Spring naar bijdragen

Vertaalfouten in de Bijbel; verzameltopic.


Aanbevolen berichten

52 minuten geleden zei Tomega:

Dan zal Hij ulieden tot een Heiligdom zijn; maar tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen der struikeling den twee huizen van Israël, tot een strik en tot een net den inwoners te Jeruzalem.

Geef eens inhoudelijk antwoord: 

De profetie werd reeds in Jesaja'a tijd vervuld. De profeet zegt letterlijk wat het teken was. Dit diende als teken: voordat deze jongen de leeftijd zou hebben bereikt dat hij het kwade wist te verwerpen en het goede wist te verkiezen, zou het land waarover Achaz en zijn mensen verdrietig waren, verlaten zijn van de twee koningen Pekah (de Koning van Israel) en Rezin (de Koning van Aram). De vervulling van deze profetie staat letterlijk beschreven in 2 Koningen 16:9 en in 2 Koningen 15:29-30. En als klap op de vuurpijl komt deze Immanu'el inderdaad in het volgende hoofdstuk (Jesaja 8:6-8) ter sprake binnen de context van een dreigende nederlaag, waarmee Koning Rezin bij naam in verband wordt gebracht. Aangezien de contextuele betekenis (de pesjat) van het vers al aantoonbaar was vervuld ver voordat Jezus werd geboren.

Bovendien staat er geen "maagd", maar "jonge vrouw". De stam '-L-M betreft leeftijd. De mannelijke tegenhanger is 'elem. עלמה komt van de stam ajin-lamed-mem, een combinatie die slechts connotaties heeft met leeftijd. "Elem" betekent "jonge man". Een jonge man kan een violist, een bedrijfsleider en zo meer zijn, maar "elem" betekent gewoon "jonge man"; geen "violist", "bedrijfsleider", en zo meer. In Jesaja 7:14 staat "almah", de vrouwelijke variant van "elem" en dat betekent gewoon "jonge vrouw." Een jonge vrouw kan best een maagd zijn, maar "almah" betekent gewoon "jonge vrouw." Dit woord is in de LXX naar het Grieks met het woord παρθενος, vertaald, wat ''jonge vrouw'' kan betekenen (de LXX laat bijv. in Genesis 34:3 zien dat Dinah, na te zijn verkracht door Sj'chem nog παρθενος wordt genoemd), maar vooral eveneens de betekenis ''maagd'' kan krijgen. Pas door de vertaling in het Grieks werd de deur geopend voor het NT om te suggereren dat Jesaja 7:14 over een maagd gaat, waar dit in het Hebreeuws nog niet kon. Daarnaast staat de term עלמה ook in de Dode Zeerollen, die van ver voor het christendom stammen, en ook Origenes en Hieronymus schreven dat עלמה (almah) het woord in kwestie was (zie de Engelse "Church's Bible" op bladzijde 99 en 101).

Dat de profetie reeds honderden jaren voor Jezus werd vervuld, maakt dat vele christenen het zien als een "dubbelprofetie" omdat hun Testament de passage ook op Jezus betrekt.

En belangrijker: behalve een vertaal-issue, is het voornamelijk een contextueel issue. Het vers was reeds vervuld in de dagen van koning Achaz. De tekst zegt letterlijk dat de jonge vrouw (העלמה) - niet "een jonge vrouw" - waarnaar verwezen werd, reeds zwanger was. Het woord harah (הָרָה) kan zowel een werkwoord als een bijvoeglijk naamwoord zijn. Als werkwoord staat het in de verleden tijd, 3e persoon mannelijk enkelvoud en betekent "hij bevruchtte" of "hij maakte zwanger". In Jesaja 7:14 betreft het het bijvoeglijk naamwoord, hetgeen wil zeggen dat de vrouw reeds zwanger is/was, zoals exact hetzelfde woord in alle instanties correct is vertaald: Genesis 16:11, Genesis 38:24, Genesis 38:25, Exodus 21:22, 1 Samuel 4:19, 2 Samuel 11:5, Jesaja 26:17 en Jeremia 31:8. Alleen in Jesaja 7:14 vertalen sommige christelijke Bijbels הרה ineens alsof het woord in de toekomstige tijd zou staan en maken van de jonge vrouw vervolgens een maagd. De The Complete Jewish Bible vertaalt het correct: ''Therefore, the Lord, of His own, shall give you a sign; behold, the young woman is with child, and she shall bear a son, and she shall call his name Immanuel''.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 194
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Nee hoor. die uitspraak berust op een inmiddels achterhaald misverstand. Het tetagram werd bij het voorlezen meestal uitgeproken als Adonai. zeker niet als Jehova. Er zijn Masoretische teksten met voo

En die bekendmaking verbindt de Naam van God met de heerschappij van Christus, door Wie God de Vader Zich bekend maakt als Koning en als Rechter en als Verlosser. Johannes 17:1-11 Dit heeft J

Wie ben je? Het Woord kan niet door de wereld worden begrepen. Terwijl de Statenvertaling er een heel zuivere weergave van geeft.

Posted Images

19 uur geleden zei sjako:

Je kan het met maagd vertalen. Maar dan krijg je een probleem: deze tekst slaat niet enkel op de geboorte van de Messias, maar ook op de geboorte van een gewoon mens, misschien een zoon van Jesaja.

Hoewel het Hebreeuwse woord bethoe·lahʹ „maagd” betekent, komt in Jesaja 7:14 een andere term (ʽal·mahʹ) voor: „Ziet!  

Onder goddelijke inspiratie gebruikte Mattheüs het Griekse woord parʹthe·nos (maagd) toen hij aantoonde dat Jesaja 7:14 zijn uiteindelijke vervulling vond in verband met de maagdelijke geboorte van Jezus, de Messias.

Bron: inzicht in de Schrift 

Dit is toch briljant het paard achter de kar zetten. Denk je dat Jezus per ongeluk maagdelijk geboren is en dat men pas daarna heeft gezien "Heey, dit staat een beetje in Jesaja! Wat een toeval"?

Of zou de evangelieschrijver gedacht hebben dat "de maagd zal zwanger worden en een zoon baren" een profetie was die de Messias in vervulling moest brengen? En daarom schreef hij dat Maria nog geen man bekend had maar zwanger werd "van de heilige Geest"?  Naar mijn idee laat dit dus precies zien waarom we de evangelieen niet serieus als biografie moeten zien. Men heeft gewoon het OT open gehad bij het stellen van wat Jezus allemaal gedaan had. En daar is "maagd/jonge vrouw" een zeer mooi voorbeeld van. Je zou voor minder agnost worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Als ik er achterkom dat een vertaling expres fout is dan wordt ik juist wantrouwend.

Nee, dat wordt je klaarblijkelijk nu juist niet. Want als er één vertaling is die het meest beïnvloed en gemanipuleerd is om bij een bepaalde leer in te passen is het jullie vertaling. Er is geen enkele andere vertaling die zo onderworpen is aan  een bepaalde leer. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei sjako:

Zoals @Chaim al heeft uitgelegd staat er geen maagd dus moet je het ook niet zo vertalen. Het heeft ook betrekking op de Messias maar dat heeft een andere reden.

Nogmaals, je zet het paard achter de wagen.. 

In de evangelieen gaat het wel heel duidelijk over een maagd. Maria had nog geen man bekend. Jozef wilde weg want het kind was niet van hem. Dus het gaan in de evangelieen WEL over een maagd. Door een domme vertaalfout van de griekse variant van het "OT"..Dan snap je toch dat de evangelieen hebben geput uit het OT, over wat Jezus zou doen en wie Hij was? Juist zo'n vertaalfout laat het zien.. wie oge heeft om te zien die ziene

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei sjako:

Dus jij weet het beter dan de beste experts op Grieks taalgebied? De SV is verouderd en vooringenomen vertaald. De essentie is er niet uitvertaald, maar in duidelijk Nederlands. 

Ik ben geen expert op Grieks taalgebied.  Het punt wat ik maak is dat de NWV in genoemde verzen in tegenspraak is met zichzelf. De SV is niet in tegenstelling met zichzelf in genoemde verzen.

Citaat

We zijn het een keer eens. Ze beschouwden de ‘ziel’ als een geest en dat is het Bijbels gezien gewoon niet. Dat is een Griekse opvatting, dus heidens.

In de platoonse opvatting is de ziel geen geest.

2 uur geleden zei sjako:

Als ik er achterkom dat een vertaling expres fout is dan wordt ik juist wantrouwend.

Ja, dat heb ik ook.  Zouden sommige vertalingen een bijbedoeling hebben?  

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Nee, dat wordt je klaarblijkelijk nu juist niet. Want als er één vertaling is die het meest beïnvloed en gemanipuleerd is om bij een bepaalde leer in te passen is het jullie vertaling.

Het is gewoon niet waar. Dat wordt beweerd door SV aanhangers. Dus ik ga er met jou niet meer verder op in.

48 minuten geleden zei Hopper:

Het punt wat ik maak is dat de NWV in genoemde verzen in tegenspraak is met zichzelf.

Welnee. Alleen heb jij verkeerd begrip van bepaalde Bijbelse uitdrukkingen zoals ziel, Sjeool, Gehenna etc. Een eerlijke vertaling geeft de woorden weer wat ze betekenen. NBV 21 vindt ik een goede poging al mis ik ook daar de Godsnaam.

52 minuten geleden zei Hopper:

Zouden sommige vertalingen een bijbedoeling hebben?  

Denk het wel bijv de SV.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei sjako:
Op 2-3-2023 om 05:47 zei Dat beloof ik:

Het gaat hier om vertalen. Wat jij nu doet is je religieuze idee de bovenhand laten voeren bij het vertalen.  Juist daardoor zijn in het verleden de meeste vertaalfouten gemaakt. 

We zijn het een keer eens. Ze beschouwden de ‘ziel’ als een geest en dat is het Bijbels gezien gewoon niet. Dat is een Griekse opvatting, dus heidens

Dat lijkt op het eerste gezicht zo. Maar dit 'vertalen vanuit een religieus motief' is precies de reden waarom er ook in jouw versie van de Bijbel veel aanpassingen zijn die taalkundig gezien gewoon vertaalfouten zijn.

13 uur geleden zei sjako:

Als ik er achterkom dat een vertaling expres fout is dan wordt ik juist wantrouwend

Nou, dat belooft wat dan...

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei sjako:
13 uur geleden zei Hopper:

Zouden sommige vertalingen een bijbedoeling hebben?  

Denk het wel bijv de Statenvertaling

Zeker. Om in de eenheid te blijven die God met zichzelf is. En om vast te houden aan de tittels en de jota's God aan de gemeente heeft gegeven, ongeacht wat er aan snippers en alternatieve teksten van geloofsgroepen uit de spelonken en krochten van de mensheid opgeduikeld worden.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat lijkt op het eerste gezicht zo. Maar dit 'vertalen vanuit een religieus motief' is precies de reden waarom er ook in jouw versie van de Bijbel veel aanpassingen zijn die taalkundig gezien gewoon vertaalfouten zijn.

Heb nog steeds geen voorbeelden gezien. En kom nou niet met links naar internet.

52 minuten geleden zei Tomega:

Zeker. Om in de eenheid te blijven die God met zichzelf is.

Dus dan zijn fouten wel toegestaan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei sjako:

Dus dan zijn fouten wel toegestaan

Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Nu ik volwassen ben, leg ik kinderlijkheid af, en ben gereed voor vast voedsel. Maar waarom, kind, eet je niet en vraag je om de melkspijs?

Zeer zeker zijn fouten niet toegestaan, en het is wat wij aannemen en niet betwisten, waardoor wij de vrijheid hebben om dat wat wij doorgronden, ook in vrijheid te duiden naar wat het daadwerkelijk is.

De bijbel is niet geschreven voor de wereld, maar voor de kinderen van God.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei sjako:

 

Welnee. Alleen heb jij verkeerd begrip van bepaalde Bijbelse uitdrukkingen zoals ziel, Sjeool, Gehenna etc. Een eerlijke vertaling geeft de woorden weer wat ze betekenen. NBV 21 vindt ik een goede poging al mis ik ook daar de Godsnaam.

Eerder zei je dat je een ziel bent, waarmee ik het eens ben.  En nu hanteer je 'ziel' weer als een begrip.

SV heeft de goede weergave van Marcus 8:35 

------------------

35 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden.

36 Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed?

37 Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?

----------------------

In de NWV vertaling komt het hele woord 'ziel' niet eens meer voor in dit gedeelte.   Terwijl het alleen voor de ziel mogelijk is om in Gods grond samen te komen.   De ziel is dan 'gelost' van alle aardse belangen.   NWV heeft er kennelijk een belang bij om de lezer bij God weg te houden en aan een 'instituut' te binden.   Uiteraard heb jij het volste recht om dat te doen en te geloven.  Maar het is wel een misleiding van de lezer.   Het enige wat er uiteindelijk toe doet is aan de wet voldoen.  En die staat omschreven in Matt 22:

------------------------

36 Meester! welk is het grote gebod in de wet?

37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.

38 Dit is het eerste en het grote gebod.

39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.

40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

------------------------

Het eerste en grote gebod gaat boven alle beweringen van kerken en andere instituties.    Wie aan het eerste gebod voldoet, zijn ziel zal 'gelost' worden.

Merk ook op dat in de SV Marcus 8: 36-37 retorische vragen zijn, net zoals in de NWV.  Retorische vragen welke de mens in SV bij God doen uitkomen.  Maar waar komt de NVW uit?  (Dat is wederom een retorische vraag)

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Hopper:

In de NWV vertaling komt het hele woord 'ziel' niet eens meer voor in dit gedeelte.

Nee, in de NBV21 ook niet. Omdat de vertalers van nu meer kennis hebben van de Griekse taal. Ziel is hier ‘leven’ of eigenlijk je eeuwige leven. Het heeft werkelijk niks met een onstoffelijk lichaam of zo te maken. Je ziel betekent de hele mens of het leven zelf. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei antoon:

Willempie je draaft door, bij  dingen wat wij uitleggen kunnen we ook andere vertalingen als richtsnoer gebruiken.

Dit topic gaat over vertaalfouten, niet over jullie uitleggingen. Ik weet dat jullie ook andere vertalingen mogen lezen maar blijkbaar beschouwen jullie de NWV vertaling als superieur en dat is geheel onterecht. De NWV vertaling past wel het beste bij de leer van het WTG maar niet andersom. Het is: eerst de leer en dan de vertaling en die vertaling moet aansluiten bij de leer. Dat is bij geen enkele andere vertaling ooit het geval geweest. Er zijn hier al lijsten voorbijgekomen waar de zeer dubieuze vertalingen van teksten en zelfs toevoegingen in de NWV worden opgesomd maar die worden jammer genoeg gewoon genegeerd. Tja, dan is een zinnig, leerzaam en interessant gesprek niet mogelijk. Dan houdt het op, zoals sjako ook al aangeeft met zijn:  "Het is gewoon niet waar. Dat wordt beweerd door SV aanhangers. Dus ik ga er met jou niet meer verder op in." Alles wat er aan informatie wordt aangedragen is gewoon niet waar. Tegenwoordig nodig ik JG's die aan de deur komen alleen nog maar binnen als ze aangeven ook bereid te zijn om te luisteren. Heel soms, zoals een paar weken geleden, is dat inderdaad het geval en dan kun je een heel redelijk gesprek voeren. Meestal is dat echter helemaal niet het geval. Ze komen om hun monoloog af te steken en zijn volledig doof voor de ander. Dqt is op dit forum helaas ook het geval. Met jou kan ik nog wel eens van gedachten wisselen maar met sjako is dat totaal onmogelijk. je kunt hem misschien nog maar het beste onder de negeerknop zetten. Er is gewoon geen zinnig gesprek mee te voeren.     

1 uur geleden zei sjako:

Nee, in de NBV21 ook niet. Omdat de vertalers van nu meer kennis hebben van de Griekse taal. Ziel is hier ‘leven’ of eigenlijk je eeuwige leven. Het heeft werkelijk niks met een onstoffelijk lichaam of zo te maken. Je ziel betekent de hele mens of het leven zelf. 

Hebben vertalers nu meer kennis van de Griekse taal? Beweer je dat echt? Dus hoe verder je van een oude taal verwijderd bent hoe meer kennis je ervan krijgt? Welk genie bedenkt zoiets? Of kun je het onderbouwen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Willempie:

Er is gewoon geen zinnig gesprek mee te voeren.     

Omdat het niet in je straatje ligt. Ik heb eens wat beweringen van de Goey of hoe de goede man ook mag heten eens bekeken. Niet Getuigen trappen misschien in zijn beweringen die doorspekt zijn met krachttermen. De meeste teksten die hij aanhaalt worden in SV gewoon verkeerd vertaald. Deze worden goed vertaald in een moderne vertaling als NBV21. 
Een voorbeeld. 
2Thes. 1:2

NWV Ik wens jullie onverdiende goedheid en vrede toe van God, de Vader, en van de Heer Jezus Christus.

NBV21 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

SV Genade zij u, en vrede van God onze Vader, en den Heere Jezus Christus.

Het gaat hier om het tweede woordje ‘van’. In de juiste vertaling wordt er vrede gewenst in de naam van God, de Vader, en van Jezus. Twee personen.
In de SV is het tweede ‘van’ weggelaten. Heel subtiel wordt er hier verondersteld dat God zowel de Vader is en de Heer Jezus Christus. Hier wordt de Drieëenheidsleer binnen de vertaling geloosd terwijl er iets heel anders wordt bedoelt. Moderne vertalingen vertalen dit goed. 
Nog een voorbeeld. 
Openbaring 1:1

NWV Een openbaring door Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om aan zijn slaven te laten zien wat er binnenkort moet gebeuren.

SV De openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft

Het is duidelijk dat de Openbaring van God afkomt door bemiddeling van Jezus Christus. Het zou trouwens vreemd zijn dat Jezus het van zichzelf kreeg. Blijkbaar wist Jezus bepaalde dingen eerst niet die de Vader wel wist. Het is dus een openbaring door en niet van Jezus Christus want de bron ligt bij God. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Nee, in de NBV21 ook niet. Omdat de vertalers van nu meer kennis hebben van de Griekse taal. Ziel is hier ‘leven’ of eigenlijk je eeuwige leven. Het heeft werkelijk niks met een onstoffelijk lichaam of zo te maken. Je ziel betekent de hele mens of het leven zelf. 

De vertalers van nu hebben er een totaal andere interpretatie aan gegeven.   Daarom beschouw ik SV ook als de (meest) juiste vertaling.  Op 25 februari heb ik al aangegeven dat een vertaling nooit een 100 % weergave kan zijn.  En dat we ook bekend moeten zijn met het Griekse denken.  Jij verwerpt simpelweg maar het hele Griekse denken en verwisselt dat voor JG denken.  Van mij mag dat allemaal, ik zoek zelf wel belangrijke zaken uit. (Inlegkunde).  Maar inlegkunde verwerp jij ook al, jij laat dat doen door jouw geloofsgemeenschap.   Ik zoek naar de intenties van de auteur, (Marcus) welke de intenties weer middels overlevering heeft van Jezus zelf.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Hopper:

De vertalers van nu hebben er een totaal andere interpretatie aan gegeven.

Je draait het om. Door matig begrip van de Griekse taal en van oud Nederlands leg jij er een verkeerde betekenis in de woorden van Jezus. Jij probeert oud Nederlands te begrijpen anno 2023. 
Ik wijs zeker het Griekse denken af als heidens. Ik kijk naar hoe de Joden het geloofden en vertaal dat naar het NT. 
Met inlegkunde moet je ontzettend oppassen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Hebben vertalers nu meer kennis van de Griekse taal?

Ja, ze hebben veel meer manuscripten tot hun beschikking. In de tijd dat de SV werd vertaald waren er een beperkt aantal codexen bekend. Nu hebben vertalers de beschikking over veel meer en vooral veel oudere afschriften. Door deze te vergelijken komen de fouten boven water. Dat is de reden waarom de NWV sommige teksten weglaat omdat die in oudere afschriften niet voorkomen. Die zijn dus later toegevoegd.

nbv21.nl zegt het volgende hierover:

Het Nieuwe Testament in onze bijbelvertalingen wordt vertaald vanuit het Grieks. Maar als je er even over nadenkt, komt de vraag op: welke Griekse tekst? Want de handschriften die de auteurs zelf schreven, zijn verloren gegaan, net als talloze andere handschriften die in de eerste eeuwen bestaan moeten hebben. Het enige wat we hebben zijn honderden handgeschreven kopieën, en geen kopie is hetzelfde.

Hoe bepalen we dan welke tekst we vertalen? Handschrift A, of toch handschrift B, of C … enzovoort. Gelukkig zijn tekstwetenschappers al eeuwenlang bezig met de vraag hoe de tekst is overgeleverd. Er zijn in de loop van de tijd werkwijzen ontwikkeld waarmee het mogelijk is de oudste tekst zo dicht mogelijk te benaderen. Door alle beschikbare handschriften met al hun onderlinge verschillen heel precies met elkaar te vergelijken kun je ‘de beste tekst’ samenstellen.

https://nbv21.nl/nieuws/griekse-tekst-marcus/

Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei sjako:

Ja, ze hebben veel meer manuscripten tot hun beschikking. In de tijd dat de SV werd vertaald waren er een beperkt aantal codexen bekend. Nu hebben vertalers de beschikking over veel meer en vooral veel oudere afschriften. Door deze te vergelijken komen de fouten boven water. Dat is de reden waarom de NWV sommige teksten weglaat omdat die in oudere afschriften niet voorkomen. Die zijn dus later toegevoegd.

Dat is iets heel anders dan jouw bewering dat de kennis van de Griekse taal verbeterd is. Zeg dan wat je bedoelt. Er worden inderdaad steeds meer manuscripten ontdekt. De verschillen zin trouwens minimaal. Je moet dat niet gaan overdrijven. Het weglaten van (stukken) tekst is wel begrijpelijk indien die niet voorkomen in de oudste manuscripten. Beter is het als die stukken tussen haakjes worden weergegeven met een voetnoot dat die niet in de oudste manuscripten voorkomen, zoals dat in de betere vertalingen dan ook wordt gedaan. Dat is minder verwarrend dan die teksten gewoon weglaten. Over het toevoegen van woorden en stukken tekst, in de NWV wel te verstaan, zijn je al verschillende lijsten met voorbeelden aangereikt maar dat boeit je blijkbaar niet. 

 

29 minuten geleden zei sjako:

Het enige wat we hebben zijn honderden handgeschreven kopieën, en geen kopie is hetzelfde.

 

Het zijn er zelfs inmiddels duizenden. Dat er geen kopie hetzelfde is klopt niet want bijna alle kopieën komen exact overeen, dit zelfs tot grote verbazing van de wetenschappers die zich hier mee bezig houden. De verschillen die er al voorkomen zijn zo minimaal en onbelangrijk dat ze grotendeels verwaarloosbaar zijn. Je hebt je dus verkeerd laten voorlichten. Links met uitgebreide informatie hierover zijn hier al gepost maar ook die boeien je blijkbaar niet. De boodschap moet blijkbaar zijn dat de Bijbel zo gecorrumpeerd was dat er een geheel nieuwe voor in de plaats moest komen. Als je dit ten koste van alles wilt blijven geloven kan niemand je daarvan afhouden maar wetenschappelijk is het nu juist helemaal niet. Deze opvatting valt niet wetenschappelijk te onderbouwen. Het is een verzinsel, meer niet.     

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
27 minuten geleden zei Willempie:

Dat is iets heel anders dan jouw bewering dat de kennis van de Griekse taal verbeterd is.

Je leest niet goed. Ook de kennis van de Griekse taal.

Met behulp van de computer krijgen we beter grip op de grote hoeveelheid gegevens. Reconstructies van de overlevering van de tekst worden zo steeds fijnmaziger. 
Dus ook de kennis van de al bestaande afschriften. Hoe moet je ze interpreteren, dus kennis van de taal.

27 minuten geleden zei Willempie:

Over het toevoegen van woorden en stukken tekst, in de NWV wel te verstaan, zijn je al verschillende lijsten met voorbeelden aangereikt maar dat boeit je blijkbaar niet. 

Die dus allemaal te verklaren zijn en vanuit het standpunt van de aanhangers van oa SV.

27 minuten geleden zei Willempie:

Dat er geen kopie hetzelfde is klopt niet want bijna alle kopieën komen exact overeen, dit zelfs tot grote verbazing van de wetenschappers die zich hier mee bezig houden. 

Voor het OT gaat dat idd op, voor het NT niet. Daar is veel mee geknoeid. Ik neem aan dat de wetenschappers die zich bezig hebben gehouden met de NBV21 weten wat ze beweren.

11 minuten geleden zei Tomega:

Wie ben je? Het Woord kan niet door de wereld worden begrepen.

Gelukkig wel, anders zou geen mens tot bekering kunnen komen.

12 minuten geleden zei Tomega:

Terwijl de Statenvertaling er een heel zuivere weergave van geeft.

Zoals al vaker aangetoond is dat absoluut niet zo. Het is een verouderde vertaling. Voor toen een goede vertaling naar huidige maatstaven een heel matige. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:

moderne vertaling als NBV21

Elke vertaling vanaf Westcott en Hort, is een samengesteld zootje van brokken en snippers en de autoriteit van de oudst bevonden fragmenten, opnieuw herleid via een apparatus monstrus tot een niet meer bestaande moedertekst. Dat is principieel hetzelfde als de Koran, die onfeilbaarheid claimt met de claim dat wat Gof gaf is vervalst, en hetzelfde als de moderne christen die meent dat God nooit iets concreets heeft gegeven, en hetzelfde als de natuurgodsdiensten die God zoeken, maar slechts schaduwen vinden.

De NBV claimt letterlijk dat de schrijvers sjoemelden en fantaseerden om hun boodschap geaccepteerd te krijgen. De NBV vertegenwoordigt derhalve officieel de wereld.

Modern als begrip, is sowieso iets tijdelijks, net zoals klassiek sowieso eeuwigheidswaarde heeft. In tijden van decadentie heeft alleen de eigen tijdgeest gezag, en is modern per definitie waardevoller dan klassiek. Een moderne vertaling,is in deze zin per definitie een tijdelijke norm. En de NBV erkent dat ook, want een vertaling moet elke 50 jaar hertaald worden. 

Maar voor de gemeente van Christus, werkt het totaal anders: Wat is het dat God ons heeft gegeven om te bewaren, en dat is het wat van ons wordt gevraagd om in geloof met verstand aan te nemen. Niets anders zal ons mooier en beter en redelijker zijn, dan dat wat ons daadwerkelijk gegeven werd. De vertalers wisten en geloofden dat ook, en spraken derhalve van de ontvangen tekst, dat is Textus Receptus. De Statenvertaling is daarvan een resultaat, en dankzij de systeembenadering sinds Westcott en Hort, is er ook nooit meer een meer zuivere vertaling beoogd. Waardoor de SV als het ware de laatste der zuivere vertalingen werd. Bespot en verguisd door de moderne wetenschap, maar qua systematiek de meest wetenschappelijkr benadering van wat werd overgeleverd aan levende mensen. Terwijl het ook qua systematiek en intrinsieke consistentie ver uitstijgt boven alle prut van nu.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Je leest niet goed. Ook de kennis van de Griekse taal.

Ik lees heel goed. De kennis van het oude Grieks is niet toegenomen. Die kennis is alleen maar afgenomen omdat we steeds meer van die taal en dus ook de kennis van die taal verwijderd zijn geraakt. Je verkondigt pure onzin.

 

1 uur geleden zei sjako:

Met behulp van de computer krijgen we beter grip op de grote hoeveelheid gegevens. Reconstructies van de overlevering van de tekst worden zo steeds fijnmaziger. 
Dus ook de kennis van de al bestaande afschriften. Hoe moet je ze interpreteren, dus kennis van de taal.

Computerprogramma's worden gebruikt om verbanden te leggen in enorme hoeveelheden gegevens. Voor wat de Bijbel betreft tonen die computerprogramma's aan dat er nauwelijks verschillen zijn te ontdekken in al die duizenden overgeleverde manuscripten van de Bijbel en delen daarvan. De verschillen die er al zijn ontdekt zijn terug te voeren op onbelangrijke overschrijffouten en kanttekeningen bij kopieën die overgenomen zijn in latere kopieën. Al die zaken hebben helemaal niets te maken met kennis van het oude Grieks of hoe je de Griekse tekst moet interpreteren. Wat wel een feit is dat alle vertalingen interpretaties zijn. Dast wil niet zeggen dat het daarom foute interpretaties zijn. Ze zijn beperkt, zeer zeker, maar niet noodzakelijk fout. Om die reden zijn er vele vertalingen gemaakt. Die vullen elkaar aan maar spreken elkaar niet tegen, met uitzondering dan de NWV vertaling die alle andere vertalingen wel tegenspreekt. . 

 

1 uur geleden zei sjako:

Die dus allemaal te verklaren zijn en vanuit het standpunt van de aanhangers van oa SV.

Die dus allemaal te verklaren zijn vanuit het standpunt van het WTG. De Statenvertaling is samengesteld door teams van taalwetenschappers en niet door aanhangers van een sekte. 

 

1 uur geleden zei sjako:

Voor het OT gaat dat idd op, voor het NT niet. Daar is veel mee geknoeid. Ik neem aan dat de wetenschappers die zich bezig hebben gehouden met de NBV21 weten wat ze beweren.

Die wetenschappers beweren nu juist precies het tegenovergestelde van wat jij hier beweert. Ze beweren namelijk dat er niet geknoeid is met het NT. De enige vertaling waarin doelbewust met de tekst wordt geknoeid is nu juist de NWV.

 

1 uur geleden zei sjako:

Gelukkig wel, anders zou geen mens tot bekering kunnen komen.

Je doet niet eens een poging te lezen of te begrijpen wat Tomega schrijft. Dat komt omdat je gehersenspoeld bent

1 uur geleden zei sjako:

Zoals al vaker aangetoond is dat absoluut niet zo. Het is een verouderde vertaling. Voor toen een goede vertaling naar huidige maatstaven een heel matige. 

Een vertaling kan verouderen omdat taal verandert. De Statenvertaling is samengesteld door teams van zeer deskundige taalkundigen en zeker niet matig zoals jij zo graag zou willen. Het is een bijzonder goede vertaling, net zoals de King James een uitzonderlijk goede vertaling is en net zoals de vertaling van Luther ook zeer nauwkeurig en goed is. De NWV is een matige tot slechte vertaling, of je dat nu leuk vindt of niet. Dat is gewoon wetenschappelijk vastgesteld. Maar daar heb jij natuurlijk geen boodschap aan. Het boeit je zelfs niet echt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid