekening gehouden met een scala aan andere geloven in de wereld.

Geef jou definitie van Christelijk geloof dan eens?

Wat mij betreft verschilt de man die in Thor geloofd geen ene donder van iemand die in een nep Jezus geloofd. En een ieder die Jezus niet als God de Zoon erkent, gelooft net zo goed in fabeltjes als mijn buurman dat doet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Mits men zich aan de afspraken houd. En dat gaat niet met een unitariër als moderator die steeds de boel loopt te saboteren en zichzelf niet weet te beheersen. Wat verwacht je nu? Dat ik zo een serieus neem? En waar blijf jij met je taak als moderator? Uit niets blijkt dat jij je zorgen maakt om deze zorgwekkende ontwikkeling. Jullie bieden de doelgroep geen veilige christelijke omgeving en wat mij betreft gebruiken jullie een dubbele agenda ofwel beiden lopen jullie met twee petten op.

Als je de zaken hier niet serieus te nemen vindt, is dat jammer.

Dat het zorgwekkend liep de laatste tijd heb ik denk ik niet ontkent in mijn posts in deze feedbackdraad.

Het is mijn taak en de bedoeling om de zaken in geordende banen te leiden en als er vragen zijn een antwoord of uitleg te geven. Dat laatste heb ik inmiddels gedaan in deze feedbackdraad. Als er niettemin vragen open staan, laat dat dan weten.  Als je vindt dat ik met twee petten werk dan zie ik dat graag nader toegelicht.

Wat betreft mijn collega @sjako zal ik het binnen het team voorleggen dat er problemen worden gezien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Trajecto:

Als je vindt dat ik met twee petten werk dan zie ik dat graag nader toegelicht.

Jij bent moderator (en volgens mij zelfs oprichter/eigenaar) op een andere site die ook over geloofszaken gaat, maar dan met een geheel andere insteek. Eentje waar jij je wel prettig bij voelt en ik heb sterk het vermoeden dat het beleid daar, hier wordt gepushed. Ik vindt het een vorm van belangenverstrengeling waarbij objectiviteit ver te zoeken is.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
47 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Geef jou definitie van Christelijk geloof dan eens?

Een korte maar volgens mij juist omschrijving om christendom te duiden kan volgens mij luiden:

Christendom omvat een veelheid aan richtingen binnen het godsdienstige/religieuze veld, gebaseerd op de "biografie" en leringen van Jezus Christus.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Trajecto:

Een korte maar volgens mij juist omschrijving om christendom te duiden kan volgens mij luiden:

Christendom omvat een veelheid aan richtingen binnen het godsdienstige/religieuze veld, gebaseerd op de "biografie" en leringen van Jezus Christus.

Daar kan je dus alle kanten mee op met zo een vage definitie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Jij bent moderator (en volgens mij zelfs oprichter/eigenaar) op een andere site die ook over geloofszaken gaat, maar dan met een geheel andere insteek. Eentje waar jij je wel prettig bij voelt en ik heb sterk het vermoeden dat het beleid daar, hier wordt gepushed. Ik vindt het een vorm van belangenverstrengeling waarbij objectiviteit ver te zoeken is.

Ik ben eigenaar van een ander forum over geloofszaken en ik was betrokken bij de oprichting daarvan. Er waren kort meerdere admins. Na enige maanden heeft de admin die ook eigenaar was van het forum dit aan mij overgedaan omdat hij wegens gezondheidsproblemen de forumzaken niet kon blijven (mede)behartigen. Dat forum is momenteel meer gericht op vrijzinnig christendom en aanpalende ideeën. En ik ben er inderdaad ook moderator.

Het beleid van daar hier pushen is in mijn beleving niet echt het geval, al zou je het beleid om onder christelijk geloof niet slechts orthodox trinitair christendom geldig te verklaren om überhaupt zich christelijk te noemen desnoods wel kunnen aangrijpen voor een bewering als jij nu doet. 

Belangenverstrengeling waarbij objectiviteit ver te zoeken is, is een zware aantijging. Als anderen dit ook zo beleven kan ik uiteraard moeilijk functioneren als moderator.

Het is niet mijn bedoeling om hier onvrede oproepend bezig te zijn. Het kost me ook gewoon behoorlijk wat tijd en als ik ermee vooral ongenoegen zou oproepen ben ik verkeerd bezig. Dan bent ik niet de juiste persoon voor de taak.

Eenieder die hierover iets wil zeggen nodig ik uit om dit te doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Trajecto:

Belangenverstrengeling waarbij objectiviteit ver te zoeken is een zware aantijging. Als anderen dit ook zo beleven kan ik uiteraard moeilijk functioneren als moderator.

Orthodox en vrijzinnig gaan niet samen door een deur. Het lijkt mij enorm schakelen voor jou om in beide kampen te modereren. Zeker als je aangeeft zelf vrijzinnig te zijn.

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid