Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

@Robert FransNatuurlijk (en gelukkig) zullen er altijd vragen blijven bestaan. Zelfs vragen waarop we nooit het antwoord zullen kennen. Maar ik noemde natuurlijk niet voor niets het voorbeeld van Maria (waar je niet op reageert). De brief gaat dan ook m.n. om empirische kennis (en logica).
Je voorbeeld over vrije wil...Daar wordt druk over gedebatteerd op dit moment. Ik wacht gewoon de resultaten af. Maar als dan blijkt dat we geen vrije wil blijken te hebben, dan ga ik er geen bijbelpassages bijhalen om het tegendeel aan proberen te tonen.
Wat ik je (naast Maria, maar inherent hieraan) nog wel zou willen vragen: Wat is een dogma? Want Dawkins begreep het blijkbaar ook niet.
Je verzuchting m.b.t. de tijd laat ik voor wat het is. Heeft weinig met empirische claims (Maagdelijke geboorte) te maken, meer met de psyche van de mens, die hier geen raad mee weet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 317
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

@Magere Hein, Ik weet niet hoe het erbij jullie toegaat op verjaardagen. Bij ons in de familie is het absoluut geen probleem een discussie over wel of niet geloven. De familie bestaat uit christe

Ik vrees dat ik het op moet geven. Ik denk dat geen 1 enkel argument jou nog kan overtuigen. Bhogossian had gelijk. Je overtuigingen zijn buiten alle proportie en zijn tegenstrijdig met andere geloofs

Ow, ik zie dat je het niet zo goed begrijpt. Fok staat eigenlijk gewoon voor Fuck. Maar omdat je geen fuck in je gebruikersnaam kunt plaatsen heb ik gewoon Fok gepakt. Het klinkt hetzelfde maar heeft

Posted Images

@Magere Hein Op het voorbeeld van Maria ben ik niet ingegaan, omdat ik dat niet relevant genoeg achtte voor wat ik wilde zeggen. Bovendien heb ik niet voldoende kennis over de precieze ontstaansgeschiedenis van het dogma om er echt iets zinnigs over te zeggen.
Ik kan wel aangeven dat een dogma niet door een paus "door gebed" verzonnen kan worden, maar enkel een noodzakelijke bevestiging is van iets wat de Kerk al algemeen geloofde. Net zoals de FAQ op dit forum enkel een schriftelijke bevestiging is van de huisregels die het forum altijd al hanteerde. Verschil is enkel dat een dogma wel over geloofswaarheden gaan die eeuwig geldend blijven en zo het katholieke geloof definieren. Een beetje zoals in de wiskunde 1 + 1 voor eeuwig 2 zal blijven en Pi voor eeuwig 3,14etc.

De kwestie vrije wil blijft een interessante kwestie inderdaad. Want stel dat we geen vrije wil hebben, dan kun je op je klompen aanvoelen dat we dat begrip wel gewoon zullen blijven gebruiken.
Want we ervaren wél vrije wil. En wel zo hardnekkig, dat onze hele samenleving er tot in de kleinste haarvaten op ingericht is. En dat al sinds de dageraad der mensheid. Iedereen wordt immers binnen diens mogelijkheden verantwoordelijk gehouden voor het eigen gedrag. En die ervaring zal niet verdwijnen met het wegverklaren van vrije wil.
Het begrip "vrije wil" wordt bij de ontkenning dan een krachtige metafoor voor deze ervaring, een metafoor die dan voorlopig wel voor héél lange tijd bij ons zal blijven en ons rechtssysteem zal definieren. Want die ervaring blijft zo krachtig en zo diep, dat we in feite eigenlijk net zo goed wél echt vrije wil kunnen hebben. Helaas voor die dochter die haar kamer niet opruimde, dat wel.

Net zoals de cirkel enkel een zeer abstract en vervolmaakt teken is dat staat voor onze waarneming van rondingen. De cirkel is gewoon het beste teken om een volmaakte ronding aan te geven, ook al bestaat de cirkel dus helemaal niet. Je zult haar nergens in de kosmos tegenkomen, ze zit puur in ons hoofd. Maar het is een teken zo volmaakt, dat het zelfs een teken is geworden voor perfectie en eeuwigheid en daarbij ook nog eens het mysterieuze Pi-getal oplevert.
Een intrigrerende vraag is dan: is de cirkel nu door mensen verzonnen, of is zij een volstrekt logische afgeleide van onze waarnemingen in de natuur, een verborgen waarheid in de kosmos die wij puur met ons denken hebben ontdekt?
Haar strikte wiskundige wetten lijken toch op het laatste te duiden. Wie durft immers Pi aan te vechten, of te beweren dat een cirkel iets anders is dan wat wij er nu van maken? Je zou de complete wiskunde daarvoor moeten omgooien en eigenlijk opnieuw moeten leren lezen en rekenen.

En zo komen we dus dichter bij het geheim van de religie, van dat vreemde mengsel van kunst, literatuur, rite, filosofie en cultuur. Hoe is het mogelijk dat vrijwel alle religies en ook veel niet-religieuze levensbeschouwingen een komende tijd van grote, onvoorstelbare verlichting en zuivering verwachten, dat ze allen de mens ook als bovennatuurlijk wezen omschrijven, in contact met het hogere, dat veel mythen vaak erg op elkaar lijken qua thematiek en verhaalvormen en steeds lijken te spreken over dood en verrijzenis, duister en licht, offer en verzoening?
Is dat dan gewoon door mensen bedacht, afgaande op wat ze in de natuur en in de eigen stam en de eigen geest waarnemen? Of is er, dwars door alle verschillen heen, misschien toch een waarheid die, net als de cirkel, uiteindelijk puur door ons menselijk denken en onze ontwikkeling is ontdekt en nog verder ontdekt moet worden?
Een waarheid die wij nu nog als door een gebroken spiegel zien, waar de wetenschap op dit moment misschien niet méér mee kan dan de technische details ervan te onderzoeken, maar waarvan in vrijwel alle religies wordt geloofd dat die op een dag zo helder als de zon zal zijn, voor iedereen duidelijk en onontkoombaar.
Die wij nu nog duiden in ongelooflijk ingewikkelde, gelaagde en vaak paradoxale metaforen, waarvan het alreeds complexe begrip "vrije wil" nog de eenvoudigste lijkt te zijn, maar straks misschien net zo direct kunnen uitspreken als wij nu met de cirkel doen.

Dat is dus een vraag die je nu met wetenschap alleen niet kunt beantwoorden, omdat deze daarvoor wellicht nog te ontoereikend is. De huidige wetenschappelijke methode is immers nog maar relatief jong, terwijl veel van de genoemde verhalen en wijsheden al duizenden jaren oud zijn.
En als de huidige wetenschap nu al zo enorm veel kennis opdoet en steeds meer en steeds nauwkeuriger waarneemt, dan staan er wellicht inderdaad nog heel wat boeiende, fascinerende tijden op ons te wachten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Robert Frans:
Citaat

Op het voorbeeld van Maria ben ik niet ingegaan, omdat ik dat niet relevant genoeg achtte voor wat ik wilde zeggen.

Dat vind ik jammer, want laat dat nou juist de vraag wezen. Maar goed, daar loop ik meer tegenaan hier.

Citaat


Ik kan wel aangeven dat een dogma niet door een paus "door gebed" verzonnen kan worden, maar enkel een noodzakelijke bevestiging is van iets wat de Kerk al algemeen geloofde. Net zoals de FAQ op dit forum enkel een schriftelijke bevestiging is van de huisregels die het forum altijd al hanteerde. Verschil is enkel dat een dogma wel over geloofswaarheden gaan die eeuwig geldend blijven en zo het katholieke geloof definieren. Een beetje zoals in de wiskunde 1 + 1 voor eeuwig 2 zal blijven en Pi voor eeuwig 3,14etc.

Het dogma van de onfeilbaarheid van de paus? Dit betekent dat alles wat hij zegt een feit is? Dat hetgeen de paus beweert de ultieme bron van waarheid is? Dan begrijp ik dat de paus consulteren een goede manier is om tot betrouwbare kennis te komen? Iedere gelovige is verplicht deze uitspraak in geloof te aanvaarden. De paus wordt bij het verrichten van deze uitspraak immers bijgestaan door de Heilige Geest. Voordat de paus verklaarde dat de aarde niet langer plat was, maar een bol, was deze dus echt plat? De paus kon het immers nooit verkeerd hebben. 
En dan 1820. “...de Congregatie van de Heilige Stoel, met pauselijke instemming, bepaalde dat het de Katholieke astronoom Joseph Settele werd toegestaan de beweging van de aarde als vaststaand feit te beschouwen.” (Wikipedia – Geocentrisch model).
Paus Pius XII had in 1950 pas toegegeven dat Darwin gelijk had. Voordien was alles geschapen op de in de Bijbel beschreven manier waarbij alle soorten hetzelfde waren als op de dag dat ze door God geschapen werden. Dogma van de onfeilbaarheid. En dan Maria? Wanneer is zij naar de hemel gegaan? Als we het dogma van de Maria-Tenhemelopneming door paus Pius XII in 1950 moeten geloven (en dat moeten we...) dan was dat dus krap 70 jaar terug pas. En dan het vagevuur. Werd pas in 2007 afgeschaft.
Ik zie meer in het dogma van de wiskunde (1+1=2)

Citaat

De kwestie vrije wil blijft een interessante kwestie inderdaad. Want stel dat we geen vrije wil hebben, dan kun je op je klompen aanvoelen dat we dat begrip wel gewoon zullen blijven gebruiken.
Want we ervaren wél vrije wil. En wel zo hardnekkig, dat onze hele samenleving er tot in de kleinste haarvaten op ingericht is. En dat al sinds de dageraad der mensheid. Iedereen wordt immers binnen diens mogelijkheden verantwoordelijk gehouden voor het eigen gedrag. En die ervaring zal niet verdwijnen met het wegverklaren van vrije wil.
Het begrip "vrije wil" wordt bij de ontkenning dan een krachtige metafoor voor deze ervaring, een metafoor die dan voorlopig wel voor héél lange tijd bij ons zal blijven en ons rechtssysteem zal definieren. Want die ervaring blijft zo krachtig en zo diep, dat we in feite eigenlijk net zo goed wél echt vrije wil kunnen hebben. Helaas voor die dochter die haar kamer niet opruimde, dat wel.

Dit ben ik volledig met je eens! Het zit wel heel erg hardnekkig ingebakken. Ik wacht daarom verder onderzoek af.

Citaat

Een intrigrerende vraag is dan: is de cirkel nu door mensen verzonnen, of is zij een volstrekt logische afgeleide van onze waarnemingen in de natuur, een verborgen waarheid in de kosmos die wij puur met ons denken hebben ontdekt?
Haar strikte wiskundige wetten lijken toch op het laatste te duiden. Wie durft immers Pi aan te vechten, of te beweren dat een cirkel iets anders is dan wat wij er nu van maken? Je zou de complete wiskunde daarvoor moeten omgooien en eigenlijk opnieuw moeten leren lezen en rekenen.

Filosofisch gezien is ALLES een menselijke (gedachte)constructie. Alleen: De ene constructie is betrouwbaarder (pi) dan de andere (god bestaat)

Citaat

En zo komen we dus dichter bij het geheim van de religie, van dat vreemde mengsel van kunst, literatuur, rite, filosofie en cultuur. Hoe is het mogelijk dat vrijwel alle religies en ook veel niet-religieuze levensbeschouwingen een komende tijd van grote, onvoorstelbare verlichting en zuivering verwachten, dat ze allen de mens ook als bovennatuurlijk wezen omschrijven, in contact met het hogere, dat veel mythen vaak erg op elkaar lijken qua thematiek en verhaalvormen en steeds lijken te spreken over dood en verrijzenis, duister en licht, offer en verzoening?

Hier maak je wel heel grote stappen. Religie is een ontzettend breed begrip en niet te vangen in 1 a 2 (of 3) definities/kenmerken. Het bovennatuurlijke of hogere machten maakt ook niet perse deel uit van religies. Vaak wel. En dat zegt meer over de bijgelovigheid van de mens, dan over het werkelijk bestaan van al die bovennatuurlijke entiteiten/machten waar men ooit in geloofde. Waarom ziet de mens in een wolk altijd figuren? Waarom schrikt de mens als deze een knal hoort en denkt dan "Er wordt iemand doodgeschoten" terwijl het de uitlaatpijp van een voorbij rijdende auto is? Mensen hebben altijd geesten en goden gekend.

Citaat

Is dat dan gewoon door mensen bedacht, afgaande op wat ze in de natuur en in de eigen stam en de eigen geest waarnemen? Of is er, dwars door alle verschillen heen, misschien toch een waarheid die, net als de cirkel, uiteindelijk puur door ons menselijk denken en onze ontwikkeling is ontdekt en nog verder ontdekt moet worden?

Tja...wie zal het zeggen? Vooralsnog wijst niets er op dat het bovennatuurlijke bestaat. Er zijn al veel claims gedaan en getest en allen vielen door de mand. Je kent ze wel: Wichelroedelopen, homeopathie, bidden etc.

Citaat

Een waarheid die wij nu nog als door een gebroken spiegel zien, waar de wetenschap op dit moment misschien niet méér mee kan dan de technische details ervan te onderzoeken, maar waarvan in vrijwel alle religies wordt geloofd dat die op een dag zo helder als de zon zal zijn, voor iedereen duidelijk en onontkoombaar.

Dit is misbruik van het woordje "waarheid". Dit is geen gebroken spiegel, dit is een spiegel zonder reflecterende achterwand....gewoon glas dus. En claims als "bidden werkt" zijn empirische claims en dus te onderzoeken. En nooit komt er iets uit.

Citaat

Dat is dus een vraag die je nu met wetenschap alleen niet kunt beantwoorden, omdat deze daarvoor wellicht nog te ontoereikend is. De huidige wetenschappelijke methode is immers nog maar relatief jong, terwijl veel van de genoemde verhalen en wijsheden al duizenden jaren oud zijn.
En als de huidige wetenschap nu al zo enorm veel kennis opdoet en steeds meer en steeds nauwkeuriger waarneemt, dan staan er wellicht inderdaad nog heel wat boeiende, fascinerende tijden op ons te wachten.

Dit zal zeker waar zijn, maar dat ze succesvol is geweest tot nu toe kan niemand ontkennen. En het succes van 1 of andere ware religie, daar wachten we nu al meer dan 2000 jaar op. En daarom was die Maria-vraag zo interessant.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 weeks later...

Het originele doel van deze post is om een antwoord te krijgen op waarom en hoe iemand KAN geloven in een God. Er bestaat niets bovennatuurlijks. Dat er een God bestaat is absoluut uitgesloten. 

Vermoedelijk kan er geen goed antwoord op gegeven worden.

Als iemand in iets gelooft wat compleet absurd is, valt de geloofwaardigheid van deze persoon helemaal weg. Zeggen dat een God bestaat is dus even geloofwaardig als iemand zou zeggen dat hij van de planeet Mars komt. Het is compleet absurd. Daarom zal ik waarschijnlijk nooit begrijpen hoe iemand kan geloven in een echte God. 

Zijn er hier mensen op dit forum die werkelijk geloven in een God en met mij hier persoonlijk over willen praten?

Met vriendelijke groeten

Kenzo

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Nietzsch Je zit in fase 2. Je bent lomp en onbehouwen. Je valt in herhaling. Je bent niet oprecht. Eeehh......(even MN consulteren): je bent schijnheilig. Etc etc.
Er komt hier GEEN antwoord op je vraag! Leg je er bij neer, want voor je het weet zijn bovenstaande ad hominems niet alleen voor mij bedoeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Nietzsch:

Er bestaat niets bovennatuurlijks. Dat er een God bestaat is absoluut uitgesloten. 

Bestaat er niets bovennatuurlijks of heb je nog nooit iets bovennatuurlijks meegemaakt?

Of is dat wat een ander bovennatuurlijk noemt iets binnen jouw beleving iets natuurlijks en geloof je in dat antwoord.
Zoals jij waarschijnlijk aannemelijk vindt dat alles als natuurlijk te verklaren is en hierin gelooft, zo kan ook iemand in God geloven, die zich bijvoorbeeld van bewust is dat hij niet alles weet en dat er meer is dan wij kunnen vermoeden. 

Om te kunnen beweren dat er geen God bestaat moet je alles weten en ik vindt het zelf aannemelijker dat het absoluut uitgesloten is dat jij alles weet dan dat het absoluut uitgesloten is dat God bestaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Mcmadtasty:

Bestaat er niets bovennatuurlijks of heb je nog nooit iets bovennatuurlijks meegemaakt?

Of is dat wat een ander bovennatuurlijk noemt iets binnen jouw beleving iets natuurlijks en geloof je in dat antwoord.
Zoals jij waarschijnlijk aannemelijk vindt dat alles als natuurlijk te verklaren is en hierin gelooft, zo kan ook iemand in God geloven, die zich bijvoorbeeld van bewust is dat hij niet alles weet en dat er meer is dan wij kunnen vermoeden. 

Om te kunnen beweren dat er geen God bestaat moet je alles weten en ik vindt het zelf aannemelijker dat het absoluut uitgesloten is dat jij alles weet dan dat het absoluut uitgesloten is dat God bestaat.

Super, geef me 1 voorbeeld van iets bovennatuurlijk. 1 voorbeeld en dan kan ik mijn denkwijze beginnen veranderen. Ik ben benieuwd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar ik wil een duidelijk voorbeeld. Een concreet voorbeeld met een bewijs dat het niet te verklaren valt.

En nee, dat ben ik nog niet tegengekomen.

Er is inderdaad geen bewijs dat een God niet zou bestaan.

Maar er is ook geen bewijs dat een God wel zou bestaan.

Dus in feite wat je ook kan zeggen is dat God een kinderverkrachter is. Er zijn geen bewijzen tegen en geen bewijzen voor. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Nietzsch:

Maar ik wil een duidelijk voorbeeld. Een concreet voorbeeld met een bewijs dat het niet te verklaren valt.

En nee, dat ben ik nog niet tegengekomen.

Er is inderdaad geen bewijs dat een God niet zou bestaan.

Maar er is ook geen bewijs dat een God wel zou bestaan.

Dus in feite wat je ook kan zeggen is dat God een kinderverkrachter is. Er zijn geen bewijzen tegen en geen bewijzen voor. 

 

Krijg je niet. Je zit heel dicht tegen ad hominems aan! U is gewaarschuwd. Kritische vragen worden hier door de deelnemers NIET getolereerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei MysticNetherlands:

Dat zou je kunnen zeggen. Zou vooral laten zien dat je op het gebied van existentiële filosofie nog een beetje aan t puberen bent.

Ik zie dit forum als een soort van representatie op welke manier gelovigen denken en het laat alleen maar meer blijken dan wat ik dacht. Vanaf het moment je een gelovige zijn geloof bekritiseert zal hij je gewoon persoonlijk aanvallen.

Ik moet toch niet uitleggen dat dit er juist voor zorgt dat je heel ongeloofwaardig overkomt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Nietzsch:

Ik zie dit forum als een soort van representatie op welke manier gelovigen denken en het laat alleen maar meer blijken dan wat ik dacht. Vanaf het moment je een gelovige zijn geloof bekritiseert zal hij je gewoon persoonlijk aanvallen.

Ik moet toch niet uitleggen dat dit er juist voor zorgt dat je heel ongeloofwaardig overkomt.

Wie zegt dat ik gelovig ben? Wat een aannames allemaal. En ik zie je geen geloof bekritiseren, laat staan evt het mijne..., ik zie je alleen maar een filosofisch puberale deductie plaatsen. En daar reageer ik specifiek op. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Nietzsch:

Maar om te beweren dat een God WEL bestaat moet je niets weten?

Beweren is dat iets als waar geld. Wanneer je weet wat als waar geldt  berust op een aanname weet je dat je eigenlijk niets weet en slechts van aannames uitgaat. Vanuit de aanname dat God bestaat, is er een logica die deze aanname bevestigt.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei MysticNetherlands:

Wie zegt dat ik gelovig ben? Wat een aannames allemaal. En ik zie je geen geloof bekritiseren, laat staan evt het mijne..., ik zie je alleen maar een filosofisch puberale deductie plaatsen. En daar reageer ik specifiek op. 

Dan wil ik toch even mededelen dat ik kritiek heb op geloof. Excuses als je dat niet ziet. Bovendien ben je heel superieur bezig en ben je geen antwoorden aan het geven op mijn vragen. Als je geen antwoorden hebt voor mij, moet je misschien beter zwijgen. Met alle respect.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Mcmadtasty:

Beweren is dat iets als waar geld. Wanneer je weet wat als waar geldt  berust op een aanname weet je dat je eigenlijk niets weet en slechts van aannames uitgaat. Vanuit de aanname dat God bestaat, is er een logica die deze aanname bevestigt.
 

Moet een aanname niet een bepaalde mate van logica/bewijs hebben dan? Ik neem ook aan dat als ik van de flat spring (12 hoog) dat ik naar beneden zal vallen en hoogstwaarschijnlijk nooit meer op zal staan.

4 minuten geleden zei Nietzsch:

Bovendien ben je heel superieur bezig en ben je geen antwoorden aan het geven op mijn vragen. Als je geen antwoorden hebt voor mij, moet je misschien beter zwijgen. Met alle respect.

Dat zie je verkeerd. Normaal gesproken dient MN iedereen altijd zeer inhoudelijk en respectvol van repliek en zal hij/zij nooit persoonlijk worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Nietzsch:

Dan wil ik toch even mededelen dat ik kritiek heb op geloof. Excuses als je dat niet ziet. Bovendien ben je heel superieur bezig en ben je geen antwoorden aan het geven op mijn vragen. Als je geen antwoorden hebt voor mij, moet je misschien beter zwijgen. Met alle respect.

Superieur bezig? Dank je! Waarschijnlijk doel je meer op 'gevoelens van superioriteit' dan superioriteit zelf, lastig he,  Nederlandse taal.

 

Je stelt vragen? Prima. Nu voor de tweede keer, misschien dat je het dan wel snapt: ik reageer slechts op je filosofie van lik-me-vestje. Ik heb verder geen andere posts van je gelezen recentelijk, dus zie ook geen vragen van je waarop ik zou kunnen antwoorden. Wat ik tot nu van je bemerk nodigt niet echt uit tot zoeken, lezen en beantwoorden.

 

'Beter zwijgen'.... en gelijk een slaafse like van eenmaal raden wie... Ik kijk niet eens maar gok zo maar op Magere "met argumenten win ik het niet dus dan maar overal zijn berichten disliken" Hein? Maar goed... iemand aanbevelen dat ie maar beter moet zwijgen op een openbare forum als zijn post jouw veronderstelde vragen niet beantwoord.  Dat zijn pas misplaatste gevoelen van superioriteit. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 26-2-2017 om 20:00 zei Nietzsch:

Het originele doel van deze post is om een antwoord te krijgen op waarom en hoe iemand KAN geloven in een God. Er bestaat niets bovennatuurlijks. Dat er een God bestaat is absoluut uitgesloten. 

Vermoedelijk kan er geen goed antwoord op gegeven worden.

Als iemand in iets gelooft wat compleet absurd is, valt de geloofwaardigheid van deze persoon helemaal weg. Zeggen dat een God bestaat is dus even geloofwaardig als iemand zou zeggen dat hij van de planeet Mars komt. Het is compleet absurd. Daarom zal ik waarschijnlijk nooit begrijpen hoe iemand kan geloven in een echte God. 

Zijn er hier mensen op dit forum die werkelijk geloven in een God en met mij hier persoonlijk over willen praten?

Met vriendelijke groeten

Kenzo

Gezien je manier van formuleren vraag ik me af of je bevredigende antwoorden zult krijgen. Ik heb een aantal van posts gelezen en ze bevatten een een hoog gehalte van superioriteitsgevoel. Vooralsnog maak je die verwachtingen nog niet waar.

Er bestaat niets bovennatuurlijks. Hoe weet je dat? Hoe heb je dat bepaald?

Dat er een God bestaat is absoluut uitgesloten. Hoe weet je dat? Hoe heb je dat bepaald?

23 uur geleden zei Nietzsch:

Maar ik wil een duidelijk voorbeeld. Een concreet voorbeeld met een bewijs dat het niet te verklaren valt.

En nee, dat ben ik nog niet tegengekomen.

Er is inderdaad geen bewijs dat een God niet zou bestaan.

Maar er is ook geen bewijs dat een God wel zou bestaan.

Dus in feite wat je ook kan zeggen is dat God een kinderverkrachter is. Er zijn geen bewijzen tegen en geen bewijzen voor. 

 

Dus je wilt een voorbeeld met een bewijs dat iets niet te verklaren is? En wat bewijst dat dan?

Er is idd geen bewijs dat een God niet zou bestaan, dus hoe kun je dan beweren Dat er een God bestaat is absoluut uitgesloten?

 

23 uur geleden zei Mcmadtasty:

Beweren is dat iets als waar geld. Wanneer je weet wat als waar geldt  berust op een aanname weet je dat je eigenlijk niets weet en slechts van aannames uitgaat. Vanuit de aanname dat God bestaat, is er een logica die deze aanname bevestigt.
 

Dit komt op mij over als een cirkelredenering. Vanuit de aanname dat God bestaat, wordt de aanname dat God bestaat bevestigt. Of bedoel je wat anders?

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

14 minuten geleden zei Appie B:

Gezien je manier van formuleren vraag ik me af of je bevredigende antwoorden zult krijgen. Ik heb een aantal van posts gelezen en ze bevatten een een hoog gehalte van superioriteitsgevoel. Vooralsnog maak je de verwachtingen nog niet waar.

Er bestaat niets bovennatuurlijks. Hoe weet je dat? Hoe heb je dat bepaald?

Dat er een God bestaat is absoluut uitgesloten. Hoe weet je dat? Hoe heb je dat bepaald?

Dus je wilt een voorbeeld met een bewijs dat iets niet te verklaren is? En wat bewijst dat dan?

Er is idd geen bewijs dat een God niet zou bestaan, dus hoe kun je dan beweren Dat er een God bestaat is absoluut uitgesloten?

Ik zal mijn woorden zo zorgvuldig mogelijk proberen formuleren. 

Religies zijn volgens mij verzonnen door mensen om waarden en normen over te brengen in de vorm van verhalen, voorspellingen,...

De idee van een God vind ik heel absurd. Opstanding eveneens. 

Ik vind het dus beledigend als iemand mij vraagt of ik gelovig ben. Ik probeer niemand aan te vallen. Ik leg uit hoe ik het zie. Ik wil jullie uitnodigen om het door mijn bril te zien want ik heb het gevoel dat mensen willen debatteren of God echt bestaat of niet. Daar wil ik geen antwoord op. 

Ik vraag me af hoe iemand in staat is te geloven. Je gelooft in iets dat niet te bewijzen valt. Je gelooft in iets dat toch duidelijk gewoon is verzonnen?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Nietzsch:

 

Ik zal mijn woorden zo zorgvuldig mogelijk proberen formuleren. 

Religies zijn volgens mij verzonnen door mensen om waarden en normen over te brengen in de vorm van verhalen, voorspellingen,...

De idee van een God vind ik heel absurd. Opstanding eveneens. 

Ik vind het dus beledigend als iemand mij vraagt of ik gelovig ben. Ik probeer niemand aan te vallen. Ik leg uit hoe ik het zie. Ik wil jullie uitnodigen om het door mijn bril te zien want ik heb het gevoel dat mensen willen debatteren of God echt bestaat of niet. Daar wil ik geen antwoord op. 

Ik vraag me af hoe iemand in staat is te geloven. Je gelooft in iets dat niet te bewijzen valt. Je gelooft in iets dat toch duidelijk gewoon is verzonnen?

Ik vind het dan weer vreemd dat je je beledigd voelt als mensen vragen of je gelovig bent. Je snapt toch wel een beetje hoe de wereld in elkaar zit? Ondanks dat ikzelf niet geloof, begrijp ik wel waarom anderen geloven. Tegelijkertijd denk ik ook dat ze geen goede reden hebben om te geloven, maar dat is een andere discussie

Maar je doet zelf ook een aantal claims t.a.v. het bestaan van god en het bovennatuurlijke. Op mijn vragen heb ik nog geen antwoorden gekregen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid