Spring naar bijdragen

Zijn evangelischen protestants?


Aanbevolen berichten

ZIJN EVANGELISCHEN PROTESTANTS?

Het is mij gewoon om evangelische/pinkstergemeenten onder het protestantisme te rekenen. Alleen zie ik het "evangelisme" soms toch wel als een aparte (sub)stroom. Er blijken namelijk behoorlijk wat verschillen zijn tussen evangelischen/pinkstergelovigen (nu voor het gemak even evangelischen genoemd) en gereformeerden/hervormden/luthersen (nu voor het gemak even protestanten genoemd).

Hieronder wil ik de belangrijkste verschillen aangeven die ik zie. Ze zijn slechts globaal bedoeld en ongetwijfeld niet volledig en ongetwijfeld ietwat kortzichtig. Het is enkel een beeld die ik me gevormd heb van deze twee groepen.

Evangelischen hebben een andere kijk op sola scriptura. Protestanten kijken naast de bijbel ook naar wat de kerkvaders hebben geschreven. Ze hebben dus een vorm van traditio, hoewel deze afgeleidt is van de bijbelse interpretatie. Evangelischen daarintegen willen enkel en alleen de bijbel erbij pakken en interesseren zich véél minder voor kerkvaders en traditionele uitleggingen. Daarom verwerpen ze ook zaken als de kinderdoop.

Evangelischen kijken anders tegen de sacramenten aan. Nu is er binnen de evangelische kerken een waaier aan visies op doop en avondmaal, maar over het algemeen zien ze deze twee sacramenten niet als sacramenten. Doop en avondmaal zijn voor hen symbolische tekenen, die wel krachtig zijn, maar geen sacramentele werking hebben. Protestanten zien doop en avondmaal meestal wél als sacramenteel (hoewel dan niet zoals de RKK dat doet).

Evangelischen verwerpen traditie. Protestanten hebben vaak vaste liturgieën die zeer zorgvuldig en diepgaand zijn opgebouwd en kennen gezag toe aan belijdenisgeschriften en formulieren, voor zover deze stroken met hun leer. Evangelischen daarintegen hechten veel minder waarde aan zulke dingen en zullen liturgieën en vaste vormen verwerpen als ze gemeentegroei in de weg lijken te staan.

Evangelischen verwerpen theologie en rationaliteit. Dit wil niet zeggen dat evangelischen altijd irrationeel zijn, maar hun theologie en apologetiek zijn veel soberder en filosofie wordt over het algemeen wat argwanend bekeken. De nadruk ligt op een persoonlijke relatie met Jezus en het radicale, christelijke leven. Daardoor zijn er véél meer uiteenlopende visies te vinden bij de evangelischen.

Evangelischen hebben een andere geloofsbeleving. Protestanten zijn vaak vrij behouden in hun levensstijl, hechten veel waarde aan diepgaande preken en onderhouden plechtige liturgieën. Evangelischen zijn wervender in hun uitingen, komen uitbundiger over en leggen meer de nadruk op radicaliteit.

Evangelischen zijn meer gericht op ervaring. Emotie speelt over het algemeen een redelijk belangrijke rol in evangelische diensten. Verschillende liederen omschrijven ook ervaringen die je zou kunnen hebben, of vragen om ervaringen. Protestanten zijn iets verstandelijker en kennen wel de bevinding, maar dan meestal wel ingebed in een theologisch systeem.

Behoorlijk wat verschillen dus. Ik heb het idee dat er redelijke eenheid is in het protestantisme (niet minder dan in de RKK), en al iets minder eenheid in het evangelisme. En dat dit soort verschillen maken dat protestanten de evangelischen afwijzen en andersom. Ik denk daarom dat je beide stromingen meer recht doet als je ze als beide stromingen ziet. Het christendom heeft dan grofweg vier stromingen: katholicisme, orthodoxisme, protestantisme, evangelisme.

Zijn de evangelischen/pinkstergelovigen en de gereformeerden/hervormden/luthersen nu twee aparte hoofdstromingen in het christendom, of mogen we ze beide tóch tot het protestantisme rekenen, die begonnen is bij de Reformatie? Of is het evangelisme gewoon een substroom binnen het protestantisme? Laat je horen, al onderbouwend!

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 193
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Misschien is dit wel een heel 'evangelisch' antwoord knipoog_dicht.gif, maar ik vind dit eigenlijk niet zo heel erg belangrijk om nou te weten of evangelischen wel of niet binnen het protestantisme horen. Ik hou er ook niet zo heel erg van om nou te zeggen wat voor 'soort' christen ik ben. Vind dat niet erg belangrijk in mijn relatie met God smile.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

ik denk dat het evangelisme een substroom binnen het protestantisme is. Daarom denk ik ook dat je de vier hoofd stromingen in het christendom niet goed hebt. Ik denk dat dat twee hoofdstromingen zijn, domweg het katholicisme en het protestantisme. en dan kun je het protestantisme weer onder kunt verdelen in behoudend, vrijzinnig(die was je vergeten knipoog_dicht.gif ) en evangelisch.

Ik denk dat omdat het protestantisme zich meer echt afgescheden heeft van het katholicisme, en het evangelisme meer voortgekomen is uit het protestantisme. Ook een beetje op de manier van: niet te moeilijk, back to basic (of bible knipoog_dicht.gif), en een beetje eigentijds.

Zo stel ik het me een beetje voor.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Op zaterdag 05 augustus 2006 13:28:55 schreef karin1204 het volgende:

ik denk dat het evangelisme een substroom binnen het protestantisme is. Daarom denk ik ook dat je de vier hoofd stromingen in het christendom niet goed hebt. Ik denk dat dat twee hoofdstromingen zijn, domweg het katholicisme en het protestantisme. en dan kun je het protestantisme weer onder kunt verdelen in behoudend, vrijzinnig(die was je vergeten
knipoog_dicht.gif
) en evangelisch.

Nee er zijn drie stromingen. De orthodoxie is niet hetzelfde als katholicisme, het feit dat er bijna geen orthodoxen zijn in Nederland betekend niet dat ze wereldwijd geen grote rol spelen.knipoog_dicht.gif

Ik ben van mening dat het evangelische christendom gewoon een stroming binnen het protestantisme is. Het protestantisme is zo vreselijk versplinterd en verdeeld dat het moeilijk is om er een echte definitie van te geven...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
ik denk dat het evangelisme een substroom binnen het protestantisme is. Daarom denk ik ook dat je de vier hoofd stromingen in het christendom niet goed hebt. Ik denk dat dat twee hoofdstromingen zijn, domweg het katholicisme en het protestantisme. en dan kun je het protestantisme weer onder kunt verdelen in behoudend, vrijzinnig(die was je vergeten
knipoog_dicht.gif
) en evangelisch.

Sjaloom karin1204,

Je vergeet echter het orthodoxisme als hoofdstroom. Het (oosters-)orthodoxisme is een stroming naast het katholicisme, die veel gemeen heeft met het katholicisme, maar duidelijk geen katholicisme ís. Het orthodoxisme is de stroming met die ikonen, priesters met lange baarden, enzovoort. knipoog_dicht.gif

Wat het protestantisme betreft: ik heb dus het idee dat de behouden en vrijzinnige tak meer gemeen met elkaar heeft dan beide takken met de evangelische tak. Want beiden staan, hoewel de ene sterker dan de andere, in een protestantse traditie, terwijl de evangelische "tak" juist weinig tot niets van die traditie moet hebben...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op zaterdag 05 augustus 2006 13:39:23 schreef RobertF het volgende:

[...]Sjaloom karin1204,

Je vergeet echter het orthodoxisme als hoofdstroom. Het (oosters-)orthodoxisme is een stroming naast het katholicisme, die veel gemeen heeft met het katholicisme, maar duidelijk geen katholicisme ís. Het orthodoxisme is de stroming met die ikonen, priesters met lange baarden, enzovoort.
knipoog_dicht.gif

Wat het protestantisme betreft: ik heb dus het idee dat de behouden en vrijzinnige tak meer gemeen met elkaar heeft dan beide takken met de evangelische tak. Want beiden staan, hoewel de ene sterker dan de andere, in een protestantse traditie, terwijl de evangelische "tak" juist weinig tot niets van die traditie moet hebben...

de eerste heb je gelijk, zie mijn vorige post. Maar met dat tweede ben ik het absoluut niet eens. Omdat, het grootste verschil tussen de behoudende en de vrijzinnige tak, het feit is dat de behoudende de bijbel als waarheid zien, terwijl de vrijzinnigen dat niet doen. dat is het verschil tussen: Jezus is waarlijk opgestaan, en Jezus moet symbolisch in je hart opstaan. De overeenkomst tussen evangelisch en behoudend is, je raad het al, dat ze de bijbel als waarheid zien.

over traditie bij vrijzinnigheid: ik denk dat dat ook niet zo heel erg vasthoudend is, aangezien er bijna geen diensten worden gehouden bij vrijzinnige kerken, vrijzinnig mondt immers vaak uit in vrijblijvendheid.

dus ik denk juist dat evangelisch en behoudend dichterbij elkaar liggen dan jij denkt .

btw, zegmaar gwoon karin hoor, die nummertjes zijn zo irritant knipoog_dicht.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Of ze gewoon protestants zijn vraag ik me nu ook af, had het tot voor kort ook gedacht maar is niet zo. Evangelischen zetten zich vaak af tegen het Traditionele Protestantse geloof. Dat is ook de reden dat (sommige) Bapt. Gem. en Evangelische Gem. vol stromen met mensen vanuit de Trad. Prot. Kerken. Er zijn uiterlijk veel verschillen te vinden binnen het Trad. Prot. geloof en het Evangelische geloof.

Link naar bericht
Deel via andere websites

In de evangelische beweging kun je onderscheid maken op de op zich zelf staande evangelische kerkgenootschappen, en de beweging die ook dwars door andere kerken heen gaat.

Die eerste club is zeker wel protestants en kun je net zoals alle versplinterde groepen terug brengen tot de hervormers van de reformatie. Ik heb geen duidelijk argument gehoord waarom evangelische gemeenten niet protestants zouden zijn, en de vrijzinnige vleugel van de hervormden en de 'gerformeerde gemeente in Nederland' wel. (daar zit me een net zo groot verschil).

Het tweede is de stroming die ook dwars door kerkgenootschappen gaat. In gereformeerde kerk zijn ook evangelische kerken. Vreemd verschijnsel? Neuh, binnen kerkgenootschappen bestaan wel grotere verschillen. Kijk maar eens naar de hervormde kerk, wat voor een kloof daar in zit tussen de orthodoxen en de vrijzinnigen.

In de Anglicaanse kerk zit ook een evangelische vleugel (met name de low churh. Denk aan de beroemde theoloog Mc Grath)

En ik meen zelfs gelezen te hebben dat er binnen de RKK een evangelische stroming bestaat, maar dat durf ik niet met zekerheid te stellen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
En ik meen zelfs gelezen te hebben dat er binnen de RKK een evangelische stroming bestaat, maar dat durf ik niet met zekerheid te stellen.

Sjaloom Gorthaur,

Durf ik ook niet met zekerheid te zeggen, maar ik weet wel dat er een charismatische stroming is binnen de RKK. Een stroming waar het Vaticaan vrij positief tegenover staat, die geen enkel geloofspunt van de RKK tegenspreekt, maar slechts een andere vorm van spiritualiteit beleefd, samen met de andere vormen binnen de RKK. Dit als klein zijstapje in dit topic.

Site van de de Katholieke Charismatische Vernieuwing Nederland

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik zat laatst ook hierover te denken. Toen ik aan een ongelovige probeerde uit te leggen dat het christendom uit verschillende stromingen bestond heb ik er drie genoemd. Katholieken, Protestanten en Evangelischen. Natuurlijk had hier nog orthodoxen bijgemoeten, maar dat is niet echt een grote stroming in Nederland.

Ik zie evangelischen als een aparte stroming, precies om al die punten die Robert in zijn post noemt. En echt Robert, bij sommige dingen sla je de spijker precies op zijn kop. (dat gedeelte over tradities bijv.)

@Gorthaur er is een katholieke charismatische beweging. Daar kwam ik toevallig mee in aanraking, omdat ze op dezelfde camping als ik stond een soort festival hadden. Geen idee of het een grote en invloedrijke stroming is. Maar het bestaat dus wel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:
Op zaterdag 05 augustus 2006 14:14:46 schreef RobertF het volgende:

[...]Sjaloom Gorthaur,

Durf ik ook niet met zekerheid te zeggen, maar ik weet wel dat er een charismatische stroming is binnen de RKK. Een stroming waar het Vaticaan vrij positief tegenover staat, die geen enkel geloofspunt van de RKK tegenspreekt, maar slechts een andere vorm van spiritualiteit beleefd, samen met de andere vormen binnen de RKK. Dit als klein zijstapje in dit topic.

LOL smile.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Op zaterdag 05 augustus 2006 13:16:12 schreef RobertF het volgende:

Behoorlijk wat verschillen dus. Ik heb het idee dat er redelijke eenheid is in het protestantisme (niet minder dan in de RKK), en al iets minder eenheid in het evangelisme. En dat dit soort verschillen maken dat protestanten de evangelischen afwijzen en andersom. Ik denk daarom dat je beide stromingen meer recht doet als je ze als beide stromingen ziet. Het christendom heeft dan grofweg vier stromingen: katholicisme, orthodoxisme, protestantisme, evangelisme.

Dat vat ik niet helemaal! Ik zie in het protestantisme niet echt een eenheid. Er zijn vrijzinnigen en behoudenden. Er zijn groepen mensen die de bijbel en alles symbolisch zien en er zijn groepen mensen die de bijbel als waarheid zien inclusief de oproep van Paulus om als vrouw je haar te bedekken. En alles wat daar tussen zit.

Het protestantisme is erg breed. de pkn maar ook de bonders, gkv en cgk, remonstrantsen e.d.

Maar misschien is het ook in welk wereldje je bekend bent. Voor mij zijn alle evangelischen hetzelfde, al zit daar vast wel verschil tussen! Tussen katholieken onderling lijkt mij ook weinig verschil te zitten, maar dat is waarschijnlijk ook alleen maar omdat ik daar weinig van weet.

Overigens kom ik met één stroming dan wel in de knoop. Waar vat jij Baptisten onder? Volgens mij hebben deze wel een redelijk gedocumenteerde visie en traditie. Maar qua doop enzo horen ze weer meer aan de evangelische kant.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Op zaterdag 05 augustus 2006 13:16:12 schreef RobertF het volgende:

ZIJN EVANGELISCHEN PROTESTANTS?

Ja, iig wel de op zich zelf staande evangelische kerkgenootschappen.

Quote:

Het is mij gewoon om evangelische/pinkstergemeenten onder het protestantisme te rekenen. Alleen zie ik het "evangelisme" soms toch wel als een aparte (sub)stroom. Er blijken namelijk behoorlijk wat verschillen zijn tussen evangelischen/pinkstergelovigen (nu voor het gemak even evangelischen genoemd) en gereformeerden/hervormden/luthersen (nu voor het gemak even protestanten genoemd).

Er zit net zo goed een verschil tussen vrijzinnigen en orthodoxen. Wat dat betreft kun je misschien puur qua omgang met de Schrift stellen dant de evangelische beweging dichter bij de gereformeerden staan, dan dat de vrijzinnige vleugel van de hervormde kerk bij de gereformeerden staan.

Quote:

Evangelischen hebben een andere kijk op sola scriptura. Protestanten kijken naast de bijbel ook naar wat de kerkvaders hebben geschreven. Ze hebben dus een vorm van traditio, hoewel deze afgeleidt is van de bijbelse interpretatie. Evangelischen daarintegen willen enkel en alleen de bijbel erbij pakken en interesseren zich v��l minder voor kerkvaders en traditionele uitleggingen. Daarom verwerpen ze ook zaken als de kinderdoop.

Nee hoor. Als op de preekstoel bijbels zou onderbouwen dat de drie eenheid onzin is, dan ben ik niet meer welkom als predikant.

En dat zonder traditie? knipoog_dicht.gif

En zo is er wel een hoop meer.

Ennuh, op een evangelische theologische school leer je wel meer dan hoe je een evangelische glimlach op je gezicht zet. knipoog_dicht.gif

Quote:

Evangelischen kijken anders tegen de sacramenten aan. Nu is er binnen de evangelische kerken een waaier aan visies op doop en avondmaal, maar over het algemeen zien ze deze twee sacramenten niet als sacramenten. Doop en avondmaal zijn voor hen symbolische tekenen, die wel krachtig zijn, maar geen sacramentele werking hebben. Protestanten zien doop en avondmaal meestal w�l als sacramenteel (hoewel dan niet zoals de RKK dat doet).

Dat mag je me uitleggen. Dit puntje vind ik niet geheel duidelijk wat je bedoelt. smile.gif

Quote:

Evangelischen verwerpen traditie. Protestanten hebben vaak vaste liturgie�n die zeer zorgvuldig en diepgaand zijn opgebouwd en kennen gezag toe aan belijdenisgeschriften en formulieren, voor zover deze stroken met hun leer. Evangelischen daarintegen hechten veel minder waarde aan zulke dingen en zullen liturgie�n en vaste vormen verwerpen als ze gemeentegroei in de weg lijken te staan.

De Liturgie vind ik nou niet bepaald het geen waar ik aan denk als je over traditie spreekt. Maar wat bedoel je precies met traditie? Zoals de RKK het over Traditie heeft?

Qua tekst uitleg zijn evangelische gemeenten toch redelijk orthodox hoor. (met de kleine letter, dus niet Orthodox in de zin van de Russisch Orthodoxe kerk puh2.gif)

Quote:

Evangelischen verwerpen theologie en rationaliteit. Dit wil niet zeggen dat evangelischen altijd irrationeel zijn, maar hun theologie en apologetiek zijn veel soberder en filosofie wordt over het algemeen wat argwanend bekeken. De nadruk ligt op een persoonlijke relatie met Jezus en het radicale, christelijke leven. Daardoor zijn er v��l meer uiteenlopende visies te vinden bij de evangelischen.

De Evangelische stroming richt zich idd meer op een persoonlijke relatie met God. Dat klopt.

Maar om nou te zeggen dat rationaliteit en theologie verworpen worden vind ik onzin.

Alleen al zou dit standpunt een theologisch standpunt wezen, dus dat klopt al niet. knipoog_dicht.gif

Men wilt net zo goed rationeel zijn. Alleen is niet alles rationeel te verklaren. (De RKK zouden die punten geloof ik mysteries noemen).

Maar ik geloof dat Luther dat ook al van mening was.

Maaruh ^dat is iets anders dan dat je rationaliteit zou verwerpen.

Quote:

Evangelischen hebben een andere geloofsbeleving. Protestanten zijn vaak vrij behouden in hun levensstijl, hechten veel waarde aan diepgaande preken en onderhouden plechtige liturgie�n. Evangelischen zijn wervender in hun uitingen, komen uitbundiger over en leggen meer de nadruk op radicaliteit.

Klopt. De ��n wat extremer dan de ander.

Ik voel me meer thuis in de wat gematigde stroming.

Quote:

Evangelischen zijn meer gericht op ervaring. Emotie speelt over het algemeen een redelijk belangrijke rol in evangelische diensten. Verschillende liederen omschrijven ook ervaringen die je zou kunnen hebben, of vragen om ervaringen.

Klopt wel redelijk denk ik.

Quote:

Behoorlijk wat verschillen dus. Ik heb het idee dat er redelijke eenheid is in het protestantisme (niet minder dan in de RKK), en al iets minder eenheid in het evangelisme. En dat dit soort verschillen maken dat protestanten de evangelischen afwijzen en andersom. Ik denk daarom dat je beide stromingen meer recht doet als je ze als beide stromingen ziet.

Ben het oneens met je conclusie.

Ik haalde vrijzinnig-orthodox bijv. al aan. Dat is imho een groter verschil.

Quote:

Het christendom heeft dan grofweg vier stromingen: katholicisme, orthodoxisme, protestantisme, evangelisme.

Oneens. Of het valt onder het protestantisme, of het is een interkerkelijke beweging, die dwars door verschillende kerkelijke verbanden gaat, dus niet in deze groep te plaatsen is.

Daarbij stel ik opnieuw: vrijzinnig orthodox is imho een groter verschil binnen het protestantisme.

Quote:
Zijn de evangelischen/pinkstergelovigen en de gereformeerden/hervormden/luthersen nu twee aparte hoofdstromingen in het christendom, of mogen we ze beide t�ch tot het protestantisme rekenen, die begonnen is bij de Reformatie? Of is het evangelisme gewoon een substroom binnen het protestantisme? Laat je horen, al onderbouwend!
[/b]

Een substroom als we het hebben over de evangelische gemeenten en een beweging door andere protestantse kerken (inclusief de anglicaanse lowchurch).

Qua theologie heb ik wel begrepen dat het accent iets meer naar Luther neigt dan naar Calvijn. Maar dat durf ik niet met zekerheid te stellen.

Argument: het onderschrijft alle sola's.

Maar wil je kijken of het wel of niet protestants is, dan moet je eerst een goede definitie stellen wat protestants dan wel is.

En daar valt dus de meest vrijzinnige hervormde gemeente tot de zwaarste gereformeerde gemeente onder. En reken maar wat voor verschil je daar alleen al tussen ziet. knipoog_dicht.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Sjaloom Gorthaur,

Ik maak nog even het onderscheid tussen protestanten en evangelischen, voor het discussiegemak.

Quote:
Er zit net zo goed een verschil tussen vrijzinnigen en orthodoxen. Wat dat betreft kun je misschien puur qua omgang met de Schrift stellen dant de evangelische beweging dichter bij de gereformeerden staan, dan dat de vrijzinnige vleugel van de hervormde kerk bij de gereformeerden staan.

Dat is waar. De vraag is of de vrijzinnigen überhaupt nog bij een christelijke stroming horen, maar dat is denk ik een andere discussie.

Quote:
Nee hoor. Als op de preekstoel bijbels zou onderbouwen dat de drie eenheid onzin is, dan ben ik niet meer welkom als predikant.

En dat zonder traditie?

En zo is er wel een hoop meer.

Dat is waar, maar volgens mij geloven evangelischen dat je de drie-eenheid direct uit de bijbel kunt halen, terwijl protestanten daarvoor ook meer steunen op de traditie. Maar dit weet ik niet zeker, ik wilde de verschillen ook meer globaal beschrijven.

Quote:
Ennuh, op een evangelische theologische school leer je wel meer dan hoe je een evangelische glimlach op je gezicht zet.

widegrin.gif

Quote:
Dat mag je me uitleggen. Dit puntje vind ik niet geheel duidelijk wat je bedoelt.

Een sacrament is een rite waarbij God daadwerkelijk een bepaalde handeling uitvoert. Bijvoorbeeld zonden vergeven tijdens de doop zélf, of tijdens het avondmaal brood en wijn wérkelijk veranderen in Lichaam en Bloed van Christus.

Ik heb het idee dat bij protestanten de twee sacramenten doop en avondmaal nog wel sacramenten zijn, maar dat God dan iets anders doet in deze sacramenten dan de RKK gelooft. En dat bij evangelischen doop en avondmaal meer symbolische tekens zijn, waarin God niet meer aktiefs iets verricht. Krachtige symbolen, maar wel: symbolen.

Quote:
De Liturgie vind ik nou niet bepaald het geen waar ik aan denk als je over traditie spreekt. Maar wat bedoel je precies met traditie? Zoals de RKK het over Traditie heeft?

Ik doelde nu meer op gewoonten, gebruiken en vaste vormen in de kerk, dus de enge vorm van traditie. De liturgie is daarvan het meest zichtbare onderdeel. Zowel protestanten als katholieken hebben een zeer zorgvuldige opbouw in hun liturgieën en hebben deze liturgieën door de jaren heen verder ontwikkeld. Denk aan het missaal in de katholieke kerk, en de formulieren in de protestantse kerk.

Ik heb sterk het idee dat zulke tradities er niet gelden in de evangelische gemeenten, Of dat ze in elk geval geen echt belangrijke rol spelen. Meestal is er wel een vast programma in een kerkdienst, maar daar zit niet echt een verhaal of diepgaande betekenis achter zoals bij protestanten of katholieken. Simpelweg omdat evangelischen daar niet zo aan hechten, omdat dat "traditioneel" is.

Quote:
Qua tekst uitleg zijn evangelische gemeenten toch redelijk orthodox hoor. (met de kleine letter, dus niet Orthodox in de zin van de Russisch Orthodoxe kerk )

Ja, maar protestanten geloven dat de bijbel niet alles duidelijk maakt, en steunen daarom ook op de kerkvaders. En evangelischen doen dat niet, want zij geloven dat de bijbel wél alles duidelijk maakt. Tenminste, dat denk ik dus.

Quote:
De Evangelische stroming richt zich idd meer op een persoonlijke relatie met God. Dat klopt.

Maar om nou te zeggen dat rationaliteit en theologie verworpen worden vind ik onzin.

Alleen al zou dit standpunt een theologisch standpunt wezen, dus dat klopt al niet.

Men wilt net zo goed rationeel zijn. Alleen is niet alles rationeel te verklaren. (De RKK zouden die punten geloof ik mysteries noemen).

Maar ik geloof dat Luther dat ook al van mening was.

Maaruh ^dat is iets anders dan dat je rationaliteit zou verwerpen.

Oké. Maar wel heb ik het idee dat er wantrouwiger naar theologie wordt gekeken en dat men de theologie minder noodzakelijk acht. in de meeste evangelische kerken heb je bijvoorbeeld niet per se een theologische opleiding nodig om voorganger te worden. Bij protestanten is dit wél verplicht.

Quote:
Klopt. De één wat extremer dan de ander.

Ik voel me meer thuis in de wat gematigde stroming.

Ik heb daar zelf ook wel wat meer mee, hoewel ik niet zo in half werk geloof. Óf uitbundig, óf plechtig, óf afwisselen. Ik geloof niet zo in mengen, want volgens mij wordt het daar wel wat lauw van. Hiermee zeg ik niets over jou of over jouw kerk, maar meer iets in het algemeen over mijn visie.

Quote:
Ben het oneens met je conclusie.

Ik haalde vrijzinnig-orthodox bijv. al aan. Dat is imho een groter verschil.

Dat is waar. Hoewel vrijzinnig-orthodox mij nogal een contradictio in terminis lijkt.

Quote:
Oneens. Of het valt onder het protestantisme, of het is een interkerkelijke beweging, die dwars door verschillende kerkelijke verbanden gaat, dus niet in deze groep te plaatsen is.

Ik heb anders wel het idee dat het protestantisme afkerig tegenover het evangelisme staat en andersom. En het feit dat het evangelisme eigen kerken heeft, los van de protestantse kerken, geeft mij toch aan dat het in elk geval wel degelijk een onafhankelijke denominatie is.

Quote:
Daarbij stel ik opnieuw: vrijzinnig orthodox is imho een groter verschil binnen het protestantisme.

Ik heb zelf dus het idee dat de vrijzinnigen met geen enkele stroming echt overeenkomsten heeft.

Quote:
Een substroom als we het hebben over de evangelische gemeenten en een beweging door andere protestantse kerken (inclusief de anglicaanse lowchurch).

Qua theologie heb ik wel begrepen dat het accent iets meer naar Luther neigt dan naar Calvijn. Maar dat durf ik niet met zekerheid te stellen.

Argument: het onderschrijft alle sola's.

Ja, maar net zoals de dogma's van de RKK het bewust zijn, zijn de sola's het ook: op ruime tot enge wijzen te interpreteren. Omdat woorden nooit helemaal de geestelijke werkelijkheid kunnen beschrijven. En ik heb dus het idee dat evangelischen zoiets als het sola scriptura véél absoluter nemen dan protestanten.

Quote:
Maar wil je kijken of het wel of niet protestants is, dan moet je eerst een goede definitie stellen wat protestants dan wel is.

En daar valt dus de meest vrijzinnige hervormde gemeente tot de zwaarste gereformeerde gemeente onder. En reken maar wat voor verschil je daar alleen al tussen ziet.

Onder protestants mogen we verstaan hetgene wat is voortgekomen uit de hervormingsbeweging in de zestiende eeuw. Dat is het protestantisme in erg ruime zin. Maar in nauwere zin zou je misschien kunnen zeggen: de stroming die de vijf sola's aanhoudt, maar daarbij wel ruimte heeft voor de overlevering van de kerkvaders, hoewel deze niet losstaat van het leergezag van de bijbel.

Even los van deze reacties op jou, over het baptisme:

Het baptisme is een aparte tak in het christendom. Strikt genomen stamt ze niet af van de reformatie, maar waarschijnlijk van het anabaptisme van vóór die tijd. Ik zelf denk dat we het baptisme wel kunnen scharen onder het evangelisme, hoewel haar wereldbeeld over het algemeen wel vrij anders is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid