Spring naar bijdragen

Spiritueel Bijbellezen


Aanbevolen berichten

3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Besteed is zonder T. En ik mankeer niets aan mijn ogen. Jij wel aan je Nederlands. Maar je kunt het altijd proberen uit te leggen. Of er voor kiezen dat nooit te doen, zoals jij.

Je zegt dat je niet blind bent en dus doorgaat met bijbelteksten aanklagen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 100
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dag Willempie, Vanuit de Bronervaring die ik gehad heb mag ik weten dat de waarheid eenvoudig is. Die is er echter Één vol Liefde, Harmonie en Schoonheid welke geen moment verveelt en waar je puu

Uiteindelijk gaat het mij om wat ik je al eens eerder schreef: je bent het per definitie niet eens met iemand wiens levensfundament zijn geloof is. Dat maakt jouw per definitie ongeschikt als gespreks

Prediker 3-3: Er is een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Je bent hier aan het afbreken, Noppert. Wellicht kun je beter opbouwen, dan komt er nog wat van de wereld terecht. 

 

Weer terug naar het onderwerp. 

Ik las hier een stukje over spiritualiteit https://www.mijnkerk.nl/wat-is-betekenis-spiritualiteit/. Ben het ook wel eens met wat ie schrijft.. dat tegenwoordig veel vormen van spiritualiteit gecombineerd worden.

 

"Veel mensen zijn tegenwoordig met spiritualiteit bezig. Dat kan veel verschillende dingen betekenen: van meditatie tot visualisatie, van bidden tot mediteren. Wat is de betekenis van spiritualiteit eigenlijk en wat is christelijke spiritualiteit? En wat is het verschil tussen spirituele en religieuze stromingen?

Spiritualiteit komt van het Latijnse woord spiritus, wat ‘geest’ betekent. Spiritualiteit betekent dat je bezig bent met geestelijk ontwikkeling. Als je spiritueel bent, dan richt je je op het hogere, het overstijgende, goddelijke en probeer je daarmee in contact te treden. Er zijn veel verschillende vormen van spiritualiteit. De grote wereldreligies bevatten allemaal een bepaalde mate van spiritualiteit. Het is de geestelijke kern van een religie. Als religie een mens uitbeeldt, dan is de spiritualiteit de ziel.

Tegenwoordig combineren daarom veel mensen diverse vormen van spiritualiteit. Iemand kan op vakantie in een kerk een kaarsje aansteken voor een overledene, in chakra’s geloven en aan zenmeditatie doen. Het lijkt bij deze tijd te horen dat mensen diverse vormen van spiritualiteit combineren."

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoi @Barnabas ik heb je bericht van 4 Mei hieronder complet in quotes weergegeven en beantwoord:

Citaat

Dat denk ik niet tenzij je kwaad als natuurlijke boosheid beschouwd (in de zin van de toorn van God,…)

Boosheid, goed, kwaad en zonde zijn verschillende begrippen. Overigens hoort boosheid niet in het rijtje huis; het achtervoegsel 'heid' geeft in dit geval een karaktereigenschap aan. Als je de woorden met elkaar wilt vergelijken, zul je ze met elkaar in verband moeten brengen; Boosheid, goed'heid', kwaad'heid' en zondig'heid', maar dan krijg je vanzelf een heel andere discussie.

Ik neem aan, dat 'boosheid' wel even buiten het gesprek kan blijven. Hoe ik denk over 'goed, kwaad en zonde' kan ik als volgt duidelijk maken:

Het vermogen om kleuren te zien is een natuurlijke eigenschap. Als je alle kleuren weghaalt zie je niets meer; we noemen geen kleur dan zwart. Als je alle kleuren samenvoegt, dan krijg je wit. De twee uitersten (geen) kleur en (alles kleuren samen) zijn voor onze natuurlijke ogen beiden onzichtbaar.

Tussen die twee uitersten bevindt zich een spectrum dat we kunnen zien of op een andere wijze ‘zichtbaar maken. Dat lukt echter niet met (puur) zwart of (puur) wit.

Als ik nu aan God denk, dan stel ik mij voor dat Hij puur licht is. Maar ik heb als natuurlijk mens geen mogelijkheid om Hem in een kleur te omschrijven. Dat is het gevolg van het feit, dat mijn zien én denken natuurlijk is.

Natuurlijk is zonde en natuurlijkheid aan elkaar gelijkstellen, te kort door de bocht. Maar zo bedoelde ik het niet. Ik had dus veel beter kunnen schrijven: „puur het feit dat goed en kwaad naast elkaar bestaan is het gevolg van zonde“. In mijn optiek is de mens niet zondig geschapen (discussie-punt), maar wel natuurlijk. Hij komt dus van nature iets tekort. En als dat tekort niet wordt opgelost, blijft de mens hangen in zijn natuurlijke staat en dát is zonde.

En nu terug naar boosheid, goed, kwaad en zonde in relatie tot mijn verhaal over de kleuren. Ik denk dat God alle kleuren ziet en wel in volheid. Wat echter ziet is niet alle kleuren samen, maar de essentie van alle kleuren samen. Het (volkomen) wit van God is dus voor de mens een onzichtbaar wit. Maar omdat we in kleuren denken (want geschapen naar Gods beeld) kunnen wel in beperkte beelden denken, maar nooit de werkelijkheid omschrijven; ook onze taal is, net als natuurlijk ons denken, begrenst en dus blijft de werkelijkheid voor de natuurlijke mens altijd onzichtbaar. De begrippen, boosheid, toorn, liefde, enzovoort, worden geschilderd in kleuren die wij kunnen zien of bevatten. We omschrijven die eigenschappen dus altijd op een menselijke of natuurlijke wijze. En dat is niet zoals God het eigenlijk bedoelt.

Citaat

Maar in de zin van kwaad als zonde geef ik je geen gelijk.

God heeft de mens naar Zijn beeld geschapen. De natuurlijke mens is echter nog niet af. Het kwaad is datgeen wat het verlangen van de mens corrumpeert te ontwikkelen naar het volkomen ( = volwassen) beeld van God.

Zonde heeft veelmeer te maken met de gezindheid. Zonde zou ik dus veel meer zien als ‘vervuiling’ van het menselijke kleurenspectrum. Dat is er nog wel in alle verscheidenheid, maar de kleuren worden vager. Dit wordt in de Bijbel vergankelijkheid genoemd. Vergankelijkheid is echter niet hetzelfde als zonde. Vergankelijkheid is een (eventueel tussentijds) resultaat, terwijl de zonde veelmeer te maken heeft met het proces zelf. De vergankelijkheid is derhalve een logisch gevolg dat hoort bij de natuur, zonde invloed heeft op de snelheid van verval. Ons menselijke begrip ‘goed’ geeft de mate van vertraging van het aftakelingproces aan, terwijl het menselijke begrip ‘kwaad’ de mate van versnelling van het aftakelingsproces aangeeft.

Citaat

De mens kan een keuze maken tussen goed en kwaad, waarom zou het dan zonde zijn om een de keuze voor goed te maken? God heeft ons die keuze gegeven.

Ja, maar die keuze bevindt zich dus altijd binnen het kleurenspectrum van de natuurlijke mens. Hij kan er niets buiten kiezen en dat is in mijn ogen zonde. Dat betekent dat welke keuze de mens ook maakt, het is altijd onvolkomen en als zodanig dus zondig.

Citaat

Het is niet de bedoeling dat Goed en kwaad naast elkaar bestaan.

Binnen ‘ons’ kleurenspectrum kunnen goed en kwaad niet buiten elkaar, want ze houden elkaar binnen ons spectrum, in evenwicht. Daarom is er in onze natuurlijke dimensie altijd een keuze.

Citaat

In het koninkrijk van de duivel is het kwaad. Maar zijn koninkrijk is strikt gescheiden van het koninkrijk van de God.

En dat blijft zo, tot in eeuwigheid. Ik denk echter dat het koninkrijk van de duivel uiteindelijk verdwijnt en dan het Koninkrijk van God als enige overblijft. Zover is het nu echter nog niet en blijft tot dat moment goed en kwaad in onze wereld bestaan.

Citaat

Daarom komt er een hemel en een hel.

De hel is een door de mensen gecreëerd begrip, omdat ze het betekenis van sommige Bijbelse noties niet (meer?) begrijpen.

Citaat

Op dit moment is de zonde in de wereld gekomen door Adam en Eva en zien wij in de wereld een mengsel van goed en kwaad.

Begrip van goed en kwaad werd noodzakelijk toen de zonde begon te leven. Adam en Eva waren niet de veroorzakers van de zonde, maar ze waren wel de katalysator waardoor de vergankelijkheid zich begon te ontwikkelen en de zonde zich begon te manifesteren. Als Adam en Eva niet de keuze zouden hebben gemaakt die ze maakten, het proces van verval veel langzamer zijn verlopen. Om deze reden denk ik dat Eva in feite symbool staat voor de gehele mensheid, want de keuze die zij maakte, maakt de mens elke dag nog.

Citaat

Dat men een keuze moet maken betwijfel ik. Maar niet kiezen is geen optie omdat geen keuze betekent om niet te leven en dan val je in het koninkrijk van de duivel. Daar kom je uit door je te bekeren.

Dus spreek je jezelf eigenlijk tegen en moet met dus wél altijd kiezen.

Citaat

Maar eigenlijk moet je kiezen voor het goede en dan kom je in het koninkrijk van God en het eeuwige leven.

Dat hangt dus helemaal af van jouw beeld van het goede. Je komt niet in het Koninkrijk van God als je kiest voor het ‘goede’ maar als je je laat leiden door de Heilige Geest (Zie Johannes 4). Als je dus wilt spreken over toegang tot het Koninkrijk van God, moet ik een ander gesprek met je voeren.

Citaat

Misschien is niet kiezen ten diepste ook een keuze maar dan voor de duivel. Het lijkt lijkt mij dat de mens ten diepste gemaakt is om een keuze te maken en daarom dat niet kiezen een keuze is om niet te kiezen.

Ik denk dat het natuurlijke bestaan van de mens, hem inderdaad dwingt tot een keuze en dat God in de schepping alles heeft gelegd, zodat de mens een ‘goede’ keus kan maken. En ik denk ook wel te zien op welk vlak die keuze-mogelijkheid zich ten diepste afspeelt: Hoe kan de vergankelijkheid worden overwonnen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Petra.:

 

Weer terug naar het onderwerp. 

Ik las hier een stukje over spiritualiteit https://www.mijnkerk.nl/wat-is-betekenis-spiritualiteit/. Ben het ook wel eens met wat ie schrijft.. dat tegenwoordig veel vormen van spiritualiteit gecombineerd worden.

 

"Veel mensen zijn tegenwoordig met spiritualiteit bezig. Dat kan veel verschillende dingen betekenen: van meditatie tot visualisatie, van bidden tot mediteren. Wat is de betekenis van spiritualiteit eigenlijk en wat is christelijke spiritualiteit? En wat is het verschil tussen spirituele en religieuze stromingen?

Spiritualiteit komt van het Latijnse woord spiritus, wat ‘geest’ betekent. Spiritualiteit betekent dat je bezig bent met geestelijk ontwikkeling. Als je spiritueel bent, dan richt je je op het hogere, het overstijgende, goddelijke en probeer je daarmee in contact te treden. Er zijn veel verschillende vormen van spiritualiteit. De grote wereldreligies bevatten allemaal een bepaalde mate van spiritualiteit. Het is de geestelijke kern van een religie. Als religie een mens uitbeeldt, dan is de spiritualiteit de ziel.

Tegenwoordig combineren daarom veel mensen diverse vormen van spiritualiteit. Iemand kan op vakantie in een kerk een kaarsje aansteken voor een overledene, in chakra’s geloven en aan zenmeditatie doen. Het lijkt bij deze tijd te horen dat mensen diverse vormen van spiritualiteit combineren."

 

 

Dit is weer een dwaling.

In openbaring 13;15 wordt gesproken over een toekomstig beeld dat een geest gegeven wordt en daardoor spreekt: "En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden."

Die geest is een demonische geest die aanbeden wil worden waarbij men de wet van de ware God en Geest (Jehovah, Jezus Christus, die mens geworden is) overtreed die verbied om afgoden te aanbidden. "U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben" (Deuteronomium 20;3).

In het nieuwe testament mag het duielijk zijn dat boze geesten bestaan en ook Saul werd door een boze geest beheerst toen hij woedeaanvallen kreeg. Niet alle geesten zijn dus goede geesten.

Maar Jezus werd in de woestijn door engelen van God gediend, Bij zijn geboorte zong een engelenkoor en in de tijd van Elisa werden de ogen van Gehazi geopend en zag hij dat zij door een schare engelen van de Heere omringt werden. Zij werden beschermd. Dat zijn engelen (geesten) die bij de Heere horen., geen demonische engelen.

Dus er zijn geesten van God en geesten van de tegenstander. Er is een verschil tussen deze geesten, namelijk dat de ene groep belijdt dat Jezus Christus wel in het vlees gekomen is en de ander groep weigert dat te belijden en is daarom niet van God.

Zie Johannes 4;1-3: "Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is."

De antichrist is niet uit God maar hoort bij de tegenstander.

Daarom is er ook sprake van de gave van onderscheidt van geesten: 

1 Korinthe 12:10: "en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen."

Ophouden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 4-5-2023 om 10:50 zei Barnabas:

Hier zou ik het volgende aan toe willen voegen. Wanneer we zondigen worden wij slaaf van de zonde. De zonde gaat over ons heersen en wij kunnen niet anders dan zondigen.

Dan heb ik de volgende vragen:

  • Zondigen we omdat omdat we daarvoor kiezen? Of zondigen we, omdat we niet anders kunnen?
  • Kiezen we voor het zondigen omdat we vrij zijn of omdat we al in slavernij zijn?
Op 4-5-2023 om 10:50 zei Barnabas:

Dat komt omdat de duivel invloed krijgt in ons leven en macht over ons krijgt.

Wanneer krijgt de duivel invloed in ons leven? Pas als we gezondigd hebben, of is die invloed er al voordat we zondigen?

23 uur geleden zei Dat beloof ik:
Op 4-5-2023 om 15:16 zei Barnabas:

Een antwoord is aan jou niet besteedt omdat je blind bent.

Besteed is zonder T. En ik mankeer niets aan mijn ogen. Jij wel aan je Nederlands. Maar je kunt het altijd proberen uit te leggen. Of er voor kiezen dat nooit te doen, zoals jij.

Wat ben je toch ontzettend flauw en gedraag je je uit de hoogte, DBI. Als je je zou beperken tot de inhoud van de berichten waarop je reageert (of NIET reageert, omdat je niets zinvols hebt in te brengen), zou je ongetwijfeld minder puberaal overkomen. Je speelt voortdurend op de man en je vervuilt daarmee elk gesprek. Vind je dat nu prettig?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

Wat ben je toch ontzettend flauw en gedraag je je uit de hoogte, DBI. Als je je zou beperken tot de inhoud van de berichten waarop je reageert (of NIET reageert, omdat je niets zinvols hebt in te brengen), zou je ongetwijfeld minder puberaal overkomen. Je speelt voortdurend op de man en je vervuilt daarmee elk gesprek. Vind je dat nu prettig

Ik reageer zo omdat iemand van mij stelt dat ik blind ben.
Dát is uit de hoogte, maar je daar zeg je niets van.
Als men met mij een normale discussie voert, schrijf ik normaal terug.

Link naar bericht
Deel via andere websites

1 Korinthiërs 2

9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.

10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.

 

De essentie van 1 Korinthiërs 2 is dat de natuurlijke mens blind is.  Dat kan voor een atheïst nooit een probleem zijn, die is per definitie een naturalist.  (Het naturalisme in de filosofie is de opvatting dat er alleen natuur bestaat.)   Een atheïst die zijn blindheid ontkent zou geestmens moeten zijn, maar dat past dan weer niet in het atheïstische geloof.  Want de geest komt uit de natuur voort in zijn filosofie.  

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ik reageer zo omdat iemand van mij stelt dat ik blind ben.
Dát is uit de hoogte, maar je daar zeg je niets van.
Als men met mij een normale discussie voert, schrijf ik normaal terug.

Een taalfout en een onwaarheid in één bericht. Goed bezig :)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Galaten 5;13-26 (onderaan) noemt de eigenschappen die voortkomen uit de Geest Gods, vers 22. Daartegenover staan de werken van het vlees, vers 20. Hieraan kan men zien welke geest werkzaam is. Want aan de vrucht kan men zien met welke oorsprong men te maken heeft.
Zie Mattheüs 12;33 en 35: " Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed; of dat de boom slecht is, dan is ook zijn vrucht slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. 35 De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat."
Hier worden mensen vergeleken met bomen die vruchten voortbrengen waarbij goede bomen goede vruchten voortbrengen en slechte bomen slechte vruchten. Zo brengen goede mensen de vruchten van de Geest voort en slechte mensen de vruchten van de tegenstander, de boze geesten van de satan.
De goede vruchten zijn (vers 22): "De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing".
Deze vruchten komen voort uit de Geest Gods die het goede met ons voor heeft.
Maar de slechte vruchten zijn (vers 20): "afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke"
Met name wordt genoemd afwijkingen in de leer.
Deze slechte vruchten zijn geïnspiteerd door foute geesten, de boze geesten waar het nieuwe testament over spreekt, De boze geesten die door Jezus en Zijn discipelen uitgedreven worden en die bang zijn voor Jezus.
Tenslotte spoort Johannes ons aan om ook te wandelen in de Geest naar het voorbeeld van Jezus die vele goede werken deed.


Galaten 5;13-26:
13Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.
14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin:  U zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
16Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
17Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.
18Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
19Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23 Daartegen richt de wet zich niet.
24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
26Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Dat beloof ik:

Ik reageer zo omdat iemand van mij stelt dat ik blind ben.

Ik kan me voorstellen, dat die opmerking jou triggert. Echter:

Je bent waarschijnlijk niet fysiek blind en dat weet @Barnabas ook. Zijn opmerking komt dus voort uit frustratie, omdat hij het idee heeft dat jij hem niet wílt begrijpen. Trouwens dat gevoel krijg ik ook bij jouw berichten. En dan met name bij jouw reacties op mensen die nadrukkelijk uiting willen geven aan hun geloof of, anderszins, religieuze ervaringen en overwegingen.

Nu is de ene schrijver meer in staat om zich te verweren dan de ander, dus dat kan verklaren waarom de frustratie bij de ene minder snel overkookt dan bij de ander.

Maar het lijkt wel (ik druk me diplomatiek uit) of sommigen er een genoegen in scheppen juist die (taaltechnisch, zwakkere?) schrijvers eens goed op de korrel te nemen. Je bent op dit forum slechts een voorbeeld, maar die (in mijn ogen verkeerde!) houding vindt men hier ook onder gelovigen/religieuzen.

Zo ben ikzelf in het vizier geraakt van iemand, waarvan ik vermoed dat die blindheid hem ook parten speelt. Maar, zoals ik eens aan jou heb geschreven, maken jullie soms wel opmerkingen die hout snijden.

Echter, als je de beledigde pias blijft uithangen, raken eventueel zinvolle opmerkingen uit zicht. Vandaar de vraag wat je nu wilt? Wil je iets opsteken of ben je zo overtuigd van de onwetendheid van die ander, dat je niet anders kunt dan hem dat keer op keer trachten in te wrijven?

Als je denk niets te kunnen leren van wat een ander schrijft, reageer dan niet. Maar probeer niet voortdurend jouw spitsvondigheid en gevatheid te ventileren, want dan gaat het voor de meelezer uiteindelijk nergens meer over.

15 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dát is uit de hoogte, maar je daar zeg je niets van.

Nee, dat is niet uit de hoogte; dat is frustratie en gewoon een Bijbelse wijze van uitdrukken. Ik denk dat de F&S óók in hun wiek waren geschoten toen Jezus hun blindheid verweet. Ik vraag me dan wel af wat er door jou heengaat, als @Barnabas jou een kind van de duivel noemt.

15 uur geleden zei Dat beloof ik:

Als men met mij een normale discussie voert, schrijf ik normaal terug.

 Ja, dat geloof ik direct en voorbeelden daarvan zie ik ook wel op dit forum.

Het punt is jij altijd reageert (desnoods ongevraagd) op anderen en dat jouw eerste reactie vaak al een ontbloot zwaard bevat. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Hopper:

1 Korinthiërs 2

9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.

10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.

De essentie van 1 Korinthiërs 2 is dat de natuurlijke mens blind is.

Opmerkelijk dat je het nu zelf hebt over 'essentie' ;).

Toen ik het begrip voor jou analyseerde, gaf ik óók aan dat 'de essentie' door velen verschillend wordt ervaren en dus, al dan niet, als eigen wordt herkend!

Zo vind ik dat de essentie van de door jou genoemde tekst een andere is: Ik geloof dat de essentie van 1 Kor 2:9-10 is dat 'de Geest van God de diepten Gods alleen toont aan hen die Hem liefhebben

NB1: Dat de natuurlijke mens blind is, hoeft hem niet te worden verteld; dat kan hij al zelf (van nature) weten. Hier geef je dus een voorbeeld van een Bijbellezer die z'n eigen 'geur' naar de Bijbel tracht over te brengen. 

NB2: Wat overigens niet wil zeggen, dat IK wel de juiste essentie opsnuif! Maar om die reden schrijf ik nu juist op dit forum: Om mijn eigen essentie (beleving) te toetsen/testen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

Echter, als je de beledigde pias blijft uithangen, raken eventueel zinvolle opmerkingen uit zicht. Vandaar de vraag wat je nu wilt? Wil je iets opsteken of ben je zo overtuigd van de onwetendheid van die ander, dat je niet anders kunt dan hem dat keer op keer trachten in te wrijven?

Als je denk niets te kunnen leren van wat een ander schrijft, reageer dan niet. Maar probeer niet voortdurend jouw spitsvondigheid en gevatheid te ventileren, want dan gaat het voor de meelezer uiteindelijk nergens meer over.

Klopt, maar waarom richt je dit op mij en niet op degene die er mee begon:

 

Op 3-5-2023 om 20:04 zei Barnabas:
Op 30-4-2023 om 05:45 zei Dat beloof ik:

Correct. Het verhaal klopt dus niet. 

Hoe kan het zijn dat jullie dit niet snappen?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Fysiek is er geen hoge berg op aarde van waaruit men alle koninkrijken kan zien. Maar waarom staat dat dan in de bijbel? Ben je op zoek naar het onderuithalen van de schrift en over parels heen te stampen of wil je weten hoe het zit? Wil je erkennen dat je niet alles weet en de schrift niet begrijpt of wil je de blasfemie plegen door voortdurend de schrift, het heilge woord van God aan te vallen en belacchelijk te maken? Wil je erkennen de tekst dat Gods gedachten hoger zijn dan die van de mens (jij dus) of wil jij bewijzen dat je het beter weet dan de schrift.

Als je echt wilt leren: Stel dan vragen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

Opmerkelijk dat je het nu zelf hebt over 'essentie' ;).

Toen ik het begrip voor jou analyseerde, gaf ik óók aan dat 'de essentie' door velen verschillend wordt ervaren en dus, al dan niet, als eigen wordt herkend!

Zo vind ik dat de essentie van de door jou genoemde tekst een andere is: Ik geloof dat de essentie van 1 Kor 2:9-10 is dat 'de Geest van God de diepten Gods alleen toont aan hen die Hem liefhebben

NB1: Dat de natuurlijke mens blind is, hoeft hem niet te worden verteld; dat kan hij al zelf (van nature) weten. Hier geef je dus een voorbeeld van een Bijbellezer die z'n eigen 'geur' naar de Bijbel tracht over te brengen. 

NB2: Wat overigens niet wil zeggen, dat IK wel de juiste essentie opsnuif! Maar om die reden schrijf ik nu juist op dit forum: Om mijn eigen essentie (beleving) te toetsen/testen.

Ik had het in die andere draad ook over essentie en daarmee bedoelde ik uiteraard de essentie van Christus welke de mens zich eigen kan maken.   Nu lijkt het dan weer dat je twijfelt over de essentie en haal je er weer bij wat ik elders schreef en wat je afkeurde.

Ik ben hier niet om jou te toetsen/testen noch ben ik hier om te onderwijzen.  Toevallig liep ik gisteren dan weer wel een citaat over de geestelijke mens tegen het lijf.   De geestelijke mens die  van niemand onderscheiden wordt, maar zelf wel in staat is tot onderscheid, dát is de essentie van de Christus.  Daar zit geur noch smaak aan.   Dat is het einde van ieder oordeel, iedere maat.

 

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Dat beloof ik:

Klopt, maar waarom richt je dit op mij en niet op degene die er mee begon:

Uiteindelijk gaat het mij om wat ik je al eens eerder schreef: je bent het per definitie niet eens met iemand wiens levensfundament zijn geloof is. Dat maakt jouw per definitie ongeschikt als gesprekspartner als het gaat om geloofszaken.

Het punt bij Barnabas is blijkbaar, dat hij jou op dat terrein toch serieus neemt en zich door jou 'laat opfokken'. Echter, als gesprekspartners zich (per definitie) nooit in elkaars standpunt kunnen verplaatsen, komt geen enkel gesprek echt van de grond en verzand je in onverkwikkelijke monologen, waarbij de meest-gebekte altijd het laatste woord houdt. (Wat overigens niet altijd het beste woord is.)

En waarom richt ik mij niet op Barnabas? Omdat hij, in mijn optiek, in dit geval de mindere partij (de underdog) is en jij in feite de aanstichter bent, omdat je enkel maar reageert als je al van te voren denkt, dat je die ander wel eens even voor schut kunt zetten.

Dat is de reden waarom ik me inmiddels wel twee keer bedenkt voor ik met jou een gesprek over geloofszaken begin. Niet dat ik het idee heb, jou niet van repliek te kunnen dienen, maar gewoon omdat jouw mentaliteit me niet aanstaat. Het forum is voor mij puur tijdverdrijf, dus die tijd wil ik zo aangenaam mogelijk besteden, zonder met een kater te blijven zitten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Hopper:

Ik had het in die andere draad ook over essentie en daarmee bedoelde ik uiteraard de essentie van Christus welke de mens zich eigen kan maken.   Nu lijkt het dan weer dat je twijfelt over de essentie en haal je er weer bij wat ik elders schreef en wat je afkeurde.

Helaas, weet ik niet meer waar je op doelt. Het spijt me, maar mijn aandachtsspanne is de laatste tijd wat tanende.

In jouw huidige antwoord lees ik echter weer iets waar ik het persoonlijk absoluut niet mee eens ben: "... de essentie van Christus welke de mens zich eigen kan maken. ....". Niets wat van Christus is, kan de mens zich eigen maken. Alles wat van Christus is, kan enkel maar door Hem aan iemand gegeven worden.

5 uur geleden zei Hopper:

Ik ben hier niet om jou te toetsen/testen noch ben ik hier om te onderwijzen.

Nee, dat geloof ik wel. Maar ik ben hier óók niet om me door wie dan ook te laten toetsen/testen. En ook verwacht ik niet dat iemand hier in staat is mij te onderwijzen; daarvoor vind ik mezelf veel te eigenwijs. Maar goed, wat niet is, kan nog komen ;) .

5 uur geleden zei Hopper:

Toevallig liep ik gisteren dan weer wel een citaat over de geestelijke mens tegen het lijf.   De geestelijke mens die  van niemand onderscheiden wordt, maar zelf wel in staat is tot onderscheid, dát is de essentie van de Christus.  Daar zit geur noch smaak aan.   Dat is het einde van ieder oordeel, iedere maat.

Tja, ook hier proef ik weer een andere essentie. Christus is de Enige die God kent echt kent. Dus zou ik Zijn kennis (die Hij als een geur verspreid) als Zijn essentie willen aanduiden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Hetairos:

 Alles wat van Christus is, kan enkel maar door Hem aan iemand gegeven worden.

 

Dit boeit mij. Ik vraag me dan ook af: Wanneer krijg je ‘dat’ van Christus? Waar zijn al die christenen die dat al gekregen hebben? Waaraan herkent men die christenen?
 

Het komt weer neer op mijn vraag over heilige geest. Waarvan menig christen beweert  vervuld te zijn. Waardoor menig christen leiding verwacht. 
En waarvan ik me dus weer afvraag: wie heeft daadwerkelijk God’s geest?

In de bijbel zie ik bijvoorbeeld Samson die Gods geest heeft. Toch is hij geen fijn voorbeeld voor ons. Toch? Ik noemde Petrus eerder al. Vol van menselijke zwakheden heeft hij toch een speciale band met Jezus. 
 

Als grote overeenkomst vind ik hun vaststaande onwrikbare overtuiging aangaande YHWH en zijn Messias. Dus wellicht is God daarnaar op zoek. Erkenning. Van het feit dat Hij en niemand anders God is. En dat Hij verwacht van mensen dat ze ernaar streven vruchten van de geest voort te brengen, wetend dat de mens in zijn onvolmaaktheid nooit slaagt, slechts streeft en oprecht poogt. 
 

God verwacht van de mens, geloof, trouw, streven en een afhankelijke opstelling. Opkijken naar Jezus voor verlossing. De rest regelt Hij wel.

Als dit klopt dan heb ik geen vragen meer over de verscheidenheid binnen het christendom.
 

bewerkt door Hermanos2
Typo
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Hetairos:

Helaas, weet ik niet meer waar je op doelt. Het spijt me, maar mijn aandachtsspanne is de laatste tijd wat tanende.

In jouw huidige antwoord lees ik echter weer iets waar ik het persoonlijk absoluut niet mee eens ben: "... de essentie van Christus welke de mens zich eigen kan maken. ....". Niets wat van Christus is, kan de mens zich eigen maken. Alles wat van Christus is, kan enkel maar door Hem aan iemand gegeven worden.

Nee, dat geloof ik wel. Maar ik ben hier óók niet om me door wie dan ook te laten toetsen/testen. En ook verwacht ik niet dat iemand hier in staat is mij te onderwijzen; daarvoor vind ik mezelf veel te eigenwijs. Maar goed, wat niet is, kan nog komen ;) .

Tja, ook hier proef ik weer een andere essentie. Christus is de Enige die God kent echt kent. Dus zou ik Zijn kennis (die Hij als een geur verspreid) als Zijn essentie willen aanduiden.

Een gesprek tussen ons is zinloos.  Je hebt geen notie van het enig-zijn van de Christus bemerk ik.  Dat is geen verwijt, ik denk dat je op zich wel goed bezig bent.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 uur geleden zei Hetairos:

Uiteindelijk gaat het mij om wat ik je al eens eerder schreef: je bent het per definitie niet eens met iemand wiens levensfundament zijn geloof is. Dat maakt jouw per definitie ongeschikt als gesprekspartner als het gaat om geloofszaken

Ik ben ongeschikt voor mensen die alleen maar willen horen dat ze gelijk hebben.  Ongeacht of die mensen gelovig zijn of niet.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Hermanos2:
16 uur geleden zei Hetairos:

Alles wat van Christus is, kan enkel maar door Hem aan iemand gegeven worden.

Ik vraag me dan ook af: Wanneer krijg je ‘dat’ van Christus? Waar zijn al die christenen die dat al gekregen hebben? Waaraan herkent men die christenen?

Je weet dat op het moment dat je het krijgt.

De christenen die 'het' hebben gekregen kun je zomaar en overal tegenkomen.

Als zij 'het' van Christus hebben ontvangen, herken je dat wanneer je dat 'het' met hen gemeenschappelijk hebt.

16 uur geleden zei Hermanos2:

Het komt weer neer op mijn vraag over heilige geest. Waarvan menig christen beweert  vervuld te zijn. Waardoor menig christen leiding verwacht. En waarvan ik me dus weer afvraag: wie heeft daadwerkelijk God’s geest?

Inn sommige opzichten zou je voor dat 'het' ook de Heilige Geest kunnen invullen. Het punt is, dat de Heilige Geest en Christus één zijn. Als ik mijn stelling wat zou uitbreiden, kan ik schrijven:

  • "Alles wat van Christus is, kan enkel maar door 'de Heilige Geest aan iemand gegeven worden".

Op dezelfde wijze zou ik kunnen zeggen:

  • Alles wat van de Heilige Geest is, kan enkel maar door 'God' aan iemand gegeven worden.
16 uur geleden zei Hermanos2:

In de bijbel zie ik bijvoorbeeld Samson die Gods geest heeft. Toch is hij geen fijn voorbeeld voor ons. Toch? Ik noemde Petrus eerder al. Vol van menselijke zwakheden heeft hij toch een speciale band met Jezus.

Blijkbaar is er 'iets' van God/Christus/de Geest in hen zichtbaar.

16 uur geleden zei Hermanos2:

Als grote overeenkomst vind ik hun vaststaande onwrikbare overtuiging aangaande YHWH en zijn Messias. Dus wellicht is God daarnaar op zoek. Erkenning. Van het feit dat Hij en niemand anders God is. En dat Hij verwacht van mensen dat ze ernaar streven vruchten van de geest voort te brengen, wetend dat de mens in zijn onvolmaaktheid nooit slaagt, slechts streeft en oprecht poogt.

Ik denk dat je dit heel goed 'ziet'.

16 uur geleden zei Hermanos2:

God verwacht van de mens, geloof, trouw, streven en een afhankelijke opstelling. Opkijken naar Jezus voor verlossing. De rest regelt Hij wel.

Precies!

16 uur geleden zei Hermanos2:

Als dit klopt dan heb ik geen vragen meer over de verscheidenheid binnen het christendom.

Nee, en die heb ik dus ook niet meer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-5-2023 om 20:04 zei Barnabas:

 

Hoe kan het zijn dat jullie dit niet snappen? Is Jezus God of mens?

Jezus werd op de proef gesteld drie keer, de ene keer was hij in het woestijn, de andere keer aan top van berg, en ook in de tempel, dus er is verandering van de plaats en dat brengt twijfels of dat echt gebeurde is.

er staat: (mat 4:5) de duivel neem Jezus mee aan de top van de een berg, Dus ik vraag me af: waarom gaat Jezus mee, hij kan ook zegen, ga weg Satan , ik weet wie je bent.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik las op -De Bezieling- een interessant artikel over spiritualiteit.

Kennelijk hebben vooral de oudere gelovigen moeite met het begrip spiritualiteit. Volgens deze schrijver omdat spiritualiteit sterk de nadruk legt op de persoonlijke beleving van het geloof, terwijl de oudere generatie geworsteld heeft (en soms nog worstelt) met het geloof zoals dat is aangeleerd, met geloof als een ideologie. Daarmee is men vooral in gesprek (of conflict) met iets externs, met een leer, een moraal, een wereldbeeld, een kerk, een liturgie die is overgeleverd.

 

https://debezieling.nl/wat-is-spiritualiteit/

"Spiritualiteit is een wat ongrijpbaar fenomeen. Het gaat om een manier van in het leven staan, maar je kunt er ook de traditie mee bedoelen waarin een levensstijl wordt gecultiveerd. In ieder geval is spiritualiteit niet per se vaag of zweverig. Voor spiritualiteit moet je je verstand gebruiken, vindt kenner Kees Waaijman.  Maar waarom heeft juist de oudere generatie gelovigen soms moeite met het begrip? En gaat spiritualiteit altijd over God?"

Link naar bericht
Deel via andere websites

Spiritualiteit is wat anders dan geloof.  Het begrip spiritualiteit gaat terug op het Latijnse spiritualitas en het Bijbelse roeach/pneuma. En daar komen we in een vicieuze cirkel terecht: het is de geest (spirit)die gelooft.  Geloof is dus een product ván de geest.  Maar is nooit de geest zelf, laat staan de ziel.   Maar zoiets als edelstenentherapie beschouw ik ook als geloof, net zoals contact met overledenen.

Citaat

“Spiritualiteit is intelligent”, zegt ook de hoogleraar spiritualiteit Kees Waaijman (in een interview dat ik ooit met hem had; zie hier). “Voor spiritualiteit moet je je hersens gebruiken. De laatste drie eeuwen is dat besef een beetje verloren geraakt, maar tot aan de Middeleeuwen waren alle grote mystici grote denkers en grote denkers waren mystici. Na de Middeleeuwen krijg je een scheiding tussen spiritualiteit en theologie en werden mystici vaak vroom en dom en theologen onvroom en knap. Een soort schisma; een taakverdeling die nergens op lijkt. Men is vroomheid voor domheid gaan verslijten. Spiritualiteit werd verascetiseerd: ‘luister nou maar, niet denken, gewoon doen’; aanpassen, meelopen met de meute.”

Veel grotere onzin kun je niet uitkramen als hoogleraar zijnde.  Vandaar dat ik het artikel niet zo interessant vond.  Mystiek is weer geheel wat anders dan spiritualiteit, hoewel er natuurlijk wel raakvlakken zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Petra.:

Ik las op -De Bezieling- een interessant artikel over spiritualiteit.

Kennelijk hebben vooral de oudere gelovigen moeite met het begrip spiritualiteit. Volgens deze schrijver omdat spiritualiteit sterk de nadruk legt op de persoonlijke beleving van het geloof, terwijl de oudere generatie geworsteld heeft (en soms nog worstelt) met het geloof zoals dat is aangeleerd, met geloof als een ideologie. Daarmee is men vooral in gesprek (of conflict) met iets externs, met een leer, een moraal, een wereldbeeld, een kerk, een liturgie die is overgeleverd.

https://debezieling.nl/wat-is-spiritualiteit/

"Spiritualiteit is een wat ongrijpbaar fenomeen. Het gaat om een manier van in het leven staan, maar je kunt er ook de traditie mee bedoelen waarin een levensstijl wordt gecultiveerd. In ieder geval is spiritualiteit niet per se vaag of zweverig. Voor spiritualiteit moet je je verstand gebruiken, vindt kenner Kees Waaijman.  Maar waarom heeft juist de oudere generatie gelovigen soms moeite met het begrip? En gaat spiritualiteit altijd over God?"

Ik heb het artikel gelezen.

Ik ben zelf, wat je zou kunnen noemen, een lid van 'die oudere generatie', maar ik voel me door de definitie die 'kenner' Kees Waaijman geeft, niet aangesproken. Dat betekent dat zijn definitie voor mij 'slechts' een oppervlakkige mening vertegenwoordigt.

Wat jij dus ter sprake brengt, is de mening van een ander en die is per definitie voor mij oninteressant. Wat me wel zou interesseren is hoe jij er over denkt. Dus: "waarom denk jij dat de oudere generatie moeite heeft met spiritualiteit?"

Na lezen van het artikel van Kees Waaijman heb ik namelijk absoluut geen vragen die ik hem graag zou willen stellen en die jij voor hem aan mij zou kunnen beantwoorden!

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei fyg:

Jezus werd op de proef gesteld drie keer, de ene keer was hij in het woestijn, de andere keer aan top van berg, en ook in de tempel, dus er is verandering van de plaats en dat brengt twijfels of dat echt gebeurde is.

er staat: (mat 4:5) de duivel neem Jezus mee aan de top van de een berg, Dus ik vraag me af: waarom gaat Jezus mee, hij kan ook zegen, ga weg Satan , ik weet wie je bent.

 

Het hele gedeelte is Matt 4;1-11: "Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem."

Dit gedeelte is één geheel waarin Jezus eerst door de Heilige Geest naar de woestijn geleid wordt en daarna vanuit de woestin door de satan meegenomen wordt, eerst naar de tempel en daarna naar een hoge berg. Er staat overigens dat de tempel in de heilige stad is (Jeruzalem) maar dat de hoge berg onderdeel is van een andere "reis". Je volgende zin die aanleiding tot de discussie was klopt dus niet: 

Jebt gezegd: "Er is geen hoge berg in Jerusalem dat hij de hele wereld kan zien." 

Het gaat dus niet om een hoge berg in Jeruzalem. Ook staat er dat de satan hem meenam naar deze hoge berg én dat hij hem alle koninkrijken van de aarde liet zien. Er staat niet bij hoe de satan dat liet zien maar wat we wel weten is dat satan een engel is en dus geest. Er is dus sprake van een geestelijke dismensie dei verder gaat dan een berg vanwaaruit je met je fysieke ogen alle koninkrijken zou kunnen zien.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid