Spring naar bijdragen

Spiritueel Bijbellezen


Aanbevolen berichten

"Spiritueel Bijbellezen" is een boek van de Franciscaan Richard Rohr waarin ie oproept om de Bijbel te gebruiken zoals Jezus die gebruikte.  Dat is dus lezen op een heilzame en spirituele manier.  

Jezus zelf sprong eerder lichtzinnig dan fundamentalistisch of wettisch om met de Bijbelteksten, hij noemt het culturele onwetendheid als je dat niet inziet. 

Kennen jullie het boek ?

Wat vinden jullie ervan om net zoals Jezus dat deed, de Bijbel op een meer spirituele manier te gebruiken  ? 

 

Hier citaatjes uit een recensie:

https://www.eo.nl/artikel/richard-rohr-laten-we-de-bijbel-gebruiken-zoals-jezus-die-gebruikte

"Jezus aarzelde nooit zichzelf ‘Gods zoon’ te noemen, of te laten noemen. In dat opzicht hebben we hem niet erg goed nagevolgd. We hebben daarentegen van Jezus een exclusief kind van God gemaakt, in plaats van een inclusief model voor ieder van ons, terwijl we net zo goed zoons en dochters zijn – dit laatste was precies zijn punt."

"We wilden Jezus voor de ‘orthodoxie’ of correcte inhoud (die kun je opleggen en afdwingen), maar we verloren hierbij het unieke proces waarmee hij ons daar wilde brengen: zijn levenshouding; de manier waarop hij doorzag dat sociale orde, economie en klasse de plekken zijn om je te verstoppen; hoe scherp hij door de vermommingen van de menselijke schaduwkanten heen wist te prikken. Die zijn uiteraard veel bedreigender voor het ego, en daarom zijn we ons vooral gaan richten op de gebruikelijke ‘klassieke zonden’, waardoor we mensen makkelijker via schuldgevoelens en schaamte onder controle konden houden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 100
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dag Willempie, Vanuit de Bronervaring die ik gehad heb mag ik weten dat de waarheid eenvoudig is. Die is er echter Één vol Liefde, Harmonie en Schoonheid welke geen moment verveelt en waar je puu

Uiteindelijk gaat het mij om wat ik je al eens eerder schreef: je bent het per definitie niet eens met iemand wiens levensfundament zijn geloof is. Dat maakt jouw per definitie ongeschikt als gespreks

Prediker 3-3: Er is een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Je bent hier aan het afbreken, Noppert. Wellicht kun je beter opbouwen, dan komt er nog wat van de wereld terecht. 

Jezus zou verbaasd zijn als hij terugkeerde in deze wereld.  Hij zou zien dat veel van zijn 'volgelingen' juist heel erg wettisch en fundamentalistisch zijn.  Hij zou zien dat hij, de Zoon van God, een zelfbenoemde plaatsbekleder kent.  Hij zou zien dat veel van zijn volgelingen het leven willen behouden middels het hiernamaals. Alsof hij nooit Matt 16:25 had gezegd.

Wat krijgen we nou?  Er is zelfs zoiets als een kerk die oorlog voert uit zijn naam anno 2023.  En toen hij gisteren even TV keek zag hij hoe een oorlogsmisdadiger uit naam van Christus wettische oordelen uit sprak over het westen.  Hij had toch juist gezegd om niet te oordelen?   Zijn 'volgelingen' doen precies het omgekeerde aan wat Jezus geleerd heeft.

Gelukkig komt Jezus nooit meer terug in deze wereld. God heeft op empirische basis ervaren hoe het is om mens te zijn.  We weten hoe het is afgelopen.  In het jaar 33 was het al droevig gesteld met de mensheid en 1990 jaar later is er nog maar weinig veranderd.    De Farizeeën beheersen nog steeds  het spirituele domein.  

 

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ken het boek niet, maar sta achter de oproep aan iedereen om de bijbel in de geest van Jezus en dus spiritueel te lezen, zodat het heilzaam kan werken.

Nog nooit heb ik zoveel ‘oorlog’ gezien tussen alle verschillende denominaties en tevens de interpretaties van de bijbel als op christelijke forums. Men deinst er tevens niet voor terug elkaar uit te schelden en de ander te verketteren.

Als de Alverzoening ons deel is, wat in mijn visie zo is, dan moeten we daar hier nu juist een begin mee maken!

 

 

bewerkt door Yours
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Yours:

Ik ken het boek niet, maar sta achter de oproep aan iedereen om de bijbel in de geest van Jezus en dus spiritueel te lezen, zodat het heilzaam kan werken.

Nog nooit heb ik zoveel ‘oorlog’ gezien tussen alle verschillende denominaties en tevens de interpretaties van de bijbel als op christelijke forums. Men deinst er tevens niet voor terug elkaar uit te schelden en de ander te verketteren.

Als de Alverzoening ons deel is, wat in mijn visie zo is, dan moeten we daar hier nu juist een begin mee maken!

Hoe lees jij de Bijbel in de geest van Jezus als je niet eens weet dat hij niet gekomen is om vrede te brengen? Misschien heb je Christus niet gezien en niet gekend dan.

Mattheus 10:

34 Meent niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

35 Want Ik ben gekomen om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.

36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.

Christus brengt vijandschap teweeg tussen zijn discipelen en degenen die Mozes menen trouw te zijn. Edoch als zij Mozes hoorden waren ze wel christen geworden.

'Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven.' (Joh. 5:46)

Mozes is volgens het jodendom de auteur van de Thora, het belangrijkste boek van de joden. Ironisch dat zij het boek waarin Mozes getuigt van Jezus de Christus het belangrijkste vinden want daar ben ik het roerend mee eens! ;)

Maar je verbazen dat er tweestrijd ontstaat waar Jezus' leer besproken wordt is pure onkunde.

'Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.' (Op 3,16)

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Piebe:

Hoe lees jij de Bijbel in de geest van Jezus als je niet eens weet dat hij niet gekomen is om vrede te brengen? Misschien heb je Christus niet gezien en niet gekend dan.

Mattheus 10:

34 Meent niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

35 Want Ik ben gekomen om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.

36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.

Christus brengt vijandschap teweeg tussen zijn discipelen en degenen die Mozes menen trouw te zijn. Edoch als zij Mozes hoorden waren ze wel christen geworden.

'Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven.' (Joh. 5:46)

Mozes is volgens het jodendom de auteur van de Thora, het belangrijkste boek van de joden. Ironisch dat zij het boek waarin Mozes getuigt van Jezus de Christus het belangrijkste vinden want daar ben ik het roerend mee eens! ;)

Maar je verbazen dat er tweestrijd ontstaat waar Jezus' leer besproken wordt is pure onkunde.

'Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.' (Op 3,16)

Als ik zo geleefd had als jij hier nu aanhaalt, dan had ik never nooit wedergeboren kunnen worden. En aldus het Licht en de Liefde van de Bron kunnen ervaren zoals mij ten deel is gevallen. Dat alles kon dus gebeuren doordat ik de bijbel niet letterlijk, maar op een spirituele wijze las.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Yours:

Als ik zo geleefd had als jij hier nu aanhaalt, dan had ik never nooit wedergeboren kunnen worden. En aldus het Licht en de Liefde van de Bron kunnen ervaren zoals mij ten deel is gevallen. Dat alles kon dus gebeuren doordat ik de bijbel niet letterlijk, maar op een spirituele wijze las.

Ik, ik, ik. Wat hoor ik toch veel ik in jouw berichten. Het draait niet om ons, maar om Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Yours:

Absoluut gaat het over het geestelijke. Maar de strijd die er uit voortkomt kan helaas vaak niet echt christelijk genoemd worden. 

Ik begrijp wat je bedoelt. Volgens mijn beperkte bevattingsvermogen komt dat niet in de laatste plaats door onze westerse (Grieks/Helleense) manier van redeneren. De oosterse denkwijze is heel anders. Wij hebben geleerd dat er maar één juiste interpretatie mogelijk is, terwijl bijvoorbeeld in het Joodse denken de verschillende mogelijke interpretaties fragmentarisch zijn en elkaar juist aanvullen. Natuurlijk heeft het ook alles te maken met onze zondige natuur. We willen allemaal gelijk hebben, onszelf boven anderen verheffen, en worden boos als anderen er een (iets) andere visie op na houden dan wijzelf, om even te veralgemeniseren. De meesten van ons zitten door allerlei ervaringen sowieso al vol met haat, wrok en jaloezie. Daar moeten we dus van af. Persoonlijk zou ik er niet aan moeten denken dat de waarheid simpel en eenduidig zou zijn. Dan zou het een bijzonder saaie bedoening zijn en al heel snel vervelen. We zouden dan ook wel kunnen stoppen met nadenken, luisteren en reflecteren. We zouden dan niet geestelijk kunnen groeien en leren. Brrr... Een zeer akelige gedachte, zo'n eentonige wereld. Gelukkig is de Bijbel nu juist verre van eentonig. We blijven elke dag leren en dat stopt nooit. 

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Piebe:

Hoe lees jij de Bijbel in de geest van Jezus als je niet eens weet dat hij niet gekomen is om vrede te brengen? Misschien heb je Christus niet gezien en niet gekend dan.

Mattheus 10:

34 Meent niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

35 Want Ik ben gekomen om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.

36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.

 

Alles valt of staat met interpretatie.  Wat Jezus hier beschrijft is de (geestelijke) tocht door de woestijn waarin de mens zich afscheidt (het zwaard) van zelfs zijn geliefden.  Dat is een eenzame tocht.  En de oplettende lezer ziet ook dat er geschreven staat: " niet gekomen ben om vrede te brengen op de aarde".  Vandaar dat de mens die tocht door de woestijn dient te maken.  Met behulp van Jezus natuurlijk.  Zonder Jezus kan de mens 'de woestijn' niet eens vinden.

3 uur geleden zei Yours:

Hoe moet ik anders spreken dan in de ik-vorm….

Het draait om Christus zeg je. Maar jij schroomt niet om het zwaard in die zin te brengen. Je bent dan als het ware zijn plaatsvervanger. Dat wat jij aanhaalde kan echter alleen Jezus zelf doen. Wij als mensen zullen toenadering tot elkaar moeten zoeken. 

De metafoor van 'het zwaard' wordt in twee bedoelingen gezegd door Jezus.   De bedoeling zoals Piebe die geciteerd heeft, maar ook in het "Wie met het zwaard omgaat, zal door het zwaard vergaan."

Wie spiritueel bijbel-leest (Bedankt voor de inbreng, Petra) ontgaat deze tweeledigheid niet.   Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik hier de Bijbel ga uitleggen, iedereen kan die tweeledigheid opvallen.

52 minuten geleden zei Willempie:

 Persoonlijk zou ik er niet aan moeten denken dat de waarheid simpel en eenduidig zou zijn. 

De Waarheid is simpel en eenduidig.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Willempie:

Ik begrijp wat je bedoelt. Volgens mijn beperkte bevattingsvermogen komt dat niet in de laatste plaats door onze westerse (Grieks/Helleense) manier van redeneren. De oosterse denkwijze is heel anders. Wij hebben geleerd dat er maar één juiste interpretatie mogelijk is, terwijl bijvoorbeeld in het Joodse denken de verschillende mogelijke interpretaties fragmentarisch zijn en elkaar juist aanvullen. Natuurlijk heeft het ook alles te maken met onze zondige natuur. We willen allemaal gelijk hebben, onszelf boven anderen verheffen, en worden boos als anderen er een (iets) andere visie op na houden dan wijzelf, om even te veralgemeniseren. De meesten van ons zitten door allerlei ervaringen sowieso al vol met haat, wrok en jaloezie. Daar moeten we dus van af. Persoonlijk zou ik er niet aan moeten denken dat de waarheid simpel en eenduidig zou zijn. Dan zou het een bijzonder saaie bedoening zijn en al heel snel vervelen. We zouden dan ook wel kunnen stoppen met nadenken, luisteren en reflecteren. We zouden dan niet geestelijk kunnen groeien en leren. Brrr... Een zeer akelige gedachte, zo'n eentonige wereld. Gelukkig is de Bijbel nu juist verre van eentonig. We blijven elke dag leren en dat stopt nooit. 

Dag Willempie,

Vanuit de Bronervaring die ik gehad heb mag ik weten dat de waarheid eenvoudig is. Die is er echter Één vol Liefde, Harmonie en Schoonheid welke geen moment verveelt en waar je puur van geniet. We moeten daartoe zeker geestelijk groeien om dat te kunnen bereiken. Maar dat betreft een innerlijke groei. En geen strijd 'op leven en dood' zoals we hier op aarde vaak voeren qua oorlog en debatten. Die leiden juist tot de haat, de wrok en de jaloezie die we achter ons moeten laten. 

Weet je nog dat we het elders hadden over de Alverzoening? Ik weet dat hetgeen jij diep van binnen hoopt Waarheid is, omdat ik die Bronervaring heb kunnen analyseren. Maar Alverzoening is simpelweg niet bereikbaar, als we hier op aarde al niet eens aan verzoening met elkaar dènken.

Leren en geestelijk groeien? Ja. Maar niet door elkaar letterlijk en figuurlijk (al of niet met de Bijbel) de hersens in te slaan.....

 

 

bewerkt door Yours
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Hopper:

De Waarheid is simpel en eenduidig.

Dit is ook mijn opvatting maar onze begrippen daarvan zijn dat niet. Wij kennen slechts facetten van de waarheid en met elkaar en al die facetten kunnen we dichterbij een beter begrip komen. Dit is wat ik denk en wat ik probeer te zeggen maar blijkbaar ben ik niet in staat dit te duidelijk en correct genoeg te verwoorden zonder misverstanden op te roepen. Het komt echter wel overeen met wat de schrijvers van de Bijbelboeken ons proberen duidelijk te maken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Yours:

Dag Willempie,

Vanuit de Bronervaring die ik gehad heb mag ik weten dat de waarheid eenvoudig is. Die is er echter Één vol Liefde, Harmonie en Schoonheid welke geen moment verveelt en waar je puur van geniet. We moeten daartoe zeker geestelijk groeien om dat te kunnen bereiken. Maar dat betreft een innerlijke groei. En geen strijd 'op leven en dood' zoals we hier op aarde vaak voeren qua oorlog en debatten. Die leiden juist tot de haat, de wrok en de jaloezie die we achter ons moeten laten. 

Weet je nog dat we het elders hadden over de Alverzoening? Ik weet dat hetgeen jij diep van binnen hoopt Waarheid is, omdat ik die Bronervaring heb kunnen analyseren. Maar Alverzoening is simpelweg niet bereikbaar, als we hier op aarde al niet eens aan verzoening met elkaar dènken.

Leren en geestelijk groeien? Ja. Maar niet door elkaar letterlijk en figuurlijk (al of niet met de Bijbel) de hersens in te slaan.....

 

 

Neem jij jouw eigen Bronervaring niet te serieus? Er zijn duizenden mensen, misschien wel miljoenen die ervaringen hebben gehad.. Meestal verschillende ervaringen. En menigeen neemt zijn eigen BronErvaring heel serieus.. 

En om "heb kunnen analyseren" kan ik enkel lachen. Man, je lijkt Hopper 0.5 wel, in dit geval.. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Noppert1998:

Er zijn duizenden mensen, misschien wel miljoenen die ervaringen hebben gehad.. Meestal verschillende ervaringen. En menigeen neemt zijn eigen BronErvaring heel serieus.. 

Ik kon er niet omheen en kreeg tevens een soort van overzicht: niet in detail, maar globaal.

Als de Bron/het Paradijs eenmaal verlaten is, voel je je verloren. En als een onbeduidende mier binnen het immense heelal. De onpersoonlijke wet van reïncarnatie doet wat die doet en laat je overal terecht komen. Keer op keer creëer je jezelf een God, die natuurlijk niet te vinden is. Deze weg leidt tevens tot veel kwaad en lijden. Daarbinnen werkt ook de wet van Oorzaak en Gevolg: wat je schept zult je beleven. 

Door vanuit het hart te leven, je gezonde verstand te gebruiken en je tot het uiterste voor het goede in te zetten, lukt het om weer bij de Bron te komen. Dan ben je vanzelfsprekend zielsblij en dankbaar. En ja, de Bijbel spiritueel lezen helpt daarbij.

bewerkt door Yours
Link naar bericht
Deel via andere websites

Paulus wordt aangehaald als definitie van spiritueel bijbellezen:

https://www.kontekstueel.nl/archief-kontekstueel/35-algemene-artikelen/247-nr6-2008-luisteroefeningen-reactie-v15-247

"De meest compacte definitie van spiritueel bijbellezen geeft Paulus, waar hij zegt: ‘Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke’ (1 Kor. 2:13, NBV). Dat lijkt geheimleer, maar het is in de grond een redelijke hermeneutische regel. Men poogt dan immers de bijbeltekst uit te leggen op het niveau van de zaak waarom het gaat: de zaak van de Geest van de Onzienlijke"

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Petra.:

Paulus wordt aangehaald als definitie van spiritueel bijbellezen:

https://www.kontekstueel.nl/archief-kontekstueel/35-algemene-artikelen/247-nr6-2008-luisteroefeningen-reactie-v15-247

"De meest compacte definitie van spiritueel bijbellezen geeft Paulus, waar hij zegt: ‘Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke’ (1 Kor. 2:13, NBV). Dat lijkt geheimleer, maar het is in de grond een redelijke hermeneutische regel. Men poogt dan immers de bijbeltekst uit te leggen op het niveau van de zaak waarom het gaat: de zaak van de Geest van de Onzienlijke"

Dat is waar spiritueel Bijbel lezen over gaat.   Het lijkt een geheimleer, maar in wezen is het niet zo moeilijk.  Het is het 'gaan van de weg'. 

 

Citaat

In die sfeer wordt hij opmerkzaam op het feit dat de God, wiens naam hij zojuist gespeld heeft, niet dood is, maar leeft en dat de Levende niet zwijgt, maar het gesprek zoekt met de levenden. Hij weet niet hoe dat gaat. Gods woord is in elk geval niet opgesloten in het geschreven verhaal, maar het brengt onver- wacht nieuw leven in het verhaal. Gods stem is niet gelijk aan de stem van Mozes’ geweten, maar spreekt zijn geweten aan, lastig soms en tegendraads en dan ineens weer heel nuchter of juist bevrijdend. God kust niet in vervoering de mond van de sfinx, integendeel, je hoort pas de woorden van zijn mond, als de sfinx even de mond houdt. Mozes weet niet hoe dat gaat, maar hij merkt, dát het zo gaat. God leeft. Daar komt het van.

Aan een dode, zelfbedachte God hebben we niks.  De God van de letteren is dood.  God wordt pas levend als Hij zich aan de mens openbaart. (Mooi woord dat open-baren). Het geopenbaarde wordt tot handelen gebracht, het handelen wordt tot begrijpen gebracht en met dat begrijpen leest men de Bijbel geheel anders dan met de dode, zelfbedachte God.

Het is wel zaak dat men 'de sfinx' zijn plaats kent en op zijn tijd zijn mond houdt.  Wat daarmee bedoelt wordt staat in de tekst geschreven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Goedheid is haar eigen beloning, kwaad zijn eigen straf, zegt Richard Rohr.   Dat is precies zoals ik het leven ook ervaar.  Goed doen behoeft geen hemelse beloning.  Het goed doen zelf is al de hemelse beloning.

 

https://bertustichelaar.wordpress.com/2019/12/14/blog-nav-het-christus-mysterie-van-richard-rohr/

Een quote uit zijn boek Het Christusmysterie:

Citaat

“Wat ik het Christus-mysterie noem: de inwoning van de Goddelijke Aanwezigheid in ieder mens en ieder ding, sinds het begin van de tijd zoals wij die kennen.”

Veel nauwkeuriger kan het niet gezegd worden.  De Goddelijke Aanwezigheid is in ieder mens.  Wat we vanuit Joh 1 dan weer kennen als het Woord.

Citaat

Wanneer we beseffen dat de gehele fysieke wereld om ons heen, de hele schepping, zowel de plek is waar God zich verbergt als de plek waar God zich openbaart, dan wordt deze wereld een thuis: veilig, betoverd, vol genade voor ieder die op een grondige wijze ziet. Ik noem deze diepe en kalme vorm van zien “contemplatie

God verbergt zich en God openbaart zich.  God kan zich te kennen geven, dan verlaat God niet het verborgene, maar de mens verlaat zichzelf.   

Contemplatie is een andere term voor beschouwing. De term stamt van het Latijnse contemplatio. Letterlijk betekent contemplatie "het scheiden van iets uit zijn omgeving". (Bron wiki)

Wat wordt er dan gescheiden uit zijn omgeving?  Dat wat 'ik' zegt.  Alleen afgescheiden van de omgeving kan mij Mij worden.

Citaat

Een God die alleen persoonlijk is, wordt tribaal en sentimenteel. Een God die alleen universeel is blijft hangen in het domein van de abstracte theorie en filosofische principes. Als we ze echter bij elkaar brengen, dan geven Jezus en Christus ons een God die zowel persoonlijk als universeel is.

Een God die zich aan de mens te verstaan geeft is zowel persoonlijk als universeel.  Dat wil natuurlijk niet zeggen dat God alle dagen in je oren staat te tetteren.  Wie God als louter persoonlijk ziet gaat met God de ik-jij verhouding aan.  Dat is onmogelijk.  Wie God als louter universeel ziet, voor hem of haar blijft God verborgen.

Citaat

Helaas was de benadering van geloof dat in het Westen opkwam meer een rationele instemming met de waarheid van een aantal mentale overtuigingen dan een kalm en hoopvol vertrouwen dat God inherent aan alle dingen is, en dat het geheel van de werkelijkheid naar iets goeds op weg is.

Voor de meeste gelovigen is God slechts een mentale overtuiging. 

Citaat

Ik ben nooit van God gescheiden geweest, en dat kan ik ook niet, behalve dan in mijn gedachten.

Als atheïst was ik -in gedachten- van God gescheiden.  Is dat erg?  Volgens mij niet zo erg dan God als een mentale overtuiging er op na houden.  Nu ik weet heb van Gods Aanwezigheid weet ik dat God nooit weg is geweest, ook niet toen ik atheïst was.  Ik had alleen zelf geen weet van God.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik heb gezocht naar Nederlanders die zich hiermee bezighouden en schreven over spiritueel bijbellezen.

Kick Bras: Bras is een theoloog en spiritualiteitsexpert die zich richt op de praktijk van Lectio Divina, een oude christelijke praktijk van meditatief lezen van Bijbelse teksten. In zijn boek "Zinvolle teksten" biedt hij een praktische gids voor het gebruik van Lectio Divina als spirituele praktijk. Bras moedigt lezers aan om hun persoonlijke relatie met God te verdiepen door middel van contemplatie en meditatie op de Bijbel.

Hein Stufkens: Stufkens is een auteur en leraar die zich richt op de integratie van spiritualiteit in het dagelijks leven. In zijn boek "Bijbels ABC" biedt hij een inleiding op de spirituele betekenis van Bijbelse symbolen en metaforen. Stufkens legt uit hoe het begrijpen van deze symbolen kan helpen om ons te verbinden met onze eigen spirituele kern en ons te helpen groeien in ons begrip van de relatie tussen God en de mensheid.

Anselm Grün: Grün is een benedictijner monnik en schrijver die veel heeft geschreven over spiritualiteit en meditatie. In zijn boek "Bijbelse meditaties" biedt hij praktische meditaties op Bijbelse teksten die gericht zijn op het ontwikkelen van een dieper spiritueel bewustzijn. Grün moedigt lezers aan om zich open te stellen voor de boodschap van de Bijbel en om te luisteren naar wat God ons wil vertellen door middel van deze teksten.

Leo Fijen: Fijen is een schrijver en journalist die zich richt op religie en spiritualiteit. In zijn boek "Met hart en ziel" biedt hij een verzameling van korte meditaties op Bijbelse teksten die gericht zijn op het ontwikkelen van spirituele inzichten. Fijen moedigt lezers aan om de Bijbel te lezen als een persoonlijk gesprek met God en om zich te concentreren op de boodschap van de tekst in plaats van alleen de letterlijke betekenis.

Henk Janssen: Janssen is een geestelijk verzorger en auteur die zich richt op de integratie van spiritualiteit in het dagelijks leven. In zijn boek "Spirituele oefeningen voor elke dag" biedt hij dagelijkse meditaties op Bijbelse teksten die gericht zijn op het ontwikkelen van een dieper spiritueel bewustzijn. Janssen moedigt lezers aan om zich te concentreren op de spirituele boodschap van de Bijbel en om deze boodschap toe te passen in hun dagelijks leven.

 

Al deze Nederlandse auteurs bieden waardevolle inzichten en praktische oefeningen voor degenen die zich willen verdiepen in de praktijk van spiritueel bijbel lezen. Ze benadrukken allemaal het belang van persoonlijke contemplatie en meditatie op de Bijbel en moedigen lezers aan om open te staan voor de spirituele boodschap van de Bijbel. Of je nu een spiritueel persoon bent die op zoek is naar diepere inzichten en betekenissen in de Bijbel, of gewoon een nieuwsgierige lezer die meer wil weten over deze oude teksten dan bieden deze Nederlandse schrijvers een toegankelijke gids. 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Al deze Nederlandse auteurs bieden waardevolle inzichten en praktische oefeningen voor degenen die zich willen verdiepen in de praktijk van spiritueel bijbel lezen. Ze benadrukken allemaal het belang van persoonlijke contemplatie en meditatie op de Bijbel en moedigen lezers aan om open te staan voor de spirituele boodschap van de Bijbel. Of je nu een spiritueel persoon bent die op zoek is naar diepere inzichten en betekenissen in de Bijbel, of gewoon een nieuwsgierige lezer die meer wil weten over deze oude teksten dan bieden deze Nederlandse schrijvers een toegankelijke gids. 

 

En hoe bevalt het? Spiritueel Bijbellezen? Lezen hoe volkeren worden gegenocideerd moet fantastisch aanvoelen als je dit op een spirituele manier doet. Lekker over mediteren, hoe hele volkeren worden kapot gemaakt, van kleine kinderen tot ouden van dagen aan toe..

Of laten we spiritueel Bijbellezen over Genesis. Dat bevalt vast beter dan wetenschappelijke boeken lezen over het ontstaan van het universum..

/sarcasme mode uit

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Noppert1998:

En hoe bevalt het? Spiritueel Bijbellezen? Lezen hoe volkeren worden gegenocideerd moet fantastisch aanvoelen als je dit op een spirituele manier doet. Lekker over mediteren, hoe hele volkeren worden kapot gemaakt, van kleine kinderen tot ouden van dagen aan toe..

Of laten we spiritueel Bijbellezen over Genesis. Dat bevalt vast beter dan wetenschappelijke boeken lezen over het ontstaan van het universum..

/sarcasme mode uit

Prediker 3-3: Er is een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.

Je bent hier aan het afbreken, Noppert. Wellicht kun je beter opbouwen, dan komt er nog wat van de wereld terecht. 

In elk geval zou je na moeten laten om Petra af te breken, want die heeft werkelijk een hart voor andere mensen in haar lijf. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 4-3-2023 om 12:03 zei Noppert1998:

En hoe bevalt het? Spiritueel Bijbellezen? Lezen hoe volkeren worden gegenocideerd moet fantastisch aanvoelen als je dit op een spirituele manier doet. Lekker over mediteren, hoe hele volkeren worden kapot gemaakt, van kleine kinderen tot ouden van dagen aan toe..

Of laten we spiritueel Bijbellezen over Genesis. Dat bevalt vast beter dan wetenschappelijke boeken lezen over het ontstaan van het universum..

/sarcasme mode uit

Sjonge Berjan.. ik heb je echt nog nooit iets zien schrijven over de Bijbel/Christendom wat niet negatief is. Heb je er moeite mee om er ook iets positiefs uit te halen ?  

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Petra.:

Sjonge Berjan.. ik heb je echt nog nooit iets zien schrijven over de Bijbel/Christendom wat niet negatief is. Heb je er moeite mee om er ook iets positiefs uit te halen ?  

Ja, ik heb er inderdaad moeite mee om er iets positiefs uit te halen. Er staat namelijk niks positiefs in. Volkeren vermoord, baby's vermoord, andersdenkenden belachelijk gemaakt. Ik weet niet of je het OT gelezen hebt? Behalve Job dan, want die lees je selectief.

De profeten die andere volkeren en hun goden belachelijk maken, waardoor wij nog steeds met vooroordeel zitten t.o.v die volkeren. Alleen mensen die christelijk zijn en dus ook zo'n wereldbeeld delen kunnen voorbijgaan aan de massaslachtingen die plaatsvinden. Die hebben namelijk het idee dat die volkeren zo slecht waren dat ze wel uitgeroeid moesten worden. Humanisten daarentegen.Tevens zit ik nog altijd te wachten op een werkelijk spirituele boodschap die men uit de Bijbel kan halen. En dan bedoel ik dus werkelijke spiritualiteit. Ik denk namelijk dat de schrijvers van de Bijbel zouden walgen van spiritualiteit. Veel te vrijblijvend. Je moet volgens de Bijbel maar 1 God dienen en dat is Jahweh, of Jehova. Weinig spiritueels aan. Echte spiritualiteit staat namelijk open voor alle zienswijzen. 

 

 

Op 4-3-2023 om 14:19 zei Yours:

Prediker 3-3: Er is een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.

Je bent hier aan het afbreken, Noppert. Wellicht kun je beter opbouwen, dan komt er nog wat van de wereld terecht. 

In elk geval zou je na moeten laten om Petra af te breken, want die heeft werkelijk een hart voor andere mensen in haar lijf. 

Je moet eerst afbreken voor je iets kan bouwen. Als je een scheefstaand fundament niet helemaal afbreekt kun je verder bouwen tot je een ons weegt maar verder dan de toren van Pisa kom je dan niet..

Ik weet wel dat Petra een hart voor andere mensen heeft (wie niet) maar daarom wil ik haar behoeden voor de dingen die ze doet. Selectief bijbellezen bijvoorbeeld waardoor je de erge dingen niet ziet en die laat bestaan. Als ik "Mein Kampf" selectief ga lezen zou ik er ook iets moois uit kunnen halen (denk ik, ik heb het boek gelukkig nog nooit gelezen).  Of de koran, daar staan ook mooie dingen in als je selectief leest.. Daarom vind ik haar aversie tegen Oosterse religies ook hypocriet, en dan het kwijlen bij het christelijk geloof. Als ze de oosterse religies ook cherrypickend zou lezen zou ze die ook mooi vinden.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Noppert1998:
21 uur geleden zei Petra.:

Sjonge Berjan.. ik heb je echt nog nooit iets zien schrijven over de Bijbel/Christendom wat niet negatief is. Heb je er moeite mee om er ook iets positiefs uit te halen ?  

Ja, ik heb er inderdaad moeite mee om er iets positiefs uit te halen. Er staat namelijk niks positiefs in.

😁 Ja, dat wist ik wel.  Sja, we verschillen van mening, vandaar dat ik je al eerder vroeg waarom je jezelf zo tergt door op een christenforum te zitten. Er zijn meer ex-christenen die met enorme frustratie of boosheid o.i.d. blijven zitten. Ik vraag me af wat dt precies is...of ze teleurgesteld zijn in God of ... wacht..ik ga er een topic voor maken..

 

13 uur geleden zei Noppert1998:

Ik weet wel dat Petra een hart voor andere mensen heeft (wie niet) maar daarom wil ik haar behoeden voor de dingen die ze doet.

Wat lief 🌸

Heeft Petra ook nog een beetje inspraak in waar ze voor behoed wordt, of is jouw behoeddrift het enige wat voor jou van belang is ? 

 

Citaat

Selectief bijbellezen bijvoorbeeld waardoor je de erge dingen niet ziet en die laat bestaan. Als ik "Mein Kampf" selectief ga lezen zou ik er ook iets moois uit kunnen halen (denk ik, ik heb het boek gelukkig nog nooit gelezen).  Of de koran, daar staan ook mooie dingen in als je selectief leest.. Daarom vind ik haar aversie tegen Oosterse religies ook hypocriet, en dan het kwijlen bij het christelijk geloof. Als ze de oosterse religies ook cherrypickend zou lezen zou ze die ook mooi vinden.

Mijn gedachte Berjan, is dat je veel te eenzijdig denkt en slecht leest of onthoudt. (Misschien zelfs jouw Bijbel/Christendom aversie op mij projecteert). Ik heb namelijk helemaal geen aversie tegen Oosterse religies en vind idd dat er bv. ook in de Koran mooie dingen staan. Uiteraard zijn er in alle religies dingen waar ik kritiek op heb, maar dat houdt niet in dat ik een aversie tegen een religie als geheel heb. Integendeel, ik heb zelfs regelmatig geschreven dat ik groot voorstander van cherrypicking uit alle religies/levensovertuigingen ben; dat doe je niet als je een aversie tegen een bepaalde religie hebt.  Een snelle greep:

Op 8-6-2022 om 03:07 zei Petra.:

Maar goed, het ging over jouw interesse in boeddhisme. Had je de epistels die ik linkte al gelezen ? 

Ik merk aan een aantal afwijzende reacties hier dat het nogal bedreigend kan zijn om je in een andere levensbeschouwing te verdiepen. Imo is het alleen maar goed.. wat je er ook van vindt.. je kunt je pas een gedegen mening vormen als je er wat meer vanaf weet.

Je ouders hebben je ook niet zo streng in de leer opgevoed las ik, mooi toch. Past ook wel meer bij de huidige tijd. Naar ik begrepen heb zijn de meeste christenen in het dagelijkse leven ook een stuk gematigder dan wat je zou denken als je op fora leest, dat lijkt meer op een -wie is de beste christen- wedstrijd

Op 9-2-2023 om 18:23 zei Petra.:

Wel Berjan.. je weet toch vast nog wel dat ik groot voorstandster van cherry picking uit alle levensbeschouwingen/religies ben, evenals naar hartelust mixen en matchen. Ook wel Flexgeloven of MRB (multipele religious beloning) genoemd. 

Op 5-1-2023 om 01:59 zei Petra.:

Cherrypicking, gnostisch, boeddhistisch, mix & match.. je kan het zo gek niet bedenken of het kan en mág.. (van de NL-e  wet dan hè! )

Daar hebben een hoop mensen helaas hard voor knokken, dat wel. 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid