Spring naar bijdragen

Is het kwaad om heksen te vervolgen? 


Aanbevolen berichten

38 minuten geleden zei TTC:

Volgens wiki, onder zwarte magie wordt een vorm van magie verstaan die gebruikmaakt van kwade krachten en gewoonlijk voor negatieve doeleinden aangewend wordt. Zwarte magie zou dan bijvoorbeeld toegepast worden om te doden, verwonden of vernielen of voor persoonlijk winstbejag zonder consideratie voor mogelijk nadelige gevolgen die anderen daarvan ondervinden.

Volgens mij blijft magie magie, hoe je het ook wend of keert. Wit of zwart, een pot nat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 160
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Blijkbaar ligt de geschiedenis wat gecompliceerder. Ik heb er zelf onvoldoende kennis van, maar had begrepen dat het ook een wisselwerking was tussen kerkelijke en lokale machthebbers en ook tussen ka

Dat klopt. Excuses, ik heb geciteerd uit het verkeerde bericht waardoor jouw naam er boven kwam.

Vasten en bidden kan zeer zinvol zijn voor een gelovige. Maar volgens mij bedoel jij hier iets anders? Vasten van geloof, wat is dat? Afstand nemen, omdat je daar ook tegenstand voelt? 

58 minuten geleden zei Barnabas:

Dat onderzoek is een goed idee. Antwoord geven naar waarachtigheid is dan wel genoodzaakt. Maar wie bepaalt wat waar is en wie gelijk heeft? Wanneer machthebbers bepalen wat waar is is het maar het beste om geen problemen te maken tenzij je de gevolgen aankunt en of de heks de waarheid spreekt is ook maar weer de vraag, want de machthebber maakt uit wat "waarheid" is en hoe weet je of hij gelijk heeft. Dan moet er toch weer waarachtig onderzoek volgen.

Bezin eer je begint, onderschatting ongepast. 

30 minuten geleden zei sandingisaskill:

Volgens mij blijft magie magie, hoe je het ook wend of keert. Wit of zwart, een pot nat.

Het leven als een goocheldoos, een wonder. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Mijn voorkeur gaat uit naar fluorescerend groen of glitterblauwe magie.  

Er bestaan grote meningsverschillen over het verschil tussen zwarte magie en witte magie en er zijn verschillende theorieën ontstaan die de twee takken vergelijken en uitlichten:

  • Geheel gelijk: Er bestaat geen verschil tussen witte magie en zwarte magie, alle magie is inherent slecht of zondig en dus te classificeren als zwarte magie. Vele religies zijn deze mening toegedaan, waaronder de meeste christelijke, islamitische, joodse, boeddhistische en hindoeïstische denominaties. Vanuit deze optiek wordt zwarte magie veelal geassocieerd met traditioneel satanisme.
  • Gescheiden maar eender: zwarte en witte magie zijn identiek, het enige verschil bestaat uit hun einddoelen. Volgens deze opvatting kan eenzelfde magische praktijk als zwart of wit geclassificeerd worden al naargelang het behaalde of beoogde resultaat. De meeste religies zijn deze overtuiging toegedaan, en ze verschijnt ook in fictie.
  • Geen verbinding: zwarte en witte magie zijn beide vormen van magie, maar ze verschillen fundamenteel en worden op een andere manier uitgevoerd, ook al worden deels dezelfde resultaten nagestreefd. Deze houding vindt men het meest terug in fictie, waaronder in Harry Potter.
  • Tegenpolen: De overtuiging van de middeleeuwer was dat magie wel vaker een negatieve werking (zwarte magie) had als men de handelingen van de witte magie (of van de christelijke magie) omkeerde of bezweringen en gebeden achterstevoren opzei.
  • Neutraal: er is geen zwarte of witte magie, er is kracht (numen) in alles dat er bestaat. Deze kracht kan gebruikt worden om (persoonlijke) doelen te verwezenlijken in rituele handelingen of jaarfeesten (sabbats) zoals in de meeste natuurreligies gebeurt. Wel met de regel: "zolang je niemand schaadt, doe wat je wilt".

Bron wiki

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Fundamenteel:

Allereerst, we mogen niemand vervolgen. De wraak komt God toe.

Hi Fundamenteel, 

Dat klinkt verstandig. Maar meestal is het ook niet het zeggen maar het doen waar het mis gaat. 

 

Citaat

Weet je wat het met christendom is? Je moet het onderhouden want zodra je op de radar van de duivel verschijnt, komt die fluisteren in uw oor dat je onwaardig bent. Hoe dichter ik bij God kom, te naderbij de duivel daar is. Zelfs zodanig dat ik overweeg gewoon te vasten van geloof en alle andere triggers. Ik vrees dat ik niet de enige ben wiens geloof onder vuur staat, slechte tijden.

Laten wij niet over verbrandingen praten maar bidden dat wij verlossing vinden in wat ik echt wel een heel moeilijke tijd vind. Dringend, zeer dringend overzicht nodig.

Je hebt het al best lang over hoe moeilijk je het hebt. Ben je nou al bij je huisarts geweest?  Als je huisarts christelijk is kan zij/hij toch wel onderscheid maken tussen moeilijkheden waar God of je kerk je bij kan helpen en moeilijkheden die medische zorg behoeven. Een gebroken been gaat toch ook niet vanzelf weer over. Is je huisarts christelijk ?

Sterkte ! 🤗

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Robert Frans:

Ik volg de kerk zoals ik in het koor waar ik op zit de dirigent volg. Dus niet blindelings, maar wel in het vertrouwen dat zij door God geleid wordt. Net zoals ik erop vertrouw dat de dirigent de deskundigheid heeft om te doen wat ik zelf niet kan, namelijk de te zingen muziek zo goed en mooi mogelijk interpreteren en het koor daarin leiden.

Hi RF, 

Wat leuk, je zit dus op een koor. Wist ik niet. Het is een aardige vergelijking, maar wel met in het achterhoofd dat een dirigent fouten kan maken en God in principe niet. 

 

16 uur geleden zei Robert Frans:

Mijn voornaamste gids is echter mijn geweten, zoveel mogelijk geijkt op het Evangelie.

Ja, het belang van ons geweten, daar hebben we het al vaker over gehad.  Mijn voornaamste gids is ook mijn geweten, ik denk geijkt op het humanisme/UVRM. 

Geijkt op het Evangelie lijkt me wat lastiger omdat je er zoveel kanten mee op kan. Het ligt er maar aan hoe je de Bijbel interpreteert en welke stroming je volgt. Mormonen, JG, Protestanten, RK, Remonstranten en roep maar.. staan allemaal met het Evangelie in de hand. 

 

Citaat

Precies. Een niet veel andere instelling dan die de meeste officiele kerkelijke instanties destijds hadden, alleen was hun wetenschap en hun rechtsspraak natuurlijk nog niet zo ver als de onze. En waar de kerk weinig tot geen macht had, waren het vooral volksgerichten die nogal wat doden opleverden.

Ja, dat wetenschap en rechtsspraak inmiddels gelukkig een stuk verder is behoeft geen betoog. Ik denk dat het complexer is dan kerk/versus volksgerichten. Volksgerichten zijn natuurlijk nooit goed, dan is elke andere vorm van gericht al een verbetering, maar dat betekent toch ook niet dat elk ander gericht goed is. Heksenvervolgingen hadden kerkleiders kunnen stoppen (het geloof daarin was immers verboden) maar dat deden ze niet. Integendeel, de inquisitie ging zich er juist op richten. En die excuses van de kerken/paus waar ik hier aan linkte was toch niet ondanks maar juist vanwege de macht van de kerk. Al denk ik wel dat een gericht gebaseerd op het NT al een hele verbetering was t.o.v. het OT.  En dat het OT misschien ook al als verbetering was bedoeld in die tijd. 

 

Citaat

Overigens kan iemand vandaag de dag op basis van sterke verdenkingen wel vastgehouden en vervolgd worden, zelfs zodanig dat ze hun proces in een huis van bewaring moeten afwachten. Zeker als iemand verdacht wordt van het voorbereiden van terroristische aanslagen, kan diegene op een speciale terroristenafdeling worden vastgehouden, soms zelfs met beperkingen.

Zeker. En waren er geen Guantanamo Bay excessen of onschuldigen bij betrokken, dan liep ik voorop om Hoezeeee te roepen. Doet me denken aan de chip en cameratoezicht op straat, in principe was ik altijd voor; het maakt de wereld veiliger..Hoezeeeeeeee. Maar laatst zag ik een docu waarin bleek dat vooral facial recognition helemaal niet zo goed werkt. Evenals algoritmes waarvan we denken dat het zo fijn objectief functioneert, maar nee dus; blijken nog discriminerender/racistischer te zijn als de tijdsgeest waarin het ontwikkeld werd.  

 

Citaat

Nee, dat waren zonden, geen dwalingen. Een dwaling is een valse leer over God, de Kerk en het Evangelie zelf. Deze gaat dus over wie en wat God is, wat Hij van ons wil, wat Hij voor ons gedaan heeft en nog steeds doet en dus ook over wat zonde is. De leer van de katholieke kerk vindt je uiteengezet in de Cathechismus van de katholieke Kerk. Een korte samenvatting vind je in het Credo van het volk van God.
Zonden zijn vergrijpen tegen de leer en dus tegen God, de kerk en de mens zelf. En omdat de Kerk op wezenlijk gebied dus niet kan dwalen, kunnen we ten alle tijde weten door diezelfde kerk weten wat goed is om te doen en wat niet. De kerk kan zich dus nooit beroepen op onwetendheid.

Oh. Kennelijk is het een gevalletje terminologie. Ik las dwaling in de zin van gewoon spraakgebruik. ik snap het verschil niet, imo is een dwaling een zonde en een zonde een dwaling. Zal je linkjes later lezen.  

Maar als -Wat God van ons wil-  tot de dwalingen behoort, dan valt datgene wat ik schreef daar toch juist wel onder. Mijn gedachte was dat ik me niet kon voorstellen dat God heksenvervolgingen wilde. Als de kerk dan opeens denkt van wel dan begaat de kerk toch een dwaling. 

 

Citaat

Daarnaast kennen we ook het verschil tussen goddelijke geboden en kerkelijke geboden. De goddelijke geboden vind je samengevat in de tien geboden en zijn onveranderlijk van aard. De kerkelijke geboden proberen die goddelijke geboden en de katholieke spiritualiteit en leefwijze handen en voeten te geven in elke cultuur en tijdsgeest. Om zo het verrichten van het gebed en de sacramenten, het beoefenen van de naastenliefde en het juist doorgeven van de leer zo goed mogelijk te organiseren.

Sja, maar daar gaan we al hè. Die goddelijke geboden zijn er maar tien, allemaal dikke prima, dus richt je daar op, daar knapt imo de wereld wel van op. Maar nee, er worden door verschillende kerken nog weetikhoeveel verschillende regelementjes bovenop gegooid, die zelfs tot nóg belangrijker worden verheven. Zo belangrijk dat het zelfs tot kerkscheuringen leidt. Er staat bv. niks in de tien geboden over homo's of over vrouwen in het ambt. Ik las gisteren dat het homohuwelijk nu een breekpunt is op de conferentie van anglicaanse bisschoppen. 

 

Citaat

Zij kunnen in principe om gegronde redenen veranderen, mits men daarmee geen afbreuk doet aan de geloofstraditie en haar continuïteit.
Zo is de priesterwijding een goddelijk gebod, waar we niet van mogen afwijken, maar is het celibaat een kerkelijk gebod dat in principe teruggedraaid kan worden als men daartoe een absolute, algemeen ervaarde noodzaak ziet.

Hoe weet je of iets een goddelijk gebod is waar je wel of niet van af mag wijken? Wie bepaalt dat dan ? 

 

Citaat

Als je bijvoorbeeld in de catechismus leest, zal het je misschien ook opvallen dat de kerk heel vaak vooral zegt wat zijzélf leert. De Kerk leert zus en zo, de Kerk houdt niet op dit en dat te doen, et cetera. Het heel direct toeschrijven aan God is binnen het katholicisme naar mijn idee veel minder een gewoonte dan in verschillende protestantse geloofstradities.

Bedoel je dat de kerk zich niet beroept op Gods wil maar op haar eigen wil ? Hoe werkt dan dan? 

 

Citaat

God wil de zonde uiteraard niet en wil dus niet dat wij elkaar kwaad doen of teveel aan verleidingen en corruptie bloot komen te staan. Als Hij daarvoor soms verdeeldheid moet zaaien, zal Hij denk ik niet laten dat dan ook de doen (zie bijvoorbeeld het verhaal van de Toren van Babel).
Maar we kunnen alleen weten wat Hij wil en wat zonde is, als we Hem leren kennen. En we kunnen Hem alleen in elke tijd leren kennen, als Hij zijn leer te allen tijde juist laat verkondigen door een vaste, concreet aanwijsbare gemeenschap.

Ik hoop van harte dat God geen zonde wil, en dat mensen mekaar geen kwaad doen. Tevens hoop ik dat het kindermisbruikschandaal niet de kant op gaat van arme bisschoppen die teveel aan verleidingen bloot staan met van die lieve kindertjes in de buurt. 

Maar het probleem is volgens mij dan ook in de regel niet dat we ons afvragen of God geen zonde wil maar wat God dan zonde vindt. En daarover verschillen nogal wat kerken van mening. Dat het een stuk duidelijker zou zijn als Gods leer werd verkondigd door een eenduidige vaste concreet aanwijsbare gemeenschap ben ik helemaal met je eens. Ik kan me ook indenken dat geen mens dat zal tegenspreken. Maar het probleem is dat dat nou eenmaal niet het geval is.  Daar kunnen we twee kanten mee op (denk ik). De conclusie trekken dat die verscheidenheid kennelijk Gods wil is, of de conclusie trekken dat God dat helemaal niet wil en we het helemaal verkeerd doen. Maar zie er in het tweede geval dan 's achter te komen wie de juiste of beste verkondiger is. Dat jij de RK de beste verkondiger vindt geloof ik meteen. Maar sja... ik geloof ook alle andere mensen die zeggen dat hun gemeenschap de beste verkondiger is.  Ikzelf zou vooralsnog op de Remonstrantse Kerk stemmen als enige aangewezen gemeenschap. Maar ik vrees dat we deze kwestie pas (vreedzaam) kunnen oplossen als ZHij er Zelve iets over afroept. Wat denk jij ? 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-8-2022 om 02:46 zei Petra.:

 

Aannemende dat de topictitel voor zich spreekt

Luther, die Christus diende is ook op de brandstapel geëindigd. Hij heeft zijn leven gegeven om anderen te redden met zijn onderwijs dat tegen de toenmalige kerk inging. Hij werd vervolgd omdat machthebbers zich bedreigd voelden in hun (boze) verlangens.
Luther echter was wel goed bezig. Hij heeft de boodschap van genade gebracht en velen gered door zijn opstandigheid tegen de kerk. Armen werden beroofd van hun levensonderhoudt onder drogredenen en leringen die niet overeen stemden met de wil van God. De kerk kwam in opstand zoals de Joden tegen Christus in opstand kwamen. Zij wilden de leer van Luther, die uit Christus was, niet aanvaarden en traden op tegen de gezalfde Luther en doodden hem op de brandstapel zoals de Joden Christus kruisigden. Daarmee redde hij vele levens omdat hij zich offerde voor het goede zoals Christus dat deed.

Je kunt je ook afvragen of hekserij van den boze is. Hekserij komt onder dat woord in de bijbel niet voor maar valt wel onder tovenarij. amuël zegt in 1 Samuël 15:23;
"Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des Heren verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn."
Verder komen er alllerlei zaken voor die op hekserij lijken. allerlei occulte bezigheden die allemaal als afgoderij aangemerkt kunnen worden. De bijbel is daar duidelijk over.

Voorkomen is beter dan blussen. Vervolgd of niet, het is beter de Heer te gehoorzamen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Petra.:

Hemeltjelief @Barnabas, het is bij jou nu 4 uur s'nachts. Kon je niet slapen ? Een goede nachtrust is heel belangrijk voor je welbevinden. Ik maak me een beetje zorgen om je nu. 

 

Dat gaat je niets aan. Zou je het willen laten om mij privë te benaderen. Ik ben hier voor theologie en niet voor privëgesprekken. Kun je dat respecteren?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Petra.:

Hemeltjelief @Barnabas, het is bij jou nu 4 uur s'nachts. Kon je niet slapen ? Een goede nachtrust is heel belangrijk voor je welbevinden. Ik maak me een beetje zorgen om je nu. 

Blijkbaar is het je gewoonte om iedereen voor ziek te verklaren, wees voorzichtig wanneer je hiermee ook alle katalyserende informatie ondermijnt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei TTC:

Blijkbaar is het je gewoonte om iedereen voor ziek te verklaren, 

 Jij bent vroeg op zeg, goeiemorgen!

 

Nou nou, ai ai en "iedereen" nog wel.

Wat jammer, het was nog wel zo goedbedoeld. 

Natuurlijk verklaar ik nooit iemand voor ziek, dat zou raar zijn, ik ben immers geen dokter of ggz-expert o.i.d. 

Maar .. er wordt zo vaak verkeerd geciteerd en geïnterpreteerd dus mocht je dat ergens gezien hebben dan graag ff aanwijzen dan kunnen we dat uit de lucht helpen. En hé, een nachtje slecht slapen is toch geen ziekte, laten we daar maar niet zomaar een ziekte van maken. 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Petra.:

Nou nou, ai ai en "iedereen" nog wel. Wat jammer, het was nog wel zo goedbedoeld. Natuurlijk verklaar ik nooit iemand voor ziek, dat zou raar zijn, ik ben immers geen dokter of ggz-expert o.i.d. Maar .. er wordt zo vaak verkeerd geciteerd en geïnterpreteerd dus mocht je dat ergens gezien hebben dan graag ff aanwijzen dan kunnen we dat uit de lucht helpen. En hé, een nachtje slecht slapen is toch geen ziekte, laten we daar maar niet zomaar een ziekte van maken. 

Neem misschien de positieve desintegratie theorie van psychiater Dabrowski als referentie, niet iedereen is mysticus door ervaring. 

5 minuten geleden zei Petra.:

Wat jammer, het was nog wel zo goedbedoeld. 

Cryptomunten zijn ooit gestart als een goedbedoelde grap, heeft iemand de grap al begrepen? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei TTC:

Neem misschien de positieve desintegratie theorie van psychiater Dabrowski als referentie, niet iedereen is mysticus door ervaring. 

Als Barnabas die zou willen nemen moet ie dat natuurlijk zelf weten. Maar ik zou het hem niet adviseren hoor. Laten we maar geen doktertje of psychiatertje gaan spelen hè, en dat gewoon overlaten aan degenen die daartoe bevoegd zijn. Er komt vaker meer narigheid van dan wat goeds. 

Nou, ik ga weer. Ik zou zeggen maak er een gezellige dag van. ☀️

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Petra.:

Als Barnabas die zou willen nemen moet ie dat natuurlijk zelf weten. Maar ik zou het hem niet adviseren hoor. Laten we maar geen doktertje of psychiatertje gaan spelen hè, en dat gewoon overlaten aan degenen die daartoe bevoegd zijn. Er komt vaker meer narigheid van dan wat goeds. Nou, ik ga weer. Ik zou zeggen maak er een gezellige dag van. 

Gaat over niet meer dan een groeimodel dat in stadia verloopt, met dynamismen waar we ons niet steeds bewust van zijn waardoor oeverloze strijd kan onderhouden blijven. Hierin vinden we bijvoorbeeld een aantal logicakwesties die de transparantie niet bevorderen, enzoverder, enzoverder. Vraag het eens aan je huisarts en bevoegden, vandaag is het zelfs binnen de ggz niet meer dan trammelant hierover, met schrijnende toestanden alsof heksen nog steeds vervolgd worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei Petra.:

Hi Fundamenteel, 

Dat klinkt verstandig. Maar meestal is het ook niet het zeggen maar het doen waar het mis gaat. 

 

Je hebt het al best lang over hoe moeilijk je het hebt. Ben je nou al bij je huisarts geweest?  Als je huisarts christelijk is kan zij/hij toch wel onderscheid maken tussen moeilijkheden waar God of je kerk je bij kan helpen en moeilijkheden die medische zorg behoeven. Een gebroken been gaat toch ook niet vanzelf weer over. Is je huisarts christelijk ?

Sterkte ! 

 

Bedankt maar ik heb geen huisarts. 

Is er dan iemand die het gemakkelijk heeft vandaag? Ik heb meer dan 1000 euro aan onkosten. Dat was voor 2015 niet zo. Ik verbruik zelfs minder energie, maar moet toch meer betalen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
50 minuten geleden zei Petra.:

Als Barnabas die zou willen nemen moet ie dat natuurlijk zelf weten. Maar ik zou het hem niet adviseren hoor. Laten we maar geen doktertje of psychiatertje gaan spelen hè, en dat gewoon overlaten aan degenen die daartoe bevoegd zijn. Er komt vaker meer narigheid van dan wat goeds. 

Nou, ik ga weer. Ik zou zeggen maak er een gezellige dag van. ☀️

 

Dit bericht heb ik gemeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Petra.:

Maar ik zou het hem niet adviseren hoor.

Zou het niet gewoon logisch kunnen zijn dat verheldering meer inzicht geeft in allerhande mistoestanden die het menselijke hart diep kunnen raken, maar daarom niets zegt over hoe het betrokken zelf hiermee omgaat? Zo verwoest stigma de normale identiteit, wat ziekmakend is. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei TTC:

Gaat over niet meer dan een groeimodel dat in stadia verloopt, met dynamismen waar we ons niet steeds bewust van zijn waardoor oeverloze strijd kan onderhouden blijven. Hierin vinden we bijvoorbeeld een aantal logicakwesties die de transparantie niet bevorderen, enzoverder, enzoverder. Vraag het eens aan je huisarts en bevoegden, vandaag is het zelfs binnen de ggz niet meer dan trammelant hierover, met schrijnende toestanden alsof heksen nog steeds vervolgd worden. 

Hoi TTC, bedankt voor je support. Ik heb haar bericht gemeld en wil het hierbij maar aan de moderator overlaten. Wanneer ze doorgaat met beledigen dan meld ik die berichten ook. Dat lijkt me beter.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Barnabas:

Hoi TTC, bedankt voor je support. Ik heb haar bericht gemeld en wil het hierbij maar aan de moderator overlaten. Wanneer ze doorgaat met beledigen dan meld ik die berichten ook. Dat lijkt me beter.

Ben ervan overtuigd dat Petra het goed bedoelt, ze heeft blijkbaar geen kennis over een aantal technische zaken waardoor een wig geplaatst wordt tussen wat sommigen onder- en bovenwereld plegen te noemen. Het zijn allemaal precaire processen die we aan de ontbijttafel niet snel even opgelost krijgen, ondanks misschien zelfs verbluffend eenvoudig wanneer we dat wel proberen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

Citaat

Bedankt maar ik heb geen huisarts. 

Is er dan iemand die het gemakkelijk heeft vandaag? Ik heb meer dan 1000 euro aan onkosten. Dat was voor 2015 niet zo. Ik verbruik zelfs minder energie, maar moet toch meer betalen.

Dat is ellendig idd. 💐

Maar een huisarts zit toch in je verplichte zorgverzekering. Die kost je toch niks. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei TTC:

Ben ervan overtuigd dat Petra het goed bedoelt, ze heeft blijkbaar geen kennis over een aantal technische zaken waardoor een wig geplaatst wordt tussen wat sommigen onder- en bovenwereld plegen te noemen. Het zijn allemaal precaire processen die we aan de ontbijttafel niet snel even opgelost krijgen, ondanks misschien zelfs verbluffend eenvoudig wanneer we dat wel proberen. 

Laten we maar geen olie op het vuur gooien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Petra.:

 

Dat is ellendig idd. 💐

Maar een huisarts zit toch in je verplichte zorgverzekering. Die kost je toch niks. 

 

Het duurt wel even voor ik een arts betrouw hoor ;). Ben even bij de artsen van de pvda geweest jaren geleden en die hielpen me goed, maar wegens principes ga ik daar niet meer.

Ik heb wel actie ondernomen om me overzicht te geven. Want een arts gaat mijn elektriciteit niet betaalbaar maken he en +90% dat die voorschrijft slik ik niet eens.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid