Spring naar bijdragen

Christelijke kaders


Aanbevolen berichten

6 uur geleden zei Thorgrem:

Graag zou ik van de crew (niet op persoonlijke titel) uitsluitsel willen hebben over wat er toegestaan is in het forumonderdeel geloof.

Is het er toegestaan de Godheid van Jezus Christus te ontkennen en die zienswijze te verkondigen?

Ik zou dat ook graag willen weten.

En, zo ja, is het toegestaan de Godheid van de Heilige Geest te ontkennen? En zo ja, is het toegestaan de Godheid van God de Vader te ontkennen? En zo ja, is het toegestaan de god van de moslims gelijk te stellen aan de Bijbelse God? Waar ligt de grens?

Link naar bericht
Deel via andere websites

We hebben hier in het het forum het gedeelte Geloof.

Daaronder vallen de subforums:

-Theologie

-Bijbelstudie

 voorts ook de gedeelten:

-Geloofsleven

-De kapel

Deze twee gedeelten zijn nog weer onderverdeeld in verschillende subforums.

 

Voor al deze subforums die vallen onder het onderdeel Geloof geldt de Apostolische Geloofsbelijdenis als basis en de Drie-eenheid als gegevenheid die niet in twijfel wordt getrokken of ontkend.

Zo geldt het tot nader order.

 

Wil men dus de Drie-eenheid bespreken in de zin dat hij mogelijk onjuist is, dan dient dat niet te gebeuren in bovenbedoelde subforums.

Het opmerken dat men niet in de Drie-eenheid gelooft op enige plek in het forum, geldt op zich echter niet als lasteren.

Het is natuurlijk zo, dat zoals het geregeld is er door sommige forummers een beperking kan worden gevoeld omdat ze in het gedeelte Geloof niet kunnen vertellen van de bezwaren die ze hebben met betrekking tot de Drie-eenheid; in het gedeelte Geloof kunnen ze die niet toelichten of ter discussie stellen. In het gedeelte Levenbeschouwing in het subforum Geloof en spiritualiteit is dat wel toegestaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

Het opmerken dat men niet in de Drie-eenheid gelooft op enige plek in het forum, geldt op zich echter niet als lasteren.

Dat blijft dan moeilijk, in de regel geven gelovigen die niet in de drie eenheid geloven en dat kenbaar maken zoals bovenstaande  enige of meer bijbelteksten ter ondersteuning, of het wordt van hen gevraagd teksten te geven, dan blijft de vraag waar is dan de grens van wat toelaatbaar is

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei antoon:

Dat blijft dan moeilijk, in de regel geven gelovigen die niet in de drie eenheid geloven en dat kenbaar maken zoals bovenstaande  enige of meer bijbelteksten ter ondersteuning, of het wordt van hen gevraagd teksten te geven, dan blijft de vraag waar is dan de grens van wat toelaatbaar is

 

Zo moeilijk is het niet. Die gelovigen hebben gewoon hun visie voor zich te houden in het forumonderdeel 'geloof' en kunnen hun ei kwijt in het forumonderdeel 'levensbeschouwing'. Ergens bijbelteksten bij plakken maakt het niet christelijk. En war de grens van het toelaatbare is heeft de crew hier nogmaals ondubbelzinnig duidelijk gemaakt, dat jij daar moeite mee hebt is bekend maar je hebt je er maar aan te houden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb nergens moeite mee, ik hou mij gewoon aan de regels vermits het goed bekend gemaakt wordt en dat stond toen niet vermeld op het kopje van het forum onderdeel waar ik de Bijbelse visie even heel  kort beschouwde bij het welkom van Fritsie, je liet je even op de kast jagen, wat overigens geheel mijn bedoeling niet was. 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei antoon:

Ik heb nergens moeite mee, ik hou mij gewoon aan de regels vermits het goed bekend gemaakt wordt en dat stond toen niet vermeld op het kopje van het forum onderdeel

Leugen. Het is je bij herhaling kenbaar gemaakt. Volgens mij, maar kan het nu niet terugvinden heb ik je er als mod ook eens of meer dan eens voor gewaarschuwd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is gewoon niet waar, ik ga niet alles onthouden of denk je dat ik een supermens ben, indien het netjes bovenaan geplaatst wordt  zoals het wel eens was weten gelovigen en ik ook waar we aan toe zijn en hou ik mij daar strikt aan, wat voor toevoegde waarde zou het hebben als ik daar iets zeg waar elders wel ruimte voor is. nee je vergist je ook deerlijk als je denkt dat ik mij eraan stoor, vermits in de juiste topic, dat weet ik dan nu. bovenaan in het kopje zetten geeft overigens meer meerwaarde

Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei antoon:

Het is gewoon niet waar, ik ga niet alles onthouden of denk je dat ik een supermens ben, indien het netjes bovenaan geplaatst wordt  zoals het wel eens was weten gelovigen en ik ook waar we aan toe zijn en hou ik mij daar strikt aan, wat voor toevoegde waarde zou het hebben als ik daar iets zeg waar elders wel ruimte voor is. nee je vergist je ook deerlijk als je denkt dat ik mij eraan stoor, vermits in de juiste topic, dat weet ik dan nu. bovenaan in het kopje zetten geeft overigens meer meerwaarde

Ik geef je gelijk wbt de duidelijkheid omtrent deze kwestie. Eenvoudige aanpassingen die de duidelijkheid versterken worden achterwege gelaten. Met regelmaat ontstaat er conflict welke gemakkelijk verholpen kan worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Trajecto:

We hebben hier in het het forum het gedeelte Geloof.

Daaronder vallen de subforums:

-Theologie

-Bijbelstudie

 voorts ook de gedeelten:

-Geloofsleven

-De kapel

Deze twee gedeelten zijn nog weer onderverdeeld in verschillende subforums.

 

Voor al deze subforums die vallen onder het onderdeel Geloof geldt de Apostolische Geloofsbelijdenis als basis en de Drie-eenheid als gegevenheid die niet in twijfel wordt getrokken of ontkend.

Zo geldt het tot nader order.

 

Wil men dus de Drie-eenheid bespreken in de zin dat hij mogelijk onjuist is, dan dient dat niet te gebeuren in bovenbedoelde subforums.

Het opmerken dat men niet in de Drie-eenheid gelooft op enige plek in het forum, geldt op zich echter niet als lasteren.

Het is natuurlijk zo, dat zoals het geregeld is er door sommige forummers een beperking kan worden gevoeld omdat ze in het gedeelte Geloof niet kunnen vertellen van de bezwaren die ze hebben met betrekking tot de Drie-eenheid; in het gedeelte Geloof kunnen ze die niet toelichten of ter discussie stellen. In het gedeelte Levenbeschouwing in het subforum Geloof en spiritualiteit is dat wel toegestaan.

Wij zouden het wel gemakkelijk vinden als alles zo netjes in doosjes past maar helaas werkt het niet zo. Om te beginnen zou je dan moeten uitleggen wat de Drie-eenheid nu precies wel inhoudt en wat niet want zelfs daar is binnen de christelijke wereld geen eenstemmigheid over. Voor die precieze uitleg kun je niet terugvallen op de apostolische geloofsbelijdenis en zelfs ook niet op Nicea-Constantinopel. Voor mij bijvoorbeeld betekent de drie-eenheid dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dus een eenheid vormen. Is dit toegestaan of wordt dit als niet-christelijk beschouwd? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Willempie:

Wij zouden het wel gemakkelijk vinden als alles zo netjes in doosjes past maar helaas werkt het niet zo. Om te beginnen zou je dan moeten uitleggen wat de Drie-eenheid nu precies wel inhoudt en wat niet want zelfs daar is binnen de christelijke wereld geen eenstemmigheid over. Voor die precieze uitleg kun je niet terugvallen op de apostolische geloofsbelijdenis en zelfs ook niet op Nicea-Constantinopel. Voor mij bijvoorbeeld betekent de drie-eenheid dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dus een eenheid vormen. Is dit toegestaan of wordt dit als niet-christelijk beschouwd? 

Ook daar is op zich een geloofsbelijdenis voor. De zeer lange Geloofsbelijdenis van Athanasius handelt specifiek over de Drie-eenheid en de tweenaturenleer, dus dat Jezus zowel de goddelijke als de menselijke natuur in zich draagt. Over de Drie-eenheid zegt het:

Het katholieke geloof nu is, dat wij één God in de Drie-eenheid en de Drie-eenheid in de eenheid aanbidden,
zonder de Personen te vermengen of het Wezen te delen.
Want de Persoon van de Vader, die van de Zoon en die van de Heilige Geest zijn ieder een andere Persoon.
Maar één is de Godheid van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, gelijk is hun heerlijkheid en gelijk van eeuwigheid hun majesteit.
Zoals de Vader is, zo is de Zoon, zo is ook de Heilige Geest.
Ongeschapen is de Vader, ongeschapen de Zoon, ongeschapen de Heilige Geest.
Onmetelijk is de Vader, onmetelijk de Zoon, onmetelijk de Heilige Geest.
Eeuwig is de Vader, eeuwig de Zoon, eeuwig de Heilige Geest.
En toch zijn zij niet drie eeuwigen, maar één Eeuwige.
Zoals zij niet drie ongeschapenen zijn of drie onmetelijken, maar één Ongeschapene en één Onmetelijke.
Evenzo is de Vader almachtig, almachtig de Zoon, almachtig de Heilige Geest.
En toch zijn zij niet drie almachtigen, maar één Almachtige.
Zo is de Vader God, de Zoon God, en de Heilige Geest God.
En toch zijn zij niet drie Goden, maar één God.
Zo is de Vader Heer, de Zoon Heer en de Heilige Geest Heer.
En toch zijn zij niet drie Heren, maar één Heer.
Want evenzeer als wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden elke Persoon afzonderlijk als God en Heer te belijden, worden wij door het algemeen geloof er van weerhouden te spreken van drie Goden of Heren.
De Vader is door niemand gemaakt of geschapen of voortgebracht.
De Zoon is door de Vader alleen, niet gemaakt of geschapen, maar voortgebracht.
De Heilige Geest is door de Vader en de Zoon niet gemaakt of geschapen of voortgebracht, maar Hij gaat van Hen uit.
Eén Vader dus, niet drie Vaders, één Zoon, niet drie Zonen, één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten.
En in deze Drie-eenheid is niets eerder of later, niets groter of kleiner, maar alle drie Personen zijn aan elkaar gelijk in eeuwigheid en in hoedanigheid.
Zodat in alles, zoals reeds gezegd is, de eenheid in de Drie-eenheid en de Drie-eenheid in de eenheid te aanbidden is.

Dit is de meest gezaghebbende en complete omschrijving van de Drie-eenheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

Het lijkt mij dat over grijs gebied prima te spreken valt. Maar de onchristelijke ideeën van oa Antoon zijn geen grijs gebied maar gewoon duidelijk grensoverschrijdend. 

Het aanhoudend op de man spelen inplaats van op de bal, dingen expres niet willen begrijpen, psychologische spelletjes om je opponent te provoceren en nog meer van dat fraais, dat is weleens tekenend voor Thorgrem
ik zet je in de negeer modus, ik geef je nog wel een advies , als jij je aan mij stoort dat ik uitleggingen geef, niets let je om ook mij in de negeermodus te plaatsen

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites

Je negeert me maar zoals je wenst. Elke keer dat jij duidelijk buiten de kaders van het geloof onderdeel je onchristelijke leer opdringt zal ik er op reageren indien ik het zie en tevens een tr aanmaken. Ik zal je dus zeker niet negeren.

Je schijnheilige gedrag siert je overigens niet. Je weet al tijden wat de regeltjes zijn en waar de grens ligt. En toch ga je er keer op keer overheen en misbruik je de gastvrijheid van dit forum om je WTG leer slinks te brengen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Thorgrem:

@JoostG@Rommel@Trajecto@sjako; Kan de crew hier een antwoord op formuleren?

Je gaf zelf al aan dat een antwoord op persoonlijke basis niet gewenst was, dus vanuit dat oogpunt kan ik niet antwoorden.

Voor een eenduidig antwoord hebben we het management (=Rommel) nodig en die schittert helaas door afwezigheid. Dus nee, ik vrees dat er op dit moment geen antwoord kan worden geformuleerd, anders dan wat Trajecto eerder in dit topic heeft gedaan.

 

1 uur geleden zei Willempie:

Voor mij bijvoorbeeld betekent de drie-eenheid dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dus een eenheid vormen. Is dit toegestaan of wordt dit als niet-christelijk beschouwd?

Op persoonlijke basis (als dat mag van @Thorgrem ;) ) lijkt me dit de enige juiste christelijke visie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei JoostG:

Je gaf zelf al aan dat een antwoord op persoonlijke basis niet gewenst was, dus vanuit dat oogpunt kan ik niet antwoorden.

Voor een eenduidig antwoord hebben we het management (=Rommel) nodig en die schittert helaas door afwezigheid. Dus nee, ik vrees dat er op dit moment geen antwoord kan worden geformuleerd, anders dan wat Trajecto eerder in dit topic heeft gedaan.

 

Op persoonlijke basis (als dat mag van @Thorgrem ;) ) lijkt me dit de enige juiste christelijke visie.

Dat mag. Maar volgens mij heeft Trajecto al uitgebreid geantwoord. Wat mij betreft is dat duidelijk en kan het topic gesloten worden. 

bewerkt door Thorgrem
Link naar bericht
Deel via andere websites
Citaat

Je schijnheilige gedrag siert je overigens niet. Je weet al tijden wat de regeltjes zijn en waar de grens ligt. En toch ga je er keer op keer overheen en misbruik je de gastvrijheid van dit forum om je WTG leer slinks te brengen. 

ik heb de knop nog niet ingedrukt;) dus misschien even voorbeelden geven, maar dan wel vlug als de negeer modus in werking is hou ik mij daar stipt aan.

met groet nu het nog kan 

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • JoostG locked this discussie
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid