Spring naar bijdragen

U bent goden, zonen van de Allerhoogste.. Over wie gaat dit ?


Aanbevolen berichten

17 uur geleden zei sjako:

Johannes 10:33 De Joden antwoordden hem: ‘We stenigen u niet voor een goed werk, maar voor godslastering. Want u bent een mens maar u maakt uzelf tot een god.’  34 Jezus antwoordde: ‘Staat er niet in jullie wet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘Jullie zijn goden’”?  35 Een Schriftgedeelte kun je niet ongeldig verklaren. Als degenen tegen wie het woord van God gericht was “goden” werden genoemd,  36 hoe kunnen jullie dan zeggen dat ik — door de Vader geheiligd en naar de wereld gestuurd — laster als ik zeg dat ik Gods Zoon ben?
 

 

‘Staat er niet in jullie wet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘Jullie zijn goden’”?

Ik vroeg me af in welke wet dit staat. ???? 

En tegen wie het dan gezegd wordt???? 

 

Op 9-2-2024 om 11:22 zei Dat beloof ik:

Dat is een verkeerde uitleg.
Vaak wordt uit Psalm 82:1 de zinsnede "hij spreek recht in de kring van de goden" uitgelegd alsof dit onder rechters zou zijn.
Daar wordt dan bij genegeeerd dat de volledige tekst van vers 1 luidt  "God staat op in de hemelse raad, spreekt recht onder de goden."
Het gaat dus om iets dat plaats vindt in de hemel. 

Heb wel dit kunnen vinden: Een psalm van Asaf. (Zie onder) 

Daar lijkt het alsof het in de hemelse raad gezegd wordt. Maar als het over de hemel gaat dan is daar dus ook kwaad en zijn er verdrukten en zwakken.  Dat kan toch de hemel dan niet zijn, denk ik dan?

Maar verder lezen bij 5 staat het er De aarde wankelt op haar grondvesten. 

Dus lijkt het wel over de aarde te gaan. Maar dan staat er weer. 

‘Ooit heb Ik gezegd: “U bent goden,

zonen van de Allerhoogste, allemaal.

7 Toch zult u sterven als mensen,

 

Dat impliceert dan meerdere dingen.  Het wordt niet tegen mensen gezegd. (Maar er bestaan al wel mensen).  En ze zijn allemaal zonen van de Allerhoogste.  Jezus is dus i.i.g. niet de enige of eniggeboren zoon. Er zijn er een heleboel! 

 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/PSA.82/?hl=PSA.82.6

God staat op in de hemelse raad,

Hij spreekt recht in de kring van de goden:

2 ‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig

en kiest u partij voor wie kwaad doen? sela

 

3  Doe recht aan weerlozen en wezen,

kom op voor verdrukten en zwakken,

4 bevrijd wie weerloos zijn en arm,

red hen uit de greep van wie kwaad wil.’

 

5 Zij tonen geen inzicht, geen begrip,

en dolen in duisternis rond.

De aarde wankelt op haar grondvesten.

‘Ooit heb Ik gezegd: “U bent goden,

zonen van de Allerhoogste, allemaal.

7 Toch zult u sterven als mensen,

ten val komen als aardse vorsten.”’

 

8 Verhef u, God, spreek recht op aarde,

alle volken behoren U toe.

 

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het gaat in de Psalm over rechters. 
Exodus 18:21 Maar kies daarnaast uit het volk bekwame mannen die ontzag voor God hebben, betrouwbaar zijn en oneerlijke winst haten. Stel die over het volk aan als leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien.  22 Als er een geschil ontstaat, moeten zij rechtspreken over het volk. Elke moeilijke zaak zullen ze aan jou voorleggen, maar in elke kleine zaak zullen ze zelf uitspraak doen. Laat hen de last samen met je dragen en maak het zo makkelijker voor jezelf.

Hooggeplaatste menselijke personen worden ook goden genoemd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei sjako:

Het gaat in de Psalm over rechters. 
Exodus 18:21 Maar kies daarnaast uit het volk bekwame mannen die ontzag voor God hebben, betrouwbaar zijn en oneerlijke winst haten. Stel die over het volk aan als leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien.  22 Als er een geschil ontstaat, moeten zij rechtspreken over het volk. Elke moeilijke zaak zullen ze aan jou voorleggen, maar in elke kleine zaak zullen ze zelf uitspraak doen. Laat hen de last samen met je dragen en maak het zo makkelijker voor jezelf.

Hooggeplaatste menselijke personen worden ook goden genoemd.

Je herhaalt je standpunt zonder inhoudelijk in te gaan op wat ik stelde:

Dat is een verkeerde uitleg.
Vaak wordt uit Psalm 82:1 de zinsnede "hij spreek recht in de kring van de goden" uitgelegd alsof dit onder rechters zou zijn.
Daar wordt dan bij genegeeerd dat de volledige tekst van vers 1 luidt  "God staat op in de hemelse raad, spreekt recht onder de goden."
Het gaat dus om iets dat plaats vindt in de hemel.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

“U bent goden,

zonen van de Allerhoogste, allemaal.

7 Toch zult u sterven als mensen,

ten val komen als aardse vorsten.”’

En waarom staat er dan.. zonen van de Allerhoogste.. TOCH zult u sterven als mensen.  Dat klinkt alsof het geen gewone mensen zijn.  Kennelijk is sterven als mensen iets aparts en sterven ze normaal gesproken niet als mensen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Petra.:
16 minuten geleden zei sjako:

Het gaat in de Psalm over rechters. 
 

Hooggeplaatste menselijke personen worden ook goden genoemd.

Maar zijn die rechters dan ook deel van de hemelse raad?

Nee eens dat is waarop deze visie van sjako mank gaat

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Dat beloof ik:
2 uur geleden zei Petra.:

Daar lijkt het alsof het in de hemelse raad gezegd wordt. Maar als het over de hemel gaat dan is daar dus ook kwaad en zijn er verdrukten en zwakken.  Dat kan toch de hemel dan niet zijn, denk ik dan?

Volgens de oud testamentische visie wel.

Maar is dan de hemel wat anders als het paradijs? 

Want volgens mij is toch ook in het OT de visie dat het Paradijs een oord van harmonie zonder kwaad/ellende e.d. is ? 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Petra.:

En waarom staat er dan.. zonen van de Allerhoogste.. TOCH zult u sterven als mensen.  Dat klinkt alsof het geen gewone mensen zijn.  Kennelijk is sterven als mensen iets aparts en sterven ze normaal gesproken niet als mensen. 

En in meervoud. Hieruit blijkt de polytheïstische afkomst van de Bijbel. Die is ontstaan als afsplitsing van het kanaanitisch godendom, waarin de God El nog een vrouw had. Vandaar dat er in de Bijbel zo wordt geageerd tegen Asjera. Zij had verschillende kinderen, waaronder Baäl. Ziedaar....... De zonen van God..... Volgens de teksten had El 70 zonen. Over wie gaat dit dan. Tsja, zonen zat, kies maar.

12 minuten geleden zei Petra.:

Want volgens mij is toch ook in het OT de visie dat het Paradijs een oord van harmonie zonder kwaad/ellende e.d. is

Waar staat dat dan in het OT? Ik zou het niet weten. Dit is echt een christelijke visie. Die is wezenlijk anders dan de Joodse

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit soort ingewikkelde discussies krijg je denk ik als je poëzie zo letterlijk juridisch wil opvatten. Sjako heeft gelijk: het gaat hier duidelijk over rechters, gezien de vragen die hen gesteld worden. In het Bijbelse Israël werden rechters geacht namens God te vonnissen en Hem zo te vertegenwoordigen, net zoals Mozes dat destijds deed, en namen zo poëtisch gezien deel aan de hemelse raad. Hier wordt hen verweten dat zij niet opkwamen voor de kwetsbaren, een verwijt dat ook vandaag de dag veel rechters en ook veel politici wereldwijd zich zouden moeten aantrekken, of ze nu namens God zouden spreken of niet.

Dat ze zonen van de Allerhoogste worden genoemd conflicteerd daar ook niet mee, want zo werden hoogwaardigheidsbekleders in Israël wel vaker genoemd. Zij hadden immers de heilige Geest ontvangen en waren zo op unieke wijze met God verbonden. Vandaag de dag is élke christen met de Geest gezalfd, maar toen was dat dus enkel voorbehouden aan priesters, koningen en rechters. Christus wordt ter onderscheiding daarvan dan ook dé Zoon van God genoemd, de Mensenzoon, of de Eerstgeborene.

Dat neemt niet weg dat je deze psalm ook als kritiek kunt lezen op godsdiensten en levensbeschouwingen met 'goden' die er vooral voor de machthebbers zijn en die de armen meedogenloos uitbuiten voor eigen gewin en hen geen recht willen doen. Ook vandaag de dag kom je zulke goden tegen, zowel door gelovigen als niet-gelovigen nagevolgd. Denk aan de vrije markt, het consumentisme, het individualisme of het globalisme.
Maar ook meer letterlijke goden: superrijke mensen die net als de goden van weleer schitterende, enorme 'tempels' bewonen, heel veel bezit en rijkdom aan zichzelf toewijden, veel macht en invloed uitoefenen, waar vele mensen afhankelijk van zijn voor hun directe welzijn en waar men massaal tegenop kijkt als toonbeelden van succes, innovatie, de Amerikaanse Droom, noem maar op. Terwijl voor hun leefwijzen miljoenen mensen honger moeten lijden, levensgevaarlijk werk moeten doen voor een hongerloontje, kinderen niet naar school kunnen, de aarde wordt vervuild en uitgeput, noem maar op.

bewerkt door Robert Frans
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Robert Frans:

Dit soort ingewikkelde discussies krijg je denk ik als je poëzie zo letterlijk juridisch wil opvatten. Sjako heeft gelijk: het gaat hier duidelijk over rechters, gezien de vragen die hen gesteld worden. In het Bijbelse Israël werden rechters geacht namens God te vonnissen en Hem zo te vertegenwoordigen, net zoals Mozes dat destijds deed, en namen zo poëtisch gezien deel aan de hemelse raad. Hier wordt hen verweten dat zij niet opkwamen voor de kwetsbaren, een verwijt dat ook vandaag de dag veel rechters en ook veel politici wereldwijd zich zouden moeten aantrekken, of ze nu namens God zouden spreken of niet.

Dat ze zonen van de Allerhoogste worden genoemd conflicteerd daar ook niet mee, want zo werden hoogwaardigheidsbekleders in Israël wel vaker genoemd. Zij hadden immers de heilige Geest ontvangen en waren zo op unieke wijze met God verbonden.

Nu haal je toch een fenomeen uit het NT, de Heilige Geest, er bij terwijl die nergens in het OT voor komt, en dus ook niet in relatie met rechters. Ik betwist nergens dat rechters die de Joden werden gezien als handelend namens God. Maar nergens, echt nergens, worden ze als God beschouwd. Want daar was er volgens de Joden naar één van.

3 uur geleden zei Petra.:

Staat er niet in jullie wet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘Jullie zijn goden’”?

Ik vroeg me af in welke wet dit staat. ???? 

En tegen wie het dan gezegd wordt???

Even concreet op je vraag, want daar is een heel scherpe vraag.

De tekst in het vet komt uit Psalm 82. Het verwijst naar een kennelijke eerdere tekst. Maar die is niet bekend, althans niet uit de Bijbel. Wat er dus precies mee wordt bedoeld is niet bekend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Robert Frans:

Maar ook meer letterlijke goden: superrijke mensen die net als de goden van weleer schitterende, enorme 'tempels' bewonen, heel veel bezit en rijkdom aan zichzelf toewijden, veel macht en invloed uitoefenen, waar vele mensen afhankelijk van zijn voor hun directe welzijn en waar men massaal tegenop kijkt als toonbeelden van succes, innovatie, de Amerikaanse Droom, noem maar op. Terwijl voor hun leefwijzen miljoenen mensen honger moeten lijden, levensgevaarlijk werk moeten doen voor een hongerloontje, kinderen niet naar school kunnen, de aarde wordt vervuild en uitgeput, noem maar op.

Dat ben je gelijk in. Maar we kunnen de Paus toch niet overal de schuld van geven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Maar is dan de hemel wat anders als het paradijs? 

Want volgens mij is toch ook in het OT de visie dat het Paradijs een oord van harmonie zonder kwaad/ellende e.d. is ? 

 

Het paradijs is oorsprong, daar leefde de mens zonder kennis van goed en kwaad.  De hemel, daar is de Vader (Onze Vader, die in de hemel zijt).

Het menselijk probleem is dat de mens zowel paradijs als hemel als een plek denkt.   Dan is de hemel ergens bij het derde sterrenstelsel linksaf of zo?   Mensen willen alles altijd maar weten, terwijl de zaken zo eenvoudig liggen.  Als ik hier ben, dan is de Vader daar (in de hemel).  Maar is dat wel zo?   Alleen al mijn eigen denken schept afstand tussen mij en de Vader.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

Want volgens mij is toch ook in het OT de visie dat het Paradijs een oord van harmonie zonder kwaad/ellende e.d. is ? 

Om, hier nog even op in te haken.
In het andere topic liet ik een deel van de bergrede zien, met name de stelling dat wie de Wet en de Profeten afschaft, de minste zal zijn in de hemel.
Dat daar iedereen gelijk is, een oord van harmonie e.d. blijkt dus niet zo te zijn, ook volgens het NT.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Petra.:

‘Staat er niet in jullie wet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘Jullie zijn goden’”?

Ik vroeg me af in welke wet dit staat. ???? 

En tegen wie het dan gezegd wordt????

In het eerste vers van Psalm 82 worden deze 'goden' aangeduid met 'ĕlôhı̂ym, hemelse wezens, engelen.

Sommige van deze 'ĕlôhı̂ym zijn gaan rebelleren tegen God, vandaar dat Hij in Ps.82 in hun midden staat om hen te oordelen!

Vers 2 t/m5 geeft Hij aanwijzing hoe Hij wil dat recht gedaan wordt. Waarbij deze hemelse wezens de taak hebben God te dienen, in het bewaren van gerechtigheid op aarde. Hoe? Als engelen hebben zij het vermogen om 'van boven' (vanuit de onzienlijke werkelijkheid, de hemelse gewesten) de mens te inspireren, een inspirator is 'een god'. Doch nu hebben die 'goden' hun eigen woonstede, (hun oorspronkelijke positie) verlaten (Jud.6), en inspireren de zondaar met ongerechtigheid! Daar waar deze boze, zonde verwekkende geesten(!), eerst nog aan de deur lagen (Gen.4:7), gaan deze 'ĕlôhı̂ym in de mens dringen en maken van de zondeslaaf hun huis! Zij vormen dan een eenheid met deze boze mensen, en deze boze mensen vormen (onwetend of niet) een eenheid met deze boze geesten, demonen. Dit is het gegeven uit 1Cor.6:17, maar dan niet heilig, maar zeer onheilig in de meest ernstige zin! De geesten zijn in beginsel, in tegenstelling tot de in zonde gevallen mens, niet stervelijk maar onstervelijk. Indien nu de boze zondaar sterft en in basanos (G931) zijn ogen opslaat, heeft hij de boze geest(en) die hem op aarde begeleidden nog bij zich, en de inwerking van deze duivelen ervaart de gestorvene als 'vuur'. (Luk.16:24, 'vlam') De gestorven zondaars komen dus in het dodenrijk, en deze boze geesten sterven net 'als een mens' en komen eveneens in Hadēs. (Ps.82:7)

De hel, de tweede dood, is niet voor de mensen bedoelt, maar voor de duivelen. 

"Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is." (Matt.25:41)

Maar als de zondige mens zich niet tot de Heer Jezus Christus wil bekeren, en vasthoudt aan de duivelen, zal hij uiteindelijk meegaan en met hen terechtkomen in het eeuwige vuur.

De duivel, dat is de satan, en al zijn engelen ('ĕlôhı̂ym), de dood en het dodenrijk, de valse profeet en de anti-christ (mensen), zij komen uiteindelijk daarin.

 

 

 

 

 

bewerkt door Jahu
Link naar bericht
Deel via andere websites

Zie ook https://dethomas.nl/wp-content/uploads/2020/11/Psalm82PreekElbers_Thomaskerk011120AF.pdf
De bijbel (zeker de TeNaCh) laat zien dat men helemaal geen monotheïstische wereldbeeld had.    
Allerlei volken hadden hun eigen goden en het was de grote bedreiging van Israël om steeds achter die goden aan te lopen.  
Die goden (hoewel in de bijbel wel duidelijk is dat het nepgoden zijn) worden concreet benoemd.

In psalm 82 worden die goden ter verantwoording geroepen.  Dit soort goddelijke raden kwam ook wel buiten de bijbel voor.

Psalm 82    
1. God staat in de vergadering van God, Hij oordeelt te midden van de goden:  

Dan volgt de kritiek (op de machthebbers die goden macht geven) wat ze niet doen
2. Hoelang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddelozen bevoordelen? 
3. Doe recht aan de geringe en de wees, bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid.
4. Bevrijd de geringe en de arme, ontruk hem aan de hand van de goddelozen.   

Door deze goden stort de maatschappij in.

5. Zij weten niets en begrijpen niets, zij wandelen steeds in de duisternis rond;
        daarom wankelen alle fundamenten van de aarde.  

Hier worden de goden te kakken gezet als niet meer dan menselijk
6. Ík heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste;  (dit is hun eigenlijke roeping/opdracht)
7. toch zult u sterven als een mens, zoals iedere andere vorst zult u vallen.  (om dit soort lieden is het te doen in deze psalm)

Er is er maar 1 die echt God is:
8. Sta op, o God, oordeel de aarde, want Ú bezit alle volken.  
 

En dan de vraag hoe (de volgelingen van ) Jezus dit gebruikt.  
Johannes 10      
34. Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden?
35. Als de wet hén goden noemde tot wie het woord van God kwam, en de Schrift niet van kracht beroofd kan worden,
36. zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

 

Jezus (of zijn het zijn volgelingen?) gebruikt deze kritische tekst van psalm 82 om zijn belagers een hak te zetten.   
Hij projecteert de zin ‘Ik heb gezegd: U bent goden?’ op zijn belagers (of zijn het de belagers van de latere volgelingen) en    
vermoedelijk kende men die psalm en die kritiek in die psalm heel goed.  
Jezus doet de werken van God en zij doen dat niet.  
 

bewerkt door Breuk
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Dat beloof ik:

Om, hier nog even op in te haken.
In het andere topic liet ik een deel van de bergrede zien, met name de stelling dat wie de Wet en de Profeten afschaft, de minste zal zijn in de hemel.
Dat daar iedereen gelijk is, een oord van harmonie e.d. blijkt dus niet zo te zijn, ook volgens het NT.

Ik denk niet dat @Jahuer verder op in gaat. Dezelfde soort opmerking van mij waar ik wijs naar het citeren en verdraaien van Jesaja uit context (zeggen dat de geboden houden niet goed is terwijl het juist ging om een waarschuwing geboden te houden).  Ik ben hier al uitgelezen ik denk dat er genoeg fout is hier in de theologie van @Jahu en verstandiger voor jezelf om voorbij de draad te lopen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Jahu:

Maar als de zondige mens zich niet tot de Heer Jezus Christus wil bekeren, en vasthoudt aan de duivelen, zal hij uiteindelijk meegaan en met hen terechtkomen in het eeuwige vuur.

 

Waar bekeer je dan van?

Van wat fout is en zondes zijn in de geboden? Zie bijvoorbeeld Deut27.  Leg me dan eens uit hoe het zin heeft tegen de geboden in te gaan of te spreken?

En als je zegt dat je niet bekeert van wat fout is in de geboden waar bekeer je dan van?

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei leren_schoen:

En als je zegt dat je niet bekeert van wat fout is in de geboden waar bekeer je dan van?

De wet en de tien geboden die Mozes op de berg Horeb van God ontving, zijn heilig en goed, dat zegt de Heer Jezus Christus, en dat zegt Paulus ook: Rom.7:12.

Maar diezelfde wet heeft, behoudens de Heer Jezus,  nog nooit iemand permanent kunnen houden! De minste overtreding op één punt(je) van die wet, maakt de overtreder schuldig aan de hele wet! (Jac.2:10)

Daarom moeten alle mensen, de godsdienstige Joden, en alle andere volken, zich tot de Heer Jezus Christus bekeren, omdat zij allen gezondigd hebben, maar Hij Christus heeft nooit gezondigd! Daarom is Christus de vervulling der wet, en mogen de mensen die Hem aanbidden, en in liefde hebben aangenomen, uit genade leven. Die genade bestaat uit het ontvangen van de Heilige Geest, die het gelovige kind van God op bovennatuurlijke wijze in staat stelt, om te heersen over de machten der zonde! Als je de Heer Jezus Christus dus als Almachtige God en uw persoonlijke Verlosser hebt aangenomen, bent een losgekochte en heeft u geen zondeschuld meer. Vervolgens mag u Hem om de Heilige Geest bidden en God in uw leven ontvangen. Hijzelf ondersteunt u en behoedt u, dat u niet in de zonde zult vallen. En omdat u de Heer Jezus Christus liefheeft en dankbaar bent en door Zijn genade geen zonde meer doet, vervult u tevens de oude 'tien geboden'.

 

 

 

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Jahu:

De wet en de tien geboden die Mozes op de berg Horeb van God ontving, zijn heilig en goed,

Door Wie zijn die aan Mozes gegeven?

26 minuten geleden zei Jahu:

Maar diezelfde wet heeft, behoudens de Heer Jezus,  nog nooit iemand permanent kunnen houden! De minste overtreding op één punt(je) van die wet, maakt de overtreder schuldig aan de hele wet! (Jac.2:10)

Daarom moeten alle mensen, de godsdienstige Joden, en alle andere volken, zich tot de Heer Jezus Christus bekeren, omdat zij allen gezondigd hebben, maar Hij Christus heeft nooit gezondigd! Daarom is Christus de vervulling der wet, en mogen de mensen die Hem aanbidden, en in liefde hebben aangenomen, uit genade leven. Die genade bestaat uit het ontvangen van de Heilige Geest, die het gelovige kind van God op bovennatuurlijke wijze in staat stelt, om te heersen over de machten der zonde! Als je de Heer Jezus Christus dus als Almachtige God en uw persoonlijke Verlosser hebt aangenomen, bent een losgekochte en heeft u geen zondeschuld meer. Vervolgens mag u Hem om de Heilige Geest bidden en God in uw leven ontvangen. Hijzelf ondersteunt u en behoedt u, dat u niet in de zonde zult vallen. En omdat u de Heer Jezus Christus liefheeft en dankbaar bent en door Zijn genade geen zonde meer doet, vervult u tevens de oude 'tien geboden'.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Jahu:

In het eerste vers van Psalm 82 worden deze 'goden' aangeduid met 'ĕlôhı̂ym, hemelse wezens, engelen.

Sommige van deze 'ĕlôhı̂ym zijn gaan rebelleren tegen God, vandaar dat Hij in Ps.82 in hun midden staat om hen te oordelen!

Vers 2 t/m5 geeft Hij aanwijzing hoe Hij wil dat recht gedaan wordt. Waarbij deze hemelse wezens de taak hebben God te dienen, in het bewaren van gerechtigheid op aarde. Hoe? Als engelen hebben zij het vermogen om 'van boven' (vanuit de onzienlijke werkelijkheid, de hemelse gewesten) de mens te inspireren, een inspirator is 'een god'. Doch nu hebben die 'goden' hun eigen woonstede, (hun oorspronkelijke positie) verlaten (Jud.6), en inspireren de zondaar met ongerechtigheid! Daar waar deze boze, zonde verwekkende geesten(!), eerst nog aan de deur lagen (Gen.4:7), gaan deze 'ĕlôhı̂ym in de mens dringen en maken van de zondeslaaf hun huis! Zij vormen dan een eenheid met deze boze mensen, en deze boze mensen vormen (onwetend of niet) een eenheid met deze boze geesten, demonen. Dit is het gegeven uit 1Cor.6:17, maar dan niet heilig, maar zeer onheilig in de meest ernstige zin! De geesten zijn in beginsel, in tegenstelling tot de in zonde gevallen mens, niet stervelijk maar onstervelijk. Indien nu de boze zondaar sterft en in basanos (G931) zijn ogen opslaat, heeft hij de boze geest(en) die hem op aarde begeleidden nog bij zich, en de inwerking van deze duivelen ervaart de gestorvene als 'vuur'. (Luk.16:24, 'vlam') De gestorven zondaars komen dus in het dodenrijk, en deze boze geesten sterven net 'als een mens' en komen eveneens in Hadēs. (Ps.82:7)

De hel, de tweede dood, is niet voor de mensen bedoelt, maar voor de duivelen. 

"Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is." (Matt.25:41)

Maar als de zondige mens zich niet tot de Heer Jezus Christus wil bekeren, en vasthoudt aan de duivelen, zal hij uiteindelijk meegaan en met hen terechtkomen in het eeuwige vuur.

De duivel, dat is de satan, en al zijn engelen ('ĕlôhı̂ym), de dood en het dodenrijk, de valse profeet en de anti-christ (mensen), zij komen uiteindelijk daarin.

 

 

 

 

 

Er staat dit en niet een religieus bekeren:  

Mattheüs 25:42 Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven;
43. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Breuk:

Er staat dit en niet een religieus bekeren:

Om elk "religieus bekeren" uit te sluiten, heb ik de Persoon genoemd om Wie het gaat, en tot wie een ieder zich dient te bekeren: tot de Heer Jezus Chrustus.

Wie dat eenmaal oprecht - dus niet voor de vorm, c.q. "religieus" - heeft gedaan, doet v42 vanzelfsprekend. 

V41 heb ik genoemd, vanwege de devinitieve bestemming der duivelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Jahu:
14 uur geleden zei leren_schoen:

En als je zegt dat je niet bekeert van wat fout is in de geboden waar bekeer je dan van?

De wet en de tien geboden die Mozes op de berg Horeb van God ontving, zijn heilig en goed, dat zegt de Heer Jezus Christus, en dat zegt Paulus ook: Rom.7:12.

Maar diezelfde wet heeft, behoudens de Heer Jezus,  nog nooit iemand permanent kunnen houden! De minste overtreding op één punt(je) van die wet, maakt de overtreder schuldig aan de hele wet! (Jac.2:10)

Daarom moeten alle mensen, de godsdienstige Joden, en alle andere volken, zich tot de Heer Jezus Christus bekeren, omdat zij allen gezondigd hebben, maar Hij Christus heeft nooit gezondigd!

Het eerste gebod van de tien geboden luidt: "Vereer naast mij geen andere goden".
En dan ga jij beweren dat iedereen zich niet tot de god uit de tien geboden moet richten maar tot Jezus.
Ja, daarvan zegt het eerste gebod nu net dat dit niet mag he!
 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid