Spring naar bijdragen

Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood


Aanbevolen berichten

16 minuten geleden zei Mohawk:

Als je een innige verbinding aangaat met God, en door deemoedig gebed Jezus Christus in je hart naar binnen laat, door Zijn offer in de mens Jezus te aanvaarden en de naastenliefde met alles wat in je is na te streven, ben je verlost. Je hebt dan wel een zware strijd te volbrengen zolang je nog als mens op aarde leeft maar je bent verlost. Wie eenmaal de ware verbinding tot stand heeft gebracht hoeft niet meer te vrezen voor de dood. Zijn ziel zal zeker worden toegelaten tot het lichtrijk, het koninkrijk van God, als de ziel zich van het lichaam scheidt. Zolang de mens nog op aarde leeft zal hij ook strijd moeten leveren tegen de duisternis, tegen dwaling, tegen eigenliefde en alles wat uit de koker van de satan komt. Maar een liefdevol mens gaat niet verloren, ook niet als zij tijdens haar leven als mens het christendom niet omarmt heeft. Zij zal bij het betreden van het hiernamaals in kennis van de waarheid worden gesteld en heeft dan ook geen moeite of weerstand om de waarheid aan te nemen. Uiteraard bewandeld God met ieder van ons een ander pad, maar Zijn liefde geldt iedereen en niemand zal het ontberen aan aanwijzingen die naar de waarheid leiden. Het is alleen aan onszelf gelegen of wij ons laten verblinden door schijnlichten, die ons onherroepelijk naar de afgrond voeren.

Dan gaat God met je verder. Ik hoop ook verder omhoog.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 384
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dit is niet mijn ervaring en ook niet van de andere christenen die ik ken. Ik denk dat veel mensen God te ver weg zoeken, terwijl de Bijbel zegt dat Hij dichterbij is dan de adem van onze mond. Anderz

Moordenaar aan het kruis dan?

Natuurlijk geen antwoord op mijn vraag. Zo moeilijk is dat toch niet? Wat heeft die complete onderdompeling je nou wijzer gemaakt? Je kunt deze simpele vraag niet eens beantwoorden. Wat is je geloof w

33 minuten geleden zei thom:

Nee, ik vroeg dit aan jou, omdat het onderdompelen in een vloeistof zo belangrijk is. Wat heeft dat te maken met wat verlost wordt wat de ziel aangaat, en niet de materie.

Daarover gaat dit artikel ook. En over misverstanden over de betekenis van de kruisdood. 

Jezus gebiedt de waterdoop. Het NT stelt het als onderdeel/voorwaarde voor verlossing. 

Dit artikel bespaart een hoop typewerk. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei thom:

20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.

21 Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;

Zeker een mooie uitleg voor doop.

Er is een geloof, en er is een doop.. en die vraag kan men, of moet men zich elk moment bewust zijn.

Het is de weg recht maken voor Hem..

Ik denk dat met deze tekst de waterdoop wel duidelijk is gemaakt; het reinigen van de werken/gedachten/woorden van de oude mens; een vroom leven leiden gaan in de zin van het leven in deze wereld doorzien, en het Leven wat was, en wat komen gaat de ruimte geven.

Dat is wat Joh. de Doper voorleefde; zichzelf wegcijferen ten gunste van Hem.

( in 2 zinnen getypt) ☺️ 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites

Waarom vragen jullie God zelf niet om een antwoord? Wordt stil, sluit je ogen en leg in gedachten verbinding met God. Leg in gedachten je vragen neer en wacht geduldig op Zijn antwoord, die Zijn geest in gedachten aan je zal openbaren, zolang je maar echt naar waarheid verlangt. En God wil graag als Vader worden aangesproken door Zijn kind en vind het heerlijk als wij stamelend naar woorden een verzoek tot Hem richten. Hij houd van ons en wil ons graag opheldering geven en ons gelukkig maken.

Ik zal een leuke anekdote vertellen. Pas geleden was ik zo in gedachten aan mijn lieve Heer allerlei vragen aan het stellen, na een uitgebreide uiteenzetting als antwoord op mijn vragen onderbrak ik de innerlijke stem en zei: "Het is wel erg serieus allemaal, valt er ook nog wat te lachen? Kent u ook een goede mop? Waarop het even stil was en de innerlijke stem vervolgens zei "Er was eens een man" waarop ik vervolgens helemaal in een deuk schoot en niet meer kon stoppen met lachen. Ik heb er nog dagen napret van gehad en ook nu ik eraan terugdenk moet ik weer lachen. Ik ben helemaal vergeten om naar de clou te vragen maar volgens mij lag deze ingesloten in het antwoord, wat een humor. Ik kan alleen maar zeggen dat ik ontzettend veel van mijn Vader hou en dat er ook goed met Hem te lachen valt, ik ben gek op Hem.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Ik denk dat met deze tekst de waterdoop wel duidelijk is gemaakt; het reinigen van de werken/gedachten/woorden van de oude mens; een vroom leven leiden gaan in de zin van het leven in deze wereld doorzien, en het Leven wat was, en wat komen gaat de ruimte geven.

Dat is wat Joh. de Doper voorleefde; zichzelf wegcijferen ten gunste van Hem.

( in 2 zinnen getypt) ☺️ 

Is voor mij te vaag. 

42 minuten geleden zei Mohawk:

Waarom vragen jullie God zelf niet om een antwoord? Wordt stil, sluit je ogen en leg in gedachten verbinding met God. Leg in gedachten je vragen neer en wacht geduldig op Zijn antwoord, die Zijn geest in gedachten aan je zal openbaren, zolang je maar echt naar waarheid verlangt. En God wil graag als Vader worden aangesproken door Zijn kind en vind het heerlijk als wij stamelend naar woorden een verzoek tot Hem richten. Hij houd van ons en wil ons graag opheldering geven en ons gelukkig maken.

Ik zal een leuke anekdote vertellen. Pas geleden was ik zo in gedachten aan mijn lieve Heer allerlei vragen aan het stellen, na een uitgebreide uiteenzetting als antwoord op mijn vragen onderbrak ik de innerlijke stem en zei: "Het is wel erg serieus allemaal, valt er ook nog wat te lachen? Kent u ook een goede mop? Waarop het even stil was en de innerlijke stem vervolgens zei "Er was eens een man" waarop ik vervolgens helemaal in een deuk schoot en niet meer kon stoppen met lachen. Ik heb er nog dagen napret van gehad en ook nu ik eraan terugdenk moet ik weer lachen. Ik ben helemaal vergeten om naar de clou te vragen maar volgens mij lag deze ingesloten in het antwoord, wat een humor. Ik kan alleen maar zeggen dat ik ontzettend veel van mijn Vader hou en dat er ook goed met Hem te lachen valt, ik ben gek op Hem.

Ik herken hier God niet in. Hij openbaart zich op andere manieren in de bijbel. Contact loopt bijvoorbeeld altijd via engelen. Nooit rechtstreeks. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Hermanos2:

Is voor mij te vaag. 

Ik herken hier God niet in. Hij openbaart zich op andere manieren in de bijbel. Contact loopt bijvoorbeeld altijd via engelen. Nooit rechtstreeks. 

Nou dan mis je echt wat Hermanos. Hoe zou de geest van God zich anders tot ieder van ons willen richten die oprecht naar opheldering verlangt? Alleen de geest van God kan ons in de waarheid leiden en Die uit zich in het binnenste van de mens, via het hart dat zich weer uit in gedachten, als de mens niet alleen naar opheldering maar ook oprecht naar waarheid verlangt.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei Mohawk:

Nou dan mis je echt wat Hermanos. Hoe zou de geest van God zich anders tot ieder van ons willen richten die oprecht naar opheldering verlangt? Alleen de geest van God kan ons in de waarheid leiden en Die uit zich in het binnenste van de mens, via het hart dat zich weer uit in gedachten, als de mens niet alleen naar opheldering maar ook oprecht naar waarheid verlangt.

Ik benader God als majesteit. Misschien niet helemaal het goede woord. Maar het eerste wat me nu te binnen schiet. 

Ik vraag nooit om opheldering. Ik heb genoeg aan Zijn Woord. Mijn gebed gaat over andere dingen. Dankbaarheid, bescherming, leiding, geloof etc

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Hermanos2:

Ik heb genoeg aan Zijn Woord.

Joh. 1

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

 

Het Woord is; Ik ben.. de weg, de waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Maar als Hij niet innerlijk bewogen wordt, is het een uiterlijke aangelegenheid. Toch?

Een uiterlijke kerk, een uiterlijk geloof, een uiterlijke Majesteit.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei thom:

 

Maar als Hij niet innerlijk bewogen wordt, is het een uiterlijke aangelegenheid. Toch?

 

 

Hij hoeft niet bewogen te worden. Hij beweegt jou. Dat is Geest. Tenzij je iets anders bedoeld. 

Ga asjeblieft niet suggereren dat een kerk alleen maar uiterlijk vertoon is. Want dat gebruik je dan om je eigen gebrek daaraan te camoufleren. En die uitspraak is niet boos bedoeld. Uiterlijk vertoon van geloof betekent niet dat binnenin de mens niets gebeurd. 

Kijk naar God's voorschriften in de bijbel waar het gaat om gebruiken rondom de tabernakel etc. 

Als je hiervoor geen begrip of respect kunt opbrengen ontgaat je enorm veel over God's hoedanigheden. Ook dit is niet boos bedoeld. 

Lees het neerdalen van God op de berg Horeb en probeer je in te leven, alsof je erbij was. De indruk die het maakt en naliet. Dat is God, dat is majesteit. Dat is reinheid, puur. Ons doel. Ons streven, terugkeer. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Hermanos2:

Kijk naar God's voorschriften in de bijbel waar het gaat om gebruiken rondom de tabernakel etc. 

Doel je hiermee op het lichaam van de mens?

De Tempel Gods?

Ik denk zomaar dat je dit te wazig vindt.

10 minuten geleden zei Hermanos2:

Als je hiervoor geen begrip of respect kunt opbrengen ontgaat je enorm veel over God's hoedanigheden. Ook dit is niet boos bedoeld. 

Hoedanigheden. Even opzoeken.

Hoedanigheid

1) Aard 2) Allooi 3) Eigenaardigheid 4) Eigenheid 5) Eigenschap 6) Functie 7) Gehalte 😎 Gesteldheid 9) Karakter 10) Karaktereigenschap 11) Klasse 12) Kwaliteit 13) Staat 14) Stand 15) Status 16) Stempel 17) Waarde

Tja..

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei thom:

Doel je hiermee op het lichaam van de mens?

De Tempel Gods?

Ik denk zomaar dat je dit te wazig vindt.

De tabernakel was God's heiligdom. De plaats waar God de mens ontmoette. Dat was geen sobere telefooncel. 

Die was ingericht met spullen die allemaal een bijzondere betekenis hadden. Een betekenis die jou ontgaat omdat je ze totaal negeert. 

Waarom zou een innerlijk proces, niet samen kunnen gaan met uiterlijke dingen? Sommige vinden het fijn om een kruisje aan een kettinkje om hun hals te dragen. Of iets aan de muur of in een lijstje. Telkens weer een zichtbaar teken wat hun innerlijke verandering, hun nieuwe wezen, ondersteunt. 

Het feit dat het gordijn in God's heiligdom van boven naar beneden scheurde betekent dat de offers afgedaan werden. Maar de bijbel kent ook kledingvoorschriften, waar Jezus zich ongetwijfeld aan hield. 

En terugkomend op gisteren. Jezus' doop! Vind je dat uiterlijk vertoon? Daarna kreeg Hij God's goedkeuring. Dat betekent nogal wat. Je mag dat niet negeren. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Hermanos2:
19 minuten geleden zei thom:

Doel je hiermee op het lichaam van de mens?

De Tempel Gods?

Ik denk zomaar dat je dit te wazig vindt.

De tabernakel was God's heiligdom. De plaats waar God de mens ontmoette. Dat was geen sobere telefooncel. 

Die was ingericht met spullen die allemaal een bijzondere betekenis hadden. Een betekenis die jou ontgaat omdat je ze totaal negeert. 

Waarom zou een innerlijk proces, niet samen kunnen gaan met uiterlijke dingen? Sommige vinden het fijn om een kruisje aan een kettinkje om hun hals te dragen. Of iets aan de muur of in een lijstje. Telkens weer een zichtbaar teken wat hun innerlijke verandering, hun nieuwe wezen, ondersteunt. 

Het feit dat het gordijn in God's heiligdom van boven naar beneden scheurde betekent dat de offers afgedaan werden. Maar de bijbel kent ook kledingvoorschriften, waar Jezus zich ongetwijfeld aan hield. 

En terugkomend op gisteren. Jezus' doop! Vind je dat uiterlijk vertoon? Daarna kreeg Hij God's goedkeuring. Dat betekent nogal wat. Je mag dat niet negeren. 

Wel eens van het nieuwe verbond gehoord?

Niet boos bedoeld hoor, maar betreft God in de mens.. en Zijn hoedanigheid.

Deze tekst uit dat nieuwe verbond, kwam toch langs gister?

4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;

5 Een Heere, een geloof, een doop,

6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.

 

100x  in 4 talen overheen gelezen?

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei thom:

Wel eens van het nieuwe verbond gehoord?

Niet boos bedoeld hoor, maar betreft God in de mens.. en Zijn hoedanigheid.

Deze tekst uit dat nieuwe verbond, kwam toch langs gister?

4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;

5 Een Heere, een geloof, een doop,

6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.

 

100x  in 4 talen overheen gelezen?

Is voor mij zo klaar als een klontje. Zo helder als glas. Jouw invulling van de bijbel is zo enorm beperkt dat ik mij afvraag hoe jij aan een nieuwe gelovige uitleg zou geven over God's Woord? 

Is je weleens opgevallen dat Genesis over het hele aarde gaat. In de volgende boeken wordt het nog kleiner en gaat het over één land. Daarna gaat het over de noodzakelijke verandering binnenin de mens. Daar verschijnt Jezus. Dan breidt God's Woord zich weer terug uit naar de hele wereld. 

God's plan is perfect. 

@thom

Als je uiterlijk vertoon zo afwijst dan wijs je ook de manier af waarop Jezus handelde. Hij keurde het goed toen één van de vrouwen kostbare olie over Hem heen goot en stond toe dat men Hem kruisigde.

Je benadrukt telkens weer dezelfde zaken. Tot in het belachelijke toe. En dan ook nog in die obsolete SV. 

De rest werd niet voor zomaar opgetekend. Er zit een flow in het verhaal. Een opbouw, een climax. Ik vind dat negeren, geestelijke armoede. Jij vindt dat waarschijnlijk rijkdom. 

Laten we het hierbij maar weer laten. We komen toch niet dichterbij elkaar. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei thom:

Totdat het gezien wordt.

Obsoleet

1) In onbruik geraakt 2) Verouderd

Heej.. een OT.

Zonder dat OT zul jij het nieuwe nooit begrijpen en de waarde ervan inzien. De helft van het NT ontgaat je. 

Toen judas stierf werd een vervanger gezocht. Is je dat wel eens opgevallen? Waarom zouden ze dat gedaan hebben. Elf of twaalf? Wat boeit dat? Niemand toch? 

Waarom de intocht in Jeruzalem? Onder grote publiekelijke belangstelling. 

Waarom drie dagen in het graf? 

Allemaal uiterlijk vertoon waar jij de geestelijke betekenis niet van ziet. 

Je zit echt op een eiland. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
33 minuten geleden zei Hermanos2:
48 minuten geleden zei thom:

Totdat het gezien wordt.

Obsoleet

1) In onbruik geraakt 2) Verouderd

Heej.. een OT.

Zonder dat OT zul jij het nieuwe nooit begrijpen en de waarde ervan inzien. De helft van het NT ontgaat je. 

Toen judas stierf werd een vervanger gezocht. Is je dat wel eens opgevallen? Waarom zouden ze dat gedaan hebben. Elf of twaalf? Wat boeit dat? Niemand toch? 

Waarom de intocht in Jeruzalem? Onder grote publiekelijke belangstelling. 

Waarom drie dagen in het graf? 

Allemaal uiterlijk vertoon waar jij de geestelijke betekenis niet van ziet. 

Je zit echt op een eiland. 

Ik ben benieuwd naar je antwoorden over die vragen.

Maar hou het kort, want het OT is te dik om onder een tafelpoot te plaatsen.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei Hermanos2:

Ik benader God als majesteit. Misschien niet helemaal het goede woord. Maar het eerste wat me nu te binnen schiet. 

Ik vraag nooit om opheldering. Ik heb genoeg aan Zijn Woord. Mijn gebed gaat over andere dingen. Dankbaarheid, bescherming, leiding, geloof etc

 

Beste Hermanos, God wil niet als Majesteit maar als Vader worden gezien. Hij wil niet dat wij ons als onderdaan maar als kind opstellen tegenover Hem. Hij wil dat er sprake is van vriendschap tussen jou en Hem, een innige vriendschappelijk band tussen het kind en de Vader, dat is waar God naar verlangt.

Gods woord is de uiting van Zijn geest. De Vader spreekt ons in het hart aan wat begint met de stem van het geweten en eindigt in een vriendschappelijke conversatie tussen het kind en de Vader, als het kind oprecht naar waarheid verlangt. Wij kunnen God alles vragen als het gaat om geestelijke vraagstukken en Hij antwoord ons door Zijn geest, door Zijn woord in gedachten bij ons tot uitdrukking te brengen.

De Bijbel is niet "Het Woord". Het woord van God is de uiting van Zijn geest die zich in ons hart openbaart en zich vormt tot gedachten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Mohawk:

De Bijbel is niet "Het Woord". Het woord van God is de uiting van Zijn geest die zich in ons hart openbaart en zich vormt tot gedachten.

Mooi uitgelegd. Het Woord wordt zo vaak toegeschreven aan de letter in de bijbel, dat alles wat daarbuiten geschreven wordt, niet geaccepteerd wordt als het Woord.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei thom:

Mooi uitgelegd. Het Woord wordt zo vaak toegeschreven aan de letter in de bijbel, dat alles wat daarbuiten geschreven wordt, niet geaccepteerd wordt als het Woord.

Het Woord stroomt ons onophoudelijk toe, de Vader uit zich constant en is geen zwijgende God. Niemand kan ook zeggen nooit door God aangesproken te zijn geweest. De bijbelse geschriften zijn voortgekomen uit deze uitingen van Gods geest, in zoverre de schrift zuiver bewaart is gebleven en goed is vertaalt, wat in beide gevallen helaas niet is gebeurt. Maar gelukkig stroomt het Woord ons onophoudelijk toe en zijn er ook talloze andere geschriften opgetekend door kinderen van de Vader, die opschreven wat hen door de innerlijke stem werd gedicteerd.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei Mohawk:

Het Woord stroomt ons onophoudelijk toe, de Vader uit zich constant en is geen zwijgende God. Niemand kan ook zeggen nooit door God aangesproken te zijn geweest. De bijbelse geschriften zijn voortgekomen uit deze uitingen van Gods geest, in zoverre de schrift zuiver bewaart is gebleven en goed is vertaalt, wat in beide gevallen helaas niet is gebeurt. Maar gelukkig stroomt het Woord ons onophoudelijk toe en zijn er ook talloze andere geschriften opgetekend door kinderen van de Vader, die opschreven wat hen door de innerlijke stem werd gedicteerd.

Wat voor mij het meest zuiver overkomt, dat plaats ik graag en vaak. Er komen nog steeds parels tevoorschijn in de bijbel gelukkig die als ondersteuning van het hart en het gedachtengoed bijdragen.

In de loop der eeuwen zijn er velen geweest die de parels aaneenrijgen, en het vinden van de oude geschriften zoals die bij Nag Hammady doen veel goeds in de bevestiging van de standvastigheid van het geloof.

Ook in deze tijd zijn er prachtige uitingen geschreven via bijv. de vele boeken van JvR. en zijn broer. (..)

En niet te vergeten de websites met de broodnodige informatie.

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is moeilijk te begrijpen dat veel christenen zich uitsluitend vastklampen aan de bijbelse geschriften en denken dat er geen andere uitingen van het Woord te vinden zijn. Het is wel mogelijk om de waarheid uit de bijbelse geschriften te filteren maar wat een beperking als je het alleen daarmee moet doen. Bovendien wil de Vader Zijn woord ook in ons laten klinken en zouden wij een spreekbuis van het Woord kunnen zijn, als de juiste verstandhouding tussen het kind en de Vader is gelegd. Daarnaast uit de geest van God zich ook in beelden als op die manier een vraagstuk opgehelderd kan worden, ik heb al zo veel verbanden in beelden gezien die in woorden niet uit te drukken zijn. Ook dit is een normaal proces en gebeurt bij iedereen, alleen niet iedereen is zich er bewust van dat Gods geest op deze wijze werkt. Hoewel het uit de bijbelse geschriften toch zo begrepen zou kunnen worden als men de gave van het verstand maar goed gebruikt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Mohawk:

Het is wel mogelijk om de waarheid uit de bijbelse geschriften te filteren maar wat een beperking als je het alleen daarmee moet doen

Dat kom je hier dan ook tegen; de beperking van de letter en daarmee het vastlopen van de gesprekken.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei thom:

Dat kom je hier dan ook tegen; de beperking van de letter en daarmee het vastlopen van de gesprekken.

Het is niet de beperking van de letter maar het ontbreken van de Geest, de letter is op zichzelf dood. Wat hier ontbreekt is de liefde en daardoor de kracht van Gods geest die zich in woorden en beelden uit. Het is een veel gevallen slechts een woordenstrijd waar Gods geest zich verre van houdt als het om misbruik van de bijbelse geschriften gaat. En daarom ontbreekt het aan opheldering en is de enige macht die hier plezier aan beleefd Gods tegenstander. Die de christenen graag over elkaar heen ziet buitelen en er genoegen in schept als de bijbelse geschriften worden misbruikt om hoogmoedige ego's te voeden.

Mijn oog valt op iets wat ik net zelf heb geschreven. "Die de christenen graag over elkaar heen ziet buitelen en er genoegen in schept als de bijbelse geschriften worden misbruikt om hoogmoedige ego's te voeden."

Ik denk, moet dat niet genoegen in heeft zijn? Waarop ik meteen antwoord krijg dat het goed is zoals het er staat. De woordenstrijd tussen elkaar bestrijdende christenen is satans werk, het is het genoegen voor hemzelf dat hij schept, en zijn aanhang vervult maar wat graag zijn wensen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Mohawk:
28 minuten geleden zei thom:

Dat kom je hier dan ook tegen; de beperking van de letter en daarmee het vastlopen van de gesprekken.

Het is niet de beperking van de letter maar het ontbreken van de Geest, de letter is op zichzelf dood. Wat hier ontbreekt is de liefde en daardoor de kracht van Gods geest die zich in woorden en beelden uit. Het is een veel gevallen slechts een woordenstrijd waar Gods geest zich verre van houdt als het om misbruik van de bijbelse geschriften gaat. En daarom ontbreekt het aan opheldering en is de enige macht die hier plezier aan beleefd Gods tegenstander. Die de christenen graag over elkaar heen ziet buitelen en er genoegen in schept als de bijbelse geschriften worden misbruikt om hoogmoedige ego's te voeden.

Ja goed opgemerkt.

En zo gaat het al eeuwen, eigenlijk zodra er letters worden neergeschreven gaat het ego ermee vandoor.

Jezus schreef niets op, er werd alleen over Jezus geschreven. Uiteindelijk is het dan ook het Woord wat elke houdbaarheidsdatum en elke vorm overstijgt. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei thom:

Jezus schreef niets op, er werd alleen over Jezus geschreven. Uiteindelijk is het dan ook het Woord wat elke houdbaarheidsdatum en elke vorm overstijgt. 

Jezus zelf is het Woord, het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Vreemd dus dat christenen de bijbelse geschriften verwarren met het Woord, dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Maar zo zijn er wel meer dingen die christenen beweren en onbegrijpelijk zijn als je de bijbelse geschriften kent en begrijpt omdat je hart vol liefde is, wat toch een voorwaarde is om de titel "christen" waardig te zijn. Het is de dwaling die het werk is van Gods tegenstander en een verwoestende uitwerking heeft in het christendom. Zelfs zo erg dat veel christenen niet eens weten dat ze Gods stem in zichzelf kunnen vernemen, als hun hart maar vol liefde is en iedere dwaling daarin is opgeruimd.

bewerkt door Mohawk
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid