Spring naar bijdragen

Een volk voor Zijn Naam


Aanbevolen berichten

Gelukkig bepaalt geen mens of ik al dan niet door de Heilige Geest spreek, dus negeer ik dergelijke opmerkingen.

Overigens is de Wet nooit aan de heidenen gegeven, maar aan het volk Israel, en de Wet was TOT op Christus.

Dit zijn drogredenen en valse tegenstellingen. Ieder mens draagt de Wet in zich. Jezus is niet gekomen om de Wet af te schaffen, maar om Die te vervullen. Iemand die Jezus werkelijk heeft aangenomen, in die persoon leeft Jezus, en diens leven getuigt van dat feit. Die persoon kent met zekerheid de Wet, doch gaat daar niet meer onder gebukt, omdat Jezus de Wet met vreugde heeft vervuld. En aan die Vreugde heeft men deel.

Wetteloosheid is geen kenmerk van een volgeling van Christus. Mensen die beweren dat ze "wedergeboren" zijn, en tegelijkertijd volop mensen chanteren, intimideren,en regelrechte leugens over hen verspreiden, hebben er NIETS van begrepen en weten niet waar ze het over hebben. Het is gebabbel, meer niet. Maar het kan heel christelijk overkomen. Overigens zeg ik niet dat jij dit doet, dat weet ik niet, ik ken je niet. Maar ik weet wel dat er andere vlichtusaanhangers zijn, die dit al jaren doen, en dit niet als een incidenteel foutje maar als stelselmatig gedrag, en zich daar nog steeds niet van bekeerd hebben. Hun mond staat wel overal steeds vol over vergeving. Zij vergeten dat vergeving niet betekent dat alles maar kan passeren en kan blijven doorgaan, zonder benoeming, zonder spijt, en zonder correctie.

Ik begrijp niet dat je deze mensen met hun stelselmatige gedrag steeds opzoekt en de strijd aangaat.

Nergens staat overigens in de Bijbel dat de Here Jezus vreugde aan de wet beleefde en dat Christenen daar deel aan hebben.

Zonder verder een strijd aan te gaan over wet versus genade is wetteloosheid geen kenmerk voor welk mens dan ook. Het kenmerk voor een volgeling van Christus is dat hij/ zij leeft uit genade. En chantage en leugens verspreiden enz.... is voor ieder mens een ondeugd en wordt doorgaans ook ( terecht) gestraft. Vlichthusaanhangers is sowie so een domme aanduiding voor een bedrijf dat een uitgeverij in beheer heeft. Een uitgeverij heeft klanten of afnemers maar geen "aanhangers". En verder zijn je beschuldigingen luchtfietserij en gebaseerd wellicht op eigen frustraties en teleurstellingen. Het komt nogal zielig over vind ik.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 398
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Nergens, maar dan ook nergens wordt in de Schrift gezegd dat de mens "de kroon op de schepping" zou zijn.

Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond.

-- Psalm 8:5-6

Dit staat er dus niet.

Een vertaling die volledig afwijkt van wat er in feite zou moeten staan.

Hebr. 2 verklaart ook dat er staat: Wat is de Mens, dat Gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat Gij Hem bezoekt?

En hebt Hem een weinig minder gemaakt ( een korte tijd) dan de engelen en hebt Hem met eer en heerlijkheid gekroond"

De rest van de verzen veklaart dat het over Christus gaat en niet over ons als mensen.

Dus naar Hebr. 2 vers 6 en lees in de voorgaande verzen dat het gaat over de "menswording" van de Here Jezus. Dus dat is geen vleesgeworden God zoals Anja schrijft want dat bestaat niet in de Bijbel, het is God die vleesgeworden is en dus mens.

"Wat is de Mens, dat Gij Zijner gedenkt of des mensen zoon dat Gij Hem bezoekt, Gij hebt Hem een weinig minder ( een poosje) minder gemaakt dan de engelen en met eer en heerlijkheid hebt Gij Hem gekroond en Gij hebt Hem gesteld over de werken Uwer handen want alle dingen hebt Gij onder Zijn voeten onderworpen. ( na Zijn opstanding).

En wij zien niet dat alle dingen Hem onderworpen zijn en dat is opdat de Zoon nog niet heeft opgeëist. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden is vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou enz.. enz.... lees heel Hebr. 2 en je ziet over Wie het gaat en dan begrijp je Psalm 8. Helaas heeft de nieuwere vertalingen daar een potje van gemaakt. En die "iemand" in Hebr 2 vers 6 is David. En zo verklaren wij de Schrift door tekst met tekst te vergelijken en begrijpen we Wie het uitgedrukte Beeld Gods is en dat gelovigen Zijn Beeld gelijkvormig zullen worden is ook een waarheid, maar dat is het proces van het kindschap tot het zoonschap van wedergeboren Christenen en niet van mensen in het algemeen , want dan kom je tot de gekste conclusies want wat versta je onder "Gods Beeld" zoals Ineke al memoreerde.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat men onder "Gods Beeld" , of "de gelijkenis naar Gods Beeld" verstaat, daar heb ik nog geen enkel redelijk argument voor gezien.

Persoonlijk blijf ik ervan overtuigd dat uitsluitend een wedergeboren kind van God kan groeien van kindschap naar zoonschap en zo een Beeld van God kan WORDEN.

Dat is een proces, zoals dat ook in het natuurlijke [levens]proces gaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat men onder "Gods Beeld" , of "de gelijkenis naar Gods Beeld" verstaat, daar heb ik nog geen enkel redelijk argument voor gezien.

Persoonlijk blijf ik ervan overtuigd dat uitsluitend een wedergeboren kind van God kan groeien van kindschap naar zoonschap en zo een Beeld van God kan WORDEN.

Dat is een proces, zoals dat ook in het natuurlijke [levens]proces gaat.

Groeien kan altijd toch??

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat men onder "Gods Beeld" , of "de gelijkenis naar Gods Beeld" verstaat, daar heb ik nog geen enkel redelijk argument voor gezien.

Persoonlijk blijf ik ervan overtuigd dat uitsluitend een wedergeboren kind van God kan groeien van kindschap naar zoonschap en zo een Beeld van God kan WORDEN.

Dat is een proces, zoals dat ook in het natuurlijke [levens]proces gaat.

Bovendien denk ik dan: Gaat het om wedergeboren Christenen of zijn mensen van IS en andere moordenaars mensen naar Gods Beeld en gelijkenis? Want dan moet je conseqent zijn als je Psalm 8 op de mens laat slaan i.p.v. de psalmen laat verwijzen naar Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Precies @Wilsophie, dan krijg je de gekste conclusies.

Bovendien is het de hoogmoed van de mens in het algemeen, dat hij meent naar Gods Beeld en gelijkenis geschapen te zijn.

Het gaat om geestelijke groei, van zuigeling naar volwassenheid.

"Laat Ons mens [en] maken, naar Ons Beeld, gaat dus in hoogste instantie om de tweede Adam, namelijk om Christus Jezus, Die het Beeld Gods IS geworden NA Zijn opstanding uit de dood, als Eersteling van een Nieuwe Schepping.

Het gaat dus niet om Zijn natuurlijke geboorte als mens, maar om Zijn verheerlijking NA Zijn opstanding.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Precies @Wilsophie, dan krijg je de gekste conclusies.

Bovendien is het de hoogmoed van de mens in het algemeen, dat hij meent naar Gods Beeld en gelijkenis geschapen te zijn.

Het gaat om geestelijke groei, van zuigeling naar volwassenheid.

"Laat Ons mens [en] maken, naar Ons Beeld, gaat dus in hoogste instantie om de tweede Adam, namelijk om Christus Jezus, Die het Beeld Gods IS geworden NA Zijn opstanding uit de dood, als Eersteling van een Nieuwe Schepping.

Het gaat dus niet om Zijn natuurlijke geboorte als mens, maar om Zijn verheerlijking NA Zijn opstanding.

"De gekste conclusies"???

Dat "Laat Ons de 'adam' maken, naar ons beeld" wordt in Genesis wel degelijk gevolgd door: "opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt" - Genesis spreekt met een meervoud (de mensen) die zullen gaan heersen over die schepping.

Die "versgeschapen mensen" zullen dus gaan heersen over die "versgeschapen schepping". Niet pas bij "een tweede Adam (enkelvoud) na zijn verheerlijking na zijn opstanding", maar direct vanaf het begin in den beginne... En niet één Adam - mensen, man en vrouw...

Dat was, volgens Genesis, de bedoeling tenminste... Vervolgens liep het toch nét even anders, maar dan heb je het al niet meer over "de staat der rechtheid" (of over "de mens voor de zondeval" of hoe je het ook noemen wil...)

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hendrik

Die mens [Adam] heeft er dus inderdaad niks van gebakken.

Daarom moest de tweede Adam komen, Die WEL de aarde zal onderwerpen aan Zijn heerschappij.

Bovendien is er van die heerschappij van de mensheid in het algemeen ook niet veel terecht gekomen, het is EEN grote chaos door die zogenaamde "heerschappij" .

Je wilt toch niet beweren dat deze huidige mensheid zich gedraagt naar het "Beeld van God" ?

De mens kan alleen het "Beeld Gods" WORDEN door wedergeboorte. Ik blijf dat zeggen, en geloven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Die mens [Adam] heeft er dus inderdaad niks van gebakken.

Je toont exact de werkwijze van de tegenstander. Hier heb je nl. gelijk. De mens heeft er niks van gebakken. Daarom hebben we Jezus ook zo hard nodig! Maar, helaas klopt je verhaal niet. Immers:

Daarom moest de tweede Adam komen, Die WEL de aarde zal onderwerpen aan Zijn heerschappij.

Dit klopt.

Je wilt toch niet beweren dat deze huidige mensheid zich gedraagt naar het "Beeld van God" ?

Dit klopt ook! Het zal zo zijn als in de tijd van Noach, de wereldwijde vloed.

De mens kan alleen het "Beeld Gods" WORDEN door wedergeboorte. Ik blijf dat zeggen, en geloven.

Hier begin je te dwalen.

"Laat Ons mens [en] maken, naar Ons Beeld, gaat dus in hoogste instantie om de tweede Adam, namelijk om Christus

En hier verkondig je onzin.

En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Ten eerste openbaart God Zich hier wederom als drie-ene God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest (en niet Michael of andere flauwekul). Ten tweede wordt de mens (= Adam als eerste mens) gemaakt en ten derde is deze mens perfect geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Zo simpel is het. De duivel wil ons iets anders laten geloven. De duivel wil ons laten geloven dat de mens al zondig geschapen is. Waarom? Omdat uiteindelijk dan geconcludeerd gaat worden dat we Jezus niet als Verlosser nodig hebben.

Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

Die mens [Adam] heeft er dus inderdaad niks van gebakken.

Daarom moest de tweede Adam komen, Die WEL de aarde zal onderwerpen aan Zijn heerschappij.

Bovendien is er van die heerschappij van de mensheid in het algemeen ook niet veel terecht gekomen, het is EEN grote chaos door die zogenaamde "heerschappij" .

Je wilt toch niet beweren dat deze huidige mensheid zich gedraagt naar het "Beeld van God" ?

De mens kan alleen het "Beeld Gods" WORDEN door wedergeboorte. Ik blijf dat zeggen, en geloven.

Ineke, om even kort aan te haken op de zin ''Je wilt toch niet beweren dat deze huidige mensheid zich gedraagt naar het "Beeld van God" ?''

Als eerst kan ik een lang tekst typen met wat ik denk wat er in genesis gebeurt vanuit het hebreeuws letterlijk vertaald. Mensen zouden hier verbaast zijn wat de bijbel nog meer te bieden heeft. Enfin, op jou zin. De mens is in G'ds evenbeeld gemaakt o.a. innerlijk (emotie, karakter, geweten, etc) ja, ik denk dat de mens ook in zijn huidige vorm het beeld van G'd is. Werd G'd niet boos in het OT? Wilde hij ook niet dat hele volkeren afgeslacht werden? Maakte hij het hart van de farao niet hard zodat er duizenden sneuvelden? Werd Hij ook niet jaloers? Het grote verschil zit hem in, dat G'd toen nog alles in de kern moest neerzetten. Hij moest ''zijn'' volk puur creëren, stuk land hebben etc etc. Oftewel er zat een groter beeld achter wat wij als mensen nog niet het volle begrip van hebben. Als wij tegenwoordig jaloers, boos, of iemand misschien zelfs haten, dan gaat het vaak om loze dingen of om dingen wat ook op andere manier opgelost konden worden. Om enig nuance te brengen zijn wij mensen ook meesters in aanpassen en zijn wij opper machtig in het geven van liefde, puur geweten, onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad oftewel ook de mooie en prachtige dingen wat ons een prachtig wezen maakt in het evenbeeld van G'd. Wij als mensheid zouden een soort ''paradijs (ongelukkig gekozen haha)'' nu al kunnen maken op aarde alleen ons vrije wil bepaalde mensen willen dat niet. Je hebt een mooi boek van een Nobelprijs winnaar, volgens mij heet het G'd de biografie. Daarin schrijft de schrijver G'd's karakter vanaf het begin tot het einde en dan zie je ook Hem aanpassen en veranderen daarin. Alsof een vader zijn kind begeleid naar volwassenheid. Maar goed, boodschap is overgebracht.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Nergens, maar dan ook nergens wordt in de Schrift gezegd dat de mens "de kroon op de schepping" zou zijn.

Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond.

-- Psalm 8:5-6

Dit staat er dus niet.

Daarin heb je gelijk. Maar wat er wel staat leest voor de meesten van ons niet zo makkelijk weg:

מה־×נוש כי־תזכרנו ובן־××“× ×›×™ תפקדנו

תחסרהו מעט מ××œ×”×™× ×•×›×‘×•×“ והדר תעטרהו

תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת־רגליו

De NBG vertaalt "מעט מ×להי×" (me-at me-elohim) met "bijna goddelijk". De English Standard Version vertaalt met "a little lower than the heavenly beings", andere Engelse vertalingen met "a little lower than God", "little less than God", "a little less than divine", en de King James met "a little lower than the angels".

Een vertaling die volledig afwijkt van wat er in feite zou moeten staan.

Het verschil lijkt me niet zo heel groot. Een heel letterlijke vertaling zou kunnen zijn "een beetje uit Elohim" of "verminderd uit Elohim". Waarbij "Elohim" kan staan voor God, voor goden, voor rechters, voor (eerbiedwaardige) mensen, voor demonen, voor afgoden.

De Tenach gebruikt echter eerder מל××›×™×, malakim, voor "engelen".

Wat "de juiste" vertaling is, daar kan je lang over twisten (en bovendien, wie bepaalt dat?). Twist is bovendien niet verrijkend voor je (geloofs)leven. De Tenach bestuderen in de oorspronkelijke taal daarentegen is zéér verrijkend...!

Hebr. 2 verklaart ook dat er staat: Wat is de Mens, dat Gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat Gij Hem bezoekt?

En hebt Hem een weinig minder gemaakt ( een korte tijd) dan de engelen en hebt Hem met eer en heerlijkheid gekroond"

De rest van de verzen veklaart dat het over Christus gaat en niet over ons als mensen.

Dat kun je zo zien. Je zou het ook zo kunnen zien, dat de Psalm gaat over "de mens" (×ד×, adam), en dat de schrijver van de Hebreeënbrief die Psalm toepast op Jezus.

In de Psalm klinkt naar mijn idee ook Genesis 1:26 door. In dat vers staat wel degelijk dat adam ("de mens") naar Gods beeld geschapen wordt, en dat "alles" hem onderworpen is:

"En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt."

(...) dat gelovigen Zijn Beeld gelijkvormig zullen worden is ook een waarheid, maar dat is het proces van het kindschap tot het zoonschap van wedergeboren Christenen en niet van mensen in het algemeen , want dan kom je tot de gekste conclusies want wat versta je onder "Gods Beeld" zoals Ineke al memoreerde.

Mij gaat het er niet om, wat wij onder "Gods beeld" verstaan. Wat mij interesseert, is wat de Bijbel erover zegt én hoe we dat concreet kunnen toepassen.

En de Bijbel zegt heel duidelijk dat "de mens" geschapen is naar Gods beeld. Jakobus (3:8 e.v.) zegt: "de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.".

Ik zie niet waarom het hier (uitsluitend) om "wedergeboren Christenen" zou gaan. Ik zie wel een toepassing en wel heel direct, op dit forum, onder elkaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Seth

Dat is precies wat God, door Christus Jezus heen, doet met Zijn wedergeboren kinderen, laten opgroeien tot zoonschap [= volwassenheid] , om zo een Beeld Gods te WORDEN.

Hier laat ik het bij voor wat betreft de discussie of de mens geschapen zou zijn naar Gods Beeld en Gelijkenis.

Open anders een apart topic daarover.

Hier wil ik verder gaan over de Gemeente, een "volk, geroepen voor Zijn Naam".

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Seth

Dat is precies wat God, door Christus Jezus heen, doet met Zijn wedergeboren kinderen, laten opgroeien tot zoonschap [= volwassenheid] , om zo een Beeld Gods te WORDEN.

Hier laat ik het bij voor wat betreft de discussie of de mens geschapen zou zijn naar Gods Beeld en Gelijkenis.

Open anders een apart topic daarover.

Hier wil ik verder gaan over de Gemeente, een "volk, geroepen voor Zijn Naam".

Dat is goed, dat respecteer ik. In de toekomst zal er vast wel een topic hiermee geopend worden. Goed aangegeven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat men onder "Gods Beeld" , of "de gelijkenis naar Gods Beeld" verstaat, daar heb ik nog geen enkel redelijk argument voor gezien.

Persoonlijk blijf ik ervan overtuigd dat uitsluitend een wedergeboren kind van God kan groeien van kindschap naar zoonschap en zo een Beeld van God kan WORDEN.

Dat is een proces, zoals dat ook in het natuurlijke [levens]proces gaat.

Bovendien denk ik dan: Gaat het om wedergeboren Christenen of zijn mensen van IS en andere moordenaars mensen naar Gods Beeld en gelijkenis? Want dan moet je conseqent zijn als je Psalm 8 op de mens laat slaan i.p.v. de psalmen laat verwijzen naar Christus.

Een gedachte daarover, just my 2 cents.

Als een "beest van een moordenaar" door de Allerhoogste geschápen zou zijn als "beest van een moordenaar", dan zou er niets vreemds of afkeurenswaardigs aan zijn wanneer hij, beestachtig moordende, zich ook zou gedrágen als "beest van een moordenaar".

Het moorden is dan zijn natuur, de aard van het beestje.

Met al zijn beestachtige gemoord verheerlijkt hij zelfs zijn Schepper, die hem zo gemaakt heeft, net zoals de vogelen des velds Hem verheerlijken door zó te zingen als zij gebekt zijn.

Juist het feit dat de beestachtige moordenaar geschapen is naar Gods beeld, maakt dat hij Gods rechtsorde schokt, en door diezelfde God ter verantwoording kan worden geroepen.

Precies zo legt God het uit aan de beestachtige moordenaar Kaïn: "En JHWH zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen." (Genesis 4:6 e.v.).

Link naar bericht
Deel via andere websites

Efeze 2:10

"Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen".

Opvallend is hier dat er niet staat: "geschapen in Adam" , maar "geschapen in Christus Jezus". Het gaat hier dus niet om een oude schepping, maar om een nieuwe schepping.

Dan staat er achter: "tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen".

Het gaat er hier om dat elke gelovige een nieuwe schepping is in Christus en daarom bestemd is tot goede werken, en dus over onze praktische levenswandel.

Van een gelovige mag je verwachten dat Hij de Heer wil dienen.

Het gaat niet om werken die gedaan worden zodat men voor God acceptabel zou worden, maar dat men de Heer zou dienen op grond van het feit dat God ons geaccepteerd heeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De Heer heeft ons dus geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. [Efeze 2:10].

Dat zijn niet onze werken, en voorzover er dan nog werken gedaan moeten worden, zijn de de werken die God voorbereid heeft.

Onder de Wet moest men werken. Wie verlost is van de Wet hoeft niet meer te werken, hoewel we moeten werken voor de kost, maar niet om de Heer welbehaaglijk te zijn.

Onze werken dragen daar niets aan bij.

Wij zijn namelijk de rust ingegaan, omdat God al het werk volbracht heeft.

De Heer zei: "Het is volbracht". [Joh. 19:30].

In Hebreeen 4:1-11 staat geschreven dat wij IN de sabbat zijn. Die sabbat blijft dus altijd.

Wij zijn de rust ingegaan.

De Here Jezus zei: "Komt allen herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust [sabbat] geven". [Matth. 11:28].

"Rusten" betekent "ophouden met werken" .

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat kun je zo zien. Je zou het ook zo kunnen zien, dat de Psalm gaat over "de mens" (×ד×, adam), en dat de schrijver van de Hebreeënbrief die Psalm toepast op Jezus.
Dat mag jij zo zien. Ik zie het niet zo. Psalm 2 gaat niet over "ons" en dat kun je zo zien. Maar ik ga daar niet over strijden, ik heb het voldoende uitgelegd.

Er is er maar één die een korte tijd beneden de engelen is gesteld en daarna ver boven de engelen. Bovendien zou het heel vreemd zijn om Psalm 2 en de tekst uit Hebr. op ons mensen te laten slaan, dan klopt het verband niet meer.

Dat de Here Jezus de zoon van Adam wordt genoemd danwel de Zoon des Mensen staat in heel de Schrift. Zoon is overigens in de Bijbel altijd de erfgenaam en dat strijden niet goed is voor je geloofsleven ben ik helemaal met je eens daarom haak ik ook weer af.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ten eerste openbaart God Zich hier wederom als drie-ene God: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest (en niet Michael of andere flauwekul). Ten tweede wordt de mens (= Adam als eerste mens) gemaakt en ten derde is deze mens perfect geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Zo simpel is het. De duivel wil ons iets anders laten geloven. De duivel wil ons laten geloven dat de mens al zondig geschapen is. Waarom? Omdat uiteindelijk dan geconcludeerd gaat worden dat we Jezus niet als Verlosser nodig hebben.

Juist. Die denkwijze begint en eindigt ermee dat het allemaal de schuld van God is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Blijkbaar jouw denkwijze. Ik deel die visie niet. Of de mens nu in zonde "gevallen" is wat de traditie gelooft of dat de mens uit de aarde aards is, doet niets af aan het feit dat zij verlost moet worden van zonde, schuld.. ongerechtigheid, dood en oordeel. Dus wiens schuld dat is doet niet terzake. Het schiet ook niets op om een schuldvraag op te werpen en iemand als schuldig neer te zetten, dat is een tamelijk bekrompen doemdenken.

De mens heeft verlossing en redding nodig en daar heeft God voor gezorgd en ik geloof dat God een zondenprobleem had en dat Hij Zijn schepping was kwijtgeraakt, een iets andere invalshoek, maar zeer goed te onderbouwen. Maar veel wezenlijker is dat die redding en die uitgestoken Hand is geboden en dat daarom God Zijn goddelijkheid heeft afgelegd om de mensen gelijk te worden en een weg in vernedering te gaan, waarna er een uitermate verhoging op volgde. Een beetje een notedopje, dat ben ik mij bewust, maar het dwaalt anders teveel af van het onderwerp van dit topic.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid