Spring naar bijdragen

Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood


Aanbevolen berichten

Het is zo jammer dat veel christenen niet beseffen dat alles zich in ons binnenste afspeelt, in onze gedachten. De geest van God openbaart zich in ons hart en uit zich in gedachten en beelden. De geest van Lucifer heeft geen toegang tot ons hart maar uit zich ook in onze gedachten, daar vind de strijd plaats tussen licht en duisternis. Daarom is het zo belangrijk om onszelf te onderzoeken, of wij wel in de waarheid zijn. En als wij de stem van God niet in onszelf vernemen zijn wij niet in de waarheid, maar luisteren alleen naar wat de geest van Lucifer ons influistert, de geest van de antichrist. De geest van God uit zich ook in beelden, dat kan Lucifer ook en hij schotelt de mens met allerlei waanbeelden en waanideeën op door religie. Soms is dat moeilijk van de waarheid te onderscheiden omdat Lucifer zich voordoet als een lichtengel, wat hij niet meer is en voorlopig ook niet zal zijn. Maar zijn waanbeelden en waanideeën snijden geen hout en zijn altijd op leugen gebaseerd. Het is voor hem onmogelijk om de waarheid over te brengen omdat hij niet in de Waarheid is. Daarom hoeven wij ook nooit een oplossing voor geestelijke vraagstukken, noch aardse vraagstukken, van zijn kant te verwachten.

En zo kunnen wij ook controleren door welke geest wij worden geleid. Ik zal een voorbeeld geven hoe de geest van God ook via een beeld een oplossing aan kan dragen. Het is denk ik zo'n 30 jaar geleden dat een kennis van mij te kennen gaf dat haar zoontje van een jaar of zes onhandelbaar was geworden. Er was ineens geen land meer met het knulletje te bezeilen en zij had daar veel verdriet van. In gedachten en met gesloten ogen vroeg ik God in mijn binnenste wat de oorzaak was. Er verscheen een beeld van Pipi Langkous, die lachend voor mij op en neer stond te springen. Dus ik zeg tegen haar: "ik zie Pipi Langkous, die lachend op en neer staat te springen", en ze barste in tranen uit want ze wist meteen wat de oorzaak was. Thuis gekomen besprak ze het met haar zoontje, die stapelverliefd was op een meisje dat leek op Pipi Langkous maar waardoor hij altijd werd gepest. Nu ze het met hem besproken had was de lucht geklaard en was hij weer het vrolijke en lieve knulletje waar ze zo gek op was. Wonderlijk hoe eenvoudig het voor Gods geest is om ons door middel van beelden en gedachten te helpen tot de waarheid en tot een oplossing te komen. Alle glorie aan Hem die de Waarheid, de Wijsheid, de Liefde en het Leven is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 384
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dit is niet mijn ervaring en ook niet van de andere christenen die ik ken. Ik denk dat veel mensen God te ver weg zoeken, terwijl de Bijbel zegt dat Hij dichterbij is dan de adem van onze mond. Anderz

Moordenaar aan het kruis dan?

Natuurlijk geen antwoord op mijn vraag. Zo moeilijk is dat toch niet? Wat heeft die complete onderdompeling je nou wijzer gemaakt? Je kunt deze simpele vraag niet eens beantwoorden. Wat is je geloof w

15 uur geleden zei Hermanos2:

Contact loopt bijvoorbeeld altijd via engelen. Nooit rechtstreeks. 

Dit is niet mijn ervaring en ook niet van de andere christenen die ik ken. Ik denk dat veel mensen God te ver weg zoeken, terwijl de Bijbel zegt dat Hij dichterbij is dan de adem van onze mond. Anderzijds zoeken mensen naar wonderen zonder te beseffen dat we omgeven zijn door wonderen. Zelf heb ik zeer speciale wonderen meegemaakt maar een grassprietje is ook een wonder. We zijn erdoor omgeven maar er zo aan gewend dat we ze niet eens meer zien.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites

Zolang wij God zien als een ver van ons afstaand Wezen dat alleen van buitenaf via engelen met ons communiceert, of uitsluitend via de bijbelse geschriften, zijn wij ver van de Waarheid verwijdert. Dat valt ook niet te rijmen met het beeld dat de liefde in ons is, dus hoe kunnen wij onszelf daar op onderzoeken, als dat niet mogelijk zou zijn. De liefde in ons betekent zoveel als de Vader in ons, die de Liefde is.

Zolang wij God alleen vrezen en geen liefdevolle vriendschapsrelatie met Hem hebben kan Hij ons niet verder helpen en ons ook niet in de waarheid leiden. Daarom is het zo belangrijk dat wij het enige gebod van de naastenliefde in praktijk brengen en zo die liefdevolle vriendschapsrelatie met de Vader aanknopen. En de Vader is niet eng .., voor de Vader hoeven wij echt niet bang te zijn. Het is een liefdevolle Vader die ons graag aan Zijn hart drukt, waar je ontzettend mee kan lachen en die er alles aan wil doen om ons gelukkig te maken. Om deze vriendschappelijke band met de Vader aan te kunnen heeft Hij zichzelf in een mens belichaamd, zodat wij zonder schroom als medemens vriendschap met Hem kunnen sluiten. En dit is wat de Vader wil zien in ons, dat wij in vriendschap leven met onze medemens uit liefde voor Hem waaruit wij allemaal zijn ontstaan. Als wij deze weg eenmaal zijn ingeslagen openbaart Hij zich in ons als een liefdevolle vader, een liefdevolle broeder, zuster of een liefdevolle vriend. Het is aan ons overgelaten hoe wij Hem zelf het liefste zouden willen zien, zodat wij vol overgave van Hem kunnen houden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De titel van dit topic is "Geloof zonder werken is dood". Met "werken" bedoelt Jacobus "in praktijk gebrachte naastenliefde". Dus niet "het verspreiden van dwaling" op een forum of van deur tot deur. En ook het bestuderen van de bijbelse geschriften is geen "werk van naastenliefde", dat dient immers alleen tot stichting van jezelf mits je in de Waarheid, dus in de Liefde bent.

Pas geleden vroeg ik aan mijn Vader in gedachten wat dwaling voor gevolg had en waarom het zover heeft kunnen komen. Door middel van gedachten en beelden werd mij dat duidelijk gemaakt. Ik heb voor mij gezien hoe miljoenen christenen de afgrond tegemoet gaan terwijl ze zelf van mening zijn niks verkeerds te doen, zelfs menen goede werken te verrichten. Ik was tot tranen toe geroerd en dat was het moment waarop ik zei: "Het is wel erg serieus allemaal, valt er ook nog wat te lachen? Kent u ook een goede mop?" En man wat heb ik gelachen om het antwoord, maar dat neemt niet weg dat ik daarvoor geschokt was door de beelden die ik kreeg te zien. Hoe groot de duisternis is die over het christendom ligt, er zijn geen woorden voor en het is niet te bevatten.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Mohawk:

Zolang wij God zien als een ver van ons afstaand Wezen dat alleen van buitenaf via engelen met ons communiceert, of uitsluitend via de bijbelse geschriften, zijn wij ver van de Waarheid verwijdert. Dat valt ook niet te rijmen met het beeld dat de liefde in ons is, dus hoe kunnen wij onszelf daar op onderzoeken, als dat niet mogelijk zou zijn. De liefde in ons betekent zoveel als de Vader in ons, die de Liefde is.

Zolang wij God alleen vrezen en geen liefdevolle vriendschapsrelatie met Hem hebben kan Hij ons niet verder helpen en ons ook niet in de waarheid leiden. Daarom is het zo belangrijk dat wij het enige gebod van de naastenliefde in praktijk brengen en zo die liefdevolle vriendschapsrelatie met de Vader aanknopen. En de Vader is niet eng .., voor de Vader hoeven wij echt niet bang te zijn. Het is een liefdevolle Vader die ons graag aan Zijn hart drukt, waar je ontzettend mee kan lachen en die er alles aan wil doen om ons gelukkig te maken. Om deze vriendschappelijke band met de Vader aan te kunnen heeft Hij zichzelf in een mens belichaamd, zodat wij zonder schroom als medemens vriendschap met Hem kunnen sluiten. En dit is wat de Vader wil zien in ons, dat wij in vriendschap leven met onze medemens uit liefde voor Hem waaruit wij allemaal zijn ontstaan. Als wij deze weg eenmaal zijn ingeslagen openbaart Hij zich in ons als een liefdevolle vader, een liefdevolle broeder, zuster of een liefdevolle vriend. Het is aan ons overgelaten hoe wij Hem zelf het liefste zouden willen zien, zodat wij vol overgave van Hem kunnen houden.

Ik heb nergens gezegd dat God een ver af staand wezen is. Hij is dichtbij. In de hele bijbel verloopt communicatie via engelen behalve in Genesis voordat het mis ging. God zal in de toekomst weer bij de mens zijn en rechtstreeks met ons praten. 

2 uur geleden zei Willempie:

Dit is niet mijn ervaring en ook niet van de andere christenen die ik ken. Ik denk dat veel mensen God te ver weg zoeken, terwijl de Bijbel zegt dat Hij dichterbij is dan de adem van onze mond. Anderzijds zoeken mensen naar wonderen zonder te beseffen dat we omgeven zijn door wonderen. Zelf heb ik zeer speciale wonderen meegemaakt maar een grassprietje is ook een wonder. We zijn erdoor omgeven maar er zo aan gewend dat we ze niet eens meer zien.

God is heel dichtbij maar communiceert via engelen. Voordat Adam en Eva de fout ingingen was Hij zelf bij de mensen. Dat is Zijn wil en dat zal Hij ook realiseren in de toekomst. 

Ik heb zelf ook enkele ervaringen gemaakt en dingen gezien die ik aan God toeschrijf.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Beste Hermanos .., vriend .., natuurlijk communiceert God ook via engelen. Ook die kunnen gedachten op ons overbrengen en ons ook helpen en beschermen als wij in gevaar zijn. Maar dat sluit natuurlijk niet uit dat God ook communiceert via de geest die in ons is, de geestvonk die God in ieder mensenhart heeft gelegd is de "ontvanger" die dat mogelijk maakt. Ook engelen richten zich tot deze ontvanger in ons hart, waarna het hart de ontvangst filtert en in de vorm van gedachten en of beelden omzet. Een mens bestaat uit lichaam, geest en ziel. De geest is een vonk van Gods liefde in ons, die kan ontvlammen en ons van binnenuit kan verlichten als wij de liefde tot werkzame kracht laten worden in ons leven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Mohawk:

Daarom is het zo belangrijk dat wij het enige gebod van de naastenliefde in praktijk brengen en zo die liefdevolle vriendschapsrelatie met de Vader aanknopen.

Nogmaals 2 Johannes 6

En dit betekent liefde: dat we naar zijn geboden blijven leven. Dit is het gebod dat jullie vanaf het begin hebben gehoord: dat jullie die weg moeten blijven volgen.  7 Want er zijn veel bedriegers in de wereld verschenen, degenen die niet erkennen dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de bedrieger en de antichrist.

Het belangrijkste gebod is je naaste lief te hebben, maar daarnaast moet je ook Zijn andere geboden onderhouden. Anders kan je nooit een vriendschap met God ontwikkelen. Dus overtreed je de bloed wet, of je pleegt overspel oid dan heb je echt geen vriendschap met God. Dan loop je jezelf iets wijs te maken.

35 minuten geleden zei Hermanos2:

God is heel dichtbij maar communiceert via engelen.

Klopt, maar ook via Zijn Geest. 2 Johannes 6 bijv kreeg ik opeens in mijn gedachten als antwoord op @Mohawk. Hij stuurt je vaak naar een bepaalde tekst in Zijn woord als antwoord op een vraag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Mohawk:

Beste Hermanos .., vriend .., natuurlijk communiceert God ook via engelen. Ook die kunnen gedachten op ons overbrengen en ons ook helpen en beschermen als wij in gevaar zijn. Maar dat sluit natuurlijk niet uit dat God ook communiceert via de geest die in ons is, de geestvonk die God in ieder mensenhart heeft gelegd is de "ontvanger" die dat mogelijk maakt. Ook engelen richten zich tot deze ontvanger in ons hart, waarna het hart de ontvangst filtert en in de vorm van gedachten en of beelden omzet. Een mens bestaat uit lichaam, geest en ziel. De geest is een vonk van Gods liefde in ons, die kan ontvlammen en ons van binnenuit kan verlichten als wij de liefde tot werkzame kracht laten worden in ons leven.

Mohawk en @thom. Ik meen het oprecht dat jullie posts fantastisch mooi zijn. Maar ik ontkom niet aan het idee dat er heel veel eigen inbreng bij zit. Neem zo'n woord als geestvonk. Staat dat in de bijbel? Ik blijf graag zo dicht mogelijk bij de Schrift die ik van kaft tot kaft beschouw als afkomstig van God. Aan ons gegeven. Alle vertalingen op een hoop gooiend, veranderd niets aan het goede nieuws. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei sjako:

Nogmaals 2 Johannes 6

En dit betekent liefde: dat we naar zijn geboden blijven leven. Dit is het gebod dat jullie vanaf het begin hebben gehoord: dat jullie die weg moeten blijven volgen.  7 Want er zijn veel bedriegers in de wereld verschenen, degenen die niet erkennen dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de bedrieger en de antichrist.

Het belangrijkste gebod is je naaste lief te hebben, maar daarnaast moet je ook Zijn andere geboden onderhouden. Anders kan je nooit een vriendschap met God ontwikkelen. Dus overtreed je de bloed wet, of je pleegt overspel oid dan heb je echt geen vriendschap met God. Dan loop je jezelf iets wijs te maken.

Klopt, maar ook via Zijn Geest. 2 Johannes 6 bijv kreeg ik opeens in mijn gedachten als antwoord op @Mohawk. Hij stuurt je vaak naar een bepaalde tekst in Zijn woord als antwoord op een vraag.

Ik studeer hierop. Als ik voorbarig was neem ik het terug. Maar op dit moment nog niet. Het pure, reine karakter van God stuurt mijn gedachten in die overdenking. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei sjako:

Het belangrijkste gebod is je naaste lief te hebben, maar daarnaast moet je ook Zijn andere geboden onderhouden. Anders kan je nooit een vriendschap met God ontwikkelen. Dus overtreed je de bloed wet, of je pleegt overspel oid dan heb je echt geen vriendschap met God. Dan loop je jezelf iets wijs te maken.

Dat klopt helemaal Sjako. Het gebod van de naastenliefde uit liefde voor God is de grondwet, van daaruit vloeit al het andere voort. Dus je hebt gelijk als je zegt dat je dan bijvoorbeeld geen overspel mag plegen, tenminste niet als je geen wig wilt drijven tussen jou en God, want je wil is vrij om te doen en laten wat jij wilt. Dus als je overspel pleegt en toch beweert een goede band met God te hebben maak je jezelf wat wijs, want in werkelijkheid is die band er niet. Daarom als je de liefde als grondwet hanteert en in praktijk brengt voldoe je vanzelfsprekend aan de wil van God. Maar dan moet die liefde wel onbaatzuchtig zijn, je moet er dus niet op een of andere manier baat bij hebben, of liever gezegd profijt. Dan heeft het geen enkele waarde, al zou het best kunnen dat je op zich wel een goede daad verricht. Dus bijvoorbeeld filantropen die een goede daad verrichten omdat ze daarmee graag in de belangstelling staan winnen er geen relatie met God mee. Maar dat geldt natuurlijk ook voor christenen, die menen uit liefde iets voor de medemens te moeten doen om daarmee in de gunst te komen bij God en een plaats in Zijn koninkrijk te bemachtigen. Onbaatzuchtig is ook echt onbaatzuchtig, daarom kan het alleen uit een oprecht liefhebbend hart naar voren komen en om dat te bereiken moet je al een tijdje op weg zijn om je wezen bewust en uit vrije wil tot liefde om te vormen. En dat is de weg die Jezus Christus met ons gaat, liefde en leed louteren onze ziel en dat tot alle eigenliefde in ons bestreden is en wij niets meer doen voor onszelf en alles doen voor God, uit liefde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Hermanos2:

Mohawk en @thom. Ik meen het oprecht dat jullie posts fantastisch mooi zijn. Maar ik ontkom niet aan het idee dat er heel veel eigen inbreng bij zit. Neem zo'n woord als geestvonk. Staat dat in de bijbel? Ik blijf graag zo dicht mogelijk bij de Schrift die ik van kaft tot kaft beschouw als afkomstig van God. Aan ons gegeven. Alle vertalingen op een hoop gooiend, veranderd niets aan het goede nieuws. 

Het woord geestvonk staat denk ik niet in de Bijbel maar wat doet dat ertoe? De bijbelse geschriften zijn niet de enige openbaringen van Gods woord en ik heb er talloze gelezen, dus daar neem ik ook woorden van mee als ik iets uit wil leggen. Bovendien, iemand die bijvoorbeeld alleen de Statenvertaling leest zal ook andere woorden gebruiken dan iemand die de NBG vertaling van de bijbelse geschriften leest. Ik focus mij niet op woorden, wat op zichzelf dode letters zijn. Ik focus mij op leven en op de kracht die van een tekst uitgaat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
26 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik studeer hierop. Als ik voorbarig was neem ik het terug. Maar op dit moment nog niet. Het pure, reine karakter van God stuurt mijn gedachten in die overdenking. 

Ik las ergens in de Bijbel (Jeremia 6.16) dat de rust voor je ziel kan komen als je de oude paden bewandelt. Geldt niet voor iedereen, voor mij wel. De nieuwere vertalingen hebben het alleen over de keuze.

Link naar bericht
Deel via andere websites

 

6 minuten geleden zei Noel2:

Ik las ergens in de Bijbel (Jeremia 6.16) dat de rust voor je ziel kan komen als je de oude paden bewandelt. Geldt niet voor iedereen, voor mij wel. De nieuwere vertalingen hebben het alleen over de keuze.

Zelf vind ik de NBG vertaling lekker lezen en de Statenvertaling vind ik soms meer opheldering geven. Voor mij zijn de bijbelse geschriften de basis, maar er valt nog zoveel meer te ontdekken. Er zijn zulke prachtige geschriften voorhanden waarin alles wordt geopenbaard. Dat kan ook niet anders want dat heeft Jezus beloofd, dat alles geopenbaard zal worden voor het einde is gekomen, voordat de laatste geloofsstrijd losbarst onder aanvoering van de antichrist. En we staan vlak voor het einde dus is het niet vreemd dat er zoveel openbaringen zijn. Maar voor degenen die zich krampachtig vasthouden aan uitsluitend de bijbelse geschriften zal het een moeilijke tijd worden, omdat zij dan ook niet verwachten dat God zijn dienaren uitzendt om de waarheid te verkondigen uit Zijn naam. Omdat zij niet verwachten dat het Woord door de mensen die hun pad kruizen wordt verkondigd, door mensen die als spreekbuis dienen voor God, omdat zij de nauwe band met de Vader heel vast hebben aangeknoopt en nu als werktuig Zijn wil vervullen en verkondigen. Wee de arme christenen die dan het antwoord van hun priesters en leraren verwachten, er zelf geen idee van hebben waar het aan ontbreekt, als zij onder de gruwelijkste bedreigingen en martelingen voor hun geloof moeten uitkomen en de erkenning van hun geloof in Jezus wordt geëist. Die dan niet terug kunnen vallen op hun priesters en leraren en ook geen beschikking hebben over de hun o zo dierbare bijbelse geschriften. Wee de christen die dan Gods stem niet in zichzelf verneemt, zodat hij weet wat te spreken, maar radeloos van angst het risico loopt Jezus te verloochenen omdat hij bang is voor de dood.

Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Mohawk:

Het woord geestvonk staat denk ik niet in de Bijbel maar wat doet dat ertoe? De bijbelse geschriften zijn niet de enige openbaringen van Gods woord en ik heb er talloze gelezen, dus daar neem ik ook woorden van mee als ik iets uit wil leggen. Bovendien, iemand die bijvoorbeeld alleen de Statenvertaling leest zal ook andere woorden gebruiken dan iemand die de NBG vertaling van de bijbelse geschriften leest. Ik focus mij niet op woorden, wat op zichzelf dode letters zijn. Ik focus mij op leven en op de kracht die van een tekst uitgaat.

Ik beschouw de bijbelse geschriften wel als het enige woord van God. Hij geeft zelf aan dat we er niets af mogen halen of eraan toevoegen. 

Mensen kunnen prachtige boeken schrijven en ook zeer verhelderend zijn. Maar het blijft mensen werk. Niet geïnspireerd door God. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Hermanos2:

Wat bedoel je met keuze? 

NBV:

Dit zegt de HEER:

Ga op de kruispunten staan, denk na,

kijk naar de oude wegen.

Welke weg leidt naar het goede?

Sla die in, en vindt rust.

 

1 minuut geleden zei Hermanos2:

Ik beschouw de bijbelse geschriften wel als het enige woord van God. Hij geeft zelf aan dat we er niets af mogen halen of eraan toevoegen. 

Mensen kunnen prachtige boeken schrijven en ook zeer verhelderend zijn. Maar het blijft mensen werk. Niet geïnspireerd door God. 

De vijf sola’s van het protestantisme?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Mohawk:

 

Zelf vind ik de NBG vertaling lekker lezen en de Statenvertaling vind ik soms meer opheldering geven. Voor mij zijn de bijbelse geschriften de basis, maar er valt nog zoveel meer te ontdekken. Er zijn zulke prachtige geschriften voorhanden waarin alles wordt geopenbaard. Dat kan ook niet anders want dat heeft Jezus beloofd, dat alles geopenbaard zal worden voor het einde is gekomen, voordat de laatste geloofsstrijd losbarst onder aanvoering van de antichrist. En we staan vlak voor het einde dus is het niet vreemd dat er zoveel openbaringen zijn. Maar voor degenen die zich krampachtig vasthouden aan uitsluitend de bijbelse geschriften zal het een moeilijke tijd worden, omdat zij dan ook niet verwachten dat God zijn dienaren uitzendt om de waarheid te verkondigen uit Zijn naam. Omdat zij niet verwachten dat het Woord door de mensen die hun pad kruizen wordt verkondigd, door mensen die als spreekbuis dienen voor God, omdat zij de nauwe band met de Vader heel vast hebben aangeknoopt en nu als werktuig Zijn wil vervullen en verkondigen. Wee de arme christenen die dan het antwoord van hun priesters en leraren verwachten, er zelf geen idee van hebben waar het aan ontbreekt, als zij onder de gruwelijkste bedreigingen en martelingen voor hun geloof moeten uitkomen en de erkenning van hun geloof in Jezus wordt geëist. Die dan niet terug kunnen vallen op hun priesters en leraren en ook geen beschikking hebben over de hun o zo dierbare bijbelse geschriften. Wee de christen die dan Gods stem niet in zichzelf verneemt, zodat hij weet wat te spreken, maar radeloos van angst het risico loopt Jezus te verloochenen omdat hij bang is voor de dood.

Er is niets verkeerd aan het vasthouden aan de Schrift. Het woord krampachtig past daar niet in. Dat is een misplaatste toevoeging. 

De bijbel openbaart zorgvuldig wat er straks te gebeuren staat. Degenen die niet de hele bijbel bestuderen missen de profeten uit het OT en zullen mogelijk in paniek hun geloof verliezen. 

Ik weet hoe Jezus' terug komt. De bijbel zegt wanneer en waar. De dood boezemt mij geen angst in. Het is een tijdelijke rust. 

7 minuten geleden zei Noel2:

NBV:

Dit zegt de HEER:

Ga op de kruispunten staan, denk na,

kijk naar de oude wegen.

Welke weg leidt naar het goede?

Sla die in, en vindt rust.

 

De vijf sola’s van het protestantisme?

 

Okee, op die manier. Ik dacht je aan vrije wil dacht. Dat wordt naar mijn mening teveel benadrukt. 

Mooi dat je met Jeremia komt. Zit ik net in te lezen. De context van dat vaak aangehaalde 31. Topic waardig. 

De vijf solas heb ik wel eens van gehoord. Op het eerste gezicht klinkt het prima. Maar ik heb me er nooit in verdiept. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik beschouw de bijbelse geschriften wel als het enige woord van God. Hij geeft zelf aan dat we er niets af mogen halen of eraan toevoegen. 

Mensen kunnen prachtige boeken schrijven en ook zeer verhelderend zijn. Maar het blijft mensen werk. Niet geïnspireerd door God. 

Ik heb het niet over door mensen geschreven boeken maar over openbaringen. Zijn de bijbelse geschriften dan niet door mensen geschreven? Dat we er niets af moeten halen of aan toevoegen heeft op het boek Openbaring betrekking. Niet op de Bijbel want die bestond toen niet. Wie heeft jou wijsgemaakt dat de Bijbel het enige Woord van God is? Dat kan alleen maar door een kerkelijke organisatie worden beweert die pas honderden jaren na Christus tot stand kwam en toen de Bijbel heeft samengesteld. De samenstellers van de Bijbel waren ook mensen en geloof me maar als ik zeg dat die niet door Gods geest werden geleid. Deze samenstellers waren vooral op zoek naar macht en ze verzamelde de geschriften bijeen die hun die macht konden geven of vergroten.

16 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik weet hoe Jezus' terug komt. De bijbel zegt wanneer en waar. De dood boezemt mij geen angst in. Het is een tijdelijke rust. 

Dat is dus dwaling! Het is geen tijdelijke rust!!!

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Mohawk:

Ik heb het niet over door mensen geschreven boeken maar over openbaringen. Zijn de bijbelse geschriften dan niet door mensen geschreven? Dat we er niets af moeten halen of aan toevoegen heeft op het boek Openbaring betrekking. Niet op de Bijbel want die bestond toen niet. Wie heeft jou wijsgemaakt dat de Bijbel het enige Woord van God is? Dat kan alleen maar door een kerkelijke organisatie worden beweert die pas honderden jaren na Christus tot stand kwam en toen de Bijbel heeft samengesteld. De samenstellers van de Bijbel waren ook mensen en geloof me maar als ik zeg dat die niet door Gods geest werden geleid. Deze samenstellers waren vooral op zoek naar macht en ze verzamelde de geschriften bijeen die hun die macht konden geven of vergroten.

Dat is dus dwaling! Het is geen tijdelijke rust!!!

Geen probleem. Iedereen zijn eigen visie. Zal uiteindelijk wel goed komen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Hermanos2:

Geen probleem. Iedereen zijn eigen visie. Zal uiteindelijk wel goed komen. 

Iedereen mag zijn eigen visie hebben maar er kan maar één Waarheid zijn. Iets in mij zegt dat het wel goed komt met je Hermanos, dus ik wens je al het beste op jouw weg met God. Klamp je vooral aan Hem vast en je krijgt gelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Mohawk:

Iedereen mag zijn eigen visie hebben maar er kan maar één Waarheid zijn. Iets in mij zegt dat het wel goed komt met je Hermanos, dus ik wens je al het beste op jouw weg met God. Klamp je vooral aan Hem vast en je krijgt gelijk.

Dankjewel. Iets in mij zegt ook dat het wel goed komt met mij. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Noel2:

Ik las ergens in de Bijbel (Jeremia 6.16) dat de rust voor je ziel kan komen als je de oude paden bewandelt. Geldt niet voor iedereen, voor mij wel. De nieuwere vertalingen hebben het alleen over de keuze.

Psalmen 119:165
Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en zij hebben geen aanstoot.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Noel2:
14 minuten geleden zei Thinkfree:

Psalmen 119:165
Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en zij hebben geen aanstoot.

Dank.

Geen probleem, kleine aantekening degene die dit schreef geloofde in Gods heil (Jezus) en had met zijn hart lief.

Dat hoort er wel bij.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid