Spring naar bijdragen

Ben jij een wedergeboren christen?


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 195
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Christendom en gnostiek sluiten elkaar uit, een gnostische christen is dan ook niks meer dan een contradictio in terminis.

Je lijkt wel een farizeeër, die dachten ook dat zij heilig waren door zich te wassen in een beetje water. De reiniging van de zonde is geestelijk. Romeinen 8 14Gal. 5:18Immers, zovelen

Dat denk ik niet, heb je wel goed gelezen? Waarom doopte Johannes in eerste instantie met water? Om Jezus openbaar te maken. Een tweede betekenis is, met Jezus begraven en opgestaan in een n

12 minuten geleden zei Flawless victory:

Blijft om olie vragen.  Straks  weer debat over doopsels en sabbats. IJdelheid der ijdelheden.

Spijt me maar je brabbelt maar wat, je wilt het niet uitleggen en haalt verschillende dingen door elkaar. God is een God van orde niet van wanorde er komt nogal wat verwardheid uit je mond.

2 minuten geleden zei Hopper:

Dit is een suggestieve vraag waar ik niet op in ga en die een dogmatische geest doet vermoeden .

Tuurlijk ga je daar niet op in, zelfs satan zelf kan die claim niet verdedigen en tegelijk claimen Christus te hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Thinkfree:

Je specifieer dat even, dan kan ik er dieper op ingaan, je bedoelt toch niet dat toen die romeinse hoofdman die veel gaf aan de armen gedoopt werdt, bepaalde gaven van de geest kreeg?

Zoals het in tongen spreken, welke een teken was voor de joden, en bijbels gezien een andere gelovige uit moet kunnen leggen. 

Daar waar de profetie (opbouwing van de gemeente) oneindig veel beter is dan het in tongen spreken.

Als je dat bedoeld wil ik je graag in tongen horen spreken met getuigenis van andere gelovigen die je kunnen ontcijferen.

Ik begrijp de samenhang niet met de waterdoop. Het spreken in tongen is een gave die nodig was om de natiën weer binnen te halen. Zij waren onterfd bij de toren van Babel en hun spraak werd verward. Dat draait God terug door de apostelen de gave van talen te geven waardoor het evangelie gepreekt kan worden in andere landen wat uiteindelijk tot de fullness of the gentiles moet leiden. 

Wat betreft de waterdoop is Paulus misschien nog een goed voorbeeld. Nadat de schellen van zijn ogen vielen werd hij meteen gedoopt. Kreeg daarna pas een maaltijd. Dit geeft mooi de urgentie van de doop aan. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Peter79:

Misschien eerst maar eens accepteren dat mensen de vrijheid hebben te kiezen voor een overtuiging die niet compatibel is met een andere overtuiging. 

Hi Peter,

Ja, daar begint het mee.  Het hoeft niet compatibel te zijn om toch wederzijds respect en begrip op te brengen, of dat i.i.g. te proberen. Toevallig reageerde ik daar net op omdat RF het daarover had  in dit andere topic

 

Je eigen overtuiging tot dé enige waarheid verheffen, of schelden, of anderen denigreren of demoniseren etc. etc. valt daar imo allemaal niet onder. 

Dat we allemaal onze eigen overtuiging het beste vinden, vind ik wel logisch.. anders hadden we wel een andere gehad. Dus volgens mij zit 'm de kneep in het zodanig regelen dat ieder mens naar eigen overtuiging kan leven. (Natuurlijk wel binnen de wetgeving/regelgeving). 

 

 

12 uur geleden zei Hermanos2:

Vrijwel iedere post van jou probeert God's woord te ontkrachten. Vooral waar het gaat om de rol van man en vrouw. In 1 Timotheus 3:12 staat: Let deacons be the husband of one wife. Maar dat weerhoudt jou er niet van om te roepen dat het dus ook een vrouw kan zijn. 

De rol van mannen en vrouwen ligt bijbels vast en heeft niets te maken met de cultuur van die tijd. Mijns inziens is het een duidelijk gevolg van de zonde in Eden. Mogelijk zal na Christus' wederkomst die rol veranderen. Tot dan zullen zowel mannen alsook vrouwen hun rol moeten vervullen. 

Hi Hermanos, 

Ik benoemde de vrouwen die sinds maart katholieken dopen in Essen.  Jij vond dat een verkeerde beslissing van de RK en ik zag er de werking van God in. 

Daarmee probeer ik niet Gods woord te ontkrachten. Ik kijk er gewoon anders naar dan jij. Eigenlijk zei jij dat de RK tegen de wil van God handelt, en zei ik dat de RK *naar de wil van God handelt. 

Voor jou ligt de rol van mannen en vrouwen bijbels vast op de manier zoals jij dat graag ziet (denk ik). Mij maakt het niet uit hoe jij dat voor jezelf en met je vrouw in de praktijk van alledag invult. Sterker nog.. als de overheid jou/jullie (wiedanook) dat recht wil ontnemen zal ik me ook daar tegen uitspreken!

Dat betekent in de praktijk..dat jij (of wiedanook) zelf kan/mag kiezen of je je liever door een man of een vrouw laat dopen, of liever een vrouw of man hoort prediken. En roep maar hoe je het allemaal in je eigen leven invulling wilt geven. 

Dus aan de andere kant spreek ik me ook uit voor andere mensen die hun recht op vrijheid van religie uitoefenen. En daar staan dan weer degenen die ook vinden dat de rol van vrouwen en mannen bijbels vast ligt, maar dan in de zin van -gelijkheid- .  (Wat tegenwoordig ook de meest gangbare lezing is).  Voor die mensen is het mogen dopen door vrouwen in de RK een belangrijke stap, * daarbij ook beseffend dat die beslissing niet gemaakt was als het niet Bijbels verantwoord zou zijn. 

 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
53 minuten geleden zei Petra.:

Hi Peter,

Ja, daar begint het mee.  Het hoeft niet compatibel te zijn om toch wederzijds respect en begrip op te brengen, of dat i.i.g. te proberen. Toevallig reageerde ik daar net op omdat RF het daarover had  in dit andere topic

 

Je eigen overtuiging tot dé enige waarheid verheffen, of schelden, of anderen denigreren of demoniseren etc. etc. valt daar imo allemaal niet onder. 

Dat we allemaal onze eigen overtuiging het beste vinden, vind ik wel logisch.. anders hadden we wel een andere gehad. Dus volgens mij zit 'm de kneep in het zodanig regelen dat ieder mens naar eigen overtuiging kan leven. (Natuurlijk wel binnen de wetgeving/regelgeving). 

 

 

Hi Hermanos, 

Ik benoemde de vrouwen die sinds maart katholieken dopen in Essen.  Jij vond dat een verkeerde beslissing van de RK en ik zag er de werking van God in. 

Daarmee probeer ik niet Gods woord te ontkrachten. Ik kijk er gewoon anders naar dan jij. Eigenlijk zei jij dat de RK tegen de wil van God handelt, en zei ik dat de RK *naar de wil van God handelt. 

Voor jou ligt de rol van mannen en vrouwen bijbels vast op de manier zoals jij dat graag ziet (denk ik). Mij maakt het niet uit hoe jij dat voor jezelf en met je vrouw in de praktijk van alledag invult. Sterker nog.. als de overheid jou/jullie (wiedanook) dat recht wil ontnemen zal ik me ook daar tegen uitspreken!

Dat betekent in de praktijk..dat jij (of wiedanook) zelf kan/mag kiezen of je je liever door een man of een vrouw laat dopen, of liever een vrouw of man hoort prediken. En roep maar hoe je het allemaal in je eigen leven invulling wilt geven. 

Dus aan de andere kant spreek ik me ook uit voor andere mensen die hun recht op vrijheid van religie uitoefenen. En daar staan dan weer degenen die ook vinden dat de rol van vrouwen en mannen bijbels vast ligt, maar dan in de zin van -gelijkheid- .  (Wat tegenwoordig ook de meest gangbare lezing is).  Voor die mensen is het mogen dopen door vrouwen in de RK een belangrijke stap, * daarbij ook beseffend dat die beslissing niet gemaakt was als het niet Bijbels verantwoord zou zijn. 

 

 

 

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/een-gevoelig-besluit-binnen-de-rooms-katholieke-kerk-vrouwen-mogen-in-duits-bisdom-dopen~b2f8027a/#:~:text=Katholieke kerk-,Een gevoelig besluit binnen de rooms-katholieke kerk%3A vrouwen mogen,deze week officieel gaan dopen.

Ik heb het bovenstaande artikel gelezen en het betreft inderdaad een uitzondering die jij probeert te veralgemeniseren. Het besluit is een tijdelijke maatregel ontstaan uit een tekort aan priesters en omdat men tegemoet wil komen aan persoonlijke wensen van gelovigen. 

Jij ziet er de werking van God in. Ik niet. 

Rome zal zich misschien tijdelijk gedwongen voelen hierin mee te gaan maar zeker niet van harte. Probleem is alleen dat je eenmaal toegekende vrijheden niet makkelijk terugdraait. 

Vrijheid van religie vind ik prima. Komt goed overeen met de bijbelse visie van vrije wil en eigen verantwoordelijkheid. 

Wat de meest gangbare lezing is hangt helemaal af van wat jij leest en beschouwd als gangbaar. 

En dat genoemde keuzes bijbels verantwoord zijn hangt ook weer helemaal af van de manier waarop je de bijbel uitlegt. 

Als je de bijbel gewoon zou lezen en niet vooringenomen bent kun je nooit de conclusie trekken dat vrouwen genoemde taken mogen verrichten. 

Ik blijf erbij dat het wensen van mensen zijn. Niet van God. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Ik heb het bovenstaande artikel gelezen en het betreft inderdaad een uitzondering die jij probeert te veralgemeniseren.

Nee hoor, dat probeer ik helemaal niet. Ik benoemde het juist specifiek. 

 

2 uur geleden zei Hermanos2:

Jij ziet er de werking van God in. Ik niet. 

Rome zal zich misschien tijdelijk gedwongen voelen hierin mee te gaan maar zeker niet van harte.

Als je de bijbel gewoon zou lezen en niet vooringenomen bent kun je nooit de conclusie trekken dat vrouwen genoemde taken mogen verrichten. 

Als het niet verantwoord was conform de Schrift, tradities, RK leer, wil van God; dan hadden ze dit niet gedaan. 

In Mattheüs 15:7-8 gaat Jezus over Farizeeën tekeer : "maar hun hart is ver van Mij".  

Daarom denk ik dat de RKers hun hart hartgrondig hebben onderzocht alvorens dit besluit te nemen. 

 

 

2 uur geleden zei Hermanos2:

Probleem is alleen dat je eenmaal toegekende vrijheden niet makkelijk terugdraait. 

Veel mensen hebben een probleem als hun eigen vrijheden in het geding zijn, maar vinden het geen enkel probleem om aan de vrijheden van andere mensen te komen. 

Imo is dat het probleem. 

Stel je eens voor.. als jouw stemrecht weer wordt teruggedraaid, omdat je niet tot de adel hoort. 

Of stel je voor dat jij degene bent die 27 jaar in het gevang wordt gezet omdat je het niet met het apartheidsregime eens was. 

Of stel je voor dat jij Navalny bent en in de gevangenis zit omdat je de corruptie van multibiljonairs Poetin c.s. aankaartte. 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Petra.:

 

 

Je eigen overtuiging tot dé enige waarheid verheffen, of schelden, of anderen denigreren of demoniseren etc. etc. valt daar imo allemaal niet onder. 

Dat we allemaal onze eigen overtuiging het beste vinden, vind ik wel logisch.. anders hadden we wel een andere gehad. Dus volgens mij zit 'm de kneep in het zodanig regelen dat ieder mens naar eigen overtuiging kan leven. (Natuurlijk wel binnen de wetgeving/regelgeving). 

 

 

 

Je kunt ook het veld van overtuigingen verlaten.   D.w.z. dat er nog altijd zoiets als een mening/overtuiging in je voordoet, maar dat je inziet dat die vanuit je menselijke beperking (perceptie) voorkomt.  Dan verdwijnt de identificatie met de mening/overtuiging.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Eigenlijk is wedergeboren christen geen goede term, het zou eniggeboren christen moeten zijn.

 

Citaat

Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden.

Deze tekst wijst er op dat er een ander 'hetzelve' gevonden wordt voor wie zijn leven verliest.   Het kan dus niet zo zijn dat hetzelfde 'hetzelve' weder wordt geboren, maar dat er 'enig' wordt geboren.

Je leven verliezen kan uiteraard alleen zolang je nog leeft.  Je kunt niet je leven verliezen als je dood bent.

Oftewel: men sterft in Adam en zal in Christus weer levend gemaakt worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Hopper:

Eigenlijk is wedergeboren christen geen goede term, het zou eniggeboren christen moeten zijn.

Deze tekst wijst er op dat er een ander 'hetzelve' gevonden wordt voor wie zijn leven verliest.   Het kan dus niet zo zijn dat hetzelfde 'hetzelve' weder wordt geboren, maar dat er 'enig' wordt geboren.

Je leven verliezen kan uiteraard alleen zolang je nog leeft.  Je kunt niet je leven verliezen als je dood bent.

Oftewel: men sterft in Adam en zal in Christus weer levend gemaakt worden.

Je kunt ook het veld van overtuigingen verlaten. 

Of.. soms wel en soms weer ff niet. 😉

 

Ik vind het allemaal helemaal oké ! 🙂

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
22 uur geleden zei Hopper:

Eigenlijk is wedergeboren christen geen goede term, het zou eniggeboren christen moeten zijn.

 

Deze tekst wijst er op dat er een ander 'hetzelve' gevonden wordt voor wie zijn leven verliest.   Het kan dus niet zo zijn dat hetzelfde 'hetzelve' weder wordt geboren, maar dat er 'enig' wordt geboren.

Je leven verliezen kan uiteraard alleen zolang je nog leeft.  Je kunt niet je leven verliezen als je dood bent.

Oftewel: men sterft in Adam en zal in Christus weer levend gemaakt worden.

Het gesprek tussen Christus en Nikodemus is daar toch helder in? Wedergeboren in geest. Het is de leer volledig aanvaarden, je overgeven en naar gehoorzaamheid streven.

maar ik heb moeite met vergeven, heel veel moeite. Ignorance is bliss.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Fundamenteel:

Het gesprek tussen Christus en Nikodemus is daar toch helder in? Wedergeboren in geest. Het is de leer volledig aanvaarden, je overgeven en naar gehoorzaamheid streven.

maar ik heb moeite met vergeven, heel veel moeite. Ignorance is bliss.  

Je hebt nog de rest van je leven de tijd om te oefenen met vergeven.   Overigens vind ik vergeven een zelfzuchtige handeling.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-7-2022 om 02:56 zei Hopper:

Je hebt nog de rest van je leven de tijd om te oefenen met vergeven.   Overigens vind ik vergeven een zelfzuchtige handeling.

We denken tijd te hebben, maar dat kan in een vingerknip veranderen.

Wedergeboren worden in een nieuwe waarheid maakt alles zeer ernstig en ik merk dat mijn zwakte mijn boosheid tegen de politiek is en via daar de duivel mij nog kan overnemen.

Zwavelgeur en al...

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Fundamenteel:

We denken tijd te hebben, maar dat kan in een vingerknip veranderen.

Wedergeboren worden in een nieuwe waarheid maakt alles zeer ernstig en ik merk dat mijn zwakte mijn boosheid tegen de politiek is en via daar de duivel mij nog kan overnemen.

Zwavelgeur en al...

Dat wijst er idd op dat je een persoonlijk gemoed hebt.  De kunst is om 'de wereld te laten zijn' terwijl je midden in de wereld aanwezig bent.  Dan is het "Niet mijn wil geschiedde" aanwezig.   Het eigen 'willen' heeft betrekking op zaken in de wereld.  Maar het 'willen' corrumpeert ook je eigen geest.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Fundamenteel:

We denken tijd te hebben, maar dat kan in een vingerknip veranderen.

Wedergeboren worden in een nieuwe waarheid maakt alles zeer ernstig en ik merk dat mijn zwakte mijn boosheid tegen de politiek is en via daar de duivel mij nog kan overnemen.

Zwavelgeur en al...

Boosheid is geen zwakte. Dat is volkomen menselijk. Neutraliteit en wegkijken, in een wereld vol onrecht, dat is zwakte. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Hermanos2:

Boosheid is geen zwakte. Dat is volkomen menselijk. Neutraliteit en wegkijken, in een wereld vol onrecht, dat is zwakte. 

Maar als het u van de vreugde berooft...

8 uur geleden zei Hopper:

Dat wijst er idd op dat je een persoonlijk gemoed hebt.  De kunst is om 'de wereld te laten zijn' terwijl je midden in de wereld aanwezig bent.  Dan is het "Niet mijn wil geschiedde" aanwezig.   Het eigen 'willen' heeft betrekking op zaken in de wereld.  Maar het 'willen' corrumpeert ook je eigen geest.

Er klopt gewoon niets meer. Zelfs in stilte en afstand van de wereld kan ik niet meer terug tot mezelf komen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
17 minuten geleden zei Fundamenteel:

Maar als het u van de vreugde berooft...

 

Vreugde in een gevallen wereld is zeldzaam. Iedere dag is opnieuw ploeteren, overleven. 

De beste reset is zware fysieke inspanning. Hardlopen, fietsen, krachttraining. Onontbeerlijk als je je kop wil legen. 

bewerkt door Hermanos2
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Fundamenteel:

 

Er klopt gewoon niets meer. Zelfs in stilte en afstand van de wereld kan ik niet meer terug tot mezelf komen. 

Dat klinkt goed!  Wat jij 'mezelf' noemt is de Adam-natuur.  Wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. (Matt 16:25). Jezelf kwijt raken is het beste wat je kan overkomen.

Jezelf is dat mannetje wat boos wordt.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Fundamenteel:

Maar als het u van de vreugde berooft...

Er klopt gewoon niets meer. Zelfs in stilte en afstand van de wereld kan ik niet meer terug tot mezelf komen. 

Hi Fundamenteel, 

Ik zie je dit niet voor het eerst schrijven, zou het niet richting depressie kunnen gaan of al zijn ? 

Volgens mij is het verstandig om even naar je huisarts te gaan, of heb je dat al gedaan ? 

I.i.g. sterkte! 😘

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Petra.:

Hi Fundamenteel, 

Ik zie je dit niet voor het eerst schrijven, zou het niet richting depressie kunnen gaan of al zijn ? 

Volgens mij is het verstandig om even naar je huisarts te gaan, of heb je dat al gedaan ? 

I.i.g. sterkte! 😘

https://nl.wikipedia.org/wiki/Donkere_nacht_van_de_ziel

 

Citaat

Donkere nacht van de ziel is een metafoor die de spirituele ervaring beschrijft van iemand die een fase in zijn leven doormaakt waarin hij zich door iedereen verlaten voelt, zonder hoop op een betere toekomst. Deze aan depressie verwante gevoelens ervaart de persoon als een crisis van geestelijke identiteit.

 

 

Zelfverlies gaat onvermijdelijk gepaard met aan depressie verwante gevoelens.  Jezus heeft het niet voor niets over 'je kruis opnemen'.  Het is een ernstige zaak, waar een huisarts niks mee kan.

 

Citaat

Zo beschreef Johannes van het Kruis, een karmeliet, in een gedicht de reis van de ziel vanuit zijn lichamelijke thuis naar een vereniging met God. Deze reis is bijzonder zwaar want het betekent een onthechting van de wereld om zich "met het licht van de schepper te kunnen verenigen." In zijn werken maakt Johannes onderscheid tussen twee donkere nachten: de nacht van de zuivering van de zintuigen en de nacht van de zuivering van de geest.

Het klopt wat hier staat: de zuivering van de zintuigen refereert aan Matteüs 10:34-39 wat in feite een huiveringwekkende tekst is.

 

Citaat

Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.

 

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid