Spring naar bijdragen

🌈💖 De Regenboogverklaring: ​ een christelijk excuus voor lhbti-discriminatie🌈💖 ​


Aanbevolen berichten

13 minuten geleden zei Bekeerling14:

onzichtbare vriendjes of andere wezentjes hebben altijd alles in de hand ja..

Dat noem ik wishfullthinking, van een allooi dat zelfs een kindje van vier zou zeggen "nou nou, kan dat iets minder goedgelovig?"

Voor iemand die beweert dat God een Mysterie is kan je veel over God zeggen. Dan is God toch ook geen Mysterie?

Ik redeneer hier vanuit het katholieke geloof en zal dat ook blijven doen. Hoewel ik weet dat in dit subforum het christelijk geloof geen uitgangspunt hoeft te zijn, is de discussie over het geloof in God zelf mijns inziens hier off-topic. Ook omdat ik hier in principe geen exclusief religieuze argumenten gebruik in mijn schrijven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 1,2k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dat heeft niets met met vrijheid van religie te maken. Dit is  gewoon belediging en discriminatie. 1:05: "Als ik zo'n bisschop te pakken krijg scheur ik hem aan stukken". Wat is dat voor gek ?!

Is er ook conversietherapie voor vaders die tekort schieten in de opvoeding van hun kinderen.   Kinderen die de dupe zijn geworden om dat een vader niet de huwelijkse staat met zijn vrouw kan onderh

Leuke video die de waanzin van de lgtbq antoont 

Posted Images

1 minuut geleden zei Flawless victory:

De grote afval is de afval van de genade…..   Dat wordt nog schrikken voor religieuzen. 

Neen het is het afdwalen van de gezond leer. Als ge youtubers andere leren dan Hem laat brengen, hoort dat erbij. Lees eens 2 Thessalonicenzen 2 volledig, zonder vast te pinnen op enkele citaten.

En ook 1 Timotheüs 4

Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei Fundamenteel:

Neen het is het afdwalen van de gezond leer.

 

 


Een volgeling van Christus zal zich moeten bekeren van religie.  Religie is niets dan afgoderij.  Het christendom heeft massaal de wet geherintroduceerd en erger en begrijpt er niks (meer) van. De grote afval van de genade.   Net als jij.     Succes ermee.  

Twee steengoede video’s van Martin Zender.  Niet dat jij daar als echte religieus ook maar iets van verstaat. Op dit moment ben je niets meer dan een spirituele tiran. 
 

 

 

 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Flawless victory:


Een volgeling van Christus zal zich moeten bekeren van religie.  Religie is niets dan afgoderij.  Het christendom heeft massaal de wet geherintroduceerd en erger en begrijpt er niks (meer) van. De grote afval van de genade.   Net als jij.     Succes ermee.  

Twee steengoede video’s van Martin Zender.  Niet dat jij daar als echte religieus ook maar iets van verstaat. Op dit moment ben je niets meer dan een spirituele tiran. 

Pfff Flawless als ik zeg dat ik de strijd staak, is het dus wijs niet te provoceren he. ;) we weten het nu wel van elkaar hoor. 

Ik heb net Kolossenzen nog eens gelezen, ik denk dat ieder betrokken ziel hier daar iets kan uit halen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Flawless victory:

De grote afval is de afval van de genade…..   Dat wordt nog schrikken voor religieuzen. 

De verzonnen theorie over alverzoening lijkt toch wel sterk op iets dat wij in de Bijbel lezen:

 De slang: “Gij zult geenszins sterven” (Gen. 3:4)

 De alverzoening: “Geen mens zal voor eeuwig verloren gaan."

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Jahu:

De verzonnen theorie over alverzoening lijkt toch wel sterk op iets dat wij in de Bijbel lezen:

 De slang: “Gij zult geenszins sterven” (Gen. 3:4)

 De alverzoening: “Geen mens zal voor eeuwig verloren gaan."

De duivel citeert ook uit de Bijbel. Daarom is het beter naar alle teksten in de hele context te kijken. Schriftkennis opdoen is een dagelijks proces.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Jahu:

De verzonnen theorie over alverzoening lijkt toch wel sterk op iets dat wij in de Bijbel lezen:

 De slang: “Gij zult geenszins sterven” (Gen. 3:4)

 De alverzoening: “Geen mens zal voor eeuwig verloren gaan."

In Genesis had de slang wel degelijk gelijk.. Maar dat snap je pas als je het doorhebt..

Want in het Paradijs stond ook nog de boom des levens. En als Adam en Eva net na het eten van de verboden vrucht ook gegeten hadden van de boom des levens hadden ze eeuwig geleefd.

Dit geeft God ook nog zelf toe als Hij zegt: 

Citaat

22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en leve in eeuwigheid.

23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was.

Dus niet het eten van de boom van kennis van goed en kwaad zorgde ervoor dat de mens zou sterven, maar het uitzenden uit de Hof van Eden. Het is alsof je tegen kleine kinderen (Adam en Eva waren qua bewustzijn als kleine kinderen) zegt "deze appels mag je niet eten, want dan ga je dood". Vervolgens eten kinderen wel van die appels en er gebeurt niks. Vervolgens schiet jij (als degene die waarschuwde) die kinderen dood en zegt dan "ik had ze toch gewaarschuwd voor het eten van die appels"...

Tevens laat dit fragment zien dat de God in Genesis niet eeuwig leefde, aangezien de mens al als God geworden was na het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad.

 

3 uur geleden zei Fundamenteel:

De duivel citeert ook uit de Bijbel. Daarom is het beter naar alle teksten in de hele context te kijken. Schriftkennis opdoen is een dagelijks proces.

Waarom zou de duivel uit de Bijbel citeren? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Bekeerling14:

Dus niet het eten van de boom van kennis van goed en kwaad zorgde ervoor dat de mens zou sterven, maar het uitzenden uit de Hof van Eden.

Beslust door het eten van de boom der kennis van goed en van kwaad begon de mens de dood te sterven, omdat hij daarmee het gebod van God overtrad!

Het gebod van God wordt overtreden door de mens die gemeenschap heeft gekregen aan de duivel. De boom der kennis van goed en van kwaad representeert de duivel, die als engel Lucifer het goede van God had gekend maar zich bewust tegen God heeft gekeerd en daardoor geheel duisternis en dood is geworden!

Om nu de duisternis en de dood niet eeuwig voort te laten duren, verbood God de mens de toegang tot de boom van eeuwig leven en verdreef Hij hem uit de hof van Eden.

Als de vergeving van zonde  door de Heer Jezus Christus in geloof wordt aanvaardt, dan is voor die mens de toegang tot eeuwig weer open.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Jahu:

Beslust door het eten van de boom der kennis van goed en van kwaad begon de mens de dood te sterven, omdat hij daarmee het gebod van God overtrad!

Het gebod van God wordt overtreden door de mens die gemeenschap heeft gekregen aan de duivel. De boom der kennis van goed en van kwaad representeert de duivel, die als engel Lucifer het goede van God had gekend maar zich bewust tegen God heeft gekeerd en daardoor geheel duisternis en dood is geworden!

Om nu de duisternis en de dood niet eeuwig voort te laten duren, verbood God de mens de toegang tot de boom van eeuwig leven en verdreef Hij hem uit de hof van Eden.

Als de vergeving van zonde  door de Heer Jezus Christus in geloof wordt aanvaardt, dan is voor die mens de toegang tot eeuwig weer open.

Wat haal jij veel door elkaar zeg... Lucifer en satan/duivel zijn niet dezelfde. 

Tevens doet dit geloof mij nogal magisch aan, beetje als Lord of the Rings of Harrie Potter. 

Adam en Eva hadden voordat ze van de boom van kennis van goed en kwaad gegeten hadden geen idee van goed en kwaad. Dus een verbod zei hen niets. 

Tevens blijf ik erbij dat volgens het verhaal God zelf gelogen had toen hij stelde dat men zou sterven als men van de boom van kennis van goed en kwaad zou eten. Aangezien God zelf ook nog zei "laat ze niet van de boom des levens eten, opdat ze eeuwig leve" en toen heeft Hij Adam en Eva het Paradijs uitgestuurd. Zo is de dood in het leven getreden. Zouden Adam en Eva slim zijn geweest dan zouden ze net na het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad naar de boom des levens gaan en daar ook van eten. 

Maar goed, zelf ben ik van mening dat het een mythische verhandeling is van de Joodse schrijvers om te verklaren waarom er kwaad in de wereld is. En inmiddels weten we wel dat de Wereld altijd al imperfect is. Dus de verklaring die Genesis geeft geloven enkel de goedgelovigen onder de mensheid.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een integer gesprek tussen twee homoseksuele mensen. De een nog heel jong en celibatair, de andere in een relatie met iemand van hetzelfde geslacht; beiden rust gevonden bij God en in de kerk (ofschoon ik de dame in kwestie evenwichtiger vind dan de jong jonge jongen).

 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Flawless victory:

Een integer gesprek tussen twee homoseksuele mensen. De een nog heel jong en celibatair, de andere in een relatie met iemand van hetzelfde geslacht; beiden rust gevonden bij God en in de kerk

Tenzij een homoseksueel zich van zijn gruwelijke zonden bekeert, volgens de wil van God, kan hij geen 'rust bij God vinden', omdat Gods toorn onverminderderd op de zonde van homoseksualiteit aanwezig is! (Joh.3:36) Een kerk die hen dat wijsmaakt en deze smeerlapperij accepteert is corrupt en komt in Gods oordeel!

bewerkt door Jahu
Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Jahu:

Tenzij een homoseksueel zich van zijn gruwelijke zonden bekeert, volgens de wil van God, kan hij geen 'rust bij God vinden', omdat Gods toorn onverminderderd op de zonde van homoseksualiteit aanwezig is! (Joh.3:36) Een kerk die hen dat wijsmaakt en deze smeerlapperij accepteert is corrupt en komt in Gods oordeel!

Ben jij nu wel of geen lid van een geloofsgemeenschap (kerk)?

Waarom denk jij dat je iets over (mensen in) de kerk te zeggen hebt als je een buitenstaander bent?
Wie heeft jou de autoriteit gegeven om namens God over de kerk te oordelen?

Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Je trekt bovenstaande zin helemaal uit de context.

Niet Christus maar Jahu gaat het oordeel vellen. Dat is blasfemisch.

bewerkt door Breuk
Link naar bericht
Deel via andere websites

Wij, ook jij, hebben autoriteit de Bijbel te prediken voor de hele wereld. Wie het niet wilt horen, prima! 

Maar wie gaf u, @Breuk, de autoriteit iets aan de Bijbel te veranderen of mensen aan te manen nadat ze Bijbelse waarheden verkondigen? 

Wie bent u? Wat leert u daar in die kerk van u? Dat homoseksualiteit geen zonde meer is? Op basis van wat? 

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Fundamenteel:

Wij, ook jij, hebben autoriteit de Bijbel te prediken voor de hele wereld. Wie het niet wilt horen, prima! 

Maar wie gaf u, @Breuk, de autoriteit iets aan de Bijbel te veranderen of mensen aan te manen nadat ze Bijbelse waarheden verkondigen? 

Wie bent u? Wat leert u daar in die kerk van u? Dat homoseksualiteit geen zonde meer is?

Als je zelf het oordeel voltrekt en dat niet bij Christus laat, wie verandert dan de bijbel?
De bijbel legt ook uit dat de Geest uitgestort is en dat je van daaruit moet handelen.  
Jullie kunnen geen hedendaagse (wetenschappelijke) inzichten door de Geest meenemen in de huidige ontwikkelingen. Dat heet incompetentie.

Waarom gaan jullie alleen los op seksualiteit? Dat zegt toch alles over jullie. Je laat 99% van de bijbel buiten spel staan.  
Vanuit de bijbel dien je ook de gemeenschap te zoeken en de bijeenkomsten bij te wonen.  
Dat doen jullie niet. Leg dat eens uit. Jullie hebben goede herders (mannen en vrouwen) nodig.

 

 

Gelezen Jahu? 

Nu nog even verder met mijn schreden als amateurpsycholoog.
Jouw achtergrond heb ik al doorgelicht, maar nu nog even 2 anderen die ik in mijn gedachten op mijn sofa heb liggen.  

Ik zal maar zeggen een zekere Jan:  
Jan leest de bijbel heel letterlijk. Daar is zijn geloof opgebouwd. De wereld is in 6 dagen geschapen en de ethische teksten hebben eeuwigheidswaarde.  
De vaste grond onder Jan stort in, als daar aan gemorreld wordt. Jan komt met vrome teksten maar houdt het in de kerk niet meer uit. Daar worden ook al vragen gesteld of gaat men met andere denkbeelden uitdragen. Vrouwen in het ambt, acceptatie van homo’s dat kan bij Jan niet. Hij is n.l. zeer bijbelvast (op dit gebied).

Dan is er ook nog een zekere Frits. 
Frits is juist wat minder op de bijbel gericht,  maar wel wat meer op de maatschappij.  Nu verandert daar van alles. Er komen andere bevolkingsgroepen naar Nederland en ook op ethisch gebied is er de laatste tientallen jaren veel veranderd. Regenboogvlaggen, acceptatie van mensen met een andere geaardheid. Frits wil er niets van weten. Frits wil dat de maatschappij weer wordt zoals vroeger. Frits wil ook als man gezien worden.

Twee personen: bij de ene verandert zijn innerlijke christelijke bubbel, bij de andere verandert de maatschappij.  
Het zijn de door mij opgeviste achtergronden, bij hun standpunt rond LHBT+.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Breuk:

Waarom gaan jullie alleen los op seksualiteit? Dat zegt toch alles over jullie. Je laat 99% van de bijbel buiten spel staan.  
Vanuit de bijbel dien je ook de gemeenschap te zoeken en de bijeenkomsten bij te wonen.  
Dat doen jullie niet. Leg dat eens uit. Jullie hebben goede herders (mannen en vrouwen) nodig.

 

Wij gaan niet los. Mensen willen de zonde normaliseren binnen christendom. En dan mogen wij toch ons standpunt in nemen?

Waarom conformeer je op de wereld? Leren ze dat in uw kerk? Zijn wij degene die delen van de Bijbel amputeren om Hem binnen ons leven te plaatsen? En waarom bent u zo blind voor uw eigen "jij-bakken" en kan je niet gewoon concreet een theologisch debat voeren? Je gaat constant off topic om aan Bijbelse waarheden voorbij te gaan.

Dus wie gaf u bevoegdheid de Bijbel te veanderen en te beweren dat we 99% negeren? Ziet u ons cherrypicken dan of het holistisch benaderen?

11 minuten geleden zei Breuk:

Vanuit de bijbel dien je ook de gemeenschap te zoeken en de bijeenkomsten bij te wonen.  
Dat doen jullie niet. Leg dat eens uit. Jullie hebben goede herders (mannen en vrouwen) nodig.

Hoe weet jij dat? Hoe weet u waar en wanneer wij onze bijeenkomsten houden?

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://www.nd.nl/geloof/geloof/1207860/de-acceptatie-van-homorelaties-in-de-kerk-gaat-pijlsnel-dat-m

"De acceptatie van homorelaties in de kerk gaat pijlsnel. Dat mogen voorstanders zich best realiseren.

Lhbt+-clubs zouden de initiatiefnemers van de Nederlandse Nashville-verklaring wel bloemen in alle kleuren van de regenboog mogen sturen. Vermoedelijk heeft dit antihomostatement van christenen de acceptatie van homo’s in de kerk eerder bevorderd dan dat ze een dam ertegen opwierp. "

 

 

"Sinds 2002 is het aantal - ook orthodox-protestantse - gemeenten waar homoseksuele kerkleden een zegen over hun relatie kunnen ontvangen, fors gegroeid. Vaak komt de discussie op gang als een homostel met een concrete vraag aanklopt bij de kerkenraad. 

niet langer zondig

Ook in de Nederlandse Gereformeerde Kerken (in grootte het tweede protestantse kerkverband), schuiven de panelen. Daar ligt een advies aan de synode (landelijke vergadering) om mensen met een homorelatie het avondmaal niet langer te ontzeggen (voor zover dat gebeurde) en hen als ambtsdrager te aanvaarden. 

Daarmee wordt feitelijk gezegd dat een homoseksuele relatie niet langer zondig is, en ligt het zegenen ervan waarschijnlijk ‘om de hoek’. NGK-ethicus Ad de Bruijne bepleit zo’n zegen al in zijn boek Verbonden voor het leven. 

En dan vergeten we zomaar de grootste verandering wereldwijd: de deur die paus Franciscus in december op een kier zette voor een priesterzegen voor homoparen. 

Ongekend snel voor een instituut dat gerust honderden jaren doet over een verandering. Over die zegen is het laatste woord nog niet gezegd. Maar ook daar lijkt de verandering ingezet. "

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Petra.:

Daarmee wordt feitelijk gezegd dat een homoseksuele relatie niet langer zondig is, en ligt het zegenen ervan waarschijnlijk ‘om de hoek’. NGK-ethicus Ad de Bruijne bepleit zo’n zegen al in zijn boek Verbonden voor het leven. 

Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een ander evangelie zouden verkondigen dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een ander evangelie verkondigt dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Galaten 1:8-9

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://www.remonstranten.nl/wiki/geloof/homoseksualiteit-bijbel/

"Kerken baseren hun opvattingen op interpretaties van teksten over homoseksualiteit in de bijbel. Wie de geijkte bijbelteksten over homoseksualiteit leest, heeft al snel de indruk dat deze teksten vaak niet wezenlijk over homoseksualiteit gaan. De context wordt gevormd door geweldssituaties, godsdienstige rituelen en verloederde samenlevingen. Het standpunt van de Remonstranten is dat deze teksten zijn niet van toepassing zijn op de levens van homo’s en lesbiennes die gewoon een bestendige en liefdevolle relatie hebben of zoeken.

Bijbel in huidige tijd en context

Weliswaar worden homoseksuele handelingen in het Oude Testament (Leviticus 20) expliciet veroordeeld. Remonstranten geloven echter dat die stelling niet een op een overgezet kan worden naar het hier en nu van kerk en homoseksualiteit. Dergelijke teksten moeten altijd in hun tijd en context gelezen worden. Ze zijn immers niet geschreven met het oog op de issues van deze tijd. Het bijbelse beginsel van liefde en verdraagzaamheid is voor Remonstranten altijd leidend bij tekstinterpretatie."

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Petra.:

Weliswaar worden homoseksuele handelingen in het Oude Testament (Leviticus 20) expliciet veroordeeld. Remonstranten geloven echter dat die stelling niet een op een overgezet kan worden naar het hier en nu van kerk en homoseksualiteit. Dergelijke teksten moeten altijd in hun tijd en context gelezen worden. Ze zijn immers niet geschreven met het oog op de issues van deze tijd. Het bijbelse beginsel van liefde en verdraagzaamheid is voor Remonstranten altijd leidend bij tekstinterpretatie."

Romeinen, Korintiërs en Timotheus benoemen het nog steeds als zonde. En Jezus onderwijst dat God het van in den beginnen schiep dat man en vrouw bij elkaar horen om 1 vlees te worden.

8 minuten geleden zei Petra.:

Nashville-verklaring

Wie de Nashville verklaring als haatzaaiend ervaart, las het niet of haat de Vader zoals die aan ons in de Bijbel geopenbaard werd.

14 minuten geleden zei Petra.:

paus Franciscus

Is de paus uw vader dan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Fundamenteel:

Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een ander evangelie zouden verkondigen dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een ander evangelie verkondigt dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Galaten 1:8-9

Precies en jullie verkondigen het evangelie niet. Het evangelie laat mensen opstaan uit de banden van de dood. Jullie verkondigen de dood. Het evangelie verkondigt leven voor mensen.  
 

Jij legt alle huidige inzichten naast je neer.  Zullen we de Belgen tot slaaf maken voor de Nederlands. 
Het mag toch volgens de bijbel?  
We nemen het vrouwenstandpunt in van 20 eeuwen geleden. Ok volgens jullie?

bewerkt door Breuk
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Breuk:

Precies en jullie verkondigen het evangelie niet. Het evangelie laat mensen opstaan uit de banden van de dood. Jullie verkondigen de dood. Het evangelie verkondigt leven voor mensen.  
 

Jij legt alle huidige inzichten naast je neer.  Zullen we de Belgen tot slaaf maken voor de Nederlands. 
Het mag toch volgens de bijbel?  
We nemen het vrouwenstandpunt in van 20 eeuwen geleden. Ok volgens jullie?

Off topic. Als we dat verkondigen, hoe dan? Wij verkondigen geen dood, de Bijbel verkondigt daar de dood op en daarom willen we dat buiten christendom houden om geen schaap naar de dood te leiden.

Uw redenaties worden er echter steeds meer en meer imbiciel op. Doe eens normaal aub.

5 minuten geleden zei Breuk:

We nemen het vrouwenstandpunt in van 20 eeuwen geleden. Ok volgens jullie?

Neen wij komen op voor vrouwenrechten terwijl uw vlag het reeds uitdeelt aan mannen waardoor enorme discriminatie plaatsnam.

14 minuten geleden zei Breuk:

Jij legt alle huidige inzichten naast je neer.

Je zou dat beter ook doen en inzien dat de Vader absoluut is en het beter weet dan iedereen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Breuk:

Precies en jullie verkondigen het evangelie niet. Het evangelie laat mensen opstaan uit de banden van de dood. Jullie verkondigen de dood. Het evangelie verkondigt leven voor mensen. 

Jij legt alle huidige inzichten naast je neer.  Zullen we de Belgen tot slaaf maken voor de Nederlands. 
Het mag toch volgens de bijbel?  
We nemen het vrouwenstandpunt in van 20 eeuwen geleden. Ok volgens jullie?

Anderzijds nemen we toch ook veel dingen uit het OT over die ook jij goed acht. Het verbod op incest en op bestialiteit, maar ook het gebod je vijand te helpen als deze in nood is, het afzonderen van hen die een (mogelijk) besmettelijke ziekte meedragen tot zelfs het kleine gebod een hekje rondom je dak te plaatsen als je daarop een terras hebt.

Het is wat het OT en haar onderliggende moraliteit betreft dus niet per se alles of niets. Sommige geboden waren voor die tijd zeer progressief, maar zijn nu niet meer houdbaar, of moeten anders vormgegeven worden. Andere geboden blijven één op één geldig, maar kunnen door hun nauwe omschrijving toch meer vrijheid bieden dan we wellicht denken.

De geloofstraditie heeft vervolgens als taak om in elke tijd weer de grenzen en ook de mogelijkheden vast te stellen, op grond van het Evangelie en de leiding van de heilige Geest. Daarin is de bijbel zelf maatgevend, maar ook onze voorouders, de kerkvaders, onze inzichten over mens en samenleving en hen die vandaag het leergezag uitoefenen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid