Spring naar bijdragen

De kerk van Satan


Aanbevolen berichten

2 de zgn plaatsvervangende joden die beweren dat zij God dienen,maar in feite dienen ze de Satan

Deze zijn waarschijnlijk de RKK en de Islam

Kijk, daar komt de aap uit de antipaapse mouw... Bij binnenkomst een topic openen met 'shalom', maar ondertussen gewoon haatzaaien. Dat soort hypocrisie is een teken van Satan. De naam Pieternel is bovendien ook een anagram van 'reptielen', en spreekt dus ook met gespleten tong. Need I say more?... (H)

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 113
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Moslims en Katholieken zien zichzelf als de "nieuwe" Joden

Ik heb nog nooit één katholiek (of moslim) gezien die dat beweerde. Waaruit blijkt dat? Heb je een bron?

(daarom dragen ze ook een keppeltje)

Katholieken dragen geen 'keppeltje'.

Alleen de clerus draagt een solideo, ook wel pileolus genaamd. Niet te verwarren met een joodse 'kippa'. Alhoewel beiden betekenen dat de drager aan God is toegewijd, is de oorsprong totaal anders. Bovendien heeft de katholieke solideo een 'stokje' in het midden dat uitsteekt.

Het joodse gebruik van de 'kippa' staat nergens in de TeNaCh, omdat God dit nooit heeft opgedragen. Daar staat alleen dat het hoofd in bepaalde gevallen bedekt moet worden. De kippa is een joodse talmoedische traditie. Ontstaan dus, ruim ná het ontstaan van het christendom.

Justin Martyr heilige van de katholieken;

Christ is King of Israel, and Christians are the Israelitic Race. (Justin Martyr, Dialogues, Chapter CXXXV, 130 AD)

Mooie tekst van deze vroege christen. Geboren en grootgebracht in één van de gemeenten van Samaria die jaren daarvoor door Filippus waren opgericht (zie Hnd 8:5). Hij heeft zijn kennis praktisch rechtstreeks van de bron! Matteus en Paulus waren blijkbaar ook bekend met deze materie:

"Christ is King of Israel", vrij naar Matteus 27:42

"Christians are the Israelitic race", vrij naar Matteus 21:43 (zie ook Rom. 2:28-29)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Die kwestie van "schuld" of "onschuld" is in de kern niet iets ethisch, maar iets relationeels: het spreken van God vormt het leven van de mens - en maakt een mens zich daar los van, dan ontstaat er "schuld": die mens moet dan op eigen kracht "de precieze wil van God" bepalen en daar (zonder enige misstap) naar leven om die relatie ooit te kunnen herstellen (Gen 3:14-15 zou op die manier geinterpreteerd kunnen worden)... Hij moet dat doen om te kunnen leven met zijn Schepper...

Kan iemand dit uitleggen. Als ik beslis mij los te maken van God dan maak ik mij niet druk over de precieze wil van God, laat staan dat ik dan in mijn verdere leven daar veel zorgen over maak. Juist als gelovige ben ik continue bezig te proberen de precieze wil van God te doorgronden en zonder enige misstap door het leven te gaan.

Dat is volledig tegenstrijdig met wat hier beweerd wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Kan iemand dit uitleggen. Als ik beslis mij los te maken van God dan maak ik mij niet druk over de precieze wil van God, laat staan dat ik dan in mijn verdere leven daar veel zorgen over maak. Juist als gelovige ben ik continue bezig te proberen de precieze wil van God te doorgronden en zonder enige misstap door het leven te gaan. Dat is volledig tegenstrijdig met wat hier beweerd wordt.

Het onderstaande kan helpen voor een beter begrip hieromtrent:

Het dunning-krugereffect is een psychisch verschijnsel. Het treedt op bij incompetente mensen die juist door hun incompetentie het metacognitieve vermogen missen om in te zien dat hun keuzes en conclusies soms verkeerd zijn.

Incompetente mensen overschatten nogal eens hun eigen kunnen, en daardoor wanen ze zich bovengemiddeld competent. Mensen die werkelijk bovengemiddeld competent zijn, hebben daarentegen de neiging hun eigen kunnen te onderschatten. Minder competente mensen slaan zodoende hun eigen capaciteiten hoger aan dan zij die veel competenter zijn. Dat kan een verklaring zijn voor het gebrek aan intellectueel zelfvertrouwen waar sommige competente mensen mee kampen: zij gaan ervan uit dat anderen net zo capabel zijn als zijzelf. Incompetente mensen vergissen zich dus doordat ze zichzelf te hoog inschatten, terwijl competente mensen zich vergissen doordat ze anderen te hoog inschatten.

Het verschijnsel is waargenomen door tal van filosofen, onder wie de Brit Bertrand Russell, die er het volgende over opmerkte: "In de wereld van vandaag lopen de domkoppen over van zelfverzekerdheid, terwijl de slimmeriken een en al twijfel zijn"

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dunning-krugereffect

Link naar bericht
Deel via andere websites
Veel Christenen ook niet. Joden erkennen Jezus ook niet als de Zoon van God of als de Messias. Maar sommige Christenen ook niet. Je kunt nooit zomaar veralgemeniseren.

Dat geloof ik Kwispel, er zijn zelfs mensen die denken dat God in een hokje woont dat ze hemel noemen. Niet moeilijk dat ze geen oog meer hebben voor wat er in de wereld gebeurt, misschien zelfs te pijnlijk om naar te kijken waardoor de blik op oneindig gaat. :D

Link naar bericht
Deel via andere websites
Veel Christenen ook niet. Joden erkennen Jezus ook niet als de Zoon van God of als de Messias. Maar sommige Christenen ook niet. Je kunt nooit zomaar veralgemeniseren.

Dat geloof ik Kwispel, er zijn zelfs mensen die denken dat God in een hokje woont dat ze hemel noemen. Niet moeilijk dat ze geen oog meer hebben voor wat er in de wereld gebeurt, misschien zelfs te pijnlijk om naar te kijken waardoor de blik op oneindig gaat. :D

Eens TTC. Ik denk dat dit zelfs een van de grootste bedreigingen is voor n effectief christendom.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Eens TTC. Ik denk dat dit zelfs een van de grootste bedreigingen is voor n effectief christendom.

Zo is dat, een aantal heeft God gereduceerd tot een afgod, de deur op slot. Volledig met je eens MN, het is nu blijkbaar wachten op wat vlak voor onze neus ligt, onmiskenbaar aanwezig maar vaak klakkeloos over het hoofd gezien. Dit is pijnlijk, zelfs amper geloofwaardig dat men mensen zo heeft kunnen misleiden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zeker. God is vaak een karikatuur, een met regeltjes en dogma's dichtgetimmerd fenomeen wat helemaal begrepen is. Ik geloof echter dat God het Alles en Verder is, woest, kalm, teder, explosief, wijs, eeuwig, ongrijpbaar, ver weg, extreem dichtbij, en ga zo nog maar een uur door. Gelukkig hebben we Jezus om ons te laten zien welke van Zijn onkenbare eigenschappen we toch mogen kennen en waar we ons op mogen focussen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zeker. God is vaak een karikatuur, een met regeltjes en dogma's dichtgetimmerd fenomeen wat helemaal begrepen is. Ik geloof echter dat God het Alles en Verder is, woest, kalm, teder, explosief, wijs, eeuwig, ongrijpbaar, ver weg, extreem dichtbij, en ga zo nog maar een uur door. Gelukkig hebben we Jezus om ons te laten zien welke van Zijn onkenbare eigenschappen we toch mogen kennen en waar we ons op mogen focussen.

Absoluut met je eens MN, het eeuwige en tijdloze herbergt alles wat ook maar bedacht kan worden, dat we hierin kunnen verdwalen mag dan ook logisch geacht worden. De misleiding doorzien een hele opgave ondanks de sierlijke eenvoud die we amper zullen geloven, doch haast onmogelijk en onmiskenbaar te missen. De waan van de dag komt dan ook niet zomaar uit de luchten gevallen natuurlijk. :D:D

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb nog nooit één katholiek (of moslim) gezien die dat beweerde. Waaruit blijkt dat? Heb je een bron?

Lijkt me alomgekend, Joden erkennen Jezus niet als profeet, vandaar.

Huh? Nee, dat lijkt me vanzelfsprekend dat zij dat niet doen... Maar waaruit blijkt dan dat katholieken en moslims zichzelf 'joden' noemen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik heb nog nooit één katholiek (of moslim) gezien die dat beweerde. Waaruit blijkt dat? Heb je een bron?

Lijkt me alomgekend, Joden erkennen Jezus niet als profeet, vandaar.

Huh? Nee, dat lijkt me vanzelfsprekend dat zij dat niet doen... Maar waaruit blijkt dan dat katholieken en moslims zichzelf 'joden' noemen?

Dat zegt TTC nergens. Het was Pieternel die dat zegt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Huh? Nee, dat lijkt me vanzelfsprekend dat zij dat niet doen... Maar waaruit blijkt dan dat katholieken en moslims zichzelf 'joden' noemen?

De 'huh?' komt in retour. :D Met bijkomende vraag waar je die 'vanzelfsprekendheid' vandaan haalt, gaat dit niet klakkeloos voorbij aan de inherente boodschap van Jezus als profeet? Voor de goede orde, hier bedoeld als de vingerverwijzing naar het eeuwige dat in ons allen gelegen ligt. Dat wat voorbij gaat aan het beeld Jezus als personage, als een universalisme dat zich niet laat vangen door deze of gene claim van welke strekking dan ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Huh? Nee, dat lijkt me vanzelfsprekend dat zij dat niet doen... Maar waaruit blijkt dan dat katholieken en moslims zichzelf 'joden' noemen?

De 'huh?' komt in retour. :D Met bijkomende vraag waar je die 'vanzelfsprekendheid' vandaan haalt, gaat dit niet klakkeloos voorbij aan de inherente boodschap van Jezus als profeet? Voor de goede orde, hier bedoeld als de vingerverwijzing naar het eeuwige dat in ons allen gelegen ligt. Dat wat voorbij gaat aan het beeld Jezus als personage, als een universalisme dat zich niet laat vangen door deze of gene claim van welke strekking dan ook.

Voordat we aan bijkomende vragen toekomen, hebben we nog steeds de oorspronkelijke vraag niet beantwoord gekregen: "waaruit blijkt dat katholieken en moslims zichzelf 'joden' noemen?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als ik jullie was zou ik niet eens de moeite nemen om op Pieternel te reageren.

Zijn post werkt me op de lachspieren, Zoiets verzin je toch niet! _O-

Even los van de openingspost. Zijn er ook die geloven in een ondergrondse, niets ontzienende satanskerk die geïnfiltreerd is in alle lagen van de bevolking, om zo tot een totale wereldmacht te komen en zich voor te bereiden op de Armageddon, etcetera, etcetera?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Even los van de openingspost. Zijn er ook die geloven in een ondergrondse, niets ontzienende satanskerk die geïnfiltreerd is in alle lagen van de bevolking, om zo tot een totale wereldmacht te komen en zich voor te bereiden op de Armageddon, etcetera, etcetera?

Zo ondergronds is dat niet, het is als een olifant in de kamer die je niet ziet omdat je te dichtbij staat. Je vraag doet wel herinneren aan die Grote Leugen van destijds, toepasbaar op veel zaken. Ook goed voor de lachspieren, tot je dat een beetje diepgaander onderzoekt op waarachtigheid. :D

"Dat is natuurlijk nogal pijnlijk voor de betrokkenen. Men zou in de regel haar leugens niet moeten onthullen, omdat men niet weet of en wanneer men ze weer nodig heeft. Het essentiële geheim van Engels leiderschap is niet zozeer afhankelijk van intelligentie. Integendeel, het hangt af van een opmerkelijk dom dik hoofd. De Engelsen houden zich aan het principe dat wanneer men liegt, dan moet het een grote leugen zijn, en deze moet worden volgehouden. Zij houden hun leugens vol, zelfs met het risico ermee voor gek te staan."

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Grote_Leugen

Link naar bericht
Deel via andere websites
Voordat we aan bijkomende vragen toekomen, hebben we nog steeds de oorspronkelijke vraag niet beantwoord gekregen: "waaruit blijkt dat katholieken en moslims zichzelf 'joden' noemen?

Jezus zei : "Voor Abraham, ben ik." Heb geen idee, wie stelde dat? :D

Link naar bericht
Deel via andere websites
Voordat we aan bijkomende vragen toekomen, hebben we nog steeds de oorspronkelijke vraag niet beantwoord gekregen: "waaruit blijkt dat katholieken en moslims zichzelf 'joden' noemen?

Misschien om het onderstaande?

Ach, Leo Lucassen. We probeerden het ooit nog eens voor 'm op te nemen, maar hij maakt het je niet makkelijk. Zeker niet als hij (met een subtiel omwegje) de stelling 'moslims zijn de nieuwe joden' in het debat gooit, met een verwijzing naar het bericht dat de rechtse Duitse nieuwkomers Alternative für Deutschland op hun (door gewelddadig extreemlinks belaagde) partijcongres dit weekend het citaat "de orthodoxe islam is niet verenigbaar met onze rechtsorde en cultuur" in hun partijprogramma hebben opgenomen.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/20 ... nfach.html

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid