Spring naar bijdragen

Kruisigen als terechtstelling


Aanbevolen berichten

43 minuten geleden zei Piebe:

Een geest heeft immers geen wonden.

Paulus zegt dat Jezus een levengevende geest werd. Of niet dan? En we weten heel weinig over geestelijke lichamen. Een opstandingslichaam kan niet ziek worden of sterven, dus is anders lijkt me. Een engel kan zich ook voordoen als een mens, dus materialiseren. De discipelen herkenden Jezus niet, dus kan er anders uit hebben gezien.  Het is speculeren allemaal. Jij weet net zoveel als ik.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 179
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het Griekse grondwoord συσταυρόω  (🔗 G4716) dat getranslitereerd wordt als stauros wordt op de website van Blue Letter Bible beschreven als: 1. Een kruis 1A. Een bekend instrument van de meest

@Piebe, een inkoppertje:   “Het feit dat de Joden tot op de huidige dag Jezus van Nazareth als Messias verwerpen, is het beste bewijs dat Jezus de ware Messias is.  Iemand heeft eens uitgere

De rest van het forum krijgt ook niet betaald om jouw beledigingen aan te horen, mannetje met de  lange tenen. 

Posted Images

@sjako en @Piebe  jullie hebben allebei gelijk.   Het fysieke lichaam moet overkleed worden met het geestelijke lichaam.  Jezus heeft daar iets van getoond bij de transfiguratie op de berg.   Zie ook: https://www.zoeklicht.nl/artikelen/allen+zullen+wij+niet+ontslapen+maar+veranderd+worden_110

Persoonlijk geloof ik dat Jezus Zich zowel met als zonder wonden kon materialiseren. Afhankelijk van het doel. Door Zich met wonden te tonen kwam hij aan het (on)geloof van Thomas tegemoet. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei sjako:
22 uur geleden zei Dat beloof ik:

Zij vroeg om een profetie,  jij komt met Galaten en terecht stelt ze dat dit geen profetie is omdat die pas na het gebeuren is geschreven.

Het is ook geen profetie, maar wel een regeling die het mogelijk maakt.

 

Een profetie is Jesaja 53:7 Hij kreeg het zwaar te verduren en liet zich kwellen, maar hij deed zijn mond niet open.  Hij werd als een schaap naar de slacht geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, en hij deed zijn mond niet open.

Er bestaat dus geen profetie waarin staat dat de Messias vervloekt moet zijn. (Bv. door gekruisigd/aan een paal of hout gehangen te worden, hetgeen een vervloeking is). 

 

21 uur geleden zei sjako:

Een profetie is Jesaja 53:7 Hij kreeg het zwaar te verduren en liet zich kwellen, maar hij deed zijn mond niet open.  Hij werd als een schaap naar de slacht geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, en hij deed zijn mond niet open.

Maar als Jesaja over Jezus gaat.. hoe verklaar je dan dat er staat dat diegene over wie de profetie gaat..ziek was en zijn gelaat verborg?  En nog vreemder..NA het lijden zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Dus dan kennelijk niet ervoor maar erna. Dan zou Jezus vóór zijn kruisiging nog helemaal geen discipelen gehad kunnen hebben.  (Want hij had ervoor nog niet het licht gezien en al die kennis niet). 

Dat klinkt niet als Jezus omdat die (naar mijn weten) niet ziek was, nooit zijn gezicht had verborgen  én al voor zijn lijden het licht had gezien en die kennis had. Of gebeurt het wel vaker dat profetieën niet helemaal correct hoeven te zijn? Als het maar grotendeels in de buurt komt. 

 

"3  Hij werd veracht, door mensen gemeden,

hij was een man die het lijden kende

en met ziekte vertrouwd was,

een man die zijn gelaat voor ons verborg

 

10 Maar de HEER wilde hem breken, Hij maakte hem ziek.

Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen,

om zijn nageslacht te zien en lang te leven.

En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.

11 Na het lijden dat hij moest doorstaan,

zag hij het licht  en werd met kennis verzadigd."

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Petra.:

Er bestaat dus geen profetie waarin staat dat de Messias vervloekt moet zijn. (Bv. door gekruisigd/aan een paal of hout gehangen te worden, hetgeen een vervloeking is). 

 

Maar als Jesaja over Jezus gaat.. hoe verklaar je dan dat er staat dat diegene over wie de profetie gaat..ziek was en zijn gelaat verborg?  En nog vreemder..NA het lijden zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Dus dan kennelijk niet ervoor maar erna. Dan zou Jezus vóór zijn kruisiging nog helemaal geen discipelen gehad kunnen hebben.  (Want hij had ervoor nog niet het licht gezien en al die kennis niet). 

Dat klinkt niet als Jezus omdat die (naar mijn weten) niet ziek was, nooit zijn gezicht had verborgen  én al voor zijn lijden het licht had gezien en die kennis had. Of gebeurt het wel vaker dat profetieën niet helemaal correct hoeven te zijn? Als het maar grotendeels in de buurt komt. 

 

"3  Hij werd veracht, door mensen gemeden,

hij was een man die het lijden kende

en met ziekte vertrouwd was,

een man die zijn gelaat voor ons verborg

 

10 Maar de HEER wilde hem breken, Hij maakte hem ziek.

Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen,

om zijn nageslacht te zien en lang te leven.

En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.

11 Na het lijden dat hij moest doorstaan,

zag hij het licht  en werd met kennis verzadigd."

Je geeft precies aan waarom Jesaja niet over Jezus gaat. @sjako haalt een deel van de tekst aan, maar laat juist dat deel weg waaruit blijkt dat het niet over Jezus kan gaan.
Ik denk trouwens niet dat dit kwade wil van hem is, maar dat hij de teksten plaatst die vanuit de WTG worden aangeleverd, en waarvan van hem wordt verwacht dat daar niet aan wordt getwijfeld.
En dan krijg je dus zulke doorzichtig foute redeneringen, maar dat ligt niet aan hem.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 6-3-2023 om 06:58 zei Petra.:

Maar als Jesaja over Jezus gaat.. hoe verklaar je dan dat er staat dat diegene over wie de profetie gaat..ziek was en zijn gelaat verborg?  En nog vreemder..NA het lijden zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Dus dan kennelijk niet ervoor maar erna. Dan zou Jezus vóór zijn kruisiging nog helemaal geen discipelen gehad kunnen hebben.  (Want hij had ervoor nog niet het licht gezien en al die kennis niet). 

Dat klinkt niet als Jezus omdat die (naar mijn weten) niet ziek was, nooit zijn gezicht had verborgen  én al voor zijn lijden het licht had gezien en die kennis had. Of gebeurt het wel vaker dat profetieën niet helemaal correct hoeven te zijn? Als het maar grotendeels in de buurt komt. 

Goede vraag hoor Petra. Ik zou het liefst in mijn eigen woorden uitleggen, maar heb tijdsgebrek dus wordt het knip en plakwerk, maar wellicht heb je er wat aan.

Jehovah God ’verbrijzelde’ zijn Messiaanse „Knecht” niet persoonlijk en rechtstreeks. Hij maakte hem naar alle schijn, figuurlijk gesproken, niet rechtstreeks „ziek”. Meer dan vier millennia tevoren, in de Hof van Eden, had Jehovah tot de slang en ten aanhoren van de onzichtbare persoon die zich van de slang had bediend, gezegd: „Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u in de kop vermorzelen en gij zult hem in de hiel vermorzelen” (Genesis 3:15). Ter vervulling van die profetie moest Jehovah toelaten dat de Grote Slang, Satan de Duivel, de Messiaanse „Knecht” in de hiel zou vermorzelen, ja tot de dood toe. Hij schepte er volkomen behagen in de Grote Slang dit te laten doen. Jehovah „maakte hem ziek”, zelfs tot de dood toe, in de zin dat hij dit alles overeenkomstig zijn voornemen toeliet.Wat Jehovah God behaagde, was datgene wat door het verbrijzelen en door de dodelijke ziekte werd bewezen, namelijk Jezus’ rechtschapenheid.

36. Waarom moet het Jehovah zijn die, zoals de schriftplaats zegt, de ziel van zijn „Knecht” „tot een schuldoffer [zal] stellen”?

36 In het licht van wat Jesaja hoofdstuk drieënvijftig over Jehovah’s „Knecht” zegt, verschaft deze een „schuldoffer” voor anderen. In de Amerikaanse Revised Standard Versionstaat: „Wanneer hij zichzelf [voetnoot: „Hebreeuws, gij stelt zijn ziel”] tot een zondeoffer stelt, zal hij zijn nageslacht zien, hij zal zijn dagen verlengen; de wil des HEREN zal in zijn hand voorspoedig zijn” (Jesaja 53:10b). Volgens de woorden: „Indien gij zijn ziel tot een schuldoffer zult stellen”, zoals het Hebreeuws luidt, zou de aldus toegesproken persoon Jehovah God moeten zijn, want aan hem bracht het oude Israël de typologische schuldoffers en aan hem bracht ook Jezus Christus het tegenbeeldige schuldoffer voor de gehele mensheid (Hebreeën 9:24 tot 10:14). Jehovah is Degene die de waarde van een offer bepaalt, of het aan de vereisten voldoet om zondaars van hun schuld en de gevolgen daarvan te bevrijden.

37. Hoe bracht Jezus God een aanvaardbaar schuldoffer, waardoor datgene werd vervuld wat op de joodse Verzoendag was afgeschaduwd?

37 Opdat het aanvaardbare schuldoffer in de hemel aan Jehovah aangeboden zou kunnen worden, wekte hij zijn „Knecht” op de derde dag uit de doden op. Daar de Messiaanse „Knecht” zijn menselijke ziel als een schuldoffer had afgelegd, kon hij niet als een menselijke ziel met een lichaam van vlees en bloed en beenderen tot leven worden teruggebracht. Daarom wekte de Almachtige God hem op als een geestelijk schepsel, dat echter nog steeds de verdienste of waarde van zijn volmaakte menselijke offer bezat. Toen Jezus, de Messías, dus ten slotte naar de hemel opsteeg en in de tegenwoordigheid van zijn hemelse Vader verscheen, kwam hij daar niet met lege handen. Hij was in het bezit van datgene wat overeenkwam met het bloed van de dierenoffers die op de joodse Verzoendag werden gebracht, namelijk de verdienste van zijn geofferde menselijke leven, dat als een schuldoffer was gebracht. Dit bood hij op de grote tegenbeeldige Verzoendag aan, en Jehovah aanvaardde het ten behoeve van de gehele mensheid.

Bron: s Mensen redding uit wereldbenauwdheid nabij!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 6-3-2023 om 06:58 zei Petra.:

Er bestaat dus geen profetie waarin staat dat de Messias vervloekt moet zijn. (Bv. door gekruisigd/aan een paal of hout gehangen te worden, hetgeen een vervloeking is). 

 

Maar als Jesaja over Jezus gaat.. hoe verklaar je dan dat er staat dat diegene over wie de profetie gaat..ziek was en zijn gelaat verborg?  En nog vreemder..NA het lijden zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Dus dan kennelijk niet ervoor maar erna. Dan zou Jezus vóór zijn kruisiging nog helemaal geen discipelen gehad kunnen hebben.  (Want hij had ervoor nog niet het licht gezien en al die kennis niet). 

Dat klinkt niet als Jezus omdat die (naar mijn weten) niet ziek was, nooit zijn gezicht had verborgen  én al voor zijn lijden het licht had gezien en die kennis had. Of gebeurt het wel vaker dat profetieën niet helemaal correct hoeven te zijn? Als het maar grotendeels in de buurt komt. 

 

 

11 Na het lijden dat hij moest doorstaan,

zag hij het licht  en werd met kennis verzadigd."

Jesaja 53:11 in de English Standard Version:

Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied; by his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities.

Daarom is het raadzaam meerdere vertalingen te raadplegen zodra je een vers tegenkomt waarin je vastloopt. Biblehub en Bible gateway zijn heel handige hulpmiddelen hierbij.

Ook de andere verzen waarnaar je verwijst, zoals 53:3, wordt in de ESV anders weergegeven:

…and as one from whom men hide their faces…

bewerkt door Hermanos2
Aanvulling
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei sjako:

Goede vraag hoor Petra. Ik zou het liefst in mijn eigen woorden uitleggen, maar heb tijdsgebrek dus wordt het knip en plakwerk, maar wellicht heb je er wat aan.

Jehovah God ’verbrijzelde’ zijn Messiaanse „Knecht” niet persoonlijk en rechtstreeks. Hij maakte hem naar alle schijn, figuurlijk gesproken, niet rechtstreeks „ziek”. Meer dan vier millennia tevoren, in de Hof van Eden, had Jehovah tot de slang en ten aanhoren van de onzichtbare persoon die zich van de slang had bediend, gezegd: „Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u in de kop vermorzelen en gij zult hem in de hiel vermorzelen” (Genesis 3:15). Ter vervulling van die profetie moest Jehovah toelaten dat de Grote Slang, Satan de Duivel, de Messiaanse „Knecht” in de hiel zou vermorzelen, ja tot de dood toe. Hij schepte er volkomen behagen in de Grote Slang dit te laten doen. Jehovah „maakte hem ziek”, zelfs tot de dood toe, in de zin dat hij dit alles overeenkomstig zijn voornemen toeliet.Wat Jehovah God behaagde, was datgene wat door het verbrijzelen en door de dodelijke ziekte werd bewezen, namelijk Jezus’ rechtschapenheid.

Bedankt voor je moeite Sjako, 

Ik zie het het of snap het niet. Het begint met...Hij maakte hem naar alle schijn, figuurlijk gesproken, niet rechtstreeks „ziek”. en dit citaat eindigt met "door de dodelijke ziekte werd bewezen,"  

Terwijl mij geen dodelijke ziekte bekend is van Jezus. Ik zou het ook vreemd vinden dat iemand die anderen kan genezen zelf ziek zou zijn. 

Nog eens lezend.. gaat het dan niet om ziekte maar om 'in de hiel vermorzelen" (wat dan de ziekte is ?)

Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u in de kop vermorzelen en gij zult hem in de hiel vermorzelen. Ter vervulling van die profetie moest toelaten dat de Grote Slang, Satan de Duivel, de Messiaanse „Knecht” in de hiel zou vermorzelen. 

 

Ik snap er nu nog minder van. 😕 

Nu lees ik dit nog eens goed en valt het me nu pas op dat er staat "Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad."   God sticht vijandschap tussen (het nageslacht van) de vrouw en (het nageslacht van) de slang. Als die slang de Satan/Duivel is, dan heeft de Duivel dus "zaad" en nageslacht/nazaten/kinderen..??????

En... wat ik me dan ook afvraag.. "Ik zal vijandschap stellen" staat er.  Als met de slang de Satan wordt bedoeld dan staat er dus dat er nog geen vijandschap was, maar dat God dat zo gesteld/verordend heeft. Dat is toch ook raar.. ik dacht dat de Satan zelf vijandig tegen de engelen en mensen was, maar als ik dit nu zo lees lijkt het of die er dan ook niks aan kan doen omdat het door God zo ingesteld/gecreëerd is.  Hoe zit dan nou ...is het nou een profetie of vervloeking/straf of ???  (Er zal vijandschap zijn .. klinkt mij meer als een voorspellende profetie. Ik zal.. dit of dat doen..klinkt meer als door God zo ingesteld).

 

 

9 uur geleden zei Hermanos2:

Jesaja 53:11 in de English Standard Version:

Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied; by his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities.

Daarom is het raadzaam meerdere vertalingen te raadplegen zodra je een vers tegenkomt waarin je vastloopt. Biblehub en Bible gateway zijn heel handige hulpmiddelen hierbij.

Ja! zo klinkt het idd. logischer. 

 

Citaat

Ook de andere verzen waarnaar je verwijst, zoals 53:3, wordt in de ESV anders weergegeven:

and as one from whom men hide their faces…

En ook die! 

Thanks.  Ik bekijk altijd de online NBV21, omdat ik die prettig vind zoeken en omdat het begrijpelijk taalgebruik is. 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Petra.:

Bedankt voor je moeite Sjako, 

Ik zie het het of snap het niet. Het begint met...Hij maakte hem naar alle schijn, figuurlijk gesproken, niet rechtstreeks „ziek”. en dit citaat eindigt met "door de dodelijke ziekte werd bewezen,"  

Terwijl mij geen dodelijke ziekte bekend is van Jezus. Ik zou het ook vreemd vinden dat iemand die anderen kan genezen zelf ziek zou zijn. 

Nog eens lezend.. gaat het dan niet om ziekte maar om 'in de hiel vermorzelen" (wat dan de ziekte is ?)

Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u in de kop vermorzelen en gij zult hem in de hiel vermorzelen. Ter vervulling van die profetie moest toelaten dat de Grote Slang, Satan de Duivel, de Messiaanse „Knecht” in de hiel zou vermorzelen. 

 

Ik snap er nu nog minder van. 😕 

Nu lees ik dit nog eens goed en valt het me nu pas op dat er staat "Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad."   God sticht vijandschap tussen (het nageslacht van) de vrouw en (het nageslacht van) de slang. Als die slang de Satan/Duivel is, dan heeft de Duivel dus "zaad" en nageslacht/nazaten/kinderen..??????

En... wat ik me dan ook afvraag.. "Ik zal vijandschap stellen" staat er.  Als met de slang de Satan wordt bedoeld dan staat er dus dat er nog geen vijandschap was, maar dat God dat zo gesteld/verordend heeft. Dat is toch ook raar.. ik dacht dat de Satan zelf vijandig tegen de engelen en mensen was, maar als ik dit nu zo lees lijkt het of die er dan ook niks aan kan doen omdat het door God zo ingesteld/gecreëerd is.  Hoe zit dan nou ...is het nou een profetie of vervloeking/straf of ???  (Er zal vijandschap zijn .. klinkt mij meer als een voorspellende profetie. Ik zal.. dit of dat doen..klinkt meer als door God zo ingesteld).

 

 

Ja! zo klinkt het idd. logischer. 

 

En ook die! 

Thanks.  Ik bekijk altijd de online NBV21, omdat ik die prettig vind zoeken en omdat het begrijpelijk taalgebruik is. 

De duivel heeft inderdaad ‘zaad’. 
Hierbij zal men bij zichzelf moeten nagaan of men bereidt is het bovennatuurlijke te accepteren of niet. Genesis 6 geeft aan dat engelen zich vrouwen namen en nageslacht verwekten, de Nefilim, de reuzen. Na de vloed werden dit de demonen. 
Bij de toren van Babel zaten de mensen nog op een kluitje. God verwarde hun taal en verspreidde hen over de aarde. Deze natiën werden vanwege hun goddeloosheid overgegeven aan satan. God koos voor Israël en haalde Abraham om er te gaan wonen en het land te bevolken. Deuteronomium 32:8

Ik heb er zelf wel even moeten nadenken of ik deze verklaring kon aannemen maar als men gelooft dat God een aarde schept en de doden opwekt, waarom dan niet? De eerste 11 hoofdstukken van Genesis zijn daarmee cruciaal voor het verdere verloop van de bijbel. Dit verklaart bijvoorbeeld ook waarom Jezus zich zo intensief bezighield met het uitwerpen van demonen. Dat is ‘spiritual warfare’. Je leest regelmatig dat dat mogelijk mensen waren met epilepsie. Maar die verklaring maakt Jezus dan wel onwetend. Maar de grootste truuk van satan is nog steeds dat mensen niet in hem geloven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hermanos2:

Deze natiën werden vanwege hun goddeloosheid overgegeven aan satan.

Maar als ik die tekst die Sjako als verklaring gaf (Genesis 3:15) goed lees dan staat er dat God die vijandschap al tussen het zaad van Eva en het zaad van de Satan heeft ingesteld.  "Ik zal vijandschap stellen". 

Dat gaat dan toch niet over bepaalde natiën maar over alle mensen en al vanaf hun eerste nageslacht.  (Alle mensen zijn toch nazaten van Eva). 

En Satan had er dan zelf ook niks over te zeggen als het door God zo was ingesteld. 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Petra.:

Bedankt voor je moeite Sjako, 

Ik zie het het of snap het niet. Het begint met...Hij maakte hem naar alle schijn, figuurlijk gesproken, niet rechtstreeks „ziek”. en dit citaat eindigt met "door de dodelijke ziekte werd bewezen,"  

Terwijl mij geen dodelijke ziekte bekend is van Jezus. Ik zou het ook vreemd vinden dat iemand die anderen kan genezen zelf ziek zou zijn. 

Nog eens lezend.. gaat het dan niet om ziekte maar om 'in de hiel vermorzelen" (wat dan de ziekte is ?)

Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u in de kop vermorzelen en gij zult hem in de hiel vermorzelen. Ter vervulling van die profetie moest toelaten dat de Grote Slang, Satan de Duivel, de Messiaanse „Knecht” in de hiel zou vermorzelen. 

 

Ik snap er nu nog minder van. 😕 

Nu lees ik dit nog eens goed en valt het me nu pas op dat er staat "Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad."   God sticht vijandschap tussen (het nageslacht van) de vrouw en (het nageslacht van) de slang. Als die slang de Satan/Duivel is, dan heeft de Duivel dus "zaad" en nageslacht/nazaten/kinderen..??????

En... wat ik me dan ook afvraag.. "Ik zal vijandschap stellen" staat er.  Als met de slang de Satan wordt bedoeld dan staat er dus dat er nog geen vijandschap was, maar dat God dat zo gesteld/verordend heeft. Dat is toch ook raar.. ik dacht dat de Satan zelf vijandig tegen de engelen en mensen was, maar als ik dit nu zo lees lijkt het of die er dan ook niks aan kan doen omdat het door God zo ingesteld/gecreëerd is.  Hoe zit dan nou ...is het nou een profetie of vervloeking/straf of ???  (Er zal vijandschap zijn .. klinkt mij meer als een voorspellende profetie. Ik zal.. dit of dat doen..klinkt meer als door God zo ingesteld).

 

 

Ja! zo klinkt het idd. logischer. 

 

En ook die! 

Thanks.  Ik bekijk altijd de online NBV21, omdat ik die prettig vind zoeken en omdat het begrijpelijk taalgebruik is. 

NBV is imo een prima bijbel. Maar vanwege de verschillen is het echt de moeite waard om rond te kijken. Levert regelmatig verrassingen op. Ik lees ook graag parafrasen. Je pikt overal wel wat op. En dan weer de rode draad oppakken. En telkens redeneren vanuit God. Niet vanuit menselijke standpunten want dan verdwaalt men makkelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Petra.:

Bedankt voor je moeite Sjako, 

Ik zie het het of snap het niet. Het begint met...Hij maakte hem naar alle schijn, figuurlijk gesproken, niet rechtstreeks „ziek”. en dit citaat eindigt met "door de dodelijke ziekte werd bewezen,"  

Terwijl mij geen dodelijke ziekte bekend is van Jezus. Ik zou het ook vreemd vinden dat iemand die anderen kan genezen zelf ziek zou zijn. 

Nog eens lezend.. gaat het dan niet om ziekte maar om 'in de hiel vermorzelen" (wat dan de ziekte is ?)

Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Hij zal u in de kop vermorzelen en gij zult hem in de hiel vermorzelen. Ter vervulling van die profetie moest toelaten dat de Grote Slang, Satan de Duivel, de Messiaanse „Knecht” in de hiel zou vermorzelen. 

 

Ik snap er nu nog minder van. 😕 

Nu lees ik dit nog eens goed en valt het me nu pas op dat er staat "Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad."   God sticht vijandschap tussen (het nageslacht van) de vrouw en (het nageslacht van) de slang. Als die slang de Satan/Duivel is, dan heeft de Duivel dus "zaad" en nageslacht/nazaten/kinderen..??????

En... wat ik me dan ook afvraag.. "Ik zal vijandschap stellen" staat er.  Als met de slang de Satan wordt bedoeld dan staat er dus dat er nog geen vijandschap was, maar dat God dat zo gesteld/verordend heeft. Dat is toch ook raar.. ik dacht dat de Satan zelf vijandig tegen de engelen en mensen was, maar als ik dit nu zo lees lijkt het of die er dan ook niks aan kan doen omdat het door God zo ingesteld/gecreëerd is.  Hoe zit dan nou ...is het nou een profetie of vervloeking/straf of ???  (Er zal vijandschap zijn .. klinkt mij meer als een voorspellende profetie. Ik zal.. dit of dat doen..klinkt meer als door God zo ingesteld).

 

Nadat de eerste mensen door Satan misleidt zijn, zegt God dat er voortaan vijandschap zal zijn. Dat lijkt me logisch. Als iemand je misleidt is dat geen basis voor vriendschap,toch?
 

De rode draad door die eerste hoofdstukken is dat God schept en dat satan jaloers is. Engelen kiezen satans zijde en gaan zelf scheppend te werk. Ze gaan zelf nageslacht verwekken en de aarde bevolken. Ook gaan ze de mensheid allerlei vaardigheden leren, wat God niet wil. Ze nemen de planeet over. En de mensheid kiest voor satan, op enkele uitzonderingen na. Daarom de vloed. Een grote reset. Maar geen complete reset. En mochten er tijdens al het geweld onschuldige gelovigen gedood worden, dan mogen zij zich verheugen in een opstanding. Dus alles komt uiteindelijk goed.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 9-3-2023 om 14:27 zei Hermanos2:

De rode draad door die eerste hoofdstukken is dat God schept en dat satan jaloers is. Engelen kiezen satans zijde en gaan zelf scheppend te werk. Ze gaan zelf nageslacht verwekken en de aarde bevolken. Ook gaan ze de mensheid allerlei vaardigheden leren, wat God niet wil. Ze nemen de planeet over. En de mensheid kiest voor satan, op enkele uitzonderingen na. Daarom de vloed. Een grote reset. Maar geen complete reset. En mochten er tijdens al het geweld onschuldige gelovigen gedood worden, dan mogen zij zich verheugen in een opstanding. Dus alles komt uiteindelijk goed.

Waar in Genesis staat dat satan jaloers is? Sterker nog in heel Genesis komt satan niet voor.. Dus niet liegen, of je praat voor satan..

Christendom is gewoon een dualistische religie, met twee goden. God en satan. Of je dient God, of satan. Maar in Genesis was daar nog geen sprake van. Ook staat er nergens dat de slang satan is. Dat maken christenen er pas 100 nC van (Openbaring).. 

Dat ze de mensheid allerlei vaardigheden leren is natuurlijk ook onbijbels. Dat lees je in Henoch, een apocrief boek dat best jong is. Wat zijn ideeen heeft uit allerlei mythen van die tijd. Bijbels is het niet.

nl.wikipedia.org/wiki/Henoch

Citaat

Henochliteratuur[bewerken | brontekst bewerken]

Er zijn nog enkele joodse geschriften bekend met visioenen die Henoch gehad zou hebben. Deze apocriefe geschriften worden als volgt gedateerd:

1 Henoch: rond 2e eeuw v.Chr. - 1e eeuw n.Chr.

2 Henoch: eind 1e eeuw n.Chr.

3 Henoch: De oudste delen kunnen van omstreeks 200 dateren. De eindredactie van rond 600.[3]

 

Je hebt wel een bijbels idee van de val van satan, maar dat is verkeerd geïnterpreteerd door gelovigen (wat kunnen ze in feite wel goed doen is de vraag). Dat ging over de val van de koning van Babel en niet over de val van satan.. Met onze kennis en wetenschap is het natuurlijk ook dom. Om een gevallen engel/opstandige engel uit de hemel te gooien en die dan op de enige bewoonbare planeet te gooien. Gooi ze op Mars, daar leeft geen kip!.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 5-3-2023 om 10:30 zei sjako:

Paulus zegt dat Jezus een levengevende geest werd. Of niet dan? En we weten heel weinig over geestelijke lichamen. Een opstandingslichaam kan niet ziek worden of sterven, dus is anders lijkt me. Een engel kan zich ook voordoen als een mens, dus materialiseren. De discipelen herkenden Jezus niet, dus kan er anders uit hebben gezien.  Het is speculeren allemaal. Jij weet net zoveel als ik.

Dat Jezus een levend gevende geest werd wordt door mij niet ontkend maar dat was veertig dagen nadat hij was opgestaan uit de dood (Hand. 1:3) bij de opname, zie Mark. 16:19; Luk. 24:51; Hand. 1:11.) Daarvoor heeft hij juist zijn wonden getoond en gegeten om aan te tonen dat hij GEEN geest was. Het staat er zelfs woordelijk.

'Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf. Tast Mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat Ik heb.' (Luk 24:39)

Om met Christus te spreken, hoe lees jij (Luk. 10:26) ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei sjako:

Ja, maar dat was niet exclusief voor Jezus. Petrus kom met de hulp van Jezus ook over water lopen. Dat kon Hij door Gods geest.

We dwalen af, het punt is dat de Bijbel leert dat Jezus fysiek is opgestaan uit de dood (Luk 24,39) en na veertig dagen werd opgenomen (Hand 1:3) en vanaf toen een levendmakende geest (1 Kor. 15:45) is geworden. En dat hij na de opstanding eerst nog een lichaam van vlees en bloed had, was van essentieel belang voor de apostelen (Joh 20,22) die anders niet tot geloof zouden zijn gekomen.

Luk 24:

39 Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf. Tast Mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat Ik heb.

40 En als Hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten.

41 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten?

42 En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honingraten.

43 En Hij nam het en at het voor hun ogen.

Zie ook Joh. 21:10  'Jezus zeide tot hen: Brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt.'

De Bijbel leert ons dus glashelder dat Jezus zijn discipelen er van overtuigen wilde dat hij fysiek was opgestaan door hun zijn wonden te tonen en dat hij at om aan te tonen dat hij het zelf was en geen geest. Kennelijk is hem dat bij jou niet gelukt, maar als een geest iets eet valt dat op de grond.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Piebe:

We dwalen af, het punt is dat de Bijbel leert dat Jezus fysiek is opgestaan uit de dood (Luk 24,39) en na veertig dagen werd opgenomen (Hand 1:3) en vanaf toen een levendmakende geest (1 Kor. 15:45) is geworden.

Hoe is Hij dan naar de Hemel gegaan? In het vlees of als geest? Ik denk dat het niet zo belangrijk is. Het gaat erom dat Jezus is opgestaan om het even met welk lichaam.

2 uur geleden zei Piebe:

Kennelijk is hem dat bij jou niet gelukt, maar als een geest iets eet valt dat op de grond.

We weten helemaal niet hoe een geestelijk lichaam werkt. Engelen, geestelijke wezens, konden zich ook materialiseren en eten. Bijv de drie engelen die Abraham bezochten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei sjako:

Hoe is Hij dan naar de Hemel gegaan? In het vlees of als geest? Ik denk dat het niet zo belangrijk is. Het gaat erom dat Jezus is opgestaan om het even met welk lichaam.

We weten helemaal niet hoe een geestelijk lichaam werkt. Engelen, geestelijke wezens, konden zich ook materialiseren en eten. Bijv de drie engelen die Abraham bezochten.

Hoe Jezus naar de hemel is gegaan is zoals hij is opgestaan uit de dood en de wijze waarop was voor de discipelen de ultieme toets. Thomas liet zijn geloof afhangen van de fysieke opstanding van Christus (Joh 20,22) en zou dus verloren zijn gegaan als Jezus geestelijk was opgestaan. Thomas liet zijn zielenheil er van afhangen dat het Jezus zelf was dus reken maar dat het belangrijk was!

En we weten wellicht niet hoe een geestelijk lichaam werkt maar we weten wel dat een geest geen vlees en benen heeft zoals Jezus had.

'Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf. Tast Mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat Ik heb.' (Luk 24,39)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 15-3-2023 om 21:16 zei Piebe:

Hoe Jezus naar de hemel is gegaan is zoals hij is opgestaan uit de dood en de wijze waarop was voor de discipelen de ultieme toets. Thomas liet zijn geloof afhangen van de fysieke opstanding van Christus (Joh 20,22) en zou dus verloren zijn gegaan als Jezus geestelijk was opgestaan. Thomas liet zijn zielenheil er van afhangen dat het Jezus zelf was dus reken maar dat het belangrijk was!

En we weten wellicht niet hoe een geestelijk lichaam werkt maar we weten wel dat een geest geen vlees en benen heeft zoals Jezus had.

'Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf. Tast Mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat Ik heb.' (Luk 24,39)

🤣

dit is geschreven als "aanklacht" tegen een groep christenen die meenden dat Jezus niet lichamelijk was opgestaan maar geestelijk. Het NT zit vol met verhalen die mensen hebben geschreven om theologische geschillen op te lossen met andere groepen christenen. Want "papier is geduldig".. Dus je kan Jezus laten opdraven wanneer en hoe je wilt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 4 months later...
  • 4 weeks later...
Op 15-3-2023 om 16:24 zei sjako:

Hoe is Hij dan naar de Hemel gegaan? In het vlees of als geest? Ik denk dat het niet zo belangrijk is. Het gaat erom dat Jezus is opgestaan om het even met welk lichaam.

1 Kor 15;42-43: "Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht."

Dit heeft betrekking op de opstanding der doden zoals die op ons betrekking heeft en ook op Christus. De verwijzing is ook naar Christus en dat ook Zijn lichaam in oneer werd gezaaid zoals Hij als misdadiger terechtgesteld werd. Daarna is Hij opgestaan in onvergankelijkheid en heeft Zijn lichaam weer opgenomen en is opgestaan uit het graf. Hij liet zich zien aan Zijn discipelen en Hij at vis.

Hij heeft Zijn straf, die in weze onze straf was, op zich genomen en heeft die in zwakheid aanvaard. Hij heeft niet het recht op zich genomen om zich te verdedigen zoals er staat dat Hij tegen de discipelen zei dat Hij de Vader om legioenen engelen kon vragen om hem te redden van de dood aan het kruis (hetzij paal).

Maar Hij is opgestaan in kracht en heeft de macht aanvaard en zit nu aan de rechterhand van de Vader op de rechterstoel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-2-2023 om 10:11 zei sjako:

Volgens mij is kruisiging niet historisch correct. De Bijbel spreekt ook over stauros en dat heeft niks met een kruis te maken. Het betekent een rechtopstaande paal. Het slachtoffer kreeg spijkers door de polsen en de voeten en de handen werden boven het hoofd aan de paal vastgespijkerd. Pas is er ook een beeltenis gevonden uit de tijd van Jezus die dat bevestigd. 

2629339A-7695-498D-85F6-CB81846C0E9A.jpeg

De eerste 200 jaar was het ‘kruis’ ook geen christelijk symbool. Er werd een visje als symbool gebruikt wat verwijst naar vissers naar mensen. 

Interessant, zowel de tekst waarin Jezus Zijn "kruis" droeg op weg naar Golgotha als de tekst waarin ons door Hem opgedragen wordt ons "kruis" op ons te nemen wordt het Griekse woord "stauros" gebruikt.

Mattheüs 27;31-32: "En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit, trokken Hem Zijn kleren aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen. Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was; die dwongen zij om Zijn kruis te dragen."

en bv Markus 10:21: "En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij."

Het woord "kruisigen" in Mat 27;31 is een werkwoord verwant aan "stauros" namelijk "stauroosai".

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-2-2023 om 15:07 zei Noppert1998:

in het topic waarin Sjako beweert dat er van kruisiging geen sprake is heb ik toch een link gegeven waarin het netjes besproken wordt. Precies ook zoals Chaim zegt. Kruisiging ging op allerlei manieren. Inderdaad met een paal, maar later ook letterlijk een kruis. En dat de Romeinen het hadden "geperfectioneerd" om de slachtoffers zo erg mogelijk te laten lijden. En zo lang mogelijk..

Maar waar blijkt dan uit welke kruisdood Jezus is gestorven. Aangaande het perfectioneren van de straf met als doel het lijden zo groot mogelijk te maken lijkt mij dat dit wel als argument kan tellen omdat Jezus voor de zonden van alle mensen gestorven is en daarom ook voor hen die met martelpraktijken het ergste willen veroorzaken. Daarom moet Hij de ergste dood gestorven zijn opdat ook zij vergeving door het lijden van Christus konden ontvangen. Maar hoe weten we of dit daadwerkelijk het geval is geweest? Er staat voortdurend dat Jezus aan een paal is gehangen en dat Hij een paal droeg op weg naar Zijn kruisiging. Het woord "stauros" dat dus "paal" betekent.

 

Op 23-2-2023 om 08:14 zei Petra.:

Ik weet ook niet beter dan dat mensen bij duizenden werden gekruisigd. 

Eigenlijk vooral omdat je dat altijd zo in films ziet. 

Nu lees ik in het Job topic..

Dus hoe zit dat ? 

Is het historisch correct ? 

 

 

De terechtstelling van Jezus, of dat nu aan een paal of aan een kruis geschiedt is is natuurlijk in de eerste plaats ter vergeving van zonden en ter rechtvaardiging van de zondaar. Het is veel belangrijker Christus aan te nemen als redder en verlosser opdat men van het eeuwige vuur van de hel gered wordt dan een discussie oiver een detail van Zijn terechtstelling te ontketenen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Barnabas:

Interessant, zowel de tekst waarin Jezus Zijn "kruis" droeg op weg naar Golgotha als de tekst waarin ons door Hem opgedragen wordt ons "kruis" op ons te nemen wordt het Griekse woord "stauros" gebruikt.

Of het woord stauros paal betekent en niet kruis is een voor mij een nogal irritant discussiepunt, alleen geschikt voor ongeestelijke muggenzifters. De betekenis van woorden uit de oudheid is niet altijd zo gemakkelijk te achterhalen, laat staan die ontegenzeggelijk te bewijzen. De mensen die er op hameren dat het geen kruis betekent voegen niets aan betekenis toe en zetten zich tegen elke mogelijke diepere betekenis af. Maar de tekst die je aanhaalt is natuurlijk wel van belang. Want wat Jezus hier zei was nog voordat hij gekruisigd werd en had geen betrekking op een martelwerktuig maar op iets anders, namelijk op het hele leven zelf. Jezus had het niet over een paal want dat  zou dat niemand hebben begrepen. Een paal heeft geen diepere betekenis. Het kruis daarentegen wel en de mensen begrepen wat hij bedoelde. Het kruis was de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet en de mensen begrepen de betekenis daarvan. Het kruis, de Tav, de 400, houdt het hele leven in tot aan de voleinding daarvan. Je moet dus je leven zonder te morren op je nemen en aanvaarden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid