Spring naar bijdragen

Kruisigen als terechtstelling


Aanbevolen berichten

5 minuten geleden zei sjako:

Ja, een zuiverder vertaling die geen inlegkunde kent en die de Griekse woorden met de juiste Nederlandse woorden vertaald. En ind is het Koninkrijk van God niet in u. Lees nog maar eens Daniël 2 wat het wel is.

Daarom heeft 'mijn' Bijbel ook niks van doen met die van jou. Ik lees dynamisch, daarvoor is inlegkunde zelfs een voorwaarde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 118
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het Griekse grondwoord συσταυρόω  (🔗 G4716) dat getranslitereerd wordt als stauros wordt op de website van Blue Letter Bible beschreven als: 1. Een kruis 1A. Een bekend instrument van de meest

@Piebe, een inkoppertje:   “Het feit dat de Joden tot op de huidige dag Jezus van Nazareth als Messias verwerpen, is het beste bewijs dat Jezus de ware Messias is.  Iemand heeft eens uitgere

De rest van het forum krijgt ook niet betaald om jouw beledigingen aan te horen, mannetje met de  lange tenen. 

Posted Images

2 minuten geleden zei Hopper:

Daarom heeft 'mijn' Bijbel ook niks van doen met die van jou. Ik lees dynamisch, daarvoor is inlegkunde zelfs een voorwaarde.

Stauros betekent gewoon een paal en dat mag je niet zomaar vertalen met een kruis, want dat staat er gewoon niet. Dan moet je het zelf maar veranderen in kruis als je het woord paal tegen komt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei sjako:

Stauros betekent gewoon een paal en dat mag je niet zomaar vertalen met een kruis, want dat staat er gewoon niet. Dan moet je het zelf maar veranderen in kruis als je het woord paal tegen komt.

Daar verschillen de meningen over. 

Citaat
Citaat

In het Oude Testament komen de woorden ‘kruis’ en ‘kruisigen’ niet voor; wel is er sprake van ermee samenhangende uitdrukkingen als ‘aan een paal hangen’ of ‘op een paal spietsen’ (tala ‘al-ha”eets). In het Nieuwe Testament gaat het om het woord stauros, dat naast de gewone betekenis ‘paal’ ook de betekenis ‘kruis’ heeft, en daarmee samenhangende woorden. 

Ik beschouw het als fundamentalistisch om een voorgeschreven betekenis te handhaven.  Stauros heeft meerdere betekenissen.

Citaat

Wanneer Jezus zijn discipelen oproept om ‘hun kruis op te nemen’ en achter Hem aan te gaan, kan dat niet los worden gezien van de praktijk die in die dagen gangbaar was. Jezus doelt in eerste instantie niet op zijn eigen dood aan het kruis, maar roept het beeld op van een kruiseling op weg naar de plaats van executie, zoals Jezus’ toehoorders dat vermoedelijk met eigen ogen hadden gezien. Maar hoewel zij dus bekend waren met de wrede werkelijkheid van kruisiging en sommigen van Jezus’ volgelingen later ook letterlijk de kruisdood zullen zijn gestorven, zijn Jezus’ woorden hier toch in eerste instantie overdrachtelijk bedoeld: kruisdragen wil zeggen zichzelf verloochenen, eigen ambities en verlangens opgeven, bereid zijn om Jezus tot het einde toe te volgen, met inbegrip van mogelijk lijden (vgl. Luc. 9:23, waar sprake is van ‘dagelijks’ het kruis opnemen). De apostel Paulus gebruikt een vergelijkbare manier van spreken, wanneer hij het heeft over het ‘sterven van het ik’ en van ‘de oude mens’. 

De symbolische betekenis staat hier omschreven.  I.m.o. negeer je volkomen de woorden van Jezus als je dit er niet in mee neemt.  Maar ja, zonder inlegkunde ontgaat de mens de diepere betekenis van de Evangeliën volkomen.  Het grote mankement in de christelijke wereld is dat meneer pastoor of een andere geestelijke de inlegkunde oplegt.  De JG verschilt dan intrinsiek niet van de RKK.

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=3600

Ook deze man vraagt zich af waarom de JG zo moeilijk doen.

Citaat

De Romeinen kruisigden slaven en opstandelingen, en we weten heel goed hoe ze dat deden: op de plaats van de terechtstelling stond inderdaad een 'paal' gereed. Daarheen droeg de veroordeelde de dwarsbalk, (het patibulum); bij de 'paal' aangekomen, werd hij met zijn armen aan de dwarsbalk bevestigd, en met deze dwarsbalk en al omhoog getild (verhoogd); deze dwarsbalk werdd vervolgens ofwel bovenop op de paal bevestigd (zodat de T-vorm onstond) ofwel bovenaan de paal bevestigd, zodat de karakteristieke kruisvorm ontstaat die wij kennen. In beide gevallen spraken de Romeinen van een crux (Gr. stauros). 

Maar er bestaat natuurlijk wel het recht op moeilijk doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb nog 's zitten speuren naar kruis of paal. Maar echt duidelijker wordt het niet. Het is gewoon beide mogelijk omdat het woord Stauros op meerdere manieren KAN worden vertaald. 

Eigenlijk vind ik het wel weer veelzeggend dat er zelfs over zulke cruciale dingen verschillende interpretaties mogelijk zijn

Mijn gedachte is.. als God dat niet had gewild was dat best te voorkomen geweest. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Petra.:

Ik heb nog 's zitten speuren naar kruis of paal. Maar echt duidelijker wordt het niet. Het is gewoon beide mogelijk omdat het woord Stauros op meerdere manieren KAN worden vertaald. 

Eigenlijk vind ik het wel weer veelzeggend dat er zelfs over zulke cruciale dingen verschillende interpretaties mogelijk zijn

Mijn gedachte is.. als God dat niet had gewild was dat best te voorkomen geweest. 

 

Dat Thomas de littekens van de spijkers wou zien nadat Jezus was opgestaan maakt een kruis in mijn beleving waarschijnlijker.

Edoch kruis of paal, van belang was dat de profetie vervuld werd: vervloekt is die aan het hout hangt. (Gal. 3:13)

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Piebe:

Dat Thomas de littekens van de spijkers wou zien nadat Jezus was opgestaan maakt een kruis in mijn beleving waarschijnlijker.

Edoch kruis of paal, van belang was dat de profetie vervuld werd: vervloekt is die aan het hout hangt. (Gal. 3:13)

Hi Piebe, 

Maar Galaten is toch geen profetie. Waar staat dan de profetie dat aan het hout (of kruis of paal) hangen de vloek is die vervuld zou worden ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Piebe:

Dat Thomas de littekens van de spijkers wou zien nadat Jezus was opgestaan maakt een kruis in mijn beleving waarschijnlijker.

Edoch kruis of paal, van belang was dat de profetie vervuld werd: vervloekt is die aan het hout hangt. (Gal. 3:13)

2 uur geleden zei Petra.:

Hi Piebe, 

Maar Galaten is toch geen profetie. Waar staat dan de profetie dat aan het hout (of kruis of paal) hangen de vloek is die vervuld zou worden ?

Wat de profetie betreft die @Piebe aanhaalt, heeft hij een belangrijk gedeelte van Galaten 3 overgeslagen, want het gaat namelijk niet alleen om het 2e gedeelte van Bijbelvers Galaten 3:13 dat ieder die aan een hout hangt vervloekt is. De profetie betreft een breder perspectief dan slechts het 2e gedeelte van Galaten 3:13.

Het gaat om de vervulling van de profetie dat wij die uit het geloof zijn Abrahams kinderen zijn én dat in Abraham al de volken gezegend worden; daarom worden degenen die die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. (Gal 3:7-9).
Dat de Schrift voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen (Gal 3:8) wijst op profetie (🔗 Genesis 18:18 HSV).

Galaten 3:7-14 HSV:
7. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.
8. En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden.
9. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.


Allen die het van werken der wet verwachten liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen (Gal 3:10 NBG51).

Niemand wordt door de wet voor God gerechtvaardigd, omdat buiten Jezus Christus niemand daartoe in staat is geweest om zich geheel te houden aan alles dat geschreven staat in het boek der wet. Al zou men slechts één gebod of statuut overtreden dat in het boek der wet geschreven staat, dan is die persoon al niet meer gerechtvaardigd voor God; men dient zich namelijk te houden aan alles wat geschreven staat in het boek der wet én dat óók te doen, om voor God gerechtvaardigd te worden.

Daarom zal de rechtvaardige leven uit het geloof (Gal 3:11). Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet (Gal 3:13) door aan het hout te hangen en zó is de de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof (Gal 3:14).

Galaten 3:10-14 HSV:
10. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.
11. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
12. Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven.
13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,
14. opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Wat de profetie betreft die @Piebe aanhaalt, heeft hij een belangrijk gedeelte uit Galaten 3 overgeslagen. Het gaat namelijk niet alleen om het 2e gedeelte van Galaten 3:13 dat ieder die aan een hout hangt vervloekt is. De profetie betreft een breder perspectief dan slechts het 2e gedeelte van Galaten 3:13.

Maar wat ik bedoelde... Galaten is door Paulus geschreven, dat is toch nádat het allemaal gebeurd was, dan kan het toch geen profetie zijn. 

Om profetie te kunnen zijn moet het toch voorspeld zijn vóór het gebeurde. Dus waar in de Bijbel staat dan de profetie over vervloeking aan het hout ? En dat dat iedereen vrijkoopt van de vloek ? 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Petra.:

Maar wat ik bedoelde... Galaten is door Paulus geschreven, dat is toch nádat het allemaal gebeurd was, dan kan het toch geen profetie zijn. 

Om profetie te kunnen zijn moet het toch voorspeld zijn vóór het gebeurde. Dus waar in de Bijbel staat dan de profetie over vervloeking aan het hout ? En dat dat iedereen vrijkoopt van de vloek ? 

Deuteronomium 21:22-23 HSV 🔗 Begrafenis van ter dood gebrachten
22. Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat, en hij gedood wordt, en u hem aan een paal hangt,
23. dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land, dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft, niet onrein maken.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Petra.:

Hi Piebe, 

Maar Galaten is toch geen profetie. Waar staat dan de profetie dat aan het hout (of kruis of paal) hangen de vloek is die vervuld zou worden ?

Deut. 21:22-23 en ook Ezra 6:11.

50 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Wat de profetie betreft die @Piebe aanhaalt, heeft hij een belangrijk gedeelte van Galaten 3 overgeslagen, want het gaat namelijk niet alleen om het 2e gedeelte van Bijbelvers Galaten 3:13 dat ieder die aan een hout hangt vervloekt is. De profetie betreft een breder perspectief dan slechts het 2e gedeelte van Galaten 3:13.

Het gaat om de vervulling van de profetie dat wij die uit het geloof zijn Abrahams kinderen zijn én dat in Abraham al de volken gezegend worden; daarom worden degenen die die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. (Gal 3:7-9).
Dat de Schrift voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen (Gal 3:8) wijst op profetie (🔗 Genesis 18:18 HSV).

Galaten 3:7-14 HSV:
7. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.
8. En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden.
9. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.


Allen die het van werken der wet verwachten liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen (Gal 3:10 NBG51).

Niemand wordt door de wet voor God gerechtvaardigd, omdat buiten Jezus Christus niemand daartoe in staat is geweest om zich geheel te houden aan alles dat geschreven staat in het boek der wet. Al zou men slechts één gebod of statuut overtreden dat in het boek der wet geschreven staat, dan is die persoon al niet meer gerechtvaardigd voor God; men dient zich namelijk te houden aan alles wat geschreven staat in het boek der wet én dat óók te doen, om voor God gerechtvaardigd te worden.

Daarom zal de rechtvaardige leven uit het geloof (Gal 3:11). Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet (Gal 3:13) door aan het hout te hangen en zó is de de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof (Gal 3:14).

Galaten 3:10-14 HSV:
10. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.
11. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
12. Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven.
13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,
14. opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.

Onzin, die profetie gaat helemaal niet over jou, zie Lukas 16,16 en bovendien jij hebt nooit aan het hout gehangen.

46 minuten geleden zei Petra.:

Maar wat ik bedoelde... Galaten is door Paulus geschreven, dat is toch nádat het allemaal gebeurd was, dan kan het toch geen profetie zijn.

Dat klopt helemaal, maar ik schreef dan ook dat het de vervulling van een profetie was.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Piebe:
1 uur geleden zei Ricky Tjin:

✂️

Onzin, die profetie gaat helemaal niet over jou, zie Lukas 16,16 en bovendien jij hebt nooit aan het hout gehangen.

Je hebt mijn voorgaande bericht totaal verkeerd begrepen @Piebe én de enige persoon die ik in mijn voorgaande bericht heb aangegeven m.b.t. aan het hout hangen is Jezus Chistus. Aangzien de misverstanden die regelmatig gaande zijn op Credible, zoals ook in dit geval, lijkt het me écht zonde van mijn tijd om bezig te zijn op Credible.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Je hebt mijn voorgaande bericht totaal verkeerd begrepen @Piebe én de enige persoon die ik in mijn voorgaande bericht heb aangegeven m.b.t. aan het hout hangen is Jezus Chistus. Aangzien de misverstanden die regelmatig gaande zijn op Credible, zoals ook in dit geval, lijkt het me écht zonde van mijn tijd om bezig te zijn op Credible.

Eigen schuld want dat precies betoogde ik waarna je schreef dat ik een belangrijk stuk wegliet. Wat sowieso een valse implicatie is want hoe zal ik iets weglaten dat voor iedereen inzichtelijk is?

En Lukas 16,16 leert ons dat de profeten reiken tot Johannes de Doper, iets dat ik de hedendaagse christen nagenoeg nooit zie toepassen. Het is allemaal eigenwillige godsdienst geworden. Als jij het zonde van je tijd vindt eens een ander geluid te horen dan moet je maar gauw vertrekken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Ricky Tjin:

Je hebt mijn voorgaande bericht totaal verkeerd begrepen @Piebe én de enige persoon die ik in mijn voorgaande bericht heb aangegeven m.b.t. aan het hout hangen is Jezus Chistus. Aangzien de misverstanden die regelmatig gaande zijn op Credible, zoals ook in dit geval, lijkt het me écht zonde van mijn tijd om bezig te zijn op Credible.

Je hebt inderdaad meteen aangegegeven dat het Jezus Christus is die aan het hout hing.  Het is lastig als je woorden worden verdraaid. 

 

13 uur geleden zei Ricky Tjin:

Wat de profetie betreft die @Piebe aanhaalt, heeft hij een belangrijk gedeelte van Galaten 3 overgeslagen, want het gaat namelijk niet alleen om het 2e gedeelte van Bijbelvers Galaten 3:13 dat ieder die aan een hout hangt vervloekt is. De profetie betreft een breder perspectief dan slechts het 2e gedeelte van Galaten 3:13.

Het gaat om de vervulling van de profetie dat wij die uit het geloof zijn Abrahams kinderen zijn én dat in Abraham al de volken gezegend worden; daarom worden degenen die die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. (Gal 3:7-9).
Dat de Schrift voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen (Gal 3:8) wijst op profetie (🔗 Genesis 18:18 HSV).

Galaten 3:7-14 HSV:
7. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.
8. En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden.
9. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham.


Allen die het van werken der wet verwachten liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen (Gal 3:10 NBG51).

Niemand wordt door de wet voor God gerechtvaardigd, omdat buiten Jezus Christus niemand daartoe in staat is geweest om zich geheel te houden aan alles dat geschreven staat in het boek der wet. Al zou men slechts één gebod of statuut overtreden dat in het boek der wet geschreven staat, dan is die persoon al niet meer gerechtvaardigd voor God; men dient zich namelijk te houden aan alles wat geschreven staat in het boek der wet én dat óók te doen, om voor God gerechtvaardigd te worden.

Daarom zal de rechtvaardige leven uit het geloof (Gal 3:11). Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet (Gal 3:13) door aan het hout te hangen en zó is de de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof (Gal 3:14).

Galaten 3:10-14 HSV:
10. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.
11. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
12. Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven.
13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,
14. opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.


Helder aangevuld. Waarvoor dank.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
22 uur geleden zei Ricky Tjin:
22 uur geleden zei Petra.:

Maar wat ik bedoelde... Galaten is door Paulus geschreven, dat is toch nádat het allemaal gebeurd was, dan kan het toch geen profetie zijn. 

Om profetie te kunnen zijn moet het toch voorspeld zijn vóór het gebeurde. Dus waar in de Bijbel staat dan de profetie over vervloeking aan het hout ? En dat dat iedereen vrijkoopt van de vloek ? 

Deuteronomium 21:22-23 HSV 🔗 Begrafenis van ter dood gebrachten
22. Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat, en hij gedood wordt, en u hem aan een paal hangt,
23. dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land, dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft, niet onrein maken.

Maar dit is geen profetie i.v.m. JC maar regelgeving in het algemeen voor begrafenissen.  

Ik dacht dat er een profetie was waarin voorspeld was dat Jezus /de Messias die vervloeking ondergaat en daardoor iedereen vrijkoopt.  Als er helemaal geen sprake was van een zodanige voorspelling/profetie, waarom wordt dat dan wel zo genoemd ? 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Petra.:

Maar dit is geen profetie i.v.m. JC maar regelgeving in het algemeen voor begrafenissen.  

Ik dacht dat er een profetie was waarin voorspeld was dat Jezus /de Messias die vervloeking ondergaat en daardoor iedereen vrijkoopt.  Als er helemaal geen sprake was van een zodanige voorspelling/profetie, waarom wordt dat dan wel zo genoemd ? 

 

 

Het vrijkopen van de gelovigen kwam niet doordat Jezus aan het hout hing maar door het eenmalige offer van het Lam. Door aan het hout te hangen nam hij de vloek op zich. In principe twee evenementen. Dat Jezus aan het hout heeft gehangen wordt door niemand betwist, zelfs niet door de volgelingen van de historische Jezus. Dus hoezo is die profetie niet vervuld?

En het betreft overigens geen regelgeving voor joodse begrafenissen, alleen ter dood veroordeelden werden aan het hout gehangen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Piebe:

Het vrijkopen van de gelovigen kwam niet doordat Jezus aan het hout hing maar door het eenmalige offer van het Lam. Door aan het hout te hangen nam hij de vloek op zich. In principe twee evenementen. Dat Jezus aan het hout heeft gehangen wordt door niemand betwist, zelfs niet door de volgelingen van de historische Jezus. Dus hoezo is die profetie niet vervuld?

Dan vraag ik maar voor de derde keer.. waar die profetie dan staat ??? 

Waar in de Bijbel staat voorspeld/geprofeteerd dat de Messias aan het hout wordt gehangen/geofferd ??? 

 

P.S. misschien is het voor gelovigen zulke gesneden koek dat mijn vraag maar niet doorkomt..maar ik weet gewoon echt niet waar het geprofeteerd staat. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Petra.:

Dan vraag ik maar voor de derde keer.. waar die profetie dan staat ??? 

Waar in de Bijbel staat voorspeld/geprofeteerd dat de Messias aan het hout wordt gehangen/geofferd ??? 

 

P.S. misschien is het voor gelovigen zulke gesneden koek dat mijn vraag maar niet doorkomt..maar ik weet gewoon echt niet waar het geprofeteerd staat. 

 

Let een beetje op je toon want ik krijg niet betaald om jou te antwoorden.

Het aan het hout hangen is een straf voor een ter dood veroordeelde. Deze werd voordat de avond viel van het hout gehaald en begraven. Jezus werd tot de dood veroordeeld, aan het hout gehangen en voordat de avond viel begraven. Als jij dat geen vervulling van een profetie wilt noemen: prima. Laten we dan zeggen dat Jezus' op joodse wijze is gestraft.

Dan nu het volgende punt. Waar in de Bijbel staat dat de Messias wordt geofferd?

'Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid;' (Heb 10,5)

Dit is een citaat van Ps 40:7 uit de Septuaginta en in de Masoretische tekst staat het zo:

'Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, Gij hebt Mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geëist.'

Let wel dat de apostelen de Masoretische tekst niet gebruikten en dat die her en der afwijkt van de oorspronkelijke tekst. De Masoretische tekst is gemaakt omdat de joden de Septuaginta teveel naar Jezus de Christus vonden wijzen.

De tekst leert dat Jahweh zijn zoon een lichaam had bereid omdat hij geen lust had in slachtoffers en brandoffers. Reeds in de tijd van David werd Jahweh al ziek van dat barbaarse ritueel. Hij zei door de profeet:

'Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt de HEERE; Ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der vette beesten...' (Jes 1,11)

Dus dat Jahweh ziek was van dierenoffers én zijn zoon een lichaam had toebereidt, impliceert een andere én eenmalige oplossing. Jer 31,34 profeteert over een Nieuw Verbond (Jer 31,31) en dat Jahweh de zonden niet meer zal gedenken. Terwijl er onder het oude verbond dagelijks geofferd werd dus ook dagelijks aan de zonde gedacht. Dus ook Jer 31,34 is een profetie over een tijd waarin Jahweh de zonden niet meer zal gedenken en dus een alternatief voor de Levitische priesterdienst, wat een offercultus was.

'Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.' (Heb 9,12)

Eigenlijk is de hele levitische priesterdienst een verwijzing naar de offerande van Jahweh zelf. Er is immers geen groter offer denkbaar?

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Piebe:

Let een beetje op je toon want ik krijg niet betaald om jou te antwoorden

De rest van het forum krijgt ook niet betaald om jouw beledigingen aan te horen, mannetje met de  lange tenen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
17 uur geleden zei Piebe:

Het aan het hout hangen is een straf voor een ter dood veroordeelde. Deze werd voordat de avond viel van het hout gehaald en begraven. Jezus werd tot de dood veroordeeld, aan het hout gehangen en voordat de avond viel begraven. Als jij dat geen vervulling van een profetie wilt noemen: prima. 

Ik zou dat dolgraag de vervulling van een profetie noemen, vandaar dat ik drie keer gevraagd heb wanneer dat dan geprofeteerd is en waar dat dan staat. 

Het enige wat ik steeds lees is dat Paulus achteraf schrijft dat gekruisigd worden/aan een paal hangen, een vervloeking is en dat Jezus daarmee de profetie heeft vervuld. Maar welke profetie dat dan is staat er niet bij.

Dat aan een paal hangen een vervloeking staat in Deut 21. Maar dat is geen profetie. 

 

17 uur geleden zei Piebe:

Dit is een citaat van Ps 40:7 uit de Septuaginta en in de Masoretische tekst staat het zo:

'Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, Gij hebt Mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geëist.'

 

'Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt de HEERE; Ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der vette beesten...' (Jes 1,11)

Dus dat Jahweh ziek was van dierenoffers én zijn zoon een lichaam had toebereidt, impliceert een andere én eenmalige oplossing. Jer 31,34 profeteert over een Nieuw Verbond (Jer 31,31) en dat Jahweh de zonden niet meer zal gedenken.

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/PSA.40/Psalmen-40/

"7   Offers en gaven verlangt U niet,

brand- en reinigingsoffers vraagt U niet.

Nee, U hebt mijn oren voor U geopend"

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/ISA.1/Jesaja-1/

"11  Wat moet Ik met al jullie offers? – zegt de HEER.

Ik heb genoeg van het vlees van jullie schapen,

van het vet van jullie kalveren;"

het bloed van stieren, rammen en bokken wil Ik niet meer.

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/JER.31/Jeremia-31/

"31  De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan Ik met hun voorouders sloot toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze Mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij mijn volk. 34  Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent Mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan."

 

Ik heb ze allemaal opgezocht. En snap er steeds minder van hoor. Ik dacht echt dat het ergens geprofeteerd zou staan. (Dat er een messias zou komen die dan geofferd zou worden/ter dood zou worden veroordeeld met een vervloeking en vandaar dus dat dan Jezus' kruisiging de vervulling van die profetie zou zijn). Zoiets kon ik nergens vinden dus ik dacht dat dat aan mij lag, maar kennelijk is het er gewoon ook niet.  

De teksten die jij geeft Piebe..ik kende ze niet maar als ik ze lees spreken ze eerder tegen dan voor; volgens deze profetieën wil God juist helemaal geen offers en gaven. Vooral geen dierenoffers dus dan is een mensenoffer helemaal uit den boze lijkt mij. 

Jeremia spreekt idd. over een nieuw verbond maar dan met het volk Israel en Juda (daar vallen christenen toch niet onder?!)  Opvallend ook dat er helemaal niet over een offer wordt gesproken in dat nieuwe verbond. Integendeel..het enige wat God doet voor dat nieuwe verbond is bij de mensen van Israel de wet in hun hart schrijven. Daar komt geen offer/geweld/bloed aan te pas. 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Petra.:

Ik zou dat dolgraag de vervulling van een profetie noemen, vandaar dat ik drie keer gevraagd heb wanneer dat dan geprofeteerd is en waar dat dan staat. 

Het enige wat ik steeds lees is dat Paulus achteraf schrijft dat gekruisigd worden/aan een paal hangen, een vervloeking is en dat Jezus daarmee de profetie heeft vervuld. Maar welke profetie dat dan is staat er niet bij.

Dat aan een paal hangen een vervloeking staat in Deut 21. Maar dat is geen profetie. 

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/PSA.40/Psalmen-40/

"7   Offers en gaven verlangt U niet,

brand- en reinigingsoffers vraagt U niet.

Nee, U hebt mijn oren voor U geopend"

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/ISA.1/Jesaja-1/

"11  Wat moet Ik met al jullie offers? – zegt de HEER.

Ik heb genoeg van het vlees van jullie schapen,

van het vet van jullie kalveren;"

het bloed van stieren, rammen en bokken wil Ik niet meer.

 

https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21/JER.31/Jeremia-31/

"31  De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan Ik met hun voorouders sloot toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze Mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij mijn volk. 34  Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent Mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan."

 

Ik heb ze allemaal opgezocht. En snap er steeds minder van hoor. Ik dacht echt dat het ergens geprofeteerd zou staan. (Dat er een messias zou komen die dan geofferd zou worden/ter dood zou worden veroordeeld met een vervloeking en vandaar dus dat dan Jezus' kruisiging de vervulling van die profetie zou zijn). Zoiets kon ik nergens vinden dus ik dacht dat dat aan mij lag, maar kennelijk is het er gewoon ook niet.  

De teksten die jij geeft Piebe..ik kende ze niet maar als ik ze lees spreken ze eerder tegen dan voor; volgens deze profetieën wil God juist helemaal geen offers en gaven. Vooral geen dierenoffers dus dan is een mensenoffer helemaal uit den boze lijkt mij. 

Jeremia spreekt idd. over een nieuw verbond maar dan met het volk Israel en Juda (daar vallen christenen toch niet onder?!)  Opvallend ook dat er helemaal niet over een offer wordt gesproken in dat nieuwe verbond. Integendeel..het enige wat God doet voor dat nieuwe verbond is bij de mensen van Israel de wet in hun hart schrijven. Daar komt geen offer/geweld/bloed aan te pas. 

 

 

 

Prima, we laten het er bij. Succes met je zoektocht!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid