Spring naar bijdragen

Halal vlees ook voor christenen?


Aanbevolen berichten

Halal vlees wordt geslacht en toegeweid in naam van Allah.

Allah is niet de God van de Bijbel, dus is het dan verboden om hallal vlees te eten?

Handelingen 15:29

Namelijk, dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien gij uzelven wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 76
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Er is in het christendom "slechts" 1 God. Dus Allah, Wodan, Thor, Ra, Zeus enz enz; allemaal verwijzingen naar die ene God.

De bijbel is van God, God is niet van de bijbel.

Mijn inziens kan je dus indien dat de enige optie is hallal vlees eten. Zelf ben ik er geen voorstander van ivm de slachtmethode maar wat iemand voor gebedjes opzegt of liedjes opdraagt bij het slachten zelf interesseert mij weinig.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De God van de Moslims als een andere god zien klinkt me nogal politheistisch. Besides, als je conceqeunt bent dan zijn veel van de argumenten dan ook op de Joodse perspectief op God van toepassing.

Maar dan nog, Paulus geeft in 1 kor.5 geeft een net wat genuanceerdere kijk op offervlees.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Halal vlees wordt geslacht en toegeweid in naam van Allah.

Allah is niet de God van de Bijbel, dus is het dan verboden om hallal vlees te eten?

Handelingen 15:29

Namelijk, dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien gij uzelven wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel.

Halal vlees is niet geofferd, maar geslacht volgens bepaalde voorwaarden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er is in het christendom "slechts" 1 God. Dus Allah, Wodan, Thor, Ra, Zeus enz enz; allemaal verwijzingen naar die ene God.

En het tweede gebod, geen andere goden aanbidden ...

Hes, daarom aanbid ik enkel de drie-enige God. Maar helaas zijn anderen nog niet zo ver en moeten het doen met hun versluierde beeld van God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er is in het christendom "slechts" 1 God. Dus Allah, Wodan, Thor, Ra, Zeus enz enz; allemaal verwijzingen naar die ene God.

Dus u volgt Allah,Thor, Wodan, Baal, Beelzebub het maakt u niet uit want het zijn allemaal 1 en dezelfde God die ze dienen namelijk de God van Abraham, Izaak en Jacob??

Welke Bijbel leest u?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er is in het christendom "slechts" 1 God. Dus Allah, Wodan, Thor, Ra, Zeus enz enz; allemaal verwijzingen naar die ene God.

Dus u volgt Allah,Thor, Wodan, Baal, Beelzebub het maakt u niet uit want het zijn allemaal 1 en dezelfde God die ze dienen namelijk de God van Abraham, Izaak en Jacob??

Welke Bijbel leest u?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er is in het christendom "slechts" 1 God. Dus Allah, Wodan, Thor, Ra, Zeus enz enz; allemaal verwijzingen naar die ene God.

Dus u volgt Allah,Thor, Wodan, Baal, Beelzebub het maakt u niet uit want het zijn allemaal 1 en dezelfde God die ze dienen namelijk de God van Abraham, Izaak en Jacob??

Welke Bijbel leest u?

Thorgrem schrijft dat het verwijzingen zijn naar die ene God. Er is geen andere God namelijk. Wat verschilt is het Godsbeeld van die mensen. Sommigen die zich een christen noemen hebben overigens ook een ander Godsbeeld dan volgelingen van Christus hebben. Zij noemen wel de naam van God, maar geloven in werkelijkheid dat er meer Goden zijn, die het God behoorlijk lastig en zelfs onmogelijk maken. Geldt dat soms ook voor jou?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit topic staat op het randje van offtopic te gaan richting de vraag of Wodan/Thor/Allah/... verwijzingen zijn naar de enige God. Ik denk dat we ons hier moeten beperken tot de vraag of Christenen halalvlees mogen eten.

Ik haal als eerste argument aan1:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:11 Niet wat de mond ingaat maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein

Daarnaast kan ik uit de Wikipagina over dit onderwerp niet 100% opmaken of dit daadwerkelijk gaat om een offering, aangezien de 'spreuk' vertaald wordt met "Bismillah, Allahoe Akbar (in naam van God, God is de grootste)" 2

En ik kan mij er prima mee verzoenen als iemand iets opdraagt in naam van God, de Allergrootste.

Dan blijft er nog de kwestie over het dierenwelzijn m.b.t. de slachtmethode. Daarbij stel ik mij ook vragen rond het massaal verdoofd slachten. Er is hierover veel in de media verschenen, vanuit beide kampen, en ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet geloven.

Ergo. Als ik bovenstaande argumenten samenraap en een goede vriendin nodigt mij uit om te komen eten, zou ik mij niet teveel storen aan het feit dat het waarschijnlijk om een halal geslacht dier gaat wat op mijn bord verschijnt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Halah heeft alleen in theorie dierenwelzijn als vereiste. In de praktijk is dat echter totaal niet t geval. Als dierenwelzijn je aaan t hart gaat, maakt t niet uit of je halal vlees eet of niet, maar biologisch, Beter Leven ***, of andere keurmerken. Soms is er ook diervriendelijk gehouden vlees zonder keurmerk, bij lokale boeren etc. Of je eet geen vlees, das pas écht diervriendelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ergo. Als ik bovenstaande argumenten samenraap en een goede vriendin nodigt mij uit om te komen eten, zou ik mij niet teveel storen aan het feit dat het waarschijnlijk om een halal geslacht dier gaat wat op mijn bord verschijnt.

Daarover heeft Paulus ook wat geschreven in de brief aan Korinthe. Ik kan alleen de passage niet zo snel terughalen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Daarover heeft Paulus ook wat geschreven in de brief aan Korinthe. Ik kan alleen de passage niet zo snel terughalen.

Als je nog ongeveer weet hoe de passage ging, kunnen we samen zoeken?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er zijn een paar fragmenten waar Paulus zich bezighoudt met het vlees wat aan de afgoden geofferd is.

1 Kor. 8 vers 4 :

"Aangaande dan het eten der dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten dat een afgod niet is in de wereld ( in de grondtekst staat 'niet' geen 'niets') en dat er geen ander God is dan één."

Vers 8 :

: "De spijze nu maakt ons Gode niet aangenaam, want hetzij dat wij eten, wij hebben geen overvloed en hetzij dat wij niet eten, wij hebben geen gebrek. "

Vers 13 :

"Daarom indien de spijs mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ergere"

Zie ook vers 10:

"Want zo iemand u, die de kennis hebt, ziet in der afgoden tempel aanzitten , zal het geweten deszalven, die zwak is niet gestijfd worden, om te eten de dingen, die den afgoden geofferd zijn? "

Verder weten we dat de priesters van het altaar mochten eten en dat was vlees wat aan God geofferd was en daarvan staat in vers 13:

"Weet gij niet, dat degenen, die de heilige dingen bedienen, van het heilige eten? en die steeds bij het altaar zijn met het altaar delen? {/quote]

Verder koos Paulus ervoor om de Joden een Jood te worden opdat hij de Joden voor Christus zou winnen en ging hij mee, hoewel zelf verlost van de wet, in de gewoonte van wettische zaken opdat hij degenen die onder de wet waren zou winnen voor Christus.

Hij ging met de zwakken mee, anders gezegd, zag hij dat mensen die wettische leefden t.a.v. bepaalde gewoonten als een zwakte.

Daarna neemt Paulus Israël als voorbeeld in 1 Kor. 10 vers 18 en stelt een Israël naar het vlees als voorbeeld, maar sluit een Israël naar de geest, gezien de vraagstelling niet uit.

En als de heidenen aan de demonen offeren en niet aan God dan zouden gelovigen geen gemeenschap met boze geesten hebben en zich moeten onthouden van dat genoemde offervlees omdat een gelovige niet 2 heren kan dienen ( vers 21) Waarbij er ook geen sprake is van onthouding van het avondmaal.

Dan zegt hij in verss 25 :

"Eet alles wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende om des gewetens wil want de aarde is des Heeren en wat erin is idem."

Ik kan me voorstellen dat deze tekst bedoeld wordt.

Gewoon eten wat voor je gezet wordt en niet uitpluizen of navragen waar het vandaan komt omwille van je geweten. Maar dan betreft het een ongelovige vriend of vriendin. ( vers 27)

; "Als dan iemand zegt dat het aan de afgoden is geofferd, eet het dan niet, omwille van het geweten van die ander ( vers 28)

Een Christen dankt immers onder alles.

Wat je ook doet of wat je ook eet of drinkt doet het alles tot eer van God en dan noemt Paulus maar liefs 3 culturen invers 32. Joden, Grieken en de Gemeente Gods.

Immers: "Niets is in zichzelven onrein dan die acht het onrein te zijn".

Jarenlang werd deze tekst gebruikt t.a.v. het roken. Dat is niet meer in de mode dus heeft het accent zich verlegd naar halal vlees.

Ik moet eraan toevoegen dat ik mij er nog nooit mee bezig heb gehouden, omdat ik er nooit mee te maken heb ( gehad).

Ik geloof dat het zeker de bedoeling is dat de mens vlees eet. Zeker na de zondeval was het de bedoeling en wij zijn nu eenmaal van nà de zondeval. Het wordt ook geadviseerd in de Schrift.

Alleen moeskruiden enz... eten versterkt de mens niet. Het is immers ook in deze schepping normaal dat dieren elkaar opeten. Mijn hond ( Quispel) is maar wat blij met een stuk vlees. Ik denk niet dat we een milieu moeten gaan creëren wat neigt naar het duizendjarig rijk. Dat is onze taak niet. Maar dit terzijde dan maar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Of je eet geen vlees, das pas écht diervriendelijk.

Klopt, helemaal mee eens. Of minimaal, iedereen eet een beperkte hoeveelheid vlees (200 gram per week). Ook een stuk beter voor het milieu! Is het ooit de bedoeling geweest dat de mens vlees zou eten? Ik denk het niet. Zaaddragend gewas voor de mens?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er zijn een paar fragmenten waar Paulus zich bezighoudt met het vlees wat aan de afgoden geofferd is.

1 Kor. 8 vers 4 :

"Aangaande dan het eten der dingen, die den afgoden geofferd zijn, wij weten dat een afgod niet is in de wereld ( in de grondtekst staat 'niet' geen 'niets') en dat er geen ander God is dan één."

(Knip ikv leesbaarheid)

Ik ga morgen ofzo even de good-old Willibrordvertaling erbij nemen, want door het taalgebruik snap ik nog niet of het nu wel of niet is toegestaan.

Wat ik wel herken is het stukje waar er geschreven wordt dat als je iemand die samen met jou aan tafel zit zou kunnen ergeren door iets wel of niet te eten, je daar rekening mee moet houden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat ik wel herken is het stukje waar er geschreven wordt dat als je iemand die samen met jou aan tafel zit zou kunnen ergeren door iets wel of niet te eten, je daar rekening mee moet houden.

Er staat ook dat je rekening moet houden met de zwakke in geloof.

En, tucker: stel iemand ergert zich aan halal vlees, een ander ergert zich aan niet-halal vlees. Ze zitten samen aan tafel. Hou zouden ze rekening met elkaar kunnen houden? Of elkaar aanvaarden, of geen vlees?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ook daar zegt Paulus wat over. Gewoon het hele hoofdstuk lezen. Er was in Korinthe heel veel sprake van offervlees. Dus besteedt hij er veel aandacht aan.

Hetzelfde geldt voor mensen die vegetariër zijn. Althans voor mij geldt hetzelfde.

Ik laat echt mijn vlees niet staan omdat een ander vegetariër is. Bovendien vinden mijn vegetarische vrienden het niet leuk als ik hen daarom zwak zou noemen.

Het gaat in de brief aan Korinthe om het onderscheid tussen vleselijke en Geestelijk ingestelde Christenen, maar ook om Christenen en niet Christenen dat staat er wat mij betreft heel duidelijk.

We moeten ook geen problemen zoeken als ze er niet zijn.

Er staat ook dat je een weinig sterke drank moet geven aan degenen die verloren gaan.

Hoe overdrachtelijk het ook bedoeld wordt, je zou een probleem kunnen krijgen met AA aanhangers. Wij gaan ook niet vanwege de AA gelovigen bij het avondmaal druivensap drinken want dan mis je de symboliek, denk ik .

Wat de leer van Christus betreft is er een vergelijkbare uitleg op de volgende site;

http://inbijbelsperspectief.weebly.com/ ... cipes.html

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zo lezen we allemaal de Bijbel op onze eigen manier

Daarom is er een rijkdom aan teksten die je met elkaar kunt vergelijken, want Paulus zegt dat de aarde van de Heer is en ook alles wat daarin is.

En vult dat aan in de brief aan Timotheus waar hij bevestigt dat alles wat door God geschapen is, dat dat goed is en "tot verkwikking van ons lichaam". En dat God het voedsel heeft gemaakt tot versterking van de natuurlijke maar ook de geestelijke mens.

Het voedsel waarvoor wij danken voor de maaltijd is geheiligd door het Woord van God en door het gebed. En alle lichamelijke oefening qua afwijzing van voedsel e.d. is tot weinig nut.

1 Timotheüs 4:1-5. .

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wij gaan ook niet vanwege de AA gelovigen bij het avondmaal druivensap dringen want dan mis je de symboliek, denk ik .

Je bedoelt drinken, neem ik aan? Tja, wij drinken in dat geval wel druivensap. Soms gebruiken we wijn, soms druivensap, afhankelijk van de situatie. Er zijn mensen die denken dat de wijn uit de Bijbel druivensap was. Ik geloof dat niet, maar als anderen dat wel geloven, is het m.i. geen discussie waard. Om mensen niet in verleiding te brengen - zeker als je weet dat er ex-alcoholisten deelnemen - is het m.i. een mooi signaal om druivensap te gebruiken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid