Spring naar bijdragen

Weg met dat oude testament!


Aanbevolen berichten

43 minuten geleden zei Wesley:

Dat hangt denk ik af wat je verstaat onder "NT begrijpen".
Als je de NT compleet wilt doorgronden heb je naast de Heilige Geest wellicht ook OT nodig. Ik vraag mij dan wel af of er wel mensen zijn die het NT compleet hebben doorgrond mbv OT. God's woord is diep met vele lagen. Wat ik zeker weet is dat je zonder de HG God's woord niet zult doorgronden.

Ik verstond onder "NT begrijpen" niet complete doorgronding. Maar de hoofdzaken mbt redding door geloof in Jezus Christus en rechtvaardig leven in gehoorzaamheid. Ik geloof dat je dan met NT al heel ver komt. 
En andersom kom je met alleen OT ook uit op redding/rechtvaardiging door geloof en rechtvaardig leven in gehoorzaamheid.

Zowel OT als NT komen van onze genadige, liefdevolle ,geduldige, rechtvaardige en heilige God. Al Zijn woorden zijn goed om van te leren en God te leren kennen. :) Zeker niet weg met OT.

P.S. Ik snap nu denk ik wat je bedoelt. De OT werpt licht op NT. Door OT te begrijpen zul je meer uit NT kunnen halen. (en beter doorgronden)

Jawel. Ik heb al eens de vergelijking gemaakt met het bouwen van een huis. Waarbij het OT de onmisbare fundering is die later niet meer zo zichtbaar is. Het NT is dan het voltooide huis. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 84
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Je kan het NT niet begrijpen zonder het OT. In het OT kunnen we veel leren hoe God denkt.

Een wat meer eigentijdse benadering is dat je leest hoe mensen toen dachten dat de wereld in elkaar zat en dat heel veel achterhaald is met de kennis van nu. Een wat meer realistische visie is dat vee

Droom lekker verder. Ten eerste is Daniël geschreven in 164 voor Christus, als de eerste echte voorspelling fout gaat. Alle andere voorspellingen zijn met terugwerkende kracht opgeschreven. Ten

23 uur geleden zei Wesley:

Zowel OT als NT komen van onze genadige, liefdevolle ,geduldige, rechtvaardige en heilige God. Al Zijn woorden zijn goed om van te leren en God te leren kennen. :) Zeker niet weg met OT

Wat moet je dan met deze woorden uit het OT? 

Jesaja 45:7) Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

Is dat van een liefdevolle, geduldige God ? Waarom zou een liefdevolle god al het kwaad scheppen, uit liefde, geduld en rechtvaardigheid ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 14-1-2021 om 21:51 zei Wesley:

Ik geloof dat de bijbel woorden zijn die God aan de mens heeft gegeven. (2 Tim 3:16-17)
Verder is de informatie in verschillende lagen opgebouwd. Er is diepgang in Zijn woorden. Hierover hoef ik niet geheimzinnig of intelligent te doen. Het is namelijk de Heilige Geest die een wedergeboren Christen de woorden laat begrijpen, de waarheid laat zien. Je hebt daarom niet het nieuwe testament nodig om het oude te begrijpen. En niet het oude om de nieuwe te begrijpen.

Het enige wat men nodig heeft is een oprechte bekeerde hart en geloof in Jezus Christus. Zodat de Heilige Geest je zal helpen om Zijn woorden te begrijpen. (Johannes 16:13) God is een levende God.

Voor een ongelovige lijkt dit inderdaad op het citeren van twee bijbelversen en een hoop blabla. Voor een wedergeboren Christen is het duidelijk wat ik probeer uit te leggen.

Ook Voor mijn redding is de kennis van OT belangrijk, dan spreek men over diepgaan redding.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1-1-2021 om 17:46 zei Hermanos2:

Waarin schuilt voor hedendaagse christenen nog de waarde van het oude testament? 

Het nieuwe testament wordt ook los van het oude uitgegeven. Kun je het nieuwe testament wel begrijpen zonder het oude ooit gelezen te hebben? 

Ben wederom benieuwd naar jullie reacties. 

 

Het nieuwe testament refereert nogal vaak naar het oude testament en een deel van de verhalen zul je (onvoldoende) begrijpen als je de oude testament verhalen niet kent. De rol van Jezus inclusief. 

Het los verkrijgen van het oude testament is kwestie van een uitgever die er voor kiest het zo uit te brengen. Net zoals je de evangeliën los kunt krijgen en je de eerste vijf boeken van het oude testament ook los kunt krijgen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-1-2021 om 17:11 zei Dat beloof ik:

Wat moet je dan met deze woorden uit het OT? 

Jesaja 45:7) Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

Is dat van een liefdevolle, geduldige God ? Waarom zou een liefdevolle god al het kwaad scheppen, uit liefde, geduld en rechtvaardigheid ? 

Check eens andere vertalingen.

Op 18-1-2021 om 21:42 zei fyg:

Ook Voor mijn redding is de kennis van OT belangrijk, dan spreek men over diepgaan redding.

OT is belangrijk. Dat is voor mij ook een feit. God's woorden zijn belangrijk en waardevol.
Mijn punt is niet dat het OT onbelangrijk is. Mijn punt is dat wedergeboren zijn (= de Heilige Geest in je hebben) het allerbelangrijkst is om God's woorden te kunnen begrijpen. Zowel om de OT als de NT te kunnen begrijpen.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Wesley:
Op 18-1-2021 om 17:11 zei Dat beloof ik:

Wat moet je dan met deze woorden uit het OT? 

Jesaja 45:7) Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

Is dat van een liefdevolle, geduldige God ? Waarom zou een liefdevolle god al het kwaad scheppen, uit liefde, geduld en rechtvaardigheid ? 

Check eens andere vertalingen.

Als je een punt wil maken, doe dat dan. Ik ga niet naar jouw argumentatie zoeken als je zelf ook niet de moeite neemt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-1-2021 om 17:11 zei Dat beloof ik:

Jesaja 45:7) Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.
Is dat van een liefdevolle, geduldige God ? Waarom zou een liefdevolle god al het kwaad scheppen, uit liefde, geduld en rechtvaardigheid ?

De duisternis wordt geschapen, om het licht kracht te verlenen. Zonder duisternis was van het licht niet onderkend dat het licht is. Het licht geeft luister aan God en geeft naar gezette ordening licht en kracht en leven. Het licht gehoorzaamt blindelings, en geeft ruimte aan de duisternis, en het zal zich niet laten verleiden om de dag voort te laten duren. En dat kan ook niet en dat mag ook niet, want zelfs het licht heeft een plaats en een pad en een weg die hem door God is uitgestippeld om trouw te blijven volgen. Want Gods heerlijkheid strekt verder en is groter, dan vervolmaking van de onderdelen in kant en klare deelscheppinkjes. En zo geeft ook het licht weer ruimte aan de duisternis.

De mens is geschapen om de heerlijkheid in vrijheid tot keuze en voorkeur van God luister te geven. Zonder zonde was van de mens niet onderkend dat God heerlijkheid in vrijheid is van verkiezing tot een gewenste en persoonlijk ingevulde heerlijkheid. Ook de mens is gezet om in trouw precies die morele weg te volgen die God hem wijst, ongeacht zijn eigen inzichten tot onder controle-brenging en vervolmaking van deelgebiedjes. 

Kennis en verstand en liefde is geschapen, om te delen wat in God zelf ook is. Niet om de mens daarmee tot last te zijn, maar om de mens de vrije keuze te geven om die heerlijkheid te kennen en te doorgronden. En dat is niet om die mens kleiner en hulpelozer te maken, maar juist om die mens gelegenheid te geven aan God gelijk te worden, kennende goed en kwaad, en toch de vrije keuze te herschikken tot eer en verheerlijking van het goede en rechtvaardige en liefdevolle en barmhartige en trouwe en deugdzame: tot eer en heerlijkheid van God zelf. Dat is geen eigendunk, maar ook wettelijk noodzakelijk om de vrijheid te ordenen en te plaatsen in een breder overkoepelend geheel. (Bedenk ook dat eens Christus, die als Koning en God zal wonen onder de mensen, staat voor een hogere en grotere macht dan de macht en grootte van iemand die onder de mensen woont.) Wie niet beseft dat vrijheid om te heersen en zelf maar wat te doen vanuit de aard van die begrippen ook onderwerping impliceert en slachtoffers, die is in evolutie weer terug bij de beesten af.

En genade is, dat de mens daarin niet bij voorbaat als krachteloos en verloren wordt geplaatst op de aarde, maar juist in volkomen vrijheid zelf zijn eigen lot en weg en heerlijkheden invulling mag geven.

En de wet van liefde, of ook de wet van licht en duister, of ook de wet van de natuur, of ook de persoonlijke betrokkenheid van God, is dan waarover je struikelt: alle duisternis wordt eens verlicht, om te bewijzen dat het licht er is, en ook meer heerlijkheid geeft. Om daarin de eer en heerlijkheid van het goddelijke wezen te dienen. Alle kwaad is verbonden met straf en vergelding, om te bewijzen dat het bestuur en recht en rechtvaardigheid er wel degelijk is.  Om daarin de eer en heerlijkheid van het goddelijke wezen te dienen.

Dat alles is verborgen voor jou. Maar tegelijk volkomen openbaar. Want zelfs de meest ongeloofwaardige sprookjes en fabels leren je dat het goede normatief hoort te overwinnen, en dat elke weg van het goede je brengt op volharding in recht en eerlijkheid in een zelfopofferend streven naar ideële orde en waardevolheden ter bevordering tot een betere beschaving en moraal. 

God zegt: "Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen."
En jij zegt: "daar klopt niets van", of "ik weet het beter". En velen zeggen dat met jou.
En dan is Gods geduld dit: "Kom op dan! Niemand houd je tegen! Laat dan zien dat je zonder God een vrederijk van rechtvaardigheid, liefde en barmhartigheid sticht!" Alle goddeloze volken rondom Israël werden niet vernietigd vanwege Gods hardheid, maar vanwege hun eigen vrije weg in liefdeloze onbarmhartige mensonwaardigheid. En in alle grote rijken waar de koning, keizer, of farao werkelijk besef hadden van goed en kwaad, daar was God vertegenwoordigd. Dat zie je onder anderen bij Salomo, Abraham, Jozef, Mozes, Mordechai, Danïël, Nehemia.

En de les is de natuurwet dat wie kwaad doet ook kwaad ontmoet. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar al het kwaad, zal vergolden worden. Dat is de natuurwet van misbruik van vrijheid en macht. En daar heb je geen bijbel voor nodig. Daar heb je zelfs geen moraal voor nodig; ook de slechterik weet dat, en zorgt ervoor dat hij het goede eerst geniet, voordat het voorspelbare slechtere ook zijn deel wordt.

Maar de ontluisterende armoede is, dat slechteriken niet eens meer besef hebben van hun slechtheid, omdat zelfs de kernbegrippen van liefde en orde en vrede, zodanig ongeestelijk zijn gemaakt, dat de maatschappij als geheel als verloren moet worden beschouwd. Maar tegelijk heeft elke ziel die in arren moede in betekenisloosheid deel uitmaakt van de verlorenheid, een stem en een inbreng en een macht in het verdere verloop van het geheel, die hoger reikt en verder strekt, dan de macht der overheersers. Ook jij.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
18 uur geleden zei Tomega:

God zegt: "Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen."
En jij zegt: "daar klopt niets van", of "ik weet het beter". En velen zeggen dat met jou.

De reden dat ik deze tekst aanhaal is dat veel christenen de schuld van het kwaad nooit bij hun God neer leggen,  terwijl er dus duidelijk staat hij al het kaf schept. Jij presenteert een  genadige, liefdevolle ,geduldige, rechtvaardige en heilige God. Er is honger,  ellende,  ziektes,  natuurrampen en dat vindt hij dus liefdevol en rechtvaardig.

Ik heb nieuws voor je: dat is het niet. 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Dat beloof ik:
23 uur geleden zei Tomega:

God zegt: "Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen."
En jij zegt: "daar klopt niets van", of "ik weet het beter". En velen zeggen dat met jou.

De reden dat ik deze tekst aanhaal is dat veel christenen de schuld van het kwaad nooit bij hun God neer leggen,  terwijl er dus duidelijk staat hij al het kaf schept. Jij presenteert een  genadige, liefdevolle ,geduldige, rechtvaardige en heilige God. Er is honger,  ellende,  ziektes,  natuurrampen en dat vindt hij dus liefdevol en rechtvaardig.

Ik heb nieuws voor je: dat is het niet. 

Als een plant klaagt dat hij niet kan lopen, krijgt hij poten, en hij loopt en wordt een beest genoemd.
Als een beest klaagt, dat hij niet kan vliegen, krijgt hij vleugels, en wordt een vogel genoemd.
Als een vogel klaagt dat hij niet de hemel in kan vliegen, krijgt hij macht en majesteit en wordt een engel genoemd.
Als een engel klaagt dat hij niet kan scheppen, krijgt hij een vrije wil en wordt koning mens genoemd.
Als een mens klaagt dat hij onheil kan scheppen, krijgt hij een wet en hulp, en hij wordt beschaafd genoemd.
Als een beschaving klaagt dat zij wet en hulp moet verduren, krijgt zij vrijheid in eigen verantwoordelijkheid.
En daar sta jij dan in volkomen vrijheid, en je klaagt: wie heeft verzonnen om mij vrijheid te geven?
Zou je het dan ongerijmd en onrechtvaardig vinden, als die vrijheid wordt afgenomen?

Mattheüs 7:2
Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden;
en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid