Spring naar bijdragen

Vaticaan Synode 2021-2024


Aanbevolen berichten

Nou jaaaa zeg, @Tomega, jij bent ook een rare. 

Je schrijft steeds hele epistels over het belang van -gezag- en hier zelfs in bold over de rangorde van het te volgen gezag..: 

Op 15-2-2023 om 11:09 zei Tomega:

God heeft gezag over de wereld zoals de gezagdragers gezag hebben over de wereld,
zoals Christus gezag heeft over de gemeente (de gelovigen),
zoals de chr. gemeente geestelijk gezag heeft over de gezinnen,

Toen ik je daarop een rapport van de Synode Hervormde Gemeente linkte hekelde je dat gezag van de gemeente omdat je alleen het gezag van de RK/Paus als gezag erkent. 

Nou geef ik je in dit topic linkjes en epistels vanuit dat gezag... is het weer niet goed, noem je het zelfs dwaalgeesten. 

 

Erken jij eigenlijk alleen je eigen gezag ? 

 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 86
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Het is verboden om je op te houden bij een abortuskliniek. En om daar te bidden. Er is veel overlast geweest door met name gelovigen.  Dat deze dame handig denkt te zijn door alleen te bidden werkt

Mooi hoe de geesten een niet aflatende aandrang hebben om hun oorsprong en doelstelling bekend te maken en te bevestigen. Minder mooi, dat ze daarbij bijna nooit de mantel dragen waarop het juiste p

Ik denk niet dat hij ten onrechte heeft gezeten. Door de rechter én in hoger beroep was hij wel veroordeeld. De uitspraak in cassatie leidde tot ernstige emoties bij nabestaanden. De reactie

40 minuten geleden zei Petra.:

Nou jaaaa zeg, @Tomega, jij bent ook een rare. 

Je zou ook kunnen zeggen, dat je nog niet begrijpt waarvoor je inmiddels meer ingrediënten hebt gekregen om een beter gewogen oordeel te kunnen hebben.

40 minuten geleden zei Petra.:

Toen ik je daarop een rapport van de Synode Hervormde Gemeente linkte hekelde je dat gezag van de gemeente omdat je alleen het gezag van de RK/Paus als gezag erkent.

Er is een principe dat geldt voor allerlei groepjes van gelovigen: zij hebben zich afgescheiden of zijn afgescheurd van de stam waarmee ze verbonden waren.
Dat kan niet en dat mag niet, TENZIJ. 

Dat tenzij gaat over iets als de Levieten. Diegenen die menen dat zij Gode meer eer en gehoorzaamheid zijn verschuldigd, die scheiden zich af van de hoofdstam tot bestemming van hun leven en leer aan wat zij zien als hogere graad van gehoorzaamheid. Dat kan en dat mag, en heel de gemeenschap wordt daarvan ook heiliger. Maar NIET, als die zichzelf louterende groep vervolgens weer net gaat doen alsof zij evenzo vrijheid hebben als de hoofdstam. Die vrijheid hebben zij niet, Want zij hebben zich van de hoofdstam afgesplitst of zij zijn daarvan afgescheurd. Daarom is voor hun een soort van adeldom aan de orde en een soort van ereplicht en een soort van moeizame weg, die hun gegeven is. Kijk bijvoorbeeld naar het volk Israël als geheel in de wereld, of naar de Levieten in het volk, of naar Juda in Israël, of naar de eerste gemeente in de wereld om hun heen.

Van de hoofdstam loskomen, en dan gaan ontspannen en eigen regeltjes maken, mag niet. Want dan val je automatisch terug op de hoofdstam, waarmee je formeel nog altijd in een soort van spagaat of spanningsveld verkeert.

Voor die obscure mini-synodes is dat evident aan de orde: zij beroepen zich op een heiliger plaats en status dan de RK, kerk. De extreme varianten voelen zich ook de 'ware' kerk. En dan gaan ze net als de RK kerk jaren studeren op wat de mensen eigenlijk willen, en komen tot diepzinnige oordelen over wat God door die mensen wil vertellen. Dat is gewoon een zuivere kopie van die afvallende katholieken die met een pennestreek heel hun eeuwenlange misbruikgeschiedenis plaatsen in een liefdevolle omarming die in begrijpelijke zwakheid bij goede bedoelingen over de mooie geschenken van God waar iedereen altijd recht op heeft, af en toe net even wat liefdevoller werd, dan nog als liefde werd ervaren.

40 minuten geleden zei Petra.:

Nou geef ik je in dit topic linkjes en epistels vanuit dat gezag... is het weer niet goed, noem je het zelfs dwaalgeesten. 

Ik schreef ook nog:

1 uur geleden zei Tomega:

En wat Christus of God op je pad zet als jouw gemeenschappelijk lichaam, daarvan mag je niet scheiden. Dat wil zeggen: niet op onheilige gronden. Want wat God heeft samengevoegd zal de mens niet scheiden; dat is een ernstig vergrijp.

Wie zich op heilige gronden afzondert, die verzet zich tegen het gezag, maar niet omdat dat gezag wordt verworpen als gezag, maar omdat het gezag van God hoger is dan het gezag van wie namens God op aarde gezag heeft. En diegene die zich op dat hogere gezag beroept, die wordt dus daarmee rechtstreeks een dienaar van God, en zal nog meer dan dat gezag, gezagsgetrouw en trouw en heilig en gehoorzaam zijn. Want dat was immers de reden, dat hij zich aan het gezag onttrok, of zich ertegen verzette. Maar dan kan diegene niet meer terugvallen uit zijn rol van heiliger en gehoorzamer, want daarmee zou hij weer terugvallen in het gezag dat is ingesteld voor wie niet zo heilig is, dat hij zich rechtstreeks op God beroept en rechtstreeks van God de instructies wil krijgen, die God via het gezag heeft laten geven.

Begrijp goed, dat dit niet gaat over processen van strijd en ruzie, maar over processen van heiliging en eerbiediging en toespitsing op wat God eigenlijk vraagt. Hoe meer kennis wordt vergaard, en hoe meer een gemeenschap heilig is, hoe meer ook die gemeenschap vormen van heiliging laat zien die van elkaar afwijken, Als een soort uitkristallisatie van vele heilige mogelijkheden, binnen een kader van minder heilig en daarmee meer wereldlijk aan het gewone gezag onderworpen. Maar het gezag blijft steeds het gezag, en alleen op punten van heiliging, krijg je toespitsingen en afzonderingen.

In feite heb je hiermee verklaard hoe het komt dat er zoveel monnikenordes en nonnenordes waren in het verleden: de gemeenschap en de maatschappij erkent de menselijke verschillen, en differentieert zich naar maten en vormen van uitkristallisering van hoe God geheiligd kan worden.

40 minuten geleden zei Petra.:

Erken jij eigenlijk alleen je eigen gezag ? 

Wie een wachter voor zijn lippen plaatst, heeft ondertussen de mond vol. Volgende keer krijg je weer de volle laag.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Tomega:

Je zou ook kunnen zeggen, dat je nog niet begrijpt waarvoor je inmiddels meer ingrediënten hebt gekregen om een beter gewogen oordeel te kunnen hebben.

🤣

Jij accepteert gewoon geen enkele kritiek op jou.. Als mensen kritiek op je hebben dan ligt het altijd aan de ander. Wees eens volwassen, je bent niet alwetend of zo. Kritiek is er enkel omdat je dan kan leren en kan groeien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-2-2023 om 15:55 zei Noppert1998:

Jij accepteert gewoon geen enkele kritiek op jou.. Als mensen kritiek op je hebben dan ligt het altijd aan de ander.

In een tijd dat SIRE anti-polarisatie stimuleert, is het voldoende als iemand zegt kritiek te hebben. Kritiek rust daar op emotie en beleving. En een goed verstaander past zich aan. Maar in alle andere tijden rust kritiek op argumenten van waarheid en houtsnijdendheid. Wat was ook al weer jouw argument? Jouw gezag? Jouw zicht op iets waardevols? Maar waar zijn jouw inhoudelijke argumenten dan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Tomega:

In een tijd dat SIRE anti-polarisatie stimuleert, is het voldoende als iemand zegt kritiek te hebben. Kritiek rust daar op emotie en beleving. En een goed verstaander past zich aan. Maar in alle andere tijden rust kritiek op argumenten van waarheid en houtsnijdendheid. Wat was ook al weer jouw argument? Jouw gezag? Jouw zicht op iets waardevols? Maar waar zijn jouw inhoudelijke argumenten dan?

Het ging hier over Petra. Jij beweerde "Je zou ook kunnen zeggen, dat je nog niet begrijpt waarvoor je inmiddels meer ingrediënten hebt gekregen om een beter gewogen oordeel te kunnen hebben."  Met andere woorden, Petra moet haar mond houden met kritiek op jou want ze is nog niet zo slim dat ze kritiek mag hebben.. En dat gebeurt steeds als mensen iets zeggen dat jij niet zo leuk vind. Het ligt altijd aan de ander, nooit aan jezelf.. Op deze manier word je nooit geestelijk volwassen natuurlijk. Geestelijk volwassen mensen assembleren kritiek en commentaar en doen er wat mee. 

En mijn gezag is niks. Ik heb geen gezag. Alleen logica, nadenken, niet alles voor zoete koek slikken etc. Sommige mensen zijn het daar mee eens, zou je dat dan gezag kunnen noemen? Ik weet niet. 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Noppert1998:

Het ging hier over Petra. Jij beweerde "Je zou ook kunnen zeggen, dat je nog niet begrijpt waarvoor je inmiddels meer ingrediënten hebt gekregen om een beter gewogen oordeel te kunnen hebben."  Met andere woorden, Petra moet haar mond houden met kritiek op jou want ze is nog niet zo slim dat ze kritiek mag hebben.. En dat gebeurt steeds als mensen iets zeggen dat jij niet zo leuk vind. Het ligt altijd aan de ander, nooit aan jezelf.. Op deze manier word je nooit geestelijk volwassen natuurlijk. Geestelijk volwassen mensen assembleren kritiek en commentaar en doen er wat mee. 

En mijn gezag is niks. Ik heb geen gezag. Alleen logica, nadenken, niet alles voor zoete koek slikken etc. Sommige mensen zijn het daar mee eens, zou je dat dan gezag kunnen noemen? Ik weet niet. 

Jij schijnt jezelf te zien als gekwalificeerd om af te kunnen wijken van inhoud,
om persoonlijke opmerkingen en typeringen van persoonlijke aard te maken.
Het ging hier niet over Petra, maar over wat er werd gezegd. En wat mij daarvan werd aangewreven.
Jij dan, vervolgens, maakt er dan weer je eigen persoonlijke verhaal van met je andere woorden.
Met opnieuw het een en ander wat mij wordt aangewreven. Maar uit jouw hand en hoofd komt.

Terwijl de inhoud, alvorens jij persoonlijke bagger gaat zitten storten en mij daarvan beschuldigd, jou zou horen te brengen op de vraag en de relevantie van de inhoud van wat ik zei, waar ik zei: Je zou ook kunnen zeggen, dat je nog niet begrijpt waarvoor je inmiddels meer ingrediënten hebt gekregen om een beter gewogen oordeel te kunnen hebben." 

Ik zei dat als antwoord op deze reactie:

Op 23-2-2023 om 10:53 zei Petra.:

 jij bent ook een rare. 
Erken jij eigenlijk alleen je eigen gezag ? 

Terwijl de inhoud was, dat van mij werd gedacht dat ik absolute gehoorzaamheid aan het exclusieve gezag predik, waarna met een voorbeeld mijn inconsistentie werd aangetoond. Maar dat was niet mijn inconsistentie, maar dat van een stroo-pop. Want ik had gewezen op het voortdurende karakter van gezag. Voor mensen die niet vertrouwd zijn met gezag als iets normatiefs van rechtswege, kan dat verwarring geven, maar er is een heel duidelijk profiel dat van toepassing is op het gezag: recht is gebaseerd op orde. En luister naar wat het gezag zegt, het gezag zit op de rechtmatige stoel van het gezag. Maar doe niet naar zijn werken, als het zich misdragen. En het gezag van de hogere gezagsdrager is hoger dan het gezag van lagere. Dit zijn allemaal geen vreemde of buitenissige zaken, maar het zijn de normale zaken van een normale gezonde maatschappij. En wie zich die zaken een beetje eigen maakt, en dan leest wat ik schreef, die begrijpt waarschijnlijk meer.

8 uur geleden zei Noppert1998:

Met andere woorden, Petra moet haar mond houden met kritiek op jou want ze is nog niet zo slim dat ze kritiek mag hebben.. En dat gebeurt steeds als mensen iets zeggen dat jij niet zo leuk vind.

Ik zei  als antwoord iets concreets dat werd gezegd: "Je zou ook kunnen zeggen, dat je nog niet begrijpt waarvoor je inmiddels meer ingrediënten hebt gekregen om een beter gewogen oordeel te kunnen hebben." Lees nou toch wat er staat, en ga niet kittelig je persoonlijke zuur over personen laten opspelen, voordat je gelezen hebt.

8 uur geleden zei Noppert1998:

Alleen logica, nadenken, niet alles voor zoete koek slikken etc.

Ik merk er bij jou helemaal niets van als je schrijft: "Met andere woorden, zij moet haar mond houden met kritiek op jou want ze is nog niet zo slim dat ze kritiek mag hebben.."
Maar je maakt er wel gelijk een persoonlijk verhaal van: "En dat gebeurt steeds als mensen iets zeggen dat jij niet zo leuk vind."

8 uur geleden zei Noppert1998:

Geestelijk volwassen mensen assembleren kritiek en commentaar en doen er wat mee. 

Is nu je betoog dat er geen geestelijk volwassen mensen zijn, of dat jijzelf er niet een bent; of mag ik nu de hoop koesteren
dat je alsnog iets van de inhoud gaat inbrengen in plaats van je persoonlijke baggerstort?

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Tomega:

Jij schijnt jezelf te zien als gekwalificeerd om af te kunnen wijken van inhoud,
om persoonlijke opmerkingen en typeringen van persoonlijke aard te maken.
Het ging hier niet over Petra, maar over wat er werd gezegd. En wat mij daarvan werd aangewreven.
Jij dan, vervolgens, maakt er dan weer je eigen persoonlijke verhaal van met je andere woorden.
Met opnieuw het een en ander wat mij wordt aangewreven. Maar uit jouw hand en hoofd komt.

Het ging wel over Petra.. Petra reageerde op jou en jij zei "of je kent er nog niet genoeg van dat je nog geen oordeel moet vellen".. En dat gebeurt iedere keer Tomego, als jij commentaar krijgt. Dan ligt het aan de ander, en niet aan jezelf..

En natuurlijk komt het uit mijn hand en hoofd. Houdt er eens over op. Alles wat ik zeg komt uit mijn hoofd en van mijn hand. Is dat dan automatisch een diskwalificatie van mijn schrijven? Lijkt me niet.

14 uur geleden zei Tomega:

Ik zei  als antwoord iets concreets dat werd gezegd: "Je zou ook kunnen zeggen, dat je nog niet begrijpt waarvoor je inmiddels meer ingrediënten hebt gekregen om een beter gewogen oordeel te kunnen hebben." Lees nou toch wat er staat, en ga niet kittelig je persoonlijke zuur over personen laten opspelen, voordat je gelezen hebt.

Ik heb het tig keer gelezen. En kan er niks anders uit halen dan "je moet je mond houden want je hebt er geen verstand van. En kritiek op mij is sowieso van mensen die er geen verstand van hebben"..

14 uur geleden zei Tomega:

Ik merk er bij jou helemaal niets van als je schrijft: "Met andere woorden, zij moet haar mond houden met kritiek op jou want ze is nog niet zo slim dat ze kritiek mag hebben.."
Maar je maakt er wel gelijk een persoonlijk verhaal van: "En dat gebeurt steeds als mensen iets zeggen dat jij niet zo leuk vind."

Omdat je terechte kritiek niet kan hebben. Dan ga je al snel in de verdediging en zie je "logica, nadenken" niet zo. Een psycholoog kan dit "een verdedigingsmechaniek" noemen. Door volwassenen met een kinderlijke geest.

14 uur geleden zei Tomega:

Is nu je betoog dat er geen geestelijk volwassen mensen zijn, of dat jijzelf er niet een bent; of mag ik nu de hoop koesteren
dat je alsnog iets van de inhoud gaat inbrengen in plaats van je persoonlijke baggerstort?

Totaal waanzin hoe jij tot een conclusie kan komen. Ik heb het over geestelijk volwassen mensen zouden dit assembleren. Die zouden kritiek tot zich nemen en er geestelijk van groeien.. 

Als jouw logica en begrijpend Nederlands op dit niveau blijft liggen, dan vrees ik het ergst..

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Noppert1998:

Het ging wel over Petra.. Petra reageerde op jou en jij zei "of je kent er nog niet genoeg van dat je nog geen oordeel moet vellen"..

Zo moeizaam dit. Ik zei: "of je zou ook kunnen zeggen." Dat is dezelfde lading en klank, als dat wat zij zei. Ik spiegelde dus, of althans deed een poging daartoe, om wat ik zeg op vergelijkbaar niveau van klank en kleur te brengen als wat zij zei, En wat zij er dan van maakt zal dus waarschijnlijk ook worden begrepen naar lading zoals ze het zelf bedoelde. 

Dat jij dan met wat er geschreven wordt aan de haal gaat, blijkt:

1 uur geleden zei Noppert1998:

En kan er niks anders uit halen dan "je moet je mond houden want je hebt er geen verstand van. En kritiek op mij is sowieso van mensen die er geen verstand van hebben"..

Alles wat ik zeg komt uit mijn hoofd en van mijn hand. Is dat dan automatisch een diskwalificatie van mijn schrijven? Lijkt me niet.

Je leest niet wat er staat. Dat wat jij verzint over een ander, gaat in de eerste plaats niet over die ander,
maar over wat jij aan het verzinnen bent. Het lijkt er soms op dat jij dat onderscheid niet onderscheidt. 

1 uur geleden zei Noppert1998:
16 uur geleden zei Tomega:

Ik zei  als antwoord iets concreets dat werd gezegd: "Je zou ook kunnen zeggen, dat je nog niet begrijpt waarvoor je inmiddels meer ingrediënten hebt gekregen om een beter gewogen oordeel te kunnen hebben." Lees nou toch wat er staat, en ga niet kittelig je persoonlijke zuur over personen laten opspelen, voordat je gelezen hebt.

Ik heb het tig keer gelezen. En kan er niks anders uit halen dan "je moet je mond houden want je hebt er geen verstand van. En kritiek op mij is sowieso van mensen die er geen verstand van hebben"..

Meer ingrediënten, is meer informatie. 
Een beter gewogen oordeel, veronderstelt dat ik de oordeelsvaardigheid niet betwist, wat ik overigens ook hoog in vaandel heb.
Want bij alle verschillen van inzicht, merk ik vaak een kritische weegvaardigheid waar iemand als jij nog veel van kunt leren.
En ik zeg dit tegen jou. Want jij gaat er mee aan de hobbel.

Dat ik dan vervolgens weerbaarder ben met een onderwerp dan jij, denk ik niet,
maar lijkt wel een gerechtvaardigd vermoeden uit je frustraties over mij.

1 uur geleden zei Noppert1998:

Omdat je terechte kritiek niet kan hebben. Dan ga je al snel in de verdediging en zie je "logica, nadenken" niet zo. Een psycholoog kan dit "een verdedigingsmechaniek" noemen. Door volwassenen met een kinderlijke geest.

Dat is precies wat ik bedoel, als het gaat over jouw persoonlijke denkbeelden over anderen,
waarvan lijkt dat je meent gekwalificeerd te zijn om die zonder inhoud te kunnen ventileren.

Waar je je winst mee kunt doen is kritiek op inhoud onderscheiden van kritiek op hoe mensen met iets omgaan.
Jij bent hier weinig met inhoud bezig, dat wil zeggen niet kritisch inhoudelijk.
Maar je loopt wel over met kritiek op persoon en omgang met onderwerpen.
Daar zou je iets van kunnen vinden, en daar zou je iets mee kunnen doen.
Want je loopt continu het risico, door je geprut op meta-niveau,
met de inhoud bokken te schieten.

1 uur geleden zei Noppert1998:
16 uur geleden zei Tomega:

Is nu je betoog dat er geen geestelijk volwassen mensen zijn, of dat jijzelf er niet een bent; of mag ik nu de hoop koesteren
dat je alsnog iets van de inhoud gaat inbrengen in plaats van je persoonlijke baggerstort?

Totaal waanzin hoe jij tot een conclusie kan komen. Ik heb het over geestelijk volwassen mensen zouden dit assembleren. Die zouden kritiek tot zich nemen en er geestelijk van groeien.. 

Als jouw logica en begrijpend Nederlands op dit niveau blijft liggen, dan vrees ik het ergst..

Geestelijk volwassen mensen assembleren kritiek en commentaar en doen er wat mee.
Dat zeg jij, en is daarom logischerwijs ook van toepassing op de kritiek die jij oogst.
Dat jij jezelf daar zo mijlenver boven verheven hebt,
dat de logica en strekking ervan jou ontgaat,
daarin zou je weer een leerpunt kunnen zien.
Als je er tenminste wat mee zou doen.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Tomega:

Zo moeizaam dit. Ik zei: "of je zou ook kunnen zeggen." Dat is dezelfde lading en klank, als dat wat zij zei. Ik spiegelde dus, of althans deed een poging daartoe, om wat ik zeg op vergelijkbaar niveau van klank en kleur te brengen als wat zij zei, En wat zij er dan van maakt zal dus waarschijnlijk ook worden begrepen naar lading zoals ze het zelf bedoelde. 

Dat jij dan met wat er geschreven wordt aan de haal gaat, blijkt:

Ja, alleen omdat het kritiek op jou is. Ik ben geen psycholoog, maar ik ken mijn pappenheimers.

5 uur geleden zei Tomega:

Je leest niet wat er staat. Dat wat jij verzint over een ander, gaat in de eerste plaats niet over die ander,
maar over wat jij aan het verzinnen bent. Het lijkt er soms op dat jij dat onderscheid niet onderscheidt. 

Als je op die fiets bezig gaat kun je ophouden met discussieren.. Alles wat ik over iemand zeg gaat over "wat ik aan het verzinnen ben" zoals jij dat zegt. Maar voor jou geldt precies hetzelfde. Je doet steeds alsof dat erg is. Praten met je eigen mening, zonder gezag..

I"k lees dingen en ik zie hoe jij steeds reageert. Dus voor mij is 1 en 1 2. Voor jou misschien 6?

5 uur geleden zei Tomega:

Meer ingrediënten, is meer informatie. 
Een beter gewogen oordeel, veronderstelt dat ik de oordeelsvaardigheid niet betwist, wat ik overigens ook hoog in vaandel heb.
Want bij alle verschillen van inzicht, merk ik vaak een kritische weegvaardigheid waar iemand als jij nog veel van kunt leren.
En ik zeg dit tegen jou. Want jij gaat er mee aan de hobbel.

Dat ik dan vervolgens weerbaarder ben met een onderwerp dan jij, denk ik niet,
maar lijkt wel een gerechtvaardigd vermoeden uit je frustraties over mij.

En jij kunt er ook nog veel van leren. Wil je nu een lolly? 

Tevens heb ik geen frustraties over jou, beeld je niks in. Als ik lekker aan het gamen ben denk ik geen milliseconde nog aan jou..

5 uur geleden zei Tomega:

Dat is precies wat ik bedoel, als het gaat over jouw persoonlijke denkbeelden over anderen,
waarvan lijkt dat je meent gekwalificeerd te zijn om die zonder inhoud te kunnen ventileren.

Nogmaals, ik lees gewoon iedere keer hoe jij op mensen reageert. En vooral op commentaar op jou. Tegen mij doe je ook steeds hetzelfde zeggen "het zijn jouw denkbeelden over mij".. Als je ooit naar de psycholoog moet of gaat dan gaat die man/vrouw nog een aardige kluif aan jou hebben. "wat je nu zegt zijn slechts je denkbeelden over mij"... Je had Hopperiaan moeten worden, die is dezelfde mening toegedaan.

 

5 uur geleden zei Tomega:

Waar je je winst mee kunt doen is kritiek op inhoud onderscheiden van kritiek op hoe mensen met iets omgaan.
Jij bent hier weinig met inhoud bezig, dat wil zeggen niet kritisch inhoudelijk.
Maar je loopt wel over met kritiek op persoon en omgang met onderwerpen.
Daar zou je iets van kunnen vinden, en daar zou je iets mee kunnen doen.
Want je loopt continu het risico, door je geprut op meta-niveau,
met de inhoud bokken te schieten.

Dit kan ik in een paar zinnen (of misschien 1 zelfs) samenvatten: Ik heb altijd gelijk, en jij nooit...

Ik stel dat jij kan leren van commentaar van anderen op jou (laten we wel zijn, iedereen kan leren van commentaar van anderen) en jij doet enkel een zogenoemde jij-bak... Ja, zo wordt je geestelijk nooit volwassen Tomega.

5 uur geleden zei Tomega:

Geestelijk volwassen mensen assembleren kritiek en commentaar en doen er wat mee.
Dat zeg jij, en is daarom logischerwijs ook van toepassing op de kritiek die jij oogst.
Dat jij jezelf daar zo mijlenver boven verheven hebt,
dat de logica en strekking ervan jou ontgaat,
daarin zou je weer een leerpunt kunnen zien.
Als je er tenminste wat mee zou doen.

Sorry hoor, maar dit gaat weer helemaal nergens over. Als ik iets zegt tegen jou wil dat niet zeggen dat ik me er "mijlenver boven verheven heb". Als mensen commentaar op mij hebben zal ik er wat mee doen. Helaas is veel commentaar op mij enkel omdat ik atheist/agnost ben en een andere mening heb dan de goegemeente hier. Niet inhoudelijk (of het moet mijn toon zijn, maar dat is niet inhoudelijk maar naar de "verpakking"...

Je moet toch leren om zelf ook open te staan voor kritiek en niet meteen te "jij-bakken".. Dat is namelijk een kinderlijk mechanisme om maar niet te hoeven leren. 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Noppert1998:
6 uur geleden zei Tomega:

Dat jij dan met wat er geschreven wordt aan de haal gaat, blijkt:

Ja, alleen omdat het kritiek op jou is

Daar is geen kaas van te maken. Het ging over dit:

6 uur geleden zei Tomega:

En kan er niks anders uit halen dan "je moet je mond houden want je hebt er geen verstand van.

Jij kunt hier niets anders van naken dan wat je daar zegt. Zeg jij. Dat is toch echt uit jouw hand en jouw hoofd. Ik herken niets van mij er in, en het volgt ook niet uit wat ik schreef.

1 uur geleden zei Noppert1998:

Als ik iets zegt tegen jou wil dat niet zeggen dat ik me er "mijlenver boven verheven heb".

Dat is fijn, maar dan komt jouw inhoud terug, dat persoonlijke meningen altijd tot lering ende opbouw zijn, zodat wat ik daarover zei op dezelfde voet tot lering ende opbouw is. Waardoor wat ik zei minder vreemd hoeft te vallen dan jij aannam.

Inhoudelijke opmerkingen zijn gewoon beter te plaatsen, dan wat suggestieve raadgevingen die vooral laten zien dat de inhoud je ontgaan was. Waarbij aantekening verdient dat het helemaal nog niet zo goed bedoelend overkomt, omdat jij het als symptomatisch beschouwt voor wat je mis vind aan mij. 

1 uur geleden zei Noppert1998:

Helaas is veel commentaar op mij enkel omdat ik atheist/agnost ben en een andere mening heb dan de goegemeente hier.

Dit is jouw onzekerheid, die maakt dat je niet helder oordeelt, en je gedachten gaat maken die ik zou kwalificeren als hersenspinsels. Jij denkt nu hier, dat ik hetzelfde doe als jij, maar ik zeg het alleen voor zover het betreft waarover ik het zei. Namelijk jouw "veel-enkel" opmerking. Ik oordeel niet jouw persoonlijkheid daarop, en al helemaal ga ik niet vanuit mijn onzekerheid over hoe jij mij ziet, invullen hoe iets anders bedoeld zou zijn, dan is gezegd. De mens is een mooi complex wezen, maar waar de communicatie verslapt, verworden mensen tot halfproducten, die geestelijk tot een lager niveau geraken, dan kuddedieren.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dus deze synode gaat men weer aansluiten bij het Jodendom?......

🙂 Technisch gezien is de komst van Christus in de voortgaande lijn der profeten,  en is het christendom de voortgaande lijn van Gods volk. Dus inderdaad, het jodendom. Maar praktisch gezien is er geen enkele sprake van aansluiting bij het gedeelte dat de schrift en de profeten heeft verlaten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Tomega:

Daar is geen kaas van te maken. Het ging over dit:

 

19 uur geleden zei Tomega:

Dat is fijn, maar dan komt jouw inhoud terug, dat persoonlijke meningen altijd tot lering ende opbouw zijn, zodat wat ik daarover zei op dezelfde voet tot lering ende opbouw is. Waardoor wat ik zei minder vreemd hoeft te vallen dan jij aannam.

Inhoudelijke opmerkingen zijn gewoon beter te plaatsen, dan wat suggestieve raadgevingen die vooral laten zien dat de inhoud je ontgaan was. Waarbij aantekening verdient dat het helemaal nog niet zo goed bedoelend overkomt, omdat jij het als symptomatisch beschouwt voor wat je mis vind aan mij. 

Je blijft maar weer de arrogante betweter uithangen. Wel kritiek op mij hebben, maar als ik op jou kritiek heb (en Petra, daarmee was het begonnen) dan is het weer "jij snapt het niet"..Echt, als ik jou was zou ik bij de C&A een ander karakter aanschaffen.. Zijn er nog wel in de aanbieding heb ik gisteren gelezen in het krantje..

19 uur geleden zei Tomega:

Dit is jouw onzekerheid, die maakt dat je niet helder oordeelt, en je gedachten gaat maken die ik zou kwalificeren als hersenspinsels.

Boeiend wat jij denkt? 

Je bent echt een vermoeiend persoon om mee in gesprek te gaan. Je blijft weer op anderen schieten "het ligt aan jou, jij bent de zondaar, jij bent onzeker". 

Ik lees gewoon de reacties van anderen op mij en kom tot de conclusie dat veel kritiek op mij komt omdat ik niet gelovig ben en mijn ongezouten mening geef over hoe de Bijbel ontstaan is.. 

Of jij er nou hersenspinsels in ziet of niet, dat doet niks af van waarheid.. Ik kan gelijk hebben, kan ook geen gelijk hebben maar dat hangt niet af van jou..

19 uur geleden zei Tomega:

Jij denkt nu hier, dat ik hetzelfde doe als jij, maar ik zeg het alleen voor zover het betreft waarover ik het zei. Namelijk jouw "veel-enkel" opmerking.

Dit is gewoon hoe ik het zie. Zoals meester Frank Visser altijd zegt "en hiermee moet u het doen"... Dus de groeten..

19 uur geleden zei Tomega:

Ik oordeel niet jouw persoonlijkheid daarop, en al helemaal ga ik niet vanuit mijn onzekerheid over hoe jij mij ziet, invullen hoe iets anders bedoeld zou zijn, dan is gezegd. De mens is een mooi complex wezen, maar waar de communicatie verslapt, verworden mensen tot halfproducten, die geestelijk tot een lager niveau geraken, dan kuddedieren.

Dat laatste heb ik bij jou al een tijdje. Veelal raak ik de draad kwijt voordat ik uberhaupt lees wat je schrijft... 

Omdat het vaak nergens over gaat...

 

Ik zet je vanaf NU weer op negeerstand. Je bent mijn energie niet waard. Groetjes

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
Op 15-1-2023 om 15:40 zei Flawless victory:


Christenen worden helaas wel degelijk steeds vaker om hun geloof vervolgd. Deze mevrouw werd gearresteerd vanwege in stilte bidden. Kijk de korte video even uit, dan wordt het bewijs getoond. Dit is weliswaar een voorbeeld uit de UK

 


Het is verstandig om de rechter daarin te volgen want het geheugen van mensen kan heel listig verkeerd zitten. Zo heb ik een katholiek opgegroeide oom die klakkeloos van een pater van vroeger beweerde dat deze een pedofiel zou zijn geweest. Toen ik  hem vroeg waarop hij dat baseerde, kwam er helemaal niks behalve dat hij hem een enge man vond. Mijn moeder kende hem als een hele vriendelijke goede pater. Mijn oom had geen enkel argument behalve onderbuik. Het is heel goed mogelijk dat sommige slachtoffers zoveel jaren na dato zich ook vergissen in de juiste persoon.  Veel mensen gaan zomaar mee op de golf van emoties.


Deze mevrouw is inmiddels van alle vier de aanklachten VRIJGESPROKEN. Helaas heeft de Britse regering hierop besloten een wet te maken op basis waarvan in stilte bidden toch strafbaar gemaakt kan worden:
 

 

@Petra.  Sorry voor het off-topic intermezzo. Ik ben niet zo handig als jij voor het maken van een nieuwe topic.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 11-3-2023 om 16:49 zei Flawless victory:


Deze mevrouw is inmiddels van alle vier de aanklachten VRIJGESPROKEN.

 

Ze is niet vrij gesproken. Er is besloten nu de aanklacht te laten vervallen in afwachting van meer bewijs. Vrijspraak betekent dat een rechter heeft bepaald dat een verdachte niet schuldig is,  maar dat is hier dus niet gebeurd! 

https://www.rd.nl/artikel/1008216-aanklacht-wegens-stil-gebed-bij-abortuskliniek-vk-vervallen

De rechtszitting gaat toch snel gebeuren want  inmiddels is ze weer opgepakt omdat ze zich binnen 150 meter van een abortuskliniek ophield. Dat is dan ook wederom de reden dat is opgepakt. Haar doel is om de klanten en het personeel van de kliniek te bereiken,  en dat mag niet,  daarvoor is die zone ingesteld. Dat ze staat te bidden is bijzaak. Het is hypocriet en misleidend om dat bidden er bij te slepen als de reden voor haar aanhouding. 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat ik me afvraag is waarom het celibaat voor priesters zo'n punt is, terwijl er in de Bijbel staat dat i.i.g. Petrus getrouwd was. Dan denk ik.. als zelfs de apostel die als enige van Jezus de sleutels van het Koninkrijk kreeg getrouwd was, dan spreekt dat toch juist vóór het huwelijk en tegen het celibaat ??? 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Petra.:

Wat ik me afvraag is waarom het celibaat voor priesters zo'n punt is, terwijl er in de Bijbel staat dat i.i.g. Petrus getrouwd was. Dan denk ik.. als zelfs de apostel die als enige van Jezus de sleutels van het Koninkrijk kreeg getrouwd was, dan spreekt dat toch juist vóór het huwelijk en tegen het celibaat ??? 

 

 

Correct. De joodse sekte van de Essenen was tegen het huwelijk en leerde dat geen vrouw in staat was trouw te zijn. In 1 Tim. 4:3 veroordeelt Paulus hun leer dan ook streng (of Paulus zijn neef mocht die brief door iemand anders geschreven zijn) maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat die walgelijke leer toch zijn weg binnen het christendom heeft gevonden met alle gevolgen van dien.

Wie celibatair wil leven doet daar goed aan maar wie wil trouwen zeker niet minder. Want Petrus was inderdaad getrouwd, volgens katholieken de eerste paus. ;)

Dus als de belangrijkste paus getrouwd was, dan is huwen beter dan celibatair leven.....

bewerkt door Piebe
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 4 months later...

 

Eind vorige maand is het werkdocument gepubliceerd. ik vond het er goed uit zien.  

Hier de synode site: https://www.synod.va/en/news/instrumentum-laboris-a-document-of-the-whole-church.html

 

Hier een aardig stukje erover in het Nederlands: 

https://kro-ncrv.nl/werkdocument-synode-over-synodaliteit-gepubliceerd

Voor het gemak zal ik wat copy/pasten; 

"Rome, 20 juni 2023 - Het algemeen secretariaat van de katholieke Bisschoppensynode heeft vandaag het werkdocument gepubliceerd dat richting zal geven aan de tweefasige Zestiende Algemene Gewone Assemblee van de Bisschoppensynode in oktober 2023 en oktober 2024 in Vaticaanstad. Het zogenoemde instrumentum laboris bestaat uit ongeveer zestig pagina's waarin de ervaringen van lokale kerken in elke regio van de wereld zijn opgenomen. Opvallend is de oproep tot voor respect voor diversiteit en tot communicatieve vernieuwing. 

In het document wordt benadrukt dat een synodale kerk in de eerste plaats een “luisterende kerk” is en daarom “nederig wil zijn en weet dat ze om vergeving moet vragen en nog veel moet leren”

Het gezicht van de Kerk van vandaag draagt de tekenen van ernstige crises van wantrouwen en gebrek aan geloofwaardigheid. In veel contexten hebben crises in verband met seksueel misbruik en misbruik van macht, geld en geweten de Kerk ertoe aangezet een veeleisend gewetensonderzoek te doen, zodat bewogen door de Heilige Geest de Kerk nooit ophoudt zichzelf te vernieuwen in een reis van berouw en bekering die wegen van verzoening, genezing en gerechtigheid opent.”

Een synodale kerk is ook “een kerk van ontmoeting en dialoog” met gelovigen van andere religies en met andere culturen en samenlevingen. Het is een kerk die “niet bang is voor de verscheidenheid die zij draagt”, maar integendeel “deze waardeert zonder haar tot uniformiteit te dwingen”. De Kerk is synodaal wanneer ze onophoudelijk gevoed wordt door het mysterie dat ze viert in de liturgie, waarin ze elke dag “radicale eenheid” ervaart in hetzelfde gebed, te midden van een “verscheidenheid” van talen en riten.

Andere significante passages van het werkdocument gaan over gezag en communicatie. “Ontstaat autoriteit als een vorm van macht ontleend aan de modellen die de wereld biedt, of is het geworteld in dienstbaarheid?” 

De noodzaak van “integrale vorming, initieel en voortdurend" voor het Volk van God; evenals de noodzaak van een gelijksoortige inspanning gericht op de vernieuwing van de taal die gebruikt wordt in de “liturgie, prediking, catechese, gewijde kunst, evenals in alle vormen van communicatie gericht aan de gelovigen en het bredere publiek, inclusief via nieuwe of traditionele vormen van media.” De vernieuwing van de taal moet “erop gericht zijn deze rijkdommen toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor de mannen en vrouwen van onze tijd, in plaats van een obstakel dat hen op afstand houdt.”

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 months later...

https://kro-ncrv.nl/vrijzinnige-christenen-houden-tegensynode-in-rome

"Rome, 25 september 2023 - Een netwerk van meer dan veertig katholieke, christelijke en oecumenische groepen houdt van 8 tot 14 oktober een tegensynode in Rome. Daarmee willen ze het bestuur van de Katholieke Kerk aansporen om werk te maken van inclusie en diversiteit.

Onder de deelnemers zijn afgevaardigden van hervormingsgroepen zoals We Are Church; Konzil van Unten; Concerned Lay Catholics; Maria 2.0; European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups; en Catholics for Choice (voorstanders van legalisering van abortus). 

“Als wij de kardinalen en bisschoppen tot nederigheid kunnen aansporen om naar het volk van God te luisteren, dan krijgt de Heilige Geest misschien de kans om verandering teweeg te brengen”, aldus de organisatie van de tegensynode.

“Als dat niet het geval is, dan zien wij de toekomst somber tegemoet. Het wordt dan ook erg moeilijk om nog een weg voorwaarts te zien voor een kerk die – zeker in Europa en het Westen – wordt geteisterd door misbruikschandalen, financieel wangedrag en een groot tekort aan mannen die nog priester willen worden.”

Het netwerk wil met de bijeenkomst nadrukkelijk de mensenrechten in de kerk, in het bijzonder van vrouwen, bevorderen en zijn visie geven over de kerk van de toekomst.

Belangrijkste gastsprekers zijn de Amerikaanse benedictines, feminist en theoloog Joan Chittister (86), en Mary McAleese, die van 1997 tot 2011 president was van Ierland en zich inzette voor de openstelling van het huwelijk voor homoseksuele paren.

Volgens woordvoerder Brian Devlin heeft paus Franciscus met de aankondiging van het synodale pad hoge verwachtingen gewekt. “Wij willen die oproep voor verandering ondersteunen.” Devlin erkent dat er met de komende assemblee van de Bisschoppensynode duidelijk een nieuwe weg wordt ingeslagen omdat leken (mannen zowel als vrouwen) daar stemrecht hebben. “Maar er hebben nog steeds veel meer bisschoppen dan vrouwen stemrecht.”

Volgens Mary McAleese getuigt de grote impact van het misbruikschandaal in Ierland van de “lafhartige domheid van leidinggevenden in het verleden”. Volgens haar wordt het ook hoog tijd dat de Katholieke Kerk er zich rekenschap van geeft dat ze geconfronteerd wordt met een generatie van hoogopgeleide leken, die in staat zijn een kritische analyse te maken van de kerkelijke leer. “Vooral vrouwen aanvaarden niet langer dat zij in de kerk als tweederangsburgers worden bekeken.”

Volgens Devlin is de wijding van vrouwen – eerst als diaken, en later als priester – dan ook een van de belangrijkste eisen van deze bijeenkomst. “Daarom zullen wij op 6 oktober, als de synode van start gaat, een mars houden door het centrum van Rome om die eis onder de aandacht te brengen.”

 

bronnen: Spirit Unbounded/The Guardian/Kerknet

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid