Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 100
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Als ik de bijbel bestudeer kan ik niet anders dan tot genoemde gedachtes komen. Het probleem is dat er nergens in de bijbel een religievraagstuk compleet wordt behandeld. En toch wil men alles uit de bijbel halen. Het gevolg daarvan is dat er kriskras door de bijbel heen teksten worden uitgelicht, aan elkaar geplakt en men heeft voor een ongelovige (en zichzelf) het bewijs dat datgene waarin men gelooft de waarheid is.

Kan allemaal, maar nog steeds is dat hier niet on-topic. Hier bestuderen gelovigen de Schrift, vanuit het christelijk geloof. Het gezag van de Schrift staat dus niet ter discussie, evenals de legitimiteit van het christelijk geloof zelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Kan allemaal, maar nog steeds is dat hier niet on-topic. Hier bestuderen gelovigen de Schrift, vanuit het christelijk geloof. Het gezag van de Schrift staat dus niet ter discussie, evenals de legitimiteit van het christelijk geloof zelf.

Lijkt naast de kwestie Robert, Violist verwijst naar een grondige Bijbelstudie en dat is maar terecht ook binnen dit topic. Vaak verwordt Bijbelstudie nu net tot z'n tegengestelde, een platlands verhaal zonder dat het over de essentie van het boek gaat. Op die manier lijkt het nog enkel op een geschiedenisboekje zoals er duizenden zijn. Het onderwerp is hier Jezus als eeuwig mens, niet het zoveelste verhaal over slachtpartijen en onheil die Gods Woord zouden moeten weerspiegelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
..Kan allemaal, maar nog steeds is dat hier niet on-topic. Hier bestuderen gelovigen de Schrift, vanuit het christelijk geloof. Het gezag van de Schrift staat dus niet ter discussie, evenals de legitimiteit van het christelijk geloof zelf.

Leg me dan eens uit waarom de God in het OT wel alle tijd nam om uit te leggen hoe de kleding van de priesters er uit moest zien maar nergens uitgebreid vertelt over zijn Drieëenheid en de op stapel staande menswording van zijn Zoon. Dat laatste lijkt mij veel belangrijker en had een hoop geharrewar kunnen voorkomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
jammer dat deze post, nota benen op een christelijk forum wordt gekaapt door onchristelijke antitrinitatiers.

Kom eerst eens tot de essentie van het Christendom, er wordt hier niets gekaapt, integendeel. Deze topic gaat over het eeuwige leven van Jezus, de Christus die in jou zit en nooit is weggeweest. Het is zelfs erg dat je deze opmerking maakt op een Christelijk forum, sorry.

Link naar bericht
Deel via andere websites
jammer dat deze post, nota benen op een christelijk forum wordt gekaapt door onchristelijke antitrinitatiers.

Kom eerst eens tot de essentie van het Christendom, er wordt hier niets gekaapt, integendeel. Deze topic gaat over het eeuwige leven van Jezus, de Christus die in jou zit en nooit is weggeweest. Het is zelfs erg dat je deze opmerking maakt op een Christelijk forum, sorry.

Ik ben het hier met TTC eens, omdat Violist op dit punt vragen stelt en opmerkingen maakt, die m.i. legitiem en eerlijk zijn, en niet "oppositioneel om oppostitioneel te zijn". Het zijn m.i. goede en oprechte vragen en opmerkingen. Misschien hebben we niet altijd overal een antwoord op, maar het "foutste" wat een christen naar mijn mening (en ervaring) in zo'n geval kan doen, is zich verschuilen achter formalistische redenen om de vragen af fe weren en de vraagsteller, mits oprecht (maar dat is hier m.i. het geval) zodoende, wellicht onbedoeld, monddood te maken.

Overigens is de vraag van Violist over de vermelding in het O.T. van het op stapel staan van de Menswording van God een uitgelezen kans om erop te wijzen dat dat wel degelijk uitgebreid aan de orde komt in het O.T. Het is geen moeilijke vraag en ook geen rare of niet te beantwoorden vraag.

Het is helaas niet mijn sterkste kant om deze vraag in beknopt bestek te beantwoorden. Als niemand anders zich ertoe geroepen of in staat voelt, dan kan ik je, Violist, nog wel een plek noemen waarop dit soort vragen beantwoord worden en dat is bijvoorbeeld in het bijbelstudiemateriaal op dvd, van Frank Ouweneel: http://www.frankouweneel.nl/dvd.html . Ik heb zelf alle dvd's in huis en in dankbaarheid bestudeerd, maar ik kan helaas niet zomaar even uit mijn hoofd de boel reproduceren in een kort maar krachtig en goed gestructureerd antwoord.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Veel woorden weer en veel opvattingen, ik laat de bijbel altijd het laatste woord hebben.

Jezus had een voormenselijk bestaan bij zijn vader Jehovah, daarom kon hij zeggen voor Abraham was ik , hij kon ook zeggen dat hij zowel vader als zoon van David was.

Jezus heeft in opdracht van zijn vader de schepping volbracht, Johannes getuigd daar van en David was daar ook een deel van.

Met Jezus ging de koninklijke lijn die onderbroken was bij Zedekia weer lopen, dus hij voldoet aan beide. ook dus zoon van David.

De status nu is dat hij naast zijn vader Jehovah zit en over behoorlijk korte tijd zal hij het bestuur van de aarde in handen nemen 1000 jaar lang, meent men dat Jezus en Jehovah een persoon zijn dan zal men altijd in de knoop komen.

Het is allemaal goed te begrijpen, zo heeft de schepper het ook bedoelt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Veel woorden weer en veel opvattingen, ik laat de bijbel altijd het laatste woord hebben. Jezus had een voormenselijk bestaan bij zijn vader Jehovah, daarom kon hij zeggen voor Abraham was ik , hij kon ook zeggen dat hij zowel vader als zoon van David was. Jezus heeft in opdracht van zijn vader de schepping volbracht, Johannes getuigd daar van en David was daar ook een deel van. Met Jezus ging de koninklijke lijn die onderbroken was bij Zedekia weer lopen, dus hij voldoet aan beide. ook dus zoon van David. De status nu is dat hij naast zijn vader Jehovah zit en over behoorlijk korte tijd zal hij het bestuur van de aarde in handen nemen 1000 jaar lang, meent men dat Jezus en Jehovah een persoon zijn dan zal men altijd in de knoop komen. Het is allemaal goed te begrijpen, zo heeft de schepper het ook bedoelt.

"Voor Abraham ben ik" verwijst inherent naar de tweenaturenleer, soms sprak Jezus als geschiedkundig persoon in het leven, soms vanuit het Goddelijke dat eeuwig is. Dat eeuwige gaat vooraf aan Abraham of welke manifestatie dan ook, Jezus als tijd-ruimtelijke verschijning echter niet. Het vermengen van deze twee hoedanigheden leidt nogal vaak tot verwarring en twisten, de vraag stelt zich derhalve hoe lang Bijbelstudie moet duren om dit eenvoudige beginsel volwaardig te (h)erkennen. Water bij de wijn?

De tweenaturenleer of het dyofysitisme gaat over de verhouding van het goddelijke en menselijke in de Persoon van Jezus Christus of God de Zoon. De leer houdt in dat Jezus zowel volledig goddelijk als volledig menselijk is en dat deze beide naturen ongescheiden en onvermengd zijn. De tweenaturenleer werd vastgelegd op het Concilie van Chalcedon (451). De vraag naar de natuur van Christus ontstond, nadat op het Eerste Concilie van Nicea was vastgelegd dat Jezus gelijk in wezen ("homo-ousios") was aan God de Vader. Dit riep de vraag op hoe het goddelijke en het menselijke in zijn persoon samengekomen waren. Bij de tweenaturenleer wordt vaak het voorbeeld gebruikt van water en wijn die het goddelijke en menselijke symboliseren. Ze zijn bij elkaar zonder dat de één de ander opneemt. Ze zijn ongemengd, ongedeeld, ongescheiden en onveranderd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweenaturenleer

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat je brengt is niet meer dan een stukje filosofie vermengd met menselijke denkbeelden, het is daarom niet opvallend dat net als drie-eenh. aanhangers ze niet of zeer weinig met Bijbelteksten komen en van vaak uit het verband.

Als ik iets schrijf neem ik altijd het woord als leidraad, zoek mijn schrijvens van het verleden maar maar eens op je zal steeds veel passages om het punt te verduidelijken vinden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De tweenaturenleer of het dyofysitisme gaat over de verhouding van het goddelijke en menselijke in de Persoon van Jezus Christus of God de Zoon.

God zegt dat hij de enige ware God is

Jezus zegt dat hij door zijn vader gezonden is enz.

waarom moet iemand de 2 naturen leer volgen, het is puur afgodisch God en Jezus zullen het walgelijk vinden

De leer houdt in dat Jezus zowel volledig goddelijk als volledig menselijk is en dat deze beide naturen ongescheiden en onvermengd zijn. De tweenaturenleer werd vastgelegd op het Concilie van Chalcedon (451). De vraag naar de natuur van Christus ontstond, nadat op het Eerste Concilie van Nicea was vastgelegd dat Jezus gelijk in wezen ("homo-ousios") was aan God de Vader. Dit riep de vraag op hoe het goddelijke en het menselijke in zijn persoon samengekomen waren. Bij de tweenaturenleer wordt vaak het voorbeeld gebruikt van water en wijn die het goddelijke en menselijke symboliseren. Ze zijn bij elkaar zonder dat de één de ander opneemt. Ze zijn ongemengd, ongedeeld, ongescheiden en onveranderd.

Ik geloof liever het woord van de schepper

Link naar bericht
Deel via andere websites
De tweenaturenleer of het dyofysitisme gaat over de verhouding van het goddelijke en menselijke in de Persoon van Jezus Christus of God de Zoon.

God zegt dat hij de enige ware God is. Jezus zegt dat hij door zijn vader gezonden is enz.

waarom moet iemand de 2 naturen leer volgen, het is puur afgodisch God en Jezus zullen het walgelijk vinden.

Je hoeft die leer niet als dusdanig te volgen, het gaat om de herontdekking van je ware aard. En dat betekent sterven aan onware gedachten waardoor herstel tot realisatie komt. Het is de schepper die je dat laat weten en je bent vrij om dit te negeren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat je brengt is niet meer dan een stukje filosofie vermengd met menselijke denkbeelden, het is daarom niet opvallend dat net als drie-eenh. aanhangers ze niet of zeer weinig met Bijbelteksten komen en van vaak uit het verband. Als ik iets schrijf neem ik altijd het woord als leidraad, zoek mijn schrijvens van het verleden maar maar eens op je zal steeds veel passages om het punt te verduidelijken vinden.

Ja, ga maar terug voorbij de oerknal, daar vindt je jezelf. :D

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je hebt niets anders in te brengen dan op de man spelen, argumenten voor je stelling heb je niet, pas op de moderators houden hier niet van. hou hier mee op dan loop je misschien de kans dat de moderatie dit laat staan, alhoewel het totaal niets toevoegd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je hoeft die leer niet als dusdanig te volgen, het gaat om de herontdekking van je ware aard. En dat betekent sterven aan onware gedachten waardoor herstel tot realisatie komt. Het is de schepper die je dat laat weten en je bent vrij om dit te negeren.

prima, als je bijbelse ondersteuning geeft, volg ik je nu is het als:mijn buurman springt in een moddersloot , dus ik moet er ook inspringen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
prima, als je bijbelse ondersteuning geeft, volg ik je nu is het als:mijn buurman springt in een moddersloot, dus ik moet er ook inspringen.

1 Korintiërs 3:16 16 Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 Korintiërs 3:16 16 Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?

Klopt de geest woont in het midden van ware christenen, er zijn overigens nog meer teksten van dat kaliber maar het kan niet gebruikt worden om een persoonlijke opvatting of een opvatting in commissie te staven, daar zijn weer specifieke passages die over het onderwerp gaan voor nodig.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Klopt de geest woont in het midden van ware christenen, er zijn overigens nog meer teksten van dat kaliber maar het kan niet gebruikt worden om een persoonlijke opvatting of een opvatting in commissie te staven, daar zijn weer specifieke passages die over het onderwerp gaan voor nodig.

Dan zou je het willen hebben over 'inprentingen' die personages een 'kleur' geven? Deze verschijnen allemaal in eeuwigheid of God, net zoals heel de geschiedenis.

Voor inprenting is er meestal sprake van een 'tijdvenster', dat meestal in de vroege levensjaren ligt. Buiten die periode is inprenting voor dat specifieke gedrag onmogelijk of moeilijk. Hier staat ook tegenover dat eventueel "negatief" aangeleerd gedrag (vloeken, nagelbijten, neuspeuteren, gewelddadigheid, bang voor de tandarts, bang voor de dierenarts) eveneens tijdens dit tijdsvenster makkelijker aan-, maar ook afgeleerd kan worden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Inprentin ... rproces%29

Link naar bericht
Deel via andere websites
De tweenaturenleer of het dyofysitisme gaat over de verhouding van het goddelijke en menselijke in de Persoon van Jezus Christus of God de Zoon.

God zegt dat hij de enige ware God is. Jezus zegt dat hij door zijn vader gezonden is enz.

waarom moet iemand de 2 naturen leer volgen, het is puur afgodisch God en Jezus zullen het walgelijk vinden.

Je hoeft die leer niet als dusdanig te volgen, het gaat om de herontdekking van je ware aard. En dat betekent sterven aan onware gedachten waardoor herstel tot realisatie komt. Het is de schepper die je dat laat weten en je bent vrij om dit te negeren.

Amen! *:}

Zo was de Magdaleense ook geen prostituee, maar een vrouw die het Al kende, de Apostola Apostolurum, en daarom Jezus beter begreep dan wie dan ook. De heilige vader is begonnen met een stukje van de herstelwerkzaamheden:

Paus Franciscus eert ‘prostituee’ Maria Magdalena

Ze krijgt daarmee dezelfde status als de twaalf apostelen. Het besluit moet ook de rol van vrouwen in de kerk verstevigen.

Met een kleine verandering in de kerkelijke feestkalender heeft de heilige Maria Magdalena op verzoek van de paus dezelfde status gekregen als de twaalf apostelen. Dat betekent dat haar positie belangrijker wordt in de katholieke kerk.

http://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/10/pau ... -magdalena

Het is een begin, want zij was helemaal geen hoer, maar of de Paus dat ook zal durven te herstellen, zal de tijd leren. http://spiritueleteksten.nl/esoterisch- ... ostolorum/

Link naar bericht
Deel via andere websites

Anja roept alleen maar wat, nogmaals ik wil alle aannemen wat je zegt maar je zal het bijbels moeten onderbouwen, tot dusver lijkt het er niet eens op.

Jezus volgde deze manier van uitleggen niet, hij haalde teksten aan en gaf gelijkenissen die de Joden toen meteen konden begrijpen zoals korenvelden en wijngaarden.

Ik volg Jezus na en geen personen die bepaalde opvattingen koesteren die niet in de schrift staan.

Zo was de Magdaleense ook geen prostituee, maar een vrouw die het Al kende, de Apostola Apostolurum, en daarom Jezus beter begreep dan wie dan ook. De heilige vader is begonnen met een stukje van de herstelwerkzaamheden:

daar heg ik geen heilige vader voor nodig, als ik iets wel weten zoek ik alle desbetreffende teksten op en dan kom je tot een sluitend antwoord, dat zou jij ook moeten doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Klopt de geest woont in het midden van ware christenen, er zijn overigens nog meer teksten van dat kaliber maar het kan niet gebruikt worden om een persoonlijke opvatting of een opvatting in commissie te staven, daar zijn weer specifieke passages die over het onderwerp gaan voor nodig.

Dan zou je het willen hebben over 'inprentingen' die personages een 'kleur' geven? Deze verschijnen allemaal in eeuwigheid of God, net zoals heel de geschiedenis.

Voor inprenting is er meestal sprake van een 'tijdvenster', dat meestal in de vroege levensjaren ligt. Buiten die periode is inprenting voor dat specifieke gedrag onmogelijk of moeilijk. Hier staat ook tegenover dat eventueel "negatief" aangeleerd gedrag (vloeken, nagelbijten, neuspeuteren, gewelddadigheid, bang voor de tandarts, bang voor de dierenarts) eveneens tijdens dit tijdsvenster makkelijker aan-, maar ook afgeleerd kan worden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Inprentin ... rproces%29

Een van die inprentingen is bij JG helaas dat men eerst het WTG en de Bijbel moet raadplegen voordat men zich mag gaan herinneren wie men is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik volg Jezus na en geen personen die bepaalde opvattingen koesteren die niet in de schrift staan.

Als dat zo is, zou je eens kunnen beginnen te lezen wat Hij Alleen zegt. Je kunt daarmee beginnen door de blauwletterversie van Het Boek te nemen en dan eerst eens goed alleen de blauwe sekties van het Nieuwe Testament te lezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Als dat zo is, zou je eens kunnen beginnen te lezen wat Hij Alleen zegt. Je kunt daarmee beginnen door de blauwletterversie van Het Boek te nemen en dan eerst eens goed alleen de blauwe sekties van het Nieuwe Testament te lezen.

De verwarring is doorgaans groots wanneer iets onbevattelijk is, kennis en ervaringskennis zijn dan ook verschillende dingen. En toch gaat het over dezelfde teksten. :D

Zo wordt bijvoorbeeld het opstandingsverhaal uit het boek Daniël herzien. Onder de opstanding werd in de Joodse traditie verstaan de opstanding uit de lichamelijke dood van de mensen aan het eind der tijden. Maar de gnostische Jezus beschrijft de opstanding als een spiritueel proces in de mens zelf. Daarom past hier een waarschuwing, misschien vooral voor de eigentijdse toehoorders van Jezus: Pas op, dit is anders dan je misschien al meende te weten. Het is iets wat je niet met je zintuigen kunt waarnemen. Je kunt het ook niet vatten met het denken. Het is echt anders. Daar hoort ook een andere manier van verstaan bij.

http://www.thomasevangelie.info/thomas/ ... as/jahweh/

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid