Spring naar bijdragen

Daniëls 70 jaarweken


Aanbevolen berichten

Over de 70 jaarweken van Daniël 9:24-27 wordt zeer verschillend gedacht. Soms wordt de profetie buiten alle proporties opgerekt met allerlei berekeningen waar zelfs de bouw van de rotskoepel moskee op de Haram Al Sharif een rol speelt. In mijn optiek liepen de eerste 69 x 7 = 483 jaar af bij de doop van Christus, waarbij Hij letterlijk werd 'gezalfd met de Heilige Geest en met kracht'. Daarna vonden zijn kruisiging (Messias uitgeroeid zonder dat er iets tegen Hem was) en de verwoesting van stad en heiligdom plaats door 'het volk van een vorst die komen zou'. De zeventigste week is naar de toekomst verschoven en is voor ons nog steeds toekomstig maar mogelijk zeer dicht genaderd. De 'vorst die komen zou' is een Romeins vorst (want zijn volk heeft stad en heiligdom verwoest - de legioenen onder Titus) hetgeen duidt op een toekomstig herstel van het Romeinse rijk, wat ook wordt aangeduid in Openbaring 17 en 13 en Daniël 7. De Schriften ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. De zeventigste en laatste jaarweek in de profetie wordt ingesloten door Mattheus 24 vers 5 tot en met 28 en Openbaring 6 tot en met 15. Daniël 9:27 vertelt; 'En hij (die vorst die zou komen, keizer van hersteld Romeins rijk), zal het verbond bekrachtigen voor velen, een WEEK lang. En halverwege de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden en een gruwel oprichting die verwoesting brengt. Mattheus 24:15. 2 Thess.2 Openbaring 13. Zie deze video van 5 minuten:

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 69
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Over de 70 jaarweken van Daniël 9:24-27 wordt zeer verschillend gedacht. Soms wordt de profetie buiten alle proporties opgerekt met allerlei berekeningen waar zelfs de bouw van de rotskoepel moskee op

Interessant. Ik ben bekend met dit soort scenario's. En voor het grootse gedeelte dan ik me er wel in vinden. Het enige waar ik jouw echter een vraag over wil stellen heeft te maken met wat je schrijf

Ik stelde de vraag: Wat ik tot nu toe heb gelezen onder dit topic, staat of valt met het antwoord op die vraag. Immers, als niemand kan aantonen waar die 'pauze' met naam en toenaam wordt genoe

Posted Images

12 uur geleden zei PetersSimon:

De zeventigste week is naar de toekomst verschoven en is voor ons nog steeds toekomstig maar mogelijk zeer dicht genaderd.

Interessant. Ik ben bekend met dit soort scenario's. En voor het grootse gedeelte dan ik me er wel in vinden. Het enige waar ik jouw echter een vraag over wil stellen heeft te maken met wat je schrijft in en na het citaat hierboven.

Ik heb nooit ergens een goede verklaring gelezen over waarom die 70e week naar de toekomst is verschoven? Ik ben heel benieuwd naar de reden hiervoor. Misschien kun je daar wat meer over zeggen?

bewerkt door Hetairos
Kleine toevoeging
Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei PetersSimon:

De 'vorst die komen zou' is een Romeins vorst (want zijn volk heeft stad en heiligdom verwoest - de legioenen onder Titus) hetgeen duidt op een toekomstig herstel van het Romeinse rijk, wat ook wordt aangeduid in Openbaring 17 en 13 en Daniël 7. De Schriften ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. De zeventigste en laatste jaarweek in de profetie wordt ingesloten door Mattheus 24 vers 5 tot en met 28 en Openbaring 6 tot en met 15. Daniël 9:27 vertelt; 'En hij (die vorst die zou komen, keizer van hersteld Romeins rijk), zal het verbond bekrachtigen voor velen, een WEEK lang. En halverwege de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden en een gruwel oprichting die verwoesting brengt. Mattheus 24:15. 2 Thess.2 Openbaring 13. Zie deze video van 5 minuten:

 


Hallo PetersSimon,

Persoonlijk geloof ik  niet dat die vorst de antichrist is, maar dat het hier juist over Jezus Christus gaat.  Zoals Nelson Walters  in onderstaande video beschrijft. Het is best een belangrijk onderwerp want veel christenen zien uit naar “het verbond met de antichrist” want dat zou de zeven laatste jaren inluiden en als mijn  zienswijze klopt, dan bevinden ze zich op een dwaalspoor wat dit onderwerp betreft, zitten ze te wachten op een zevenjarig verdrag dat er nooit in die vorm gaat komen. Ik heb het met opengeslagen bijbel nageplozen en ik ben het met Nelson Walters eens.  Hoe zie jij dit, als je onderstaande video van dertien minuten hebt beluisterd? 

 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei PetersSimon:

Over de 70 jaarweken van Daniël 9:24-27 wordt zeer verschillend gedacht. Soms wordt de profetie buiten alle proporties opgerekt met allerlei berekeningen waar zelfs de bouw van de rotskoepel moskee op de Haram Al Sharif een rol speelt. In mijn optiek liepen de eerste 69 x 7 = 483 jaar af bij de doop van Christus, waarbij Hij letterlijk werd 'gezalfd met de Heilige Geest en met kracht'. Daarna vonden zijn kruisiging (Messias uitgeroeid zonder dat er iets tegen Hem was) en de verwoesting van stad en heiligdom plaats door 'het volk van een vorst die komen zou'. De zeventigste week is naar de toekomst verschoven en is voor ons nog steeds toekomstig maar mogelijk zeer dicht genaderd. De 'vorst die komen zou' is een Romeins vorst (want zijn volk heeft stad en heiligdom verwoest - de legioenen onder Titus) hetgeen duidt op een toekomstig herstel van het Romeinse rijk, wat ook wordt aangeduid in Openbaring 17 en 13 en Daniël 7. De Schriften ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. De zeventigste en laatste jaarweek in de profetie wordt ingesloten door Mattheus 24 vers 5 tot en met 28 en Openbaring 6 tot en met 15. Daniël 9:27 vertelt; 'En hij (die vorst die zou komen, keizer van hersteld Romeins rijk), zal het verbond bekrachtigen voor velen, een WEEK lang. En halverwege de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden en een gruwel oprichting die verwoesting brengt. Mattheus 24:15. 2 Thess.2 Openbaring 13. Zie deze video van 5 minuten:

Ik denk dat ik het helemaal met je eens ben. Ik vind dit een zeer bijzondere profetie die geheel is uitgekomen. Wat betreft 'het verbond voor de velen' dat één week van kracht moest blijken. Dat is het Abrahamitische verbond wat van kracht bleef. Totdat de zeventigste week week eindigde, liet God de zegeningen aan Abrahams Hebreeuwse nageslacht toekomen. Maar aan het einde van de de zeventig jaarweken predikte Petrus tot Cornelius, een heiden, en tot zijn huisgezin. Vanaf toen begon het goede nieuws voor alle mensen onder de natiën. Ik kom tot deze conclusie dmv Galaten 3:8,9 en 14 

8 Het Schriftgedeelte voorzag dat God heidenen rechtvaardig zou verklaren door geloof en heeft daarom vooraf aan Abraham het goede nieuws bekendgemaakt, namelijk: ‘Via jou zullen alle volken gezegend worden.’ 9Degenen die geloof hebben, worden dus gezegend samen met Abraham, die geloof had. 

14 Zo zou de zegen van Abraham via Christus Jezus aan de volken worden gegeven, zodat we door ons geloof de beloofde geest zouden krijgen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei sjako:

Ik denk dat ik het helemaal met je eens ben. Ik vind dit een zeer bijzondere profetie die geheel is uitgekomen. Wat betreft 'het verbond voor de velen' dat één week van kracht moest blijken. Dat is het Abrahamitische verbond wat van kracht bleef. Totdat de zeventigste week week eindigde, liet God de zegeningen aan Abrahams Hebreeuwse nageslacht toekomen. Maar aan het einde van de de zeventig jaarweken predikte Petrus tot Cornelius, een heiden, en tot zijn huisgezin. Vanaf toen begon het goede nieuws voor alle mensen onder de natiën. Ik kom tot deze conclusie dmv Galaten 3:8,9 en 14 

8 Het Schriftgedeelte voorzag dat God heidenen rechtvaardig zou verklaren door geloof en heeft daarom vooraf aan Abraham het goede nieuws bekendgemaakt, namelijk: ‘Via jou zullen alle volken gezegend worden.’ 9Degenen die geloof hebben, worden dus gezegend samen met Abraham, die geloof had. 

14 Zo zou de zegen van Abraham via Christus Jezus aan de volken worden gegeven, zodat we door ons geloof de beloofde geest zouden krijgen.

Niets van deze voorspelling is uitgekomen.  Alleen als je  daarin zaken gaat vervangen,  met A wordt X bedoeld,  met B wordt Y, etcetera. Maar dan komt de voorspelling niet uit,  dan klopt een verhaal dat jij er van gemaakt hebt.  Dat is iets anders. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-5-2022 om 08:06 zei sjako:

Alles, tot in de details.

Nou, zoveel is het ook weer niet, het gaat maar om een paar simpele zinnen.
Noem 1 detail, ééntje maar, uit Daniel 9  dat is uitgekomen. En dan bedoel ik dus de tekst van Daniel 9, zonder zaken als 'daarmee wordt bedoeld' of 'dat moet je lezen als'.  Een detail kortom, waarover geen discussie kan zijn.

- Na 7 weken een gezalfde vorst? Nergens uit Daniel blijkt dat die is verschenen. Geen details hier, want dat zou bv zijn wie die vorst is en waar hij verschijnt.
- Na 62 weken (vers 26) zal Jeruzalem weer hersteld en opgebouwd zijn? Blijkt nergens uit. Ook niet na 70 jaar (vers 2).
- Het volk van een toekomstig vorst brengt verderf over de stad. Ook hier weer: geen details zoals welk volk of welke vorst, laat staan dat het tot in die details uitkwam. In de geschiedenis van een stad gebeurt zoiets regelmatig, dus dit is geen profietie, maar en open deur intrappen.
- Hij zal zijn einde vinden in een overstroming: hiervoor geldt hetzelfde. Details ontbreken, open deur.
- Tot het einde van de strijd zijn er verwoestingen: tsja, niets nieuws onder de zon, dit is bij elke oorlog het geval.
- Hij zal een bondgenootschap sluiten: hetzelfde laken een pak: geen details (welk, wanneer) dit gebeurt in de geschiedenis van elke stad na een oorlog.
- Er worden geen offers gebracht en dan gebeurt er iets ergs. Ook dit is een open deur: bij een ramp wordt terug gekeken en geconcludeerd dat de verkeerde gos is aanbeden.

Dus mijn vraag @sjako, welke details zijn uitgekomen? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 19-5-2022 om 23:45 zei PetersSimon:

De zeventigste week is naar de toekomst verschoven en is voor ons nog steeds toekomstig maar mogelijk zeer dicht genaderd.

Ik stelde de vraag:

Citaat

Ik heb nooit ergens een goede verklaring gelezen over waarom die 70e week naar de toekomst is verschoven? Ik ben heel benieuwd naar de reden hiervoor. Misschien kun je daar wat meer over zeggen?

Wat ik tot nu toe heb gelezen onder dit topic, staat of valt met het antwoord op die vraag. Immers, als niemand kan aantonen waar die 'pauze' met naam en toenaam wordt genoemd, is alles wat jullie er verder over zeggen pure speculatie. Met andere woorden: zolang jullie niet kunnen aantonen dat er nu inmiddels een 'gat' ligt tussen de 69e en de 70e week, ga ik er gewoon vanuit dat dit gat niet bestaat. De consequentie is dan dat de profetie uit Daniël volledig is vervuld. En ik neem dan aan dat dit gebeurt is met de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus.

Ik citeer uit een commentaar op Daniël de volgende conclusie:

  • Ongetwijfeld wordt hier de volledige ondergang van het natlonale Israël aangekondigd; maar dat nationale Israël is ook slechts de schaduw van het waarachtige volk van God; en door de komst en de dood van Jezus Christus wordt hier geprofeteerd de waarachtige zondenvergeving die van dat volk van God het deel zal zijn, en de nieuwe, geestelijke dienst des HEREN door dat volk, die de schaduwachtige, ceremoniële dienst van Israël vervangen zal. Enerzijds verneemt alzo Daniël in antwoord op zijn bede om Israëls herstel, dat dit herstel, naar de daarvan gegeven profetische voorzegging. ook inderdaad komen zal; maar anderzijds wordt hem tevens onthuld, dat dit herstel slechts tijdelijk is, en straks een algehele ondergang zal intreden; doch deze onthulling houdt in zich de openbaring van een lichtend perspectief: de ondergang van het nationale Israël, is als de dood van de zaadkorrel, waaruit het kostelijke graan van de kerk van Christus geboren wordt.

Korte Verklaring der Heilige Schrift, deel 9 (van 13), Daniël hoofdstuk 9, Bladzijde 207

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dus mijn vraag @sjako, welke details zijn uitgekomen? 

Ik zal een poging wagen. Ga nu eens niet gelijk op je achterste benen staan als je dit leest. 
Gabriël vertelt Daniël: „Zeventig weken zijn vastgesteld over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te doen eindigen en aan zonde een eind te maken en verzoening te doen voor dwaling en om voor onbepaalde tijden rechtvaardigheid in te voeren en een zegel te drukken op visioen en profeet, en om het Heilige der Heiligen te zalven. En gij dient te weten en het inzicht te hebben dat er vanaf het uitgaan van het woord om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op Messias de Leider, zeven weken, alsook tweeënzestig weken, zullen zijn. Ze zal terugkeren en werkelijk herbouwd worden, met een openbaar plein en een gracht, maar in de druk der tijden.” — Daniël 9:24, 25.

Letterlijk zou dat dus in 490 dagen gebeuren, een jaar en vier maanden. Maar toen is er niks gebeurd.

Maar het gaat niet om letterlijk weken van dagen, maar weken van jaren. Als je het zo bekijkt krijg je het volgende.

Volgens de woorden van de engel zouden de „zeventig weken” verdeeld zijn in drie periodes: (1) „zeven weken”, (2) „tweeënzestig weken” en (3) één week. Dat wordt dan 49 jaar, 434 jaar en 7 jaar — in totaal 490 jaar.

We gaan nu naar 537 v Chr. Cyrus, de koning van Perzië gaf de opdracht voor de herbouw van de tempel (Ezra 1:2-4)

Om een lang verhaal kort te maken was er pas maanden later echt sprake van een ‘uitgaan van het woord om Jeruzalem te herbouwen’ Uiteindelijk begint Daniëls profetie 455 vóór Christus.

Het eerste gedeelte van Daniël, de herbouw van de tempel, duurde zeven jaarweken, oftewel 49 jaar. Volgens de profetie 62 jaarweken oftewel 434 jaar later de Messias verschijnen. Als je telt vanaf 455 v. Chr en er 483 (49 plus 434) kom je in 29 na Chr. . Het moment dat Jezus werd gedoopt. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Vervolgens. Gabriël zei dat de periode van „zeventig weken” was vastgesteld „om de overtreding te doen eindigen en aan zonde een eind te maken en verzoening te doen voor dwaling en om voor onbepaalde tijden rechtvaardigheid in te voeren en een zegel te drukken op visioen en profeet, en om het Heilige der Heiligen te zalven”. Wilde dit bereikt worden, dan moest „Messias de Leider” sterven. Wanneer? Gabriël zei: „Na de tweeënzestig weken zal de Messias worden afgesneden, met niets voor zichzelf.

En hij moet het verbond voor de velen één week lang van kracht laten blijven; en op de helft van de week zal hij slachtoffer en offergave doen ophouden” (Daniël 9:26a, 27a). Het cruciale tijdstip was „op de helft van de week”, dat wil zeggen, het midden van de laatste jaarweek.

De openbare bediening van Jezus Christus begon in de tweede helft van 29 G.T. en duurde drie en een half jaar. Zoals was voorzegd werd Christus vroeg in 33 G.T. „afgesneden” toen hij stierf aan een martelpaal, waarmee hij zijn menselijke leven als een losprijs voor de mensheid gaf (Jesaja 53:8; Mattheüs 20:28)

Aan de offergaven kwam een eind omdat Jezus zijn leven had gegeven en zo zijn menselijk leven in de hemel aan God aanbood. Dierenoffers waren niet meer nodig.

Het verbond moest nog 1 week van kracht blijven (7 jaar). Dat gaat om het Ambrahamitische verbond. In 36 na Chr werd de eerste ‘heidense’ persoon gedoopt en opgenomen in het nieuwe verbond.

De profetie voorzei ook het zalven van „het Heilige der Heiligen”. Dit heeft geen betrekking op het zalven van het Allerheiligste, het binnenste vertrek, van de tempel in Jeruzalem. De uitdrukking „Heilige der Heiligen” heeft hier betrekking op het hemelse heiligdom van God. Daar bood Jezus de waarde van zijn menselijke offer aan zijn Vader aan. En die hemelse, geestelijke werkelijkheid, afgebeeld door het Allerheiligste van de aardse tabernakel en van de latere tempel, was door Jezus’ doop, in 29 G.T., gezalfd of afgezonderd.

Nu voorzegt hij de verwoesting van die herbouwde stad en haar tempel: „De stad en de heilige plaats zullen door het volk van een leider die komt, ten verderve worden gebracht. En het einde ervan zal door de vloed zijn. En tot het einde zal er oorlog zijn; datgene waartoe besloten is, is verwoestingen. . . . En op de vleugel van walgelijkheden zal degene komen die verwoesting veroorzaakt; en totdat een verdelging voltrokken is, zal zich dan juist datgene waartoe besloten is, ook over degene die woest ligt, uitstorten” (Daniël 9:26b, 27b). Hoewel deze verwoesting na de „zeventig weken” zou plaatsvinden, zou ze een direct uitvloeisel zijn van gebeurtenissen tijdens de laatste „week”, toen de joden Christus verwierpen en ter dood lieten brengen.

Historische verslagen laten zien dat in 66 G.T. Romeinse legioenen onder de Syrische stadhouder Cestius Gallus Jeruzalem omsingelden. Ondanks de joodse tegenstand drongen de Romeinse strijdkrachten met hun afgodische veldtekens of standaarden de stad binnen en begonnen de noordelijke tempelmuur te ondermijnen. Dat zij daar stonden, maakte hen tot een ’walgelijk ding’ dat totale verwoesting kon veroorzaken (Mattheüs 24:15, 16). In 70 G.T. kwamen de Romeinen onder generaal Titus als een „vloed” en verwoestten de stad en haar tempel. Niets hield hen tegen, want het was verordend — „besloten” — door God. De Grote Tijdbepaler, Jehovah, had opnieuw zijn woord vervuld!

Delen heb ik overgenomen uit het boek ‘Schenk aandacht aan Daniëls profetie’ uitgegeven door Watchtower Bible and tract society in 2007.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei sjako:

Ik zal een poging wagen. Ga nu eens niet gelijk op je achterste benen staan als je dit leest. 
Gabriël vertelt Daniël: „Zeventig weken zijn vastgesteld over uw volk en over uw heilige stad, om de overtreding te doen eindigen en aan zonde een eind te maken en verzoening te doen voor dwaling en om voor onbepaalde tijden rechtvaardigheid in te voeren en een zegel te drukken op visioen en profeet, en om het Heilige der Heiligen te zalven. En gij dient te weten en het inzicht te hebben dat er vanaf het uitgaan van het woord om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op Messias de Leider, zeven weken, alsook tweeënzestig weken, zullen zijn. Ze zal terugkeren en werkelijk herbouwd worden, met een openbaar plein en een gracht, maar in de druk der tijden.” — Daniël 9:24, 25.

Letterlijk zou dat dus in 490 dagen gebeuren, een jaar en vier maanden. Maar toen is er niks gebeurd.

Maar het gaat niet om letterlijk weken van dagen, maar weken van jaren. Als je het zo bekijkt krijg je het volgende.

Volgens de woorden van de engel zouden de „zeventig weken” verdeeld zijn in drie periodes: (1) „zeven weken”, (2) „tweeënzestig weken” en (3) één week. Dat wordt dan 49 jaar, 434 jaar en 7 jaar — in totaal 490 jaar.

We gaan nu naar 537 v Chr. Cyrus, de koning van Perzië gaf de opdracht voor de herbouw van de tempel (Ezra 1:2-4)

Om een lang verhaal kort te maken was er pas maanden later echt sprake van een ‘uitgaan van het woord om Jeruzalem te herbouwen’ Uiteindelijk begint Daniëls profetie 455 vóór Christus.

Het eerste gedeelte van Daniël, de herbouw van de tempel, duurde zeven jaarweken, oftewel 49 jaar. Volgens de profetie 62 jaarweken oftewel 434 jaar later de Messias verschijnen. Als je telt vanaf 455 v. Chr en er 483 (49 plus 434) kom je in 29 na Chr. . Het moment dat Jezus werd gedoopt. 

 

Dank voor het duidelijke verhaal.  Ik ga niet op mijn achterste brengen staan en stel een verdiepingsvraag. Wat is er in jouw verhaal met de laatste 7 jaar gebeurd?. Aanvulling,  excuus,  je gaat verder,  ik lees nu op een tablet,  dat zie ik dan niet direct, 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Het antwoord kan nog veel gedetailleerder maar dat komt misschien later.

Waar ik mee zit: ik lees kritisch. Ik ben me bewust dat anderen dat soms zien als (zoals jij zegt) op de achterste benen staan, maar dat is niet zo. Mijn bloeddruk is nooit significant gestegen terwijl ik hier was ingelogd.

Er zijn veel zaken die ik in wil brengen, maar mijn belangrijkste zijn deze.

- Ik begrijp dat je broeders en jij in dit verhaal een profetie zien waarin de komst van Jezus wordt voorspeld. Maar als jullie dat gaan uitwerken, moet ik toch vast stellen dat er een aantal kunstgrepen aan te pas komen om de profetie te laten passen in de tijd. Dat gaat dan om 2 belangrijke punten, nl het begin- en eindpunt van de 70 weken. Van het beginpunt zeg je dat Cyrus de opdracht tot herbouw gaf in 537 vC, maar dat de telling van de profetie pas ingaat in 455 vC, 118 jaar later. Van het eindpunt zeg je dat dit ligt bij de eerste doop, die dan volgens jou in het jaar 36 ligt, wat niet klopt. Johannes de Doper heet niet voor niets zo, doopte al volop ver vóór het jaar 36.

- Je stelt "Het eerste gedeelte van Daniël, de herbouw van de tempel, duurde zeven jaarweken, oftewel 49 jaar". Dat klopt niet. In Daniel 9 24-27 wordt niet gesproken over een tempel. Er staat dat na 7 weken een gezalfde komt, niet dat de tempel dat klaar is.

- Je stelt " Volgens de profetie 62 jaarweken oftewel 434 jaar later de Messias verschijnen." Ook dat klopt niet, want dat staat er niet. Er staat dat een gezalfde zal worden vermoord, er wordt niet gesproken over een verschijning en ook niet over de Messias. 

- Je stelt dat "Als je telt vanaf 455 v. Chr en er 483 (49 plus 434) kom je in 29 na Chr".  Dat klopt niet. Pak een rekenmachine erbij en typ het in. -455 + 483 = 28.  Dus niet 29. Andersom: trek 483 af van 29 en je komt uit op 454.  Dit is een veel gemaakte fout: het jaar 0 bestaat niet. 

- Een overstroming is geen inval door soldaten. Je ziet toch hopelijk zelf ook wel in dat 'de Romeinen kwamen als een vloed over de stad' eigenlijk te gek is. Dan draaf je wel erg door in het ombuigen van wat er feitelijk staat.

Ik begrijp dus heel goed dat je graag wilt dat het klopt, maar dat doet het simpelweg niet.

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites

 

  • Doop Jezus  06 Oktober  029 ad  10 Tishri  3790            Juliaanse dag 1731928.5 Verzoendag

  • Dood Jezus  03 April  033 ad  14 Nisan  3793                 Juliaanse dag 1733203.5  001275 dagen na doop

  •  Doop Cornelius  01 Oktober  036 ad  22 Tishri  3796    Juliaanse dag 1734480.5  001275 dagen na dood Plechtige vergadering

 

Ik vind het opmerkelijk1275 Juliaanse dagen oftewel 3, 5 jaar vooruit en terugrekende kom je op een passende feestdag, ik claim het niet het is ook niet het officiele standpunt van JG, maar ik hou er wel rekening mee. dit denk ik na her en der onderzoek gedaan te hebben op internet en vooral de theologie van JG te beschouwen.

boeiend is ook te googelen op verzoendag, doop dood Jezus dag der bazuinen, ben het niet overal mee eens maar er staan mijns inziens wel eens belangrijke punten.

 

ik heb een pagina aangemaakt bij Bloggen.be 

http://blogimages.bloggen.be/bijbel_historie/attach/93208118189.htm

 

 

 

  
 

 

  


 

bewerkt door antoon
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-5-2022 om 12:19 zei Hetairos:

Ik ben heel benieuwd naar de reden hiervoor

De vraag naar de reden kan op twee manieren geïnterpreteerd worden:

(1) Waar in de tekst vind je hier aanleiding voor?

(2) Waarom zou God dat hebben gedaan?

Ad (1)

De tekst splitst zelf de 70 weken in drie groepen 7 weken - 62 weken - 1 week. 'Vanaf het moment dat het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen en te herstellen tot op de Messias de vorst (voorzetsels ontbreken in de grondtekst) zijn 7 weken en 62 weken - De straten zullen weer gebouw worden en de muur, zelfs in moeilijke tijden. Waarom de 7 en de 62 weken worden gescheiden is niet uit de tekst op te maken. Mogelijk waren de 7 weken voor de herbouw en bestond de stad gedurende 62 daarna volgende weken. Weken zijn perioden van 7 jaar. Er is veel te zeggen voor de plaatsing van het bevel tot herbouw in het jaar 458 voor Christus door Artaxerxes, weergegeven in Ezra 7:

https://revelationbyjesuschrist.com/decree-to-restore-jerusalem/

De 7 + 62 = 69 weken komen dan uit rond de doop van Christus in 27 na Christus (het jaar nul bestaat niet - klopt precies met zijn geboorte van 3 vóór Christus - Herodes stierf mogelijk later dan 4 vóór Christus - en Lukas 3:23) - de 69 weken = 483 jaar lopen tot op een 'gezalfde' zelfs letterlijk tot op zijn zalving.

Over Herodes' dood:

https://www.bible.ca/chronology/bible-chronology-timeline-AD33-crucifixion-2BC-birth-Christ-1BC-death-Herod-Great-elapsed-time-Nisan-Tishri-Rodger-Young-Andrew-Steinmann-Bibliotheca-Sacra-2020AD.htm

https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-historical-jesus/herods-death-jesus-birth-and-a-lunar-eclipse/

Maar dan komt het: En ná de 62 weken zal de Messias (weer geen voorzetsel) worden uitgeroeid terwijl er niets tegen Hem is. Let op: er staat niet: in de zeventigste week. Er staat ná de 62 weken. En vervolgens zou het volk van een komende vorst stad en heiligdom te gronde richten. Dat is veertig jaar na de kruisiging gebeurd door de Romeinen onder Titus. De vorst die komen zal, is derhalve een Romeins vorst. Maar nog steeds geen melding van de 70e week. Die vinden we pas in het allerlaatste verst 27: 'En hij zal het verbond met velen bekrachtigen EEN WEEK lang. Daar hebben we week 70, met een verbond tussen 'hij' en 'velen'. Wie is die hij? Wel, kijk terug naar vers 26, waar het gaat over het volk van een 'vorst die zou komen'. Het is de vorst die zou komen, waarvan het volk in het jaar 70 de tempel vernietigde. Een Romeins vorst. En dit klopt helemaal met Daniël 7, waar van het vierde dier, het Romeinse rijk, wordt gezegd dat het door God geoordeeld en door de het rijk van de Messias vervangen zou worden, de Zoon des mensen, die kwam met de wolken van de hemel. Dat is 2000 jaar terug niet gebeurd maar zal gebeuren na de 70e week. Maar dan móet die week nog toekomstig zijn. Ook een verbond tussen de Romeinen en 'velen' vinden we niet in de geschiedenisboeken. Ik denk dat de Abraham akkoorden een voorloper zijn van dit verbond, waarbij het Romeinse rijk weer vat wil krijgen op het Middellandse Zeegebied. Kijk maar naar alle gegadigden voor deze akkoorden, allemaal soenitische moslims rond het Zuiden en Oosten van de Middellandse Zee, dus het Oude Romeinse Rijk (Europa hebben ze al).

Als de 70e week aansluitend aan de 69 zou zijn gepasseerd, dan zou de verwoesting van de tempel (70 na Christus) dus ver na de in totaal 70 weken hebben plaatsgevonden (die zouden dan zijn verlopen rond het jaar 34) en dan zou 'het verbond tussen 'hij' en 'velen' nergens op slaan. Dan zou er ook hebben gestaan dat Messias halverwege of aan het eind van of na de 70e week zou worden uitgeroeid, niet na de 69e week. 

Een uitleg die wel wordt gevolgd is dat de 'hij' van de 70e week de Messias is, die door zijn dood aan het kruis het offer onnodig heeft gemaakt omdat Hij eens en voor altijd Zichzelf geofferd heeft. Echter dat staat helemaal niet in de tekst. Daar staat dat de vorst het dagelijks offer doet ophouden en een gruwel opricht, die verwoesting brengt. Is dat iets wat we van de Heer Jezus willen beweren? De vraag zelf is al bijna godslasterlijk. Dit is een verderfelijke uitleg die kant noch wal raakt en die iedere christen zou moeten verafschuwen. Het dagelijks offer is trouwens nog 40 jaar lang na de dood van Christus doorgegaan tot op de verwoesting van de tempel door Rome. Het is Rome en Rome alleen die het dagelijks offer staakt, zowel in het jaar 70 als in de toekomstige 70e jaarweek. Hieronder nog een mooi video'tje over de 4 wereldrijken, wat in dezelfde richting wijst.

Ad (2) God heeft de 70e week naar een verre (nu niet meer zo verre) toekomst verschoven vanwege de zonde van het volk zijn eigen Messias te hebben miskend en overgeleverd.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-5-2022 om 12:45 zei Flawless victory:

Hoe zie jij dit, als je onderstaande video van dertien minuten hebt beluisterd?

Ik heb zelden een video gezien waar ik mij zo over heb ontzet. Zelden een video waarin verkeerde interpretatie zo listig en sluipend gemeen wordt geïntroduceerd, als de taal van de slang in de hof. Zelden een video waarover ik mij zo heb verbaasd dat ook maar iemand die het gedeelte ook maar oppervlakkig heeft gelezen dit ook maar enigszins serieus kan nemen.

Lees vooral de tekst niet zelf en niet in zijn verband maar kijk naar de woorden en zoek de betekenis van die woorden in andere delen van de Schrift, zodanig dat ze zeggen wat in jouw kraam te pas komt en vergeet vergeet vergeet het verband waarin die woorden staan in de betreffende tekst. Alleen als je de Bijbel zo eigenmachtig interpreteert en je schuldig maakt aan de allereerste hoofdregel van exegese, genoemd in 2 Petrus 1:20, dan kom je tot dergelijke verwerpelijke opvattingen als geventileerd in deze walgelijke en tenenkrommende video.

Ik denk dat ik enkele dagen nodig heb om de nare en gemene addergif-achtige nasmaak van deze video tussen mijn oren weg te krijgen. Als je zelf niet ziet dat hier niets maar dan ook helemaal niets van klopt, zou ik eerst eens een cursus begrijpend lezen gaan volgen. Ik vind het niet eens de moeite om er ook maar één minuut meer aan te besteden behalve het te bestempelen als hooi stro en stoppels, die als eerste zullen wegsmelten, zodra de 70e week zich begint af te tekenen. Zie voorts mijn voorgaand commentaar op een eerdere reactie.

Ik zal hier nog één ding toevoegen: voor het gemak van zijn eigen kromme uitleg vergeet de gladde aal in deze video maar even dat de 'hij' niet slechts één keer maar wel drie keer wordt genoemd in Daniël 9:27. Maar die laatste twee keren komen niet van pas in zijn misleidende exegese. Omdat de luie luisteraar niet de moeite neemt zelf het vers op te zoeken komt hij er in vele gevallen mee weg. Zie: https://www.blueletterbible.org/kjv/dan/9/1/t_conc_859027

Op 20-5-2022 om 19:05 zei sjako:

Totdat de zeventigste week week eindigde

De zeventigste week in nog niet eens begonnen, laat staan geëindigd. Zie mijn antwoorden op eerdere commentaren.

Op 21-5-2022 om 07:22 zei Dat beloof ik:

Niets van deze voorspelling

Jammer voor jou als ongelovige evolutionist maar de voorspelling is zeer nauwkeurig uitgekomen. Het is inderdaad lastig de historie precies na te gaan maar zeker is dat Christus kort (binnen enkele jaren) na de afloop van 483 jaar = 69 x 7 jaar aan het kruis genageld is. Om nog maar te zwijgen van de verwoesting van tempel en stad in het jaar 70. In een wereld waarin voorspellingen alleen uitkomen wanneer ze worden gedaan door lui die al het geld van de wereld in hun zak hebben, zodat ze voor god kunnen spelen en dat alleen binnen het kader van enkele decennia, is dat toch een indrukwekkende prestatie die alleen een Creator en Bestuurder van het totale universum voor elkaar zou krijgen. Ik zou me maar eens van mijn stompzinnige geloof in de god van steen, waaruit alles zou zijn voortgekomen, bekeren tot de God, die de sterren tot aanzijn riep en de geest van de mens (ook die van jou) in diens binnenste creëert. Er is namelijk niet veel tijd meer en straks bevind je je in de 70e week waar we het hier over hebben en dat is geen prettig ritje in een achtbaan. Zeven jaar lang wordt je door de meest verschrikkelijke catastrofes en bedorven tirannen gemarteld. De helft van de mensheid zal het niet overleven. Dan denk je: 'had ik nu maar geluisterd naar al die christenen op Credible, die me gewaarschuwd hebben en waartussen ik me jarenlang als luis in de pels zo op mijn gemak heb gevoeld'.

Voor meer uitgekomen voorspellingen over de eerste komst van Christus:

https://hijkomtmetdewolken.nl/verleden/messias

De uitkomst van voorspellingen over zijn tweede komst zien we als paddenstoelen in de wereld om ons heen uit de grond schieten. Het duurt niet lang meer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 24-5-2022 om 10:12 zei Dat beloof ik:

Van het beginpunt zeg je dat Cyrus de opdracht tot herbouw gaf in 537 vC, maar dat de telling van de profetie pas ingaat in 455 vC, 118 jaar later. Van het eindpunt zeg je dat dit ligt bij de eerste doop, die dan volgens jou in het jaar 36 ligt, wat niet klopt. Johannes de Doper heet niet voor niets zo, doopte al volop ver vóór het jaar 36

Zowel begin- als eindpunt die door Sjako worden weergegeven zijn m.i. onjuist. Beginpunt is niet 537 v C maar 80 jaar later 457 voor Chr. Er zijn namelijk vier bevelen rond herbouw van Jeruzalem uitgegaan door heersers van de Meden en Perzen omdat het werk aan de stad telkens onmogelijk werd gemaakt door de heidens bevolking die zich intussen in Judea had gevestigd. Het bevel waarbij zowel sprake was van 'herstel' (van de stadsrechten) als 'herbouw' van de muren is die van Artaxerxes geweest in 457 voor Christus (Ezra 7). Tel daar 69 x 7 = 483 jaar bij op en je komt uit op 27 na Christus. Hij begon circa 30 jaar oud te worden, Lukas 3:23 ==> geboorte 3 voor Christus. Klopt.

https://www.pillar-of-enoch.com/essays/Birth-of-Christ.html

En al zou Christus in 6-7 voor Christus zijn geboren, wat vrij algemeen wordt aangenomen maar m.i. niet correct is, dan nog is sprake van een tamelijk gedetailleerde uitkomst van een profetie die een periode van eeuwen omvat.

Op 24-5-2022 om 10:12 zei Dat beloof ik:

Je stelt "Het eerste gedeelte van Daniël, de herbouw van de tempel, duurde zeven jaarweken, oftewel 49 jaar". Dat klopt niet. In Daniel 9 24-27 wordt niet gesproken over een tempel. Er staat dat na 7 weken een gezalfde komt, niet dat de tempel dat klaar is.

- Je stelt " Volgens de profetie 62 jaarweken oftewel 434 jaar later de Messias verschijnen." Ook dat klopt niet, want dat staat er niet. Er staat dat een gezalfde zal worden vermoord, er wordt niet gesproken over een verschijning en ook niet over de Messias. 

Je moet dichter bij de grondtekst blijven

'Vanaf het bevel tot herbouw... tot op Messias, vorst, zeven weken en tweeënzestig weken; de straat zal gebouwd worden en de muur in moeilijke tijden'

Je moet de 7 en 62 weken optellen. Samen 69 weken tot op Messias: 457 voor Chr. tot 27 na Chr.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
Op 24-5-2022 om 10:12 zei Dat beloof ik:

Een overstroming is geen inval door soldaten

Of jij de beeldspraak wel of niet vind kloppen doet niet ter zake. Het gaat erom of dergelijke beeldspraak in de tijd van de schrijver van het boek, Daniël gemeen goed was, al is het nu mogelijk in onbruik geraakt. De historische context is relevant. Jesaja schrijft over de gebeurtenissen van Daniël :27 het volgende: (Jes. 28)

18. Jullie verbond met de dood zal worden vernietigd en jullie verdrag met het dodenrijk zal niet blijven bestaan. Als de vijand als een grote vloedgolf komt, zullen jullie daardoor worden vernietigd.

19. Elke keer als hij langskomt, zal hij jullie meesleuren. Steeds opnieuw zal hij langskomen, dag en nacht. Alleen al als jullie horen zeggen dat hij komt, zal dat een nachtmerrie voor jullie zijn.

Nog een tekst uit Daniël zelf over de beeldspraak van die tijd - hst.11

10 Dan zullen zijn zonen zich ten strijde rusten en een menigte grote legers verzamelen; een van hen zal tegen hem oprukken, als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen, en bij een hernieuwde stormloop komen tot aan zijn vesting. 11Dan zal de koning van het Zuiden verbitterd worden en uittrekken en strijden met de koning van het Noorden, en deze zal een grote menigte op de been brengen, maar die menigte zal in zijn macht worden overgegeven. 12En wanneer die menigte is weggevaagd, zal zijn hart zich verheffen; wel zal hij tienduizenden neervellen, maar toch niet sterk zijn. 13En opnieuw zal de koning van het Noorden een menigte op de been brengen, groter dan de eerste, en na een tijdsverloop van jaren zal hij tegen hem oprukken met een groot leger en een geweldige tros.

bewerkt door PetersSimon
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei PetersSimon:

Ik heb zelden een video gezien waar ik mij zo over heb ontzet. Zelden een video waarin verkeerde interpretatie zo listig en sluipend gemeen wordt geïntroduceerd, als de taal van de slang in de hof. Zelden een video waarover ik mij zo heb verbaasd dat ook maar iemand die het gedeelte ook maar oppervlakkig heeft gelezen dit ook maar enigszins serieus kan nemen.

Lees vooral de tekst niet zelf en niet in zijn verband maar kijk naar de woorden en zoek de betekenis van die woorden in andere delen van de Schrift, zodanig dat ze zeggen wat in jouw kraam te pas komt en vergeet vergeet vergeet het verband waarin die woorden staan in de betreffende tekst. Alleen als je de Bijbel zo eigenmachtig interpreteert en je schuldig maakt aan de allereerste hoofdregel van exegese, genoemd in 2 Petrus 1:20, dan kom je tot dergelijke verwerpelijke opvattingen als geventileerd in deze walgelijke en tenenkrommende video.

Ik denk dat ik enkele dagen nodig heb om de nare en gemene addergif-achtige nasmaak van deze video tussen mijn oren weg te krijgen. Als je zelf niet ziet dat hier niets maar dan ook helemaal niets van klopt, zou ik eerst eens een cursus begrijpend lezen gaan volgen. Ik vind het niet eens de moeite om er ook maar één minuut meer aan te besteden behalve het te bestempelen als hooi stro en stoppels, die als eerste zullen wegsmelten, zodra de 70e week zich begint af te tekenen. Zie voorts mijn voorgaand commentaar op een eerdere reactie.

Ik zal hier nog één ding toevoegen: voor het gemak van zijn eigen kromme uitleg vergeet de gladde aal in deze video maar even dat de 'hij' niet slechts één keer maar wel drie keer wordt genoemd in Daniël 9:27. Maar die laatste twee keren komen niet van pas in zijn misleidende exegese. Omdat de luie luisteraar niet de moeite neemt zelf het vers op te zoeken komt hij er in vele gevallen mee weg. Zie: https://www.blueletterbible.org/kjv/dan/9/1/t_conc_859027

 

Ik ben het met je eens dat hij een gladde aal is. Alleen om een andere reden( die ik hier niet noem maar waaruit voor mij meer dan voldoende is gebleken dat het deze meneer aan InZicht ontbreekt  en dat hem dat niet belemmert om anderen vervolgens wel op de door jou omschreven manier te “bestrijden”.)

Bedankt voor je reactie..

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Flawless victory:

dat het deze meneer aan InZicht ontbreekt

Ik hoop voor deze meneer dat met gebrek aan inzicht de kous voor hem af is. Dan wordt hij behouden als door vuur. Zijn werken (leerstellingen) verbranden en zullen van nul en generlei waarde blijken. Echter, het kan ook boos opzet zijn in welk geval de man zelf ook zal branden. Daniël 9:27 is een sleuteltekst en ligt onder vuur van de wereldbeheersers, de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse sferen. Het grote gevaar dat van deze leer uitgaat is, dat de antichrist binnenkort 'verkocht' kan worden als de ware Christus, die het verbond met zijn volk komt versterken. De tovenaar in Jeruzalem, het beest uit de aarde, zal zichzelf en de Romeinse keizer onder de vlag van Daniël 9:27 presenteren als 'de Christus'. de Messias-vorst en deze meneer geeft hem alvast een legitieme uitleg: de Christus komt zijn verbond met alle 'gelovigen' versterken met allerlei wonderen en tekenen. En niemand van die 'gelovigen' die doorheeft dat het gaat om wonderen en tekenen van de leugen. Hadden zij de juiste uitleg van Daniël 9:27 gekend, dan zouden zij er niet voor gezwicht zijn en de antichrist als antichrist hebben ontmaskerd, vanwege het 'verbond' dat hij bekrachtigt. Ga er maar vanuit dat de boekjes van deze man flink gepromoot worden en als warme broodjes over de toonbank gaan. De duivel wil dat zoveel mogelijk mensen zijn boekjes kopen en lezen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei PetersSimon:

Zowel begin- als eindpunt die door Sjako worden weergegeven zijn m.i. onjuist. Beginpunt is niet 537 v C maar 80 jaar later 457 voor Chr.

Daar zijn al vaker discussies over geweest, maar die ik heb gegeven blijken gewoon te kloppen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei sjako:

Daar zijn al vaker discussies over geweest, maar die ik heb gegeven blijken gewoon te kloppen.

Het kan geen kwaad je standpunt nogmaals onder de loep te nemen. 537 voor Chr. valt op het eerste oog door de mand omdat je dan na 69 weken x 7 jaar uitkomt in het jaar 54 vóór Christus. Een beginpunt dat een tijd moet aangeven tot op Messias, die een mensenleven later pas werd gedoopt, vind ik zelf niet zo'n geweldig kloppend beginpunt. 457 klopt veel beter en ik zie dat jij daar uiteindelijk ook in de buurt komt met 455. Dat had ik niet gelezen in de reacties. Afijn, die twee jaar maken niet heel veel uit op bijna 500 jaar. Echter, God is zeer nauwkeurig en volgens mij is Christus niet pas in 29 AD gedoopt. Dat zou zijn kruisiging ergens in het jaar 32 of 33 plaatsen, wat naar mijn idee te laat is. Maar ook daarover lopen de meningen uiteen. Het blijkt bijna onmogelijk om de exacte datering van zo lang geleden nog boven water te krijgen. Belangrijkste is eerlijk te constateren dat we in de profetie van de 70 jaarweken te maken hebben met een verbijsterend nauwkeurige voorzegging, die op geen enkele manier verklaarbaar is, behalve dat er een Almachtige God is, die de geschiedenis tot in de kleinste details stuurt en die daarvan een totaaloverzicht heeft, waarvan Hij af en toe een tipje oplicht. Tevens moeten we vaststellen dat de mens maar een zeer klein en onbetekenend schepseltje is, dat nog geen minuut in de toekomst kan kijken en dat niet in staat is om zijn eigen geschiedenis nauwkeurig weer te geven - voornamelijk omdat in de weergave van die geschiedenis allerlei belangen een rol spelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei PetersSimon:

Het kan geen kwaad je standpunt nogmaals onder de loep te nemen. 537 voor Chr. valt op het eerste oog door de mand omdat je dan na 69 weken x 7 jaar uitkomt in het jaar 54 vóór Christus. Een beginpunt dat een tijd moet aangeven tot op Messias, die een mensenleven later pas werd gedoopt, vind ik zelf niet zo'n geweldig kloppend beginpunt. 457 klopt veel beter en ik zie dat jij daar uiteindelijk ook in de buurt komt met 455. Dat had ik niet gelezen in de reacties. Afijn, die twee jaar maken niet heel veel uit op bijna 500 jaar. Echter, God is zeer nauwkeurig en volgens mij is Christus niet pas in 29 AD gedoopt. Dat zou zijn kruisiging ergens in het jaar 32 of 33 plaatsen, wat naar mijn idee te laat is. Maar ook daarover lopen de meningen uiteen. Het blijkt bijna onmogelijk om de exacte datering van zo lang geleden nog boven water te krijgen. Belangrijkste is eerlijk te constateren dat we in de profetie van de 70 jaarweken te maken hebben met een verbijsterend nauwkeurige voorzegging, die op geen enkele manier verklaarbaar is, behalve dat er een Almachtige God is, die de geschiedenis tot in de kleinste details stuurt en die daarvan een totaaloverzicht heeft, waarvan Hij af en toe een tipje oplicht. Tevens moeten we vaststellen dat de mens maar een zeer klein en onbetekenend schepseltje is, dat nog geen minuut in de toekomst kan kijken en dat niet in staat is om zijn eigen geschiedenis nauwkeurig weer te geven - voornamelijk omdat in de weergave van die geschiedenis allerlei belangen een rol spelen.

Hehe, lachwekkend verhaal..

Als je allerlei aanpassingen moet doen om een voorspelling te doen uitkomen dan is het geen juiste voorspelling. Daar heb je jouw almachtige God.. De voorspellingen uit de bijble zijn een beetje zoals de voorspellingen van Nostradamus. Je ziet het pas als je het "doorhebt"..

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid