Spring naar bijdragen

Romeinen 7 - het goede dat ik wil, doe ik niet (de toestand van voor de wedergeboorte)


Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Tomega:

Desid beschouwt de bijbel duidelijk niet als geïnspireerd.

Jawel hoor, maar in mijn optiek komt inspiratie door de h. Geest niet in mindering op menselijke factoren. De h. Geest werkt doorheen de menselijke factoren, zowel aan de schrijfkant als aan de leeskant.

1 uur geleden zei Tomega:

geinspireerd; dat is dat het voor de kinderen van God normatief geldt als het woord van God, gesproken door de heilige Geest.

De ware kinderen van God accepteren de zeggingskracht van de Bijbel, de traditie, het geloof en de rede.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 269
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Net zoals het volk Israël bevrijd werd uit Egypte zo heeft ook de Here Jezus de mens bevrijd uit de slavernij, bevrijd van de zonden. Vrijgekocht door het bloed van het Lam.  Het Egypte van toen dat s

De vraag is dus of we er goed aan doen om elkaar onze uitlegging duidelijk te maken. Ik heb niks met jouw uitleg, jij niets met die van mij. De uitleg van Sjako wordt ook niet overwogen. Die van Rober

1. God laat zich kennen waar zuiverheid is van recht en waarheid en liefde in barmhartigheid en onbaatzuchtigheid. Dat is zonder de bijbel: wat God heeft gezegd om ter harte te nemen. 2. God la

1 uur geleden zei Willempie:

Er is dus een voorwaarde aan verbonden? En die is dat je de richtlijnen van het WTG moet opvolgen? Dat is geen gave en ook geen genade.

Ik heb uitgelegd dat het een wisselwerking is. Satan gelooft ook. 

1 uur geleden zei Willempie:

Nee, genade is geen wisselwerking.

Natuurlijk is er een wisselwerking. Door geloof krijg je heilige Geest en door heilige Geest ga je goede werken doen. Zonder werken is daarom je geloof dood.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Desid:

Jawel hoor, maar in mijn optiek komt inspiratie door de h. Geest niet in mindering op menselijke factoren. De h. Geest werkt doorheen de menselijke factoren, zowel aan de schrijfkant als aan de leeskant.

De ware kinderen van God accepteren de zeggingskracht van de Bijbel, de traditie, het geloof en de rede.

Waar de bijbel wordt geacht mede een product te zijn van menselijk falen,
is zijn zeggenschap onderworpen gemaakt aan wat de mens erin legt,
zoals je ook liet blijken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is heel simpel.

De oude mens is wie wij zijn. De nieuwe mens is diegene die geboren word doormiddel van de doop en/of ons geloof in Hem en Zijn Zoon.

Beide personen zitten in ons. Beiden bewandelen een weg. De oude bewandelt de brede weg, de nieuwe de smalle.

Nu al dat wij horen te doen is dat te beseffen. En als wij dat beseffen dan moeten wij weten hoe wij de twee personen kunnen onderscheiden want dat is heel belangrijk! Het is immers belangrijk dat de oude persoon sterft en de nieuwe leeft.

Hoe kunnen wij beide personen herkennen? Door bij wie ze wandelen. De oude loopt bij de satan en de nieuwe bij Christus.

Oh maar dat is simpel hoor ik u zeggen: Ik wandel bij God dus ik ben de nieuwe mens.
Misschien, zeg ik dan.

De satan doet zich immers voor als een engel des lichts, zoals geschreven staat. Sterker nog, hij doet zich voor als zijnde God zelve!!!! Dat u dus zegt en zelfs overtuigd bent van bij God te lopen betekent niet veel.

Hoe kan u weten of het God is? Dat kan u maar op 1 manier.

God brengt altijd het Goede Nieuws en als Christus tegen u spreekt dan word je altijd heel gelukkig en voel je soms heel veel vreugde!

Maar als de satan tegen je spreekt dan brengt hij altijd slecht nieuws en word je alleen maar ongelukkig.

Ah maar dat is dan toch simpel, hoor ik je zeggen, gewoon je verstand gebruiken!

NEEN! Want vergeet toch niet dat hij zich voordoet als een engel des lichts. Je gelooft dat hij God is! Dat doe je niet uit onwetendheid omdat je te weinig kennis hebt uit de Bijbel, neen sterker nog, de satan gebruikt zelfs de Bijbel!!!!!!

Maar alles komt altijd op hetzelfde neer bij die slang: het is altijd allemaal negatief. En zo praat je jezelf neer. Ik ben een dwaas. Wat ben ik toch dom en tegelijkertijd verheerlijk je hem omdat hij je inzicht geeft. Je dankt hem zelfs en al dat hij doet is je slecht laten voelen! ZO goed is de satan in het misleiden.

Want de satan gebruikt ook waarheid! Maar negatieve waarheid waarentegen Christus altijd positieve dingen verkondigt!!!!!

Satan breekt af en Christus bouwt op!!!!

Ah maar dat wist ik allemaal allang hoor ik u zeggen, maar hoevaak keert u naar het negatieve? Hoevaak gelooft u in iets dat u bekomt in u gedachten, dat waarheid is, maar eigenlijk negatief?

Door dat te doen voedt en schaapt u zelfs de oude mens die naar de vernieling loopt. Het is tijd om om te keren naar het goede. Het positieve. En door dat te doen voedt en schaapt u de nieuwe mens en komt hij tot leven in u!!!!!

Daarom zat Paulus volgens mij ook met deze redenering: waarom doe ik het slechte als ik het goede wil doen?

Ik heb het me jaren afgevraagd voor mezelf! Het is een teken dat de oude mens nog niet naar de achtergrond is geplaatst. Dat uw denkwijze nog niet goed is. Dat u de nieuwe mens nog niet genoeg gevoed heeft. Of simpelweg dat God het nog niet toegelaten heeft dat dat gebeurd!

Ik zal een voorbeeld geven: ik heb altijd geloofd. Als kind was ik al misdienaar.  Maar ik heb ook meer dan 20 jaar bij de satan gelopen, denkend dat hij God was. En ik bidde tot de ware God en vroeg hem altijd: Maak van mij toch een beter mens! Want de satan leert u veel over uzelf: hoe slecht u wel niet bent. Hoe slecht de wereld wel niet is.

Oh God, vroeg ik dan, laat mij toch op een dag wakker worden en dat ik een beter mens ben!

15 jaar lang heb ik het gevraagd en vorige week ben ik gaan slapen en zo wakker geworden. Al dat ge aan God vraagt en naar Zijn wil is zal Hij geven MAAR op ZIJN tijdstip.

Ik ging slapen als negatieve mens en werd wakker als positieve mens! De oude was aan het sterven en het nieuwe stond op!!!!!

Waarom doe ik het slechte als ik het goede wil doen? Omdat God simpelweg nog niet beslist heeft om satan niet meer toe te laten om op wandel met u te gaan. Hij laat dat immers voor een zekere tijd toe, maar als ge volhoud in u geloof zal Hij u van hem redden alreeds in dit leven!!!!

Waarom doe ik het slechte als ik het goede wil doen? Omdat u daar nog voor kiest.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat Paulus vooral bedoelt dat als hij het goede wilt doen, het kwade nabij is. Gedenk zijn christenvervolging als Saulus, hij dacht daarmee goed te doen; maar het kwade was daar zeer nabij. Toen hij herboren werd in Christus zag hij de ernst van dat allemaal in. Voor zijn wedergeboorte leefde Saulus naar de wet, na zijn wedergeboorte leefde Paulus vrij van de wet onder genade. Hij onderwees dit niet meer op de letter maar door de geest, wat genadeleer is. 

Of zoiets :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Fundamenteel:

Wat Paulus vooral bedoelt dat als hij het goede wilt doen, het kwade nabij is. Gedenk zijn christenvervolging als Saulus, hij dacht daarmee goed te doen; maar het kwade was daar zeer nabij. Toen hij herboren werd in Christus zag hij de ernst van dat allemaal in. Voor zijn wedergeboorte leefde Saulus naar de wet, na zijn wedergeboorte leefde Paulus vrij van de wet onder genade. Hij onderwees dit niet meer op de letter maar door de geest, wat genadeleer is. 

Of zoiets :)

Ik begrijp wat je wilt zeggen maar ben niet zeker dat het klopt.

Ik kan enkel maar op men eigen ervaringen verder gaan en wat heb ik toch veel tegen God gezegd; Ik wil het goede doen maar doe het slechte en het slechte wil ik niet maar ik doe het.

Ik begrijp Paulus dus wanneer hij dat zegt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Jimmy:

Ik begrijp wat je wilt zeggen maar ben niet zeker dat het klopt.

Ik kan enkel maar op men eigen ervaringen verder gaan en wat heb ik toch veel tegen God gezegd; Ik wil het goede doen maar doe het slechte en het slechte wil ik niet maar ik doe het.

Ik begrijp Paulus dus wanneer hij dat zegt.

Wel, uiteraard heeft het een bredere context. Maar als we denken goed te doen vanuit onze vleselijke natuur, zijn we geheid kwaad te doen. Je wilt het niet, maar het is nu eenmaal onze gevallen natuur. Als wij dan herboren worden in Christus, en we doen de werken vanuit de geest -niet vanuit de vleselijke natuur- zal je geen kwaad meer doen. Door de wet kennen we de zondes van het vlees. Maar het is door de wet op de letter toe te passen dat we in farizee achtige toestanden belanden.

Gedenk ook hoe zwaar het juk was toen de wet op ieders schouders rustte. Mensen werden gestenigd en de stenigers dachten daarmee het goede te doen. Maar we zijn allemaal zondaars en geen mens mag een ander mens doden. Jezus zei tegen mensen die het goede dachten te doen: “Jullie zijn van je vader de duivel.” Jezus maakte hen zo kwaad dat ze zelfs stenen naar Hem begonnen werpen. Wat zijn punt perfect bewees. Bij de overspelige vrouw redde Hij haar en onderwees haar als Zijn discipel.

Daarom zijn we vrij van de wet en onder de genade. Als we het goede willen doen dienen we Hem eerst te plaatsen en niet vanuit onze eigen wil handelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei sjako:

Als de Bijbel geïnspireerd is door God dan kan je geen twee meningen hebben, dus moet je naar een andere uitleg kijken is mijn mening

En andere christenen hier denken daar anders over.  Dat laat al simpel zien dat je er naast zit op dit punt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

En andere christenen hier denken daar anders over.  Dat laat al simpel zien dat je er naast zit op dit punt. 

 

8 uur geleden zei Fundamenteel:

Wel, uiteraard heeft het een bredere context. Maar als we denken goed te doen vanuit onze vleselijke natuur, zijn we geheid kwaad te doen. Je wilt het niet, maar het is nu eenmaal onze gevallen natuur. Als wij dan herboren worden in Christus, en we doen de werken vanuit de geest -niet vanuit de vleselijke natuur- zal je geen kwaad meer doen. Door de wet kennen we de zondes van het vlees. Maar het is door de wet op de letter toe te passen dat we in farizee achtige toestanden belanden.

Gedenk ook hoe zwaar het juk was toen de wet op ieders schouders rustte. Mensen werden gestenigd en de stenigers dachten daarmee het goede te doen. Maar we zijn allemaal zondaars en geen mens mag een ander mens doden. Jezus zei tegen mensen die het goede dachten te doen: “Jullie zijn van je vader de duivel.” Jezus maakte hen zo kwaad dat ze zelfs stenen naar Hem begonnen werpen. Wat zijn punt perfect bewees. Bij de overspelige vrouw redde Hij haar en onderwees haar als Zijn discipel.

Daarom zijn we vrij van de wet en onder de genade. Als we het goede willen doen dienen we Hem eerst te plaatsen en niet vanuit onze eigen wil handelen.

Onthoud wel dat Stefanus voor vergeving bad tot Christus die hij in de wolken zag terwijl ze hem aan het dood stenigen waren!!! Ik zie Hem zitten aan de rechterhand van de Vader! Zei hij en vervolgens: Reken hun deze zonde aub niet aan!!! En ze waren hem aan het dood stenigen. Ook dat is liefde.

De herboren mens is inderdaad vrij van de wet maar de zondige in ons niet. Je kan het een beetje als twee personen in ons zien waarbij wij allebei die personen zijn. Maar de ene is de zondige en de andere de herboren. De zondige zal sterven terwijl de andere eeuwig zal leven!!!!

Wij moeten zeker ons best doen niet te zondigen, maar als wij dat toch nog doen dan is dat de oude mens. Die is gedoemd om naar de vernietiging te gaan daarom is het zoooooooooo belangrijk om de nieuwe te worden. En door de nieuwe te worden worden wij letterlijk vernieuwd. Wij zondigen nog wel omdat wij het geloof niet hebben dat wij zonder zonde kunnen, dat is immers de kracht van de satan: ongeloof. Maar Christus helpt ons om de zonde te overwinnen!!!!! Jij hebt toch ook iets heel belangrijks overwonnen heb je me verteld!!!!

Dat is het werk van Christus: Ja de zonde word toegelaten, omdat zij een deel is van het oude maar het nieuwe is opgestaan en staat onder leiding van Christus inplaats van onder leiding van de zonde. Ik ben er zeker van dat samen met Hem wij de zonde in veel, misschien zelfs in alles, kunnen overwinnen en dat dat Zijn doel is. Hij heeft u daar al bij geholpen beste Fundamenteel. En mij ook.

Niet in alles, ik zondig nog steeds op vlakken omdat ik dat nog wil. Roken is zoiets bijvoorbeeld. Maar dat zal allemaal wel in orde komen. Ik maak me geen zorgen meer, want zorgen verlengen je leven niet zoals Christus zegt. Als zorgen maken je leven niet verlengen, dan zal het zeker geen eeuwig leven geven ook niet ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Dat beloof ik:

En andere christenen hier denken daar anders over.  Dat laat al simpel zien dat je er naast zit op dit punt. 

Voor mij is de Bijbel geïnspireerd en zijn er geen twee verschillende ideeën mogelijk. De een zal waar zijn de andere niet. Je zou dan nooit erachter kunnen komen wat waar is en wat niet. Wat andere Christenen daarvan denken moeten ze zelf weten.

2 uur geleden zei Jimmy:

Niet in alles, ik zondig nog steeds op vlakken omdat ik dat nog wil. Roken is zoiets bijvoorbeeld. Maar dat zal allemaal wel in orde komen. Ik maak me geen zorgen meer, want zorgen verlengen je leven niet zoals Christus zegt. Als zorgen maken je leven niet verlengen, dan zal het zeker geen eeuwig leven geven ook niet ;)

Daar moet je toch voorzichtig mee zijn. Als je weet dat je zondigt en je gaat er tegen beter weten in mee door dan zou het je het toch aangerekend kunnen worden. Romeinen 6:13 gaat hierover

Bied je lichaam niet meer aan de zonde aan als wapen voor onrechtvaardigheid, maar bied jezelf aan God aan als iemand die dood was en nu leeft, en bied je lichaam aan God aan als wapen voor rechtvaardigheid.  14 Want de zonde mag geen meester over je zijn, omdat je niet onder de wet staat maar onder de onverdiende goedheid. 15 Betekent dat dan dat we mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan maar onder de onverdiende goedheid? Natuurlijk niet!  16 Weten jullie niet dat als je je als gehoorzame slaaf aan iemand aanbiedt, je slaaf bent van degene die je gehoorzaamt? Je bent dan óf een slaaf van de zonde, wat tot de dood leidt, óf van de gehoorzaamheid, wat tot rechtvaardigheid leidt.

Je moet dus hard werken om tegen (bewuste) zonden te vechten. Ze mogen geen meester over je zijn zoals in vers 16 staat. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei sjako:

Voor mij is de Bijbel geïnspireerd en zijn er geen twee verschillende ideeën mogelijk. De een zal waar zijn de andere niet. Je zou dan nooit erachter kunnen komen wat waar is en wat niet. Wat andere Christenen daarvan denken moeten ze zelf weten.

Ik heb begrepen, dat het zodanig geïnspireerd kan zijn, dat het op verschillende niveaus gelezen kan worden.

Het is als het voeden of verteren kunnen wat men aan kan, qua begrip. De ene mens is aan melk begonnen, de ander aan voorgekauwde groentehapje, weer een ander smeert al boterhammen, en weer een ander gaat of kan al gezamenlijk lunchen, en zo komt de mens qua voeding of de inspiratie van melk tot aan het laatste avondmaal.

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Voor mij is de Bijbel geïnspireerd en zijn er geen twee verschillende ideeën mogelijk. De een zal waar zijn de andere niet. Je zou dan nooit erachter kunnen komen wat waar is en wat niet. Wat andere Christenen daarvan denken moeten ze zelf weten.

Daar moet je toch voorzichtig mee zijn. Als je weet dat je zondigt en je gaat er tegen beter weten in mee door dan zou het je het toch aangerekend kunnen worden. Romeinen 6:13 gaat hierover

Bied je lichaam niet meer aan de zonde aan als wapen voor onrechtvaardigheid, maar bied jezelf aan God aan als iemand die dood was en nu leeft, en bied je lichaam aan God aan als wapen voor rechtvaardigheid.  14 Want de zonde mag geen meester over je zijn, omdat je niet onder de wet staat maar onder de onverdiende goedheid. 15 Betekent dat dan dat we mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan maar onder de onverdiende goedheid? Natuurlijk niet!  16 Weten jullie niet dat als je je als gehoorzame slaaf aan iemand aanbiedt, je slaaf bent van degene die je gehoorzaamt? Je bent dan óf een slaaf van de zonde, wat tot de dood leidt, óf van de gehoorzaamheid, wat tot rechtvaardigheid leidt.

Je moet dus hard werken om tegen (bewuste) zonden te vechten. Ze mogen geen meester over je zijn zoals in vers 16 staat. 

Als je zelf nog werk moet verrichten dat zo zwaar is dat je gelooft dat je het niet kan dan moet je je ommekeren naar Christus en Hij zal steeds zeggen: je kan het! IK geloof in jou!

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:
5 uur geleden zei Dat beloof ik:

En andere christenen hier denken daar anders over.  Dat laat al simpel zien dat je er naast zit op dit punt. 

Voor mij is de Bijbel geïnspireerd en zijn er geen twee verschillende ideeën mogelijk. De een zal waar zijn de andere niet. Je zou dan nooit erachter kunnen komen wat waar is en wat niet. Wat andere Christenen daarvan denken moeten ze zelf weten.

Als je jouw eigen idee voorop zet en er van uitgaat dat dit als enige juist is, dan kom je er inderdaad nooit achter wat waar is en niet.
Om daar achter te komen moet je daadwerkelijk bereid zijn je eigen visie tegen het licht te houden en andere visie er naast te leggen.

Je zegt "wat andere Christenen denken moeten ze zelf weten".
Maar iedereen weet dat dit niet is hoe JG er over denken, want ze gaan nu juist de deuren langs omdat ze dit niet denken.
Je gebruikt dus een zin die redelijk overkomt in de redenatie die je nu nodig hebt, maar in het grotere geheel weet iedereen dat het voor jou anders ligt.
Het moet toch wel ontzettend lastig zijn om altijd maar je woorden zo zorgvuldig te moeten kiezen, om er vervolgens toch weer op te worden afgerekend. 
Ben je dat nooit eens beu, wil je niet lieven gewoon eerlijk tegen jezelf kunnen zijn ? Dat is het goede doen, waar de topictitel over spreekt. 

17 minuten geleden zei Jimmy:

Als je zelf nog werk moet verrichten dat zo zwaar is dat je gelooft dat je het niet kan dan moet je je ommekeren naar Christus en Hij zal steeds zeggen: je kan het! IK geloof in jou!

Heeft hij dat werkelijk tegen jou gezegd, of is dit een tekst waarmee je overtuigend over wil komen? 

2 uur geleden zei sjako:

16 Weten jullie niet dat als je je als gehoorzame slaaf aan iemand aanbiedt, je slaaf bent van degene die je gehoorzaamt? Je bent dan óf een slaaf van de zonde, wat tot de dood leidt, óf van de gehoorzaamheid, wat tot rechtvaardigheid leidt.

Als je alleen maar gehoorzaam mag zijn, hoe kun je dan het onderscheid maken tussen de goede en slechte meester? 
Je kunt de slechte afwijzen, maar dan ben je ongehoorzaam en dat mag juist niet.... ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei thom:

Het is als het voeden of verteren kunnen wat men aan kan, qua begrip. De ene mens is aan melk begonnen, de ander aan voorgekauwde groentehapje, weer een ander smeert al boterhammen, en weer een ander gaat of kan al gezamenlijk lunchen, en zo komt de mens qua voeding of de inspiratie van melk tot aan het laatste avondmaal.

Natuurlijk is er verschil in inzicht en verschillende inzicht niveaus. Maar het kan gewoon niet zo zijn dat de Bijbel zich tegenspreekt omdat het door God is geïnspireerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hij heeft dat gezegd! Want toen ik in het weekend bij mensen was beging ik een zonde. Ik mocht dat van Hem! Maar toen ik het een tweede keer wou doen zei Hij NEEN! En ik antwoordde: Dan doe ik het niet. Maar ergens had ik zin en Hij zei: als het te moeilijk is doe het dan maar want Ik verlaat u nooit. Maar ik weet dat je het kan. Ik geloof in je! En guess what? Ik heb het niet gedaan! En het was geheel niet moeilijk want als Christus u zegt dat Hij in u gelooft wat zou je het dan niet kunnen!

Vroeger toen ik bij de satan ging was het anders, hij zei altijd dat ik het niet kon en ik deed de zonde dan om vervolgens hem te geloven als hij zij dat ik een dwaas was! Zo werkt Christus geheel niet want Hij bemoedigd u!

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Als je alleen maar gehoorzaam mag zijn, hoe kun je dan het onderscheid maken tussen de goede en slechte meester? 
Je kunt de slechte afwijzen, maar dan ben je ongehoorzaam en dat mag juist niet.... ? 

Een gelovige weet dat. Johannes 10:16

. 16 En ik heb nog andere schapen, die niet van deze kooi zijn. Ook die moet ik bij elkaar brengen. Ze zullen naar mijn stem luisteren, en ze zullen één kudde onder één herder worden.  17 De Vader houdt van mij omdat ik mijn leven geef, zodat ik het weer mag ontvangen.  18 Niemand neemt het van mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb het recht het te geven en ik heb het recht het weer te ontvangen. Het gebod om dat te doen heb ik van mijn Vader gekregen.’

Iemand die gelooft hoort de stem van Jezus, niet die van een wolf in schaapskleren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Jimmy:

De reden waarom ik zo overtuigend ben is omdat u de kracht van de Geest voelt wanneer ik spreek!

Hoi @Jimmy. Eventjes een huishoudelijke mededeling. Je reageert waarschijnlijk op een reactie van Dat beloof ik. Je kan het beste de zin waarop je reageert selecteren en op ‘citeer dit’ klikken. Dan is het duidelijker waarop je reageert. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei sjako:
4 uur geleden zei thom:

Het is als het voeden of verteren kunnen wat men aan kan, qua begrip. De ene mens is aan melk begonnen, de ander aan voorgekauwde groentehapje, weer een ander smeert al boterhammen, en weer een ander gaat of kan al gezamenlijk lunchen, en zo komt de mens qua voeding of de inspiratie van melk tot aan het laatste avondmaal.

Natuurlijk is er verschil in inzicht en verschillende inzicht niveaus. Maar het kan gewoon niet zo zijn dat de Bijbel zich tegenspreekt omdat het door God is geïnspireerd.

Gedeeltelijk mee eens; er is mogelijk in de teksten aangepast wat voor de mens op dat moment kon verteerd worden; het begrip reikte niet verder.

En dat gebeurt vaker bij vertalingen door hen, die menen dat het bedoeld is zoals er op dat moment begrepen kan worden. En dat kan ten kosten gaan van de geestelijk dieperliggende zaken die zo als heilzame voeding verloren is gegaan.

En dan kunnen er zaken zijn die niet meer kloppen of in lijn liggen met elkaar of zelfs tegenspreken.

Ik ga er zeker niet van uit, dat alle letters ''heilig achter elkaar'' zijn gezet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei sjako:

Hoi @Jimmy. Eventjes een huishoudelijke mededeling. Je reageert waarschijnlijk op een reactie van Dat beloof ik. Je kan het beste de zin waarop je reageert selecteren en op ‘citeer dit’ klikken. Dan is het duidelijker waarop je reageert. 

Bedankt! Ik wist dat eigenlijk wel maar door de vreugde die in mij overstroomde was ik er niet mee bezig. Ik zal er rekening mee houden voor de toekomst maar vergeef mij wanneer ik het vergeet!

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Jimmy:

Bedankt! Ik wist dat eigenlijk wel maar door de vreugde die in mij overstroomde was ik er niet mee bezig. Ik zal er rekening mee houden voor de toekomst maar vergeef mij wanneer ik het vergeet!

Het is maar een tip he. Dan begrijpen lezers je beter.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Het is maar een tip he. Dan begrijpen lezers je beter.

U heeft zeker gelijk, ik voelde mij ook geheel niet aangevallen maar ik kon niet anders dan vertellen waarom ik het vergeten was. Nogmaals mijn excuses, u heeft zeker gelijk!

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei thom:

Gedeeltelijk mee eens; er is mogelijk in de teksten aangepast wat voor de mens op dat moment kon verteerd worden; het begrip reikte niet verder.

Soms moeten we wat harder kauwen om sommige zaken beter te begrijpen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid