Spring naar bijdragen

Halal vlees ook voor christenen?


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 76
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

We weten allemaal dat Allah een ander woord is voor God, een benaming die christenen in bijvoorbeeld Indonesië ook gebruiken. Het is dus geen afgod.

Is dat in alle gevallen zo? God is de Vader van Jezus Christus. Is Allah de Vader van Jezus Christus?

Link naar bericht
Deel via andere websites
We weten allemaal dat Allah een ander woord is voor God, een benaming die christenen in bijvoorbeeld Indonesië ook gebruiken. Het is dus geen afgod.

Is dat in alle gevallen zo? God is de Vader van Jezus Christus. Is Allah de Vader van Jezus Christus?

Maar natuurlijk. God en Allah zijn een en dezelfde. Er is immers slechts 1 God. Dat moslims een minder helder godsbeeld hebben en dus Jeuz niet herkennen als God de Zoon doet daar niets aan af.

En voor christenen in oa Indonesië is Allah de drie-enige God.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar natuurlijk. God en Allah zijn een en dezelfde. Er is immers slechts 1 God. Dat moslims een minder helder godsbeeld hebben en dus Jeuz niet herkennen als God de Zoon doet daar niets aan af.

Tja, als je het zo bekijkt, heb je per definitie gelijk natuurlijk. Het is trouwens de quran die Jezus niet erkent als Zoon van God. Wat is volgens jou het verschil tussen de quran en datgene wat moslims geloven? Of, andere vraag: heeft de quran een minder helder godsbeeld of een onjuist godsbeeld?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat lijkt me nogal een open deur; ja. Indien het antwoord nee zou zijn was ik wel moslim geworden.

Logisch, Thorgrem. De quran ziet Jezus als profeet. De Bijbel doet dat ook, de rest is bekend. Het is trouwens opvallend hoeveel moslims Jezus ontmoeten in een visioen of in een droom. Daarnaast wordt Jezus (Isa) de profeet die geneest genoemd. Ook aan dat beeld voldoet "onze" Jezus. En, omdat ik geloof dat God een rechtvaardige God is, geloof ik dat Jezus Zich inderdaad op die wijze openbaart, ook aan moslims. Wie zoekt zal vinden, en HIJ staat aan de deur, HIJ klopt, wij hoeven slechts de deur te openen (Openbaring 3). Ik geloof dat Jezus dus inderdaad aanklopt, in vele opzichten en op vele manieren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Halal vlees wordt geslacht en toegeweid in naam van Allah.

Allah is niet de God van de Bijbel, dus is het dan verboden om hallal vlees te eten?

Handelingen 15:29

Namelijk, dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien gij uzelven wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel.

Om heel concreet te zijn. Allah is niet de God van de Bijbel, zeg je in je inleiding en daar ben ik het mee eens en daaraan voeg ik toe: ' Hij is ook niet de Schepper van hemel en aarde' dus hij kan zich niets toe-eigenen zoals Paulus dat doet t.a.v. de God van Abraham, Izak en Jacob met de woorden : " Want van Hem is de aarde en al wat daarin is."

Ik heb een paar maal vlees gekocht bij een moslimslager en dan gedraag ik mij als klant die vlees koopt ( "eet alles wat in de vleeshal te koop is".).

En de slager heeft het met mij als klant nog nooit gehad over het toewijden in de naam van zijn god. Ik reken mijn vlees af en wens de man een prettige dag.

Ik koop vaak kruiden en allerhande zaken in een toko van allerlei "Multi-culti" kwaliteit en soms vraag ik om een uitleg omdat ik het niet ken, maar de godsdienst van de verkoper is nog nooit aan de orde geweest.

Handelingen 15 is aan de orde toen de heidenen onderdeel gingen uitmaken van God's plan om een volk te verzamelen voor en door Zijn Naam. De heidenen hadden geen wetten en kregen de opdracht zoals verwoord in vers 29 van het genoemde hoofdstuk.

In mijn "Baptistentijd" besteedde men nogal aandacht aan 'bloedworst' , als kind aten we dat redelijk vaak ( gebakken bloedworst) bij de rode kool. Geen idee hoe het tot stand kwam, zoiets als 'balkenbrij' met veel bloem om te binden en spekjes. Varkensvlees dus.

De opsomming lijkt of het gaat om 4 zaken, maar het "verstikte namelijk het bloed" is een hendidys, het betreft dus 3 'wetten'.

En niet flauw bedoeld, maar 'halal' vlees staat er niet bij.

Overigens eten wij via allerlei vleeswaren heel wat bloed waarvan wij geen weet hebben en gelukkig is dat de uitleg van Paulus dat " niets in zichzelf onrein is dan die acht het onrein te zijn".

Waarbij Paulus het hebben van onreine gedachten prioriteit geeft in negatieve zin.

Zo is het niet alleen met vlees, maar met alles. Wat voor de één een afgodsbeeld of aanbiddingsbeeldje is, is voor de ander een bol mannetje uit de "Intratuin".

Wat voor de één een urn is met zijn overleden hond is voor de ander een aardige decoratie.

De één meent op zondag een jurk of rok te moeten dragen en de ander trekt zijn spijkerbroek aan. Voor mij gelden die wetjes niet. Ik leef uit genade en in geloof ( vertrouwen). Genade heerst en geen wet dus ook geen zonde.

Maar verder doet iedereen maar wat hem/haar goeddunkt.

Is Halal vlees ook voor Christenen? Ik zie daar geen Bijbelse onderbouwing voor. Maar hetzelfde geldt voor Messiaans belijdende Christenen die de Joodse wetten op zichzelf als Christen toepassen. En zij eten wellicht geen varkensvlees? Eigenlijk weet ik dat niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zo lezen we allemaal de Bijbel op onze eigen manier

Daarom is er een rijkdom aan teksten die je met elkaar kunt vergelijken, want Paulus zegt dat de aarde van de Heer is en ook alles wat daarin is.

En vult dat aan in de brief aan Timotheus waar hij bevestigt dat alles wat door God geschapen is, dat dat goed is en "tot verkwikking van ons lichaam". En dat God het voedsel heeft gemaakt tot versterking van de natuurlijke maar ook de geestelijke mens.

Het voedsel waarvoor wij danken voor de maaltijd is geheiligd door het Woord van God en door het gebed. En alle lichamelijke oefening qua afwijzing van voedsel e.d. is tot weinig nut.

1 Timotheüs 4:1-5. .

Ik mag hopen dat je je verzameling Bijbelverzen niet gebruikt om t eten van bio-industrie vlees Bijbels te onderbouwen...
Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat hoeft niet want een paar onderzoeken betr. de bio-industrie, onlangs gedaan en uitgezonden op tv toonde aan dat we voor bio-producten wel extra moeten betalen, maar dat we t.a.v. bepaalde producten ruimschoots en op grote schaal voor de gek worden gehouden en voor bijna alle producten gelden maar 2 voordelen en dat is 'winst' voor de industrie en misschien beter voor het milieu, maar dat hing ervan af over welk product je het hebt.

Een bepaalde manier van slachten van dieren vooral in het buitenland vond ik afschuwelijk om te zien toen men daar een rapportage over maakte. In ons land is dat heel goed geregeld en wordt er goed op toegezien. Maar goed, ik ga ook niet naar China om 'hond' te eten. Of in België om 'rat' te eten. Of in de oostblok een varkenskop of in India een schapenkop of in Egypte 'slang'.

Qua gezondheid voor de mens is er nauwelijks een voordeel te noemen,t.a.v. bio-producten heb ik begrepen uit diverse reportages.

Maar als je een Bijbeltekst wil dan kun je naar believe eentje selecteren uit zoals jij het noemt, 'de verzameling'.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Aha, een aantal (twee, drie?) niet nader genoemde onderzoeken die op tv zijn verschenen (apart, gezamenlijk?) in n niet nader genoemd tv programma gaven aan dat voor bepaalde (welke?) producten we voor de gek worden gehouden op niet nader gespecificeerde edoch ruimschoots schaal? Nee duidelijk verhaal. En ja de slacht, goed om t daar over te hebben en daar de nadruk op te leggen want da's natuurlijk toch al snel 0.0000000001% van de tijd die t dier op aarde rondbrengt.

Nee helder verhaal. Zal ik n ander verhaal vertellen? De diverse certificering is helder en maakt wel degelijk een wereld van verschil t.o.v. bio-industrie vlees. Op incidentele gesjoemel na wordt er, zeker door de grotere ketens (denk bijv AH), streng gecontroleerd en streng beboet bij overtreding. Het verschil zit n in de bewegingsruimte, omgeving, gebrek aan onverdoofde mutilatie etc. Zeg maar zoals t leven voor dieren bestemd voor eten was in de tijden dat de Bijbel is opgeschreven. Die Bijbel waarin duidelijk staat hoeveel God van Zijn hele schepping houdt, inclusief dieren. En die je aanspoort om van Hem en Zijn schepping te houden (mocht je daar al Bijbelverzen naast je door God gegeven geweten voor nodig hebben).

Link naar bericht
Deel via andere websites
Die Bijbel waarin duidelijk staat hoeveel God van Zijn hele schepping houdt, inclusief dieren. En die je aanspoort om van Hem en Zijn schepping te houden (mocht je daar al Bijbelverzen naast je door God gegeven geweten voor nodig hebben).

Precies. En, als je de Bijbel er al op naslaat: de mens zal heersen over de dieren (niet overheersen of mishandelen). Ten tweede was het oorspronkelijk niet de bedoeling dat we dieren zouden eten, in het perfect geschapen Paradijs.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Die Bijbel waarin duidelijk staat hoeveel God van Zijn hele schepping houdt, inclusief dieren. En die je aanspoort om van Hem en Zijn schepping te houden (mocht je daar al Bijbelverzen naast je door God gegeven geweten voor nodig hebben).

Precies. En, als je de Bijbel er al op naslaat: de mens zal heersen over de dieren (niet overheersen of mishandelen). Ten tweede was het oorspronkelijk niet de bedoeling dat we dieren zouden eten, in het perfect geschapen Paradijs.

Zo "perfect" was dat paradijs kennelijk niet, want er was een mogelijkheid voor 'de slang' om mensen te verleiden.

En om maar even in context van het topic te blijven: toen Adam en Eva eruit gezet werden, maakt G'd rokken voor hen van dierenhuiden. Hijzelf is dus de eerste die een dier slacht ten bate van de mens.

Goed voorbeeld doet goed volgen...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zo "perfect" was dat paradijs kennelijk niet, want er was een mogelijkheid voor 'de slang' om mensen te verleiden.

Wanneer verleidde de slang (satan) de mens? Voor, tijdens of na de schepping? Ik ben ervan overtuigd dat het na de schepping was. Er is dus een tijd geweest dat er wel degelijk sprake was van perfectie. Overigens: "zeer goed" betekent bij God perfect. Jezus wordt immers goed genoemd, waarop HIJ antwoordt: Er is slechts 1 goed (hiermee bevestigt HIJ trouwens ook Zijn God-Zijn!). God is goed, HIJ is perfect. Zijn Schepping was eveneens perfect.

En om maar even in context van het topic te blijven: toen Adam en Eva eruit gezet werden, maakt G'd rokken voor hen van dierenhuiden. Hijzelf is dus de eerste die een dier slacht ten bate van de mens. Goed voorbeeld doet goed volgen...

We weten niet wanneer Adam en Eva eruit gezet werden. Dat kan tientallen jaren na de schepping geweest zijn. Ook hieruit blijkt dus niet dat de oorsprong niet perfect was. Ook blijkt niet dat de mens oorspronkelijk vlees zou eten.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Mystic Het zou vriendelijker zijn als je gewoon vraagt over welke tv programma's ik het had, dan krijg je keurig antwoord.

Het is het programma : "Keuringsdienst van waarde" en het tv. programma; "Broodje gezond" beiden uitgezonden op NPO 3 en dat kun je terugkijken.

Verder is er zeker verschil tussen het eten van vóór de zondvloed en daarna.

Waaruit bestond vóór de zondvloed het voedselpatroon van de mensen?

(Genesis1:29)? “En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienenâ€.

Waaruit bestond het voedsel van de mens na de zondvloed (Genesis 9:2-3)? “Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewasâ€.

Paulus zegt later : "Eet alles wat in het vleeshuis te koop is". Het zij u tot spijze.

En iedereen mag zelf kiezen wat hij of zij wilt eten uiteraard.

Maar om elkaar als Christenen wetten op te leggen lijkt mij niet de bedoeling.

Verder ben ik met Levi eens. Zo perfect was het paradijs niet. En God maakte dierenvellen van dieren uiteraard dus moest Hij ze toch eerst slachten. Of zou Hij ze zonder 'jasje' rond laten lopen?

En hoe vaak wordt er in de Bijbel niet een gemest kalf klaargemaakt als teken van vreugde, ik denk aan de thuiskomst van de verloren zoon?

En at Johannes geen spinkhanen?

De aarde is woest en ledig geworden vanwege de val van satan. Door de aanwezigheid van de slang in de hof van Eden was het kwaad aanwezig.

En vanaf een bepaald moment gingen dieren ook elkaar opeten, iets wat in de toekomst niet meer zal gebeuren.

Overigens aten ook de priesters van het geofferde vlees op het altaar. De BBQ was al vroeg uitgevonden. :+

Ook de Here Jezus en de discipelen aten vlees en dronken wijn. En Hij is ons toch tot voorbeeld?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Genesis 23, vers 29 staat versus Genesis 9 vers 3m hier zien we ook een kwestie van de verandering in Gods handelen ( zie het topic 'bedeling').

Er staat geschreven:

"en uw vrees en uw verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels in al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee; zij zijn in uw hand overgegeven.

Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze, Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel ( bloed) het bloed uwer zielen eisen van de hand van alle gedierte zal Ik het eisen; ook van de hand des mensen van de hand eens iegelijken zijn broeders zal ik de ziel des mensen eisen . Wie des mensen bloed vergiet zijn bloed zal door de mens vergoten worden want God heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt"

Maar gijlieden weest vruchtbaar en vermenigvuldigt , teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op de aarde"

Het is de bedoeling dat we dus telen op de aarde en dat geldt voor het eten bestemd voor mens en dier.

Er staat een straf op het doden van mensen, maar dieren wordt uitdrukkelijk niet genoemd.

Ook de vissen en het gevogelte zijn tot spijze want de Heer voorzag de duizenden mensen van brood en vis.

De discipelen vingen vis om te eten, ze maakten zelfs een bbq aan zodat de Heer van de vis kon eten.

Duiven werden geofferd en waren ook tot spijze van de priesters. Let wel dat het een offer aan God was en niet aan de afgoden.

En die leerlooier ( Simon) in de Bijbel maakte toch zijn producten van huiden van dieren.

En ging Ezau niet jagen?

Kwam hij niet thuis met een geschoten geitenbokje? Dat was toch om te eten?

Was er geen beestje in de struiken bij het offer van Abraham wat geslacht zou worden?

In een visioen dat aan de apostel Petrus verscheen, verklaarde Jezus dat al het voedsel rein was, inclusief dieren (Handelingen 10:10-15). Na de zondvloed in de tijd van Noach gaf God de mens toestemming om vlees te eten (Genesis 9:2-3). God heeft deze toestemming nooit ingetrokken.

"Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen, want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed" (1 Tim 4:1-5)
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zo "perfect" was dat paradijs kennelijk niet, want er was een mogelijkheid voor 'de slang' om mensen te verleiden.

Wanneer verleidde de slang (satan) de mens? Voor, tijdens of na de schepping? Ik ben ervan overtuigd dat het na de schepping was. Er is dus een tijd geweest dat er wel degelijk sprake was van perfectie. Overigens: "zeer goed" betekent bij God perfect. Jezus wordt immers goed genoemd, waarop HIJ antwoordt: Er is slechts 1 goed (hiermee bevestigt HIJ trouwens ook Zijn God-Zijn!). God is goed, HIJ is perfect. Zijn Schepping was eveneens perfect.

In het Hebreeuws bestaat er een woord voor "perfect". Dat woord is niet gebruikt in Genesis 1. Ik snap dat jij dat vanwege je eigen visie recht wil praten en wil geloven dat "zeer goed" gelijk staat aan "perfect", maar het staat er simpelweg niet.

Het is grappig om te zien dat je in andere topics hard van leer trekt tegen users die een eigen (soms ver gezochte) interpretatie geven aan een bijbeltekst, maar dat je dat hier niet weerhoud om je eigen mening kracht bij te zetten.

Punt is dat er niet staat dat het perfect was, en in mijn mening was dat het ook niet want de mens kon beinvloed (en misleid) worden. In de tuin van Eden, waar hij door G'd gebracht was, stond een boom waar hij niet van mocht eten... lekker perfect... :?

En dan nog jouw punt van voor, tijdens of na de schepping...

Nadat G'd het verbod had gegeven om van die ene boom niet te eten (want dan zou hij sterven, ook lekker perfect...), denkt G'd dat het niet goed is dat de mens alleen is. Dus terwijl jij beweert dat tijdens de schepping alles perfect gemaakt is, zegt de bijbel letterlijk dat G'd dacht "dat het niet goed was". Pas dan nu jouw eigen redenatie toe dat goed gelijk staat aan perfect, en dan kun je dus lezen dat G'd zelf dacht dat het niet perfect was.

Veel succes met het rechtpraten en herformuleren en woorden vervangen in deze bijbelteksten zodat ze uiteindelijk aansluiten op je eigen visie. ;)

En om maar even in context van het topic te blijven: toen Adam en Eva eruit gezet werden, maakt G'd rokken voor hen van dierenhuiden. Hijzelf is dus de eerste die een dier slacht ten bate van de mens. Goed voorbeeld doet goed volgen...

We weten niet wanneer Adam en Eva eruit gezet werden. Dat kan tientallen jaren na de schepping geweest zijn. Ook hieruit blijkt dus niet dat de oorsprong niet perfect was. Ook blijkt niet dat de mens oorspronkelijk vlees zou eten.

Ik stelde ook niet dat het dier geslacht was om zijn vlees te eten, maar ik citeerde de bijbel waarin staat dat er voor hen kleding van dierenhuiden wordt gemaakt. Dus er is een dier geslacht.

Er staat niet dat zij ook het vlees van dat dier eten. Maar wat ik zelf bijzonder vind is dat de tekst direct zegt dat G'd niet wil dat zij dan van de boom van het leven eten en eeuwig leven. Terwijl later Jezus zegt dat wie zijn vlees eet en zijn bloed drinkt eeuwig zal leven.

Interpreteer het zoals je wil. ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
In het Hebreeuws bestaat er een woord voor "perfect". Dat woord is niet gebruikt in Genesis 1.

Dat vind ik interessant. Kan je een bijbeltekst geven waarin het Hebreeuwse woord voor perfect wordt gebruikt?

Moeshlam (fonetisch) is perfect. En nee, ik kan zo even niet bedenken waar dat woord in de bijbel gebruikt wordt. Dat zou ik moeten nazoeken.

Maar mijn punt is ook juist dat het in het eerste hoofdstuk van Genesis niet gebruikt is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
In het Hebreeuws bestaat er een woord voor "perfect". Dat woord is niet gebruikt in Genesis 1.

Dat vind ik interessant. Kan je een bijbeltekst geven waarin het Hebreeuwse woord voor perfect wordt gebruikt?

Moeshlam (fonetisch) is perfect. En nee, ik kan zo even niet bedenken waar dat woord in de bijbel gebruikt wordt. Dat zou ik moeten nazoeken.

Maar mijn punt is ook juist dat het in het eerste hoofdstuk van Genesis niet gebruikt is.

Dank je wel.

De reden dat ik vraag naar een bijbeltekst is dat het voor je argumentatie sterker zou zijn als het woord in het bijbels-hebreeuws bestaat. Het zou namelijk kunnen zijn dat het woord pas later is ontstaan, bijvoorbeeld onder invloed van het Grieks (dan is het logisch dat het niet in de Bijbel gebruikt is). Bovendien geeft een voorbeeld uit de Bijbel een indruk van wat perfect in Bijbelse zin inhoudt.

Wat dat betreft vind ik de argumentatie in de rest van je post (die ik niet heb gequote) niet zo sterk. Je gaat naar mijn gevoel met een beeld van perfectie van vandaag de dag naar de tekst toe en constateert dat het in het paradijs niet perfect is. Maar wat nou als het "zeer goed" van Genesis de beste term is die het bijbels-hebreeuws tot zijn beschikking heeft? Het mooie van "zeer goed" is dat het de weg naar verbetering niet blokkeert (het kan vast nog beter) maar beter dan "zeer goed" hoeft het wellicht ook niet.

Overigens kan je uit de rest van de Bijbel wel halen dat de mens nog een weg te gaan heeft, om uiteindelijk net als God op de zevende dag te rusten. Het missende stukje tussen "zeer goed" en perfect is dan voor de mens om tot Gods rust in te gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Misschien een kleine aanvulling Levi.

Er staat dat God zag dat het goed ( tov) was en nergens staat dat God zag dat het volmaakt of zonder zonde was.

Adam was uit de aarde genomen en Adam betekent ( rood) het was ook een rode aarde. Dat is nog zo. En Adam was dus a.h.w. besmet met de aarde die tohu waw bohu was geworden en dat was dus chaos. En daarna pas herstelde God de schepping hiervan in 6 dagen. Blijft overeind dat we te maken hebben met een grondstof die niet volmaakt van materiaal was.

Als we dit typologisch zien dan is Adam een anti-type van de 2e Adam die wèl zonder zonde was omdat Hij niet uit de aarde was maar uit de hemel.

Als er staat dat de mens naar ( in de richting van) Gods Beeld geschapen was dan is dat een proces wat Paulus later verklaart. Want alleen Christus is het uitgedrukte Beeld Gods en niet de mens. Ik zie niet allemaal 'godjes' om mij heen lopen. Dat gelovigen Zijn Beeld gelijk zullen worden verklaart dus het NT.

Dat denken van een volmaakte Adam en Eva zit vrij diep bij het Calvinisme en is heel hardnekkig. Paulus zegt juist dat Eva uit de man was genomen ( uit zijn zijde) ziende op Christus en de Gemeente. Daarom is de Gemeente vrouwelijk t.o.v. de Man ( Christus)

En dat 'nemen uit Adam' gebeurde terwijl Adam sliep. Ook dat is precies de illustratie van deze bedeling waar God in ruste is. Hij is niet actief in de wereld, maar uit de Man wordt de Gemeente geboren. Heel Genesis wordt later verklaard in de Schrift tot aan Openbaringen toe.

Vandaar dat ik wat aspecten noem van de leer van de restitutie niet omdat ik hiermee wil pronken of dit wil promoten, maar het is de enige leer die dit goed verklaart en onderbouwt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is het programma : "Keuringsdienst van waarde" en het tv. programma; "Broodje gezond" beiden uitgezonden op NPO 3 en dat kun je terugkijken.

Uiteraard zijn de programmanamen minder interessant dan inhoudelijke informatie over de mate van fraude, de producten etc. Ik zal proberen de programma's te bekijken. Vooralsnog zeg ik met mijn kennis van zaken dat de fraude niet 'ruimschoots en op grote schaal' plaatsvindt. Er was Vion, en een aantal ei-schandalen, en nog een aantal incidenten. Die zijn dan ook allemaal aan t licht gekomen en men is dan ook bezig om de controle's aan te scherpen. Gelukkig zijn er naast de grote ketens met hun grote keurmerken ook genoeg mogelijkheden om gegarandeerd diervriendelijke producten te kopen. Van boerderijen en instellingen die zelf direct online verkopen etc.

Paulus had t vooral over vlees eten vs vegetarier zijn, over bloed en over offervlees. Over dierenwelzijn sprak ie volgens mij niet. Omdat dat toen niet aan de orde was en dieren een redelijk biologisch leven hadden.

Mensen die met de Bijbel in de hand dierenleed goedpraten snap ik niet en ik vind t Godsgeklaagd dat iemand zich in t hoofd haalt om leed van wie dan ook goed te praten vanuit een Boek dat volgens mij juist tot liefde voor alles wat leeft zou moeten inspireren.

Paulus zegt later : "Eet alles wat in het vleeshuis te koop is". Het zij u tot spijze.

Uiteraard weet ook jij wel dat t wat genuanceerder is. Bijvoorbeeld dat ook 1 Cor vlak voor Romeinen is geschreven en het redelijk aannemelijk is dat Romeinen ook over offervlees gaat. Zie ook de tekstuele parallelen tussen beide boeken omtrent dit onderwerp. Het ging i.i.g zeer waarschijnlijk niet om dierenwelzijn.

Hier, nog een vers: "De rechtvaardige zorgt goed voor al zijn dieren, maar goddelozen zijn wreed en kennen geen medelijden." (Spreuken 12:10)

Maar om elkaar als Christenen wetten op te leggen lijkt mij niet de bedoeling.
Is toch helemaal niet ter sprake hier? :?
Verder ben ik met Levi eens. Zo perfect was het paradijs niet. En God maakte dierenvellen van dieren uiteraard dus moest Hij ze toch eerst slachten. Of zou Hij ze zonder 'jasje' rond laten lopen?
Slachten? Fouten logica. Het kan toch ook van een dood dier zoals in gestorven aan natuurlijke omstandigheden zijn? De meningen over dood voor dieren (en zelfs planten) voor de Val zijn nogal verdeeld.
En hoe vaak wordt er in de Bijbel niet een gemest kalf klaargemaakt als teken van vreugde, ik denk aan de thuiskomst van de verloren zoon?
Het gaat me niet om vlees eten, het gaat me om dierenwelzijn.
En at Johannes geen spinkhanen?
Nogmaals, ik heb t niet over vlees eten an sich (alhoewel ik wel van mening ben dat t de mens en vooral de christen siert om geen vlees te eten. Mensen die met de Bijbel in hand zeggen dat de bio-industrie goed is, wil ik wel eens uitnodigen een paar bedrijven te bezoeken waar hun kiloknallers vandaan komen....). Maar goed, sprinkhanenDie zijn dan ook geen nephesh chayyah, en daarmee maakt de Bijbel al ene rudimentair verschil tussen gewervelden en ongewervelden, en daarmee ook over pijnsensatie etc.
Link naar bericht
Deel via andere websites

En ik heb het natuurlijk niet over dierenmishandeling. Al eerder meldde ik hoe erg ik sommige slachtingen vind in verweggistan. Ik heb dat ook gezien op televisie, ik meen in Radar.

En als we hier in Nederland zo braaf zijn, zou justitie alles op alles moeten zetten om de dader te vinden van het verminken van Paarden door een idioot. Ik ga niet in op details. Ook zou seks in ons land met dieren verboden moeten worden en je schrikt ervan hoeveel idioten dat doen.

Meestal mannen.

En wat de wet betreft. Daar is wel sprake van, want ik versta eronder dat Christenen zoals ik van sommigen lees een ander Christen die vlees eet veroordeelt. Lees maar terug in de post van 'Gelooft.com' en dan met de Bijbel in de hand en onzuivere argumenten. Paulus sprak niet over het welzijn van dieren en ik ook niet. Ik ben gek op dieren en kies hen soms liever als gezelschap dan mensen, maar je moet het niet overdrijven. Gister at ik met genoegen een 'hollandse nieuwe' en ben gek op warm gerookte zalm. Maar werk in de keuken als kookgek ook veel met groenten en kruiden. Maar hoe het ook zij: "Vlees hoort erbij".

Link naar bericht
Deel via andere websites
De meningen over dood voor dieren (en zelfs planten) voor de Val zijn nogal verdeeld.

Voor mij geen reden om geen mening te hebben en blijkbaar voor jou een reden om het onderscheid tussen het eten voor de zondvloed en erna volledig te negeren.

Ik heb het toch niet over de "val" gehad? Dat was 'Gelooft.com'.

Link naar bericht
Deel via andere websites

We weten niet wanneer Adam en Eva eruit gezet werden. Dat kan tientallen jaren na de schepping geweest zijn. Ook hieruit blijkt dus niet dat de oorsprong niet perfect was. Ook blijkt niet dat de mens oorspronkelijk vlees zou eten.

Denk je dat Adam en Eva nog tientallen jaren in de hof van Eden mogen blijven zijn ??

Dat denk ik niet, er was immers de "boom des levens" ! God vond het zelfs nodig engelen te plaatsen om de toegang tot de tuin te versperren om van die boom niet te kunnen eten. De tuin van Eden werd pas verwoest met de zondvloed. Zodoende hebben de engelen daar ca. 1600 jaar aan de ingang gestaan om te beletten dat er iemand de tuin zou binnentreden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid