Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Wij kennen de naam van God als Yahweh/Jehovah, de genaamde Jezus als zoon van God, welke is de naam van de heilige geest, als hij een persoon is moet hij toch een naam hebben ? ?

Valse goden worden met hun naam in de bijbel vernoemd, waarom dan geen naam voor de heilige geest ?

Er is onder de hemel slechts één naam gegeven tot redding, dan de naam van Jezus. Door niemand anders word je gered (Hand 4). Dit zou je op het spoor kunnen zetten dat de Zoon en de Vader één zijn. Wie de Zoon heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ik vind het daarom vreemd dat je je zo afzet tegen christenen die Jezus als God beschouwen. De Geest was eerst op Jezus. Jezus moest naar de Vader gaan, zodat de Geest aan de gemeente gegeven kon worden. Als Hij al een naam heeft, dan is het wellicht voor ons niet nodig om die te weten. We kennen immers de ene naam die nodig is voor ons behoud. En de naam Jahwe? De Joden durfden die naam amper te noemen. Wie Johannes leest, zou kunnen concluderen dat Jezus Jahwe is, als hij 7 keer Ik ben uitspreekt. Maar het is en blijft een kwestie van geloof, als antwoord op de vraag: en gij, wie zegt gij dat ik ben?. Ieder zal zelf het antwoord moeten geven en het antwoorden niet aan anderen over laten.

Die éne naam tot redding wil niet zeggen dat de Vader één is met zijn zoon. De redding kwam inderdaad alleen van Jezus, hij heeft zijn lichaam en bloed gegeven zodat redding volbracht werd voor de gehele mensheid. Zonder loskoopoffer GEEN redding !

Het is niet omdat de Joden de naam van God niet durven uitspreken of vernoemen dat elke gelovige dat ook zo moet doen. In Jeremia hoofdstuk 23 worden valse profeten beschuldigd van leugens te prediken en het volk de naam van God willen doen vergeten. God zegt zelf ieder die mijn naam aanroept zal gered worden ! Als u het Onze Vader bidt, zegt gij niet : "Geheiligd zij uw naam" ?

Eén ernstige reden waarom de naam van God niet aanroepen mag worden ?

Gods naam aanroepen zonder Jezus naam te noemen is niet mogelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 100
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

verwachten dat God de heilige geest zou zenden die krachtiger zou moeten zijn dan een engel !

Interessante vraag. Was de Heilige Geest toen niet op Jezus? Waar haalde Jezus de kracht vandaan om het oor van Malchus te genezen en de soldaten te laten terugdeinzen?

Volgens de RKK zijn God en Jezus "één in wezenâ€, hoe kan Jezus’ wil, of wens, dan anders zijn dan die van zijn Vader? —

In Johannes 14 : 20 zegt Jezus : de "Vader is groter dan ik".... enz....., enz.

Het dogma van de Drie-eenheid deed pas zijn intrede op het einde van de 4de eeuw.

Het mens-zijn levert beperkingen op aan ruimte en tijd; op deze wijze kan je verklaren dat de Vader groter is dan Jezus.

Jezus hoeft geen rekening te houden met ruimte en tijd om uitspraken te doen, hij was voor zijn komst op aarde al jaren en jaren bij zijn Vader in de hemel. Hij weet waarover hij sprak.

Als Jezus God is waarom zegt de Schrift dan dat Jezus een superieure positie gekregen heeft in de hemel na zijn Hemelvaart ? Is hij dan hoger geplaatst geworden dan God de Vader ? ? Hoe kan dat ?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er is onder de hemel slechts één naam gegeven tot redding, dan de naam van Jezus. Door niemand anders word je gered (Hand 4). Dit zou je op het spoor kunnen zetten dat de Zoon en de Vader één zijn. Wie de Zoon heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ik vind het daarom vreemd dat je je zo afzet tegen christenen die Jezus als God beschouwen. De Geest was eerst op Jezus. Jezus moest naar de Vader gaan, zodat de Geest aan de gemeente gegeven kon worden. Als Hij al een naam heeft, dan is het wellicht voor ons niet nodig om die te weten. We kennen immers de ene naam die nodig is voor ons behoud. En de naam Jahwe? De Joden durfden die naam amper te noemen. Wie Johannes leest, zou kunnen concluderen dat Jezus Jahwe is, als hij 7 keer Ik ben uitspreekt. Maar het is en blijft een kwestie van geloof, als antwoord op de vraag: en gij, wie zegt gij dat ik ben?. Ieder zal zelf het antwoord moeten geven en het antwoorden niet aan anderen over laten.

Die éne naam tot redding wil niet zeggen dat de Vader één is met zijn zoon. De redding kwam inderdaad alleen van Jezus, hij heeft zijn lichaam en bloed gegeven zodat redding volbracht werd voor de gehele mensheid. Zonder loskoopoffer GEEN redding !

Het is niet omdat de Joden de naam van God niet durven uitspreken of vernoemen dat elke gelovige dat ook zo moet doen. In Jeremia hoofdstuk 23 worden valse profeten beschuldigd van leugens te prediken en het volk de naam van God willen doen vergeten. God zegt zelf ieder die mijn naam aanroept zal gered worden ! Als u het Onze Vader bidt, zegt gij niet : "Geheiligd zij uw naam" ?

Eén ernstige reden waarom de naam van God niet aanroepen mag worden ?

Gods naam aanroepen zonder Jezus naam te noemen is niet mogelijk.

Waarom niet ? Dat staat niet in het modelgebed dat Jezus gaf ! Heb je een tekst uit de bijbel ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarom zou Jezus God moeten zijn ?

Het is een noodzakelijk moeten, het kan niet anders voor mij. Als ik zie hoe de psalmen zingen over het Koninkrijk van God en ik lees dat Jezus de Koning is en het Koninkrijk van God met Jezus is gekomen, dan vind ik het moeilijk om het anders te lezen dan dat het NT Jezus op de plek van God zet. En lees de berichten van Nunc maar, die al dergelijke parallellen uitvoerig heeft beschreven en toegelicht. Ik kan het gewoon niet anders lezen.

Daarnaast, of misschien nog wel belangrijker, is voor mij dat God ons mensen is komen opzoeken, eerst in de woorden van de profeten, maar uiteindelijk in de persoon Jezus. Hij is niet op afstand gebleven, geen buitenstaander, niet oordelend vanuit een ivoren toren, maar Hij heeft onder ons gewoond, in ons lijden gedeeld en het lijden gedragen tot het einde toe, tot in de dood. Als bewijs van goddelijke kracht is Hij opgestaan. Hij heeft alles over voor zijn schepping, Hij vindt het leven van een mens niet te min, Hij heeft elke tussenmuur die ons van Hem kan scheiden weggebroken. Dit wordt gesymboliseerd door de wet van het huwelijk, die geldig is zolang de Man leeft, maar als de Man gestorven is, is de vrouw vrij van de wet die haar aan die Man bond. Want de wet kon het goede niet brengen, omdat deze door de zonde werd geperverteerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wij kennen de naam van God als Yahweh/Jehovah, de genaamde Jezus als zoon van God, welke is de naam van de heilige geest, als hij een persoon is moet hij toch een naam hebben ? ?

Valse goden worden met hun naam in de bijbel vernoemd, waarom dan geen naam voor de heilige geest ?

Er is onder de hemel slechts één naam gegeven tot redding, dan de naam van Jezus. Door niemand anders word je gered (Hand 4).

Amen! *:}

Link naar bericht
Deel via andere websites
Arius had het bij het rechte eind. Weet jij waar de de drie-eenheidsleer vandaan komt ? Ik denk het niet !
Jawel hoor. Vreemd dat je Arius verdedigt, want zoveel verschilt zijn leer niet van die van Nicea, behalve op het punt of de Zoon een schepsel is (gemaakt, niet geboren).
Oké, de geest wordt niet vernoemd in het visioen, heb jij weet wat de naam van de geest is ?

Wij kennen de naam van God als Yahweh/Jehovah, de genaamde Jezus als zoon van God, welke is de naam van de heilige geest, als hij een persoon is moet hij toch een naam hebben ? ?

Valse goden worden met hun naam in de bijbel vernoemd, waarom dan geen naam voor de heilige geest ?

Nee. Je haalt een aantal dingen door elkaar. Jehovah (sic) doet sowieso niet mee, want dat is een foutieve verbastering. Jhwh is de naam van God, die gekend wordt in de hypostasen Vader, Zoon en Geest. Jezus is de naam van de historische persoon in wie de goddelijke Zoon met de menselijke natuur verenigd is, en Jezus is dus niet zonder meer de naam van de Zoon. En de Geest is geen persoon in onze zin van het woord, maar een hypostase van de ene God.
Er zijn nog zoveel verzen die aantonen dat Jezus niet God is !

Volgende verzen gaan over Jezus, de zoon van God.

[30] Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht, die niet in dit boek zijn neergeschreven. [31] Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam. Gelukkig kennen wij zijn naam, hoe zouden wij anders weten in wie te geloven of zijn naam bekend maken? (Johannes 20 : 31)

Vlak voor zijn dood bad Jezus : "Vader, neem alstublieft deze beker van Mij weg; maar toch, laat niet mijn wil gebeuren, maar die van U.’ [43] Toen verscheen Hem een engel uit de hemel die Hem kracht gaf." De heilige geest verscheen niet aan Jezus om hem kracht te geven, nee God zond een engel. Men zou toch kunnen verwachten dat God de heilige geest zou zenden die krachtiger zou moeten zijn dan een engel !

Volgens de RKK zijn God en Jezus "één in wezenâ€, hoe kan Jezus’ wil, of wens, dan anders zijn dan die van zijn Vader? —

In Johannes 14 : 20 zegt Jezus : de "Vader is groter dan ik".... enz....., enz.

Het dogma van de Drie-eenheid deed pas zijn intrede op het einde van de 4de eeuw.

Dit valt enerzijds te verklaren uit het verschil tussen de hypostasen van God, en anderzijds uit het feit dat Jezus twee naturen had.

Die tekst over de engel hoort niet bij het oorspronkelijke evangelie, dat is een latere toevoeging.

Enne,..... de bijbel zegt zelfs dat mensen goden zijn : Johannes 10 : 33-36 :

[33] De Joden antwoordden: ‘Niet om een weldaad willen we U stenigen, maar wegens godslastering. Want hoewel U maar een mens bent, geeft U zich voor God uit.’ [34] Jezus hernam: ‘Staat er niet in uw wet geschreven: Ik heb gezegd: jullie zijn goden? [35] Als dus de wet degenen tot wie dit woord gericht wordt, goden noemt – en de Schrift is onaantastbaar – [36] met welk recht bestempelt u dan degene die de Vader heeft uitverkoren en naar de wereld heeft gezonden, als een godslasteraar omdat Hij zich Zoon van God noemt? (Zie ook psalm 82:6)

Ja. De redenering is: als mensen al goden genoemd worden, dan eens te meer de Enige Zoon van God.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarom zegt Jezus "Vader" tegen God ?

Jezus zegt Vader tegen de Vader. Ik vind het een mysterie, ik kan dat niet begrijpen, dat twee onderscheiden personen samen één God zijn. Op een ander niveau begrijp ik Jezus' aanspreken van de Vader wel: Jezus is de tweede Adam en zoals Adam wandelde met God, zo wandelt Jezus met de Vader. De mens is niet compleet zonder de relatie met de hemelse Vader.

God kan niet als Jehovah/Jahweh en tegelijkertijd als Jezus aanroepen worden !

Dat is inderdaad wat ik zeg: er is maar één naam gegeven. Overigens betekent Jezus: Jahweh redt. Als je Jezus aanbidt, aanbid je dus ook Jahweh.

Niemand komt tot de Vader tenzij door mij zegt Jezus. Als hogepriester maakt hij ons gebeden aan God bekend. Jezus is onze bemiddelaar tot God.

Jezus had de laatste jaren voor zijn dood de kracht om blinden te laten zien, kreupelen te doen gaan, zelfs doden op te wekken, allemaal uit liefde voor de mens..... Maar vlak voor zijn dood moest hij hevig lijden ondergaan, zweette bloed en tranen, smeekte zelfs zijn Vader de beker weg te nemen. Daarom zond zijn vader de engel om hem te versterken in de doodsangsten die hij moest doorstaan. De aanwezigheid van de engel heeft hem versterkt om het offer te volbrengen. Als christen kunnen wij ook versterkt worden in moeilijke momenten door de kracht van God en gebruikt hij ook zijn engelen.

En op het moment dat wij versterking krijgen door een engel, is de Geest er op dat moment niet?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Jezus hoeft geen rekening te houden met ruimte en tijd om uitspraken te doen, hij was voor zijn komst op aarde al jaren en jaren bij zijn Vader in de hemel. Hij weet waarover hij sprak.

Als Jezus God is waarom zegt de Schrift dan dat Jezus een superieure positie gekregen heeft in de hemel na zijn Hemelvaart ? Is hij dan hoger geplaatst geworden dan God de Vader ? ? Hoe kan dat ?

Dat komt omdat de discipelen Jezus in de eerste plaats als mens kenden. Dat Jezus tegelijkertijd ook God is, hebben zij uiteindelijk geconcludeerd op basis van de schriften en de tekenen die zij zagen. Op die manier is het ook in de Bijbel beschreven, om andere mensen te overtuigen. De Bijbel dringt de conclusie dat Jezus God is, niet op. Het zou velen, in het begin de Joden, afstoten, nog voordat ze de hele boodschap hebben gehoord. Het is het werk van de Geest dat mensen tot de overtuiging komen dat Jezus niet maar een bijzonder mens is, maar veel meer dan dat.

Jezus heeft dan ook rekening gehouden met onze gebondenheid aan ruimte en tijd. Hij weet hoe Hij de mens moet aanspreken, want zijn maaksel zijn wij.

Jezus is niet hoger geplaatst dan God. Jezus is hoger geplaatst dan een mens ooit geplaatst kan worden en dat bewijst dat Hij meer is dan mens alleen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gods naam aanroepen zonder Jezus naam te noemen is niet mogelijk.

Waarom niet ? Dat staat niet in het modelgebed dat Jezus gaf ! Heb je een tekst uit de bijbel ?

Het "modelgebed" zegt: uw naam worde geheiligd. Wat is dan die naam? Vul je daar in gedachten Jezus in? Of een andere naam? Het is aan jou, om naar je geloof daar een naam in te vullen. Of is het, zoals je een model kan gebruiken, slechts een formule die je uitspreekt?

Het hele boek Handelingen gaat slechts over één naam, de naam Jezus. Het is dan ook Jezus die de naam van de Vader heeft geopenbaard (Joh 17:6). Daarmee raakt de openbaring van God aan Mozes als "Ik ben" op de achtergrond. Voor de openbaring wie God is, moet je bij Jezus zijn en bij niemand anders.

Link naar bericht
Deel via andere websites

In Filippenzen staat dat: "Hij Zijn Goddelijkheid heeft afgelegd om de mensen gelijk te worden".

Over Wie gaat het dan?

Zolang het Christendom maar blijft beweren dat Jezus op aarde God en mens tegelijk is, zal deze discussie nooit tot een einde komen.

Zolang het Christendom blijft beweren dat Jezus half God half mens was op aarde idem.

Men wil maar niet geloven dat Hij Zijn Goddelijkheid heeft afgelegd om als mens, als Zoon van Adam de zonden te kunnen dragen en ook om te kunnen sterven. De dood is heel belangrijk voor de essentie van Zijn bediening aan de mensheid.

Half God of half mens of verkleed als mens levert altijd dit soort discussies op, want was Hij nu God op aarde of was Hij mens op aarde of fifty-fifty.

Afgezien van het misverstand of het begrip 'zoon' wat in de Bijbel altijd wijst op de erfgenaam. Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd"> wijst naar de dag van de opstanding ( heden).

Pas toen was er sprake van die duif, als beeld van De Heilige Geest altijd van groot belang is bij 'wedergeboorte' en wedergeboorte is dood en opstanding.

Pas na de opstanding werd Jezus uitermate verhoogd en met eer en heerlijkheid gekroond en gezet aan de rechterhand van de Vader in de functie van de Zoon ( Erfgenaam) Hogepriester, Christus, Gezalfde. Niet zo moeilijk om Zijn menszijn en Zijn bediening aan de wereld nog meer eer te geven.

De Psalm waar gesproken wordt over de Zoon die heden gegenereerd werd is profetisch van karakter en wijst niet naar Zijn geboorte, maar naar Zijn wedergeboorte.

Ik weet hoe moeilijk het is om vastgeroeste tradities in je denken bij te stellen, maar soms blijkt dat nodig voor andere begrippen. En Jezus was dus niet eeuwig mens is tweeledig. Want zelfs in Zijn verheerlijkte hemelse positie wordt HIj "Jezus van Nazareth " genoemd.

De afstamming van Adam is nog steeds niet ongedaan gemaakt lijkt mij, gezien de geslachtsregisters. "Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond"> Waar zien wij Hem?

Aan de rechter ( hand) van de Vader.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gods naam aanroepen zonder Jezus naam te noemen is niet mogelijk.

Waarom niet ? Dat staat niet in het modelgebed dat Jezus gaf ! Heb je een tekst uit de bijbel ?

Het "modelgebed" zegt: uw naam worde geheiligd. Wat is dan die naam? Vul je daar in gedachten Jezus in? Of een andere naam? Het is aan jou, om naar je geloof daar een naam in te vullen. Of is het, zoals je een model kan gebruiken, slechts een formule die je uitspreekt?

Het hele boek Handelingen gaat slechts over één naam, de naam Jezus. Het is dan ook Jezus die de naam van de Vader heeft geopenbaard (Joh 17:6). Daarmee raakt de openbaring van God aan Mozes als "Ik ben" op de achtergrond. Voor de openbaring wie God is, moet je bij Jezus zijn en bij niemand anders.

Het Onze Vader is een gebed dat Jezus de discipelen geleerd heeft. Zelf bad Hij het Hogepriesterlijk gebed, niet het Onze Vader.

Je kunt je afvragen of Zijn Naam geheiligd is ( vandaag aan de dag)en of Zijn Koninkrijk gekomen is.

En geschiedt God's wil nu op de aarde?

Bidden om brood? Vergeef onze schulden?

Wat doe ik dan met Joh. 3 vers 16 waar staat dat God alle zonden en schuld op Zich genomen heeft? Zijn onze schulden dan toch niet vergeven? Want dat staat in het gebed "Onze Vader".

Link naar bericht
Deel via andere websites
In Filippenzen staat dat: "Hij Zijn Goddelijkheid heeft afgelegd om de mensen gelijk te worden".

Over Wie gaat het dan?

Christus Jezus (Fil 2:5).
Zolang het Christendom maar blijft beweren dat Jezus op aarde God en mens tegelijk is, zal deze discussie nooit tot een einde komen.

Er zijn ook christenen die anders beweren. Zolang het christendom bestaat, zal deze discussie ook wel blijven bestaan.

Zolang het Christendom blijft beweren dat Jezus half God half mens was op aarde idem.

Die kende ik nog niet. Zijn er mensen die dat geloven?

Men wil maar niet geloven dat Hij Zijn Goddelijkheid heeft afgelegd om als mens, als Zoon van Adam de zonden te kunnen dragen en ook om te kunnen sterven. De dood is heel belangrijk voor de essentie van Zijn bediening aan de mensheid.

De vraag tegenwoordig is, net als in het begin, of Jezus meer is dan een bijzonder mens. Ook de tekst in Filippenzen bewijst dat Jezus meer is dan een bijzonder mens.

Half God of half mens of verkleed als mens levert altijd dit soort discussies op, want was Hij nu God op aarde of was Hij mens op aarde of fifty-fifty.

Afgezien van het misverstand of het begrip 'zoon' wat in de Bijbel altijd wijst op de erfgenaam. Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd"> wijst naar de dag van de opstanding ( heden).

Er bestaan inderdaad verschillen van mening over.

Pas toen was er sprake van die duif, als beeld van De Heilige Geest altijd van groot belang is bij 'wedergeboorte' en wedergeboorte is dood en opstanding.

Pas na de opstanding werd Jezus uitermate verhoogd en met eer en heerlijkheid gekroond en gezet aan de rechterhand van de Vader in de functie van de Zoon ( Erfgenaam) Hogepriester, Christus, Gezalfde. Niet zo moeilijk om Zijn menszijn en Zijn bediening aan de wereld nog meer eer te geven.

De Psalm waar gesproken wordt over de Zoon die heden gegenereerd werd is profetisch van karakter en wijst niet naar Zijn geboorte, maar naar Zijn wedergeboorte.

Ik weet hoe moeilijk het is om vastgeroeste tradities in je denken bij te stellen, maar soms blijkt dat nodig voor andere begrippen.

Daarom zegt Paulus ook: wordt vernieuwd in je denken. Dat is nog niet zo eenvoudig.

En Jezus was dus niet eeuwig mens is tweeledig. Want zelfs in Zijn verheerlijkte hemelse positie wordt HIj "Jezus van Nazareth " genoemd.

De afstamming van Adam is nog steeds niet ongedaan gemaakt lijkt mij, gezien de geslachtsregisters. "Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond"> Waar zien wij Hem?

Aan de rechter ( hand) van de Vader.

Ik zou het ook vreemd vinden als Jezus nu niet meer mens zou zijn. Het zou voor mij afdoen aan de wijze waarop Hij zich aan ons verbonden heeft. God wil bij de mensen wonen, wat veel verstrekkender is dan het samen wandelen met Adam in de avonden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Waarom niet ? Dat staat niet in het modelgebed dat Jezus gaf ! Heb je een tekst uit de bijbel ?

Het "modelgebed" zegt: uw naam worde geheiligd. Wat is dan die naam? Vul je daar in gedachten Jezus in? Of een andere naam? Het is aan jou, om naar je geloof daar een naam in te vullen. Of is het, zoals je een model kan gebruiken, slechts een formule die je uitspreekt?

Het hele boek Handelingen gaat slechts over één naam, de naam Jezus. Het is dan ook Jezus die de naam van de Vader heeft geopenbaard (Joh 17:6). Daarmee raakt de openbaring van God aan Mozes als "Ik ben" op de achtergrond. Voor de openbaring wie God is, moet je bij Jezus zijn en bij niemand anders.

Het Onze Vader is een gebed dat Jezus de discipelen geleerd heeft. Zelf bad Hij het Hogepriesterlijk gebed, niet het Onze Vader.

Waar staat dat Hij niet het Onze Vader bad?

Je kunt je afvragen of Zijn Naam geheiligd is ( vandaag aan de dag)en of Zijn Koninkrijk gekomen is.

En geschiedt God's wil nu op de aarde?

Bidden om brood? Vergeef onze schulden?

Wat doe ik dan met Joh. 3 vers 16 waar staat dat God alle zonden en schuld op Zich genomen heeft? Zijn onze schulden dan toch niet vergeven? Want dat staat in het gebed "Onze Vader".

Het Onze Vader is het gebed, dat Jezus aan zijn leerlingen leerde. In een leersituatie geeft een model houvast, maar je moet niet in de modellen blijven steken. In het dagelijks leven zullen we moeten schrijven en rekenen, ook al zijn de situaties compleet anders dan de oefeningen in de leerboeken. Is het model daarmee waardeloos? Nee. Het model hielp ons een eindje op weg toen we zelf nog niet kundig waren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er staat nergens dat Jezus het Onze Vader bad en er staat nergens dat Hij het gebed niet bad.

Een gebedsmodel kan iemand misschien op weg helpen. Ik weet het niet.

Paulus schrijft wel het een en ander over het gebed, hoe wij zouden bidden o.a.

Dus blijven mijn vragen overeind, want daar heb ik nog geen antwoord op.

Je kunt je afvragen of Zijn Naam geheiligd is ( vandaag aan de dag)en of Zijn Koninkrijk gekomen is.

En geschiedt God's wil nu op de aarde?

Bidden om brood? Vergeef onze schulden?

Wat doe ik dan met Joh. 3 vers 16 waar staat dat God alle zonden en schuld op Zich genomen heeft? Zijn onze schulden dan toch niet vergeven? Want dat staat in het gebed "Onze Vader".

In onze gebeden moeten we onze harten aan God uitstorten (Filippenzen 4:6-7), niet gewoonweg uit het hoofd geleerde woorden voor God opzeggen.

Heeft de kruisdood van de Here Jezus ons niet verlost van de boze?

Het is duidelijk dat het ‘Onze Vader’ het modelgebed is voor de discipelen in de tijd dat de Heer Jezus nog bij hen was.

Maar ook zal het geldig zijn in de periode van de Verdrukking, wanneer er

een gelovig overblijfsel zal gevonden worden. In die tijd, wanneer de grootste wereldbrand woedt, zullen de gelovigen bidden: “leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de bozeâ€

-

Of, breng ons niet; dat is, geef ons niet over.

De Heer leerde het ‘Onze Vader’ aan in een tijd dat de Joodse wet nog niet aan het kruis was genageld (Kol 2:14). De Gemeente was nog niet gesticht. De Heilige Geest was nog niet uitgestort en woonde nog niet blijvend in haar leden. Dit was nog toekomst.

Daarom hadden Jezus’ discipelen tussentijds een aanwijzing nodig om te weten hoe zij moesten bidden.

Het gebed is in principe niet voor Christenen al is er niets op tegen om het gebed te bidden uiteraard, maar je vraagt iets wat je al ontvangen hebt.

Wij zijn echter geen na-bidders. Wij zijn geen onmondigen. De Heilige Geest is (sinds pinksteren, Hand 2) gekomen om de leden van de Gemeente te leiden in het bidden naar Gods verlangen.

Ook qua inhoud is het duidelijk dat het ‘Onze Vader’ niet bedoeld kan zijn voor christenen. De Heer Jezus zei vlak voor Zijn lijden dat zijn discipelen tot hiertoe niets hadden gebeden in Zijn Naam:Joh 16:23-24 “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij de Vader zult bidden in Mijn Naam, [dat] zal Hij u geven.

Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er staat nergens dat Jezus het Onze Vader bad en er staat nergens dat Hij het gebed niet bad.

Dus kan je niet zo stellig uitspreken dat Jezus het niet bad. We weten het gewoon niet.

Een gebedsmodel kan iemand misschien op weg helpen. Ik weet het niet.

Paulus schrijft wel het een en ander over het gebed, hoe wij zouden bidden o.a.

Dus blijven mijn vragen overeind, want daar heb ik nog geen antwoord op.

Je kunt je afvragen of Zijn Naam geheiligd is (vandaag aan de dag) en of Zijn Koninkrijk gekomen is.

Zijn naam wordt geheiligd door hen die zijn naam aanroepen. Het gebed is dat iedere knie zich voor Hem zal buigen. Zijn Koninkrijk is gekomen en realiteit in het leven van hen die in Hem geloven, maar het gebed is dat iedere tegenstand tegen God stopt.

En geschiedt God's wil nu op de aarde?

Wie in Hem geloven, doen zijn wil, maar het gebed is, dat ieder zijn wil doet, zodat het voor iedereen vrede wordt op aarde.

Bidden om brood?

Voor de dagelijkse zorgen aan, zoekt een christen eerst Gods Koninkrijk. Met de komst van Gods Koninkrijk is al het andere al gegarandeerd. Het is dus na de eerste drie beden nu het moment om alle zorgen, die een christen toch heeft, bij God te brengen.

Vergeef onze schulden?

Daar staat achteraan: zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Wie een conflict heeft met zijn broeder, zal de zon daar niet over moeten laten ondergaan. Deze bede doet de gelovige beseffen dat zijn leven in overeenstemming moet zijn met de heiligheid van God (weest heilig, want ik ben heilig).

Wat doe ik dan met Joh. 3 vers 16 waar staat dat God alle zonden en schuld op Zich genomen heeft? Zijn onze schulden dan toch niet vergeven? Want dat staat in het gebed "Onze Vader".

Een mens staat nog steeds bloot aan verzoekingen. Daarom luidt de zesde bede: en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zodra een christen meent niet meer te zondigen en geen vergeving meer nodig te hebben, lijdt het geloof schipbreuk. Daarom zegt Paulus: wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle. En liep hij de wedloop om zelf, na anderen het geloof te hebben gebracht, zelf afgewezen zou worden. Elke gearriveerdheid is misplaatst, want waar Christus zijn werk volbracht, daar is het voor de christen nog geen gelopen race.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dus kan je niet zo stellig uitspreken dat Jezus het niet bad. We weten het gewoon niet.

Zeker weten we het niet, maar doorgaans zijn velen het erover eens dat Hij dat gebed niet bad. Maar het is niet zeker, dat ben ik met je eens.

Zijn naam wordt geheiligd door hen die zijn naam aanroepen. Het gebed is dat iedere knie zich voor Hem zal buigen. Zijn Koninkrijk is gekomen en realiteit in het leven van hen die in Hem geloven, maar het gebed is dat iedere tegenstand tegen God stopt.

Denk je echt dat God ons gebed nodig heeft om de tegenstander te stoppen?

En geschiedt God's wil nu op de aarde?

Dat iedere knie zich voor Hem zal buigen, ligt vast in de eschatologie en dat buiten is niet vrijwillig, maar gedwongen. In onze bedeling buigt de mens zijn knie vrijwillig, als hij dat wil.

Wie in Hem geloven, doen zijn wil, maar het gebed is, dat ieder zijn wil doet, zodat het voor iedereen vrede wordt op aarde.

Het wordt pas vrede op aarde in het duizendjarig rijk en ook dat ligt vast in het plan van God, daar hoef je niet voor te bidden, want dat zal nu niet gebeuren.

Voor de dagelijkse zorgen aan, zoekt een christen eerst Gods Koninkrijk. Met de komst van Gods Koninkrijk is al het andere al gegarandeerd. Het is dus na de eerste drie beden nu het moment om alle zorgen, die een christen toch heeft, bij God te brengen.

Er komt een tijd in de eschatologie dat men niet kan kopen en verkopen. Er komt dan ook een tijd van hongersnood in de jaren van verdrukking en de gelovigen uit die verdrukking zullen om brood vragen en zij zullen dat ongetwijfeld ook ontvangen, want zij worden gevoed en bewaard in de woestijn.

Vergeef onze schulden?

Daar staat achteraan: zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Wie een conflict heeft met zijn broeder, zal de zon daar niet over moeten laten ondergaan. Deze bede doet de gelovige beseffen dat zijn leven in overeenstemming moet zijn met de heiligheid van God (weest heilig, want ik ben heilig).

Ja Peter, dat klinkt fantastisch en heel vroom, maar toen ik onlangs wat van mensen die dit gebed bidden om vergeving vroeg was men niet thuis. Nooit van vergeving gehoord blijkbaar.

Ik denk dat als je het dan oprecht bidt en je meent het ook en je brengt het niet in de praktijk, heb je God straks wel wat uit te leggen.

Een mens staat nog steeds bloot aan verzoekingen. Daarom luidt de zesde bede: en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zodra een christen meent niet meer te zondigen en geen vergeving meer nodig te hebben, lijdt het geloof schipbreuk. Daarom zegt Paulus: wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle. En liep hij de wedloop om zelf, na anderen het geloof te hebben gebracht, zelf afgewezen zou worden. Elke gearriveerdheid is misplaatst, want waar Christus zijn werk volbracht, daar is het voor de christen nog geen gelopen race.

Je gaat nu wat mij betreft iets te snel. De wedloop van Paulus is een ander onderwerp.

Ik weet niet of het geloof schipbreuk kan lijden.

De Here Jezus is onze Hogepriester en wast dagelijks onze voeten en vernieuwt ons binnenste van dag tot dag opdat wij rein voor God zouden staan.

Waar Christus Zijn werk volbracht heeft als Jezus van Nazareth was dat een werk aan de wereld en niet een werk specifiek voor Christenen.

Zijn volbrachte Werk aan het kruis en bestemd voor de wereld bracht verzoening tot stand.

Zijn Werk aan de Christengelovigen brengt Heiliging en Reiniging tot stand en daar mag je om vragen, uiteraard, maar als je het niet vraagt ontvang je dat toch omdat je als gelovige geheiligd bent in Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Onze Heer gaf ons het Onze Vader..... Dat Hij "het Zelf niet zou bidden", is een denigrerende en buitengewoon hooghartige opmerking en het is laatdunkend, het is jezelf aan God gelijk willen stellen, als een brutaal en rebellerend kind dat tegen zijn vader of zijn moeder roept "doe het zelf".

Dat een christen zoiets kan zeggen, en jarenlang kan blijven zeggen, en tegelijkertijd zich niet bewust zijn (of willen zijn) van wat ze zegt en wat ze doet, is voor mij onbestaanbaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Denk je echt dat God ons gebed nodig heeft om de tegenstander te stoppen?

Ik denk dat wij het nodig hebben en dat we door het te bidden onze prioriteit verschuiven naar zijn prioriteit. Dat we dan in daad bezig zijn om Hem koning te laten zijn en dat zo zijn woord niet ledig tot Hem terugkeert.

Dat iedere knie zich voor Hem zal buigen, ligt vast in de eschatologie en dat buiten is niet vrijwillig, maar gedwongen. In onze bedeling buigt de mens zijn knie vrijwillig, als hij dat wil.

Daarom moeten we er om bidden. Het is nu de tijd van de laatste dingen.

Het wordt pas vrede op aarde in het duizendjarig rijk en ook dat ligt vast in het plan van God, daar hoef je niet voor te bidden, want dat zal nu niet gebeuren.

Voor jou dus een blokkade om te bidden.

Ik geloof dat Satan nu gebonden is en dat de duizend jaar niets anders behelst. Het is nu de tijd voor mensen om zich te bekeren.

Er komt een tijd in de eschatologie dat men niet kan kopen en verkopen. Er komt dan ook een tijd van hongersnood in de jaren van verdrukking en de gelovigen uit die verdrukking zullen om brood vragen en zij zullen dat ongetwijfeld ook ontvangen, want zij worden gevoed en bewaard in de woestijn.

We leven nu al in de tijd van de laatste dingen. En Jezus' onderwijs is bruikbaar vandaag de dag.

Vergeef onze schulden?

Daar staat achteraan: zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Wie een conflict heeft met zijn broeder, zal de zon daar niet over moeten laten ondergaan. Deze bede doet de gelovige beseffen dat zijn leven in overeenstemming moet zijn met de heiligheid van God (weest heilig, want ik ben heilig).

Ja Peter79, dat klinkt fantastisch en heel vroom, maar toen ik onlangs wat van mensen die dit gebed bidden om vergeving vroeg was men niet thuis. Nooit van vergeving gehoord blijkbaar.

Ik denk dat als je het dan oprecht bidt en je meent het ook en je brengt het niet in de praktijk, heb je God straks wel wat uit te leggen.

Dat klopt.

Een mens staat nog steeds bloot aan verzoekingen. Daarom luidt de zesde bede: en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zodra een christen meent niet meer te zondigen en geen vergeving meer nodig te hebben, lijdt het geloof schipbreuk. Daarom zegt Paulus: wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle. En liep hij de wedloop om zelf, na anderen het geloof te hebben gebracht, zelf afgewezen zou worden. Elke gearriveerdheid is misplaatst, want waar Christus zijn werk volbracht, daar is het voor de christen nog geen gelopen race.

Je gaat nu wat mij betreft iets te snel. De wedloop van Paulus is een ander onderwerp.

Ik weet niet of het geloof schipbreuk kan lijden.

Volgens Paulus kan het (1 Tim 1:19 WV): Vecht, daardoor gesteund, voor de goede zaak, gewapend met geloof en een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben prijsgegeven, heeft hun geloof schipbreuk geleden.

De Here Jezus is onze Hogepriester en wast dagelijks onze voeten en vernieuwt ons binnenste van dag tot dag opdat wij rein voor God zouden staan.

Waar Christus Zijn werk volbracht heeft als Jezus van Nazareth was dat een werk aan de wereld en niet een werk specifiek voor Christenen.

Zijn volbrachte Werk aan het kruis en bestemd voor de wereld bracht verzoening tot stand.

Zijn Werk aan de Christengelovigen brengt Heiliging en Reiniging tot stand en daar mag je om vragen, uiteraard, maar als je het niet vraagt ontvang je dat toch omdat je als gelovige geheiligd bent in Christus.

Wat Jezus Christus in de hemel als hogepriester in de hemel doet, hangt direct samen met wat Hij op aarde heeft gedaan (Heb 2: 187 WV): Omdat Hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, kan Hij allen helpen die beproefd worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat wij het nodig hebben en dat we door het te bidden onze prioriteit verschuiven naar zijn prioriteit. Dat we dan in daad bezig zijn om Hem koning te laten zijn en dat zo zijn woord niet ledig tot Hem terugkeert.

Ik heb er altijd moeite mee als iemand in het meervoud spreekt en daarmee voor anderen bepaalt wat die ander nodig heeft.

Daarom moeten we er om bidden. Het is nu de tijd van de laatste dingen.

Kun je aantonen dat het nu de tijd is van de laatste dingen en waarom we moeten bidden wat in de eschatologie , lees Gods plan vaststaat.

Voor jou dus een blokkade om te bidden.

Er is geen enkele blokkade voor mij om te bidden, in deze bedeling mogen we vrij naderen tot de Troon der genade en dat doe ik dus ook via het gebed.

Ik geloof dat Satan nu gebonden is en dat de duizend jaar niets anders behelst. Het is nu de tijd voor mensen om zich te bekeren.

Aha nu wordt het me duidelijk, jij gelooft dat wij nu leven in het duizendjarig rijk? Want dan is satan toch gebonden? Dat het nu de aangename tijd is is absoluut waar. Maar we leven nu niet in het duizendjarig rijk waar satan gebonden is.

We leven nu al in de tijd van de laatste dingen. En Jezus' onderwijs is bruikbaar vandaag de dag.

Wat bedoel je met 'de laatste dingen'? En was Gods onderwijs niet bruikbaar vanaf het moment dat Hij het gegeven heeft?

Wat Jezus Christus in de hemel als hogepriester in de hemel doet, hangt direct samen met wat Hij op aarde heeft gedaan (Heb 2: 187 WV): Omdat Hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, kan Hij allen helpen die beproefd worden.

Absoluut niet. Dat leert de Bijbel nergens.

Zijn bediening aan de wereld is van heel andere orde dan Zijn Werk aan de Gemeente.

Je haalt Hebr 2 aan vers 18 wat zegt dat Hij Zelf verzocht zijnde ...... Zie je dat het hier gaat om Zijn verzoeking en niet om Zijn lijden en sterven?

Zijn verzoeking was in de woestijn en Zijn verzoeker was de duivel en als Hogepriester kan Hij ons te hulp komen als wij verzocht worden. Zie je de kleine nuance tussen Zijn werk aan de wereld en Zijn werk aan gelovigen? Het hangt dus totaal niet samen Peter.

Zijn werk aan de wereld is van andere aard dan Zijn werk aan gelovigen, en dat wil ik graag onderscheiden. Want Hij helpt ons als gelovigen omdat Hij in alles de broederen gelijk is geworden.

Hij is de wereld nooit gelijk geworden. Dat onderscheid is heel belangrijk, omdat Christus dus niet meelijdt met de wereld, maar met de gelovigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Onze Heer gaf ons het Onze Vader..... Dat Hij "het Zelf niet zou bidden", is een denigrerende en buitengewoon hooghartige opmerking en het is laatdunkend, het is jezelf aan God gelijk willen stellen, als een brutaal en rebellerend kind dat tegen zijn vader of zijn moeder roept "doe het zelf".

Dat een christen zoiets kan zeggen, en jarenlang kan blijven zeggen, en tegelijkertijd zich niet bewust zijn (of willen zijn) van wat ze zegt en wat ze doet, is voor mij onbestaanbaar.

Dat Jezus het Zelf niet bad of juist wel kan jij evenmin aantonen.

Voor de rest zijn het veroordelingen en dat zouden we niet doen toch?

En dat uitspraken voor jou onbestaanbaar zijn is helemaal prima. Maar jij bent de norm niet.

Ik ben blij dat God 'mondige' kinderen ook accepteert en zelfs brutale en rebellerende kinderen en dat Hij het hart van dat kind aanziet.

Misschien zou men eerst moeten leren in de praktijk brengen waar men om bidt.

Want 'vergeving' kom ik maar heel weinig tegen.

Als je dan een gebed bidt en je brengt het niet in de praktijk is dat 'blasfemie'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Onze Heer gaf ons het Onze Vader..... Dat Hij "het Zelf niet zou bidden", is een denigrerende en buitengewoon hooghartige opmerking en het is laatdunkend, het is jezelf aan God gelijk willen stellen, als een brutaal en rebellerend kind dat tegen zijn vader of zijn moeder roept "doe het zelf".

Dat een christen zoiets kan zeggen, en jarenlang kan blijven zeggen, en tegelijkertijd zich niet bewust zijn (of willen zijn) van wat ze zegt en wat ze doet, is voor mij onbestaanbaar.

Ik weet niet of het "onze Heer is". Dus is de rest van de post ook twijfelachtig.

Misschien heb ik een 'andere' Heer?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat wij het nodig hebben en dat we door het te bidden onze prioriteit verschuiven naar zijn prioriteit. Dat we dan in daad bezig zijn om Hem koning te laten zijn en dat zo zijn woord niet ledig tot Hem terugkeert.

Ik heb er altijd moeite mee als iemand in het meervoud spreekt en daarmee voor anderen bepaalt wat die ander nodig heeft.

Je had het over ons gebed ...

Heb je er niet moeite mee dat je het zelf doet?

Kun je aantonen dat het nu de tijd is van de laatste dingen en waarom we moeten bidden wat in de eschatologie , lees Gods plan vaststaat/

Misschien had ik moeten zeggen: de laatste dagen (dat komt voor mij op hetzelfde neer).

Tekstbewijs: Handeling 2: 16-18 (WV): maar hier gebeurt wat gezegd is door de profeet Joël: En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat Ik mijn Geest zal uitgieten over alle mensen; uw zonen en uw dochters zullen profeteren, de jongeren onder u zullen visioenen zien en de ouderen zullen dromen dromen; ja, over mijn dienaren en mijn dienaressen zal Ik in die dagen mijn Geest uitgieten, en zij zullen profeteren.

Waarom we daarom moeten bidden? Omdat je daarmee zijn komst bespoedigt: 2 Petrus 3: 12 (WV): Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Ook de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter (Lukas 18) maakt duidelijk waarom je hierom moet bidden en niet verslappen.

Voor jou dus een blokkade om te bidden. [/quote}

Er is geen enkele blokkade voor mij om te bidden, in deze bedeling mogen we vrij naderen tot de Troon der genade en dat doe ik dus ook via het gebed.

Maar niet met betrekking tot deze bede uit het Onze Vader.

Aha nu wordt het me duidelijk, jij gelooft dat wij nu leven in het duizendjarig rijk? Want dan is satan toch gebonden? Dat het nu de aangename tijd is is absoluut waar. Maar we leven nu niet in het duizendjarig rijk waar satan gebonden is.

Ik geloof niet in een duizendjarig rijk, want dat concept is vreemd aan de Bijbel. Er is slechts in één tekst in Openbaring sprake van het duizendjarig gebonden zijn van de satan en die wordt door creatievelingen gekoppeld aan het vrederijk uit het OT.

Jezus heeft de sterke man gebonden (Lukas 11:21) en "rooft" zijn huis in deze laatste dagen leeg. Zoals psalm 68 zegt, die in verband met Hemelvaart en Pinksteren wordt gebracht: krijgsgevangenen voerde Hij mee, gaven gaf Hij aan de mensen.

Wat bedoel je met 'de laatste dingen'? En was Gods onderwijs niet bruikbaar vanaf het moment dat Hij het gegeven heeft?

Het zijn de laatste dagen en daarin gebeuren de laatste dingen waarover de Bijbel spreekt. Jezus' onderwijs is op deze laatste dagen gericht. Met Hem is de Messiaanse tijd aangebroken (Lukas 4: 16 ev) en zijn onderwijs geldt evenzeer zijn leerlingen toen ("discipelen") als nu.

Absoluut niet. Dat leert de Bijbel nergens.

Ik gaf een tekst uit Hebreeën, dat boek staat ook in de Bijbel.

Zijn bediening aan de wereld is van heel andere orde dan Zijn Werk aan de Gemeente.

Nee, de Gemeente is getuige van het Koninkrijk in de wereld. De Gemeente verkondigt de blijde boodschap van wat Jezus Christus toen heeft gedaan en Jezus is bij dit werk betrokken tot de voleinding van de wereld.

Je haalt Hebr 2 aan vers 18 wat zegt dat Hij Zelf verzocht zijnde ...... Zie je dat het hier gaat om Zijn verzoeking en niet om Zijn lijden en sterven?

Zijn verzoeking was in de woestijn en Zijn verzoeker was de duivel en als Hogepriester kan Hij ons te hulp komen als wij verzocht worden. Zie je de kleine nuance tussen Zijn werk aan de wereld en Zijn werk aan gelovigen? Het hangt dus totaal niet samen Peter79.

Ik zie hier geen nuance. Jezus werd niet alleen beproefd in de woestijn, zijn leven was een voortdurende beproeving vanwege het kleingeloof van zijn leerlingen en de verwerping door met name de leiders van zijn volk. De beproeving ging door tot aan het kruis toe (" red jezelf als je de Zoon van God bent, en kom van het kruis af").

Zijn werk aan de wereld is van andere aard dan Zijn werk aan gelovigen, en dat wil ik graag onderscheiden. Want Hij helpt ons als gelovigen omdat Hij in alles de broederen gelijk is geworden.

Hij is de wereld nooit gelijk geworden. Dat onderscheid is heel belangrijk, omdat Christus dus niet meelijdt met de wereld, maar met de gelovigen.

Deze wereld is zijn schepping. Johannes 3: Alzo lief heeft God de wereld gehad etc. Hier wordt positief over de wereld gesproken. Later gebruikt Paulus het woord wereld in negatieve zin, die nuance moet je goed onderscheiden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je had het over ons gebed ...

Heb je er niet moeite mee dat je het zelf doet?

Ik spreek nauwelijks in het meervoud en post altijd namens mezelf. Is je dat nooit opgevallen/

Misschien had ik moeten zeggen: de laatste dagen (dat komt voor mij op hetzelfde neer).

Dat is prima , maar blijft mijn vraag relevant.

Waarom we daarom moeten bidden? Omdat je daarmee zijn komst bespoedigt: 2 Petrus 3: 12 (WV): Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst. Ook de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter (Lukas 18) maakt duidelijk waarom je hierom moet bidden en niet verslappen.

Dus jij gelooft dat je door gebed Zijn komst bespoedigt en welke komst bedoel je dan? Geloof je in de opname van de Gemeente waar wij verschijnen voor de Rechterstoel van Christus? Of wacht jij op de verschijning voor de Grote Witte Troon op de Jongste Dag?

Ik geloof niet in een duizendjarig rijk, want dat concept is vreemd aan de Bijbel. Er is slechts in één tekst in Openbaring sprake van het duizendjarig gebonden zijn van de satan en die wordt door creatievelingen gekoppeld aan het vrederijk uit het OT.

Jezus heeft de sterke man gebonden (Lukas 11:21) en "rooft" zijn huis in deze laatste dagen leeg. Zoals psalm 68 zegt, die in verband met Hemelvaart en Pinksteren wordt gebracht: krijgsgevangenen voerde Hij mee, gaven gaf Hij aan de mensen.

.

Nee er is helemaal geen sprake van één tekst die spreekt over de tijd dat satan gebonden wordt. En als je suggereert dat dat door creatievelingen wordt gekoppeld aan het vrederijk dan vind ik het jammer dat je de andersdenkenden bestempelt als 'creatieveling'.

Ik besef dat het duizendjarig vrederijk, absoluut GEEN Bijbelse term is, niettemin geeft de Bijbel wel aan dat de duizend jaar staat voor de periode waar Satan gebonden is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid