Spring naar bijdragen

[RKK] De Paus


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 66
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Met alle respect voor de Rooms-Katholieke dogma's, maar persoonlijk zou ik deze leer niet accepteren. Er was nooit een periode in de geschiedenis van de universele Christelijke Kerk waarin de paus van

Er staat « En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen », Mat. 16:18. De Heere zegt tot Petrus: Gij zijt

En met uw geest. Het is maar net hoe je de (heils)geschiedenis interpreteert. We lezen in het Evangelie al wel dat Petrus de sleutels van het rijk der hemelen krijgt en dat hij sowieso een bijzon

  • 2 months later...
Op 28-5-2016 om 18:25 zei Robert Frans:

De paus is, zo had ik het begrepen, een soort burgemeester of gouverneur van de Kerk op aarde. Hij wordt daarom ook Stedehouder van Christus genoemd.

Dit betekent dat de paus het dagelijks bestuur van de kerk leidt, de katholieke leer, spiritualiteit en moraal verkondigt en zo de eenheid van de kerk bewaart en symboliseert.

Elke Katholiek Priester is een vertegenwoordiger van het Hoofd der Kerk Jezus de Christus met de Paus voorop.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 5 weeks later...
Op 28-5-2016 om 19:46 zei Thorgrem:

Top, bedankt allemaal voor de antwoorden.

Helaas merk ik toch dat het woordje plaatsvervanger/plaatsbekleder een reden is voor bepaalde mensen om als stok te gebruiken om mee te slaan. Daar nog tips voor?

Ach je haal je schouders op schud je hoofd en ga weg.Zonde van de tijd om daar mee in discussie te gaan;je kan :Dbeter een biertje gaan drinken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 years later...
Op 28-5-2016 om 18:16 zei Credible:
Voor de goede orde de volledige tekst van de besproken alinea:
De Paus, bisschop van Rome en opvolger van Petrus, is het blijvend en zichtbaar beginsel en fundament van de eenheid van de Kerk. Hij is de plaatsvervanger van Christus, het hoofd van het bisschoppencollege en herder van heel de Kerk, waarover hij krachtens goddelijke instelling de volledige, hoogste, rechtstreekse en universele macht heeft.

Bron: RK documenten

 

Met alle respect voor de Rooms-Katholieke dogma's, maar persoonlijk zou ik deze leer niet accepteren. Er was nooit een periode in de geschiedenis van de universele Christelijke Kerk waarin de paus van Rome (of welke andere bisschop dan ook) geaccepteerd werd als de universele herder van de Kerk. Dat geldt alleen voor de Rooms-Katholieke Kerk. Nergens zien we dat Jezus de heilige apostel Petrus en zijn opvolgers in Rome aanstelde als baas over alle christenen. Het hoogste gezag in de heilige katholieke en apostolische Kerk vormden de zogenaamde concilies, dat wil zeggen de bijeenkomsten van (met name) de bisschoppen. Trouwens ik las ergens dat deze vorm van saamhorigheid heet katholiciteit in het Grieks (katholikotita, καθολικότητα) De meest bekende zijn de oecumenische concilies. Maar uit de geschiedenis van de Kerk blijkt het dat zelfs niet alle concilies en hun beslissingen waren onfeilbaar. Er waren concilies die de kerk uiteindelijk verworpen heeft. Als de vergadering van de bisschoppen niet onfeilbaar is, dan kan zeker geen enkele bisschop aanspraak maken op onfeilbaarheid. En als een bisschop maakt een aanspraak op onfeilbaarheid en de absolute universele macht, dan loopt hij het gevaar antichrist te worden. Antichrist betekent niet alleen degene die tegen Christus is, maar ook degene die in plaats van Christus is. 

 Vrede zij met u.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Modestus:

Met alle respect voor de Rooms-Katholieke dogma's, maar persoonlijk zou ik deze leer niet accepteren. Er was nooit een periode in de geschiedenis van de universele Christelijke Kerk waarin de paus van Rome (of welke andere bisschop dan ook) geaccepteerd werd als de universele herder van de Kerk. Dat geldt alleen voor de Rooms-Katholieke Kerk. Nergens zien we dat Jezus de heilige apostel Petrus en zijn opvolgers in Rome aanstelde als baas over alle christenen. Het hoogste gezag in de heilige katholieke en apostolische Kerk vormden de zogenaamde concilies, dat wil zeggen de bijeenkomsten van (met name) de bisschoppen. Trouwens ik las ergens dat deze vorm van saamhorigheid heet katholiciteit in het Grieks (katholikotita, καθολικότητα) De meest bekende zijn de oecumenische concilies. Maar uit de geschiedenis van de Kerk blijkt het dat zelfs niet alle concilies en hun beslissingen waren onfeilbaar. Er waren concilies die de kerk uiteindelijk verworpen heeft. Als de vergadering van de bisschoppen niet onfeilbaar is, dan kan zeker geen enkele bisschop aanspraak maken op onfeilbaarheid. En als een bisschop maakt een aanspraak op onfeilbaarheid en de absolute universele macht, dan loopt hij het gevaar antichrist te worden. Antichrist betekent niet alleen degene die tegen Christus is, maar ook degene die in plaats van Christus is. 

 Vrede zij met u.

En met uw geest. ;)

Het is maar net hoe je de (heils)geschiedenis interpreteert. We lezen in het Evangelie al wel dat Petrus de sleutels van het rijk der hemelen krijgt en dat hij sowieso een bijzondere rol speelt. Ook in Handelingen neemt hij als eerste het woord.
Natuurlijk krijgen de andere apostelen ook dezelfde volmachten als Petrus, net zoals alle bisschoppen die ontvangen, maar Petrus wordt heel expliciet de rots genoemd waarop Christus zijn Kerk bouwde. Wij hechten daar een eigen betekenis aan, steunend ook op onze eigen Traditie.

Zoals ik al eerder in dit topic schreef, is de rol van de paus door de geschiedenis heen steeds veranderd en verder ontwikkeld. Nu is zijn rol vrij ultramontaan, maar zij is in de geschiedenis inderdaad ook meer conciliair geweest.
De huidige paus lijkt ook zich weer meer te richten op een meer conciliaire rol, waarbij bisschoppen en ook synodes meer zeggenschap hebben en men daadwerkelijk vrijelijk in discussie mag gaan met de paus.
De geschiedenis zal uitwijzen hoe dat zal uitpakken.

We zien dan ook dat de katholieke Kerk zich enorm heeft ontwikkeld en uitgebreid over de hele wereld en dat ondanks al haar zonden en gruweldaden ze wereldwijd nog steeds een baken van hoop, geloof en liefde is voor meer dan een miljar mensen.
Daarin zien wij een teken dat we daadwerkelijk zo de weg gaan die Christus wil dat wij gaan.
Dat betekent echter niet dat de oosters-orthodoxen het helemaal fout zouden doen; onze gedeelde geschiedenis is nu eenmaal erg complex en veel conflicten onderling waren meer politiek dan religieus van aard.
Samen delen we de sacramenten, de apostolische successie en de liefde voor de Moeder Gods en oecumenische gesprekken blijven gelukkig nog altijd plaatsvinden. God heeft, zo geloof ik, uiteindelijk een plan met ons beiden; we kunnen en mogen niet zonder elkaar. Uiteindelijk zullen we weer één worden.
Maar we geloven wel dat het pausdom op krachtige wijze de eenheid van de katholieke Kerk vertegenwoordigd en dat heilige pausen daadwerkelijk een bron van inspiratie kunnen worden ook buiten de katholieke Kerk.

Wat betreft de onfeilbaarheid van de paus als hij ex cathedra spreekt: we zien dat juist als een bepérking van zijn macht, niet als een verbreiding.
Door die onfeilbaarheid kan hij zijn voorgangers namelijk niet tegenspreken daar waar zij ook ex cathedra gesproken hebben. Het is dus precies bedoeld om de eenheid, stabiliteit en consistentie van de Leer te bewaren.
Een paus kan dus niet 'zomaar wat roepen', want hij is altijd en overal gebonden aan de Traditie, die mede gevormd wordt door zijn voorgangers.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Robert Frans:

Natuurlijk krijgen de andere apostelen ook dezelfde volmachten als Petrus, net zoals alle bisschoppen die ontvangen, maar Petrus wordt heel expliciet de rots genoemd waarop Christus zijn Kerk bouwde. Wij hechten daar een eigen betekenis aan, steunend ook op onze eigen Traditie

Er staat « En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen », Mat. 16:18. De Heere zegt tot Petrus: Gij zijt Petrus en op deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen. De RKK zegt: Dat is op Petrus. Maar dat staat er niet. Niet op Petrus is of wordt de gemeente gebouwd. Waar zouden de andere apostelen der Besnijdenis blijven. En Paulus. Er staat: op deze Petra. Dat is Petrus' belijdenis, zegt de Reformatie, bijzonder het Calvinisme. Maar dat staat er ook niet. Dan had de Heere wel het woord homologia gebruIkt. Hij zegt echter: Petra d.i. Rots of Rotssteen. En dat is Hijzelf. Hij bouwt geen gemeente op 'n mens. Veel minder op één mens. Dat ware het heil verleggen naar de plaats die voor altijd ongeschikt, ontoereikend en onmachtig is. Hij bouwt Zijn Gemeente, hier uit Israël, op Zichzelf, Jes. 28:16; Ps. 118:22: 1 Petr. 2:7. Was ze op Petrus gebouwd, dan zouden de poorten der hel (dodenrijk) haar wel in macht overtreffen, want Petrus is gestorven en wacht nog op de opstanding. Alleen op Hem, die geen verderving heeft gezien, is ze veilig gebouwd. Boven op dit alles het woord « Petra » is vrouwelijk en kan daarom niet naar Petrus wijzen.

Aristarkos

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Aristarkos:

Er staat « En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen », Mat. 16:18. De Heere zegt tot Petrus: Gij zijt Petrus en op deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen. De RKK zegt: Dat is op Petrus. Maar dat staat er niet. Niet op Petrus is of wordt de gemeente gebouwd. Waar zouden de andere apostelen der Besnijdenis blijven. En Paulus. Er staat: op deze Petra. Dat is Petrus' belijdenis, zegt de Reformatie, bijzonder het Calvinisme. Maar dat staat er ook niet. Dan had de Heere wel het woord homologia gebruIkt. Hij zegt echter: Petra d.i. Rots of Rotssteen. En dat is Hijzelf. Hij bouwt geen gemeente op 'n mens. Veel minder op één mens. Dat ware het heil verleggen naar de plaats die voor altijd ongeschikt, ontoereikend en onmachtig is. Hij bouwt Zijn Gemeente, hier uit Israël, op Zichzelf, Jes. 28:16; Ps. 118:22: 1 Petr. 2:7. Was ze op Petrus gebouwd, dan zouden de poorten der hel (dodenrijk) haar wel in macht overtreffen, want Petrus is gestorven en wacht nog op de opstanding. Alleen op Hem, die geen verderving heeft gezien, is ze veilig gebouwd. Boven op dit alles het woord « Petra » is vrouwelijk en kan daarom niet naar Petrus wijzen.

Aristarkos

Ja, dit is de gebruikelijke drogreden die aangehaald wordt. Feit blijft dat Petrus, door Jezus, 'de Rots' genoemd wordt. ( Joh. 1:42 "... Jezus zag hem aan en zeide: “Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas – dat betekent: Rots – genoemd worden.”)

 

Hieruit blijkt al dat Jezus Aramees sprak tot Petrus. En Zijn Kerk dus op de Kefas / Rots bouwde... Geneuzel over 'Petra of Petrus' doet er dan niet meer zoveel toe, omdat dat gewoon een stilistische keuze is van de auteur, die geen vrouwelijke uitgang van het zelfstandig naamwoord op een man wil toepassen. Bovendien, als het om een steen zou gaan, ipv een rots, dan had er wel 'lithos' oid gestaan.

Er is nog wel meer bewijs aan te dragen dat Petrus de rots is waarop het Davidisch koninkrijk gebouwd zal worden, maar het onbreekt me aan tijd om overal op te reageren...

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Aristarkos:

Er staat « En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen », Mat. 16:18. De Heere zegt tot Petrus: Gij zijt Petrus en op deze Petra zal Ik Mijn gemeente bouwen. De RKK zegt: Dat is op Petrus. Maar dat staat er niet. Niet op Petrus is of wordt de gemeente gebouwd. Waar zouden de andere apostelen der Besnijdenis blijven. En Paulus. Er staat: op deze Petra. Dat is Petrus' belijdenis, zegt de Reformatie, bijzonder het Calvinisme. Maar dat staat er ook niet. Dan had de Heere wel het woord homologia gebruIkt. Hij zegt echter: Petra d.i. Rots of Rotssteen. En dat is Hijzelf. Hij bouwt geen gemeente op 'n mens. Veel minder op één mens. Dat ware het heil verleggen naar de plaats die voor altijd ongeschikt, ontoereikend en onmachtig is. Hij bouwt Zijn Gemeente, hier uit Israël, op Zichzelf, Jes. 28:16; Ps. 118:22: 1 Petr. 2:7. Was ze op Petrus gebouwd, dan zouden de poorten der hel (dodenrijk) haar wel in macht overtreffen, want Petrus is gestorven en wacht nog op de opstanding. Alleen op Hem, die geen verderving heeft gezien, is ze veilig gebouwd. Boven op dit alles het woord « Petra » is vrouwelijk en kan daarom niet naar Petrus wijzen.

Aristarkos

De ware aard van Rome is inmiddels volledig onthuld. De hele wereld moet gehoorzamen aan de door de paus aangewezen autoriteit. Hij zegt het zelf.  Zelfstandige naties worden bestempeld tot nazistaten.  Het bloedbad kan weer beginnen. De paradigmashift bloedig bestreden. De stoffelijke kerk wordt geleid door de macht van het vlees wat je Petrus zou kunnen noemen niet door de rots Petra, de Christus. 

 

 

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites

Petrus wordt door Jezus ook Satan genoemd om dezelfde redenen als we de  kerk hebben zien doen in verleden en heden:

Mat.16:23  hij, zich omkeerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter mij, satanas, gij zijt mij een aanstoot; want gij bedenkt niet de dingen, die Gods zijn, maar die der menschen zijn

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei St. Ignatius:

Ja, dit is de gebruikelijke drogreden die aangehaald wordt. Feit blijft dat Petrus, door Jezus, 'de Rots' genoemd wordt. ( Joh. 1:42 "... Jezus zag hem aan en zeide: “Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas – dat betekent: Rots – genoemd worden.”)

Altijd prettig als goede argumentatie een drogreden genoemd wordt, dat geeft je voor je gevoel toch net even dat beetje meer.

1 uur geleden zei St. Ignatius:

Hieruit blijkt al dat Jezus Aramees sprak tot Petrus. En Zijn Kerk dus op de Kefas / Rots bouwde... Geneuzel over 'Petra of Petrus' doet er dan niet meer zoveel toe, omdat dat gewoon een stilistische keuze is van de auteur, die geen vrouwelijke uitgang van het zelfstandig naamwoord op een man wil toepassen. Bovendien, als het om een steen zou gaan, ipv een rots, dan had er wel 'lithos' oid gestaan.

Grammatica geneuzel noemen is ook zo'n argument en om je eigen woorden te gebruiken wat je hierboven neuzelt over een auteur en vrouwelijke uitgangen, wat kan een mens daarop zeggen? Blijkbaar is jouw Bijbel niet geïnspireerd en was de auteur in de war en zei maar wat. Het niet geloven van Gods woord in de praktijk.

Aristarkos

bewerkt door Aristarkos
Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei thom:

Joh. 1

42 Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus.

43 En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Jonas; gij zult genaamd worden Cefas, hetwelk overgezet wordt Petrus.

Schiet mij maar lek.. :-) 

Mat 16

15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?

16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.

17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

Inderdaad gaat het hier over een uitspraak van Petrus, die vanuit of door de Vader spreekt op dat moment, en op díe vastigheid of dat fundament zal de Gemeente gebouwd worden; de innerlijke Tempel; waar 2 of meer vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik, de Zoon, de Christus, aanwezig.

Waaruit (vetgedrukt) blijkt dat wie gelooft dit van de Vader heeft ontvangen en  niet van door priesters aan hun uitverkorenen uitgedeeld wijn en brood. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Johannes 1,12  Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, nl. die in Zijn naam geloven.


En het is dus de in dit geval Roomse oude mens die Hem wel eens even zal tegenspreken door ervan te maken dat het in de macht van Rome zou liggen en het Roomse brood en wijn zou zijn dat mensen tot zoon van God zou maken. De leerling wordt nooit groter dan de Meester zelf, maar de RKK schijnt te denken van wel. De wind waait waarheen Hij wil, niet waar de RKK vindt dat Hij mag waaien.

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
57 minuten geleden zei Aristarkos:

Altijd prettig als goede argumentatie een drogreden genoemd wordt, dat geeft je voor je gevoel toch net even dat beetje meer.

Tja, als je het knip- en plakwerk van standaardtekstjes op reformatorische of messiaans joodse sites 'goede argumentatie' noemt, dan zijn we inderdaad snel klaar...

 

Citaat

Grammatica geneuzel noemen is ook zo'n argument en om je eigen woorden te gebruiken wat je hierboven neuzelt over een auteur en vrouwelijke uitgangen, wat kan een mens daarop zeggen? Blijkbaar is jouw Bijbel niet geïnspireerd en was de auteur in de war en zei maar wat. Het niet geloven van Gods woord in de praktijk.

Neuh, kwestie van goed lezen. Het antecedent verwees naar iets anders, nl. de suggestie dat Jezus in het Grieks Petrus aansprak met 'petra' noemde ik wel geneuzel. Blijkbaar hanteer je een zelf gefabriceerde bijbel, want nog nergens heb je enige kennis of inzicht laten blijken. Maar goed, daar zijn er wel meer van op dit forum heb ik inmiddels gemerkt...

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei St. Ignatius:

Tja, als je het knip- en plakwerk van standaardtekstjes op reformatorische of messiaans joodse sites 'goede argumentatie' noemt, dan zijn we inderdaad snel klaar...

Ik neem aan dat je al die websites in je volgende post weergeeft? Het valt me op dat zij die van een « kerk » zijn altijd op de man gaan spelen als ze zonder Bijbelse argumenten zitten.

Aristarkos

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid